UNPKG

26 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"readFromStore.js","sourceRoot":"","sources":["../../../src/cache/inmemory/readFromStore.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,cAAc,EAAE,MAAM,yBAAyB,CAAC;AAEpE,OAAO,EAGL,IAAI,GAEL,MAAM,SAAS,CAAC;AACjB,OAAO,EAAE,IAAI,EAA6B,MAAM,UAAU,CAAC;AAE3D,OAAO,EACL,OAAO,EACP,sBAAsB,EAEtB,WAAW,EACX,aAAa,EAGb,aAAa,EACb,qBAAqB,EACrB,gBAAgB,EAChB,iBAAiB,EACjB,kBAAkB,EAClB,wBAAwB,EACxB,eAAe,EACf,cAAc,EACd,UAAU,EACV,eAAe,EACf,aAAa,EACb,OAAO,GAER,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAQzB,OAAO,EAAE,8BAA8B,EAAE,qBAAqB,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AACtF,OAAO,EAAE,OAAO,EAAE,sBAAsB,EAAE,0BAA0B,EAAE,qBAAqB,EAAE,MAAM,WAAW,CAAC;AAG/G,OAAO,EAAE,iBAAiB,EAAe,MAAM,sBAAsB,CAAC;AACtE,OAAO,EAAE,kBAAkB,EAAE,WAAW,EAAE,MAAM,gBAAgB,CAAC;AAUhE,CAAC;AAsCF,SAAS,uBAAuB,CAC9B,OAAgC;IAEhC,OAAO;QACL,OAAO,CAAC,YAAY;QACpB,OAAO,CAAC,iBAAiB;QACzB,OAAO,CAAC,OAAO;QAGf,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe;KAChC,CAAC;AACJ,CAAC;AAED;IA+BE,qBAAY,MAAyB;QAArC,iBA6EC;QAtFO,iBAAY,GAAG,IAAI,CACzB,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,CAC9B,EAAyC,CAAC;QAQzC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,OAAO,CAAC,MAAM,EAAE;YAC5B,WAAW,EAAE,MAAM,CAAC,WAAW,KAAK,KAAK;YACzC,eAAe,EAAE,qBAAqB,CAAC,MAAM,CAAC;SAC/C,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,MAAM,CAAC,KAAK,IAAI,IAAI,WAAW,CAAC;QAE7C,IAAI,CAAC,mBAAmB,GAAG,IAAI,CAAC,UAAA,OAAO;;YAC7B,IAAA,eAAe,GAAK,OAAO,CAAC,OAAO,gBAApB,CAAqB;YAE5C,IAAM,QAAQ,GAAG,uBAAuB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;YAIlD,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,eAAe,CAAC;YAE/B,IAAM,KAAK,GAAG,CAAA,KAAA,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAA,CAAC,IAAI,WAAI,QAAQ,CAAC,CAAC;YAEzD,IAAI,KAAK,EAAE;gBACT,IAAI,eAAe,EAAE;oBACnB,6BACK,KAAK,KAGR,MAAM,EAAE,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,IACtC;iBACH;gBAGD,OAAO,KAAK,CAAC;aACd;YAED,8BAA8B,CAC5B,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EACrB,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,CAC3B,CAAC;YAIF,OAAO,KAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAE5C,CAAC,EAAE;YACD,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,kBAAkB;YACnC,OAAO,EAAE,uBAAuB;YAGhC,YAAY,YAAC,YAAY,EAAE,MAAM,EAAE,OAAO,EAAE,eAAe;gBACzD,IAAI,qBAAqB,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE;oBACxC,OAAO,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,YAAY,CAC/B,YAAY,EACZ,WAAW,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,EAC3C,OAAO,CAAC,SAAS,EACjB,eAAe,CAChB,CAAC;iBACH;YACH,CAAC;SACF,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,CAAC,uBAAuB,GAAG,IAAI,CAAC,UAAC,OAAoC;YACvE,8BAA8B,CAC5B,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EACrB,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,CAC3B,CAAC;YACF,OAAO,KAAI,CAAC,wBAAwB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAChD,CAAC,EAAE;YACD,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,kBAAkB;YACnC,YAAY,YAAC,EAAyB;oBAAvB,KAAK,WAAA,EAAE,KAAK,WAAA,EAAE,OAAO,aAAA;gBAClC,IAAI,qBAAqB,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE;oBACxC,OAAO,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,YAAY,CAC/B,KAAK,EACL,KAAK,EACL,OAAO,CAAC,SAAS,CAClB,CAAC;iBACH;YACH,CAAC;SACF,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAjFM,gCAAU,GAAjB;QACE,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,WAAW,CAAC;IAC/B,CAAC;IAwFM,2CAAqB,GAA5B,UAAgC,EAOD;YAN7B,KAAK,WAAA,EACL,KAAK,WAAA,EACL,cAAqB,EAArB,MAAM,mBAAG,YAAY,KAAA,EACrB,SAAS,eAAA,EACT,yBAAwB,EAAxB,iBAAiB,mBAAG,IAAI,KAAA,EACxB,uBAA6C,EAA7C,eAAe,mBAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,eAAe,KAAA;QAE7C,IAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC;QAE5C,SAAS,yBACJ,gBAAgB,CAAC,kBAAkB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,GAC3C,SAAU,CACd,CAAC;QAEF,IAAM,OAAO,GAAG,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QACtC,IAAM,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC;YAC1C,YAAY,EAAE,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,YAAY;YACnD,iBAAiB,EAAE,OAAO;YAC1B,YAAY,EAAE,OAAO;YACrB,OAAO,aACL,KAAK,OAAA,EACL,KAAK,OAAA,EACL,QAAQ,UAAA,EACR,SAAS,WAAA,EACT,SAAS,EAAE,kBAAkB,CAAC,SAAS,CAAC,EACxC,eAAe,iBAAA,IACZ,sBAAsB,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,CACxD;SACF,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,OAAwC,CAAC;QAC7C,IAAI,UAAU,CAAC,OAAO,EAAE;YAKtB,OAAO,GAAG,CAAC,IAAI,iBAAiB,CAC9B,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAE,EACjC,UAAU,CAAC,OAAO,EAClB,KAAK,EACL,SAAS,CACV,CAAC,CAAC;YACH,IAAI,CAAC,iBAAiB,EAAE;gBACtB,MAAM,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;aAClB;SACF;QAED,OAAO;YACL,MAAM,EAAE,UAAU,CAAC,MAAM;YACzB,QAAQ,EAAE,CAAC,OAAO;YAClB,OAAO,SAAA;SACR,CAAC;IACJ,CAAC;IAEM,6BAAO,GAAd,UACE,MAA2B,EAC3B,MAA+B,EAC/B,YAA8B,EAC9B,OAA+B;QAE/B,IAAI,qBAAqB,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;YACpC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,YAAY,EAAE;YAClD,IAAM,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAC1C,YAAY,EACZ,MAAM,EACN,OAAO,EAIP,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAC3B,CAAC;YACF,IAAI,MAAM,IAAI,MAAM,KAAK,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE;gBACtC,OAAO,IAAI,CAAC;aACb;SACF;QACD,OAAO,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAGO,0CAAoB,GAA5B,UAA6B,EAKH;QAL1B,iBAoIC;YAnIC,YAAY,kBAAA,EACZ,iBAAiB,uBAAA,EACjB,YAAY,kBAAA,EACZ,OAAO,aAAA;QAEP,IAAI,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC;YAC9B,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC;YAC5D,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE;YAC/C,OAAO;gBACL,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK;gBACxB,OAAO,EAAE,wCAAiC,iBAAiB,CAAC,KAAK,YAAS;aAC3E,CAAC;SACH;QAEO,IAAA,SAAS,GAAsB,OAAO,UAA7B,EAAE,QAAQ,GAAY,OAAO,SAAnB,EAAE,KAAK,GAAK,OAAO,MAAZ,CAAa;QAC/C,IAAM,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC,aAAa,CAAS,iBAAiB,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;QAE9E,IAAM,cAAc,GAA0B,EAAE,CAAC;QACjD,IAAI,OAAgC,CAAC;QACrC,IAAM,aAAa,GAAG,IAAI,UAAU,EAAE,CAAC;QAEvC,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW;YACvB,OAAO,QAAQ,KAAK,QAAQ;YAC5B,CAAC,QAAQ,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE;YAIzC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,UAAU,EAAE,QAAQ,EAAE,CAAC,CAAC;SAC/C;QAED,SAAS,aAAa,CAAI,MAAqB,EAAE,UAAkB;;YACjE,IAAI,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE;gBAClB,OAAO,GAAG,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,YAAI,GAAC,UAAU,IAAG,MAAM,CAAC,OAAO,MAAG,CAAC;aAC1E;YACD,OAAO,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC;QACvB,CAAC;QAED,IAAM,OAAO,GAAG,IAAI,GAAG,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAEjD,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,SAAS;;YAGvB,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC;gBAAE,OAAO;YAEjD,IAAI,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,EAAE;gBACtB,IAAI,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;oBAClC,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK;oBAC/B,KAAK,EAAE,SAAS;oBAChB,SAAS,EAAE,OAAO,CAAC,SAAS;oBAC5B,IAAI,EAAE,iBAAiB;iBACxB,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;gBAEZ,IAAM,UAAU,GAAG,sBAAsB,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAErD,IAAI,UAAU,KAAK,KAAK,CAAC,EAAE;oBACzB,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,EAAE;wBAC3C,OAAO,GAAG,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO;4BACnC,GAAC,UAAU,IAAG,4BACZ,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,kBAEpB,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC;gCAC5B,CAAC,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,SAAS;gCACrC,CAAC,CAAC,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,iBAAiB,EAAE,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAC1D;gCACF,CAAC;qBACJ;iBAEF;qBAAM,IAAI,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE;oBAC9B,UAAU,GAAG,aAAa,CAAC,KAAI,CAAC,uBAAuB,CAAC;wBACtD,KAAK,EAAE,SAAS;wBAChB,KAAK,EAAE,UAAU;wBACjB,YAAY,cAAA;wBACZ,OAAO,SAAA;qBACR,CAAC,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;iBAEjB;qBAAM,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,EAAE;oBAKlC,IAAI,OAAO,CAAC,eAAe,EAAE;wBAC3B,UAAU,GAAG,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;qBAC1C;iBAEF;qBAAM,IAAI,UAAU,IAAI,IAAI,EAAE;oBAI7B,UAAU,GAAG,aAAa,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC;wBAClD,YAAY,EAAE,SAAS,CAAC,YAAY;wBACpC,iBAAiB,EAAE,UAAqC;wBACxD,YAAY,EAAE,WAAW,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,YAAY;wBACjE,OAAO,SAAA;qBACR,CAAC,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;iBACjB;gBAED,IAAI,UAAU,KAAK,KAAK,CAAC,EAAE;oBACzB,cAAc,CAAC,IAAI,WAAG,GAAC,UAAU,IAAG,UAAU,MAAG,CAAC;iBACnD;aAEF;iBAAM;gBACL,IAAM,QAAQ,GAAG,wBAAwB,CACvC,SAAS,EACT,OAAO,CAAC,cAAc,CACvB,CAAC;gBAEF,IAAI,CAAC,QAAQ,IAAI,SAAS,CAAC,IAAI,KAAK,IAAI,CAAC,eAAe,EAAE;oBACxD,MAAM,IAAI,cAAc,CAAC,4BAAqB,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAE,CAAC,CAAC;iBACvE;gBAED,IAAI,QAAQ,IAAI,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,EAAE;oBAC5D,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;iBAChE;aACF;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,IAAM,MAAM,GAAG,cAAc,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;QAC9C,IAAM,WAAW,GAAe,EAAE,MAAM,QAAA,EAAE,OAAO,SAAA,EAAE,CAAC;QACpD,IAAM,MAAM,GAAG,OAAO,CAAC,eAAe;YACpC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,WAAW,CAAC;YAG/B,CAAC,CAAC,eAAe,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAIjC,IAAI,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;SACpD;QAED,OAAO,MAAM,CAAC;IAChB,CAAC;IAGO,8CAAwB,GAAhC,UAAiC,EAKH;QAL9B,iBAyDC;YAxDC,KAAK,WAAA,EACL,KAAK,WAAA,EACL,YAAY,kBAAA,EACZ,OAAO,aAAA;QAEP,IAAI,OAAgC,CAAC;QACrC,IAAI,aAAa,GAAG,IAAI,UAAU,EAAiB,CAAC;QAEpD,SAAS,aAAa,CAAI,WAA0B,EAAE,CAAS;;YAC7D,IAAI,WAAW,CAAC,OAAO,EAAE;gBACvB,OAAO,GAAG,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,YAAI,GAAC,CAAC,IAAG,WAAW,CAAC,OAAO,MAAG