UNPKG

25.3 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"collection.js","sourceRoot":"","sources":["../../../../../modules/@angular/router-deprecated/src/facade/collection.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,qBAAiF,QAAQ,CAAC,CAAA;AAE/E,WAAG,GAAG,aAAM,CAAC,GAAG,CAAC;AACjB,WAAG,GAAG,aAAM,CAAC,GAAG,CAAC;AAE5B,4EAA4E;AAC5E,sEAAsE;AACtE,IAAI,kBAAkB,GAAoC,CAAC;IACzD,IAAI,CAAC;QACH,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,WAAG,CAAM,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACtC,MAAM,CAAC,4BAA4B,KAAY,IAAmB,MAAM,CAAC,IAAI,WAAG,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QAC7F,CAAC;IACH,CAAE;IAAA,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACb,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,uCAAuC,KAAY;QACxD,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,WAAG,EAAE,CAAC;QACpB,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YACtC,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACpB,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QAC5B,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC;IACb,CAAC,CAAC;AACJ,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;AACL,IAAI,gBAAgB,GAAwC,CAAC;IAC3D,IAAI,CAAC;QACH,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,WAAG,CAAM,IAAI,WAAG,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAC5B,MAAM,CAAC,0BAA0B,CAAgB,IAAmB,MAAM,CAAC,IAAI,WAAG,CAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QAChG,CAAC;IACH,CAAE;IAAA,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACb,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,qCAAqC,CAAgB;QAC1D,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,WAAG,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,CAAC,EAAE,CAAC,IAAO,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACxC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC;IACb,CAAC,CAAC;AACJ,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;AACL,IAAI,YAAY,GAA+B,CAAC;IAC9C,EAAE,CAAC,CAAO,CAAC,IAAI,WAAG,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,EAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QACnC,MAAM,CAAC,sBAAsB,CAAgB;YAC3C,IAAI,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAC3B,IAAI,CAAM,CAAmB;YAC7B,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,GAAS,WAAY,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC;gBAC/C,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;YACvB,CAAC;QACH,CAAC,CAAC;IACJ,CAAC;IAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACN,MAAM,CAAC,kCAAkC,CAAgB;YACvD,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,CAAC,EAAE,CAAC,IAAO,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QAC3C,CAAC,CAAC;IACJ,CAAC;AACH,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;AACL,iGAAiG;AACjG,qFAAqF;AACrF,IAAI,aAAa,GAAoD,CAAC;IACpE,IAAI,CAAC;QACH,EAAE,CAAC,CAAO,CAAC,IAAI,WAAG,EAAE,CAAC,CAAC,MAAM,EAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;YACrC,MAAM,CAAC,4BAA4B,CAAgB,EAAE,SAAkB;gBACrE,MAAM,CAAC,SAAS,GAAS,KAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,GAAS,KAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC;YACjF,CAAC,CAAC;QACJ,CAAC;IACH,CAAE;IAAA,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACb,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,uCAAuC,CAAgB,EAAE,SAAkB;QAChF,IAAI,GAAG,GAAG,WAAW,CAAC,eAAe,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;QACrD,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,CAAC,EAAE,CAAC;YACb,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,SAAS,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YAC3B,CAAC,EAAE,CAAC;QACN,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC;IACb,CAAC,CAAC;AACJ,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;AAEL;IAAA;IAmBA,CAAC;IAlBQ,gBAAK,GAAZ,UAAmB,CAAY,IAAe,MAAM,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACpE,8BAAmB,GAA1B,UAA8B,SAA6B;QACzD,IAAI,MAAM,GAAG,IAAI,WAAG,EAAa,CAAC;QAClC,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,IAAI,IAAI