UNPKG

45.6 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"entityStore.js","sourceRoot":"","sources":["../../../src/cache/inmemory/entityStore.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,yBAAyB,CAAC;AACpD,OAAO,EAAE,GAAG,EAAgC,MAAM,UAAU,CAAC;AAC7D,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AACtC,OAAO,EAAE,IAAI,EAAE,MAAM,WAAW,CAAC;AAEjC,OAAO,EACL,WAAW,EAIX,aAAa,EACb,UAAU,EACV,eAAe,EACf,aAAa,EACb,eAAe,GAChB,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAEzB,OAAO,EAAE,MAAM,EAAE,sBAAsB,EAAE,MAAM,WAAW,CAAC;AAY3D,IAAM,MAAM,GAAQ,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;AACxC,IAAM,WAAW,GAAkB,cAAM,OAAA,MAAM,EAAN,CAAM,CAAC;AAChD,IAAM,UAAU,GAAQ,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;AAE5C;IAGE,qBACkB,QAAkB,EAClB,KAAiB;QAFnC,iBAGI;QAFc,aAAQ,GAAR,QAAQ,CAAU;QAClB,UAAK,GAAL,KAAK,CAAY;QAJzB,SAAI,GAA0B,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAqUpD,YAAO,GAEX,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QA0DhB,SAAI,GAER,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QA6CjB,kBAAa,GAAG,UACrB,iBAAsD,EACtD,cAAsB,IACnB,OAAA,eAAe,CAClB,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC;YAC5B,CAAC,CAAC,KAAI,CAAC,GAAG,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,CAAC;YACnD,CAAC,CAAC,iBAAiB,IAAI,iBAAiB,CAAC,cAAc,CAAC,CACxC,EAJf,CAIe,CAAC;QAKd,YAAO,GAAoB,UAAA,QAAQ;YACxC,OAAO,WAAW,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC1B,CAAC,CAAC,KAAI,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC;gBAC1B,CAAC,CAAC,OAAO,QAAQ,KAAK,QAAQ,CAAC;QACnC,CAAC,CAAC;QAMK,gBAAW,GAAwB,UACxC,YAAY,EACZ,cAAc;YAEd,IAAI,OAAO,YAAY,KAAK,QAAQ,EAAE;gBACpC,OAAO,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;aACpC;YAED,IAAI,WAAW,CAAC,YAAY,CAAC,EAAE;gBAC7B,OAAO,YAAY,CAAC;aACrB;YAEM,IAAA,EAAE,GAAI,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,GAAxC,CAAyC;YAElD,IAAI,EAAE,EAAE;gBACN,IAAM,GAAG,GAAG,aAAa,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;gBAC9B,IAAI,cAAc,EAAE;oBAClB,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;iBAC9B;gBACD,OAAO,GAAG,CAAC;aACZ;QACH,CAAC,CAAC;IAtdC,CAAC;IAaG,8BAAQ,GAAf;QACE,oBAAY,IAAI,CAAC,IAAI,EAAG;IAC1B,CAAC;IAEM,yBAAG,GAAV,UAAW,MAAc;QACvB,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,CAAC,CAAC;IAC9C,CAAC;IAEM,yBAAG,GAAV,UAAW,MAAc,EAAE,SAAiB;QAC1C,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACrC,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,EAAE;YAClC,IAAM,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACtC,IAAI,WAAW,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE;gBACtD,OAAO,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;aAC/B;SACF;QACD,IAAI,SAAS,KAAK,YAAY;YAC1B,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,EAAE,MAAM,CAAC,EAAE;YACxD,OAAO,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SAChD;QACD,IAAI,IAAI,YAAY,KAAK,EAAE;YACzB,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;SAC3C;IACH,CAAC;IAES,4BAAM,GAAhB,UAAiB,MAAc,EAAE,iBAA2B;QAM1D,IAAI,iBAAiB;YAAE,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QAE7D,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,EAAE;YAClC,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SAC1B;QAED,IAAI,IAAI,YAAY,KAAK,EAAE;YACzB,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,iBAAiB,CAAC,CAAC;SACtD;QAED,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE;YAC3C,OAAO,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;SAC5B;IACH,CAAC;IAEM,2BAAK,GAAZ,UACE,KAA2B,EAC3B,KAA2B;QAF7B,iBA0FC;QAtFC,IAAI,MAA0B,CAAC;QAG/B,IAAI,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC;YAAE,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;QAC5C,IAAI,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC;YAAE,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;QAE5C,IAAM,QAAQ,GACZ,OAAO,KAAK,KAAK,QAAQ;YACvB,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;YAC7B,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;QAEZ,IAAM,QAAQ,GACZ,OAAO,KAAK,KAAK,QAAQ;YACvB,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;YAC7B,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;QAIZ,IAAI,CAAC,QAAQ;YAAE,OAAO;QAEtB,SAAS,CACP,OAAO,MAAM,KAAK,QAAQ,EAC1B,iCAAiC,CAClC,CAAC;QAEF,IAAM,MAAM,GACV,IAAI,UAAU,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAIlE,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,MAAM,CAAC;QAE3B,IAAI,MAAM,KAAK,QAAQ,EAAE;YACvB,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACzB,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE;gBACtB,IAAM,eAAa,GAAsB,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;gBAK7D,IAAI,CAAC,QAAQ;oBAAE,eAAa,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC;gBAI1C,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,cAAc;oBAC1C,IAAI,CAAC,QAAQ,IAAI,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,MAAM,CAAC,cAAc,CAAC,EAAE;wBAGpE,eAAa,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;wBASlC,IAAM,SAAS,GAAG,sBAAsB,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;wBACzD,IAAI,SAAS,KAAK,cAAc;4BAC5B,CAAC,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE;4BAC3D,eAAa,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;yBAC9B;wBAKD,IAAI,MAAM,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,KAAI,YAAY,KAAK,CAAC,EAAE;4BACjE,OAAO,MAAM,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;yBAC/B;qBACF;gBACH,CAAC,CAAC,CAAC;gBAEH,IAAI,eAAa,CAAC,UAAU;oBACxB,CAAC,CAAC,QAAQ,IAAI,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC;oBAKlC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE;oBACjE,OAAO,eAAa,CAAC,UAAU,CAAC;iBACjC;gBAED,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,eAAa,CAAC,CAAC,OAAO,CAChC,UAAA,SAAS,IAAI,OAAA,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAgB,EAAE,SAAS,CAAC,EAA7C,CAA6C,CAAC,CAAC;aAC/D