,CAAC;aACtE;YACD,OAAO,WAAW,CAAC,MAAM,CAAC;QAC5B,CAAC;QAED,IAAI,KAAK,CAAC,YAAY,EAAE;YACtB,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;SAC7C;QAED,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAExB,IAAI,IAAI,KAAK,IAAI,EAAE;gBACjB,OAAO,IAAI,CAAC;aACb;YAGD,IAAI,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE;gBACjB,OAAO,aAAa,CAAC,KAAI,CAAC,uBAAuB,CAAC;oBAChD,KAAK,OAAA;oBACL,KAAK,EAAE,IAAI;oBACX,YAAY,cAAA;oBACZ,OAAO,SAAA;iBACR,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;aACR;YAGD,IAAI,KAAK,CAAC,YAAY,EAAE;gBACtB,OAAO,aAAa,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC;oBAC5C,YAAY,EAAE,KAAK,CAAC,YAAY;oBAChC,iBAAiB,EAAE,IAAI;oBACvB,YAAY,EAAE,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,YAAY;oBACrD,OAAO,SAAA;iBACR,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;aACR;YAED,IAAI,OAAO,EAAE;gBACX,4BAA4B,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,EAAE,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;aAC1D;YAED,OAAO,IAAI,CAAC;QACd,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,OAAO;YACL,MAAM,EAAE,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK;YACjE,OAAO,SAAA;SACR,CAAC;IACJ,CAAC;IACH,kBAAC;AAAD,CAAC,AAtYD,IAsYC;;AAED,SAAS,YAAY,CAAC,IAAiB;IACrC,IAAI;QACF,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,UAAC,CAAC,EAAE,KAAK;YAC5B,IAAI,OAAO,KAAK,KAAK,QAAQ;gBAAE,MAAM,KAAK,CAAC;YAC3C,OAAO,KAAK,CAAC;QACf,CAAC,CAAC,CAAC;KACJ;IAAC,OAAO,MAAM,EAAE;QACf,OAAO,MAAM,CAAC;KACf;AACH,CAAC;AAED,SAAS,4BAA4B,CACnC,KAAsB,EACtB,KAAgB,EAChB,UAAe;IAEf,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,YAAY,EAAE;QACvB,IAAM,SAAO,GAAG,IAAI,GAAG,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC;QACtC,SAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,KAAK;YACnB,IAAI,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE;gBAC1B,SAAS,CACP,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC,EACnB,mDACE,0BAA0B,CAAC,KAAK,EAAE,KAAK,CAAC,uCACb,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAE,CAChD,CAAC;gBACF,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,SAAO,CAAC,GAAG,EAAE,SAAO,CAAC,CAAC;aACpD;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;KACJ;AACH,CAAC","sourcesContent":["import { invariant, InvariantError } from '../../utilities/globals';\n\nimport {\n DocumentNode,\n FieldNode,\n Kind,\n SelectionSetNode,\n} from 'graphql';\nimport { wrap, OptimisticWrapperFunction } from 'optimism';\n\nimport {\n isField,\n resultKeyNameFromField,\n Reference,\n isReference,\n makeReference,\n StoreObject,\n FragmentMap,\n shouldInclude,\n addTypenameToDocument,\n getDefaultValues,\n getMainDefinition,\n getQueryDefinition,\n getFragmentFromSelection,\n maybeDeepFreeze,\n mergeDeepArray,\n DeepMerger,\n isNonNullObject,\n canUseWeakMap,\n compact,\n FragmentMapFunction,\n} from '../../utilities';\nimport { Cache } from '../core/types/Cache';\nimport {\n DiffQueryAgainstStoreOptions,\n InMemoryCacheConfig,\n NormalizedCache,\n ReadMergeModifyContext,\n} from './types';\nimport { maybeDependOnExistenceOfEntity, supportsResultCaching } from './entityStore';\nimport { isArray, extractFragmentContext, getTypenameFromStoreObject, shouldCanonizeResults } from './helpers';\nimport { Policies } from './policies';\nimport { InMemoryCache } from './inMemoryCache';\nimport { MissingFieldError, MissingTree } from '../core/types/common';\nimport { canonicalStringify, ObjectCanon } from './object-canon';\n\nexport type VariableMap = { [name: string]: any };\n\ninterface ReadContext extends ReadMergeModifyContext {\n query: DocumentNode;\n policies: Policies;\n canonizeResults: boolean;\n fragmentMap: FragmentMap;\n lookupFragment: FragmentMapFunction;\n};\n\nexport type ExecResult<R = any> = {\n result: R;\n missing?: MissingTree;\n};\n\ntype ExecSelectionSetOptions = {\n selectionSet: SelectionSetNode;\n objectOrReference: StoreObject | Reference;\n enclosingRef: Reference;\n context: ReadContext;\n};\n\ntype ExecSubSelectedArrayOptions = {\n field: FieldNode;\n array: readonly any[];\n enclosingRef: Reference;\n context: ReadContext;\n};\n\nexport interface StoreReaderConfig {\n cache: InMemoryCache,\n addTypename?: boolean;\n resultCacheMaxSize?: number;\n canonizeResults?: boolean;\n canon?: ObjectCanon;\n fragments?: InMemoryCacheConfig[\"fragments\"];\n}\n\n// Arguments type after keyArgs translation.\ntype ExecSelectionSetKeyArgs = [\n SelectionSetNode,\n StoreObject | Reference,\n ReadMergeModifyContext,\n boolean,\n];\n\nfunction execSelectionSetKeyArgs(\n options: ExecSelectionSetOptions,\n): ExecSelectionSetKeyArgs {\n return [\n options.selectionSet,\n options.objectOrReference,\n options.context,\n // We split out this property so we can pass different values\n // independently without modifying options.context itself.\n options.context.canonizeResults,\n ];\n}\n\nexport class StoreReader {\n // cached version of executeSelectionSet\n private executeSelectionSet: OptimisticWrapperFunction<\n [ExecSelectionSetOptions], // Actual arguments tuple type.\n ExecResult, // Actual return type.\n ExecSelectionSetKeyArgs\n >;\n\n // cached version of executeSubSelectedArray\n private executeSubSelectedArray: OptimisticWrapperFunction<\n [ExecSubSelectedArrayOptions],\n ExecResult<any>,\n [ExecSubSelectedArrayOptions]>;\n\n private config: {\n cache: InMemoryCache,\n addTypename: boolean;\n resultCacheMaxSize?: number;\n canonizeResults: boolean;\n fragments?: InMemoryCacheConfig[\"fragments\"];\n };\n\n private knownResults = new (\n canUseWeakMap ? WeakMap : Map\n )<Record<string, any>, SelectionSetNode>();\n\n public canon: ObjectCanon;\n public resetCanon() {\n this.canon = new ObjectCanon;\n }\n\n constructor(config: StoreReaderConfig) {\n this.config = compact(config, {\n addTypename: config.addTypename !== false,\n canonizeResults: shouldCanonizeResults(config),\n });\n\n this.canon = config.canon || new ObjectCanon;\n\n this.executeSelectionSet = wrap(options => {\n const { canonizeResults } = options.context;\n\n const peekArgs = execSelectionSetKeyArgs(options);\n\n // Negate this boolean option so we can find out if we've already read\n // this result using the other boolean value.\n peekArgs[3] = !canonizeResults;\n\n const other = this.executeSelectionSet.peek(...peekArgs);\n\n if (other) {\n if (canonizeResults) {\n return {\n ...other,\n // If we previously read this result without canonizing it, we can\n // reuse that result simply by canonizing it now.\n result: this.canon.admit(other.result),\n };\n }\n // If we previously read this result with canonization enabled, we can\n // return that canonized result as-is.