UNPKG

82.2 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"QueryManager.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/core/QueryManager.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,cAAc,EAAE,MAAM,sBAAsB,CAAC;AAKjE,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAEtC,OAAO,EAAc,OAAO,EAAe,MAAM,cAAc,CAAC;AAChE,OAAO,EACL,iCAAiC,EACjC,sBAAsB,GACvB,MAAM,uCAAuC,CAAC;AAC/C,OAAO,EAAsB,kBAAkB,EAAE,MAAM,UAAU,CAAC;AAElE,OAAO,EACL,gBAAgB,EAChB,sBAAsB,EACtB,gBAAgB,EAChB,gBAAgB,EAChB,qBAAqB,EACrB,0BAA0B,EAC1B,qCAAqC,EACrC,aAAa,EAEb,UAAU,EACV,QAAQ,EACR,eAAe,EACf,OAAO,EAEP,YAAY,EACZ,cAAc,EACd,eAAe,GAChB,MAAM,cAAc,CAAC;AACtB,OAAO,EAAE,oBAAoB,EAAE,MAAM,uCAAuC,CAAC;AAC7E,OAAO,EAAE,WAAW,EAAE,aAAa,EAAE,MAAM,WAAW,CAAC;AASvD,OAAO,EAAE,eAAe,EAAE,qBAAqB,EAAE,MAAM,mBAAmB,CAAC;AAC3E,OAAO,EAAE,aAAa,EAAE,wBAAwB,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAW1E,OAAO,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AAE1C,OAAO,EACL,SAAS,EAET,iBAAiB,GAElB,MAAM,aAAa,CAAC;AAEb,IAAA,cAAc,GAAK,MAAM,CAAC,SAAS,eAArB,CAAsB;AAuB5C;IAyBE,sBAAY,EAoBX;YAnBC,KAAK,WAAA,EACL,IAAI,UAAA,EACJ,cAAc,oBAAA,EACd,0BAA0B,EAA1B,kBAAkB,mBAAG,KAAK,KAAA,EAC1B,WAAW,iBAAA,EACX,eAAe,EAAf,OAAO,mBAAG,KAAK,KAAA,EACf,uBAAoB,EAApB,eAAe,mBAAG,EAAE,KAAA,EACpB,UAAU,gBAAA,EACV,sBAAsB,4BAAA;QAzBhB,oBAAe,GAA2B,EAAE,CAAC;QAU7C,YAAO,GAAG,IAAI,GAAG,EAAqB,CAAC;QAIvC,mBAAc,GAAG,IAAI,GAAG,EAA+B,CAAC;QAgfxD,mBAAc,GAAG,IAAI,CAC3B,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,CAC9B,EAAqC,CAAC;QAgI/B,mBAAc,GAAG,CAAC,CAAC;QAKnB,qBAAgB,GAAG,CAAC,CAAC;QAKrB,sBAAiB,GAAG,CAAC,CAAC;QA6PtB,4BAAuB,GAAG,IAAI,GAAG,EAGtC,CAAC;QAr2BF,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;QACnB,IAAI,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACjB,IAAI,CAAC,cAAc,GAAG,cAAc,IAAI,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QAC5D,IAAI,CAAC,kBAAkB,GAAG,kBAAkB,CAAC;QAC7C,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,eAAe,CAAC;QACvC,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,UAAU,IAAI,IAAI,UAAU,CAAC,EAAE,KAAK,OAAA,EAAE,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,CAAC,OAAO,GAAG,OAAO,CAAC;QACvB,IAAI,CAAC,sBAAsB,GAAG,CAAC,CAAC,sBAAsB,CAAC;QACvD,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,WAAW,CAAC,EAAE;YACpC,IAAI,CAAC,aAAa,GAAG,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;SAC1C;IACH,CAAC;IAMM,2BAAI,GAAX;QAAA,iBAQC;QAPC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,KAAK,EAAE,OAAO;YAClC,KAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QACrC,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,CAAC,oBAAoB,CACvB,IAAI,cAAc,CAAC,gDAAgD,CAAC,CACrE,CAAC;IACJ,CAAC;IAEO,2CAAoB,GAA5B,UAA6B,KAAY;QACvC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,MAAM,IAAI,OAAA,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,EAAb,CAAa,CAAC,CAAC;QACrD,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IAC9B,CAAC;IAEY,6BAAM,GAAnB,UAKE,EAa6C;;YAZ7C,QAAQ,cAAA,EACR,SAAS,eAAA,EACT,kBAAkB,wBAAA,EAClB,aAAa,mBAAA,EACb,sBAAmB,EAAnB,cAAc,mBAAG,EAAE,KAAA,EACnB,2BAA2B,EAA3B,mBAAmB,mBAAG,KAAK,KAAA,EACnB,iBAAiB,YAAA,EACzB,cAAc,oBAAA,EACd,mBAAuE,EAAvE,WAAW,mBAAG,CAAA,MAAA,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,MAAM,0CAAE,WAAW,KAAI,cAAc,KAAA,EACvE,mBAA+D,EAA/D,WAAW,mBAAG,CAAA,MAAA,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,MAAM,0CAAE,WAAW,KAAI,MAAM,KAAA,EAC/D,cAAc,oBAAA,EACd,OAAO,aAAA;;;;;;wBAEP,SAAS,CACP,QAAQ,EACR,6FAA6F,CAC9F,CAAC;wBAEF,SAAS,CACP,WAAW,KAAK,cAAc;4BAC9B,WAAW,KAAK,UAAU,EAC1B,4MAA4M,CAC7M,CAAC;wBAEI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,kBAAkB,EAAE,CAAC;wBAEvC,KAGF,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,EAF1B,QAAQ,cAAA,EACR,gBAAgB,sBAAA,CACW;wBAC7B,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,gBAAgB,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;wBAEjD,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,EAAE,SAAS,CAAe,CAAC;6BAC7D,gBAAgB,EAAhB,cAAgB;wBACN,WAAM,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,oBAAoB,CAAC,QAAQ,EAAE,SAAS,EAAE,OAAO,CAAC,EAAA;;wBAApF,SAAS,IAAG,SAAsF,CAAA,CAAC;;;wBAG/F,kBAAkB,GACtB,IAAI,CAAC,aAAa;4BAClB,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG;gCAChC,QAAQ,UAAA;gCACR,SAAS,WAAA;gCACT,OAAO,EAAE,IAAI;gCACb,KAAK,EAAE,IAAI;6BACU,CAAC,CAAC;wBAE3B,IAAI,kBAAkB,EAAE;4BACtB,IAAI,CAAC,sBAAsB,CAKzB,kBAAkB,EAAE;gCACpB,UAAU,YAAA;gCACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;gCAClB,SAAS,WAAA;gCACT,WAAW,aAAA;gCACX,WAAW,aAAA;gCACX,OAAO,SAAA;gCACP,aAAa,eAAA;gCACb,MAAM,EAAE,iBAAiB;gCACzB,cAAc,gBAAA;6BACf,CAAC,CAAC;yBACJ;wBAED,IAAI,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;wBAElB,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;wBAElB,WAAO,IAAI,OAAO,CAAC,UAAC,OAAO,EAAE,MAAM;gCACjC,OAAO,QAAQ,CACb,IAAI,CAAC,qBAAqB,CACxB,QAAQ,wBAEH,OAAO,KACV,kBAAkB,oBAAA,KAEpB,SAAS,EACT,KAAK,CACN,EAED,UAAC,MAA0B;oCACzB,IAAI,qBAAqB,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,WAAW,KAAK,MAAM,EAAE;wCAC3D,MAAM,IAAI,WAAW,CAAC;4CACpB,aAAa,EAAE,0BAA0B,CAAC,MAAM,CAAC;yCAClD,CAAC,CAAC;qCACJ;oCAED,IAAI,kBAAkB,EAAE;wCACtB,kBAAkB,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,CAAC;wCACnC,kBAAkB,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC;qCACjC;oCAED,IAAM,WAAW,gBAAuB,MAAM,CAAE,CAAC;oCAEjD,IAAI,OAAO,cAAc,KAAK,UAAU,EAAE;wCACxC,cAAc,GAAG,cAAc,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;qCAC9C;oCAED,IAAI,WAAW,KAAK,QAAQ;wCACxB,qBAAqB,CAAC,WAAW,CAAC,EAAE;wCACtC,OAAO,WAAW,CAAC,MAAM,CAAC;qCAC3B;oCAED,OAAO,IAAI,CAAC,kBAAkB,CAK5B;wCACA,UAAU,YAAA;wCACV,MAAM,EAAE,WAAW;wCACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;wCAClB,SAAS,WAAA;wCACT,WAAW,aAAA;wCACX,WAAW,aAAA;wCACX,OAAO,SAAA;wCACP,MAAM,EAAE,iBAAiB;wCACzB,aAAa,eAAA;wCACb,mBAAmB,qBAAA;wCACnB,cAAc,gBAAA;wCACd,gBAAgB,EAAE,kBAAkB,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;wCAC1D,cAAc,gBAAA;wCACd,cAAc,gBAAA;qCACf,CAAC,CAAC;gCACL,CAAC,CAEF,CAAC,SAAS,CAAC;oCACV,IAAI,YAAC,WAAW;wCACd,IAAI,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;wCAOxB,IAAI,CAAC,CAAC,SAAS,IAAI,WAAW,CAAC,IAAI,WAAW,CAAC,OAAO,KAAK,KAAK,EAAE;4CAChE,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;yCACtB;oCACH,CAAC;oCAED,KAAK,YAAC,GAAU;wCACd,IAAI,kBAAkB,EAAE;4CACtB,kBAAkB,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,CAAC;4CACnC,kBAAkB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;yCAChC;wCAED,IAAI,kBAAkB,EAAE;4CACtB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,gBAAgB,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;yCACzC;wCAED,IAAI,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;wCAExB,MAAM,CACJ,GAAG,YAAY,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,WAAW,CAAC;4CACjD,YAAY,EAAE,GAAG;yCAClB,CAAC,CACH,CAAC;oCACJ,CAAC;iCACF,CAAC,CAAC;4BACL,CAAC,CAAC,EAAC;;;;KACJ;IAEM,yCAAkB,GAAzB,UAME,QAeC,EACD,KAAkB;QAtBpB,iBA+MC;QAzLC,sBAAA,EAAA,QAAQ,IAAI,CAAC,KAAK;QAEZ,IAAA,MAAM,GAAK,QAAQ,OAAb,CAAc;QAC1B,IAAM,WAAW,GAAyB,EAAE,CAAC;QAC7C,IAAM,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,KAAK,UAAU,CAAC;QAEtD,IAAI,CAAC,SAAS,IAAI,iBAAiB,CAAC,MAAM,EAAE,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,EAAE;YACjE,IAAI,CAAC,iCAAiC,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE;gBAC9C,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC;oBACf,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,IAAI;oBACnB,MAAM,EAAE,eAAe;oBACvB,KAAK,EAAE,QAAQ,CAAC,QAAQ;oBACxB,SAAS,EAAE,QAAQ,CAAC,SAAS;iBAC9B,CAAC,CAAC;aACJ;YACD,IAAI,iCAAiC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,eAAe,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,EAAE;gBACpF,IAAM,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC,IAAI,CAAQ;oBAC7B,EAAE,EAAE,eAAe;oBAInB,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,OAAO;oBAChD,SAAS,EAAE,QAAQ,CAAC,SAAS;oBAC7B,UAAU,EAAE,KAAK;oBACjB,iBAAiB,EAAE,IAAI;iBACxB,CAAC,CAAC;gBACH,IAAI,UAAU,SAAA,CAAC;gBACf,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;oBACf,UAAU,GAAG,oBAAoB,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;iBACxD;gBACD,IAAI,OAAO,UAAU,KAAK,WAAW,EAAE;oBAGpC,MAAsB,CAAC,IAAI,GAAG,UAAU,CAAC;oBAC1C,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC;wBACf,MAAM,EAAE,UAAU;wBAClB,MAAM,EAAE,eAAe;wBACvB,KAAK,EAAE,QAAQ,CAAC,QAAQ;wBACxB,SAAS,EAAE,QAAQ,CAAC,SAAS;qBAC9B,CAAC,CAAA;iBACH;aACF;YAEO,IAAA,eAAa,GAAK,QAAQ,cAAb,CAAc;YACnC,IAAI,eAAa,EAAE;gBACjB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAmB,EAAE,OAAO;wBAA1B,eAAe,qBAAA;oBACrC,IAAM,SAAS,GAAG,eAAe,IAAI,eAAe,CAAC,SAAS,CAAC;oBAC/D,IAAI,CAAC,SAAS,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,eAAa,EAAE,SAAS,CAAC,EAAE;wBAChE,OAAO;qBACR;oBACD,IAAM,OAAO,GAAG,eAAa,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;oBACnC,IAAA,KAA0B,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAE,EAAlD,QAAQ,cAAA,EAAE,SAAS,eAA+B,CAAC;oBAGrD,IAAA,KAA2C,KAAK,CAAC,IAAI,CAAQ;wBACjE,KAAK,EAAE,QAAS;wBAChB,SAAS,WAAA;wBACT,iBAAiB,EAAE,IAAI;wBACvB,UAAU,EAAE,KAAK;qBAClB,CAAC,EALc,kBAAkB,YAAA,EAAE,QAAQ,cAK1C,CAAC;oBAEH,IAAI,QAAQ,IAAI,kBAAkB,EAAE;wBAElC,IAAM,eAAe,GAAG,OAAO,CAAC,kBAAkB,EAAE;4BAClD,cAAc,EAAE,MAAM;4BACtB,SAAS,EAAE,QAAQ,IAAI,gBAAgB,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC;4BAC3D,cAAc,EAAE,SAAU;yBAC3B,CAAC,CAAC;wBAGH,IAAI,eAAe,EAAE;4BACnB,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC;gCACf,MAAM,EAAE,eAAe;gCACvB,MAAM,EAAE,YAAY;gCACpB,KAAK,EAAE,QAAS;gCAChB,SAAS,WAAA;6BACV,CAAC,CAAC;yBACJ;qBACF;gBACH,CAAC,CAAC,CAAC;aACJ;SACF;QAED,IACE,WAAW,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC;YACtB,QAAQ,CAAC,cAAc;YACvB,QAAQ,CAAC,MAAM;YACf,QAAQ,CAAC,cAAc;YACvB,QAAQ,CAAC,gBAAgB,EACzB;YACA,IAAM,SAAO,GAAU,EAAE,CAAC;YAE1B,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC;gBAClB,WAAW,EAAE,UAAC,KAAa;oBACzB,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;wBACd,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,KAAK,IAAI,OAAA,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,EAAlB,CAAkB,CAAC,CAAC;qBAClD;oBAKO,IAAA,MAAM,GAAK,QAAQ,OAAb,CAAc;oBAG5B,IAAM,aAAa,GACjB,CAAC,sBAAsB,CAAC,MAAM,CAAC;wBAC/B,CAAC,iCAAiC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;oBAEjE,IAAI,MAAM,EAAE;wBACV,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;4BAKd,IAAM,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC,IAAI,CAAQ;gCAC7B,EAAE,EAAE,eAAe;gCAInB,KAAK,EAAE,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