UNPKG

26.6 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"LocalState.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/core/LocalState.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAEjD,OAAO,EASL,KAAK,EACL,KAAK,EACL,eAAe,GAIhB,MAAM,SAAS,CAAC;AAGjB,OAAO,EAGL,wBAAwB,EACxB,0BAA0B,EAC1B,iBAAiB,EACjB,sBAAsB,EACtB,iBAAiB,EACjB,aAAa,EACb,OAAO,EACP,gBAAgB,EAChB,SAAS,EACT,cAAc,EACd,4BAA4B,EAC5B,sBAAsB,EACtB,aAAa,GACd,MAAM,cAAc,CAAC;AAItB,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,UAAU,CAAC;AAsCrC;IAOE,oBAAY,EAKqB;YAJ/B,KAAK,WAAA,EACL,MAAM,YAAA,EACN,SAAS,eAAA,EACT,eAAe,qBAAA;QANT,6BAAwB,GAAG,IAAI,OAAO,EAAgD,CAAA;QAQ5F,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;QAEnB,IAAI,MAAM,EAAE;YACV,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,MAAM,CAAC;SACtB;QAED,IAAI,SAAS,EAAE;YACb,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;SAC9B;QAED,IAAI,eAAe,EAAE;YACnB,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAAC,eAAe,CAAC,CAAC;SAC1C;IACH,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,SAAkC;QAAtD,iBASC;QARC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,IAAI,EAAE,CAAC;QACtC,IAAI,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,EAAE;YAC5B,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,aAAa;gBAC7B,KAAI,CAAC,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;YAC5D,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;aAAM;YACL,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;SACvD;IACH,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,SAAkC;QACpD,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,EAAE,CAAC;QACpB,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB;QACE,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,IAAI,EAAE,CAAC;IAC9B,CAAC;IAMY,iCAAY,GAAzB,UAAiC,EAYhC;YAXC,QAAQ,cAAA,EACR,YAAY,kBAAA,EACZ,OAAO,aAAA,EACP,SAAS,eAAA,EACT,8BAA8B,EAA9B,sBAAsB,mBAAG,KAAK,KAAA;;;gBAQ9B,IAAI,QAAQ,EAAE;oBACZ,WAAO,IAAI,CAAC,eAAe,CACzB,QAAQ,EACR,YAAY,CAAC,IAAI,EACjB,OAAO,EACP,SAAS,EACT,IAAI,CAAC,eAAe,EACpB,sBAAsB,CACvB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAA,WAAW,IAAI,OAAA,uBACjB,YAAY,KACf,IAAI,EAAE,WAAW,CAAC,MAAM,IACxB,EAHoB,CAGpB,CAAC,EAAC;iBACL;gBAED,WAAO,YAAY,EAAC;;;KACrB;IAEM,uCAAkB,GAAzB,UAA0B,eAAgC;QACxD,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,eAAe,CAAC;IACzC,CAAC;IAEM,uCAAkB,GAAzB;QACE,OAAO,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC;IAC9B,CAAC;IAIM,gCAAW,GAAlB,UAAmB,QAAsB;QACvC,IAAI,aAAa,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE,QAAQ,CAAC,EAAE;YACvC,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;gBAClB,OAAO,QAAQ,CAAC;aACjB;SACF;QACD,OAAO,IAAI,CAAC;IACd,CAAC;IAGM,gCAAW,GAAlB,UAAmB,QAAsB;QACvC,OAAO,4BAA4B,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;IAChD,CAAC;IAEM,mCAAc,GAArB,UAAsB,OAA6B;QACzC,IAAA,KAAK,GAAK,IAAI,MAAT,CAAU;QACvB,6BACK,OAAO,KACV,KAAK,OAAA,EAEL,WAAW,YAAC,GAAgB;gBAC1B,OAAO,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YAC7B,CAAC,IACD;IACJ,CAAC;IAKY,yCAAoB,GAAjC,UACE,QAAsB,EACtB,SAAkC,EAClC,OAAY;QADZ,0BAAA,EAAA,cAAkC;QAClC,wBAAA,EAAA,YAAY;;;gBAEZ,IAAI,QAAQ,EAAE;oBACZ,WAAO,IAAI,CAAC,eAAe,CACzB,QAAQ,EACR,IAAI,CAAC,uBAAuB,CAAC,QAAQ,EAAE,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,EACvD,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,EAC5B,SAAS,CACV,CAAC,IAAI,CAAC,UAAA,IAAI,IAAI,OAAA,uBACV,SAAS,GACT,IAAI,CAAC,iBAAiB,EACzB,EAHa,CAGb,CAAC,EAAC;iBACL;gBAED,wBACK,