UNPKG

29.3 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"lang.js","sourceRoot":"","sources":["../../../../../modules/@angular/router-deprecated/src/facade/lang.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;AA6BA,IAAI,WAA8B,CAAC;AACnC,EAAE,CAAC,CAAC,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC;IAClC,EAAE,CAAC,CAAC,OAAO,iBAAiB,KAAK,WAAW,IAAI,IAAI,YAAY,iBAAiB,CAAC,CAAC,CAAC;QAClF,yEAAyE;QACzE,WAAW,GAAQ,IAAI,CAAC;IAC1B,CAAC;IAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACN,WAAW,GAAQ,MAAM,CAAC;IAC5B,CAAC;AACH,CAAC;AAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACN,WAAW,GAAQ,MAAM,CAAC;AAC5B,CAAC;AAED,2BAAkC,EAAY;IAC5C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,iBAAiB,CAAC,mBAAmB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;AAC1D,CAAC;AAFe,yBAAiB,oBAEhC,CAAA;AAEY,eAAO,GAAG,KAAK,CAAC;AAE7B,kEAAkE;AAClE,4CAA4C;AAC5C,IAAI,OAAO,GAAsB,WAAW;AAEzB,cAAM,WAFoB;AAIlC,YAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;AAe3B,iCAAwC,IAAU;IAChD,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACjB,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;IACtB,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,OAAO,IAAI,CAAC;AACrB,CAAC;AALe,+BAAuB,0BAKtC,CAAA;AAGU,YAAI,GAAG,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC;AACpB,YAAI,GAAG,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC;AAE/B,IAAI,QAAQ,GAAY,IAAI,CAAC;AAC7B,IAAI,WAAW,GAAY,KAAK,CAAC;AAEjC;IACE,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC;AACrB,CAAC;AAFe,gBAAQ,WAEvB,CAAA;AAED;;;;;;;;GAQG;AACH;IACE,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC;QAChB,uEAAuE;QACvE,MAAM,+CAA+C,CAAC;IACxD,CAAC;IACD,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;AACnB,CAAC;AANe,sBAAc,iBAM7B,CAAA;AAED;IACE,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC;AAClB,CAAC;AAFe,yBAAiB,oBAEhC,CAAA;AAED,yDAAyD;AACzD,4DAA4D;AAC5D,4CAA4C;AAC5C,OAAO,CAAC,MAAM,GAAG,gBAAgB,SAAS;IACxC,qDAAqD;AACvD,CAAC,CAAC;AAEF,mBAA0B,GAAQ;IAChC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,SAAS,IAAI,GAAG,KAAK,IAAI,CAAC;AAC3C,CAAC;AAFe,iBAAS,YAExB,CAAA;AAED,iBAAwB,GAAQ;IAC9B,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,SAAS,IAAI,GAAG,KAAK,IAAI,CAAC;AAC3C,CAAC;AAFe,eAAO,UAEtB,CAAA;AAED,mBAA0B,GAAQ;IAChC,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,SAAS,CAAC;AAClC,CAAC;AAFe,iBAAS,YAExB,CAAA;AAED,kBAAyB,GAAQ;IAC/B,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,QAAQ,CAAC;AACjC,CAAC;AAFe,gBAAQ,WAEvB,CAAA;AAED,kBAAyB,GAAQ;IAC/B,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,QAAQ,CAAC;AACjC,CAAC;AAFe,gBAAQ,WAEvB,CAAA;AAED,oBAA2B,GAAQ;IACjC,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,UAAU,CAAC;AACnC,CAAC;AAFe,kBAAU,aAEzB,CAAA;AAED,gBAAuB,GAAQ;IAC7B,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;AACzB,CAAC;AAFe,cAAM,SAErB,CAAA;AAED,qBAA4B,GAAQ;IAClC,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,QAAQ,IAAI,GAAG,KAAK,IAAI,CAAC;AACjD,CAAC;AAFe,mBAAW,cAE1B,CAAA;AAED,IAAM,gBAAgB,GAAG,MAAM,CAAC,cAAc,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;AACnD,2BAAkC,GAAQ;IACxC,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,MAAM,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,KAAK,gBAAgB,CAAC;AAC7E,CAAC;AAFe,yBAAiB,oBAEhC,CAAA;AAED,mBAA0B,GAAQ;IAChC,MAAM,CAAC,GAAG,YAAkB,OAAQ,CAAC,OAAO,CAAC;AAC/C,CAAC;AAFe,iBAAS,YAExB,CAAA;AAED,iBAAwB,GAAQ;IAC9B,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;AAC5B,CAAC;AAFe,eAAO,UAEtB,CAAA;AAED,gBAAuB,GAAQ;IAC7B,MAAM,CAAC,GAAG,YAAY,YAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC,CAAC;AACtD,CAAC;AAFe,cAAM,SAErB,CAAA;AAED,kBAAwB,CAAC;AAAT,YAAI,OAAK,CAAA;AAEzB,mBAA0B,KAAU;IAClC,EAAE,CAAC,CAAC,OAAO,KAAK,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;QAC9B,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAED,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,KAAK,SAAS,IAAI,KAAK,KAAK,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