UNPKG

50.2 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"ObservableQuery.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/core/ObservableQuery.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAEjD,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAEtC,OAAO,EAAE,aAAa,EAAE,wBAAwB,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAC1E,OAAO,EAEL,SAAS,EACT,OAAO,EACP,sBAAsB,EACtB,UAAU,EAGV,sBAAsB,EACtB,eAAe,EACf,qBAAqB,EACrB,kBAAkB,GACnB,MAAM,cAAc,CAAC;AAmBpB,IAAA,MAAM,GAEJ,MAAM,OAFF,EACN,cAAc,GACZ,MAAM,eADM,CACL;AAyBX;IAGU,mCAAoC;IAoC5C,yBAAY,EAQX;YAPC,YAAY,kBAAA,EACZ,SAAS,eAAA,EACT,OAAO,aAAA;QAHT,YASE,kBAAM,UAAC,QAA4C;YAGjD,IAAI;gBACF,IAAI,WAAW,GAAI,QAAgB,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC;gBAC5D,IAAI,WAAW,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,EAAE;oBACrC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,wCAAwC,CAAC;iBAC9D;aACF;YAAC,WAAM,GAAE;YAEV,IAAM,KAAK,GAAG,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC;YACnC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YAG7B,IAAM,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC,IAAI,CAAC;YACvB,IAAI,IAAI,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE;gBACtB,QAAQ,CAAC,KAAK,IAAI,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;aAC9C;iBAAM,IAAI,IAAI,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;gBAC9B,QAAQ,CAAC,IAAI,IAAI,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;aAC7C;YAID,IAAI,KAAK,EAAE;gBAKT,KAAI,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC,KAAK,CAAC,cAAO,CAAC,CAAC,CAAC;aAClC;YAED,OAAO;gBACL,IAAI,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE;oBAC3D,KAAI,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC;iBACtB;YACH,CAAC,CAAC;QACJ,CAAC,CAAC,SAwCH;QAtGO,eAAS,GAAG,IAAI,GAAG,EAAsC,CAAC;QAC1D,mBAAa,GAAG,IAAI,GAAG,EAA0B,CAAC;QAgExD,KAAI,CAAC,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC;QAC3B,KAAI,CAAC,YAAY,GAAG,YAAY,CAAC;QAGjC,KAAI,CAAC,UAAU,GAAG,KAAK,CAAC;QAGtB,IAAA,KAGE,YAAY,CAAC,cAAc,WADvB,EAFN,qBAEI,EAAE,KAAA,EADJ,mBAA+C,EAAlC,kBAAkB,mBAAG,aAAa,KAC3C,CACwB;QAG9B,IAAA,KAKE,OAAO,YALuB,EAAhC,WAAW,mBAAG,kBAAkB,KAAA,EAChC,KAIE,OAAO,mBADR,EAHD,kBAAkB,mBAAG,CAEnB,WAAW,KAAK,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC,CAAC,WAAW,CAC7D,KAAA,CACS;QAEZ,KAAI,CAAC,OAAO,yBACP,OAAO,KAKV,kBAAkB,oBAAA,EAIlB,WAAW,aAAA,GACZ,CAAC;QAEF,KAAI,CAAC,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC,OAAO,IAAI,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;QAEnE,IAAM,KAAK,GAAG,sBAAsB,CAAC,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QACjD,KAAI,CAAC,SAAS,GAAG,KAAK,IAAI,KAAK,CAAC,IAAI,IAAI,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;;IAC3D,CAAC;IApHD,sBAAW,kCAAK;aAAhB;YAGE,OAAO,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC;QAClE,CAAC;;;OAAA;IAID,sBAAW,sCAAS;aAApB;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC;QAChC,CAAC;;;OAAA;IA4GM,gCAAM,GAAb;QAAA,iBAgCC;QA/BC,OAAO,IAAI,OAAO,CAAC,UAAC,OAAO,EAAE,MAAM;YAIjC,IAAM,QAAQ,GAAuC;gBACnD,IAAI,EAAE,UAAC,MAAgC;oBACrC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;oBAYhB,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;oBAChC,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE;wBACxB,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,CAAC,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;qBAC7C;oBAED,UAAU,CAAC;wBACT,YAAY,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC;oBAC7B,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;gBACR,CAAC;gBACD,KAAK,EAAE,MAAM;aACd,CAAC;YACF,IAAM,YAAY,GAAG,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChD,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAEM,0CAAgB,GAAvB,UAAwB,gBAAuB;QAAvB,iCAAA,EAAA,uBAAuB;QAE7C,IAAM,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAE5C,IAAM,aAAa,GACjB,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa;YAC5B,CAAC,UAAU,IAAI,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC;YACxC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC;QAEtB,IAAM,MAAM,GAAG,sBACV,UAAU,KACb,OAAO,EAAE,wBAAwB,CAAC,aAAa,CAAC,EAChD,aAAa,eAAA,GACc,CAAC;QAEtB,IAAA,KAAgC,IAAI,CAAC,OAAO,YAAjB,EAA3B,WAAW,mBAAG,aAAa,KAAA,CAAkB;QACrD,IAGE,WAAW,KAAK,cAAc;YAC9B,WAAW,KAAK,UAAU;YAC1B,WAAW,KAAK,SAAS;YAKzB,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,kBAAkB,EAClE;SAED;aAAM;YACL,IAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;YAEtC,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,IAAI,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,iBAAiB,EAAE;gBACnD,MAAM,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;aAC3B;YAED,IAAI,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,EAAE,CAAC,EAAE;gBAC1B,MAAM,CAAC,IAAI,GAAG,KAAK,CAAQ,CAAC;aAC7B;YAED,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;gBAGjB,OAAO,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC;gBAKtB,IACE,IAAI,CAAC,QAAQ;oBACb,MAAM,CAAC,aAAa,KAAK,aAAa,CAAC,OAAO;oBAC9C,CAAC,WAAW,KAAK,aAAa;wBAC9B,WAAW,KAAK,YAAY,CAAC,EAC7B;oBACA,MAAM,CAAC,aAAa,GAAG,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC;oBAC3C,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,CAAC;iBACxB;aACF;iBAAM;gBACL,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC;aACvB;YAED,IACE,OAAO;gBACP,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ;gBACd,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,cAAc;gBAC5B,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO;gBACf,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI;gBACZ,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EACb;gBACA,qBAAqB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;aACrC;SACF;QAED,IAAI,gBAAgB,EAAE;YACpB,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;SAC/B;QAED,OAAO,MAAM,CAAC;IAChB,CAAC;IAIM,mDAAyB,GAAhC,UACE,SAAmC,EACnC,SAAsB;QAEtB,OAAO,CACL,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI;YACV,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC;YACnC,CAAC,SAAS,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC,CACtD,CAAC;IACJ,CAAC;IAEO,iCAAO,GAAf,UACE,GAAM,EACN,kBAA4B;QAE5B,IAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;QACvB,IACE,IAAI;YACJ,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC;YACT,CAAC,CAAC,kBAAkB,IAAI,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,EAC9D;YACA,OAAO,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;SAClB;IACH,CAAC;IAEM,uCAAa,GAApB,UAAqB,kBAA4B;QAC/C,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,EAAE,kBAAkB,CAAC,CAAC;IACpD,CAAC;IAEM,sCAAY,GAAnB,UAAoB,kBAA4