\n return other;\n }\n\n maybeDependOnExistenceOfEntity(\n options.context.store,\n options.enclosingRef.__ref,\n );\n\n // Finally, if we didn't find any useful previous results, run the real\n // execSelectionSetImpl method with the given options.\n return this.execSelectionSetImpl(options);\n\n }, {\n max: this.config.resultCacheMaxSize,\n keyArgs: execSelectionSetKeyArgs,\n // Note that the parameters of makeCacheKey are determined by the\n // array returned by keyArgs.\n makeCacheKey(selectionSet, parent, context, canonizeResults) {\n if (supportsResultCaching(context.store)) {\n return context.store.makeCacheKey(\n selectionSet,\n isReference(parent) ? parent.__ref : parent,\n context.varString,\n canonizeResults,\n );\n }\n }\n });\n\n this.executeSubSelectedArray = wrap((options: ExecSubSelectedArrayOptions) => {\n maybeDependOnExistenceOfEntity(\n options.context.store,\n options.enclosingRef.__ref,\n );\n return this.execSubSelectedArrayImpl(options);\n }, {\n max: this.config.resultCacheMaxSize,\n makeCacheKey({ field, array, context }) {\n if (supportsResultCaching(context.store)) {\n return context.store.makeCacheKey(\n field,\n array,\n context.varString,\n );\n }\n }\n });\n }\n\n /**\n * Given a store and a query, return as much of the result as possible and\n * identify if any data was missing from the store.\n * @param {DocumentNode} query A parsed GraphQL query document\n * @param {Store} store The Apollo Client store object\n * @return {result: Object, complete: [boolean]}\n */\n public diffQueryAgainstStore<T>({\n store,\n query,\n rootId = 'ROOT_QUERY',\n variables,\n returnPartialData = true,\n canonizeResults = this.config.canonizeResults,\n }: DiffQueryAgainstStoreOptions): Cache.DiffResult<T> {\n const policies = this.config.cache.policies;\n\n variables = {\n ...getDefaultValues(getQueryDefinition(query)),\n ...variables!,\n };\n\n const rootRef = makeReference(rootId);\n const execResult = this.executeSelectionSet({\n selectionSet: getMainDefinition(query).selectionSet,\n objectOrReference: rootRef,\n enclosingRef: rootRef,\n context: {\n store,\n query,\n policies,\n variables,\n varString: canonicalStringify(variables),\n canonizeResults,\n ...extractFragmentContext(query, this.config.fragments),\n },\n });\n\n let missing: MissingFieldError[] | undefined;\n if (execResult.missing) {\n // For backwards compatibility we still report an array of\n // MissingFieldError objects, even though there will only ever be at most\n // one of them, now that all missing field error messages are grouped\n // together in the execResult.missing tree.\n missing = [new MissingFieldError(\n firstMissing(execResult.missing)!,\n execResult.missing,\n query,\n variables,\n )];\n if (!returnPartialData) {\n throw missing[0];\n }\n }\n\n return {\n result: execResult.result,\n complete: !missing,\n missing,\n };\n }\n\n public isFresh(\n result: Record<string, any>,\n parent: StoreObject | Reference,\n selectionSet: SelectionSetNode,\n context: ReadMergeModifyContext,\n ): boolean {\n if (supportsResultCaching(context.store) &&\n this.knownResults.get(result) === selectionSet) {\n const latest = this.executeSelectionSet.peek(\n selectionSet,\n parent,\n context,\n // If result is canonical, then it could only have been previously\n // cached by the canonizing version of executeSelectionSet, so we can\n // avoid checking both possibilities here.