SAAS,GACZ;;;KACH;IAEM,yCAAoB,GAA3B,UAA4B,QAAiB;QAC3C,IAAI,cAAc,GAAG,KAAK,CAAC;QAC3B,KAAK,CAAC,QAAQ,EAAE;YACd,SAAS,EAAE;gBACT,KAAK,YAAC,IAAI;oBACR,IAAI,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,QAAQ,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;wBAClD,cAAc,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAClC,UAAA,GAAG;4BACD,OAAA,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,QAAQ;gCAC3B,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,KAAK,cAAc;gCACjC,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,KAAK,IAAI;wBAFxB,CAEwB,CAC3B,CAAC;wBACF,IAAI,cAAc,EAAE;4BAClB,OAAO,KAAK,CAAC;yBACd;qBACF;gBACH,CAAC;aACF;SACF,CAAC,CAAC;QACH,OAAO,cAAc,CAAC;IACxB,CAAC;IAGO,4CAAuB,GAA/B,UACE,QAAsB,EACtB,SAA+B;QAE/B,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC;YACrB,KAAK,EAAE,0BAA0B,CAAC,QAAQ,CAAC;YAC3C,SAAS,WAAA;YACT,iBAAiB,EAAE,IAAI;YACvB,UAAU,EAAE,KAAK;SAClB,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC;IACZ,CAAC;IAEa,oCAAe,GAA7B,UACE,QAAsB,EACtB,SAAgB,EAChB,OAAiB,EACjB,SAA2B,EAC3B,eAA6C,EAC7C,sBAAuC;QAHvC,wBAAA,EAAA,YAAiB;QACjB,0BAAA,EAAA,cAA2B;QAC3B,gCAAA,EAAA,gCAAyC,OAAA,IAAI,EAAJ,CAAI;QAC7C,uCAAA,EAAA,8BAAuC;;;;gBAEjC,cAAc,GAAG,iBAAiB,CAAC,QAAQ,CAA4B,CAAC;gBACxE,SAAS,GAAG,sBAAsB,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC7C,WAAW,GAAG,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC3C,mBAAmB,GAAG,IAAI,CAAC,0BAA0B,CAAC,cAAc,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;gBAEnF,mBAAmB,GAAG,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC;gBAE/C,oBAAoB,GAAG,mBAAmB;oBAC9C,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,WAAW,EAAE;wBAC3C,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC;oBAC9B,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC;gBAEN,KAAoB,IAAI,EAAtB,KAAK,WAAA,EAAE,MAAM,YAAA,CAAU;gBACzB,WAAW,GAAgB;oBAC/B,WAAW,aAAA;oBACX,OAAO,wBACF,OAAO,KACV,KAAK,OAAA,EACL,MAAM,QAAA,GACP;oBACD,SAAS,WAAA;oBACT,eAAe,iBAAA;oBACf,oBAAoB,sBAAA;oBACpB,iBAAiB,EAAE,EAAE;oBACrB,mBAAmB,qBAAA;oBACnB,sBAAsB,wBAAA;iBACvB,CAAC;gBACI,uBAAuB,GAAG,KAAK,CAAC;gBAEtC,WAAO,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAC7B,cAAc,CAAC,YAAY,EAC3B,uBAAuB,EACvB,SAAS,EACT,WAAW,CACZ,CAAC,IAAI,CAAC,UAAA,MAAM,IAAI,OAAA,CAAC;wBAChB,MAAM,QAAA;wBACN,iBAAiB,EAAE,WAAW,CAAC,iBAAiB;qBACjD,CAAC,EAHe,CAGf,CAAC,EAAC;;;KACL;IAEa,wCAAmB,GAAjC,UACE,YAA8B,EAC9B,uBAAgC,EAChC,SAAgB,EAChB,WAAwB;;;;;gBAEhB,WAAW,GAAyB,WAAW,YAApC,EAAE,OAAO,GAAgB,WAAW,QAA3B,EAAE,SAAS,GAAK,WAAW,UAAhB,CAAiB;gBAClD,cAAc,GAAY,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAEtC,OAAO,GAAG,UAAO,SAAwB;;;wBAC7C,IAAI,CAAC,uBAAuB,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,EAAE;4BAG/E,WAAQ;yBACT;wBACD,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE;4BAExC,WAAO;yBACR;wBAED,IAAI,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,EAAE;4BACtB,WAAO,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,EAAE,uBAAuB,EAAE,SAAS,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC,IAAI,CACvF,UAAA,WAAW;;oCACT,IAAI,OAAO,WAAW,KAAK,WAAW,EAAE;wCACtC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,CAAA;4CAClB,GAAC,sBAAsB,CAAC,SAAS,CAAC,IAAG,WAAW;8CACxC,CAAA,CAAC,CAAC;qCACb;gCACH,CAAC,CACF,EAAC;yBACH;wBAID,IAAI,gBAAgB,CAAC,SAAS,CAAC,EAAE;4BAC/B,QAAQ,GAAG,SAAS,CAAC;yBACtB;6BAAM;4BAEL,QAAQ,GAAG,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;4BAC7C,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,4BAAqB,