B;QAC9C,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,EAAE,kBAAkB,CAAC,CAAC;IACnD,CAAC;IAEM,0CAAgB,GAAvB;QACE,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;QACjB,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,KAAK,CAAC;IAC1B,CAAC;IAEM,+CAAqB,GAA5B;QACE,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAC9C,CAAC;IASM,iCAAO,GAAd,UAAe,SAA+B;;QAC5C,IAAM,gBAAgB,GAAkD;YAEtE,YAAY,EAAE,CAAC;SAChB,CAAC;QAKM,IAAA,WAAW,GAAK,IAAI,CAAC,OAAO,YAAjB,CAAkB;QACrC,IAAI,WAAW,KAAK,mBAAmB,EAAE;YACvC,gBAAgB,CAAC,WAAW,GAAG,WAAW,CAAC;SAC5C;aAAM,IAAI,WAAW,KAAK,UAAU,EAAE;YACrC,gBAAgB,CAAC,WAAW,GAAG,UAAU,CAAC;SAC3C;aAAM;YACL,gBAAgB,CAAC,WAAW,GAAG,cAAc,CAAC;SAC/C;QAED,IAAI,OAAO,IAAI,SAAS,IAAI,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,WAAW,CAAC,EAAE;YACvE,IAAM,QAAQ,GAAG,kBAAkB,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAChD,IAAM,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC,mBAAmB,CAAC;YAC1C,IAAI,CAAC,IAAI,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,UAAA,CAAC,IAAI,OAAA,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,KAAK,WAAW,EAArC,CAAqC,CAAC,EAAE;gBACnE,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,yBACb,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,yBAEzB,CAAA,MAAA,QAAQ,CAAC,IAAI,0CAAE,KAAK,KAAI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,gIAEiB,CAAC,CAAC;aACtE;SACF;QAED,IAAI,SAAS,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE;YAE1D,gBAAgB,CAAC,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,GAAG,sBACjD,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,GACtB,SAAS,CACC,CAAC;SACjB;QAED,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;QAChC,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,EAAE,aAAa,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IACjE,CAAC;IAEM,mCAAS,GAAhB,UAGE,gBAQD;QAXD,iBA0GC;QA9FC,IAAM,eAAe,GAAG,sBACnB,CAAC,gBAAgB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,yCAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,KACf,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,KAAK,KACd,gBAAgB,KACnB,SAAS,wBACJ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,GACtB,gBAAgB,CAAC,SAAS,IAEhC,CAAC,KAMF,WAAW,EAAE,UAAU,GACqB,CAAC;QAE/C,IAAM,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;QAIxC,IAAA,SAAS,GAAK,IAAI,UAAT,CAAU;QAC3B,IAAM,qBAAqB,GAAG,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QACtD,SAAS,CAAC,aAAa,GAAG,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC;QAClD,IAAI,eAAe,CAAC,2BAA2B,EAAE;YAC/C,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;SAChB;QAED,IAAM,eAAe,GAAG,IAAI,GAAG,EAAgB,CAAC;QAEhD,OAAO,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CACjC,GAAG,EACH,eAAe,EACf,aAAa,CAAC,SAAS,CACxB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAA,eAAe;YACpB,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YAEnC,IAAI,SAAS,CAAC,aAAa,KAAK,aAAa,CAAC,SAAS,EAAE;gBACvD,SAAS,CAAC,aAAa,GAAG,qBAAqB,CAAC;aACjD;YAOD,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;gBAC5B,MAAM,EAAE,UAAA,KAAK;oBACH,IAAA,WAAW,GAAK,gBAAgB,YAArB,CAAsB;oBACzC,IAAI,WAAW,EAAE;wBACf,KAAK,CAAC,WAAW,CAAC;4BAChB,KAAK,EAAE,KAAI,CAAC,KAAK;4BACjB,SAAS,EAAE,KAAI,CAAC,SAAS;4BACzB,iBAAiB,EAAE,IAAI;4BACvB,UAAU,EAAE,KAAK;yBAClB,EAAE,UAAA,QAAQ,IAAI,OAAA,WAAW,CAAC,QAAS,EAAE;4BACpC,eAAe,EAAE,eAAe,CAAC,IAAI;4BACrC,SAAS,EAAE,eAAe,CAAC,SAAuB;yBACnD,CAAC,EAHa,CAGb,CAAC,CAAC;qBAEL;yBAAM;wBAML,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC;4BACf,KAAK,EAAE,eAAe,CAAC,KAAK;4BAC5B,SAAS,EAAE,eAAe,CAAC,SAAS;4BACpC,IAAI,EAAE,eAAe,CAAC,IAAI;yBAC3B,CAAC,CAAC;qBACJ;gBACH,CAAC;gBAED,cAAc,EAAE,UAAA,KAAK;oBAGnB,eAAe,CAAC,GAAG,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;gBACnC,CAAC;aACF,CAAC,CAAC;YAEH,OAAO,eAAe,CAAC;QAEzB,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC;YAMT,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,GAAG,CAAC,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE;gBACpC,mBAAmB,CAAC,KAAI,CAAC,CAAC;aAC3B;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAKM,yCAAe,GAAtB,UAIE,OAIC;QARH,iBA6CC;QAnCC,IAAM,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY;aACnC,wBAAwB,CAAC;YACxB,KAAK,EAAE,OAAO,CAAC,QAAQ;YACvB,SAAS,EAAE,OAAO,CAAC,SAAS;YAC5B,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,OAAO;SACzB,CAAC;aACD,SAAS,CAAC;YACT,IAAI,EAAE,UAAC,gBAA6C;gBAC1C,IAAA,WAAW,GAAK,OAAO,YAAZ,CAAa;gBAChC,IAAI,WAAW,EAAE;oBACf,KAAI,CAAC,WAAW,CACd,UAAC,QAAQ,EAAE,EAAa;4BAAX,SAAS,eAAA;wBACpB,OAAA,WAAW,CAAC,QAAQ,EAAE;4BACpB,gBAAgB,kBAAA;4BAChB,SAAS,WAAA;yBACV,CAAC;oBAHF,CAGE,CACL,CAAC;iBACH;YACH,CAAC;YACD,KAAK,EAAE,UAAC,GAAQ;gBACd,IAAI,OAAO,CAAC,OAAO,EAAE;oBACnB,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;oBACrB,OAAO;iBACR;gBACD,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,sCAAsC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;YAC/D,CAAC;SACF,CAAC,CAAC;QAEL,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,GAAG,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;QAErC,OAAO;YACL,IAAI,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,EAAE;gBAC3C,YAAY,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC;aAC5B;QACH,CAAC,CAAC;IACJ,CAAC;IAEM,oCAAU,GAAjB,UACE,UAAyD;QAEzD,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;IACpC,CAAC;IAuBM,sCAAY,GAAnB,UACE,SAAqB;QAErB,IAAI,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE;YAIpC,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI;gBACxB,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;gBACf,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;SACvB;QAED,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC;QAGnC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE;YACxB,OAAO,OAAO,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;SAC1B;QAED,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;YAEpB,WAAW,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,kBAAkB;YAC5C,SAAS,WAAA;SACV,EAAE,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAEM,qCAAW,GAAlB,UACE,KAGU;QAEF,IAAA,YAAY,GAAK,IAAI,aAAT,CAAU;QACtB,IAAA,MAAM,GAAK,YAAY,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,CAAQ;YAChD,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK;YACzB,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS;YACzB,iBAAiB,EAAE,IAAI;YACvB,UAAU,EAAE,KAAK;SAClB,CAAC,OALY,CAKX;QAEH,IAAM,SAAS,GAAG,KAAK,CAAC,MAAO,EAAE;YAC/B,SAAS,EAAG,IAAY,CAAC,SAAS;SACnC,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,SAAS,EAAE;YACb,YAAY,CAAC,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC;gBAC5B,