,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;YAC3B,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,EAAE,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QACpC,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC;IAChB,CAAC;IACM,sBAAW,GAAlB,UAAsB,CAAiB;QACrC,IAAI,CAAC,GAAuB,EAAE,CAAC;QAC/B,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,CAAC,EAAE,CAAC,IAAK,OAAA,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,EAAR,CAAQ,CAAC,CAAC;QAC9B,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;IACX,CAAC;IACM,0BAAe,GAAtB,UAAuB,KAAY,IAAmB,MAAM,CAAC,kBAAkB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAClF,sBAAW,GAAlB,UAAmB,CAAgB,IAAI,YAAY,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAClD,mBAAQ,GAAf,UAAmB,CAAI,IAAO,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAClC,eAAI,GAAX,UAAe,CAAc,IAAS,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAChE,iBAAM,GAAb,UAAiB,CAAc,IAAS,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC1E,iBAAC;AAAD,CAAC,AAnBD,IAmBC;AAnBY,kBAAU,aAmBtB,CAAA;AAED;;GAEG;AACH;IAAA;IAqEA,CAAC;IApEQ,uBAAM,GAAb;QACE,yDAAyD;QACzD,eAAe;QACf,2CAA2C;QAC3C,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC;IACZ,CAAC;IACM,yBAAQ,GAAf,UAAgB,GAAyB,EAAE,GAAW;QACpD,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IACM,oBAAG,GAAV,UAAc,GAAuB,EAAE,GAAW;QAChD,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,SAAS,CAAC;IACxD,CAAC;IACM,oBAAG,GAAV,UAAc,GAAuB,EAAE,GAAW,EAAE,KAAQ,IAAI,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC;IAC5E,qBAAI,GAAX,UAAY,GAAyB,IAAc,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACtE,uBAAM,GAAb,UAAiB,GAAuB;QACtC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,CAAC,EAAE,CAAC;YAClC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACf,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;QACX,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;IACT,CAAC;IACM,wBAAO,GAAd,UAAe,GAAyB;QACtC,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,IAAI,IAAI,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;YACrB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACf,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IACM,uBAAM,GAAb,UAAe,GAAyB,EAAE,GAAW,IAAI,OAAO,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACpE,wBAAO,GAAd,UAAqB,GAAuB,EAAE,QAAqC;QACjF,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,IAAI,IAAI,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;YACrB,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC7B,QAAQ,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;YAC5B,CAAC;QACH,CAAC;IACH,CAAC;IAEM,sBAAK,GAAZ,UAAgB,EAAsB,EAAE,EAAsB;QAC5D,IAAI,CAAC,GAAuB,EAAE,CAAC;QAE/B,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,IAAI,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;YACpB,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC5B,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACrB,CAAC;QACH,CAAC;QAED,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,IAAI,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;YACpB,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC5B,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACrB,CAAC;QACH,CAAC;QAED,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;IACX,CAAC;IAEM,uBAAM,GAAb,UAAiB,EAAsB,EAAE,EAAsB;QAC7D,IAAI,EAAE,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;QACzB,IAAI,EAAE,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;QACzB,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,MAAM,IAAI,EAAE,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;YAC3B,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACf,CAAC;QACD,IAAI,GAAQ,CAAmB;QAC/B,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YACnC,GAAG,GAAG,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACZ,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACxB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;YACf,CAAC;QACH,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IACH,uBAAC;AAAD,CAAC,AArED,IAqEC;AArEY,wBAAgB,mBAqE5B,CAAA;AAQD;IAAA;IAyGA,CAAC;IAxGC,6EAA6E;IAC7E,qBAAqB;IACd,2BAAe,GAAtB,UAAuB,IAAY,IAAW,MAAM,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAChE,8BAAkB,GAAzB,UAA0B,IAAY,IAAW,MAAM,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACnE,iBAAK,GAAZ,UAAgB,KAAU,IAAS,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACpD,4BAAgB,GAAvB,UAA2B,KAAU,EAAE,EAA6B;QAClE,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YACtC,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;QAClB,CAAC;IACH,CAAC;IACM,iBAAK,GAAZ,UAAgB,KAAU;QACxB,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;YAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;QACxB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAClB,CAAC;IACM,gBAAI,GAAX,UAAe,KAAU;QACvB,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,IAAI,KAAK,CAAC,MAAM,IAAI,CAAC,CAAC;YAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;QAC7C,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IACM,mBAAO,GAAd,UAAkB,KAAU,EAAE,KAAQ,EAAE,UAAsB;QAAtB,0BAAsB,GAAtB,cAAsB;QAC5D,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;IAC1C,CAAC;IACM,oBAAQ,GAAf,UAAmB,IAAS,EAAE,EAAK,IAAa,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC1E,oBAAQ,GAAf,UAAmB,KAAU;QAC3B,IAAI,CAAC,GAAG,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACjC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;IACrB,CAAC;IACM,kBAAM,GAAb,UAAc,CAAQ,EAAE,CAAQ,IAAW,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACzD,kBAAM,GAAb,UAAiB,IAAS,EAAE,KAAa,EAAE,KAAQ,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC/E,oBAAQ,GAAf,UAAmB,IAAS,EAAE,KAAa;QACzC,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;QACtB,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC;IACb,CAAC;IACM,qBAAS,GAAhB,UAAoB,IAAS,EAAE,KAAU;QACvC,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,CAAC,EAAE,CAAC;YACtC,IAAI,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACnC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;QACxB,CAAC;IACH,CAAC;IACM,kBAAM,GAAb,UAAiB,IAAS,EAAE,EAAK;QAC/B,IAAI,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;QAC7B,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACf,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;YACtB,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;QACd,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IACM,iBAAK,GAAZ,UAAa,IAAW,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACvC,mBAAO,GAAd,UAAe,IAAW,IAAa,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC1D,gBAAI,GAAX,UAAY,IAAW,EAAE,KAAU,EAAE,KAAiB,EAAE,GAAkB;QAArC,qBAAiB,GAAjB,SAAiB;QAAE,mBAAkB,GAAlB,UAAkB;QACxE,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG,KAAK,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,GAAG,CAAC,CAAC;IAC5D,CAAC;IACM,kBAAM,GAAb,UAAc,CAAQ,EAAE,CAAQ;QAC9B,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC;YAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACvC,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,CAAC,EAAE,CAAC;YAClC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QAClC,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IACM,iBAAK,GAAZ,UAAgB,CAAM,EAAE,IAAgB,EAAE,EAAiB;QAAnC,oBAAgB,GAAhB,QAAgB;QAAE,kBAAiB,GAAjB,SAAiB;QACzD,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE,EAAE,KAAK,IAAI,GAAG,SAAS,GAAG,EAAE,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IACM,kBAAM,GAAb,UAAiB,CAAM,EAAE,IAAY,EAAE,MAAc,IAAS,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACvF,gBAAI,GAAX,UAAe,CAAM,EAAE,SAAkC;QACvD,EAAE,CAAC,CAAC,gBAAS,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACzB,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACpB,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACN,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;QACX,CAAC;IACH,CAAC;IACM,oBAAQ,GAAf,UAAmB,CAAM,IAAY,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;IACpD,kBAAM,GAAb,UAAiB,CAAM,IAAY,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAEvD,mBAAO,GAAd,UAAkB,IAAS,EAAE,SAA2B;QACtD,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACrB,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;QACd,CAAC;QACD,IAAI,QAAQ,GAA0B,IAAI,CAAC;QAC3C,IAAI,QAAQ,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC;QACzB,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,KAAK,GAAG,CAAC,EAAE,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,EAAE,CAAC;YACjD,IAAI,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC5B,EAAE,CAAC,CAAC,cAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACvB,QAAQ,CAAC;YACX,CAAC;YACD,IAAI,cAAc,GAAG,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;YAC1C,EAAE,CAAC,CAAC,cAAc,GAAG,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC9B,QAAQ,GAAG,SAAS,CAAC;gBACrB,QAAQ,GAAG,cAAc,CAAC;YAC5B,CAAC;QACH,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC;IAClB,CAAC;IAEM,mBAAO,GAAd,UAAkB,IAAkB;QAClC,IAAI,MAAM,GAA4B,EAAE,CAAC;QACzC,aAAa,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAC5B,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC;IAChB,CAAC;IAEM,kBAAM,GAAb,UAAiB,IAAc,EAAE,MAAgB;QAC/C,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YACvC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACvB,CAAC;IACH,CAAC;IACH,kBAAC;AAAD,CAAC,AAzGD,IAyGC;AAzGY,mBAAW,cAyGvB,CAAA;AAED,uBAAuB,MAAa,EAAE,MAAa;IACjD,EAAE,CAAC,CAAC,gBAAS,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACtB,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YACvC,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACrB,EAAE,CAAC,CAAC,cAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAClB,aAAa,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YAC9B,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;gBACN,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACpB,CAAC;QACH,CAAC;IACH,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC;AAChB,CAAC;AAGD,4BAAmC,GAAQ;IACzC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,iBAAU,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;QAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;IACnC,MAAM,CAAC,cAAO,CAAC,GAAG,CAAC;QACf,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,YAAY,WAAG,CAAC;YACrB,wBAAiB,EAAE,IAAI,GAAG,CAAC,CAAC,CAAE,0CAA0C;AAC/E,CAAC;AALe,0BAAkB,qBAKjC,CAAA;AAED,2BAAkC,CAAM,EAAE,CAAM,EAAE,UAAoB;IACpE,IAAI,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,wBAAiB,EAAE,CAAC,EAAE,CAAC;IACzC,IAAI,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,wBAAiB,EAAE,CAAC,EAAE,CAAC;IAEzC,OAAO,IAAI,EAAE,CAAC;QACZ,IAAI,KAAK,GAAG,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;QAC7B,IAAI,KAAK,GAAG,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;QAC7B,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,IAAI,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC;YAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;QAC1C,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,IAAI,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC;YAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QAC3C,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,EAAE,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;IAC1D,CAAC;AACH,CAAC;AAXe,yBAAiB,oBAWhC,CAAA;AAED,yBAAgC,GAAQ,EAAE,EAAY;IACpD,EAAE,CAAC,CAAC,cAAO,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACjB,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,GAAG,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;YACpC,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACb,CAAC;IACH,CAAC;IAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACN,IAAI,QAAQ,GAAG,GAAG,CAAC,wBAAiB,EAAE,CAAC,EAAE,CAAC;QAC1C,IAAI,IAAS,CAAmB;QAChC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC;YACxC,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACjB,CAAC;IACH,CAAC;AACH,CAAC;AAZe,uBAAe,kBAY9B,CAAA;AAED,4EAA4E;AAC5E,sEAAsE;AACtE,IAAI,iBAAiB,GAA6B,CAAC;IACjD,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,WAAG,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC9B,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACpB,MAAM,CAAC,2BAA2B,GAAU,IAAc,MAAM,CAAC,IAAI,WAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACnF,CAAC;IAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACN,MAAM,CAAC,sCAAsC,GAAU;YACrD,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,WAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YACvB,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,KAAK,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC5B,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,GAAG,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;oBACpC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAClB,CAAC;YACH,CAAC;YACD,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC;QACb,CAAC,CAAC;IACJ,CAAC;AACH,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC;AACL;IAAA;IAIA,CAAC;IAHQ,yBAAc,GAArB,UAAyB,GAAQ,IAAY,MAAM,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACtE,cAAG,GAAV,UAAc,CAAS,EAAE,GAAM,IAAa,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACzD,iBAAM,GAAb,UAAiB,CAAS,EAAE,CAAI,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACpD,iBAAC;AAAD,CAAC,AAJD,IAIC;AAJY,kBAAU,aAItB,CAAA","sourcesContent":["import {getSymbolIterator, global, isArray, isBlank, isJsObject, isPresent} from './lang';\n\nexport var Map = global.Map;\nexport var Set = global.Set;\n\n// Safari and Internet Explorer do not support the iterable parameter to the\n// Map constructor. We work around that by manually adding the items.\nvar createMapFromPairs: {(pairs: any[]): Map<any, any>} = (function() {\n try {\n if (new Map(<any>[[1, 2]]).size === 1) {\n return function createMapFromPairs(pairs: any[]): Map<any, any> { return new Map(pairs); };\n }\n } catch (e) {\n }\n return function createMapAndPopulateFromPairs(pairs: any[]): Map<any, any> {\n var map = new Map();\n for (var i = 0; i < pairs.length; i++) {\n var pair = pairs[i];\n map.set(pair[0], pair[1]);\n }\n return map;\n };\n})();\nvar createMapFromMap: {(m: Map<any, any>): Map<any, any>} = (function() {\n try {\n if (new Map(<any>new Map())) {\n return function createMapFromMap(m: Map<any, any>): Map<any, any> { return new Map(<any>m); };\n }\n } catch (e) {\n }\n return function createMapAndPopulateFromMap(m: Map<any, any>): Map<any, any> {\n var map = new Map();\n m.forEach((v, k) => { map.set(k, v); });\n return map;\n };\n})();\nvar _clearValues: {(m: Map<any, any>): void} = (function() {\n if ((<any>(new Map()).keys()).next) {\n return function _clearValues(m: Map<any, any>) {\n var keyIterator = m.keys();\n var k: any /** TODO #???? */;\n while (!((k = (<any>keyIterator).next()).done)) {\n m.set(k.value, null);\n }\n };\n } else {\n return function _clearValuesWithForeEach(m: Map<any, any>) {\n m.forEach((v, k) => { m.set(k, null); });\n };\n }\n})();\n// Safari doesn't implement MapIterator.next(), which is used is Traceur's polyfill of Array.from\n// TODO(mlaval): remove the work around once we have a working polyfill of Array.from\nvar _arrayFromMap: {(m: Map<any, any>, getValues: boolean): any[]} = (function() {\n try {\n if ((<any>(new Map()).values()).next) {\n return function createArrayFromMap(m: Map<any, any>, getValues: boolean): any[] {\n return getValues ? (<any>Array).from(m.values()) : (<any>Array).from(m.keys());\n };\n }\n } catch (e) {\n }\n return function createArrayFromMapWithForeach(m: Map<any, any>, getValues: boolean): any[] {\n var res = ListWrapper.createFixedSize(m.size), i = 0;\n m.forEach((v, k) => {\n res[i] = getValues ? v : k;\n i++;\n });\n return res;\n };\n})();\n\nexport class MapWrapper {\n static clone<K, V>(m: Map<K, V>): Map<K, V> { return createMapFromMap(m); }\n static createFromStringMap<T>(stringMap: {[key: string]: T}): Map<string, T> {\n var result = new Map<string, T>();\n for (var prop in stringMap) {\n result.set(prop, stringMap[prop]);\n }\n return result;\n }\n static toStringMap<T>(m: Map<string, T>): {[key: string]: T} {\n var r: {[key: string]: T} = {};\n m.forEach((v, k) => r[k] = v);\n return r;\n }\n static createFromPairs(pairs: any[]): Map<any, any> { return createMapFromPairs(pairs); }\n static clearValues(m: Map<any, any>) { _clearValues(m); }\n static iterable<T>(m: T): T { return m; }\n static keys<K>(m: Map<K, any>): K[] { return _arrayFromMap(m, false); }\n static values<V>(m: Map<any, V>): V[] { return _arrayFromMap(m, true); }\n}\n\n/**\n * Wraps Javascript Objects\n */\nexport class StringMapWrapper {\n static create(): {[k: /*any*/ string]: any} {\n // Note: We are not using Object.create(null) here due to\n // performance!