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAE,CAAC,CAAC;yBAClE;wBAED,IAAI,QAAQ,IAAI,QAAQ,CAAC,aAAa,EAAE;4BAChC,aAAa,GAAG,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;4BACxD,IAAI,WAAW,CAAC,eAAe,CAAC,SAAS,EAAE,aAAa,EAAE,OAAO,CAAC,EAAE;gCAClE,WAAO,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAC7B,QAAQ,CAAC,YAAY,EACrB,uBAAuB,EACvB,SAAS,EACT,WAAW,CACZ,CAAC,IAAI,CAAC,UAAA,cAAc;wCACnB,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;oCACtC,CAAC,CAAC,EAAC;6BACJ;yBACF;;;qBACF,CAAC;gBAEF,WAAO,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC;wBAC5D,OAAO,cAAc,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;oBACxC,CAAC,CAAC,EAAC;;;KACJ;IAEa,iCAAY,GAA1B,UACE,KAAgB,EAChB,uBAAgC,EAChC,SAAc,EACd,WAAwB;;;;;gBAExB,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;oBACd,WAAO,IAAI,EAAC;iBACb;gBAEO,SAAS,GAAK,WAAW,UAAhB,CAAiB;gBAC5B,SAAS,GAAG,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;gBAC7B,gBAAgB,GAAG,sBAAsB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;gBACjD,SAAS,GAAG,SAAS,KAAK,gBAAgB,CAAC;gBAC3C,aAAa,GAAG,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,IAAI,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBACtE,aAAa,GAAG,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;gBAMnD,IACE,CAAC,WAAW,CAAC,sBAAsB;oBACnC,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,KAAK,CAAC,EAChC;oBACM,YAAY,GAChB,SAAS,CAAC,UAAU,IAAI,WAAW,CAAC,oBAAoB,CAAC;oBACrD,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;oBACnE,IAAI,WAAW,EAAE;wBACT,OAAO,GAAG,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;wBACtE,IAAI,OAAO,EAAE;4BACX,aAAa,GAAG,OAAO,CAAC,OAAO,CAG7B,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,OAAO,EAAE;gCACvC,SAAS;gCACT,wBAAwB,CAAC,KAAK,EAAE,SAAS,CAAC;gCAC1C,WAAW,CAAC,OAAO;gCACnB,EAAE,KAAK,OAAA,EAAE,WAAW,EAAE,WAAW,CAAC,WAAW,EAAE;6BAChD,CAAC,CACH,CAAC;yBACH;qBACF;iBACF;gBAED,WAAO,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,UAAC,MAAsB;;wBAAtB,uBAAA,EAAA,sBAAsB;wBAG/C,IAAI,KAAK,CAAC,UAAU,EAAE;4BACpB,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,SAAS;gCAChC,IAAI,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,QAAQ,IAAI,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE;oCAC5D,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,GAAG;wCAC7B,IAAI,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,IAAI,IAAI,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,KAAK,aAAa,EAAE;4CAC/D,WAAW,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,MAAM,CAAC;yCACzD;oCACH,CAAC,CAAC,CAAC;iCACJ;4BACH,CAAC,CAAC,CAAC;yBACJ;wBAGD,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,YAAY,EAAE;4BACvB,OAAO,MAAM,CAAC;yBACf;wBAID,IAAI,MAAM,IAAI,IAAI,EAAE;4BAElB,OAAO,MAAM,CAAC;yBACf;wBAED,IAAM,aAAa,GAAG,MAAA,MAAA,KAAK,CAAC,UAAU,0CAAE,IAAI,CAAC,UAAA,CAAC,IAAI,OAAA,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,QAAQ,EAAzB,CAAyB,CAAC,mCAAI,KAAK,CAAA;wBAErF,IAAI,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE;4BACzB,OAAO,KAAI,CAAC,uBAAuB,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,IAAI,aAAa,EAAE,MAAM,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;yBAC3G;wBAGD,IAAI,KAAK,CAAC,YAAY,EAAE;4BACtB,OAAO,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAC7B,KAAK,CAAC,YAAY,EAClB,uBAAuB,IAAI,aAAa,EACxC,MAAM,EACN,WAAW,CACZ,CAAC;yBACH;oBACH,CAAC,CAAC,EAAC;;;KACJ;IAEO,4CAAuB,GAA/B,UACE,KAAgB,EAChB,uBAAgC,EAChC,MAAa,EACb,WAAwB;QAJ1B,iBAuBC;QAjBC,OAAO,OAAO,CAAC,GAAG,CAChB,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAA,IAAI;YACb,IAAI,IAAI,KAAK,IAAI,EAAE;gBACjB,OAAO,IAAI,CAAC;aACb;YAGD,IAAI,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE;gBACvB,OAAO,KAAI,CAAC,uBAAuB,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,IAAI,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;aACxF;YAGD,IAAI,KAAK,CAAC,YAAY,EAAE;gBACtB,OAAO,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,YAAY,EAAE,uBAAuB,EAAE,IAAI,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;aACjG;QACH,CAAC,CAAC,CACH,CAAC;IACJ,CAAC;IAKO,+CAA0B,GAAlC,UACE,cAAuC,EACvC,WAAwB;QAExB,IAAM,eAAe,GAAG,UAAC,IAAkC,IAAsB,OAAA,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,EAApB,CAAoB,CAAC;QACtG,IAAM,wBAAwB,GAAG,IAAI,CAAC,wBAAwB,CAAC;QAE/D,SAAS,mBAAmB,CAAC,cAAwC;YACnE,IAAI,CAAC,wBAAwB,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,CAAC,EAAE;gBACjD,IAAM,SAAO,GAAG,IAAI,GAAG,EAAiB,CAAC;gBACzC,wBAAwB,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,EAAE,SAAO,CAAC,CAAC;gBAEtD,KAAK,CAAC,cAAc,EAAE;oBACpB,SAAS,YAAC,IAAmB,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,EAAE,GAAG,EAAE,SAAS;wBAClD,IAAI,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,QAAQ,EAAE;4BAChC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,IAAI;gCACpB,IAAI,eAAe,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,eAAe,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE;oCAClD,SAAO,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;iCACnB;4BACH,CAAC,CAAC,CAAA;yBACH;oBACH,CAAC;oBACD,cAAc,YAAC,MAA0B,EAAE,CAAC,EAAE,EAAE,EAAE,GAAG,EAAE,SAAS;wBAC9D,IAAM,QAAQ,GAAG,WAAW,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;wBAChD,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,4BAAqB,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAE,CAAC,CAAC;wBAE9D,IAAM,kBAAkB,GAAG,mBAAmB,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;wBACzD,IAAI,kBAAkB,CAAC,IAAI,GAAG,CAAC,EAAE;4BAG/B,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,IAAI;gCACpB,IAAI,eAAe,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,eAAe,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE;oCAClD,SAAO,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;iCACnB;4BACH,CAAC,CAAC,CAAA;4BACF,SAAO,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;4BACpB,kBAAkB,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,SAAS;gCAClC,SAAO,CAAC,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;4BACzB,CAAC,CAAC,CAAA;yBACH;oBACH,CAAC;iBACF,CAAC,CAAA;aACH;YACD,OAAO,wBAAwB,CAAC,GAAG,CAAC,cAAc,CAAE,CAAC;QACvD,CAAC;QACD,OAAO,mBAAmB,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;IAC7C,CAAC;IACH,iBAAC;AAAD,CAAC,AArcD,IAqcC","sourcesContent":["import { invariant } from '../utilities/globals';\n\nimport {\n DocumentNode,\n OperationDefinitionNode,\n SelectionSetNode,\n SelectionNode,\n InlineFragmentNode,\n FragmentDefinitionNode,\n FieldNode,\n ASTNode,\n visit,\n BREAK,\n isSelectionNode,\n DirectiveNode,\n FragmentSpreadNode,\n ExecutableDefinitionNode,\n} from 'graphql';\n\nimport { ApolloCache } from '../cache';\nimport {\n FragmentMap,\n StoreObject,\n argumentsObjectFromField,\n buildQueryFromSelectionSet,\n createFragmentMap,\n getFragmentDefinitions,\n getMainDefinition,\n hasDirectives,\n isField,\n isInlineFragment,\n mergeDeep,\n mergeDeepArray,\n removeClientSetsFromDocument,\n resultKeyNameFromField,\n shouldInclude,\n} from '../utilities';\nimport { ApolloClient } from './ApolloClient';\nimport { Resolvers, OperationVariables } from './types';\nimport { FetchResult } from '../link/core';\nimport { cacheSlot } from '../cache';\n\nexport type Resolver = (\n rootValue?: any,\n args?: any,\n context?: any,\n info?: {\n field: FieldNode;\n fragmentMap: FragmentMap;\n },\n) => any;\n\nexport type VariableMap = { [name: string]: any };\n\nexport type FragmentMatcher = (\n rootValue: any,\n typeCondition: string,\n context: any,\n) => boolean;\n\nexport type ExecContext = {\n fragmentMap: FragmentMap;\n context: any;\n variables: VariableMap;\n fragmentMatcher: FragmentMatcher;\n defaultOperationType: string;\n exportedVariables: Record<string, any>;\n onlyRunForcedResolvers: boolean;\n selectionsToResolve: Set<SelectionNode>;\n};\n\nexport type LocalStateOptions<TCacheShape> = {\n cache: ApolloCache<TCacheShape>;\n client?: ApolloClient<TCacheShape>;\n resolvers?: Resolvers | Resolvers[];\n fragmentMatcher?: FragmentMatcher;\n};\n\nexport class LocalState<TCacheShape> {\n private cache: ApolloCache<TCacheShape>;\n private client: ApolloClient<TCacheShape>;\n private resolvers?: Resolvers;\n private fragmentMatcher: FragmentMatcher;\n private selectionsToResolveCache = new WeakMap<ExecutableDefinitionNode, Set<SelectionNode>>()\n\n constructor({\n cache,\n client,\n resolvers,\n fragmentMatcher,\n }: LocalStateOptions<TCacheShape>) {\n this.cache = cache;\n\n if (client) {\n this.client = client;\n }\n\n if (resolvers) {\n this.addResolvers(resolvers);\n }\n\n if (fragmentMatcher) {\n this.setFragmentMatcher(fragmentMatcher);\n }\n }\n\n public addResolvers(resolvers: Resolvers | Resolvers[]) {\n this.resolvers = this.resolvers || {};\n if (Array.isArray(resolvers)) {\n resolvers.forEach(resolverGroup => {\n this.resolvers = mergeDeep(this.resolvers, resolverGroup);\n });\n } else {\n this.resolvers = mergeDeep(this.resolvers, resolvers);\n }\n }\n\n public setResolvers(resolvers: Resolvers | Resolvers[]) {\n this.resolvers = {};\n this.addResolvers(resolvers);\n }\n\n public getResolvers() {\n return this.resolvers || {};\n }\n\n // Run local client resolvers against the incoming query and remote data.\n // Locally resolved field values are merged with the incoming remote data,\n // and returned. Note that locally resolved fields will overwrite\n // remote data using the same field name.\n public async runResolvers<TData>({\n document,\n remoteResult,\n context,\n variables,\n onlyRunForcedResolvers = false,\n }: {\n document: DocumentNode | null;\n remoteResult: FetchResult<TData>;\n context?: Record<string, any>;\n variables?: Record<string, any>;\n onlyRunForcedResolvers?: boolean;\n }): Promise<FetchResult<TData>> {\n if (document) {\n return this.resolveDocument(\n document,\n remoteResult.data,\n context,\n variables,\n this.fragmentMatcher,\n onlyRunForcedResolvers,\n ).then(localResult => ({\n ...remoteResult,\n data: localResult.result,\n }));\n }\n\n return remoteResult;\n }\n\n public setFragmentMatcher(fragmentMatcher: FragmentMatcher) {\n this.fragmentMatcher = fragmentMatcher;\n }\n\n public getFragmentMatcher(): FragmentMatcher {\n return this.fragmentMatcher;\n }\n\n // Client queries contain everything in the incoming document (if a @client\n // directive is found).