,OAAO;gCAChD,SAAS,EAAE,QAAQ,CAAC,SAAS;gCAC7B,UAAU,EAAE,KAAK;gCACjB,iBAAiB,EAAE,IAAI;6BACxB,CAAC,CAAC;4BAEH,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;gCACjB,MAAM,yBAAQ,MAAqB,KAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,GAAE,CAAC;gCACzD,IAAI,aAAa,IAAI,MAAM,EAAE;oCAC3B,OAAO,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC;iCAC3B;gCACD,IAAI,SAAS,IAAI,MAAM,EAAE;oCACvB,OAAO,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC;iCACvB;6BACF;yBACF;wBAKD,IAAI,aAAa,EAAE;4BACjB,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,MAAM,EAAE;gCACpB,OAAO,EAAE,QAAQ,CAAC,OAAO;gCACzB,SAAS,EAAE,QAAQ,CAAC,SAAS;6BAC9B,CAAC,CAAC;yBACJ;qBACF;oBAID,IAAI,CAAC,SAAS,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,cAAc,IAAI,aAAa,EAAE;wBAC3D,KAAK,CAAC,MAAM,CAAC;4BACX,EAAE,EAAE,eAAe;4BACnB,MAAM,YAAC,KAAK,EAAE,EAAqB;oCAAnB,SAAS,eAAA,EAAE,MAAM,YAAA;gCAC/B,OAAO,SAAS,KAAK,YAAY,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC;4BACrD,CAAC;yBACF,CAAC,CAAC;qBACJ;gBACH,CAAC;gBAED,OAAO,EAAE,QAAQ,CAAC,cAAc;gBAGhC,UAAU,EAAE,KAAK;gBAIjB,gBAAgB,EAAE,QAAQ,CAAC,gBAAgB;gBAM3C,cAAc,EAAE,QAAQ,CAAC,cAAc,IAAI,IAAI;aAEhD,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,MAAM,IAAI,OAAA,SAAO,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,EAApB,CAAoB,CAAC,CAAC;YAE3C,IAAI,QAAQ,CAAC,mBAAmB,IAAI,QAAQ,CAAC,cAAc,EAAE;gBAI3D,OAAO,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,SAAO,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,cAAM,OAAA,MAAM,EAAN,CAAM,CAAC,CAAC;aAChD;SACF;QAED,OAAO,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAEM,6CAAsB,GAA7B,UACE,kBAAuB,EACvB,QAUC;QAZH,iBA4BC;QAdC,IAAM,IAAI,GAAG,OAAO,kBAAkB,KAAK,UAAU;YACnD,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;YACxC,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC;QAEvB,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,2BAA2B,CAAC,UAAA,KAAK;YACjD,IAAI;gBACF,KAAI,CAAC,kBAAkB,uBAClB,QAAQ,KACX,MAAM,EAAE,EAAE,IAAI,MAAA,EAAE,KACf,KAAK,CAAC,CAAC;aACX;YAAC,OAAO,KAAK,EAAE;gBACd,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;aACxB;QACH,CAAC,EAAE,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;IAC1B,CAAC;IAEM,iCAAU,GAAjB,UACE,OAAe,EACf,OAAwC,EACxC,aAA6B;QAE7B,OAAO,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAC9B,OAAO,EACP,OAAO,EACP,aAAa,CACd,CAAC,OAAO,CAAC;IACZ,CAAC;IAEM,oCAAa,GAApB;QACE,IAAM,KAAK,GAAoC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACnE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,IAAI,EAAE,OAAO;YACjC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG;gBACf,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS;gBACzB,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY;gBAC/B,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,aAAa;aAClC,CAAC;QACJ,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,OAAO,KAAK,CAAC;IACf,CAAC;IAEM,kCAAW,GAAlB,UAAmB,OAAe;QAChC,IAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,SAAS,EAAE;YACb,SAAS,CAAC,YAAY,GAAG,SAAS,CAAC;YACnC,SAAS,CAAC,aAAa,GAAG,EAAE,CAAC;SAC9B;IACH,CAAC;IAMM,gCAAS,GAAhB,UAAiB,QAAsB;QAC7B,IAAA,cAAc,GAAK,IAAI,eAAT,CAAU;QAEhC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE;YACjC,IAAM,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YAC3D,IAAM,YAAY,GAAG,qCAAqC,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;YACxE,IAAM,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;YAC7D,IAAM,WAAW,GAAG,YAAY,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;YAE9E,IAAM,YAAU,GAAwB;gBACtC,QAAQ,EAAE,WAAW;gBAGrB,gBAAgB,EAAE,gBAAgB,CAAC,WAAW,CAAC;gBAC/C,kBAAkB,EAAE,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,oBAAoB,CAAC,WAAW,CAAC;gBACrE,WAAW,aAAA;gBACX,WAAW,aAAA;gBACX,WAAW,EAAE,gBAAgB,CAC3B,sBAAsB,CAAC,WAAW,CAAC,CACd;gBAGvB,OAAO,wBACF,WAAW,KACd,WAAW,EAAE,WAAW,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,CAAC,UAAA,GAAG;wBAC1C,IAAI,GAAG,CAAC,IAAI,KAAK,qBAAqB;4BAClC,GAAG,CAAC,SAAS,KAAK,OAAO,EAAE;4BAC7B,6BAAY,GAAG,KAAE,SAAS,EAAE,OAA4B,IAAG;yBAC5D;wBACD,OAAO,GAAG,CAAC;oBACb,CAAC,CAAC,GACH;aACF,CAAC;YAEF,IAAM,GAAG,GAAG,UAAC,GAAwB;gBACnC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE;oBACnC,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,EAAE,YAAU,CAAC,CAAC;iBACrC;YACH,CAAC,CAAA;YAID,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YACd,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;YACjB,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;YACjB,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;SAClB;QAED,OAAO,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAE,CAAC;IACvC,CAAC;IAEO,mCAAY,GAApB,UACE,QAAsB,EACtB,SAAsB;QAEtB,6BACK,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,WAAW,GACpC,SAAS,EACZ;IACJ,CAAC;IAEM,iCAAU,GAAjB,UACE,OAAyC;QAGzC,OAAO,yBACF,OAAO,KACV,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,CAC1B,OAAO,CAAC,KAAK,EACb,OAAO,CAAC,SAAS,CACJ,GAChB,CAAC;QAEF,IAAI,OAAO,OAAO,CAAC,2BAA2B,KAAK,WAAW,EAAE;YAC9D,OAAO,CAAC,2BAA2B,GAAG,KAAK,CAAC;SAC7C;QAED,IAAM,SAAS,GAAG,IAAI,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACtC,IAAM,UAAU,GAAG,IAAI,eAAe,CAAgB;YACpD,YAAY,EAAE,IAAI;YAClB,SAAS,WAAA;YACT,OAAO,SAAA;SACR,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAEhD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC;YACb,QAAQ,EAAE,UAAU,CAAC,KAAK;YAC1B,eAAe,EAAE,UAAU;YAC3B,SAAS,EAAE,UAAU,CAAC,SAAS;SAChC,CAAC,CAAC;QAEH,OAAO,UAAU,CAAC;IACpB,CAAC;IAEM,4BAAK,GAAZ,UACE,OAAmC,EACnC,OAAgC;QAFlC,iBA6BC;QA3BC,wBAAA,EAAA,UAAU,IAAI,CAAC,eAAe,EAAE;QAEhC,SAAS,CACP,OAAO,CAAC,KAAK,EACb,mEAAmE;YACjE,sBAAsB,CACzB,CAAC;QAEF,SAAS,CACP,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,KAAK,UAAU,EACjC,gDAAgD,CACjD,CAAC;QAEF,SAAS,CACP,CAAE,OAAe,CAAC,iBAAiB,EACnC,wDAAwD,CACzD,CAAC;QAEF,SAAS,CACP,CAAE,OAAe,CAAC,YAAY,EAC9B,mDAAmD,CACpD,CAAC;QAEF,OAAO,IAAI,CAAC,UAAU,CACpB,OAAO,EACP,OAAO,CACR,CAAC,OAAO,CAAC,cAAM,OAAA,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,EAAvB,CAAuB,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IAGM,sCAAe,GAAtB;QACE,OAAO,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC,CAAC;IACvC,CAAC;IAGM,wCAAiB,GAAxB;QACE,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;IACjC,CAAC;IAGM,yCAAkB,GAAzB;QACE,OAAO,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,EAAE,CAAC,CAAC;IAC1C,CAAC;IAEM,uCAAgB,GAAvB,UAAwB,OAAe;QACrC,IAAI,CAAC,2BAA2B,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;IAC1B,CAAC;IAEO,kDAA2B,GAAnC,UAAoC,OAAe;QACjD,IAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,SAAS;YAAE,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;IAClC,CAAC;IAEM,iCAAU,GAAjB,UAAkB,OAEjB;QAFiB,wBAAA,EAAA;YAChB,cAAc,EAAE,IAAI;SACrB;QAMC,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,IAAI,cAAc,CAC1C,qEAAqE,CACtE,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,SAAS;YAC5B,IAAI,SAAS,CAAC,eAAe,EAAE;gBAG7B,SAAS,CAAC,aAAa,GAAG,aAAa,CAAC,OAAO,CAAC;aACjD;iBAAM;gBACL,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;aAClB;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE;YACtB,IAAI,CAAC,aAAa,GAAG,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;SAC1C;QAGD,OAAO,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IACnC,CAAC;IAEM,2CAAoB,GAA3B,UACE,OAAiD;QADnD,iBAuFC;QAtFC,wBAAA,EAAA,kBAAiD;QAEjD,IAAM,OAAO,GAAG,IAAI,GAAG,EAAgC,CAAC;QACxD,IAAM,iBAAiB,GAAG,IAAI,GAAG,EAAkC,CAAC;QACpE,IAAM,kBAAkB,GAAG,IAAI,GAAG,EAAgB,CAAC;QAEnD,IAAI,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE;YAC1B,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,IAAI;gBAClB,IAAI,OAAO,IAAI,KAAK,QAAQ,EAAE;oBAC5B,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;iBACpC;qBAAM,IAAI,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE;oBAC/B,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,QAAQ,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;iBAC7D;qBAAM,IAAI,eAAe,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE;oBAC9C,kBAAkB,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;iBAC9B;YACH,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAiC,EAAE,OAAO;gBAAvB,EAAE,qBAAA,EAAE,QAAQ,cAAA;YACnD,IAAI,EAAE,EAAE;gBACN,IAAI,OAAO,KAAK,KAAK,EAAE;oBACrB,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;oBACzB,OAAO;iBACR;gBAGC,IAAA,SAAS,GAEP,EAAE,UAFK,EACE,WAAW,GACpB,EAAE,oBADkB,CACjB;gBAEP,IACE,WAAW,KAAK,SAAS;oBACzB,CAAC,OAAO,KAAK,QAAQ,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,CAAC,EAC5C;oBACA,OAAO;iBACR;gBAED,IACE,OAAO,KAAK,QAAQ;oBACpB,CAAC,SAAS,IAAI,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;oBAC/C,CAAC,QAAQ,IAAI,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,EAC7C;oBACA,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;oBACzB,IAAI,SAAS;wBAAE,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;oBACtD,IAAI,QAAQ;wBAAE,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;iBACrD;aACF;QACH,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,kBAAkB,CAAC,IAAI,EAAE;YAC3B,kBAAkB,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,OAAqB;gBAI/C,IAAM,OAAO,GAAG,YAAY,CAAC,oBAAoB,CAAC,CAAC;gBACnD,IAAM,SAAS,GAAG,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC;oBAC5C,QAAQ,EAAE,OAAO,CAAC,KAAK;oBACvB,SAAS,EAAE,OAAO,CAAC,SAAS;iBAC7B,CAAC,CAAC;gBACH,IAAM,EAAE,GAAG,IAAI,eAAe,CAAC;oBAC7B,YAAY,EAAE,KAAI;oBAClB,SAAS,WAAA;oBACT,OAAO,wBACF,OAAO,KACV,WAAW,EAAE,cAAc,GAC5B;iBACF,CAAC,CAAC;gBACH,SAAS,CAAC,EAAE,CAAC,OAAO,KAAK,OAAO,CAAC,CAAC;gBAClC,SAAS,CAAC,kBAAkB,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;gBACjC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;YAC3B,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,IAAI,OAAO,IAAI,iBAAiB,CAAC,IAAI,EAAE;YACrC,iBAAiB,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,QAAQ,EAAE,SAAS;gBAC5C,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;oBACb,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,wBACb,OAAO,SAAS,KAAK,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,SAE7C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,uDACgB,CAAC,CAAC;iBACvD;YACH,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,OAAO,OAAO,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,+CAAwB,GAA/B,UACE,cAA+B;QADjC,iBAqBC;QApBC,+BAAA,EAAA,sBAA+B;QAE/B,IAAM,uBAAuB,GAAsC,EAAE,CAAC;QAEtE,IAAI,CAAC,oBAAoB,CACvB,cAAc,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAClC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