UNPKG

10.5 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"useSubscription.js","sourceRoot":"","sources":["../../../src/react/hooks/useSubscription.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,OAAO,yBAAyB,CAAC;AACjC,OAAO,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,OAAO,CAAC;AAGpD,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,yBAAyB,CAAA;AACnD,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,eAAe,CAAC;AAEtC,OAAO,EAAE,YAAY,EAAE,kBAAkB,EAAE,MAAM,WAAW,CAAC;AAM7D,OAAO,EAAE,eAAe,EAAE,MAAM,mBAAmB,CAAC;AAEpD,MAAM,UAAU,eAAe,CAC7B,YAAiE,EACjE,OAAoD;IAEpD,IAAM,8BAA8B,GAAG,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;IACrD,IAAM,MAAM,GAAG,eAAe,CAAC,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IAChD,kBAAkB,CAAC,YAAY,EAAE,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;IACtD,IAAA,KAAsB,QAAQ,CAA4B;QAC9D,OAAO,EAAE,CAAC,CAAA,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,IAAI,CAAA;QACvB,KAAK,EAAE,KAAK,CAAC;QACb,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC;QACZ,SAAS,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,SAAS;KAC9B,CAAC,EALK,MAAM,QAAA,EAAE,SAAS,QAKtB,CAAC;IAEH,IAAI,CAAC,8BAA8B,CAAC,OAAO,EAAE;QAC3C,8BAA8B,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC;QAE9C,IAAI,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,kBAAkB,EAAE;YAC/B,SAAS,CAAC,IAAI,CACZ,OAAO,CAAC,MAAM;gBACZ,CAAC,CAAC,mIAAmI;gBACrI,CAAC,CAAC,2HAA2H,CAChI,CAAC;SACH;QAED,IAAI,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,sBAAsB,EAAE;YACnC,SAAS,CAAC,IAAI,CACZ,OAAO,CAAC,UAAU;gBAChB,CAAC,CAAC,+IAA+I;gBACjJ,CAAC,CAAC,mIAAmI,CACxI,CAAC;SACH;KACF;IAEK,IAAA,KAA8B,QAAQ,CAAC;QAC3C,IAAI,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,IAAI,EAAE;YACjB,OAAO,IAAI,CAAC;SACb;QAED,OAAO,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC;YACtB,KAAK,EAAE,YAAY;YACnB,SAAS,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,SAAS;YAC7B,WAAW,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,WAAW;YACjC,OAAO,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,OAAO;SAC1B,CAAC,CAAC;IACL,CAAC,CAAC,EAXK,UAAU,QAAA,EAAE,aAAa,QAW9B,CAAC;IAEH,IAAM,qBAAqB,GAAG,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;IAC5C,SAAS,CAAC;QACR,OAAO;YACL,qBAAqB,CAAC,OAAO,GAAG,IAAI,CAAC;QACvC,CAAC,CAAC;IACJ,CAAC,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;IAEP,IAAM,GAAG,GAAG,MAAM,CAAC,EAAE,MAAM,QAAA,EAAE,YAAY,cAAA,EAAE,OAAO,SAAA,EAAE,CAAC,CAAC;IACtD,SAAS,CAAC;;QACR,IAAI,iBAAiB,GAAG,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,iBAAiB,CAAC;QACnD,IAAI,OAAO,iBAAiB,KAAK,UAAU,EAAE;YAC3C,iBAAiB,GAAG,CAAC,CAAC,iBAAiB,CAAC,OAAQ,CAAC,CAAC;SACnD;QAED,IAAI,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,IAAI,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,CAAA,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,IAAI,CAAA,KAAK,CAAC,CAAA,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,IAAI,CAAA,IAAI,qBAAqB,CAAC,OAAO,EAAE;gBAClF,SAAS,CAAC;oBACR,OAAO,EAAE,KAAK;oBACd,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC;oBACZ,KAAK,EAAE,KAAK,CAAC;oBACb,SAAS,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,SAAS;iBAC9B,CAAC,CAAC;gBACH,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;gBACpB,qBAAqB,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,CAAC;aACvC;SACF;aAAM,IACL,CAAC,iBAAiB,KAAK,KAAK;YAC1B,CAAC,MAAM,KAAK,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM;gBAC5B,YAAY,KAAK,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY;gBACzC,CAAA,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,WAAW,OAAK,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,WAAW,CAAA;gBACzD,CAAC,CAAA,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,IAAI,CAAA,KAAK,CAAC,CAAA,