UNPKG

2.58 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"router.js","sourceRoot":"","sources":["../../../modules/@angular/router-deprecated/router.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA;;;;GAIG;;;;;AAEH,4BAAyB,8BAA8B,CAAC;AAAhD,8CAAgD;AACxD,8BAA2B,gCAAgC,CAAC;AAApD,oDAAoD;AAC5D,4BAAqC,mBAAmB,CAAC;AAAjD,4CAAS;AAAE,gDAAsC;AACzD,+BAAsD,sBAAsB,CAAC;AAArE,6EAAwB;AAAE,uDAA2C;AAC7E,uBAAiC,cAAc,CAAC;AAAxC,yCAAU;AAAE,iCAA4B;AAEhD,iBAAc,2CAA2C,CAAC,EAAA;AAG1D,sCAA0B,uCAAuC,CAAC;AAA1D,0DAA0D;AAClE,4BAAgD,mBAAmB,CAAC;AAA5D,gDAAW;AAAE,kEAA+C;AACpE,qBAA0B,eAAe,CAAC;AAAlC,yCAAkC;AAC1C,wCAAsC,+BAA+B,CAAC;AAA9D,oFAA8D;AACtE,iCAAgD,wBAAwB,CAAC;AAAjE,+DAAgB;AAAE,6DAA+C;AAEzE,8BAA2B,gCAAgC,CAAC,CAAA;AAC5D,4BAAyB,8BAA8B,CAAC,CAAA;AAExD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;GAqBG;AACU,yBAAiB,GAA4B,CAAC,4BAAY,EAAE,wBAAU,CAAC,CAAC","sourcesContent":["/**\n * @module\n * @description\n * Maps application URLs into application states, to support deep-linking and navigation.\n */\n\nexport {RouterLink} from './src/directives/router_link';\nexport {RouterOutlet} from './src/directives/router_outlet';\nexport {RouteData, RouteParams} from './src/instruction';\nexport {ROUTER_PRIMARY_COMPONENT, RouteRegistry} from './src/route_registry';\nexport {RootRouter, Router} from './src/router';\n\nexport * from './src/route_config/route_config_decorator';\nexport * from './src/route_definition';\nexport {OnActivate, OnDeactivate, OnReuse, CanDeactivate, CanReuse} from './src/interfaces';\nexport {CanActivate} from './src/lifecycle/lifecycle_annotations';\nexport {Instruction, ComponentInstruction} from './src/instruction';\nexport {OpaqueToken} from '@angular/core';\nexport {ROUTER_PROVIDERS_COMMON} from './src/router_providers_common';\nexport {ROUTER_PROVIDERS, ROUTER_BINDINGS} from './src/router_providers';\n\nimport {RouterOutlet} from './src/directives/router_outlet';\nimport {RouterLink} from './src/directives/router_link';\n\n/**\n * A list of directives. To use the router directives like {@link RouterOutlet} and\n * {@link RouterLink}, add this to your `directives` array in the {@link View} decorator of your\n * component.\n *\n * ### Example ([live demo](http://plnkr.co/edit/iRUP8B5OUbxCWQ3AcIDm))\n *\n * ```\n * import {Component} from '@angular/core';\n * import {ROUTER_DIRECTIVES, ROUTER_PROVIDERS, RouteConfig} from '@angular/router-deprecated';\n *\n * @Component({directives: [ROUTER_DIRECTIVES]})\n * @RouteConfig([\n * {...},\n * ])\n * class AppCmp {\n * // ...\n * }\n *\n * bootstrap(AppCmp, [ROUTER_PROVIDERS]);\n * ```\n */\nexport const ROUTER_DIRECTIVES: any[] = /*@ts2dart_const*/[RouterOutlet, RouterLink];\n"]}
\No newline at end of file