,eAAe,EAAE,OAAO;YACzB,IAAA,WAAW,GAAK,eAAe,CAAC,OAAO,YAA5B,CAA6B;YAChD,eAAe,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;YACnC,IAAI,cAAc;gBACd,CAAC,WAAW,KAAK,SAAS;oBACzB,WAAW,KAAK,YAAY,CAAC,EAAE;gBAClC,uBAAuB,CAAC,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC,CAAC;aACzD;YACD,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACvC,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,IAAI,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;QAExB,OAAO,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,uBAAuB,CAAC,CAAC;IAC9C,CAAC;IAEM,yCAAkB,GAAzB,UAA0B,eAA0C;QAClE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,kBAAkB,CAAC,eAAe,CAAC,CAAC;IAC7E,CAAC;IAEM,+CAAwB,GAA/B,UAAyC,EAMnB;QANtB,iBA0DC;YAzDC,KAAK,WAAA,EACL,WAAW,iBAAA,EACX,WAAW,iBAAA,EACX,SAAS,eAAA,EACT,eAAY,EAAZ,OAAO,mBAAG,EAAE,KAAA;QAEZ,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC;QACvC,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAEhD,IAAM,cAAc,GAAG,UAAC,SAA6B;YACnD,OAAA,KAAI,CAAC,qBAAqB,CACxB,KAAK,EACL,OAAO,EACP,SAAS,CACV,CAAC,GAAG,CAAC,UAAA,MAAM;gBACV,IAAI,WAAW,KAAK,UAAU,EAAE;oBAG9B,IAAI,iBAAiB,CAAC,MAAM,EAAE,WAAW,CAAC,EAAE;wBAC1C,KAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;4BACf,KAAK,OAAA;4BACL,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,IAAI;4BACnB,MAAM,EAAE,mBAAmB;4BAC3B,SAAS,EAAE,SAAS;yBACrB,CAAC,CAAC;qBACJ;oBAED,KAAI,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;iBACzB;gBAED,IAAI,qBAAqB,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE;oBACjC,MAAM,IAAI,WAAW,CAAC;wBACpB,aAAa,EAAE,MAAM,CAAC,MAAM;qBAC7B,CAAC,CAAC;iBACJ;gBAED,OAAO,MAAM,CAAC;YAChB,CAAC,CAAC;QA3BF,CA2BE,CAAC;QAEL,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,gBAAgB,EAAE;YAC1C,IAAM,mBAAiB,GAAG,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,oBAAoB,CAC5D,KAAK,EACL,SAAS,EACT,OAAO,CACR,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC;YAEvB,OAAO,IAAI,UAAU,CAAiB,UAAA,QAAQ;gBAC5C,IAAI,GAAG,GAAkC,IAAI,CAAC;gBAC9C,mBAAiB,CAAC,IAAI,CACpB,UAAA,UAAU,IAAI,OAAA,GAAG,GAAG,UAAU,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,EAApC,CAAoC,EAClD,QAAQ,CAAC,KAAK,CACf,CAAC;gBACF,OAAO,cAAM,OAAA,GAAG,IAAI,GAAG,CAAC,WAAW,EAAE,EAAxB,CAAwB,CAAC;YACxC,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,OAAO,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IACnC,CAAC;IAEM,gCAAS,GAAhB,UAAiB,OAAe;QAC9B,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QACnC,IAAI,CAAC,gBAAgB,EAAE,CAAC;IAC1B,CAAC;IAEO,2CAAoB,GAA5B,UAA6B,OAAe;QAC1C,IAAI,CAAC,2BAA2B,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAC5B,CAAC;IAEM,kCAAW,GAAlB,UAAmB,OAAe;QAMhC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QACpC,IAAI,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE;YAC7B,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAC9B,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;SAC9B;IACH,CAAC;IAEM,uCAAgB,GAAvB;QACE,IAAI,IAAI,CAAC,WAAW;YAAE,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAA,IAAI,IAAI,OAAA,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,EAAb,CAAa,CAAC,CAAC;IAC9C,CAAC;IAEM,oCAAa,GAApB;QACE,OAAO,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC;IACzB,CAAC;IAOO,4CAAqB,GAA7B,UACE,KAAmB,EACnB,OAAY,EACZ,SAA8B,EAC9B,aAGyB;QAP3B,iBA0EC;;QAtEC,8BAAA,EAAA,sBAEE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,kBAAkB,mCAC3B,IAAI,CAAC,kBAAkB;QAEzB,IAAI,UAAsC,CAAC;QAEnC,IAAA,WAAW,GAAK,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,YAA1B,CAA2B;QAC9C,IAAI,WAAW,EAAE;YACT,IAAA,KAAoC,IAAI,EAAtC,yBAAuB,6BAAA,EAAE,IAAI,UAAS,CAAC;YAE/C,IAAM,SAAS,GAAG;gBAChB,KAAK,EAAE,WAAW;gBAClB,SAAS,WAAA;gBACT,aAAa,EAAE,gBAAgB,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,KAAK,CAAC;gBACtD,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,cAAc,uBACvB,OAAO,KACV,UAAU,EAAE,CAAC,aAAa,IAC1B;aACH,CAAC;YAEF,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC;YAE5B,IAAI,aAAa,EAAE;gBACjB,IAAM,aAAW,GAAG,yBAAuB,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,IAAI,GAAG,EAAE,CAAC;gBAC1E,yBAAuB,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,EAAE,aAAW,CAAC,CAAC;gBAEtD,IAAM,SAAO,GAAG,kBAAkB,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC9C,UAAU,GAAG,aAAW,CAAC,GAAG,CAAC,SAAO,CAAC,CAAC;gBAEtC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;oBACf,IAAM,OAAO,GAAG,IAAI,OAAO,CAAC;wBAC1B,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE,SAAS,CAA+B;qBACvD,CAAC,CAAC;oBAEH,aAAW,CAAC,GAAG,CAAC,SAAO,EAAE,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC,CAAC;oBAE/C,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC;wBACjB,IAAI,aAAW,CAAC,MAAM,CAAC,SAAO,CAAC;4BAC3B,aAAW,CAAC,IAAI,GAAG,CAAC,EAAE;4BACxB,yBAAuB,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;yBAC7C;oBACH,CAAC,CAAC,CAAC;iBACJ;aAEF;iBAAM;gBACL,UAAU,GAAG,IAAI,OAAO,CAAC;oBACvB,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE,SAAS,CAA+B;iBACvD,CAAC,CAAC;aACJ;SACF;aAAM;YACL,UAAU,GAAG,IAAI,OAAO,CAAC;gBACvB,UAAU,CAAC,EAAE,CAAC,EAAE,IAAI,EAAE,EAAE,EAAoB,CAAC;aAC9C,CAAC,CAAC;YACH,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;SACxC;QAEO,IAAA,WAAW,GAAK,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,YAA1B,CAA2B;QAC9C,IAAI,WAAW,EAAE;YACf,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC,UAAU,EAAE,UAAA,MAAM;gBACtC,OAAO,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC;oBAClC,QAAQ,EAAE,WAAW;oBACrB,YAAY,EAAE,MAAM;oBACpB,OAAO,SAAA;oBACP,SAAS,WAAA;iBACV,CAAC,CAAC;YACL,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,OAAO,UAAU,CAAC;IACpB,CAAC;IAEO,yCAAkB,GAA1B,UACE,SAAoB,EACpB,kBAAsC,EACtC,OAIkB;QAElB,IAAM,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC,aAAa,GAAG,IAAI,CAAC,iBAAiB,EAAE,CAAC;QAKrE,IAAM,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,gBAAgB,CAE9C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,QAAS,CAAC,CAAC,QAAQ,CAC7C,CAAC;QAEF,OAAO,QAAQ,CACb,IAAI,CAAC,qBAAqB,CACxB,YAAY,EACZ,OAAO,CAAC,OAAO,EACf,OAAO,CAAC,SAAS,CAClB,EAED,UAAA,MAAM;YACJ,IAAM,aAAa,GAAG,0BAA0B,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACzD,IAAM,SAAS,GAAG,aAAa,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,CAAC;YAI3C,IAAI,SAAS,IAAI,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE;gBACxC,IAAI,SAAS,IAAI,OAAO,CAAC,WAAW,KAAK,MAAM,EAAE;oBAE/C,MAAM,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,WAAW,CAAC;wBACxC,aAAa,eAAA;qBACd,CAAC,CAAC,CAAC;iBACL;gBAID,SAAS,CAAC,UAAU,CAAC,MAAM,EAAE,YAAY,EAAE,OAAO,EAAE,kBAAkB,CAAC,CAAC;gBACxE,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC;aACvB;YAED,IAAM,GAAG,GAA6B;gBACpC,IAAI,EAAE,MAAM,CAAC,IAAI;gBACjB,OAAO,EAAE,KAAK;gBACd,aAAa,EAAE,aAAa,CAAC,KAAK;aACnC,CAAC;YAEF,IAAI,SAAS,IAAI,OAAO,CAAC,WAAW,KAAK,QAAQ,EAAE;gBACjD,GAAG,CAAC,MAAM,GAAG,aAAa,CAAC;gBAC3B,GAAG,CAAC,aAAa,GAAG,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC;aACzC;YAED,OAAO,GAAG,CAAC;QACb,CAAC,EAED,UAAA,YAAY;YACV,IAAM,KAAK,GAAG,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC;gBACvC,CAAC,CAAC,YAAY;gBACd,CAAC,CAAC,IAAI,WAAW,CAAC,EAAE,YAAY,cAAA,EAAE,CAAC,CAAC;YAGtC,IAAI,SAAS,IAAI,SAAS,CAAC,aAAa,EAAE;gBACxC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;aAC5B;YAED,MAAM,KAAK,CAAC;QACd,CAAC,CACF,CAAC;IACJ,CAAC;IAEM,2CAAoB,GAA3B,UACE,OAAe,EACf,OAAwC,EAIxC,aAAqC;QANvC,iBA0FC;QApFC,8BAAA,EAAA,gBAAgB,aAAa,CAAC,OAAO;QAErC,IAAM,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC;QACrD,IAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,EAAE,OAAO,CAAC,SAAS,CAAU,CAAC;QACvE,IAAM,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAEzC,IAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC;QAE9C,IAAA,KAKE,OAAO,YALsD,EAA/D,WAAW,mBAAG,QAAQ,IAAI,QAAQ,CAAC,WAAW,IAAI,aAAa,KAAA,EAC/D,KAIE,OAAO,YAJ+C,EAAxD,WAAW,mBAAG,QAAQ,IAAI,QAAQ,CAAC,WAAW,IAAI,MAAM,KAAA,EACxD,KAGE,OAAO,kBAHgB,EAAzB,iBAAiB,mBAAG,KAAK,KAAA,EACzB,KAEE,OAAO,4BAF0B,EAAnC,2BAA2B,mBAAG,KAAK,KAAA,EACnC,KACE,OAAO,QADG,EAAZ,OAAO,mBAAG,EAAE,KAAA,CACF;QAEZ,IAAM,UAAU,GAAG,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE,EAAE,OAAO,EAAE;YAC5C,KAAK,OAAA;YACL,SAAS,WAAA;YACT,WAAW,aAAA;YACX,WAAW,aAAA;YACX,iBAAiB,mBAAA;YACjB,2BAA2B,6BAAA;YAC3B,OAAO,SAAA;SACR,CAAC,CAAC;QAEH,IAAM,aAAa,GAAG,UAAC,SAAgB;YAIrC,UAAU,CAAC,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC;YAEjC,IAAM,cAAc,GAAG,KAAI,CAAC,kBAAkB,CAC5C,SAAS,EACT,UAAU,EACV,aAAa,CACd,CAAC;YAEF,IAGE,UAAU,CAAC,WAAW,KAAK,SAAS;gBAGpC,cAAc,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC;gBACzB,SAAS,CAAC,eAAe,EACzB;gBACA,SAAS,CAAC,eAAe,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC,aAAa,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;aAC3E;YAED,OAAO,cAAc,CAAC;QACxB,CAAC,CAAC;QAIF,IAAM,eAAe,GAAG,cAAM,OAAA,KAAI,CAAC,cAAc,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,EAAnC,CAAmC,CAAC;QAClE,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,EAAE,UAAA,MAAM;YACrC,eAAe,EAAE,CAAC;YAElB,UAAU,CAAC,cAAM,OAAA,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,EAAtB,CAAsB,CAAC,CAAC;QAC3C,CAAC,CAAC,CAAC;QAKH,IAAM,OAAO,GAAG,IAAI,OAAO,CAQzB,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,gBAAgB;YAC/C,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,oBAAoB,CACpC,UAAU,CAAC,KAAK,EAChB,UAAU,CAAC,SAAS,EACpB,UAAU,CAAC,OAAO,CACnB,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC;YACrB,CAAC,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,SAAU,CAAC,CACzC,CAAC;QAEF,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,eAAe,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAEvD,OAAO,OAAO,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,qCAAc,GAArB,UAA+B,EAM+B;QAN9D,iBA0JC;YAzJC,WAAW,iBAAA,EACX,OAAO,aAAA,EACP,kBAAkB,EAAlB,UAAU,mBAAG,KAAK,KAAA,EAClB,wBAAuE,EAAvE,gBAAgB,mBAAG,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,YAAY,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC,KAAA,EACvE,cAAc,oBAAA;QAGd,IAAM,mBAAmB,GAAG,IAAI,GAAG,EAI/B,CAAC;QAEL,IAAI,OAAO,EAAE;YACX,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAE,EAAE,OAAO;gBACrD,mBAAmB,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,EAAE;oBAC/B,EAAE,IAAA;oBACF,QAAQ,EAAE,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,OAAO,EAAE;iBAC3C,CAAC,CAAC;YACL,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,IAAM,OAAO,GAAuC,IAAI,GAAG,CAAC;QAE5D,IAAI,WAAW,EAAE;YACf,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;gBACf,MAAM,EAAE,WAAW;gBA+BnB,UAAU,EAAE,UAAU,IAAI,gBAAgB,IAAI,KAAK;gBASnD,gBAAgB,kBAAA;gBAEhB,cAAc,YAAC,KAAK,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ;oBAClC,IAAM,EAAE,GACN,KAAK,CAAC,OAAO,YAAY,SAAS;wBAClC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe,CAAC;oBAEhC,IAAI,EAAE,EAAE;wBACN,IAAI,cAAc,EAAE;4BAIlB,mBAAmB,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;4BAEvC,IAAI,MAAM,GACR,cAAc,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;4BAErC,IAAI,MAAM,KAAK,IAAI,EAAE;gCAGnB,MAAM,GAAG,EAAE,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;6BACvB;4BAID,IAAI,MAAM,KAAK,KAAK,EAAE;gCACpB,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,EAAE,MAA+C,CAAC,CAAC;6BAClE;4BAID,OAAO,MAAM,CAAC;yBACf;wBAED,IAAI,cAAc,KAAK,IAAI,EAAE;4BAI3B,mBAAmB,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,OAAO,EAAE,EAAE,EAAE,IAAA,EAAE,QAAQ,UAAA,EAAE,IAAI,MAAA,EAAE,CAAC,CAAC;yBAC7D;qBACF;gBACH,CAAC;aACF,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,IAAI,mBAAmB,CAAC,IAAI,EAAE;YAC5B,mBAAmB,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAsB,EAAE,OAAO;oBAA7B,EAAE,QAAA,EAAE,QAAQ,cAAA,EAAE,IAAI,UAAA;gBAC/C,IAAI,MAAuE,CAAC;gBAI5E,IAAI,cAAc,EAAE;oBAClB,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE;wBACT,IAAM,IAAI,GAAG,EAAE,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;wBAC7B,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;wBACb,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;qBACvB;oBACD,MAAM,GAAG,cAAc,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;iBAC7C;gBAGD,IAAI,CAAC,cAAc,IAAI,MAAM,KAAK,IAAI,EAAE;oBACtC,MAAM,GAAG,EAAE,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;iBACvB;gBAED,IAAI,MAAM,KAAK,KAAK,EAAE;oBACpB,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,EAAE,MAA+C,CAAC,CAAC;iBAClE;gBAED,IAAI,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,oBAAoB,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE;oBAC9C,KAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;iBACpC;YACH,CAAC,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,IAAI,gBAAgB,EAAE;YAQpB,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,gBAAgB,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;SAC/C;QAED,OAAO,OAAO,CAAC;IACjB,CAAC;IAEO,yCAAkB,GAA1B,UACE,SAAoB,EACpB,EAQkC,EAIlC,aAA4B;QAd9B,iBAoKC;YAlKG,KAAK,WAAA,EACL,SAAS,eAAA,EACT,WAAW,iBAAA,EACX,kBAAkB,wBAAA,EAClB,WAAW,iBAAA,EACX,iBAAiB,uBAAA,EACjB,OAAO,aAAA,EACP,2BAA2B,iCAAA;QAO7B,IAAM,gBAAgB,GAAG,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC;QAEjD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC;YACb,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,QAAQ;YACxC,SAAS,WAAA;YACT,aAAa,eAAA;SACd,CAAC,CAAC;QAEH,IAAM,SAAS,GAAG,cAAM,OAAA,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,EAA5B,CAA4B,CAAC;QAErD,IAAM,gBAAgB,GAAG,UACvB,IAA6B,EAC7B,aAAgE;YAAhE,8BAAA,EAAA,gBAAgB,SAAS,CAAC,aAAa,IAAI,aAAa,CAAC,OAAO;YAEhE,IAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;YAEzB,IAAI,OAAO;gBACP,CAAC,iBAAiB;gBAClB,CAAC,KAAK,CAAC,IAAI,EAAE,EAAE,CAAC,EAAE;gBACpB,qBAAqB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;aACrC;YAED,IAAM,QAAQ,GAAG,UAAC,IAAuB,IAAK,OAAA,UAAU,CAAC,EAAE,CAAC,WAC1D,IAAI,MAAA,EACJ,OAAO,EAAE,wBAAwB,CAAC,aAAa,CAAC,EAChD,aAAa,eAAA,IACV,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,EAAE,OAAO,EAAE,IAAI,EAAE,CAAC,CAClB,CAAC,EALgB,CAKhB,CAAC;YAE/B,IAAI,IAAI,IAAI,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,kBAAkB,EAAE;gBACpD,OAAO,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC;oBAClC,QAAQ,EAAE,KAAK;oBACf,YAAY,EAAE,EAAE,IAAI,MAAA,EAAE;oBACtB,OAAO,SAAA;oBACP,SAAS,WAAA;oBACT,sBAAsB,EAAE,IAAI;iBAC7B,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,UAAA,QAAQ,IAAI,OAAA,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,IAAI,KAAK,CAAC,CAAC,EAAjC,CAAiC,CAAC,CAAC;aACxD;YAMD,IACE,WAAW,KAAK,MAAM;gBACtB,aAAa,KAAK,aAAa,CAAC,OAAO;gBACvC,KAAK,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,EAC3B;gBACA,OAAO,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC;aACzB;YAED,OAAO,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACxB,CAAC,CAAC;QAEF,IAAM,kBAAkB,GACtB,WAAW,KAAK,UAAU,CAAC,CAAC,GAA2B,CAAC;YACxD,CAEE,aAAa,KAAK,aAAa,CAAC,OAAO;gBACvC,kBAAkB,KAAK,OAAO,CAC/B,CAAC,CAAC;gBACD,CAAC,EAAyB,CAAC;QAE/B,IAAM,eAAe,GAAG,cAAM,OAAA,KAAI,CAAC,kBAAkB,CACnD,SAAS,EACT,kBAAkB,EAClB;YACE,SAAS,WAAA;YACT,OAAO,SAAA;YACP,WAAW,aAAA;YACX,WAAW,aAAA;SACZ,CACF,EAT6B,CAS7B,CAAC;QAEF,IAAM,YAAY,GAChB,2BAA2B;YAC3B,OAAO,gBAAgB,KAAK,QAAQ;YACpC,gBAAgB,KAAK,aAAa;YAClC,wBAAwB,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;QAE1C,QAAQ,WAAW,EAAE;YACrB,QAAQ;YAAC,KAAK,aAAa,CAAC,CAAC;gBAC3B,IAAM,IAAI,GAAG,SAAS,EAAE,CAAC;gBAEzB,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;oBACjB,OAAO;wBACL,gBAAgB,CAAC,IAAI,EAAE,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC;qBAC9C,CAAC;iBACH;gBAED,IAAI,iBAAiB,IAAI,YAAY,EAAE;oBACrC,OAAO;wBACL,gBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC;wBACtB,eAAe,EAAE;qBAClB,CAAC;iBACH;gBAED,OAAO;oBACL,eAAe,EAAE;iBAClB,CAAC;aACH;YAED,KAAK,mBAAmB,CAAC,CAAC;gBACxB,IAAM,IAAI,GAAG,SAAS,EAAE,CAAC;gBAEzB,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,IAAI,iBAAiB,IAAI,YAAY,EAAE;oBACtD,OAAO;wBACL,gBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC;wBACtB,eAAe,EAAE;qBAClB,CAAC;iBACH;gBAED,OAAO;oBACL,eAAe,EAAE;iBAClB,CAAC;aACH;YAED,KAAK,YAAY;gBACf,OAAO;oBACL,gBAAgB,CAAC,SAAS,EAAE,EAAE,SAAS,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC;iBACrD,CAAC;YAEJ,KAAK,cAAc;gBACjB,IAAI,YAAY,EAAE;oBAChB,OAAO;wBACL,gBAAgB,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC;wBAC7B,eAAe,EAAE;qBAClB,CAAC;iBACH;gBAED,OAAO,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC,CAAC;YAE7B,KAAK,UAAU;gBACb,IAAI,YAAY,EAAE;oBAChB,OAAO;wBAIL,gBAAgB,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,EAAE,CAAC;wBACrC,eAAe,EAAE;qBAClB,CAAC;iBACH;gBAED,OAAO,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC,CAAC;YAE7B,KAAK,SAAS;gBACZ,OAAO,EAAE,CAAC;SACX;IACH,CAAC;IAEO,+BAAQ,GAAhB,UAAiB,OAAe;QAC9B,IAAI,OAAO,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE;YACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,SAAS,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC;SACzD;QACD,OAAO,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAE,CAAC;IACpC,CAAC;IAEO,qCAAc,GAAtB,UAAuB,OAAY;QAAZ,wBAAA,EAAA,YAAY;QACjC,IAAM,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC3D,6BACK,UAAU,KACb,eAAe,EAAE,IAAI,CAAC,eAAe,IACrC;IACJ,CAAC;IACH,mBAAC;AAAD,CAAC,AAx9CD,IAw9CC","sourcesContent":["import { invariant, InvariantError } from '../utilities/globals';\n\nimport { DocumentNode } from 'graphql';\n// TODO(brian): A hack until this issue is resolved (https://github.com/graphql/graphql-js/issues/3356)\ntype OperationTypeNode = any;\nimport { equal } from '@wry/equality';\n\nimport { ApolloLink, execute, FetchResult } from '../link/core';\nimport {\n isExecutionPatchIncrementalResult,\n isExecutionPatchResult,\n} from '../utilities/common/incrementalResult';\nimport { Cache, ApolloCache, canonicalStringify } from '../cache';\n\nimport {\n getDefaultValues,\n getOperationDefinition,\n getOperationName,\n hasClientExports,\n graphQLResultHasError,\n getGraphQLErrorsFromResult,\n removeConnectionDirectiveFromDocument,\n canUseWeakMap,\n ObservableSubscription,\n Observable,\n asyncMap,\n isNonEmptyArray,\n Concast,\n ConcastSourcesArray,\n makeUniqueId,\n isDocumentNode,\n isNonNullObject,\n} from '../utilities';\nimport { mergeIncrementalData } from '../utilities/common/incrementalResult';\nimport { ApolloError, isApolloError } from '../errors';\nimport {\n QueryOptions,\n WatchQueryOptions,\n SubscriptionOptions,\n MutationOptions,\n ErrorPolicy,\n MutationFetchPolicy,\n} from './watchQueryOptions';\nimport { ObservableQuery, logMissingFieldErrors } from './ObservableQuery';\nimport { NetworkStatus, isNetworkRequestInFlight } from './networkStatus';\nimport {\n ApolloQueryResult,\n OperationVariables,\n MutationUpdaterFunction,\n OnQueryUpdated,\n InternalRefetchQueriesInclude,\n InternalRefetchQueriesOptions,\n InternalRefetchQueriesResult,\n InternalRefetchQueriesMap,\n} from './types';\nimport { LocalState } from './LocalState';\n\nimport {\n QueryInfo,\n QueryStoreValue,\n shouldWriteResult,\n CacheWriteBehavior,\n} from './QueryInfo';\n\nconst { hasOwnProperty } = Object.prototype;\n\ninterface MutationStoreValue {\n mutation: DocumentNode;\n variables: Record<string, any>;\n loading: boolean;\n error: Error | null;\n}\n\ntype UpdateQueries<TData> = MutationOptions<TData, any, any>[\"updateQueries\"];\n\ninterface TransformCacheEntry {\n document: DocumentNode;\n hasClientExports: boolean;\n hasForcedResolvers: boolean;\n clientQuery: DocumentNode | null;\n serverQuery: DocumentNode | null;\n defaultVars: OperationVariables;\n asQuery: DocumentNode;\n}\n\ntype DefaultOptions = import(\"./ApolloClient\").DefaultOptions;\n\nexport class QueryManager<TStore> {\n public cache: ApolloCache<TStore>;\n public link: ApolloLink;\n public defaultOptions: DefaultOptions;\n\n public readonly assumeImmutableResults: boolean;\n public readonly ssrMode: boolean;\n\n private queryDeduplication: boolean;\n private clientAwareness: Record<string, string> = {};\n private localState: LocalState<TStore>;\n\n private onBroadcast?: () => void;\n public mutationStore?: {\n [mutationId: string]: MutationStoreValue;\n };\n\n // All the queries that the QueryManager is currently managing (not\n // including mutations and subscriptions).\n private queries = new Map<string, QueryInfo>();\n\n // Maps from queryId strings to Promise rejection functions for\n // currently active queries and fetches.\n private fetchCancelFns = new Map<string, (error: any) => any>();\n\n constructor({\n cache,\n link,\n defaultOptions,\n queryDeduplication = false,\n onBroadcast,\n ssrMode = false,\n clientAwareness = {},\n localState,\n assumeImmutableResults,\n }: {\n cache: ApolloCache<TStore>;\n link: ApolloLink;\n defaultOptions?: DefaultOptions;\n queryDeduplication?: boolean;\n onBroadcast?: () => void;\n ssrMode?: boolean;\n clientAwareness?: Record<string, string>;\n localState?: LocalState<TStore>;\n assumeImmutableResults?: boolean;\n }) {\n this.cache = cache;\n this.link = link;\n this.defaultOptions = defaultOptions || Object.create(null);\n this.queryDeduplication = queryDeduplication;\n this.clientAwareness = clientAwareness;\n this.localState = localState || new LocalState({ cache });\n this.ssrMode = ssrMode;\n this.assumeImmutableResults = !!assumeImmutableResults;\n if ((this.onBroadcast = onBroadcast)) {\n this.mutationStore = Object.create(null);\n }\n }\n\n /**\n * Call this method to terminate any active query processes, making it safe\n * to dispose of this QueryManager instance.