\n this.canon.isKnown(result),\n );\n if (latest && result === latest.result) {\n return true;\n }\n }\n return false;\n }\n\n // Uncached version of executeSelectionSet.\n private execSelectionSetImpl({\n selectionSet,\n objectOrReference,\n enclosingRef,\n context,\n }: ExecSelectionSetOptions): ExecResult {\n if (isReference(objectOrReference) &&\n !context.policies.rootTypenamesById[objectOrReference.__ref] &&\n !context.store.has(objectOrReference.__ref)) {\n return {\n result: this.canon.empty,\n missing: `Dangling reference to missing ${objectOrReference.__ref} object`,\n };\n }\n\n const { variables, policies, store } = context;\n const typename = store.getFieldValue<string>(objectOrReference, \"__typename\");\n\n const objectsToMerge: Record<string, any>[] = [];\n let missing: MissingTree | undefined;\n const missingMerger = new DeepMerger();\n\n if (this.config.addTypename &&\n typeof typename === \"string\" &&\n !policies.rootIdsByTypename[typename]) {\n // Ensure we always include a default value for the __typename\n // field, if we have one, and this.config.addTypename is true. Note\n // that this field can be overridden by other merged objects.\n objectsToMerge.push({ __typename: typename });\n }\n\n function handleMissing<T>(result: ExecResult<T>, resultName: string): T {\n if (result.missing) {\n missing = missingMerger.merge(missing, { [resultName]: result.missing });\n }\n return result.result;\n }\n\n const workSet = new Set(selectionSet.selections);\n\n workSet.forEach(selection => {\n // Omit fields with directives @skip(if: <truthy value>) or\n // @include(if: <falsy value>).\n if (!shouldInclude(selection, variables)) return;\n\n if (isField(selection)) {\n let fieldValue = policies.readField({\n fieldName: selection.name.value,\n field: selection,\n variables: context.variables,\n from: objectOrReference,\n }, context);\n\n const resultName = resultKeyNameFromField(selection);\n\n if (fieldValue === void 0) {\n if (!addTypenameToDocument.added(selection)) {\n missing = missingMerger.merge(missing, {\n [resultName]: `Can't find field '${\n selection.name.value\n }' on ${\n isReference(objectOrReference)\n ? objectOrReference.__ref + \" object\"\n : \"object \" + JSON.stringify(objectOrReference, null, 2)\n }`\n });\n }\n\n } else if (isArray(fieldValue)) {\n fieldValue = handleMissing(this.executeSubSelectedArray({\n field: selection,\n array: fieldValue,\n enclosingRef,\n context,\n }), resultName);\n\n } else if (!selection.selectionSet) {\n // If the field does not have a selection set, then we handle it\n // as a scalar value. To keep this.canon from canonicalizing\n // this value, we use this.canon.pass to wrap fieldValue in a\n // Pass object that this.canon.admit will later unwrap as-is.\n if (context.canonizeResults) {\n fieldValue = this.canon.pass(fieldValue);\n }\n\n } else if (fieldValue != null) {\n // In this case, because we know the field has a selection set,\n // it must be trying to query a GraphQLObjectType, which is why\n // fieldValue must be != null.