;SACF;IACH,CAAC;IAEM,4BAAM,GAAb,UACE,MAAc,EACd,MAAiC;QAFnC,iBA6EC;QAzEC,IAAM,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAExC,IAAI,WAAW,EAAE;YACf,IAAM,eAAa,GAAwB,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YAC/D,IAAI,aAAW,GAAG,KAAK,CAAC;YACxB,IAAI,YAAU,GAAG,IAAI,CAAC;YAEtB,IAAM,eAAa,GAAG;gBACpB,MAAM,QAAA;gBACN,UAAU,YAAA;gBACV,WAAW,aAAA;gBACX,WAAW,EAAE,IAAI,CAAC,WAAW;gBAC7B,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO;gBACrB,SAAS,EAAE,UACT,kBAA6C,EAC7C,IAA8B,IAC3B,OAAA,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAC1B,OAAO,kBAAkB,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;oBACvC,SAAS,EAAE,kBAAkB;oBAC7B,IAAI,EAAE,IAAI,IAAI,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC;iBACpC,CAAC,CAAC,CAAC,kBAAkB,EACtB,EAAE,KAAK,EAAE,KAAI,EAAE,CAChB,EANI,CAMJ;aACF,CAAC;YAEF,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,cAAc;gBAC7C,IAAM,SAAS,GAAG,sBAAsB,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;gBACzD,IAAI,UAAU,GAAG,WAAW,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;gBAC7C,IAAI,UAAU,KAAK,KAAK,CAAC;oBAAE,OAAO;gBAClC,IAAM,MAAM,GAAyB,OAAO,MAAM,KAAK,UAAU;oBAC/D,CAAC,CAAC,MAAM;oBACR,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAChD,IAAI,MAAM,EAAE;oBACV,IAAI,QAAQ,GAAG,MAAM,KAAK,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;wBAC9C,MAAM,CAAC,eAAe,CAAC,UAAU,CAAC,wBAC7B,eAAa,KAChB,SAAS,WAAA,EACT,cAAc,gBAAA,EACd,OAAO,EAAE,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,MAAM,EAAE,cAAc,CAAC,IAChD,CAAC;oBACL,IAAI,QAAQ,KAAK,UAAU,EAAE;wBAC3B,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;qBAC1C;yBAAM;wBACL,IAAI,QAAQ,KAAK,MAAM;4BAAE,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC,CAAC;wBAC3C,IAAI,QAAQ,KAAK,UAAU,EAAE;4BAC3B,eAAa,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;4BACzC,aAAW,GAAG,IAAI,CAAC;4BACnB,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC;yBACvB;qBACF;iBACF;gBACD,IAAI,UAAU,KAAK,KAAK,CAAC,EAAE;oBACzB,YAAU,GAAG,KAAK,CAAC;iBACpB;YACH,CAAC,CAAC,CAAC;YAEH,IAAI,aAAW,EAAE;gBACf,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,eAAa,CAAC,CAAC;gBAElC,IAAI,YAAU,EAAE;oBACd,IAAI,IAAI,YAAY,KAAK,EAAE;wBACzB,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC,CAAC;qBAC5B;yBAAM;wBACL,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;qBAC1B;oBACD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;iBACtC;gBAED,OAAO,IAAI,CAAC;aACb;SACF;QAED,OAAO,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAQM,4BAAM,GAAb,UACE,MAAc,EACd,SAAkB,EAClB,IAA0B;;QAE1B,IAAM,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QACxC,IAAI,WAAW,EAAE;YACf,IAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAS,WAAW,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;YACvE,IAAM,cAAc,GAAG,SAAS,IAAI,IAAI;gBACtC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,CAAC,EAAE,QAAQ,UAAA,EAAE,SAAS,WAAA,EAAE,IAAI,MAAA,EAAE,CAAC;gBAChE,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC;YACd,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;gBACzC,GAAC,cAAc,IAAG,WAAW;oBAC7B,CAAC,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;SAClB;QACD,OAAO,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAEM,2BAAK,GAAZ,UACE,OAA2B,EAC3B,KAAkB;QAElB,IAAI,OAAO,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,IAAI,OAAO,CAAC,EAAE,EAAE;YACd,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,EAAE;gBACtC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE,EAAE,OAAO,CAAC,SAAS,EAAE,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;aACpE;YACD,IAAI,IAAI,YAAY,KAAK,IAAI,IAAI,KAAK,KAAK,EAAE;gBAC3C,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,KAAK,CAAC,IAAI,OAAO,CAAC;aACxD;YAKD,IAAI,OAAO,CAAC,SAAS,IAAI,OAAO,EAAE;gBAChC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE,EAAE,OAAO,CAAC,SAAS,IAAI,UAAU,CAAC,CAAC;aAC/D;SACF;QACD,OAAO,OAAO,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,2BAAK,GAAZ;QACE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACrB,CAAC;IAEM,6BAAO,GAAd;QAAA,iBAYC;QAXC,IAAM,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QAC5B,IAAM,YAAY,GAAa,EAAE,CAAC;QAClC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,EAAE;YAC5B,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,EAAE,EAAE,CAAC,EAAE;gBACrD,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;aACvB;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAI,YAAY,CAAC,MAAM,EAAE;YACvB,GAAG,CAAC,MAAM,GAAG,EAAE,YAAY,EAAE,YAAY,CAAC,IAAI,EAAE,EAAE,CAAC;SACpD;QACD,OAAO,GAAG,CAAC;IACb,CAAC;IAEM,6BAAO,GAAd,UAAe,OAAqC;QAApD,iBAeC;QAdC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,MAAM;YACnC,IAAI,CAAC,CAAC,OAAO,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC,EAAE;gBAC9C,KAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;aACrB;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAI,OAAO,EAAE;YACH,IAAA,MAAM,GAAc,OAAO,OAArB,EAAK,MAAI,UAAK,OAAO,EAA7B,UAAmB,CAAF,CAAa;YACpC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAI,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,MAAM;gBAC9B,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,MAAI,CAAC,MAAM,CAAgB,CAAC,CAAC;YAClD,CAAC,CAAC,CAAC;YACH,IAAI,MAAM,EAAE;gBACV,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;aAChD;SACF;IACH,CAAC;IAcM,4BAAM,GAAb,UAAc,MAAc;QAC1B,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;IAChE,CAAC;IAEM,6BAAO,GAAd,UAAe,MAAc;QAC3B,IAAI,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE;YAC5B,IAAM,KAAK,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACrC,IAAI,CAAC,KAAK;gBAAE,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACxC,OAAO,KAAK,CAAC;SACd;QACD,OAAO,CAAC,CAAC;IACX,CAAC;IAIM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,GAAuB;QAAvB,oBAAA,EAAA,UAAU,GAAG,EAAU;QACzC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