\n public clientQuery(document: DocumentNode) {\n if (hasDirectives(['client'], document)) {\n if (this.resolvers) {\n return document;\n }\n }\n return null;\n }\n\n // Server queries are stripped of all @client based selection sets.\n public serverQuery(document: DocumentNode) {\n return removeClientSetsFromDocument(document);\n }\n\n public prepareContext(context?: Record<string, any>) {\n const { cache } = this;\n return {\n ...context,\n cache,\n // Getting an entry's cache key is useful for local state resolvers.\n getCacheKey(obj: StoreObject) {\n return cache.identify(obj);\n },\n };\n }\n\n // To support `@client @export(as: \"someVar\")` syntax, we'll first resolve\n // @client @export fields locally, then pass the resolved values back to be\n // used alongside the original operation variables.\n public async addExportedVariables(\n document: DocumentNode,\n variables: OperationVariables = {},\n context = {},\n ) {\n if (document) {\n return this.resolveDocument(\n document,\n this.buildRootValueFromCache(document, variables) || {},\n this.prepareContext(context),\n variables,\n ).then(data => ({\n ...variables,\n ...data.exportedVariables,\n }));\n }\n\n return {\n ...variables,\n };\n }\n\n public shouldForceResolvers(document: ASTNode) {\n let forceResolvers = false;\n visit(document, {\n Directive: {\n enter(node) {\n if (node.name.value === 'client' && node.arguments) {\n forceResolvers = node.arguments.some(\n arg =>\n arg.name.value === 'always' &&\n arg.value.kind === 'BooleanValue' &&\n arg.value.value === true,\n );\n if (forceResolvers) {\n return BREAK;\n }\n }\n },\n },\n });\n return forceResolvers;\n }\n\n // Query the cache and return matching data.\n private buildRootValueFromCache(\n document: DocumentNode,\n variables?: Record<string, any>,\n ) {\n return this.cache.diff({\n query: buildQueryFromSelectionSet(document),\n variables,\n returnPartialData: true,\n optimistic: false,\n }).result;\n }\n\n private async resolveDocument<TData>(\n document: DocumentNode,\n rootValue: TData,\n context: any = {},\n variables: VariableMap = {},\n fragmentMatcher: FragmentMatcher = () => true,\n onlyRunForcedResolvers: boolean = false,\n ) {\n const mainDefinition = getMainDefinition(document) as OperationDefinitionNode;\n const fragments = getFragmentDefinitions(document);\n const fragmentMap = createFragmentMap(fragments);\n const selectionsToResolve = this.collectSelectionsToResolve(mainDefinition, fragmentMap);\n\n const definitionOperation = mainDefinition.operation;\n\n const defaultOperationType = definitionOperation\n ? definitionOperation.charAt(0).toUpperCase() +\n definitionOperation.slice(1)\n : 'Query';\n\n const { cache, client } = this;\n const execContext: ExecContext = {\n fragmentMap,\n context: {\n ...context,\n cache,\n client,\n },\n variables,\n fragmentMatcher,\n defaultOperationType,\n exportedVariables: {},\n selectionsToResolve,\n onlyRunForcedResolvers,\n };\n const isClientFieldDescendant = false;\n\n return this.resolveSelectionSet(\n mainDefinition.selectionSet,\n isClientFieldDescendant,\n rootValue,\n execContext,\n ).then(result => ({\n result,\n exportedVariables: execContext.exportedVariables,\n }));\n }\n\n private async resolveSelectionSet<TData>(\n selectionSet: SelectionSetNode,\n isClientFieldDescendant: boolean,\n rootValue: TData,\n execContext: ExecContext,\n ) {\n const { fragmentMap, context, variables } = execContext;\n const resultsToMerge: TData[] = [rootValue];\n\n const execute = async (selection: SelectionNode): Promise<void> => {\n if (!isClientFieldDescendant && !execContext.selectionsToResolve.has(selection)) {\n // Skip selections without @client directives\n // (still processing if one of the ancestors or one of the child fields has @client directive)\n return ;\n }\n if (!shouldInclude(selection, variables)) {\n // Skip this entirely.