\n fieldValue = handleMissing(this.executeSelectionSet({\n selectionSet: selection.selectionSet,\n objectOrReference: fieldValue as StoreObject | Reference,\n enclosingRef: isReference(fieldValue) ? fieldValue : enclosingRef,\n context,\n }), resultName);\n }\n\n if (fieldValue !== void 0) {\n objectsToMerge.push({ [resultName]: fieldValue });\n }\n\n } else {\n const fragment = getFragmentFromSelection(\n selection,\n context.lookupFragment,\n );\n\n if (!fragment && selection.kind === Kind.FRAGMENT_SPREAD) {\n throw new InvariantError(`No fragment named ${selection.name.value}`);\n }\n\n if (fragment && policies.fragmentMatches(fragment, typename)) {\n fragment.selectionSet.selections.forEach(workSet.add, workSet);\n }\n }\n });\n\n const result = mergeDeepArray(objectsToMerge);\n const finalResult: ExecResult = { result, missing };\n const frozen = context.canonizeResults\n ? this.canon.admit(finalResult)\n // Since this.canon is normally responsible for freezing results (only in\n // development), freeze them manually if canonization is disabled.\n : maybeDeepFreeze(finalResult);\n\n // Store this result with its selection set so that we can quickly\n // recognize it again in the StoreReader#isFresh method.\n if (frozen.result) {\n this.knownResults.set(frozen.result, selectionSet);\n }\n\n return frozen;\n }\n\n // Uncached version of executeSubSelectedArray.\n private execSubSelectedArrayImpl({\n field,\n array,\n enclosingRef,\n context,\n }: ExecSubSelectedArrayOptions): ExecResult {\n let missing: MissingTree | undefined;\n let missingMerger = new DeepMerger<MissingTree[]>();\n\n function handleMissing<T>(childResult: ExecResult<T>, i: number): T {\n if (childResult.missing) {\n missing = missingMerger.merge(missing, { [i]: childResult.missing });\n }\n return childResult.result;\n }\n\n if (field.selectionSet) {\n array = array.filter(context.store.canRead);\n }\n\n array = array.map((item, i) => {\n // null value in array\n if (item === null) {\n return null;\n }\n\n // This is a nested array, recurse\n if (isArray(item)) {\n return handleMissing(this.executeSubSelectedArray({\n field,\n array: item,\n enclosingRef,\n context,\n }), i);\n }\n\n // This is an object, run the selection set on it\n if (field.selectionSet) {\n return handleMissing(this.executeSelectionSet({\n selectionSet: field.selectionSet,\n objectOrReference: item,\n enclosingRef: isReference(item) ? item : enclosingRef,\n context,\n }), i);\n }\n\n if (__DEV__) {\n assertSelectionSetForIdValue(context.store, field, item);\n }\n\n return item;\n });\n\n return {\n result: context.canonizeResults ? this.canon.admit(array) : array,\n missing,\n };\n }\n}\n\nfunction firstMissing(tree: MissingTree): string | undefined {\n try {\n JSON.stringify(tree, (_, value) => {\n if (typeof value === \"string\") throw value;\n return value;\n });\n } catch (result) {\n return result;\n }\n}\n\nfunction assertSelectionSetForIdValue(\n store: NormalizedCache,\n field: FieldNode,\n fieldValue: any,\n) {\n if (!field.selectionSet) {\n const workSet = new Set([fieldValue]);\n workSet.forEach(value => {\n if (isNonNullObject(value)) {\n invariant(\n !isReference(value),\n `Missing selection set for object of type ${\n getTypenameFromStoreObject(store, value)\n } returned for query field ${field.name.value}`,\n );\n Object.values(value).forEach(workSet.add, workSet);\n }\n });\n }\n}\n"]}
\No newline at end of file