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK;gBACzB,IAAI,EAAE,SAAS;gBACf,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS;aAC1B,CAAC,CAAC;YAEH,YAAY,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;SACjC;IACH,CAAC;IAEM,sCAAY,GAAnB,UAAoB,YAAoB;QACtC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY,GAAG,YAAY,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC;IACvB,CAAC;IAEM,qCAAW,GAAlB;QACE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY,GAAG,CAAC,CAAC;QAC9B,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC;IACvB,CAAC;IAGO,8CAAoB,GAA5B,UACE,MAA2D,EAK3D,OAA6C;QAE7C,IAAI,OAAO,CAAC,eAAe,EAAE;YAEzB,IAAA,KAEE,OAAO,YAFkB,EAA3B,WAAW,mBAAG,aAAa,KAAA,EAC3B,KACE,OAAO,mBADuB,EAAhC,kBAAkB,mBAAG,WAAW,KAAA,CACtB;YAEZ,IAAI,WAAW,KAAK,SAAS,EAAE;aAE9B;iBAAM,IAAI,OAAO,OAAO,CAAC,eAAe,KAAK,UAAU,EAAE;gBAWxD,OAAO,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC,WAAW,EAAE;oBACzD,MAAM,QAAA;oBACN,OAAO,SAAA;oBACP,UAAU,EAAE,IAAI;oBAChB,kBAAkB,oBAAA;iBACnB,CAAC,CAAC;aACJ;iBAAM,IAAI,MAAM,KAAK,mBAAmB,EAAE;gBACzC,OAAO,CAAC,WAAW,GAAG,kBAAkB,CAAC;aAC1C;iBAAM;gBACL,OAAO,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC;aAC/C;SACF;QAED,OAAO,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC;IAC7B,CAAC;IAEO,+BAAK,GAAb,UACE,OAA6C,EAC7C,gBAAgC;QAIhC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC3C,OAAO,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,oBAAoB,CAC3C,IAAI,CAAC,OAAO,EACZ,OAAO,EACP,gBAAgB,CACjB,CAAC;IACJ,CAAC;IAGO,uCAAa,GAArB;QAAA,iBA2DC;QAzDC,IAAI,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,EAAE;YAC7B,OAAO;SACR;QAEK,IAAA,KAKF,IAAI,EAJN,WAAW,iBAAA,EAET,YAAY,0BAER,CAAC;QAET,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE;YACjB,IAAI,WAAW,EAAE;gBACf,YAAY,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;gBAClC,OAAO,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC;aACzB;YACD,OAAO;SACR;QAED,IAAI,WAAW;YACX,WAAW,CAAC,QAAQ,KAAK,YAAY,EAAE;YACzC,OAAO;SACR;QAED,SAAS,CACP,YAAY,EACZ,gEAAgE,CACjE,CAAC;QAEF,IAAM,IAAI,GAAG,WAAW,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,EAAS,CAAC,CAAC;QAC3D,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,YAAY,CAAC;QAE7B,IAAM,UAAU,GAAG;YACjB,IAAI,KAAI,CAAC,WAAW,EAAE;gBACpB,IAAI,CAAC,wBAAwB,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,EAAE;oBAC3D,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC;wBAKb,WAAW,EAAE,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,kBAAkB,KAAK,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,cAAc;qBAC1F,EAAE,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;iBACzC;qBAAM;oBACL,IAAI,EAAE,CAAC;iBACR;aACF;YAAA,CAAC;QACJ,CAAC,CAAC;QAEF,IAAM,IAAI,GAAG;YACX,IAAM,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC,WAAW,CAAC;YAC9B,IAAI,IAAI,EAAE;gBACR,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;gBAC3B,IAAI,CAAC,OAAO,GAAG,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;aACtD;QACH,CAAC,CAAC;QAEF,IAAI,EAAE,CAAC;IACT,CAAC;IAEO,0CAAgB,GAAxB,UACE,SAAmC,EACnC,SAA0B;QAA1B,0BAAA,EAAA,YAAY,IAAI,CAAC,SAAS;QAE1B,IAAI,CAAC,IAAI,yBACJ,IAAI,CAAC,IAAI,KACZ,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB;gBAC9C,CAAC,CAAC,SAAS;gBACX,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,EACxB,SAAS,WAAA,GACV,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE;YACtC,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC;SACxB;QACD,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;IACnB,CAAC;IAEM,mCAAS,GAAhB,UACE,UAA0D,EAC1D,gBAAgC;QAFlC,iBA6EC;QAzEC,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,KAAK,CAAC;QAExB,IAAM,oBAAoB,GAIxB,gBAAgB,KAAK,aAAa,CAAC,OAAO;YAG1C,gBAAgB,KAAK,aAAa,CAAC,SAAS;YAG5C,gBAAgB,KAAK,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC;QAG1C,IAAM,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC;QAC5C,IAAM,cAAc,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC;QAEhD,IAAM,aAAa,GAAG,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,UAAU,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC;QAC9D,IAAM,OAAO,GAAG,oBAAoB;YAGlC,CAAC,CAAC,aAAa;YACf,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QAExC,IAAI,CAAC,oBAAoB,EAAE;YAEzB,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC;YAIrB,IACE,UAAU;gBACV,UAAU,CAAC,SAAS;gBACpB,CAAC,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC,SAAS,EAAE,YAAY,CAAC;gBAE1C,OAAO,CAAC,WAAW,KAAK,SAAS;gBAGjC,OAAO,CAAC,WAAW,KAAK,cAAc,EACtC;gBACA,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,mBAAmB,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;gBACxD,IAAI,gBAAgB,KAAK,KAAK,CAAC,EAAE;oBAC/B,gBAAgB,GAAG,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC;iBAC/C;aACF;SACF;QAED,IAAM,SAAS,GAAG,OAAO,CAAC,SAAS,iBAAS,OAAO,CAAC,SAAS,CAAE,CAAC;QAChE,IAAM,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;QACtD,IAAM,QAAQ,GAAuC;YACnD,IAAI,EAAE,UAAA,MAAM;gBACV,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;YACvC,CAAC;YACD,KAAK,EAAE,UAAA,KAAK;gBACV,KAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;YACrC,CAAC;SACF,CAAC;QAEF,IAAI,CAAC,oBAAoB,EAAE;YAGzB,IAAI,IAAI,CAAC,OAAO,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;gBACjC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;aAC5C;YAED,IAAI,CAAC,OAAO,GAAG,OAAO,CAAC;YACvB,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;SAC1B;QAED,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAE9B,OAAO,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC;IACzB,CAAC;IAIO,iCAAO,GAAf;QACE,IAAI,CAAC,YAAY,CAKf,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,KAAK,CAAC,EAC5B,IAAI,CAAC,SAAS,CACf,CAAC;IACJ,CAAC;IAEO,sCAAY,GAApB,UACE,MAAgC,EAChC,SAAiC;QAEjC,IAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC;QACtC,IAAI,SAAS,IAAI,IAAI,CAAC,yBAAyB,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE;YAClE,IAAI,SAAS,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,IAAI,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,iBAAiB,EAAE;gBAClE,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,MAAM,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;aAC1C;YAED,sBAAsB,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;SACxD;IACH,CAAC;IAEO,qCAAW,GAAnB,UACE,KAAkB,EAClB,SAAiC;QAIjC,IAAM,WAAW,GAAG,sBACf,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE,KACvB,KAAK,OAAA,EACL,MAAM,EAAE,KAAK,CAAC,aAAa,EAC3B,aAAa,EAAE,aAAa,CAAC,KAAK,EAClC,OAAO,EAAE,KAAK,GACa,CAAC;QAE9B,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,WAAW,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAE9C,sBAAsB,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