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,IAAI,CAAA;gBAC7C,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,SAAS,EAAE,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;YAChE,qBAAqB,CAAC,OAAO,EAC7B;YACA,SAAS,CAAC;gBACR,OAAO,EAAE,IAAI;gBACb,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC;gBACZ,KAAK,EAAE,KAAK,CAAC;gBACb,SAAS,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,SAAS;aAC9B,CAAC,CAAC;YACH,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC;gBAC7B,KAAK,EAAE,YAAY;gBACnB,SAAS,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,SAAS;gBAC7B,WAAW,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,WAAW;gBACjC,OAAO,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,OAAO;aAC1B,CAAC,CAAC,CAAC;YACJ,qBAAqB,CAAC,OAAO,GAAG,KAAK,CAAC;SACvC;QAED,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,EAAE,EAAE,MAAM,QAAA,EAAE,YAAY,cAAA,EAAE,OAAO,SAAA,EAAE,CAAC,CAAC;IAChE,CAAC,EAAE,CAAC,MAAM,EAAE,YAAY,EAAE,OAAO,EAAE,qBAAqB,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC;IAEnE,SAAS,CAAC;QACR,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACf,OAAO;SACR;QAED,IAAM,YAAY,GAAG,UAAU,CAAC,SAAS,CAAC;YACxC,IAAI,YAAC,WAAW;;gBACd,IAAM,MAAM,GAAG;oBACb,OAAO,EAAE,KAAK;oBAGd,IAAI,EAAE,WAAW,CAAC,IAAK;oBACvB,KAAK,EAAE,KAAK,CAAC;oBACb,SAAS,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,SAAS;iBAC9B,CAAC;gBACF,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;gBAElB,IAAI,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,MAAM,EAAE;oBAC/B,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC;wBACzB,MAAM,QAAA;wBACN,IAAI,EAAE,MAAM;qBACb,CAAC,CAAC;iBACJ;qBAAM,IAAI,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,kBAAkB,EAAE;oBAClD,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,kBAAkB,CAAC;wBACrC,MAAM,QAAA;wBACN,gBAAgB,EAAE,MAAM;qBACzB,CAAC,CAAC;iBACJ;YACH,CAAC;YACD,KAAK,YAAC,KAAK;;gBACT,SAAS,CAAC;oBACR,OAAO,EAAE,KAAK;oBACd,IAAI,EAAE,KAAK,CAAC;oBACZ,KAAK,OAAA;oBACL,SAAS,EAAE,OAAO,aAAP,OAAO,uBAAP,OAAO,CAAE,SAAS;iBAC9B,CAAC,CAAC;gBACH,MAAA,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,OAAO,mDAAG,KAAK,CAAC,CAAC;YACxC,CAAC;YACD,QAAQ;;gBACN,IAAI,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,UAAU,EAAE;oBACnC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC;iBAClC;qBAAM,IAAI,MAAA,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,0CAAE,sBAAsB,EAAE;oBACtD,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,sBAAsB,EAAE,CAAC;iBAC9C;YACH,CAAC;SACF,CAAC,CAAC;QAEH,OAAO;YACL,YAAY,CAAC,WAAW,EAAE,CAAC;QAC7B,CAAC,CAAC;IACJ,CAAC,EAAE,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC;IAEjB,OAAO,MAAM,CAAC;AAChB,CAAC","sourcesContent":["import '../../utilities/globals';\nimport { useState, useRef, useEffect } from 'react';\nimport { DocumentNode } from 'graphql';\nimport { TypedDocumentNode } from '@graphql-typed-document-node/core';\nimport { invariant } from '../../utilities/globals'\nimport { equal } from '@wry/equality';\n\nimport { DocumentType, verifyDocumentType } from '../parser';\nimport {\n SubscriptionHookOptions,\n SubscriptionResult\n} from '../types/types';\nimport { OperationVariables } from '../../core';\nimport { useApolloClient } from './useApolloClient';\n\nexport function useSubscription<TData = any, TVariables extends OperationVariables = OperationVariables>(\n subscription: DocumentNode | TypedDocumentNode<TData, TVariables>,\n options?: SubscriptionHookOptions<TData, TVariables>,\n) {\n const hasIssuedDeprecationWarningRef = useRef(false);\n const client = useApolloClient(options?.client);\n verifyDocumentType(subscription, DocumentType.Subscription);\n const [result, setResult] = useState<SubscriptionResult<TData>>({\n loading: !options?.skip,\n error: void 0,\n data: void 0,\n variables: options?.variables,\n });\n\n if (!hasIssuedDeprecationWarningRef.current) {\n hasIssuedDeprecationWarningRef.current = true;\n\n if (options?.onSubscriptionData) {\n invariant.warn(\n options.onData\n ? \"'useSubscription' supports only the 'onSubscriptionData' or 'onData' option, but not both. Only the 'onData' option will be used.\"\n : \"'onSubscriptionData' is deprecated and will be removed in a future major version. Please use the 'onData' option instead.\"\n );\n }\n\n if (options?.onSubscriptionComplete) {\n invariant.warn(\n options.onComplete\n ? \"'useSubscription' supports only the 'onSubscriptionComplete' or 'onComplete' option, but not both. Only the 'onComplete' option will be used.\"\n : \"'onSubscriptionComplete' is deprecated and will be removed in a future major version. Please use the 'onComplete' option instead.\"\n );\n }\n }\n\n const [observable, setObservable] = useState(() => {\n if (options?.skip) {\n return null;\n }\n\n return client.subscribe({\n query: subscription,\n variables: options?.variables,\n fetchPolicy: options?.fetchPolicy,\n context: options?.context,\n });\n });\n\n const canResetObservableRef = useRef(false);\n useEffect(() => {\n return () => {\n canResetObservableRef.current = true;\n };\n }, []);\n\n const ref = useRef({ client, subscription, options });\n useEffect(() => {\n let shouldResubscribe = options?.shouldResubscribe;\n if (typeof shouldResubscribe === 'function') {\n shouldResubscribe = !!shouldResubscribe(options!);\n }\n\n if (options?.skip) {\n if (!options?.skip !== !ref.current.options?.skip || canResetObservableRef.current) {\n setResult({\n loading: false,\n data: void 0,\n error: void 0,\n variables: options?.variables,\n });\n setObservable(null);\n canResetObservableRef.current = false;\n }\n } else if (\n (shouldResubscribe !== false &&\n (client !== ref.current.client ||\n subscription !== ref.current.subscription ||\n options?.fetchPolicy !== ref.current.options?.fetchPolicy ||\n !options?.skip !== !ref.current.options?.skip ||\n !equal(options?.variables, ref.current.options?.variables))) ||\n canResetObservableRef.current\n ) {\n setResult({\n loading: true,\n data: void 0,\n error: void 0,\n variables: options?.variables,\n });\n setObservable(client.subscribe({\n query: subscription,\n variables: options?.variables,\n fetchPolicy: options?.fetchPolicy,\n context: options?.context,\n }));\n canResetObservableRef.current = false;\n }\n\n Object.assign(ref.current, { client, subscription, options });\n }, [client, subscription, options, canResetObservableRef.current]);\n\n useEffect(() => {\n if (!observable) {\n return;\n }\n\n const subscription = observable.subscribe({\n next(fetchResult) {\n const result = {\n loading: false,\n // TODO: fetchResult.data can be null but SubscriptionResult.data\n // expects TData | undefined only\n data: fetchResult.data!,\n error: void 0,\n variables: options?.variables,\n };\n setResult(result);\n\n if (ref.current.options?.onData) {\n ref.current.options.onData({\n client,\n data: result\n });\n } else if (ref.current.options?.onSubscriptionData) {\n ref.current.options.onSubscriptionData({\n client,\n subscriptionData: result\n });\n }\n },\n error(error) {\n setResult({\n loading: false,\n data: void 0,\n error,\n variables: options?.variables,\n });\n ref.current.options?.onError?.(error);\n },\n complete() {\n if (ref.current.options?.onComplete) {\n ref.current.options.onComplete();\n } else if (ref.current.options?.onSubscriptionComplete) {\n ref.current.options.onSubscriptionComplete();\n }\n },\n });\n\n return () => {\n subscription.unsubscribe();\n };\n }, [observable]);\n\n return result;\n}\n"]}
\No newline at end of file