\n return;\n }\n\n if (isField(selection)) {\n return this.resolveField(selection, isClientFieldDescendant, rootValue, execContext).then(\n fieldResult => {\n if (typeof fieldResult !== 'undefined') {\n resultsToMerge.push({\n [resultKeyNameFromField(selection)]: fieldResult,\n } as TData);\n }\n },\n );\n }\n\n let fragment: InlineFragmentNode | FragmentDefinitionNode;\n\n if (isInlineFragment(selection)) {\n fragment = selection;\n } else {\n // This is a named fragment.\n fragment = fragmentMap[selection.name.value];\n invariant(fragment, `No fragment named ${selection.name.value}`);\n }\n\n if (fragment && fragment.typeCondition) {\n const typeCondition = fragment.typeCondition.name.value;\n if (execContext.fragmentMatcher(rootValue, typeCondition, context)) {\n return this.resolveSelectionSet(\n fragment.selectionSet,\n isClientFieldDescendant,\n rootValue,\n execContext,\n ).then(fragmentResult => {\n resultsToMerge.push(fragmentResult);\n });\n }\n }\n };\n\n return Promise.all(selectionSet.selections.map(execute)).then(function() {\n return mergeDeepArray(resultsToMerge);\n });\n }\n\n private async resolveField(\n field: FieldNode,\n isClientFieldDescendant: boolean,\n rootValue: any,\n execContext: ExecContext,\n ): Promise<any> {\n if (!rootValue) {\n return null;\n }\n\n const { variables } = execContext;\n const fieldName = field.name.value;\n const aliasedFieldName = resultKeyNameFromField(field);\n const aliasUsed = fieldName !== aliasedFieldName;\n const defaultResult = rootValue[aliasedFieldName] || rootValue[fieldName];\n let resultPromise = Promise.resolve(defaultResult);\n\n // Usually all local resolvers are run when passing through here, but\n // if we've specifically identified that we only want to run forced\n // resolvers (that is, resolvers for fields marked with\n // `@client(always: true)`), then we'll skip running non-forced resolvers.\n if (\n !execContext.onlyRunForcedResolvers ||\n this.shouldForceResolvers(field)\n ) {\n const resolverType =\n rootValue.__typename || execContext.defaultOperationType;\n const resolverMap = this.resolvers && this.resolvers[resolverType];\n if (resolverMap) {\n const resolve = resolverMap[aliasUsed ? fieldName : aliasedFieldName];\n if (resolve) {\n resultPromise = Promise.resolve(\n // In case the resolve function accesses reactive variables,\n // set cacheSlot to the current cache instance.\n cacheSlot.withValue(this.cache, resolve, [\n rootValue,\n argumentsObjectFromField(field, variables),\n execContext.context,\n { field, fragmentMap: execContext.fragmentMap },\n ])\n );\n }\n }\n }\n\n return resultPromise.then((result = defaultResult) => {\n // If an @export directive is associated with the current field, store\n // the `as` export variable name and current result for later use.\n if (field.directives) {\n field.directives.forEach(directive => {\n if (directive.name.value === 'export' && directive.arguments) {\n directive.arguments.forEach(arg => {\n if (arg.name.value === 'as' && arg.value.kind === 'StringValue') {\n execContext.exportedVariables[arg.value.value] = result;\n }\n });\n }\n });\n }\n\n // Handle all scalar types here.