,IAAK,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC,CAAC;IAC5E,CAAC;IAEM,sCAAY,GAAnB;QACE,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,GAAG,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAEO,uCAAa,GAArB;QACE,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU;YAAE,OAAO;QAC5B,IAAI,IAAI,CAAC,OAAO,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YACjC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YAC3C,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC;YACpB,OAAO,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;SACtB;QAED,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC;QAEnB,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,GAAG,IAAI,OAAA,GAAG,CAAC,WAAW,EAAE,EAAjB,CAAiB,CAAC,CAAC;QACrD,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QAC3B,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACvB,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC;IACzB,CAAC;IACH,sBAAC;AAAD,CAAC,AAl2BD,CAGU,UAAU,GA+1BnB;;AAID,qBAAqB,CAAC,eAAe,CAAC,CAAC;AASvC,MAAM,UAAU,mBAAmB,CACjC,QAAuC;IAEjC,IAAA,KAAmC,QAAQ,CAAC,OAAO,EAAjD,WAAW,iBAAA,EAAE,eAAe,qBAAqB,CAAC;IAE1D,IACE,WAAW,KAAK,mBAAmB;QACnC,WAAW,KAAK,cAAc,EAC9B;QACA,OAAO,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;YACxB,WAAW,EAAE,aAAa;YAG1B,eAAe;gBAGb,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,eAAe,CAAC;gBAGvC,IAAI,OAAO,eAAe,KAAK,UAAU,EAAE;oBACzC,OAAO,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;iBAC/C;gBAED,OAAO,WAAY,CAAC;YACtB,CAAC;SACF,CAAC,CAAC;KACJ;IAED,OAAO,QAAQ,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC;AAC9B,CAAC;AAED,SAAS,wCAAwC,CAAC,KAAkB;IAClE,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,iBAAiB,EAAE,KAAK,CAAC,OAAO,EAAE,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;AACjE,CAAC;AAED,MAAM,UAAU,qBAAqB,CACnC,OAAsD;IAEtD,IAAI,OAAO,IAAI,OAAO,EAAE;QACtB,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,uCACd,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,CACvB,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;KACd;AACH,CAAC","sourcesContent":["import { invariant } from '../utilities/globals';\nimport { DocumentNode } from 'graphql';\nimport { equal } from '@wry/equality';\n\nimport { NetworkStatus, isNetworkRequestInFlight } from './networkStatus';\nimport {\n Concast,\n cloneDeep,\n compact,\n getOperationDefinition,\n Observable,\n Observer,\n ObservableSubscription,\n iterateObserversSafely,\n isNonEmptyArray,\n fixObservableSubclass,\n getQueryDefinition,\n} from '../utilities';\nimport { ApolloError } from '../errors';\nimport { QueryManager } from './QueryManager';\nimport {\n ApolloQueryResult,\n OperationVariables,\n TypedDocumentNode,\n} from './types';\nimport {\n WatchQueryOptions,\n FetchMoreQueryOptions,\n SubscribeToMoreOptions,\n NextFetchPolicyContext,\n} from './watchQueryOptions';\nimport { QueryInfo } from './QueryInfo';\nimport { MissingFieldError } from '../cache';\nimport { MissingTree } from '../cache/core/types/common';\n\nconst {\n assign,\n hasOwnProperty,\n} = Object;\n\nexport interface FetchMoreOptions<\n TData = any,\n TVariables = OperationVariables\n> {\n updateQuery?: (\n previousQueryResult: TData,\n options: {\n fetchMoreResult?: TData;\n variables?: TVariables;\n },\n ) => TData;\n}\n\nexport interface UpdateQueryOptions<TVariables> {\n variables?: TVariables;\n}\n\ninterface Last<TData, TVariables> {\n result: ApolloQueryResult<TData>;\n variables?: TVariables;\n error?: ApolloError;\n}\n\nexport class ObservableQuery<\n TData = any,\n TVariables extends OperationVariables = OperationVariables\n> extends Observable<ApolloQueryResult<TData>> {\n public readonly options: WatchQueryOptions<TVariables, TData>;\n public readonly queryId: string;\n public readonly queryName?: string;\n\n public get query(): TypedDocumentNode<TData, TVariables> {\n // This transform is heavily cached, so it should not be expensive to\n // transform the same this.options.query document repeatedly.\n return this.queryManager.transform(this.options.query).document;\n }\n\n // Computed shorthand for this.options.variables, preserved for\n // backwards compatibility.\n public get variables(): TVariables | undefined {\n return this.options.variables;\n }\n\n private isTornDown: boolean;\n private queryManager: QueryManager<any>;\n private observers = new Set<Observer<ApolloQueryResult<TData>>>();\n private subscriptions = new Set<ObservableSubscription>();\n\n private last?: Last<TData, TVariables>;\n\n private queryInfo: QueryInfo;\n\n // When this.concast is defined, this.observer is the Observer currently\n // subscribed to that Concast.\n private concast?: Concast<ApolloQueryResult<TData>>;\n private observer?: Observer<ApolloQueryResult<TData>>;\n\n private pollingInfo?: {\n interval: number;\n timeout: ReturnType<typeof setTimeout>;\n };\n\n constructor({\n queryManager,\n queryInfo,\n options,\n }: {\n queryManager: QueryManager<any>;\n queryInfo: QueryInfo;\n options: WatchQueryOptions<TVariables, TData>;\n }) {\n super((observer: Observer<ApolloQueryResult<TData>>) => {\n // Zen Observable has its own error function, so in order to log correctly\n // we need to provide a custom error callback.\n try {\n var subObserver = (observer as any)._subscription._observer;\n if (subObserver && !subObserver.error) {\n subObserver.error = defaultSubscriptionObserverErrorCallback;\n }\n } catch {}\n\n const first = !this.observers.size;\n this.observers.add(observer);\n\n // Deliver most recent error or result.\n const last = this.last;\n if (last && last.error) {\n observer.error && observer.error(last.error);\n } else if (last && last.result) {\n observer.next && observer.next(last.result);\n }\n\n // Initiate observation of this query if it hasn't been reported to\n // the QueryManager yet.\n if (first) {\n // Blindly catching here prevents unhandled promise rejections,\n // and is safe because the ObservableQuery handles this error with\n // this.observer.error, so we're not just swallowing the error by\n // ignoring it here.\n this.reobserve().catch(() => {});\n }\n\n return () => {\n if (this.observers.delete(observer) && !this.observers.size) {\n this.tearDownQuery();\n }\n };\n });\n\n // related classes\n this.queryInfo = queryInfo;\n this.queryManager = queryManager;\n\n // active state\n this.isTornDown = false;\n\n const {\n watchQuery: {\n fetchPolicy: defaultFetchPolicy = \"cache-first\",\n } = {},\n } = queryManager.defaultOptions;\n\n const {\n fetchPolicy = defaultFetchPolicy,\n initialFetchPolicy = (\n // Make sure we don't store \"standby\" as the initialFetchPolicy.