\n */\n public stop() {\n this.queries.forEach((_info, queryId) => {\n this.stopQueryNoBroadcast(queryId);\n });\n\n this.cancelPendingFetches(\n new InvariantError('QueryManager stopped while query was in flight'),\n );\n }\n\n private cancelPendingFetches(error: Error) {\n this.fetchCancelFns.forEach(cancel => cancel(error));\n this.fetchCancelFns.clear();\n }\n\n public async mutate<\n TData,\n TVariables extends OperationVariables,\n TContext extends Record<string, any>,\n TCache extends ApolloCache<any>\n >({\n mutation,\n variables,\n optimisticResponse,\n updateQueries,\n refetchQueries = [],\n awaitRefetchQueries = false,\n update: updateWithProxyFn,\n onQueryUpdated,\n fetchPolicy = this.defaultOptions.mutate?.fetchPolicy || \"network-only\",\n errorPolicy = this.defaultOptions.mutate?.errorPolicy || \"none\",\n keepRootFields,\n context,\n }: MutationOptions<TData, TVariables, TContext>): Promise<FetchResult<TData>> {\n invariant(\n mutation,\n 'mutation option is required. You must specify your GraphQL document in the mutation option.',\n );\n\n invariant(\n fetchPolicy === 'network-only' ||\n fetchPolicy === 'no-cache',\n \"Mutations support only 'network-only' or 'no-cache' fetchPolicy strings. The default `network-only` behavior automatically writes mutation results to the cache. Passing `no-cache` skips the cache write.\"\n );\n\n const mutationId = this.generateMutationId();\n\n const {\n document,\n hasClientExports,\n } = this.transform(mutation);\n mutation = this.cache.transformForLink(document);\n\n variables = this.getVariables(mutation, variables) as TVariables;\n if (hasClientExports) {\n variables = await this.localState.addExportedVariables(mutation, variables, context) as TVariables;\n }\n\n const mutationStoreValue =\n this.mutationStore &&\n (this.mutationStore[mutationId] = {\n mutation,\n variables,\n loading: true,\n error: null,\n } as MutationStoreValue);\n\n if (optimisticResponse) {\n this.markMutationOptimistic<\n TData,\n TVariables,\n TContext,\n TCache\n >(optimisticResponse, {\n mutationId,\n document: mutation,\n variables,\n fetchPolicy,\n errorPolicy,\n context,\n updateQueries,\n update: updateWithProxyFn,\n keepRootFields,\n });\n }\n\n this.broadcastQueries();\n\n const self = this;\n\n return new Promise((resolve, reject) => {\n return asyncMap(\n self.getObservableFromLink(\n mutation,\n {\n ...context,\n optimisticResponse,\n },\n variables,\n false,\n ),\n\n (result: FetchResult<TData>) => {\n if (graphQLResultHasError(result) && errorPolicy === 'none') {\n throw new ApolloError({\n graphQLErrors: getGraphQLErrorsFromResult(result),\n });\n }\n\n if (mutationStoreValue) {\n mutationStoreValue.loading = false;\n mutationStoreValue.error = null;\n }\n\n const storeResult: typeof result = { ...result };\n\n if (typeof refetchQueries === \"function\") {\n refetchQueries = refetchQueries(storeResult);\n }\n\n if (errorPolicy === 'ignore' &&\n graphQLResultHasError(storeResult)) {\n delete storeResult.errors;\n }\n\n return self.markMutationResult<\n TData,\n TVariables,\n TContext,\n TCache\n >({\n mutationId,\n result: storeResult,\n document: mutation,\n variables,\n fetchPolicy,\n errorPolicy,\n context,\n update: updateWithProxyFn,\n updateQueries,\n awaitRefetchQueries,\n refetchQueries,\n removeOptimistic: optimisticResponse ? mutationId : void 0,\n onQueryUpdated,\n keepRootFields,\n });\n },\n\n ).subscribe({\n next(storeResult) {\n self.broadcastQueries();\n\n // Since mutations might receive multiple payloads from the\n // ApolloLink chain (e.g. when used with @defer),\n // we resolve with a SingleExecutionResult or after the final\n // ExecutionPatchResult has arrived and we have assembled the\n // multipart response into a single result.\n if (!('hasNext' in storeResult) || storeResult.hasNext === false) {\n resolve(storeResult);\n }\n },\n\n error(err: Error) {\n if (mutationStoreValue) {\n mutationStoreValue.loading = false;\n mutationStoreValue.error = err;\n }\n\n if (optimisticResponse) {\n self.cache.removeOptimistic(mutationId);\n }\n\n self.broadcastQueries();\n\n reject(\n err instanceof ApolloError ? err : new ApolloError({\n networkError: err,\n }),\n );\n },\n });\n });\n }\n\n public markMutationResult<\n TData,\n TVariables,\n TContext,\n TCache extends ApolloCache<any>\n >(\n mutation: {\n mutationId: string;\n result: FetchResult<TData>;\n document: DocumentNode;\n variables?: TVariables;\n fetchPolicy?: MutationFetchPolicy;\n errorPolicy: ErrorPolicy;\n context?: TContext;\n updateQueries: UpdateQueries<TData>;\n update?: MutationUpdaterFunction<TData, TVariables, TContext, TCache>;\n awaitRefetchQueries?: boolean;\n refetchQueries?: InternalRefetchQueriesInclude;\n removeOptimistic?: string;\n onQueryUpdated?: OnQueryUpdated<any>;\n keepRootFields?: boolean;\n },\n cache = this.cache,\n ): Promise<FetchResult<TData>> {\n let { result } = mutation;\n const cacheWrites: Cache.WriteOptions[] = [];\n const skipCache = mutation.fetchPolicy === \"no-cache\";\n\n if (!skipCache && shouldWriteResult(result, mutation.errorPolicy)) {\n if (!isExecutionPatchIncrementalResult(result)) {\n cacheWrites.push({\n result: result.data,\n dataId: 'ROOT_MUTATION',\n query: mutation.document,\n variables: mutation.variables,\n });\n }\n if (isExecutionPatchIncrementalResult(result) && isNonEmptyArray(result.incremental)) {\n const diff = cache.diff<TData>({\n id: \"ROOT_MUTATION\",\n // The cache complains if passed a mutation where it expects a\n // query, so we transform mutations and subscriptions to queries\n // (only once, thanks to this.transformCache).\n query: this.transform(mutation.document).asQuery,\n variables: mutation.variables,\n optimistic: false,\n returnPartialData: true,\n });\n let mergedData;\n if (diff.result) {\n mergedData = mergeIncrementalData(diff.result, result);\n }\n if (typeof mergedData !== 'undefined') {\n // cast the ExecutionPatchResult to FetchResult here since\n // ExecutionPatchResult never has `data` when returned from the server\n (result as FetchResult).data = mergedData;\n cacheWrites.push({\n result: mergedData,\n dataId: 'ROOT_MUTATION',\n query: mutation.document,\n variables: mutation.variables,\n })\n }\n }\n\n const { updateQueries } = mutation;\n if (updateQueries) {\n this.queries.forEach(({ observableQuery }, queryId) => {\n const queryName = observableQuery && observableQuery.queryName;\n if (!queryName || !hasOwnProperty.call(updateQueries, queryName)) {\n return;\n }\n const updater = updateQueries[queryName];\n const { document, variables } = this.queries.get(queryId)!;\n\n // Read the current query result from the store.\n const { result: currentQueryResult, complete } = cache.diff<TData>({\n query: document!,\n variables,\n returnPartialData: true,\n optimistic: false,\n });\n\n if (complete && currentQueryResult) {\n // Run our reducer using the current query result and the mutation result.\n const nextQueryResult = updater(currentQueryResult, {\n mutationResult: result,\n queryName: document && getOperationName(document) || void 0,\n queryVariables: variables!,\n });\n\n // Write the modified result back into the store if we got a new result.\n if (nextQueryResult) {\n cacheWrites.push({\n result: nextQueryResult,\n dataId: 'ROOT_QUERY',\n query: document!,\n variables,\n });\n }\n }\n });\n }\n }\n\n if (\n cacheWrites.length > 0 ||\n mutation.refetchQueries ||\n mutation.update ||\n mutation.onQueryUpdated ||\n mutation.removeOptimistic\n ) {\n const results: any[] = [];\n\n this.refetchQueries({\n updateCache: (cache: TCache) => {\n if (!skipCache) {\n cacheWrites.forEach(write => cache.write(write));\n }\n\n // If the mutation has some writes associated with it then we need to\n // apply those writes to the store by running this reducer again with\n // a write action.\n const { update } = mutation;\n // Determine whether result is a SingleExecutionResult,\n // or the final ExecutionPatchResult.\n const isFinalResult =\n !isExecutionPatchResult(result) ||\n (isExecutionPatchIncrementalResult(result) && !result.hasNext);\n\n if (update) {\n if (!skipCache) {\n // Re-read the ROOT_MUTATION data we just wrote into the cache\n // (the first cache.write call in the cacheWrites.forEach loop\n // above), so field read functions have a chance to run for\n // fields within mutation result objects.\n const diff = cache.diff<TData>({\n id: \"ROOT_MUTATION\",\n // The cache complains if passed a mutation where it expects a\n // query, so we transform mutations and subscriptions to queries\n // (only once, thanks to this.transformCache).\n query: this.transform(mutation.document).asQuery,\n variables: mutation.variables,\n optimistic: false,\n returnPartialData: true,\n });\n\n if (diff.complete) {\n result = { ...result as FetchResult, data: diff.result };\n if ('incremental' in result) {\n delete result.incremental;\n }\n if ('hasNext' in result) {\n delete result.hasNext;\n }\n }\n }\n\n // If we've received the whole response,\n // either a SingleExecutionResult or the final ExecutionPatchResult,\n // call the update function.\n if (isFinalResult) {\n update(cache, result, {\n context: mutation.context,\n variables: mutation.variables,\n });\n }\n }\n\n // TODO Do this with cache.evict({ id: 'ROOT_MUTATION' }) but make it\n // shallow to allow rolling back optimistic evictions.\n if (!skipCache && !mutation.keepRootFields && isFinalResult) {\n cache.modify({\n id: 'ROOT_MUTATION',\n fields(value, { fieldName, DELETE }) {\n return fieldName === \"__typename\" ? value : DELETE;\n },\n });\n }\n },\n\n include: mutation.refetchQueries,\n\n // Write the final mutation.result to the root layer of the cache.