UNPKG

2.44 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"responseIterator.js","sourceRoot":"","sources":["../../../src/link/http/responseIterator.ts"],"names":[],"mappings":"AAMA,OAAO,EACL,uBAAuB,EACvB,MAAM,EACN,cAAc,EACd,oBAAoB,EACpB,gBAAgB,EAChB,gBAAgB,GACjB,MAAM,yCAAyC,CAAC;AAEjD,OAAO,aAAa,MAAM,mBAAmB,CAAC;AAC9C,OAAO,kBAAkB,MAAM,wBAAwB,CAAC;AACxD,OAAO,eAAe,MAAM,qBAAqB,CAAC;AAClD,OAAO,cAAc,MAAM,oBAAoB,CAAC;AAEhD,MAAM,UAAU,gBAAgB,CAC9B,QAAiC;IAEjC,IAAI,IAAI,GAAY,QAAQ,CAAC;IAE7B,IAAI,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC;QAAE,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC;IAEnD,IAAI,uBAAuB,CAAC,IAAI,CAAC;QAAE,OAAO,aAAa,CAAI,IAAI,CAAC,CAAC;IAEjE,IAAI,gBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC;QAAE,OAAO,cAAc,CAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC,CAAC;IAIvE,IAAI,gBAAgB,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE;QAC1B,OAAO,cAAc,CAClB,IAAI,CAAC,MAAM,EAAmC,CAAC,SAAS,EAAE,CAC5D,CAAC;KACH;IAED,IAAI,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC;QAAE,OAAO,eAAe,CAAI,IAAI,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC,CAAC;IAEhE,IAAI,oBAAoB,CAAC,IAAI,CAAC;QAAE,OAAO,kBAAkB,CAAI,IAAI,CAAC,CAAC;IAEnE,MAAM,IAAI,KAAK,CACb,4EAA4E,CAC7E,CAAC;AACJ,CAAC","sourcesContent":["/**\n * Original source:\n * https://github.com/kmalakoff/response-iterator/blob/master/src/index.ts\n */\n\nimport { Response as NodeResponse } from \"node-fetch\";\nimport {\n isAsyncIterableIterator,\n isBlob,\n isNodeResponse,\n isNodeReadableStream,\n isReadableStream,\n isStreamableBlob,\n} from \"../../utilities/common/responseIterator\";\n\nimport asyncIterator from \"./iterators/async\";\nimport nodeStreamIterator from \"./iterators/nodeStream\";\nimport promiseIterator from \"./iterators/promise\";\nimport readerIterator from \"./iterators/reader\";\n\nexport function responseIterator<T>(\n response: Response | NodeResponse\n): AsyncIterableIterator<T> {\n let body: unknown = response;\n\n if (isNodeResponse(response)) body = response.body;\n\n if (isAsyncIterableIterator(body)) return asyncIterator<T>(body);\n\n if (isReadableStream(body)) return readerIterator<T>(body.getReader());\n\n // this errors without casting to ReadableStream<T>\n // because Blob.stream() returns a NodeJS ReadableStream\n if (isStreamableBlob(body)) {\n return readerIterator<T>(\n (body.stream() as unknown as ReadableStream<T>).getReader()\n );\n }\n\n if (isBlob(body)) return promiseIterator<T>(body.arrayBuffer());\n\n if (isNodeReadableStream(body)) return nodeStreamIterator<T>(body);\n\n throw new Error(\n \"Unknown body type for responseIterator. Please pass a streamable response.\"\n );\n}\n"]}
\No newline at end of file