QAC1C,MAAM,CAAC,EAAE,GAAG,KAAK,CAAC;IACpB,CAAC;IAED,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QACf,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC;IACpB,CAAC;IACD,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC,CAAC;QACzB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,cAAc,CAAC;IAC9B,CAAC;IAED,IAAI,GAAG,GAAG,KAAK,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;IAC3B,IAAI,YAAY,GAAG,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACrC,MAAM,CAAC,CAAC,YAAY,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;AACtE,CAAC;AAnBe,iBAAS,YAmBxB,CAAA;AAED,wEAAwE;AACxE,kDAAkD;AAElD,uBAA8B,GAAQ;IACpC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC;AACb,CAAC;AAFe,qBAAa,gBAE5B,CAAA;AAED,yBAAgC,GAAQ,EAAE,MAAwB;IAChE,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC;AACb,CAAC;AAFe,uBAAe,kBAE9B,CAAA;AAED,0BAAiC,SAAc,EAAE,GAAQ;IACvD,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;AACxB,CAAC;AAFe,wBAAgB,mBAE/B,CAAA;AAED;IAAA;IAiEA,CAAC;IAhEQ,0BAAY,GAAnB,UAAoB,IAAY,IAAY,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAExE,wBAAU,GAAjB,UAAkB,CAAS,EAAE,KAAa,IAAY,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAE5E,mBAAK,GAAZ,UAAa,CAAS,EAAE,MAAc,IAAc,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAEtE,oBAAM,GAAb,UAAc,CAAS,EAAE,EAAU,IAAa,MAAM,CAAC,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;IAE3D,uBAAS,GAAhB,UAAiB,CAAS,EAAE,OAAe;QACzC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,IAAI,GAAG,GAAG,CAAC,CAAC;YACZ,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;gBAClC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,OAAO,CAAC;oBAAC,KAAK,CAAC;gBAC3B,GAAG,EAAE,CAAC;YACR,CAAC;YACD,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;QACvB,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;IACX,CAAC;IAEM,wBAAU,GAAjB,UAAkB,CAAS,EAAE,OAAe;QAC1C,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,IAAI,GAAG,GAAG,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC;YACnB,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC;gBACvC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,OAAO,CAAC;oBAAC,KAAK,CAAC;gBAC3B,GAAG,EAAE,CAAC;YACR,CAAC;YACD,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;QAC1B,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;IACX,CAAC;IAEM,qBAAO,GAAd,UAAe,CAAS,EAAE,IAAY,EAAE,OAAe;QACrD,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;IAClC,CAAC;IAEM,wBAAU,GAAjB,UAAkB,CAAS,EAAE,IAAY,EAAE,OAAe;QACxD,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;IAClC,CAAC;IAEM,mBAAK,GAAZ,UAAgB,CAAS,EAAE,IAAgB,EAAE,EAAiB;QAAnC,oBAAgB,GAAhB,QAAgB;QAAE,kBAAiB,GAAjB,SAAiB;QAC5D,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE,EAAE,KAAK,IAAI,GAAG,SAAS,GAAG,EAAE,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAEM,8BAAgB,GAAvB,UAAwB,CAAS,EAAE,IAAY,EAAE,EAAY;QAC3D,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE;YAAS,iBAAiB;iBAAjB,WAAiB,CAAjB,sBAAiB,CAAjB,IAAiB;gBAAjB,gCAAiB;;YAC/C,+CAA+C;YAC/C,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;YACtB,2CAA2C;YAC3C,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QACrB,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAEM,sBAAQ,GAAf,UAAgB,CAAS,EAAE,MAAc,IAAa,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAEhF,qBAAO,GAAd,UAAe,CAAS,EAAE,CAAS;QACjC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACV,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACZ,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACjB,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;QACX,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACN,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;QACX,CAAC;IACH,CAAC;IACH,oBAAC;AAAD,CAAC,AAjED,IAiEC;AAjEY,qBAAa,gBAiEzB,CAAA;AAED;IACE,sBAAmB,KAAoB;QAA3B,qBAA2B,GAA3B,UAA2B;QAApB,UAAK,GAAL,KAAK,CAAe;IAAG,CAAC;IAE3C,0BAAG,GAAH,UAAI,IAAY,IAAU,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAElD,+BAAQ,GAAR,cAAqB,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACpD,mBAAC;AAAD,CAAC,AAND,IAMC;AANY,oBAAY,eAMxB,CAAA;AAED;IAAsC,oCAAK;IAGzC,0BAAmB,OAAe;QAAI,iBAAO,CAAC;QAA3B,YAAO,GAAP,OAAO,CAAQ;IAAa,CAAC;IAEhD,mCAAQ,GAAR,cAAqB,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC;IAC7C,uBAAC;AAAD,CAAC,AAND,CAAsC,KAAK,GAM1C;AANY,wBAAgB,mBAM5B,CAAA;AAGD;IAAA;IAwCA,CAAC;IAvCQ,qBAAO,GAAd,UAAe,CAAS,EAAE,cAAsB,IAAY,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAExF,mBAAK,GAAZ,UAAa,CAAS,EAAE,CAAS,IAAa,MAAM,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAExD,+BAAiB,GAAxB,UAAyB,IAAY;QACnC,IAAI,MAAM,GAAW,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACpC,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,MAAM,IAAI,gBAAgB,CAAC,uCAAuC,GAAG,IAAI,CAAC,CAAC;QAC7E,CAAC;QACD,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC;IAChB,CAAC;IAEM,sBAAQ,GAAf,UAAgB,IAAY,EAAE,KAAa;QACzC,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;YAChB,EAAE,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAClC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;YAC/B,CAAC;QACH,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;YACvB,EAAE,CAAC,CAAC,8BAA8B,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC9C,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;YAC/B,CAAC;QACH,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACN,IAAI,MAAM,GAAW,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;YAC3C,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACnB,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC;YAChB,CAAC;QACH,CAAC;QACD,MAAM,IAAI,gBAAgB,CACtB,uCAAuC,GAAG,IAAI,GAAG,WAAW,GAAG,KAAK,CAAC,CAAC;IAC5E,CAAC;IAED,mFAAmF;IAC5E,wBAAU,GAAjB,UAAkB,IAAY,IAAY,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAEpE,sBAAW,oBAAG;aAAd,cAA2B,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;;;OAAA;IAEjC,mBAAK,GAAZ,UAAa,KAAU,IAAa,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAEnD,uBAAS,GAAhB,UAAiB,KAAU,IAAa,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC3E,oBAAC;AAAD,CAAC,AAxCD,IAwCC;AAxCY,qBAAa,gBAwCzB,CAAA;AAEU,cAAM,GAAG,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC;AAEnC;IAAA;IAoCA,CAAC;IAnCQ,oBAAM,GAAb,UAAc,SAAiB,EAAE,KAAkB;QAAlB,qBAAkB,GAAlB,UAAkB;QACjD,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QAChC,MAAM,CAAC,IAAI,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,EAAE,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC,CAAC;IACpD,CAAC;IACM,wBAAU,GAAjB,UAAkB,MAAc,EAAE,KAAa;QAC7C,+BAA+B;QAC/B,MAAM,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC;QACrB,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;IAC5B,CAAC;IACM,kBAAI,GAAX,UAAY,MAAc,EAAE,KAAa;QACvC,MAAM,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC;QACrB,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;IAC5B,CAAC;IACM,qBAAO,GAAd,UAAe,MAAc,EAAE,KAAa;QAC1C,iCAAiC;QACjC,wCAAwC;QACxC,aAAa;QACb,MAAM,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC;QACrB,MAAM,CAAC,EAAC,EAAE,EAAE,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,KAAK,EAAC,CAAC;IACpC,CAAC;IACM,wBAAU,GAAjB,UAAkB,MAAc,EAAE,KAAa,EAAE,OAAiB;QAChE,IAAI,CAAC,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QAC3B,IAAI,GAAG,GAAG,EAAE,CAAC;QACb,MAAM,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC;QACrB,IAAI,IAAI,GAAG,CAAC,CAAC;QACb,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC;YACT,GAAG,IAAI,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACtC,GAAG,IAAI,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAClB,IAAI,GAAG,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC;YAC7B,MAAM,CAAC,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC;YACxB,CAAC,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACzB,CAAC;QACD,GAAG,IAAI,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC7B,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC;IACb,CAAC;IACH,oBAAC;AAAD,CAAC,AApCD,IAoCC;AApCY,qBAAa,gBAoCzB,CAAA;AAED;IAAA;IAIA,CAAC;IAHQ,yBAAI,GAAX,UAAY,OAAoC;QAC9C,