\n fetchPolicy === \"standby\" ? defaultFetchPolicy : fetchPolicy\n ),\n } = options;\n\n this.options = {\n ...options,\n\n // Remember the initial options.fetchPolicy so we can revert back to this\n // policy when variables change. This information can also be specified\n // (or overridden) by providing options.initialFetchPolicy explicitly.\n initialFetchPolicy,\n\n // This ensures this.options.fetchPolicy always has a string value, in\n // case options.fetchPolicy was not provided.\n fetchPolicy,\n };\n\n this.queryId = queryInfo.queryId || queryManager.generateQueryId();\n\n const opDef = getOperationDefinition(this.query);\n this.queryName = opDef && opDef.name && opDef.name.value;\n }\n\n public result(): Promise<ApolloQueryResult<TData>> {\n return new Promise((resolve, reject) => {\n // TODO: this code doesn’t actually make sense insofar as the observer\n // will never exist in this.observers due how zen-observable wraps observables.\n // https://github.com/zenparsing/zen-observable/blob/master/src/Observable.js#L169\n const observer: Observer<ApolloQueryResult<TData>> = {\n next: (result: ApolloQueryResult<TData>) => {\n resolve(result);\n\n // Stop the query within the QueryManager if we can before\n // this function returns.\n //\n // We do this in order to prevent observers piling up within\n // the QueryManager. Notice that we only fully unsubscribe\n // from the subscription in a setTimeout(..., 0) call. This call can\n // actually be handled by the browser at a much later time. If queries\n // are fired in the meantime, observers that should have been removed\n // from the QueryManager will continue to fire, causing an unnecessary\n // performance hit.\n this.observers.delete(observer);\n if (!this.observers.size) {\n this.queryManager.removeQuery(this.queryId);\n }\n\n setTimeout(() => {\n subscription.unsubscribe();\n }, 0);\n },\n error: reject,\n };\n const subscription = this.subscribe(observer);\n });\n }\n\n public getCurrentResult(saveAsLastResult = true): ApolloQueryResult<TData> {\n // Use the last result as long as the variables match this.variables.\n const lastResult = this.getLastResult(true);\n\n const networkStatus =\n this.queryInfo.networkStatus ||\n (lastResult && lastResult.networkStatus) ||\n NetworkStatus.ready;\n\n const result = {\n ...lastResult,\n loading: isNetworkRequestInFlight(networkStatus),\n networkStatus,\n } as ApolloQueryResult<TData>;\n\n const { fetchPolicy = \"cache-first\" } = this.options;\n if (\n // These fetch policies should never deliver data from the cache, unless\n // redelivering a previously delivered result.\n fetchPolicy === 'network-only' ||\n fetchPolicy === 'no-cache' ||\n fetchPolicy === 'standby' ||\n // If this.options.query has @client(always: true) fields, we cannot\n // trust diff.result, since it was read from the cache without running\n // local resolvers (and it's too late to run resolvers now, since we must\n // return a result synchronously).\n this.queryManager.transform(this.options.query).hasForcedResolvers\n ) {\n // Fall through.\n } else {\n const diff = this.queryInfo.getDiff();\n\n if (diff.complete || this.options.returnPartialData) {\n result.data = diff.result;\n }\n\n if (equal(result.data, {})) {\n result.data = void 0 as any;\n }\n\n if (diff.complete) {\n // Similar to setting result.partial to false, but taking advantage of the\n // falsiness of missing fields.\n delete result.partial;\n\n // If the diff is complete, and we're using a FetchPolicy that\n // terminates after a complete cache read, we can assume the next result\n // we receive will have NetworkStatus.ready and !loading.\n if (\n diff.complete &&\n result.networkStatus === NetworkStatus.loading &&\n (fetchPolicy === 'cache-first' ||\n fetchPolicy === 'cache-only')\n ) {\n result.networkStatus = NetworkStatus.ready;\n result.loading = false;\n }\n } else {\n result.partial = true;\n }\n\n if (\n __DEV__ &&\n !diff.complete &&\n !this.options.partialRefetch &&\n !result.loading &&\n !result.data &&\n !result.error\n ) {\n logMissingFieldErrors(diff.missing);\n }\n }\n\n if (saveAsLastResult) {\n this.updateLastResult(result);\n }\n\n return result;\n }\n\n // Compares newResult to the snapshot we took of this.lastResult when it was\n // first received.\n public isDifferentFromLastResult(\n newResult: ApolloQueryResult<TData>,\n variables?: TVariables\n ) {\n return (\n !this.last ||\n !equal(this.last.result, newResult) ||\n (variables && !equal(this.last.variables, variables))\n );\n }\n\n private getLast<K extends keyof Last<TData, TVariables>>(\n key: K,\n variablesMustMatch?: boolean,\n ) {\n const last = this.last;\n if (\n last &&\n last[key] &&\n (!variablesMustMatch || equal(last.variables, this.variables))\n ) {\n return last[key];\n }\n }\n\n public getLastResult(variablesMustMatch?: boolean): ApolloQueryResult<TData> | undefined {\n return this.getLast(\"result\", variablesMustMatch);\n }\n\n public getLastError(variablesMustMatch?: boolean): ApolloError | undefined {\n return this.getLast(\"error\", variablesMustMatch);\n }\n\n public resetLastResults(): void {\n delete this.last;\n this.isTornDown = false;\n }\n\n public resetQueryStoreErrors() {\n this.queryManager.resetErrors(this.queryId);\n }\n\n /**\n * Update the variables of this observable query, and fetch the new results.\n * This method should be preferred over `setVariables` in most use cases.\n *\n * @param variables: The new set of variables. If there are missing variables,\n * the previous values of those variables will be used.\n */\n public refetch(variables?: Partial<TVariables>): Promise<ApolloQueryResult<TData>> {\n const reobserveOptions: Partial<WatchQueryOptions<TVariables, TData>> = {\n // Always disable polling for refetches.\n pollInterval: 0,\n };\n\n // Unless the provided fetchPolicy always consults the network\n // (no-cache, network-only, or cache-and-network), override it with\n // network-only to force the refetch for this fetchQuery call.