\n optimistic: false,\n\n // Remove the corresponding optimistic layer at the same time as we\n // write the final non-optimistic result.\n removeOptimistic: mutation.removeOptimistic,\n\n // Let the caller of client.mutate optionally determine the refetching\n // behavior for watched queries after the mutation.update function runs.\n // If no onQueryUpdated function was provided for this mutation, pass\n // null instead of undefined to disable the default refetching behavior.\n onQueryUpdated: mutation.onQueryUpdated || null,\n\n }).forEach(result => results.push(result));\n\n if (mutation.awaitRefetchQueries || mutation.onQueryUpdated) {\n // Returning a promise here makes the mutation await that promise, so we\n // include results in that promise's work if awaitRefetchQueries or an\n // onQueryUpdated function was specified.\n return Promise.all(results).then(() => result);\n }\n }\n\n return Promise.resolve(result);\n }\n\n public markMutationOptimistic<TData, TVariables, TContext, TCache extends ApolloCache<any>>(\n optimisticResponse: any,\n mutation: {\n mutationId: string;\n document: DocumentNode;\n variables?: TVariables;\n fetchPolicy?: MutationFetchPolicy;\n errorPolicy: ErrorPolicy;\n context?: TContext;\n updateQueries: UpdateQueries<TData>,\n update?: MutationUpdaterFunction<TData, TVariables, TContext, TCache>;\n keepRootFields?: boolean,\n },\n ) {\n const data = typeof optimisticResponse === \"function\"\n ? optimisticResponse(mutation.variables)\n : optimisticResponse;\n\n return this.cache.recordOptimisticTransaction(cache => {\n try {\n this.markMutationResult<TData, TVariables, TContext, TCache>({\n ...mutation,\n result: { data },\n }, cache);\n } catch (error) {\n invariant.error(error);\n }\n }, mutation.mutationId);\n }\n\n public fetchQuery<TData, TVars extends OperationVariables>(\n queryId: string,\n options: WatchQueryOptions<TVars, TData>,\n networkStatus?: NetworkStatus,\n ): Promise<ApolloQueryResult<TData>> {\n return this.fetchQueryObservable<TData, TVars>(\n queryId,\n options,\n networkStatus,\n ).promise;\n }\n\n public getQueryStore() {\n const store: Record<string, QueryStoreValue> = Object.create(null);\n this.queries.forEach((info, queryId) => {\n store[queryId] = {\n variables: info.variables,\n networkStatus: info.networkStatus,\n networkError: info.networkError,\n graphQLErrors: info.graphQLErrors,\n };\n });\n return store;\n }\n\n public resetErrors(queryId: string) {\n const queryInfo = this.queries.get(queryId);\n if (queryInfo) {\n queryInfo.networkError = undefined;\n queryInfo.graphQLErrors = [];\n }\n }\n\n private transformCache = new (\n canUseWeakMap ? WeakMap : Map\n )<DocumentNode, TransformCacheEntry>();\n\n public transform(document: DocumentNode) {\n const { transformCache } = this;\n\n if (!transformCache.has(document)) {\n const transformed = this.cache.transformDocument(document);\n const noConnection = removeConnectionDirectiveFromDocument(transformed);\n const clientQuery = this.localState.clientQuery(transformed);\n const serverQuery = noConnection && this.localState.serverQuery(noConnection);\n\n const cacheEntry: TransformCacheEntry = {\n document: transformed,\n // TODO These two calls (hasClientExports and shouldForceResolvers)\n // could probably be merged into a single traversal.\n hasClientExports: hasClientExports(transformed),\n hasForcedResolvers: this.localState.shouldForceResolvers(transformed),\n clientQuery,\n serverQuery,\n defaultVars: getDefaultValues(\n getOperationDefinition(transformed)\n ) as OperationVariables,\n // Transform any mutation or subscription operations to query operations\n // so we can read/write them from/to the cache.\n asQuery: {\n ...transformed,\n definitions: transformed.definitions.map(def => {\n if (def.kind === \"OperationDefinition\" &&\n def.operation !== \"query\") {\n return { ...def, operation: \"query\" as OperationTypeNode };\n }\n return def;\n }),\n }\n };\n\n const add = (doc: DocumentNode | null) => {\n if (doc && !transformCache.has(doc)) {\n transformCache.set(doc, cacheEntry);\n }\n }\n // Add cacheEntry to the transformCache using several different keys,\n // since any one of these documents could end up getting passed to the\n // transform method again in the future.\n add(document);\n add(transformed);\n add(clientQuery);\n add(serverQuery);\n }\n\n return transformCache.get(document)!;\n }\n\n private getVariables<TVariables>(\n document: DocumentNode,\n variables?: TVariables,\n ): OperationVariables {\n return {\n ...this.transform(document).defaultVars,\n ...variables,\n };\n }\n\n public watchQuery<T, TVariables extends OperationVariables = OperationVariables>(\n options: WatchQueryOptions<TVariables, T>,\n ): ObservableQuery<T, TVariables> {\n // assign variable default values if supplied\n options = {\n ...options,\n variables: this.getVariables(\n options.query,\n options.variables,\n ) as TVariables,\n };\n\n if (typeof options.notifyOnNetworkStatusChange === 'undefined') {\n options.notifyOnNetworkStatusChange = false;\n }\n\n const queryInfo = new QueryInfo(this);\n const observable = new ObservableQuery<T, TVariables>({\n queryManager: this,\n queryInfo,\n options,\n });\n\n this.queries.set(observable.queryId, queryInfo);\n\n queryInfo.init({\n document: observable.query,\n observableQuery: observable,\n variables: observable.variables,\n });\n\n return observable;\n }\n\n public query<TData, TVars extends OperationVariables = OperationVariables>(\n options: QueryOptions<TVars, TData>,\n queryId = this.generateQueryId(),\n ): Promise<ApolloQueryResult<TData>> {\n invariant(\n options.query,\n 'query option is required. You must specify your GraphQL document ' +\n 'in the query option.',\n );\n\n invariant(\n options.query.kind === 'Document',\n 'You must wrap the query string in a \"gql\" tag.',\n );\n\n invariant(\n !(options as any).returnPartialData,\n 'returnPartialData option only supported on watchQuery.',\n );\n\n invariant(\n !(options as any).pollInterval,\n 'pollInterval option only supported on watchQuery.',\n );\n\n return this.fetchQuery<TData, TVars>(\n queryId,\n options,\n ).finally(() => this.stopQuery(queryId));\n }\n\n private queryIdCounter = 1;\n public generateQueryId() {\n return String(this.queryIdCounter++);\n }\n\n private requestIdCounter = 1;\n public generateRequestId() {\n return this.requestIdCounter++;\n }\n\n private mutationIdCounter = 1;\n public generateMutationId() {\n return String(this.mutationIdCounter++);\n }\n\n public stopQueryInStore(queryId: string) {\n this.stopQueryInStoreNoBroadcast(queryId);\n this.broadcastQueries();\n }\n\n private stopQueryInStoreNoBroadcast(queryId: string) {\n const queryInfo = this.queries.get(queryId);\n if (queryInfo) queryInfo.stop();\n }\n\n public clearStore(options: Cache.ResetOptions = {\n discardWatches: true,\n }): Promise<void> {\n // Before we have sent the reset action to the store, we can no longer\n // rely on the results returned by in-flight requests since these may\n // depend on values that previously existed in the data portion of the\n // store. So, we cancel the promises and observers that we have issued\n // so far and not yet resolved (in the case of queries).\n this.cancelPendingFetches(new InvariantError(\n 'Store reset while query was in flight (not completed in link chain)',\n ));\n\n this.queries.forEach(queryInfo => {\n if (queryInfo.observableQuery) {\n // Set loading to true so listeners don't trigger unless they want\n // results with partial data.\n queryInfo.networkStatus = NetworkStatus.loading;\n } else {\n queryInfo.stop();\n }\n });\n\n if (this.mutationStore) {\n this.mutationStore = Object.create(null);\n }\n\n // begin removing data from the store\n return this.cache.reset(options);\n }\n\n public getObservableQueries(\n include: InternalRefetchQueriesInclude = \"active\",\n ) {\n const queries = new Map<string, ObservableQuery<any>>();\n const queryNamesAndDocs = new Map<string | DocumentNode, boolean>();\n const legacyQueryOptions = new Set<QueryOptions>();\n\n if (Array.isArray(include)) {\n include.forEach(desc => {\n if (typeof desc === \"string\") {\n queryNamesAndDocs.set(desc, false);\n } else if (isDocumentNode(desc)) {\n queryNamesAndDocs.set(this.transform(desc).document, false);\n } else if (isNonNullObject(desc) && desc.query) {\n legacyQueryOptions.add(desc);\n }\n });\n }\n\n this.queries.forEach(({ observableQuery: oq, document }, queryId) => {\n if (oq) {\n if (include === \"all\") {\n queries.set(queryId, oq);\n return;\n }\n\n const {\n queryName,\n options: { fetchPolicy },\n } = oq;\n\n if (\n fetchPolicy === \"standby\" ||\n (include === \"active\" && !oq.hasObservers())\n ) {\n return;\n }\n\n if (\n include === \"active\" ||\n (queryName && queryNamesAndDocs.has(queryName)) ||\n (document && queryNamesAndDocs.has(document))\n ) {\n queries.set(queryId, oq);\n if (queryName) queryNamesAndDocs.set(queryName, true);\n if (document) queryNamesAndDocs.set(document, true);\n }\n }\n });\n\n if (legacyQueryOptions.size) {\n legacyQueryOptions.forEach((options: QueryOptions) => {\n // We will be issuing a fresh network request for this query, so we\n // pre-allocate a new query ID here, using a special prefix to enable\n // cleaning up these temporary queries later, after fetching.\n const queryId = makeUniqueId(\"legacyOneTimeQuery\");\n const queryInfo = this.getQuery(queryId).init({\n document: options.query,\n variables: options.variables,\n });\n const oq = new ObservableQuery({\n queryManager: this,\n queryInfo,\n options: {\n ...options,\n fetchPolicy: \"network-only\",\n },\n });\n invariant(oq.queryId === queryId);\n queryInfo.setObservableQuery(oq);\n queries.set(queryId, oq);\n });\n }\n\n if (__DEV__ && queryNamesAndDocs.size) {\n queryNamesAndDocs.forEach((included, nameOrDoc) => {\n if (!included) {\n invariant.warn(`Unknown query ${\n typeof nameOrDoc === \"string\" ? \"named \" : \"\"\n }${\n JSON.stringify(nameOrDoc, null, 2)\n } requested in refetchQueries options.include array`);\n }\n });\n }\n\n return queries;\n }\n\n public reFetchObservableQueries(\n includeStandby: boolean = false,\n ): Promise<ApolloQueryResult<any>[]> {\n const observableQueryPromises: Promise<ApolloQueryResult<any>>[] = [];\n\n this.getObservableQueries(\n includeStandby ? \"all\" : \"active\"\n ).forEach((observableQuery, queryId) => {\n const { fetchPolicy } = observableQuery.options;\n observableQuery.resetLastResults();\n if (includeStandby ||\n (fetchPolicy !