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;IACxC,CAAC;IACH,2BAAC;AAAD,CAAC,AAJD,IAIC;AAJY,4BAAoB,uBAIhC,CAAA;AAED;IAAA;IAIA,CAAC;IAHQ,qBAAK,GAAZ,UAAa,EAAY,EAAE,OAAY,IAAS,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAE1E,oBAAI,GAAX,UAAY,EAAY,EAAE,KAAU,IAAc,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC5E,sBAAC;AAAD,CAAC,AAJD,IAIC;AAJY,uBAAe,kBAI3B,CAAA;AAED,qBAAqB;AACrB,wBAA+B,CAAM,EAAE,CAAM;IAC3C,MAAM,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,OAAO,CAAC,KAAK,QAAQ,IAAI,OAAO,CAAC,KAAK,QAAQ,IAAI,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;AAC3F,CAAC;AAFe,sBAAc,iBAE7B,CAAA;AAED,gFAAgF;AAChF,2FAA2F;AAC3F,mBAA6B,KAAQ;IACnC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;AACf,CAAC;AAFe,iBAAS,YAExB,CAAA;AAED,wBAA+B,GAAW;IACxC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,IAAI,GAAG,GAAG,CAAC;AACnC,CAAC;AAFe,sBAAc,iBAE7B,CAAA;AAED,uBAA8B,GAAY;IACxC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;AACpC,CAAC;AAFe,qBAAa,gBAE5B,CAAA;AAED,oBAA2B,CAAM;IAC/B,MAAM,CAAC,CAAC,KAAK,IAAI,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,UAAU,IAAI,OAAO,CAAC,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC;AAC1E,CAAC;AAFe,kBAAU,aAEzB,CAAA;AAED,eAAsB,GAAmB;IACvC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;AACnB,CAAC;AAFe,aAAK,QAEpB,CAAA;AAED,cAAqB,GAAmB;IACtC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;AACpB,CAAC;AAFe,YAAI,OAEnB,CAAA;AAED,oFAAoF;AACpF;IAAA;IAMA,CAAC;IALQ,UAAK,GAAZ,UAAa,CAAS,IAAY,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC1D,cAAS,GAAhB,UAAiB,IAAY;QAC3B,gCAAgC;QAChC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;IAC/C,CAAC;IACH,WAAC;AAAD,CAAC,AAND,IAMC;AANY,YAAI,OAMhB,CAAA;AAED;IAAA;IAWA,CAAC;IAVQ,kBAAM,GAAb,UACI,IAAY,EAAE,KAAiB,EAAE,GAAe,EAAE,IAAgB,EAAE,OAAmB,EACvF,OAAmB,EAAE,YAAwB;QAD/B,qBAAiB,GAAjB,SAAiB;QAAE,mBAAe,GAAf,OAAe;QAAE,oBAAgB,GAAhB,QAAgB;QAAE,uBAAmB,GAAnB,WAAmB;QACvF,uBAAmB,GAAnB,WAAmB;QAAE,4BAAwB,GAAxB,gBAAwB;QAC/C,MAAM,CAAC,IAAI,YAAI,CAAC,IAAI,EAAE,KAAK,GAAG,CAAC,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;IAC9E,CAAC;IACM,yBAAa,GAApB,UAAqB,GAAW,IAAU,MAAM,CAAC,IAAI,YAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC1D,sBAAU,GAAjB,UAAkB,EAAU,IAAU,MAAM,CAAC,IAAI,YAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACrD,oBAAQ,GAAf,UAAgB,IAAU,IAAY,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;IACvD,eAAG,GAAV,cAAqB,MAAM,CAAC,IAAI,YAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;IAClC,kBAAM,GAAb,UAAc,IAAU,IAAY,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;IAC7D,kBAAC;AAAD,CAAC,AAXD,IAWC;AAXY,mBAAW,cAWvB,CAAA;AAED,wBAA+B,MAAW,EAAE,IAAY,EAAE,KAAU;IAClE,IAAI,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;IAC5B,IAAI,GAAG,GAAQ,MAAM,CAAC;IACtB,OAAO,KAAK,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC;QACxB,IAAI,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACzB,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACrD,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAClB,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACN,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;QACvB,CAAC;IACH,CAAC;IACD,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,KAAK,SAAS,IAAI,GAAG,KAAK,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QACtC,GAAG,GAAG,EAAE,CAAC;IACX,CAAC;IACD,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;AAC7B,CAAC;AAfe,sBAAc,iBAe7B,CAAA;AAID,IAAI,eAAe,GAAQ,IAAI,CAAC;AAChC;IACE,EAAE,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QAC7B,EAAE,CAAC,CAAC,SAAS,CAAO,WAAY,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACvE,eAAe,GAAG,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC;QACpC,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACN,0BAA0B;YAC1B,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;YACrD,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,CAAC,EAAE,CAAC;gBACrC,IAAI,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAClB,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,KAAK,SAAS,IAAI,GAAG,KAAK,MAAM;oBAClC,GAAW,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,KAAK,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;oBAC7D,eAAe,GAAG,GAAG,CAAC;gBACxB,CAAC;YACH,CAAC;QACH,CAAC;IACH,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,eAAe,CAAC;AACzB,CAAC;AAjBe,yBAAiB,oBAiBhC,CAAA;AAED,wBACI,SAAiB,EAAE,IAAY,EAAE,YAAoB,EAAE,IAA0B;IACnF,IAAI,MAAM,GAAM,YAAY,iBAAY,IAAI,wBAAmB,SAAW,CAAC;IAC3E,IAAI,UAAU,GAAa,EAAE,CAAC;IAC9B,IAAI,WAAW,GAAU,EAAE,CAAC;IAC5B,GAAG,CAAC,CAAC,IAAI,OAAO,IAAI,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QACzB,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QACzB,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC;IAClC,CAAC;IACD,MAAM,CAAC,KAAI,QAAQ,YAAR,QAAQ,kBAAI,UAAU,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,KAAC,eAAI,WAAW,CAAC,CAAC;AACpE,CAAC;AAVe,sBAAc,iBAU7B,CAAA;AAED,qBAA4B,GAAQ;IAClC,MAAM,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;AAC1B,CAAC;AAFe,mBAAW,cAE1B,CAAA;AAED,wBAA+B,KAAa,EAAE,IAAU;IACtD,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,WAAW,KAAK,IAAI,CAAC;AACpC,CAAC;AAFe,sBAAc,iBAE7B,CAAA;AAED,mBAA0B,MAAgB;IACxC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,CAAC,EAAE,CAAC,IAAO,MAAM,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;AACpD,CAAC;AAFe,iBAAS,YAExB,CAAA;AAED,oBAA2B,MAAgB;IACzC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,CAAC,EAAE,CAAC,IAAO,MAAM,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;AACpD,CAAC;AAFe,kBAAU,aAEzB,CAAA;AAED,gBAAuB,CAAS;IAC9B,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;AAC9B,CAAC;AAFe,cAAM,SAErB,CAAA","sourcesContent":["export interface BrowserNodeGlobal {\n Object: typeof Object;\n Array: typeof Array;\n Map: typeof Map;\n Set: typeof Set;\n Date: DateConstructor;\n RegExp: RegExpConstructor;\n JSON: typeof JSON;\n Math: any; // typeof Math;\n assert(condition: any): void;\n Reflect: any;\n getAngularTestability: Function;\n getAllAngularTestabilities: Function;\n getAllAngularRootElements: Function;\n frameworkStabilizers: Array<Function>;\n setTimeout: Function;\n clearTimeout: Function;\n setInterval: Function;\n clearInterval: Function;\n encodeURI: Function;\n}\n\n// TODO(jteplitz602): Load WorkerGlobalScope from lib.webworker.d.ts file #3492\ndeclare var WorkerGlobalScope: any /** TODO #9100 */;\n// CommonJS / Node have global context exposed as \"global\" variable.\n// We don't want to include the whole node.d.ts this this compilation unit so we'll just fake\n// the global \"global\" var for now.\ndeclare var global: any /** TODO #9100 */;\n\nvar globalScope: BrowserNodeGlobal;\nif (typeof window === 'undefined') {\n if (typeof WorkerGlobalScope !== 'undefined' && self instanceof WorkerGlobalScope) {\n // TODO: Replace any with WorkerGlobalScope from lib.webworker.d.ts #3492\n globalScope = <any>self;\n } else {\n globalScope = <any>global;\n }\n} else {\n globalScope = <any>window;\n}\n\nexport function scheduleMicroTask(fn: Function) {\n Zone.current.scheduleMicroTask('scheduleMicrotask', fn);\n}\n\nexport const IS_DART = false;\n\n// Need to declare a new variable for global here since TypeScript\n// exports the original value of the symbol.\nvar _global: BrowserNodeGlobal = globalScope;\n\nexport {_global as global};\n\nexport var Type = Function;\n\n/**\n * Runtime representation a type that a Component or other object is instances of.\n *\n * An example of a `Type` is `MyCustomComponent` class, which in JavaScript is be represented by\n * the `MyCustomComponent` constructor function.\n */\nexport interface Type extends Function {}\n\n/**\n * Runtime representation of a type that is constructable (non-abstract).