\n const { fetchPolicy } = this.options;\n if (fetchPolicy === 'cache-and-network') {\n reobserveOptions.fetchPolicy = fetchPolicy;\n } else if (fetchPolicy === 'no-cache') {\n reobserveOptions.fetchPolicy = 'no-cache';\n } else {\n reobserveOptions.fetchPolicy = 'network-only';\n }\n\n if (__DEV__ && variables && hasOwnProperty.call(variables, \"variables\")) {\n const queryDef = getQueryDefinition(this.query);\n const vars = queryDef.variableDefinitions;\n if (!vars || !vars.some(v => v.variable.name.value === \"variables\")) {\n invariant.warn(`Called refetch(${\n JSON.stringify(variables)\n }) for query ${\n queryDef.name?.value || JSON.stringify(queryDef)\n }, which does not declare a $variables variable.\nDid you mean to call refetch(variables) instead of refetch({ variables })?`);\n }\n }\n\n if (variables && !equal(this.options.variables, variables)) {\n // Update the existing options with new variables\n reobserveOptions.variables = this.options.variables = {\n ...this.options.variables,\n ...variables,\n } as TVariables;\n }\n\n this.queryInfo.resetLastWrite();\n return this.reobserve(reobserveOptions, NetworkStatus.refetch);\n }\n\n public fetchMore<\n TFetchData = TData,\n TFetchVars extends OperationVariables = TVariables,\n >(fetchMoreOptions: FetchMoreQueryOptions<TFetchVars, TFetchData> & {\n updateQuery?: (\n previousQueryResult: TData,\n options: {\n fetchMoreResult: TFetchData;\n variables: TFetchVars;\n },\n ) => TData;\n }): Promise<ApolloQueryResult<TFetchData>> {\n const combinedOptions = {\n ...(fetchMoreOptions.query ? fetchMoreOptions : {\n ...this.options,\n query: this.query,\n ...fetchMoreOptions,\n variables: {\n ...this.options.variables,\n ...fetchMoreOptions.variables,\n },\n }),\n // The fetchMore request goes immediately to the network and does\n // not automatically write its result to the cache (hence no-cache\n // instead of network-only), because we allow the caller of\n // fetchMore to provide an updateQuery callback that determines how\n // the data gets written to the cache.\n fetchPolicy: \"no-cache\",\n } as WatchQueryOptions<TFetchVars, TFetchData>;\n\n const qid = this.queryManager.generateQueryId();\n\n // Simulate a loading result for the original query with\n // result.networkStatus === NetworkStatus.fetchMore.\n const { queryInfo } = this;\n const originalNetworkStatus = queryInfo.networkStatus;\n queryInfo.networkStatus = NetworkStatus.fetchMore;\n if (combinedOptions.notifyOnNetworkStatusChange) {\n this.observe();\n }\n\n const updatedQuerySet = new Set<DocumentNode>();\n\n return this.queryManager.fetchQuery(\n qid,\n combinedOptions,\n NetworkStatus.fetchMore,\n ).then(fetchMoreResult => {\n this.queryManager.removeQuery(qid);\n\n if (queryInfo.networkStatus === NetworkStatus.fetchMore) {\n queryInfo.networkStatus = originalNetworkStatus;\n }\n\n // Performing this cache update inside a cache.batch transaction ensures\n // any affected cache.watch watchers are notified at most once about any\n // updates. Most watchers will be using the QueryInfo class, which\n // responds to notifications by calling reobserveCacheFirst to deliver\n // fetchMore cache results back to this ObservableQuery.\n this.queryManager.cache.batch({\n update: cache => {\n const { updateQuery } = fetchMoreOptions;\n if (updateQuery) {\n cache.updateQuery({\n query: this.query,\n variables: this.variables,\n returnPartialData: true,\n optimistic: false,\n }, previous => updateQuery(previous!, {\n fetchMoreResult: fetchMoreResult.data,\n variables: combinedOptions.variables as TFetchVars,\n }));\n\n } else {\n // If we're using a field policy instead of updateQuery, the only\n // thing we need to do is write the new data to the cache using\n // combinedOptions.variables (instead of this.variables, which is\n // what this.updateQuery uses, because it works by abusing the\n // original field value, keyed by the original variables).\n cache.writeQuery({\n query: combinedOptions.query,\n variables: combinedOptions.variables,\n data: fetchMoreResult.data,\n });\n }\n },\n\n onWatchUpdated: watch => {\n // Record the DocumentNode associated with any watched query whose\n // data were updated by the cache writes above.\n updatedQuerySet.add(watch.query);\n },\n });\n\n return fetchMoreResult;\n\n }).finally(() => {\n // In case the cache writes above did not generate a broadcast\n // notification (which would have been intercepted by onWatchUpdated),\n // likely because the written data were the same as what was already in\n // the cache, we still want fetchMore to deliver its final loading:false\n // result with the unchanged data.\n if (!updatedQuerySet.has(this.query)) {\n reobserveCacheFirst(this);\n }\n });\n }\n\n // XXX the subscription variables are separate from the query variables.\n // if you want to update subscription variables, right now you have to do that separately,\n // and you can only do it by stopping the subscription and then subscribing again with new variables.\n public subscribeToMore<\n TSubscriptionData = TData,\n TSubscriptionVariables extends OperationVariables = TVariables\n >(\n options: SubscribeToMoreOptions<\n TData,\n TSubscriptionVariables,\n TSubscriptionData\n >,\n ) {\n const subscription = this.queryManager\n .startGraphQLSubscription({\n query: options.document,\n variables: options.variables,\n context: options.context,\n })\n .subscribe({\n next: (subscriptionData: { data: TSubscriptionData }) => {\n const { updateQuery } = options;\n if (updateQuery) {\n this.updateQuery<TSubscriptionVariables>(\n (previous, { variables }) =>\n updateQuery(previous, {\n subscriptionData,\n variables,\n }),\n );\n }\n },\n error: (err: any) => {\n if (options.onError) {\n options.onError(err);\n return;\n }\n invariant.error('Unhandled GraphQL subscription error', err);\n },\n });\n\n this.subscriptions.add(subscription);\n\n return () => {\n if (this.subscriptions.delete(subscription)) {\n subscription.unsubscribe();\n }\n };\n }\n\n public setOptions(\n newOptions: Partial<WatchQueryOptions<TVariables, TData>>,\n ): Promise<ApolloQueryResult<TData>> {\n return this.reobserve(newOptions);\n }\n\n /**\n * This is for *internal* use only. Most users should instead use `refetch`\n * in order to be properly notified of results even when they come from cache.\n *\n * Update the variables of this observable query, and fetch the new results\n * if they've changed. If you want to force new results, use `refetch`.\n *\n * Note: the `next` callback will *not* fire if the variables have not changed\n * or if the result is coming from cache.\n *\n * Note: the promise will return the old results immediately if the variables\n * have not changed.