;QAChD,IAAI,IAAI,YAAY,KAAK,EAAE;YACzB,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;SAC/B;aAAM;YAIL,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;SACpE;QACD,OAAO,GAAG,CAAC;IACb,CAAC;IAMM,wBAAE,GAAT;QAAA,iBAqBC;QApBC,IAAM,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC;QAChC,IAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACjC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,EAAE;YACZ,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,CAAC,EAAE;gBAI7B,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,eAAe,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;gBAG5D,OAAO,QAAQ,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;aACrB;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,IAAM,WAAW,GAAG,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,WAAW,CAAC,MAAM,EAAE;YACtB,IAAI,MAAI,GAAgB,IAAI,CAAC;YAC7B,OAAO,MAAI,YAAY,KAAK;gBAAE,MAAI,GAAG,MAAI,CAAC,MAAM,CAAC;YACjD,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,EAAE,IAAI,OAAA,MAAI,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC,EAAf,CAAe,CAAC,CAAC;SAC5C;QACD,OAAO,WAAW,CAAC;IACrB,CAAC;IAOM,qCAAe,GAAtB,UAAuB,MAAc;QACnC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,EAAE;YACnC,IAAM,OAAK,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtD,IAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YAC/B,IAAI,CAAC,IAAI;gBAAE,OAAO,OAAK,CAAC;YAExB,IAAM,SAAO,GAAG,IAAI,GAAG,CAA+B,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;YAG9D,SAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,GAAG;gBACjB,IAAI,WAAW,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE;oBACpB,OAAK,CAAC,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;iBAQzB;gBACD,IAAI,eAAe,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE;oBACxB,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,GAAG;wBAC1B,IAAM,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;wBAGvB,IAAI,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE;4BAC1B,SAAO,CAAC,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;yBACpB;oBACH,CAAC,CAAC,CAAC;iBACJ;YACH,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;QACD,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;IAC3B,CAAC;IAIM,kCAAY,GAAnB;QACE,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IACpD,CAAC;IAgDH,kBAAC;AAAD,CAAC,AA7dD,IA6dC;;AAiBD;IAOE,oBACkB,OAAgB,EACxB,MAAgC;QAAhC,uBAAA,EAAA,aAAgC;QADxB,YAAO,GAAP,OAAO,CAAS;QACxB,WAAM,GAAN,MAAM,CAA0B;QARlC,MAAC,GAAgD,IAAI,CAAC;QAU5D,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC;IACtB,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB;QACE,IAAI,CAAC,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,EAAU,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC;QAC7C,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;IAC1C,CAAC;IAEM,2BAAM,GAAb,UAAc,MAAc,EAAE,cAAsB;QAClD,IAAI,IAAI,CAAC,CAAC,EAAE;YACV,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,MAAM,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC,CAAC;YAC3C,IAAM,SAAS,GAAG,sBAAsB,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;YACzD,IAAI,SAAS,KAAK,cAAc,EAAE;gBAMhC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;aACvC;YACD,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;gBACf,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;aAC5C;SACF;IACH,CAAC;IAEM,0BAAK,GAAZ,UAAa,MAAc,EAAE,cAAsB;QACjD,IAAI,IAAI,CAAC,CAAC,EAAE;YACV,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CACV,UAAU,CAAC,MAAM,EAAE,cAAc,CAAC,EAQlC,cAAc,KAAK,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CACtD,CAAC;SACH;IACH,CAAC;IACH,iBAAC;AAAD,CAAC,AApDD,IAoDC;AAED,SAAS,UAAU,CAAC,MAAc,EAAE,cAAsB;IAIxD,OAAO,cAAc,GAAG,GAAG,GAAG,MAAM,CAAC;AACvC,CAAC;AAED,MAAM,UAAU,8BAA8B,CAC5C,KAAsB,EACtB,QAAgB;IAEhB,IAAI,qBAAqB,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE;QAShC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;KAC1C;AACH,CAAC;AAED,WAAiB,WAAW;IAE1B;QAA0B,wBAAW;QACnC,cAAY,EAQX;gBAPC,QAAQ,cAAA,EACR,qBAAoB,EAApB,aAAa,mBAAG,IAAI,KAAA,EACpB,IAAI,UAAA;YAHN,YASE,kBAAM,QAAQ,EAAE,IAAI,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,SAE/C;YAEe,WAAK,GAAG,IAAI,KAAK,CAAC,KAAI,CAAC,CAAC;YAiBxB,iBAAW,GAAG,IAAI,IAAI,CAAc,aAAa,CAAC,CAAC;YApBjE,IAAI,IAAI;gBAAE,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;;QAC/B,CAAC;QAIM,uBAAQ,GAAf,UACE,OAAe,EACf,MAAmC;YAKnC,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,OAAO,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAC9C,CAAC;QAEM,0BAAW,GAAlB;YAEE,OAAO,IAAI,CAAC;QACd,CAAC;QAGM,yBAAU,GAAjB;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACjD,CAAC;QACH,WAAC;IAAD,CAAC,AAnCD,CAA0B,WAAW,GAmCpC;IAnCY,gBAAI,OAmChB,CAAA;AACH,CAAC,EAtCgB,WAAW,KAAX,WAAW,QAsC3B;AAID;IAAoB,yBAAW;IAC7B,eACkB,EAAU,EACV,MAAmB,EACnB,MAAmC,EACnC,KAAiB;QAJnC,YAME,kBAAM,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,KAAK,CAAC,SAE9B;QAPiB,QAAE,GAAF,EAAE,CAAQ;QACV,YAAM,GAAN,MAAM,CAAa;QACnB,YAAM,GAAN,MAAM,CAA6B;QACnC,WAAK,GAAL,KAAK,CAAY;QAGjC,MAAM,CAAC,KAAI,CAAC,CAAC;;IACf,CAAC;IAEM,wBAAQ,GAAf,UACE,OAAe,EACf,MAAmC;QAEnC,OAAO,IAAI,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,EAAE,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;IACtD,CAAC;IAEM,2BAAW,GAAlB,UAAmB,OAAe;QAAlC,iBAmDC;QAjDC,IAAM,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAEhD,IAAI,OAAO,KAAK,IAAI,CAAC,EAAE,EAAE;YACvB,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE;gBAKtB,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,MAAM;oBACnC,IAAM,cAAc,GAAG,KAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;oBACzC,IAAM,iBAAiB,GAAG,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;oBACnD,IAAI,CAAC,iBAAiB,EAAE;wBAMtB,KAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;qBACrB;yBAAM,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE;wBAK1