\n */\nexport interface ConcreteType extends Type { new (...args: any[] /** TODO #9100 */): any; }\n\nexport function getTypeNameForDebugging(type: Type): string {\n if (type['name']) {\n return type['name'];\n }\n return typeof type;\n}\n\n\nexport var Math = _global.Math;\nexport var Date = _global.Date;\n\nvar _devMode: boolean = true;\nvar _modeLocked: boolean = false;\n\nexport function lockMode() {\n _modeLocked = true;\n}\n\n/**\n * Disable Angular's development mode, which turns off assertions and other\n * checks within the framework.\n *\n * One important assertion this disables verifies that a change detection pass\n * does not result in additional changes to any bindings (also known as\n * unidirectional data flow).\n * @stable\n */\nexport function enableProdMode() {\n if (_modeLocked) {\n // Cannot use BaseException as that ends up importing from facade/lang.\n throw 'Cannot enable prod mode after platform setup.';\n }\n _devMode = false;\n}\n\nexport function assertionsEnabled(): boolean {\n return _devMode;\n}\n\n// TODO: remove calls to assert in production environment\n// Note: Can't just export this and import in in other files\n// as `assert` is a reserved keyword in Dart\n_global.assert = function assert(condition) {\n // TODO: to be fixed properly via #2830, noop for now\n};\n\nexport function isPresent(obj: any): boolean {\n return obj !== undefined && obj !== null;\n}\n\nexport function isBlank(obj: any): boolean {\n return obj === undefined || obj === null;\n}\n\nexport function isBoolean(obj: any): boolean {\n return typeof obj === 'boolean';\n}\n\nexport function isNumber(obj: any): boolean {\n return typeof obj === 'number';\n}\n\nexport function isString(obj: any): obj is String {\n return typeof obj === 'string';\n}\n\nexport function isFunction(obj: any): boolean {\n return typeof obj === 'function';\n}\n\nexport function isType(obj: any): boolean {\n return isFunction(obj);\n}\n\nexport function isStringMap(obj: any): boolean {\n return typeof obj === 'object' && obj !== null;\n}\n\nconst STRING_MAP_PROTO = Object.getPrototypeOf({});\nexport function isStrictStringMap(obj: any): boolean {\n return isStringMap(obj) && Object.getPrototypeOf(obj) === STRING_MAP_PROTO;\n}\n\nexport function isPromise(obj: any): boolean {\n return obj instanceof (<any>_global).Promise;\n}\n\nexport function isArray(obj: any): boolean {\n return Array.isArray(obj);\n}\n\nexport function isDate(obj: any): obj is Date {\n return obj instanceof Date && !isNaN(obj.valueOf());\n}\n\nexport function noop() {}\n\nexport function stringify(token: any): string {\n if (typeof token === 'string') {\n return token;\n }\n\n if (token === undefined || token === null) {\n return '' + token;\n }\n\n if (token.name) {\n return token.name;\n }\n if (token.overriddenName) {\n return token.overriddenName;\n }\n\n var res = token.toString();\n var newLineIndex = res.indexOf('\\n');\n return (newLineIndex === -1) ? res : res.substring(0, newLineIndex);\n}\n\n// serialize / deserialize enum exist only for consistency with dart API\n// enums in typescript don't need to be serialized\n\nexport function serializeEnum(val: any): number {\n return val;\n}\n\nexport function deserializeEnum(val: any, values: Map<number, any>): any {\n return val;\n}\n\nexport function resolveEnumToken(enumValue: any, val: any): string {\n return enumValue[val];\n}\n\nexport class StringWrapper {\n static fromCharCode(code: number): string { return String.fromCharCode(code); }\n\n static charCodeAt(s: string, index: number): number { return s.charCodeAt(index); }\n\n static split(s: string, regExp: RegExp): string[] { return s.split(regExp); }\n\n static equals(s: string, s2: string): boolean { return s === s2; }\n\n static stripLeft(s: string, charVal: string): string {\n if (s && s.length) {\n var pos = 0;\n for (var i = 0; i < s.length; i++) {\n if (s[i] != charVal) break;\n pos++;\n }\n s = s.substring(pos);\n }\n return s;\n }\n\n static stripRight(s: string, charVal: string): string {\n if (s && s.length) {\n var pos = s.length;\n for (var i = s.length - 1; i >= 0; i--) {\n if (s[i] != charVal) break;\n pos--;\n }\n s = s.substring(0, pos);\n }\n return s;\n }\n\n static replace(s: string, from: string, replace: string): string {\n return s.replace(from, replace);\n }\n\n static replaceAll(s: string, from: RegExp, replace: string): string {\n return s.replace(from, replace);\n }\n\n static slice<T>(s: string, from: number = 0, to: number = null): string {\n return s.slice(from, to === null ? undefined : to);\n }\n\n static replaceAllMapped(s: string, from: RegExp, cb: Function): string {\n return s.replace(from, function(...matches: any[]) {\n // Remove offset & string from the result array\n matches.splice(-2, 2);\n // The callback receives match, p1, ..., pn\n return cb(matches);\n });\n }\n\n static contains(s: string, substr: string): boolean { return s.indexOf(substr) != -1; }\n\n static compare(a: string, b: string): number {\n if (a < b) {\n return -1;\n } else if (a > b) {\n return 1;\n } else {\n return 0;\n }\n }\n}\n\nexport class StringJoiner {\n constructor(public parts: string[] = []) {}\n\n add(part: string): void { this.parts.push(part); }\n\n toString(): string { return this.parts.join(''); }\n}\n\nexport class NumberParseError extends Error {\n name: string;\n\n constructor(public message: string) { super(); }\n\n toString(): string { return this.message; }\n}\n\n\nexport class NumberWrapper {\n static toFixed(n: number, fractionDigits: number): string { return n.toFixed(fractionDigits); }\n\n static equal(a: number, b: number): boolean { return a === b; }\n\n static parseIntAutoRadix(text: string): number {\n var result: number = parseInt(text);\n if (isNaN(result)) {\n throw new NumberParseError('Invalid integer literal when parsing ' + text);\n }\n return result;\n }\n\n static parseInt(text: string, radix: number): number {\n if (radix == 10) {\n if (/^(\\-|\\+)?[0-9]+$/.test(text)) {\n return parseInt(text, radix);\n }\n } else if (radix == 16) {\n if (/^(\\-|\\+)?[0-9ABCDEFabcdef]+$/.test(text)) {\n return parseInt(text, radix);\n }\n } else {\n var result: number = parseInt(text, radix);\n if (!isNaN(result)) {\n return result;\n }\n }\n throw new NumberParseError(\n 'Invalid integer literal when parsing ' + text + ' in base ' + radix);\n }\n\n // TODO: NaN is a valid literal but is returned by parseFloat to indicate an error.\n static parseFloat(text: string): number { return parseFloat(text); }\n\n static get NaN(): number { return NaN; }\n\n static isNaN(value: any): boolean { return isNaN(value); }\n\n static isInteger(value: any): boolean { return Number.isInteger(value); }\n}\n\nexport var RegExp = _global.RegExp;\n\nexport class RegExpWrapper {\n static create(regExpStr: string, flags: string = ''): RegExp {\n flags = flags.replace(/g/g, '');\n return new _global.RegExp(regExpStr, flags + 'g');\n }\n static firstMatch(regExp: RegExp, input: string): RegExpExecArray {\n // Reset multimatch regex state\n regExp.lastIndex = 0;\n return regExp.exec(input);\n }\n static test(regExp: RegExp, input: string): boolean {\n regExp.lastIndex = 0;\n return regExp.test(input);\n }\n static matcher(regExp: RegExp, input: string): {re: RegExp; input: string} {\n // Reset regex state for the case\n // someone did not loop over all matches\n // last time.\n regExp.lastIndex = 0;\n return {re: regExp, input: input};\n }\n static replaceAll(regExp: RegExp, input: string, replace: Function): string {\n let c = regExp.exec(input);\n let res = '';\n regExp.lastIndex = 0;\n let prev = 0;\n while (c) {\n res += input.substring(prev, c.index);\n res += replace(c);\n prev = c.index + c[0].length;\n regExp.lastIndex = prev;\n c = regExp.exec(input);\n }\n res += input.substring(prev);\n return res;\n }\n}\n\nexport class RegExpMatcherWrapper {\n static next(matcher: {re: RegExp; input: string}): RegExpExecArray {\n return matcher.re.exec(matcher.input);\n }\n}\n\nexport class FunctionWrapper {\n static apply(fn: Function, posArgs: any): any { return fn.apply(null, posArgs); }\n\n static bind(fn: Function, scope: any): Function { return fn.bind(scope); }\n}\n\n// JS has NaN !