\n *\n * Note: the promise will return null immediately if the query is not active\n * (there are no subscribers).\n *\n * @private\n *\n * @param variables: The new set of variables. If there are missing variables,\n * the previous values of those variables will be used.\n */\n public setVariables(\n variables: TVariables,\n ): Promise<ApolloQueryResult<TData> | void> {\n if (equal(this.variables, variables)) {\n // If we have no observers, then we don't actually want to make a network\n // request. As soon as someone observes the query, the request will kick\n // off. For now, we just store any changes. (See #1077)\n return this.observers.size\n ? this.result()\n : Promise.resolve();\n }\n\n this.options.variables = variables;\n\n // See comment above\n if (!this.observers.size) {\n return Promise.resolve();\n }\n\n return this.reobserve({\n // Reset options.fetchPolicy to its original value.\n fetchPolicy: this.options.initialFetchPolicy,\n variables,\n }, NetworkStatus.setVariables);\n }\n\n public updateQuery<TVars extends OperationVariables = TVariables>(\n mapFn: (\n previousQueryResult: TData,\n options: Pick<WatchQueryOptions<TVars, TData>, \"variables\">,\n ) => TData,\n ): void {\n const { queryManager } = this;\n const { result } = queryManager.cache.diff<TData>({\n query: this.options.query,\n variables: this.variables,\n returnPartialData: true,\n optimistic: false,\n });\n\n const newResult = mapFn(result!, {\n variables: (this as any).variables,\n });\n\n if (newResult) {\n queryManager.cache.writeQuery({\n query: this.options.query,\n data: newResult,\n variables: this.variables,\n });\n\n queryManager.broadcastQueries();\n }\n }\n\n public startPolling(pollInterval: number) {\n this.options.pollInterval = pollInterval;\n this.updatePolling();\n }\n\n public stopPolling() {\n this.options.pollInterval = 0;\n this.updatePolling();\n }\n\n // Update options.fetchPolicy according to options.nextFetchPolicy.\n private applyNextFetchPolicy(\n reason: NextFetchPolicyContext<TData, TVariables>[\"reason\"],\n // It's possible to use this method to apply options.nextFetchPolicy to\n // options.fetchPolicy even if options !== this.options, though that happens\n // most often when the options are temporary, used for only one request and\n // then thrown away, so nextFetchPolicy may not end up mattering.\n options: WatchQueryOptions<TVariables, TData>,\n ) {\n if (options.nextFetchPolicy) {\n const {\n fetchPolicy = \"cache-first\",\n initialFetchPolicy = fetchPolicy,\n } = options;\n\n if (fetchPolicy === \"standby\") {\n // Do nothing, leaving options.fetchPolicy unchanged.\n } else if (typeof options.nextFetchPolicy === \"function\") {\n // When someone chooses \"cache-and-network\" or \"network-only\" as their\n // initial FetchPolicy, they often do not want future cache updates to\n // trigger unconditional network requests, which is what repeatedly\n // applying the \"cache-and-network\" or \"network-only\" policies would\n // seem to imply. Instead, when the cache reports an update after the\n // initial network request, it may be desirable for subsequent network\n // requests to be triggered only if the cache result is incomplete. To\n // that end, the options.nextFetchPolicy option provides an easy way to\n // update options.fetchPolicy after the initial network request, without\n // having to call observableQuery.setOptions.\n options.fetchPolicy = options.nextFetchPolicy(fetchPolicy, {\n reason,\n options,\n observable: this,\n initialFetchPolicy,\n });\n } else if (reason === \"variables-changed\") {\n options.fetchPolicy = initialFetchPolicy;\n } else {\n options.fetchPolicy = options.nextFetchPolicy;\n }\n }\n\n return options.fetchPolicy;\n }\n\n private fetch(\n options: WatchQueryOptions<TVariables, TData>,\n newNetworkStatus?: NetworkStatus,\n ): Concast<ApolloQueryResult<TData>> {\n // TODO Make sure we update the networkStatus (and infer fetchVariables)\n // before actually committing to the fetch.\n this.queryManager.setObservableQuery(this);\n return this.queryManager.fetchQueryObservable(\n this.queryId,\n options,\n newNetworkStatus,\n );\n }\n\n // Turns polling on or off based on this.options.pollInterval.\n private updatePolling() {\n // Avoid polling in SSR mode\n if (this.queryManager.ssrMode) {\n return;\n }\n\n const {\n pollingInfo,\n options: {\n pollInterval,\n },\n } = this;\n\n if (!pollInterval) {\n if (pollingInfo) {\n clearTimeout(pollingInfo.timeout);\n delete this.pollingInfo;\n }\n return;\n }\n\n if (pollingInfo &&\n pollingInfo.interval === pollInterval) {\n return;\n }\n\n invariant(\n pollInterval,\n 'Attempted to start a polling query without a polling interval.',\n );\n\n const info = pollingInfo || (this.pollingInfo = {} as any);\n info.interval = pollInterval;\n\n const maybeFetch = () => {\n if (this.pollingInfo) {\n if (!isNetworkRequestInFlight(this.queryInfo.networkStatus)) {\n this.reobserve({\n // Most fetchPolicy options don't make sense to use in a polling context, as\n // users wouldn't want to be polling the cache directly. However, network-only and\n // no-cache are both useful for when the user wants to control whether or not the\n // polled results are written to the cache.\n fetchPolicy: this.options.initialFetchPolicy === 'no-cache' ? 'no-cache' : 'network-only',\n }, NetworkStatus.poll).then(poll, poll);\n } else {\n poll();\n }\n };\n };\n\n const poll = () => {\n const info = this.pollingInfo;\n if (info) {\n clearTimeout(info.timeout);\n info.timeout = setTimeout(maybeFetch, info.interval);\n }\n };\n\n poll();\n }\n\n private updateLastResult(\n newResult: ApolloQueryResult<TData>,\n variables = this.variables,\n ) {\n this.last = {\n ...this.last,\n result: this.queryManager.assumeImmutableResults\n ? newResult\n : cloneDeep(newResult),\n variables,\n };\n if (!isNonEmptyArray(newResult.errors)) {\n delete this.last.error;\n }\n return this.last;\n }\n\n public reobserve(\n newOptions?: Partial<WatchQueryOptions<TVariables, TData>>,\n newNetworkStatus?: NetworkStatus,\n ): Promise<ApolloQueryResult<TData>> {\n this.isTornDown = false;\n\n const useDisposableConcast =\n // Refetching uses a disposable Concast to allow refetches using different\n // options/variables, without permanently altering the options of the\n // original ObservableQuery.\n newNetworkStatus === NetworkStatus.refetch ||\n // The fetchMore method does not actually call the reobserve method, but,\n // if it did, it would definitely use a disposable Concast.