\n if (!field.selectionSet) {\n return result;\n }\n\n // From here down, the field has a selection set, which means it's trying\n // to query a GraphQLObjectType.\n if (result == null) {\n // Basically any field in a GraphQL response can be null, or missing\n return result;\n }\n\n const isClientField = field.directives?.some(d => d.name.value === 'client') ?? false\n\n if (Array.isArray(result)) {\n return this.resolveSubSelectedArray(field, isClientFieldDescendant || isClientField, result, execContext);\n }\n\n // Returned value is an object, and the query has a sub-selection. Recurse.\n if (field.selectionSet) {\n return this.resolveSelectionSet(\n field.selectionSet,\n isClientFieldDescendant || isClientField,\n result,\n execContext,\n );\n }\n });\n }\n\n private resolveSubSelectedArray(\n field: FieldNode,\n isClientFieldDescendant: boolean,\n result: any[],\n execContext: ExecContext,\n ): any {\n return Promise.all(\n result.map(item => {\n if (item === null) {\n return null;\n }\n\n // This is a nested array, recurse.\n if (Array.isArray(item)) {\n return this.resolveSubSelectedArray(field, isClientFieldDescendant, item, execContext);\n }\n\n // This is an object, run the selection set on it.\n if (field.selectionSet) {\n return this.resolveSelectionSet(field.selectionSet, isClientFieldDescendant, item, execContext);\n }\n }),\n );\n }\n\n // Collect selection nodes on paths from document root down to all @client directives.\n // This function takes into account transitive fragment spreads.\n // Complexity equals to a single `visit` over the full document.\n private collectSelectionsToResolve(\n mainDefinition: OperationDefinitionNode,\n fragmentMap: FragmentMap\n ): Set<SelectionNode> {\n const isSingleASTNode = (node: ASTNode | readonly ASTNode[]): node is ASTNode => !Array.isArray(node);\n const selectionsToResolveCache = this.selectionsToResolveCache;\n\n function collectByDefinition(definitionNode: ExecutableDefinitionNode): Set<SelectionNode> {\n if (!selectionsToResolveCache.has(definitionNode)) {\n const matches = new Set<SelectionNode>();\n selectionsToResolveCache.set(definitionNode, matches);\n\n visit(definitionNode, {\n Directive(node: DirectiveNode, _, __, ___, ancestors) {\n if (node.name.value === 'client') {\n ancestors.forEach(node => {\n if (isSingleASTNode(node) && isSelectionNode(node)) {\n matches.add(node);\n }\n })\n }\n },\n FragmentSpread(spread: FragmentSpreadNode, _, __, ___, ancestors) {\n const fragment = fragmentMap[spread.name.value];\n invariant(fragment, `No fragment named ${spread.name.value}`);\n\n const fragmentSelections = collectByDefinition(fragment);\n if (fragmentSelections.size > 0) {\n // Fragment for this spread contains @client directive (either directly or transitively)\n // Collect selection nodes on paths from the root down to fields with the @client directive\n ancestors.forEach(node => {\n if (isSingleASTNode(node) && isSelectionNode(node)) {\n matches.add(node);\n }\n })\n matches.add(spread);\n fragmentSelections.forEach(selection => {\n matches.add(selection);\n })\n }\n }\n })\n }\n return selectionsToResolveCache.get(definitionNode)!;\n }\n return collectByDefinition(mainDefinition);\n }\n}\n"]}
\No newline at end of file