== NaN\nexport function looseIdentical(a: any, b: any): boolean {\n return a === b || typeof a === 'number' && typeof b === 'number' && isNaN(a) && isNaN(b);\n}\n\n// JS considers NaN is the same as NaN for map Key (while NaN !== NaN otherwise)\n// see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map\nexport function getMapKey<T>(value: T): T {\n return value;\n}\n\nexport function normalizeBlank(obj: Object): any {\n return isBlank(obj) ? null : obj;\n}\n\nexport function normalizeBool(obj: boolean): boolean {\n return isBlank(obj) ? false : obj;\n}\n\nexport function isJsObject(o: any): boolean {\n return o !== null && (typeof o === 'function' || typeof o === 'object');\n}\n\nexport function print(obj: Error | Object) {\n console.log(obj);\n}\n\nexport function warn(obj: Error | Object) {\n console.warn(obj);\n}\n\n// Can't be all uppercase as our transpiler would think it is a special directive...\nexport class Json {\n static parse(s: string): Object { return _global.JSON.parse(s); }\n static stringify(data: Object): string {\n // Dart doesn't take 3 arguments\n return _global.JSON.stringify(data, null, 2);\n }\n}\n\nexport class DateWrapper {\n static create(\n year: number, month: number = 1, day: number = 1, hour: number = 0, minutes: number = 0,\n seconds: number = 0, milliseconds: number = 0): Date {\n return new Date(year, month - 1, day, hour, minutes, seconds, milliseconds);\n }\n static fromISOString(str: string): Date { return new Date(str); }\n static fromMillis(ms: number): Date { return new Date(ms); }\n static toMillis(date: Date): number { return date.getTime(); }\n static now(): Date { return new Date(); }\n static toJson(date: Date): string { return date.toJSON(); }\n}\n\nexport function setValueOnPath(global: any, path: string, value: any) {\n var parts = path.split('.');\n var obj: any = global;\n while (parts.length > 1) {\n var name = parts.shift();\n if (obj.hasOwnProperty(name) && isPresent(obj[name])) {\n obj = obj[name];\n } else {\n obj = obj[name] = {};\n }\n }\n if (obj === undefined || obj === null) {\n obj = {};\n }\n obj[parts.shift()] = value;\n}\n\n// When Symbol.iterator doesn't exist, retrieves the key used in es6-shim\ndeclare var Symbol: any;\nvar _symbolIterator: any = null;\nexport function getSymbolIterator(): string|symbol {\n if (isBlank(_symbolIterator)) {\n if (isPresent((<any>globalScope).Symbol) && isPresent(Symbol.iterator)) {\n _symbolIterator = Symbol.iterator;\n } else {\n // es6-shim specific logic\n var keys = Object.getOwnPropertyNames(Map.prototype);\n for (var i = 0; i < keys.length; ++i) {\n var key = keys[i];\n if (key !== 'entries' && key !== 'size' &&\n (Map as any).prototype[key] === Map.prototype['entries']) {\n _symbolIterator = key;\n }\n }\n }\n }\n return _symbolIterator;\n}\n\nexport function evalExpression(\n sourceUrl: string, expr: string, declarations: string, vars: {[key: string]: any}): any {\n var fnBody = `${declarations}\\nreturn ${expr}\\n//# sourceURL=${sourceUrl}`;\n var fnArgNames: string[] = [];\n var fnArgValues: any[] = [];\n for (var argName in vars) {\n fnArgNames.push(argName);\n fnArgValues.push(vars[argName]);\n }\n return new Function(...fnArgNames.concat(fnBody))(...fnArgValues);\n}\n\nexport function isPrimitive(obj: any): boolean {\n return !isJsObject(obj);\n}\n\nexport function hasConstructor(value: Object, type: Type): boolean {\n return value.constructor === type;\n}\n\nexport function bitWiseOr(values: number[]): number {\n return values.reduce((a, b) => { return a | b; });\n}\n\nexport function bitWiseAnd(values: number[]): number {\n return values.reduce((a, b) => { return a & b; });\n}\n\nexport function escape(s: string): string {\n return _global.encodeURI(s);\n}\n"]}
\No newline at end of file