== \"standby\" &&\n fetchPolicy !== \"cache-only\")) {\n observableQueryPromises.push(observableQuery.refetch());\n }\n this.getQuery(queryId).setDiff(null);\n });\n\n this.broadcastQueries();\n\n return Promise.all(observableQueryPromises);\n }\n\n public setObservableQuery(observableQuery: ObservableQuery<any, any>) {\n this.getQuery(observableQuery.queryId).setObservableQuery(observableQuery);\n }\n\n public startGraphQLSubscription<T = any>({\n query,\n fetchPolicy,\n errorPolicy,\n variables,\n context = {},\n }: SubscriptionOptions): Observable<FetchResult<T>> {\n query = this.transform(query).document;\n variables = this.getVariables(query, variables);\n\n const makeObservable = (variables: OperationVariables) =>\n this.getObservableFromLink<T>(\n query,\n context,\n variables,\n ).map(result => {\n if (fetchPolicy !== 'no-cache') {\n // the subscription interface should handle not sending us results we no longer subscribe to.\n // XXX I don't think we ever send in an object with errors, but we might in the future...\n if (shouldWriteResult(result, errorPolicy)) {\n this.cache.write({\n query,\n result: result.data,\n dataId: 'ROOT_SUBSCRIPTION',\n variables: variables,\n });\n }\n\n this.broadcastQueries();\n }\n\n if (graphQLResultHasError(result)) {\n throw new ApolloError({\n graphQLErrors: result.errors,\n });\n }\n\n return result;\n });\n\n if (this.transform(query).hasClientExports) {\n const observablePromise = this.localState.addExportedVariables(\n query,\n variables,\n context,\n ).then(makeObservable);\n\n return new Observable<FetchResult<T>>(observer => {\n let sub: ObservableSubscription | null = null;\n observablePromise.then(\n observable => sub = observable.subscribe(observer),\n observer.error,\n );\n return () => sub && sub.unsubscribe();\n });\n }\n\n return makeObservable(variables);\n }\n\n public stopQuery(queryId: string) {\n this.stopQueryNoBroadcast(queryId);\n this.broadcastQueries();\n }\n\n private stopQueryNoBroadcast(queryId: string) {\n this.stopQueryInStoreNoBroadcast(queryId);\n this.removeQuery(queryId);\n }\n\n public removeQuery(queryId: string) {\n // teardown all links\n // Both `QueryManager.fetchRequest` and `QueryManager.query` create separate promises\n // that each add their reject functions to fetchCancelFns.\n // A query created with `QueryManager.query()` could trigger a `QueryManager.fetchRequest`.\n // The same queryId could have two rejection fns for two promises\n this.fetchCancelFns.delete(queryId);\n if (this.queries.has(queryId)) {\n this.getQuery(queryId).stop();\n this.queries.delete(queryId);\n }\n }\n\n public broadcastQueries() {\n if (this.onBroadcast) this.onBroadcast();\n this.queries.forEach(info => info.notify());\n }\n\n public getLocalState(): LocalState<TStore> {\n return this.localState;\n }\n\n private inFlightLinkObservables = new Map<\n DocumentNode,\n Map<string, Observable<FetchResult>>\n >();\n\n private getObservableFromLink<T = any>(\n query: DocumentNode,\n context: any,\n variables?: OperationVariables,\n deduplication: boolean =\n // Prefer context.queryDeduplication if specified.\n context?.queryDeduplication ??\n this.queryDeduplication,\n ): Observable<FetchResult<T>> {\n let observable: Observable<FetchResult<T>>;\n\n const { serverQuery } = this.transform(query);\n if (serverQuery) {\n const { inFlightLinkObservables, link } = this;\n\n const operation = {\n query: serverQuery,\n variables,\n operationName: getOperationName(serverQuery) || void 0,\n context: this.prepareContext({\n ...context,\n forceFetch: !deduplication\n }),\n };\n\n context = operation.context;\n\n if (deduplication) {\n const byVariables = inFlightLinkObservables.get(serverQuery) || new Map();\n inFlightLinkObservables.set(serverQuery, byVariables);\n\n const varJson = canonicalStringify(variables);\n observable = byVariables.get(varJson);\n\n if (!observable) {\n const concast = new Concast([\n execute(link, operation) as Observable<FetchResult<T>>\n ]);\n\n byVariables.set(varJson, observable = concast);\n\n concast.beforeNext(() => {\n if (byVariables.delete(varJson) &&\n byVariables.size < 1) {\n inFlightLinkObservables.delete(serverQuery);\n }\n });\n }\n\n } else {\n observable = new Concast([\n execute(link, operation) as Observable<FetchResult<T>>\n ]);\n }\n } else {\n observable = new Concast([\n Observable.of({ data: {} } as FetchResult<T>)\n ]);\n context = this.prepareContext(context);\n }\n\n const { clientQuery } = this.transform(query);\n if (clientQuery) {\n observable = asyncMap(observable, result => {\n return this.localState.runResolvers({\n document: clientQuery,\n remoteResult: result,\n context,\n variables,\n });\n });\n }\n\n return observable;\n }\n\n private getResultsFromLink<TData, TVars extends OperationVariables>(\n queryInfo: QueryInfo,\n cacheWriteBehavior: CacheWriteBehavior,\n options: Pick<WatchQueryOptions<TVars, TData>,\n | \"variables\"\n | \"context\"\n | \"fetchPolicy\"\n | \"errorPolicy\">,\n ): Observable<ApolloQueryResult<TData>> {\n const requestId = queryInfo.lastRequestId = this.generateRequestId();\n\n // Performing transformForLink here gives this.cache a chance to fill in\n // missing fragment definitions (for example) before sending this document\n // through the link chain.\n const linkDocument = this.cache.transformForLink(\n // Use same document originally produced by this.cache.transformDocument.\n this.transform(queryInfo.document!).document\n );\n\n return asyncMap(\n this.getObservableFromLink(\n linkDocument,\n options.context,\n options.variables,\n ),\n\n result => {\n const graphQLErrors = getGraphQLErrorsFromResult(result);\n const hasErrors = graphQLErrors.length > 0;\n\n // If we interrupted this request by calling getResultsFromLink again\n // with the same QueryInfo object, we ignore the old results.\n if (requestId >= queryInfo.lastRequestId) {\n if (hasErrors && options.errorPolicy === \"none\") {\n // Throwing here effectively calls observer.error.\n throw queryInfo.markError(new ApolloError({\n graphQLErrors,\n }));\n }\n // Use linkDocument rather than queryInfo.document so the\n // operation/fragments used to write the result are the same as the\n // ones used to obtain it from the link.\n queryInfo.markResult(result, linkDocument, options, cacheWriteBehavior);\n queryInfo.markReady();\n }\n\n const aqr: ApolloQueryResult<TData> = {\n data: result.data,\n loading: false,\n networkStatus: NetworkStatus.ready,\n };\n\n if (hasErrors && options.errorPolicy !== \"ignore\") {\n aqr.errors = graphQLErrors;\n aqr.networkStatus = NetworkStatus.error;\n }\n\n return aqr;\n },\n\n networkError => {\n const error = isApolloError(networkError)\n ? networkError\n : new ApolloError({ networkError });\n\n // Avoid storing errors from older interrupted queries.\n if (requestId >= queryInfo.lastRequestId) {\n queryInfo.markError(error);\n }\n\n throw error;\n },\n );\n }\n\n public fetchQueryObservable<TData, TVars extends OperationVariables>(\n queryId: string,\n options: WatchQueryOptions<TVars, TData>,\n // The initial networkStatus for this fetch, most often\n // NetworkStatus.loading, but also possibly fetchMore, poll, refetch,\n // or setVariables.\n networkStatus = NetworkStatus.loading,\n ): Concast<ApolloQueryResult<TData>> {\n const query = this.transform(options.query).document;\n const variables = this.getVariables(query, options.variables) as TVars;\n const queryInfo = this.getQuery(queryId);\n\n const defaults = this.defaultOptions.watchQuery;\n let {\n fetchPolicy = defaults && defaults.fetchPolicy || \"cache-first\",\n errorPolicy = defaults && defaults.errorPolicy || \"none\",\n returnPartialData = false,\n notifyOnNetworkStatusChange = false,\n context = {},\n } = options;\n\n const normalized = Object.assign({}, options, {\n query,\n variables,\n fetchPolicy,\n errorPolicy,\n returnPartialData,\n notifyOnNetworkStatusChange,\n context,\n });\n\n const fromVariables = (variables: TVars) => {\n // Since normalized is always a fresh copy of options, it's safe to\n // modify its properties here, rather than creating yet another new\n // WatchQueryOptions object.\n normalized.variables = variables;\n\n const concastSources = this.fetchQueryByPolicy<TData, TVars>(\n queryInfo,\n normalized,\n networkStatus,\n );\n\n if (\n // If we're in standby, postpone advancing options.fetchPolicy using\n // applyNextFetchPolicy.\n normalized.fetchPolicy !== \"standby\" &&\n // The \"standby\" policy currently returns [] from fetchQueryByPolicy, so\n // this is another way to detect when nothing was done/fetched.\n concastSources.length > 0 &&\n queryInfo.observableQuery\n ) {\n queryInfo.observableQuery[\"applyNextFetchPolicy\"](\"after-fetch\", options);\n }\n\n return concastSources;\n };\n\n // This cancel function needs to be set before the concast is created,\n // in case concast creation synchronously cancels the request.\n const cleanupCancelFn = () => this.fetchCancelFns.delete(queryId);\n this.fetchCancelFns.set(queryId, reason => {\n cleanupCancelFn();\n // This delay ensures the concast variable has been initialized.\n setTimeout(() => concast.cancel(reason));\n });\n\n // A Concast<T> can be created either from an Iterable<Observable<T>>\n // or from a PromiseLike<Iterable<Observable<T>>>, where T in this\n // case is ApolloQueryResult<TData>.\n const concast = new Concast(\n // If the query has @export(as: ...) directives, then we need to\n // process those directives asynchronously. When there are no\n // @export directives (the common case), we deliberately avoid\n // wrapping the result of this.fetchQueryByPolicy in a Promise,\n // since the timing of result delivery is (unfortunately) important\n // for backwards compatibility. TODO This code could be simpler if\n // we deprecated and removed LocalState.