\n // http://jsperf.com/ng2-object-create-null\n return {};\n }\n static contains(map: {[key: string]: any}, key: string): boolean {\n return map.hasOwnProperty(key);\n }\n static get<V>(map: {[key: string]: V}, key: string): V {\n return map.hasOwnProperty(key) ? map[key] : undefined;\n }\n static set<V>(map: {[key: string]: V}, key: string, value: V) { map[key] = value; }\n static keys(map: {[key: string]: any}): string[] { return Object.keys(map); }\n static values<T>(map: {[key: string]: T}): T[] {\n return Object.keys(map).reduce((r, a) => {\n r.push(map[a]);\n return r;\n }, []);\n }\n static isEmpty(map: {[key: string]: any}): boolean {\n for (var prop in map) {\n return false;\n }\n return true;\n }\n static delete (map: {[key: string]: any}, key: string) { delete map[key]; }\n static forEach<K, V>(map: {[key: string]: V}, callback: /*(V, K) => void*/ Function) {\n for (var prop in map) {\n if (map.hasOwnProperty(prop)) {\n callback(map[prop], prop);\n }\n }\n }\n\n static merge<V>(m1: {[key: string]: V}, m2: {[key: string]: V}): {[key: string]: V} {\n var m: {[key: string]: V} = {};\n\n for (var attr in m1) {\n if (m1.hasOwnProperty(attr)) {\n m[attr] = m1[attr];\n }\n }\n\n for (var attr in m2) {\n if (m2.hasOwnProperty(attr)) {\n m[attr] = m2[attr];\n }\n }\n\n return m;\n }\n\n static equals<V>(m1: {[key: string]: V}, m2: {[key: string]: V}): boolean {\n var k1 = Object.keys(m1);\n var k2 = Object.keys(m2);\n if (k1.length != k2.length) {\n return false;\n }\n var key: any /** TODO #???? */;\n for (var i = 0; i < k1.length; i++) {\n key = k1[i];\n if (m1[key] !== m2[key]) {\n return false;\n }\n }\n return true;\n }\n}\n\n/**\n * A boolean-valued function over a value, possibly including context information\n * regarding that value's position in an array.\n */\nexport interface Predicate<T> { (value: T, index?: number, array?: T[]): boolean; }\n\nexport class ListWrapper {\n // JS has no way to express a statically fixed size list, but dart does so we\n // keep both methods.\n static createFixedSize(size: number): any[] { return new Array(size); }\n static createGrowableSize(size: number): any[] { return new Array(size); }\n static clone<T>(array: T[]): T[] { return array.slice(0); }\n static forEachWithIndex<T>(array: T[], fn: (t: T, n: number) => void) {\n for (var i = 0; i < array.length; i++) {\n fn(array[i], i);\n }\n }\n static first<T>(array: T[]): T {\n if (!array) return null;\n return array[0];\n }\n static last<T>(array: T[]): T {\n if (!array || array.length == 0) return null;\n return array[array.length - 1];\n }\n static indexOf<T>(array: T[], value: T, startIndex: number = 0): number {\n return array.indexOf(value, startIndex);\n }\n static contains<T>(list: T[], el: T): boolean { return list.indexOf(el) !== -1; }\n static reversed<T>(array: T[]): T[] {\n var a = ListWrapper.clone(array);\n return a.reverse();\n }\n static concat(a: any[], b: any[]): any[] { return a.concat(b); }\n static insert<T>(list: T[], index: number, value: T) { list.splice(index, 0, value); }\n static removeAt<T>(list: T[], index: number): T {\n var res = list[index];\n list.splice(index, 1);\n return res;\n }\n static removeAll<T>(list: T[], items: T[]) {\n for (var i = 0; i < items.length; ++i) {\n var index = list.indexOf(items[i]);\n list.splice(index, 1);\n }\n }\n static remove<T>(list: T[], el: T): boolean {\n var index = list.indexOf(el);\n if (index > -1) {\n list.splice(index, 1);\n return true;\n }\n return false;\n }\n static clear(list: any[]) { list.length = 0; }\n static isEmpty(list: any[]): boolean { return list.length == 0; }\n static fill(list: any[], value: any, start: number = 0, end: number = null) {\n list.fill(value, start, end === null ? list.length : end);\n }\n static equals(a: any[], b: any[]): boolean {\n if (a.length != b.length) return false;\n for (var i = 0; i < a.length; ++i) {\n if (a[i] !