B,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;wBACrC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,cAAc;4BACnD,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;wBAC3C,CAAC,CAAC,CAAC;qBACJ;yBAAM,IAAI,cAAc,KAAK,iBAAiB,EAAE;wBAI/C,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,cAAc;4BAChD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,cAAc,CAAC,cAAc,CAAC,EAC9B,iBAAiB,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC,EAAE;gCAC7C,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;6BAC1C;wBACH,CAAC,CAAC,CAAC;qBACJ;gBACH,CAAC,CAAC,CAAC;aACJ;YAED,OAAO,MAAM,CAAC;SACf;QAGD,IAAI,MAAM,KAAK,IAAI,CAAC,MAAM;YAAE,OAAO,IAAI,CAAC;QAGxC,OAAO,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;IAC/C,CAAC;IAEM,wBAAQ,GAAf;QACE,6BACK,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,GACtB,IAAI,CAAC,IAAI,EACZ;IACJ,CAAC;IAEM,+BAAe,GAAtB,UAAuB,MAAc;QACnC,IAAM,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,eAAe,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QACvD,OAAO,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,uBAClC,UAAU,GACV,iBAAM,eAAe,YAAC,MAAM,CAAC,EAChC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,0BAAU,GAAjB;QACE,IAAI,CAAC,GAAgB,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;QACjC,OAAQ,CAAW,CAAC,MAAM;YAAE,CAAC,GAAI,CAAW,CAAC,MAAM,CAAC;QACpD,OAAO,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;IAC1C,CAAC;IACH,YAAC;AAAD,CAAC,AA3FD,CAAoB,WAAW,GA2F9B;AAMD;IAAoB,yBAAK;IACvB,eAAY,IAAsB;eAChC,kBACE,mBAAmB,EACnB,IAAI,EACJ,cAAO,CAAC,EACR,IAAI,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAC/C;IACH,CAAC;IAEM,2BAAW,GAAlB;QAEE,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAEM,qBAAK,GAAZ;QAME,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;IACzD,CAAC;IACH,YAAC;AAAD,CAAC,AAvBD,CAAoB,KAAK,GAuBxB;AAED,SAAS,qBAAqB,CAC5B,cAA2B,EAC3B,cAA2B,EAC3B,QAAgB;IAEhB,IAAM,aAAa,GAAG,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;IAC/C,IAAM,aAAa,GAAG,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;IAM/C,OAAO,KAAK,CAAC,aAAa,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC,aAAa,CAAC;AAC7E,CAAC;AAED,MAAM,UAAU,qBAAqB,CAAC,KAAU;IAE9C,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,YAAY,WAAW,IAAI,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;AACjE,CAAC","sourcesContent":["import { invariant } from '../../utilities/globals';\nimport { dep, OptimisticDependencyFunction } from 'optimism';\nimport { equal } from '@wry/equality';\nimport { Trie } from '@wry/trie';\n\nimport {\n isReference,\n StoreValue,\n StoreObject,\n Reference,\n makeReference,\n DeepMerger,\n maybeDeepFreeze,\n canUseWeakMap,\n isNonNullObject,\n} from '../../utilities';\nimport { NormalizedCache, NormalizedCacheObject } from './types';\nimport { hasOwn, fieldNameFromStoreName } from './helpers';\nimport { Policies, StorageType } from './policies';\nimport { Cache } from '../core/types/Cache';\nimport {\n SafeReadonly,\n Modifier,\n Modifiers,\n ReadFieldOptions,\n ToReferenceFunction,\n CanReadFunction,\n} from '../core/types/common';\n\nconst DELETE: any = Object.create(null);\nconst delModifier: Modifier<any> = () => DELETE;\nconst INVALIDATE: any = Object.create(null);\n\nexport abstract class EntityStore implements NormalizedCache {\n protected data: NormalizedCacheObject = Object.create(null);\n\n constructor(\n public readonly policies: Policies,\n public readonly group: CacheGroup,\n ) {}\n\n public abstract addLayer(\n layerId: string,\n replay: (layer: EntityStore) => any,\n ): Layer;\n\n public abstract removeLayer(layerId: string): EntityStore;\n\n // Although the EntityStore class is abstract, it contains concrete\n // implementations of the various NormalizedCache interface methods that\n // are inherited by the Root and Layer subclasses.\n\n public toObject(): NormalizedCacheObject {\n return { ...this.data };\n }\n\n public has(dataId: string): boolean {\n return this.lookup(dataId, true) !== void 0;\n }\n\n public get(dataId: string, fieldName: string): StoreValue {\n this.group.depend(dataId, fieldName);\n if (hasOwn.call(this.data, dataId)) {\n const storeObject = this.data[dataId];\n if (storeObject && hasOwn.call(storeObject, fieldName)) {\n return storeObject[fieldName];\n }\n }\n if (fieldName === \"__typename\" &&\n hasOwn.call(this.policies.rootTypenamesById, dataId)) {\n return this.policies.rootTypenamesById[dataId];\n }\n if (this instanceof Layer) {\n return this.parent.get(dataId, fieldName);\n }\n }\n\n protected lookup(dataId: string, dependOnExistence?: boolean): StoreObject | undefined {\n // The has method (above) calls lookup with dependOnExistence = true, so\n // that it can later be invalidated when we add or remove a StoreObject for\n // this dataId. Any consumer who cares about the contents of the StoreObject\n // should not rely on this dependency, since the contents could change\n // without the object being added or removed.\n if (dependOnExistence) this.group.depend(dataId, \"__exists\");\n\n if (hasOwn.call(this.data, dataId)) {\n return this.data[dataId];\n }\n\n if (this instanceof Layer) {\n return this.parent.lookup(dataId, dependOnExistence);\n }\n\n if (this.policies.rootTypenamesById[dataId]) {\n return Object.create(null);\n }\n }\n\n public merge(\n older: string | StoreObject,\n newer: StoreObject | string,\n ): void {\n let dataId: string | undefined;\n\n // Convert unexpected references to ID strings.\n if (isReference(older)) older = older.__ref;\n if (isReference(newer)) newer = newer.__ref;\n\n const existing: StoreObject | undefined =\n typeof older === \"string\"\n ? this.lookup(dataId = older)\n : older;\n\n const incoming: StoreObject | undefined =\n typeof newer === \"string\"\n ? this.lookup(dataId = newer)\n : newer;\n\n // If newer was a string ID, but that ID was not defined in this store,\n // then there are no fields to be merged, so we're done.