\n this.transform(normalized.query).hasClientExports\n ? this.localState.addExportedVariables(\n normalized.query,\n normalized.variables,\n normalized.context,\n ).then(fromVariables)\n : fromVariables(normalized.variables!)\n );\n\n concast.promise.then(cleanupCancelFn, cleanupCancelFn);\n\n return concast;\n }\n\n public refetchQueries<TResult>({\n updateCache,\n include,\n optimistic = false,\n removeOptimistic = optimistic ? makeUniqueId(\"refetchQueries\") : void 0,\n onQueryUpdated,\n }: InternalRefetchQueriesOptions<ApolloCache<TStore>, TResult>\n ): InternalRefetchQueriesMap<TResult> {\n const includedQueriesById = new Map<string, {\n oq: ObservableQuery<any>;\n lastDiff?: Cache.DiffResult<any>;\n diff?: Cache.DiffResult<any>;\n }>();\n\n if (include) {\n this.getObservableQueries(include).forEach((oq, queryId) => {\n includedQueriesById.set(queryId, {\n oq,\n lastDiff: this.getQuery(queryId).getDiff(),\n });\n });\n }\n\n const results: InternalRefetchQueriesMap<TResult> = new Map;\n\n if (updateCache) {\n this.cache.batch({\n update: updateCache,\n\n // Since you can perform any combination of cache reads and/or writes in\n // the cache.batch update function, its optimistic option can be either\n // a boolean or a string, representing three distinct modes of\n // operation:\n //\n // * false: read/write only the root layer\n // * true: read/write the topmost layer\n // * string: read/write a fresh optimistic layer with that ID string\n //\n // When typeof optimistic === \"string\", a new optimistic layer will be\n // temporarily created within cache.batch with that string as its ID. If\n // we then pass that same string as the removeOptimistic option, we can\n // make cache.batch immediately remove the optimistic layer after\n // running the updateCache function, triggering only one broadcast.\n //\n // However, the refetchQueries method accepts only true or false for its\n // optimistic option (not string). We interpret true to mean a temporary\n // optimistic layer should be created, to allow efficiently rolling back\n // the effect of the updateCache function, which involves passing a\n // string instead of true as the optimistic option to cache.batch, when\n // refetchQueries receives optimistic: true.\n //\n // In other words, we are deliberately not supporting the use case of\n // writing to an *existing* optimistic layer (using the refetchQueries\n // updateCache function), since that would potentially interfere with\n // other optimistic updates in progress. Instead, you can read/write\n // only the root layer by passing optimistic: false to refetchQueries,\n // or you can read/write a brand new optimistic layer that will be\n // automatically removed by passing optimistic: true.\n optimistic: optimistic && removeOptimistic || false,\n\n // The removeOptimistic option can also be provided by itself, even if\n // optimistic === false, to remove some previously-added optimistic\n // layer safely and efficiently, like we do in markMutationResult.\n //\n // If an explicit removeOptimistic string is provided with optimistic:\n // true, the removeOptimistic string will determine the ID of the\n // temporary optimistic layer, in case that ever matters.\n removeOptimistic,\n\n onWatchUpdated(watch, diff, lastDiff) {\n const oq =\n watch.watcher instanceof QueryInfo &&\n watch.watcher.observableQuery;\n\n if (oq) {\n if (onQueryUpdated) {\n // Since we're about to handle this query now, remove it from\n // includedQueriesById, in case it was added earlier because of\n // options.include.\n includedQueriesById.delete(oq.queryId);\n\n let result: TResult | boolean | Promise<ApolloQueryResult<any>> =\n onQueryUpdated(oq, diff, lastDiff);\n\n if (result === true) {\n // The onQueryUpdated function requested the default refetching\n // behavior by returning true.\n result = oq.refetch();\n }\n\n // Record the result in the results Map, as long as onQueryUpdated\n // did not return false to skip/ignore this result.\n if (result !== false) {\n results.set(oq, result as InternalRefetchQueriesResult<TResult>);\n }\n\n // Allow the default cache broadcast to happen, except when\n // onQueryUpdated returns false.\n return result;\n }\n\n if (onQueryUpdated !== null) {\n // If we don't have an onQueryUpdated function, and onQueryUpdated\n // was not disabled by passing null, make sure this query is\n // \"included\" like any other options.include-specified query.\n includedQueriesById.set(oq.queryId, { oq, lastDiff, diff });\n }\n }\n },\n });\n }\n\n if (includedQueriesById.size) {\n includedQueriesById.forEach(({ oq, lastDiff, diff }, queryId) => {\n let result: TResult | boolean | Promise<ApolloQueryResult<any>> | undefined;\n\n // If onQueryUpdated is provided, we want to use it for all included\n // queries, even the QueryOptions ones.\n if (onQueryUpdated) {\n if (!diff) {\n const info = oq[\"queryInfo\"];\n info.reset(); // Force info.getDiff() to read from cache.\n diff = info.getDiff();\n }\n result = onQueryUpdated(oq, diff, lastDiff);\n }\n\n // Otherwise, we fall back to refetching.\n if (!onQueryUpdated || result === true) {\n result = oq.refetch();\n }\n\n if (result !== false) {\n results.set(oq, result as InternalRefetchQueriesResult<TResult>);\n }\n\n if (queryId.indexOf(\"legacyOneTimeQuery\") >= 0) {\n this.stopQueryNoBroadcast(queryId);\n }\n });\n }\n\n if (removeOptimistic) {\n // In case no updateCache callback was provided (so cache.batch was not\n // called above, and thus did not already remove the optimistic layer),\n // remove it here. Since this is a no-op when the layer has already been\n // removed, we do it even if we called cache.batch above, since it's\n // possible this.cache is an instance of some ApolloCache subclass other\n // than InMemoryCache, and does not fully support the removeOptimistic\n // option for cache.batch.\n this.cache.removeOptimistic(removeOptimistic);\n }\n\n return results;\n }\n\n private fetchQueryByPolicy<TData, TVars extends OperationVariables>(\n queryInfo: QueryInfo,\n { query,\n variables,\n fetchPolicy,\n refetchWritePolicy,\n errorPolicy,\n returnPartialData,\n context,\n notifyOnNetworkStatusChange,\n }: WatchQueryOptions<TVars, TData>,\n // The initial networkStatus for this fetch, most often\n // NetworkStatus.loading, but also possibly fetchMore, poll, refetch,\n // or setVariables.\n networkStatus: NetworkStatus,\n ): ConcastSourcesArray<ApolloQueryResult<TData>> {\n const oldNetworkStatus = queryInfo.networkStatus;\n\n queryInfo.init({\n document: this.transform(query).document,\n variables,\n networkStatus,\n });\n\n const readCache = () => queryInfo.getDiff(variables);\n\n const resultsFromCache = (\n diff: Cache.DiffResult<TData>,\n networkStatus = queryInfo.networkStatus || NetworkStatus.loading,\n ) => {\n const data = diff.result;\n\n if (__DEV__ &&\n !returnPartialData &&\n !equal(data, {})) {\n logMissingFieldErrors(diff.missing);\n }\n\n const fromData = (data: TData | undefined) => Observable.of({\n data,\n loading: isNetworkRequestInFlight(networkStatus),\n networkStatus,\n ...(diff.complete ? null : { partial: true }),\n } as ApolloQueryResult<TData>);\n\n if (data && this.transform(query).hasForcedResolvers) {\n return this.localState.runResolvers({\n document: query,\n remoteResult: { data },\n context,\n variables,\n onlyRunForcedResolvers: true,\n }).then(resolved => fromData(resolved.data || void 0));\n }\n\n // Resolves https://github.com/apollographql/apollo-client/issues/10317.\n // If errorPolicy is 'none' and notifyOnNetworkStatusChange is true,\n // data was incorrectly returned from the cache on refetch:\n // if diff.missing exists, we should not return cache data.\n if (\n errorPolicy === 'none' &&\n networkStatus === NetworkStatus.refetch &&\n Array.isArray(diff.missing)\n ) {\n return fromData(void 0);\n }\n\n return fromData(data);\n };\n\n const cacheWriteBehavior =\n fetchPolicy === \"no-cache\" ? CacheWriteBehavior.FORBID :\n ( // Watched queries must opt into overwriting existing data on refetch,\n // by passing refetchWritePolicy: \"overwrite\" in their WatchQueryOptions.\n networkStatus === NetworkStatus.refetch &&\n refetchWritePolicy !== \"merge\"\n ) ? CacheWriteBehavior.OVERWRITE\n : CacheWriteBehavior.MERGE;\n\n const resultsFromLink = () => this.getResultsFromLink<TData, TVars>(\n queryInfo,\n cacheWriteBehavior,\n {\n variables,\n context,\n fetchPolicy,\n errorPolicy,\n },\n );\n\n const shouldNotify =\n notifyOnNetworkStatusChange &&\n typeof oldNetworkStatus === \"number\" &&\n oldNetworkStatus !== networkStatus &&\n isNetworkRequestInFlight(networkStatus);\n\n switch (fetchPolicy) {\n default: case \"cache-first\": {\n const diff = readCache();\n\n if (diff.complete) {\n return [\n resultsFromCache(diff, queryInfo.markReady()),\n ];\n }\n\n if (returnPartialData || shouldNotify) {\n return [\n resultsFromCache(diff),\n resultsFromLink(),\n ];\n }\n\n return [\n resultsFromLink(),\n ];\n }\n\n case \"cache-and-network\": {\n const diff = readCache();\n\n if (diff.complete || returnPartialData || shouldNotify) {\n return [\n resultsFromCache(diff),\n resultsFromLink(),\n ];\n }\n\n return [\n resultsFromLink(),\n ];\n }\n\n case \"cache-only\":\n return [\n resultsFromCache(readCache(), queryInfo.markReady()),\n ];\n\n case \"network-only\":\n if (shouldNotify) {\n return [\n resultsFromCache(readCache()),\n resultsFromLink(),\n ];\n }\n\n return [resultsFromLink()];\n\n case \"no-cache\":\n if (shouldNotify) {\n return [\n // Note that queryInfo.getDiff() for no-cache queries does not call\n // cache.diff, but instead returns a { complete: false } stub result\n // when there is no queryInfo.diff already defined.\n resultsFromCache(queryInfo.getDiff()),\n resultsFromLink(),\n ];\n }\n\n return [resultsFromLink()];\n\n case \"standby\":\n return [];\n }\n }\n\n private getQuery(queryId: string): QueryInfo {\n if (queryId && !this.queries.has(queryId)) {\n this.queries.set(queryId, new QueryInfo(this, queryId));\n }\n return this.queries.get(queryId)!;\n }\n\n private prepareContext(context = {}) {\n const newContext = this.localState.prepareContext(context);\n return {\n ...newContext,\n clientAwareness: this.clientAwareness,\n };\n }\n}\n"]}
\No newline at end of file