== b[i]) return false;\n }\n return true;\n }\n static slice<T>(l: T[], from: number = 0, to: number = null): T[] {\n return l.slice(from, to === null ? undefined : to);\n }\n static splice<T>(l: T[], from: number, length: number): T[] { return l.splice(from, length); }\n static sort<T>(l: T[], compareFn?: (a: T, b: T) => number) {\n if (isPresent(compareFn)) {\n l.sort(compareFn);\n } else {\n l.sort();\n }\n }\n static toString<T>(l: T[]): string { return l.toString(); }\n static toJSON<T>(l: T[]): string { return JSON.stringify(l); }\n\n static maximum<T>(list: T[], predicate: (t: T) => number): T {\n if (list.length == 0) {\n return null;\n }\n var solution: any /** TODO #???? */ = null;\n var maxValue = -Infinity;\n for (var index = 0; index < list.length; index++) {\n var candidate = list[index];\n if (isBlank(candidate)) {\n continue;\n }\n var candidateValue = predicate(candidate);\n if (candidateValue > maxValue) {\n solution = candidate;\n maxValue = candidateValue;\n }\n }\n return solution;\n }\n\n static flatten<T>(list: Array<T|T[]>): T[] {\n var target: any[] /** TODO #???? */ = [];\n _flattenArray(list, target);\n return target;\n }\n\n static addAll<T>(list: Array<T>, source: Array<T>): void {\n for (var i = 0; i < source.length; i++) {\n list.push(source[i]);\n }\n }\n}\n\nfunction _flattenArray(source: any[], target: any[]): any[] {\n if (isPresent(source)) {\n for (var i = 0; i < source.length; i++) {\n var item = source[i];\n if (isArray(item)) {\n _flattenArray(item, target);\n } else {\n target.push(item);\n }\n }\n }\n return target;\n}\n\n\nexport function isListLikeIterable(obj: any): boolean {\n if (!isJsObject(obj)) return false;\n return isArray(obj) ||\n (!(obj instanceof Map) && // JS Map are iterables but return entries as [k, v]\n getSymbolIterator() in obj); // JS Iterable have a Symbol.iterator prop\n}\n\nexport function areIterablesEqual(a: any, b: any, comparator: Function): boolean {\n var iterator1 = a[getSymbolIterator()]();\n var iterator2 = b[getSymbolIterator()]();\n\n while (true) {\n let item1 = iterator1.next();\n let item2 = iterator2.next();\n if (item1.done && item2.done) return true;\n if (item1.done || item2.done) return false;\n if (!comparator(item1.value, item2.value)) return false;\n }\n}\n\nexport function iterateListLike(obj: any, fn: Function) {\n if (isArray(obj)) {\n for (var i = 0; i < obj.length; i++) {\n fn(obj[i]);\n }\n } else {\n var iterator = obj[getSymbolIterator()]();\n var item: any /** TODO #???? */;\n while (!((item = iterator.next()).done)) {\n fn(item.value);\n }\n }\n}\n\n// Safari and Internet Explorer do not support the iterable parameter to the\n// Set constructor. We work around that by manually adding the items.\nvar createSetFromList: {(lst: any[]): Set<any>} = (function() {\n var test = new Set([1, 2, 3]);\n if (test.size === 3) {\n return function createSetFromList(lst: any[]): Set<any> { return new Set(lst); };\n } else {\n return function createSetAndPopulateFromList(lst: any[]): Set<any> {\n var res = new Set(lst);\n if (res.size !== lst.length) {\n for (var i = 0; i < lst.length; i++) {\n res.add(lst[i]);\n }\n }\n return res;\n };\n }\n})();\nexport class SetWrapper {\n static createFromList<T>(lst: T[]): Set<T> { return createSetFromList(lst); }\n static has<T>(s: Set<T>, key: T): boolean { return s.has(key); }\n static delete<K>(m: Set<K>, k: K) { m.delete(k); }\n}\n"]}
\No newline at end of file