\n if (!incoming) return;\n\n invariant(\n typeof dataId === \"string\",\n \"store.merge expects a string ID\",\n );\n\n const merged: StoreObject =\n new DeepMerger(storeObjectReconciler).merge(existing, incoming);\n\n // Even if merged === existing, existing may have come from a lower\n // layer, so we always need to set this.data[dataId] on this level.\n this.data[dataId] = merged;\n\n if (merged !== existing) {\n delete this.refs[dataId];\n if (this.group.caching) {\n const fieldsToDirty: Record<string, 1> = Object.create(null);\n\n // If we added a new StoreObject where there was previously none, dirty\n // anything that depended on the existence of this dataId, such as the\n // EntityStore#has method.\n if (!existing) fieldsToDirty.__exists = 1;\n\n // Now invalidate dependents who called getFieldValue for any fields\n // that are changing as a result of this merge.\n Object.keys(incoming).forEach(storeFieldName => {\n if (!existing || existing[storeFieldName] !== merged[storeFieldName]) {\n // Always dirty the full storeFieldName, which may include\n // serialized arguments following the fieldName prefix.\n fieldsToDirty[storeFieldName] = 1;\n\n // Also dirty fieldNameFromStoreName(storeFieldName) if it's\n // different from storeFieldName and this field does not have\n // keyArgs configured, because that means the cache can't make\n // any assumptions about how field values with the same field\n // name but different arguments might be interrelated, so it\n // must err on the side of invalidating all field values that\n // share the same short fieldName, regardless of arguments.\n const fieldName = fieldNameFromStoreName(storeFieldName);\n if (fieldName !== storeFieldName &&\n !this.policies.hasKeyArgs(merged.__typename, fieldName)) {\n fieldsToDirty[fieldName] = 1;\n }\n\n // If merged[storeFieldName] has become undefined, and this is the\n // Root layer, actually delete the property from the merged object,\n // which is guaranteed to have been created fresh in this method.\n if (merged[storeFieldName] === void 0 && !(this instanceof Layer)) {\n delete merged[storeFieldName];\n }\n }\n });\n\n if (fieldsToDirty.__typename &&\n !(existing && existing.__typename) &&\n // Since we return default root __typename strings\n // automatically from store.get, we don't need to dirty the\n // ROOT_QUERY.__typename field if merged.__typename is equal\n // to the default string (usually \"Query\").\n this.policies.rootTypenamesById[dataId] === merged.__typename) {\n delete fieldsToDirty.__typename;\n }\n\n Object.keys(fieldsToDirty).forEach(\n fieldName => this.group.dirty(dataId as string, fieldName));\n }\n }\n }\n\n public modify(\n dataId: string,\n fields: Modifier<any> | Modifiers,\n ): boolean {\n const storeObject = this.lookup(dataId);\n\n if (storeObject) {\n const changedFields: Record<string, any> = Object.create(null);\n let needToMerge = false;\n let allDeleted = true;\n\n const sharedDetails = {\n DELETE,\n INVALIDATE,\n isReference,\n toReference: this.toReference,\n canRead: this.canRead,\n readField: <V = StoreValue>(\n fieldNameOrOptions: string | ReadFieldOptions,\n from?: StoreObject | Reference,\n ) => this.policies.readField<V>(\n typeof fieldNameOrOptions === \"string\" ? {\n fieldName: fieldNameOrOptions,\n from: from || makeReference(dataId),\n } : fieldNameOrOptions,\n { store: this },\n ),\n };\n\n Object.keys(storeObject).forEach(storeFieldName => {\n const fieldName = fieldNameFromStoreName(storeFieldName);\n let fieldValue = storeObject[storeFieldName];\n if (fieldValue === void 0) return;\n const modify: Modifier<StoreValue> = typeof fields === \"function\"\n ? fields\n : fields[storeFieldName] || fields[fieldName];\n if (modify) {\n let newValue = modify === delModifier ? DELETE :\n modify(maybeDeepFreeze(fieldValue), {\n ...sharedDetails,\n fieldName,\n storeFieldName,\n storage: this.getStorage(dataId, storeFieldName),\n });\n if (newValue === INVALIDATE) {\n this.group.dirty(dataId, storeFieldName);\n } else {\n if (newValue === DELETE) newValue = void 0;\n if (newValue !== fieldValue) {\n changedFields[storeFieldName] = newValue;\n needToMerge = true;\n fieldValue = newValue;\n }\n }\n }\n if (fieldValue !== void 0) {\n allDeleted = false;\n }\n });\n\n if (needToMerge) {\n this.merge(dataId, changedFields);\n\n if (allDeleted) {\n if (this instanceof Layer) {\n this.data[dataId] = void 0;\n } else {\n delete this.data[dataId];\n }\n this.group.dirty(dataId, \"__exists\");\n }\n\n return true;\n }\n }\n\n return false;\n }\n\n // If called with only one argument, removes the entire entity\n // identified by dataId. If called with a fieldName as well, removes all\n // fields of that entity whose names match fieldName according to the\n // fieldNameFromStoreName helper function. If called with a fieldName\n // and variables, removes all fields of that entity whose names match fieldName\n // and whose arguments when cached exactly match the variables passed.\n public delete(\n dataId: string,\n fieldName?: string,\n args?: Record<string, any>,\n ) {\n const storeObject = this.lookup(dataId);\n if (storeObject) {\n const typename = this.getFieldValue<string>(storeObject, \"__typename\");\n const storeFieldName = fieldName && args\n ? this.policies.getStoreFieldName({ typename, fieldName, args })\n : fieldName;\n return this.modify(dataId, storeFieldName ? {\n [storeFieldName]: delModifier,\n } : delModifier);\n }\n return false;\n }\n\n public evict(\n options: Cache.EvictOptions,\n limit: EntityStore,\n ): boolean {\n let evicted = false;\n if (options.id) {\n if (hasOwn.call(this.data, options.id)) {\n evicted = this.delete(options.id, options.fieldName, options.args);\n }\n if (this instanceof Layer && this !