\n newNetworkStatus === NetworkStatus.fetchMore ||\n // Polling uses a disposable Concast so the polling options (which force\n // fetchPolicy to be \"network-only\" or \"no-cache\") won't override the original options.\n newNetworkStatus === NetworkStatus.poll;\n\n // Save the old variables, since Object.assign may modify them below.\n const oldVariables = this.options.variables;\n const oldFetchPolicy = this.options.fetchPolicy;\n\n const mergedOptions = compact(this.options, newOptions || {});\n const options = useDisposableConcast\n // Disposable Concast fetches receive a shallow copy of this.options\n // (merged with newOptions), leaving this.options unmodified.\n ? mergedOptions\n : assign(this.options, mergedOptions);\n\n if (!useDisposableConcast) {\n // We can skip calling updatePolling if we're not changing this.options.\n this.updatePolling();\n\n // Reset options.fetchPolicy to its original value when variables change,\n // unless a new fetchPolicy was provided by newOptions.\n if (\n newOptions &&\n newOptions.variables &&\n !equal(newOptions.variables, oldVariables) &&\n // Don't mess with the fetchPolicy if it's currently \"standby\".\n options.fetchPolicy !== \"standby\" &&\n // If we're changing the fetchPolicy anyway, don't try to change it here\n // using applyNextFetchPolicy. The explicit options.fetchPolicy wins.\n options.fetchPolicy === oldFetchPolicy\n ) {\n this.applyNextFetchPolicy(\"variables-changed\", options);\n if (newNetworkStatus === void 0) {\n newNetworkStatus = NetworkStatus.setVariables;\n }\n }\n }\n\n const variables = options.variables && { ...options.variables };\n const concast = this.fetch(options, newNetworkStatus);\n const observer: Observer<ApolloQueryResult<TData>> = {\n next: result => {\n this.reportResult(result, variables);\n },\n error: error => {\n this.reportError(error, variables);\n },\n };\n\n if (!useDisposableConcast) {\n // We use the {add,remove}Observer methods directly to avoid wrapping\n // observer with an unnecessary SubscriptionObserver object.\n if (this.concast && this.observer) {\n this.concast.removeObserver(this.observer);\n }\n\n this.concast = concast;\n this.observer = observer;\n }\n\n concast.addObserver(observer);\n\n return concast.promise;\n }\n\n // (Re)deliver the current result to this.observers without applying fetch\n // policies or making network requests.\n private observe() {\n this.reportResult(\n // Passing false is important so that this.getCurrentResult doesn't\n // save the fetchMore result as this.lastResult, causing it to be\n // ignored due to the this.isDifferentFromLastResult check in\n // this.reportResult.\n this.getCurrentResult(false),\n this.variables,\n );\n }\n\n private reportResult(\n result: ApolloQueryResult<TData>,\n variables: TVariables | undefined,\n ) {\n const lastError = this.getLastError();\n if (lastError || this.isDifferentFromLastResult(result, variables)) {\n if (lastError || !result.partial || this.options.returnPartialData) {\n this.updateLastResult(result, variables);\n }\n\n iterateObserversSafely(this.observers, 'next', result);\n }\n }\n\n private reportError(\n error: ApolloError,\n variables: TVariables | undefined,\n ) {\n // Since we don't get the current result on errors, only the error, we\n // must mirror the updates that occur in QueryStore.markQueryError here\n const errorResult = {\n ...this.getLastResult(),\n error,\n errors: error.graphQLErrors,\n networkStatus: NetworkStatus.error,\n loading: false,\n } as ApolloQueryResult<TData>;\n\n this.updateLastResult(errorResult, variables);\n\n iterateObserversSafely(this.observers, 'error', this.last!.error = error);\n }\n\n public hasObservers() {\n return this.observers.size > 0;\n }\n\n private tearDownQuery() {\n if (this.isTornDown) return;\n if (this.concast && this.observer) {\n this.concast.removeObserver(this.observer);\n delete this.concast;\n delete this.observer;\n }\n\n this.stopPolling();\n // stop all active GraphQL subscriptions\n this.subscriptions.forEach(sub => sub.unsubscribe());\n this.subscriptions.clear();\n this.queryManager.stopQuery(this.queryId);\n this.observers.clear();\n this.isTornDown = true;\n }\n}\n\n// Necessary because the ObservableQuery constructor has a different\n// signature than the Observable constructor.\nfixObservableSubclass(ObservableQuery);\n\n// Reobserve with fetchPolicy effectively set to \"cache-first\", triggering\n// delivery of any new data from the cache, possibly falling back to the network\n// if any cache data are missing. This allows _complete_ cache results to be\n// delivered without also kicking off unnecessary network requests when\n// this.options.fetchPolicy is \"cache-and-network\" or \"network-only\". When\n// this.options.fetchPolicy is any other policy (\"cache-first\", \"cache-only\",\n// \"standby\", or \"no-cache\"), we call this.reobserve() as usual.\nexport function reobserveCacheFirst<TData, TVars extends OperationVariables>(\n obsQuery: ObservableQuery<TData, TVars>,\n) {\n const { fetchPolicy, nextFetchPolicy } = obsQuery.options;\n\n if (\n fetchPolicy === \"cache-and-network\" ||\n fetchPolicy === \"network-only\"\n ) {\n return obsQuery.reobserve({\n fetchPolicy: \"cache-first\",\n // Use a temporary nextFetchPolicy function that replaces itself with the\n // previous nextFetchPolicy value and returns the original fetchPolicy.\n nextFetchPolicy(this: WatchQueryOptions<TVars, TData>) {\n // Replace this nextFetchPolicy function in the options object with the\n // original this.options.nextFetchPolicy value.\n this.nextFetchPolicy = nextFetchPolicy;\n // If the original nextFetchPolicy value was a function, give it a\n // chance to decide what happens here.\n if (typeof nextFetchPolicy === \"function\") {\n return nextFetchPolicy.apply(this, arguments);\n }\n // Otherwise go back to the original this.options.fetchPolicy.\n return fetchPolicy!;\n },\n });\n }\n\n return obsQuery.reobserve();\n}\n\nfunction defaultSubscriptionObserverErrorCallback(error: ApolloError) {\n invariant.error('Unhandled error', error.message, error.stack);\n}\n\nexport function logMissingFieldErrors(\n missing: MissingFieldError[] | MissingTree | undefined,\n) {\n if (__DEV__ && missing) {\n invariant.debug(`Missing cache result fields: ${\n JSON.stringify(missing)\n }`, missing);\n }\n}\n"]}
\No newline at end of file