== limit) {\n evicted = this.parent.evict(options, limit) || evicted;\n }\n // Always invalidate the field to trigger rereading of watched\n // queries, even if no cache data was modified by the eviction,\n // because queries may depend on computed fields with custom read\n // functions, whose values are not stored in the EntityStore.\n if (options.fieldName || evicted) {\n this.group.dirty(options.id, options.fieldName || \"__exists\");\n }\n }\n return evicted;\n }\n\n public clear(): void {\n this.replace(null);\n }\n\n public extract(): NormalizedCacheObject {\n const obj = this.toObject();\n const extraRootIds: string[] = [];\n this.getRootIdSet().forEach(id => {\n if (!hasOwn.call(this.policies.rootTypenamesById, id)) {\n extraRootIds.push(id);\n }\n });\n if (extraRootIds.length) {\n obj.__META = { extraRootIds: extraRootIds.sort() };\n }\n return obj;\n }\n\n public replace(newData: NormalizedCacheObject | null): void {\n Object.keys(this.data).forEach(dataId => {\n if (!(newData && hasOwn.call(newData, dataId))) {\n this.delete(dataId);\n }\n });\n if (newData) {\n const { __META, ...rest } = newData;\n Object.keys(rest).forEach(dataId => {\n this.merge(dataId, rest[dataId] as StoreObject);\n });\n if (__META) {\n __META.extraRootIds.forEach(this.retain, this);\n }\n }\n }\n\n public abstract getStorage(\n idOrObj: string | StoreObject,\n ...storeFieldNames: (string | number)[]\n ): StorageType;\n\n // Maps root entity IDs to the number of times they have been retained, minus\n // the number of times they have been released. Retained entities keep other\n // entities they reference (even indirectly) from being garbage collected.\n private rootIds: {\n [rootId: string]: number;\n } = Object.create(null);\n\n public retain(rootId: string): number {\n return this.rootIds[rootId] = (this.rootIds[rootId] || 0) + 1;\n }\n\n public release(rootId: string): number {\n if (this.rootIds[rootId] > 0) {\n const count = --this.rootIds[rootId];\n if (!count) delete this.rootIds[rootId];\n return count;\n }\n return 0;\n }\n\n // Return a Set<string> of all the ID strings that have been retained by\n // this layer/root *and* any layers/roots beneath it.\n public getRootIdSet(ids = new Set<string>()) {\n Object.keys(this.rootIds).forEach(ids.add, ids);\n if (this instanceof Layer) {\n this.parent.getRootIdSet(ids);\n } else {\n // Official singleton IDs like ROOT_QUERY and ROOT_MUTATION are\n // always considered roots for garbage collection, regardless of\n // their retainment counts in this.rootIds.\n Object.keys(this.policies.rootTypenamesById).forEach(ids.add, ids);\n }\n return ids;\n }\n\n // The goal of garbage collection is to remove IDs from the Root layer of the\n // store that are no longer reachable starting from any IDs that have been\n // explicitly retained (see retain and release, above). Returns an array of\n // dataId strings that were removed from the store.\n public gc() {\n const ids = this.getRootIdSet();\n const snapshot = this.toObject();\n ids.forEach(id => {\n if (hasOwn.call(snapshot, id)) {\n // Because we are iterating over an ECMAScript Set, the IDs we add here\n // will be visited in later iterations of the forEach loop only if they\n // were not previously contained by the Set.\n Object.keys(this.findChildRefIds(id)).forEach(ids.add, ids);\n // By removing IDs from the snapshot object here, we protect them from\n // getting removed from the root store layer below.\n delete snapshot[id];\n }\n });\n const idsToRemove = Object.keys(snapshot);\n if (idsToRemove.length) {\n let root: EntityStore = this;\n while (root instanceof Layer) root = root.parent;\n idsToRemove.forEach(id => root.delete(id));\n }\n return idsToRemove;\n }\n\n // Lazily tracks { __ref: <dataId> } strings contained by this.data[dataId].\n private refs: {\n [dataId: string]: Record<string, true>;\n } = Object.create(null);\n\n public findChildRefIds(dataId: string): Record<string, true> {\n if (!hasOwn.call(this.refs, dataId)) {\n const found = this.refs[dataId] = Object.create(null);\n const root = this.data[dataId];\n if (!root) return found;\n\n const workSet = new Set<Record<string | number, any>>([root]);\n // Within the store, only arrays and objects can contain child entity\n // references, so we can prune the traversal using this predicate:\n workSet.forEach(obj => {\n if (isReference(obj)) {\n found[obj.__ref] = true;\n // In rare cases, a { __ref } Reference object may have other fields.\n // This often indicates a mismerging of References with StoreObjects,\n // but garbage collection should not be fooled by a stray __ref\n // property in a StoreObject (ignoring all the other fields just\n // because the StoreObject looks like a Reference). To avoid this\n // premature termination of findChildRefIds recursion, we fall through\n // to the code below, which will handle any other properties of obj.\n }\n if (isNonNullObject(obj)) {\n Object.keys(obj).forEach(key => {\n const child = obj[key];\n // No need to add primitive values to the workSet, since they cannot\n // contain reference objects.\n if (isNonNullObject(child)) {\n workSet.add(child);\n }\n });\n }\n });\n }\n return this.refs[dataId];\n }\n\n // Used to compute cache keys specific to this.group.\n public makeCacheKey(...args: any[]): object;\n public makeCacheKey() {\n return this.group.keyMaker.lookupArray(arguments);\n }\n\n // Bound function that can be passed around to provide easy access to fields\n // of Reference objects as well as ordinary objects.\n public getFieldValue = <T = StoreValue>(\n objectOrReference: StoreObject | Reference | undefined,\n storeFieldName: string,\n ) => maybeDeepFreeze(\n isReference(objectOrReference)\n ? this.get(objectOrReference.__ref, storeFieldName)\n : objectOrReference && objectOrReference[storeFieldName]\n ) as SafeReadonly<T>;\n\n // Returns true for non-normalized StoreObjects and non-dangling\n // References, indicating that readField(name, objOrRef) has a chance of\n // working. Useful for filtering out dangling references from lists.\n public canRead: CanReadFunction = objOrRef => {\n return isReference(objOrRef)\n ? this.has(objOrRef.__ref)\n : typeof objOrRef === \"object\";\n };\n\n // Bound function that converts an id or an object with a __typename and\n // primary key fields to a Reference object. If called with a Reference object,\n // that same Reference object is returned. Pass true for mergeIntoStore to persist\n // an object into the store.\n public toReference: ToReferenceFunction = (\n objOrIdOrRef,\n mergeIntoStore,\n ) => {\n if (typeof objOrIdOrRef === \"string\") {\n return makeReference(objOrIdOrRef);\n }\n\n if (isReference(objOrIdOrRef)) {\n return objOrIdOrRef;\n }\n\n const [id] = this.policies.identify(objOrIdOrRef);\n\n if (id) {\n const ref = makeReference(id);\n if (mergeIntoStore) {\n this.merge(id, objOrIdOrRef);\n }\n return ref;\n }\n };\n}\n\nexport type FieldValueGetter = EntityStore[\"getFieldValue\"];\n\n// A single CacheGroup represents a set of one or more EntityStore objects,\n// typically the Root store in a CacheGroup by itself, and all active Layer\n// stores in a group together. A single EntityStore object belongs to only\n// one CacheGroup, store.group. The CacheGroup is responsible for tracking\n// dependencies, so store.group is helpful for generating unique keys for\n// cached results that need to be invalidated when/if those dependencies\n// change. If we used the EntityStore objects themselves as cache keys (that\n// is, store rather than store.group), the cache would become unnecessarily\n// fragmented by all the different Layer objects. Instead, the CacheGroup\n// approach allows all optimistic Layer objects in the same linked list to\n// belong to one CacheGroup, with the non-optimistic Root object belonging\n// to another CacheGroup, allowing resultCaching dependencies to be tracked\n// separately for optimistic and non-optimistic entity data.\nclass CacheGroup {\n private d: OptimisticDependencyFunction<string> | null = null;\n\n // Used by the EntityStore#makeCacheKey method to compute cache keys\n // specific to this CacheGroup.\n public keyMaker: Trie<object>;\n\n constructor(\n public readonly caching: boolean,\n private parent: CacheGroup | null = null,\n ) {\n this.resetCaching();\n }\n\n public resetCaching() {\n this.d = this.caching ? dep<string>() : null;\n this.keyMaker = new Trie(canUseWeakMap);\n }\n\n public depend(dataId: string, storeFieldName: string) {\n if (this.d) {\n this.d(makeDepKey(dataId, storeFieldName));\n const fieldName = fieldNameFromStoreName(storeFieldName);\n if (fieldName !== storeFieldName) {\n // Fields with arguments that contribute extra identifying\n // information to the fieldName (thus forming the storeFieldName)\n // depend not only on the full storeFieldName but also on the\n // short fieldName, so the field can be invalidated using either\n // level of specificity.\n this.d(makeDepKey(dataId, fieldName));\n }\n if (this.parent) {\n this.parent.depend(dataId, storeFieldName);\n }\n }\n }\n\n public dirty(dataId: string, storeFieldName: string) {\n if (this.d) {\n this.d.dirty(\n makeDepKey(dataId, storeFieldName),\n // When storeFieldName === \"__exists\", that means the entity identified\n // by dataId has either disappeared from the cache or was newly added,\n // so the result caching system would do well to \"forget everything it\n // knows\" about that object. To achieve that kind of invalidation, we\n // not only dirty the associated result cache entry, but also remove it\n // completely from the dependency graph. For the optimism implementation\n // details, see https://github.com/benjamn/optimism/pull/195.\n storeFieldName === \"__exists\" ? \"forget\" : \"setDirty\",\n );\n }\n }\n}\n\nfunction makeDepKey(dataId: string, storeFieldName: string) {\n // Since field names cannot have '#' characters in them, this method\n // of joining the field name and the ID should be unambiguous, and much\n // cheaper than JSON.stringify([dataId, fieldName]).\n return storeFieldName + '#' + dataId;\n}\n\nexport function maybeDependOnExistenceOfEntity(\n store: NormalizedCache,\n entityId: string,\n) {\n if (supportsResultCaching(store)) {\n // We use this pseudo-field __exists elsewhere in the EntityStore code to\n // represent changes in the existence of the entity object identified by\n // entityId. This dependency gets reliably dirtied whenever an object with\n // this ID is deleted (or newly created) within this group, so any result\n // cache entries (for example, StoreReader#executeSelectionSet results) that\n // depend on __exists for this entityId will get dirtied as well, leading to\n // the eventual recomputation (instead of reuse) of those result objects the\n // next time someone reads them from the cache.\n store.group.depend(entityId, \"__exists\");\n }\n}\n\nexport namespace EntityStore {\n // Refer to this class as EntityStore.Root outside this namespace.\n export class Root extends EntityStore {\n constructor({\n policies,\n resultCaching = true,\n seed,\n }: {\n policies: Policies;\n resultCaching?: boolean;\n seed?: NormalizedCacheObject;\n }) {\n super(policies, new CacheGroup(resultCaching));\n if (seed) this.replace(seed);\n }\n\n public readonly stump = new Stump(this);\n\n public addLayer(\n layerId: string,\n replay: (layer: EntityStore) => any,\n ): Layer {\n // Adding an optimistic Layer on top of the Root actually adds the Layer\n // on top of the Stump, so the Stump always comes between the Root and\n // any Layer objects that we've added.\n return this.stump.addLayer(layerId, replay);\n }\n\n public removeLayer(): Root {\n // Never remove the root layer.\n return this;\n }\n\n public readonly storageTrie = new Trie<StorageType>(canUseWeakMap);\n public getStorage(): StorageType {\n return this.storageTrie.lookupArray(arguments);\n }\n }\n}\n\n// Not exported, since all Layer instances are created by the addLayer method\n// of the EntityStore.Root class.\nclass Layer extends EntityStore {\n constructor(\n public readonly id: string,\n public readonly parent: EntityStore,\n public readonly replay: (layer: EntityStore) => any,\n public readonly group: CacheGroup,\n ) {\n super(parent.policies, group);\n replay(this);\n }\n\n public addLayer(\n layerId: string,\n replay: (layer: EntityStore) => any,\n ): Layer {\n return new Layer(layerId, this, replay, this.group);\n }\n\n public removeLayer(layerId: string): EntityStore {\n // Remove all instances of the given id, not just the first one.\n const parent = this.parent.removeLayer(layerId);\n\n if (layerId === this.id) {\n if (this.group.caching) {\n // Dirty every ID we're removing. Technically we might be able to avoid\n // dirtying fields that have values in higher layers, but we don't have\n // easy access to higher layers here, and we're about to recreate those\n // layers anyway (see parent.addLayer below).\n Object.keys(this.data).forEach(dataId => {\n const ownStoreObject = this.data[dataId];\n const parentStoreObject = parent[\"lookup\"](dataId);\n if (!parentStoreObject) {\n // The StoreObject identified by dataId was defined in this layer\n // but will be undefined in the parent layer, so we can delete the\n // whole entity using this.delete(dataId). Since we're about to\n // throw this layer away, the only goal of this deletion is to dirty\n // the removed fields.\n this.delete(dataId);\n } else if (!ownStoreObject) {\n // This layer had an entry for dataId but it was undefined, which\n // means the entity was deleted in this layer, and it's about to\n // become undeleted when we remove this layer, so we need to dirty\n // all fields that are about to be reexposed.\n this.group.dirty(dataId, \"__exists\");\n Object.keys(parentStoreObject).forEach(storeFieldName => {\n this.group.dirty(dataId, storeFieldName);\n });\n } else if (ownStoreObject !== parentStoreObject) {\n // If ownStoreObject is not exactly the same as parentStoreObject,\n // dirty any fields whose values will change as a result of this\n // removal.\n Object.keys(ownStoreObject).forEach(storeFieldName => {\n if (!equal(ownStoreObject[storeFieldName],\n parentStoreObject[storeFieldName])) {\n this.group.dirty(dataId, storeFieldName);\n }\n });\n }\n });\n }\n\n return parent;\n }\n\n // No changes are necessary if the parent chain remains identical.\n if (parent === this.parent) return this;\n\n // Recreate this layer on top of the new parent.\n return parent.addLayer(this.id, this.replay);\n }\n\n public toObject(): NormalizedCacheObject {\n return {\n ...this.parent.toObject(),\n ...this.data,\n };\n }\n\n public findChildRefIds(dataId: string): Record<string, true> {\n const fromParent = this.parent.findChildRefIds(dataId);\n return hasOwn.call(this.data, dataId) ? {\n ...fromParent,\n ...super.findChildRefIds(dataId),\n } : fromParent;\n }\n\n public getStorage(): StorageType {\n let p: EntityStore = this.parent;\n while ((p as Layer).parent) p = (p as Layer).parent;\n return p.getStorage.apply(p, arguments);\n }\n}\n\n// Represents a Layer permanently installed just above the Root, which allows\n// reading optimistically (and registering optimistic dependencies) even when\n// no optimistic layers are currently active. The stump.group CacheGroup object\n// is shared by any/all Layer objects added on top of the Stump.\nclass Stump extends Layer {\n constructor(root: EntityStore.Root) {\n super(\n \"EntityStore.Stump\",\n root,\n () => {},\n new CacheGroup(root.group.caching, root.group),\n );\n }\n\n public removeLayer() {\n // Never remove the Stump layer.\n return this;\n }\n\n public merge() {\n // We never want to write any data into the Stump, so we forward any merge\n // calls to the Root instead. Another option here would be to throw an\n // exception, but the toReference(object, true) function can sometimes\n // trigger Stump writes (which used to be Root writes, before the Stump\n // concept was introduced).\n return this.parent.merge.apply(this.parent, arguments);\n }\n}\n\nfunction storeObjectReconciler(\n existingObject: StoreObject,\n incomingObject: StoreObject,\n property: string,\n): StoreValue {\n const existingValue = existingObject[property];\n const incomingValue = incomingObject[property];\n // Wherever there is a key collision, prefer the incoming value, unless\n // it is deeply equal to the existing value. It's worth checking deep\n // equality here (even though blindly returning incoming would be\n // logically correct) because preserving the referential identity of\n // existing data can prevent needless rereading and rerendering.\n return equal(existingValue, incomingValue) ? existingValue : incomingValue;\n}\n\nexport function supportsResultCaching(store: any): store is EntityStore {\n // When result caching is disabled, store.depend will be null.\n return !!(store instanceof EntityStore && store.group.caching);\n}\n"]}
\No newline at end of file