UNPKG

1.36 kBTypeScriptView Raw
1import { StorageCopyInput, StorageGetPropertiesInput, StorageGetUrlInput, StorageListInput, StorageRemoveInput, StorageDownloadDataInput, StorageUploadDataInput } from '../../../types';
2import { GetPropertiesOptions, GetUrlOptions, ListAllOptions, ListPaginateOptions, RemoveOptions, DownloadDataOptions, UploadDataOptions, CopyDestinationOptions, CopySourceOptions } from '../types';
3/**
4 * Input type for S3 copy API.
5 */
6export type CopyInput = StorageCopyInput<CopySourceOptions, CopyDestinationOptions>;
7/**
8 * Input type for S3 getProperties API.
9 */
10export type GetPropertiesInput = StorageGetPropertiesInput<GetPropertiesOptions>;
11/**
12 * Input type for S3 getUrl API.
13 */
14export type GetUrlInput = StorageGetUrlInput<GetUrlOptions>;
15/**
16 * Input type for S3 list API. Lists all bucket objects.
17 */
18export type ListAllInput = StorageListInput<ListAllOptions>;
19/**
20 * Input type for S3 list API. Lists bucket objects with pagination.
21 */
22export type ListPaginateInput = StorageListInput<ListPaginateOptions>;
23/**
24 * Input type for S3 remove API.
25 */
26export type RemoveInput = StorageRemoveInput<RemoveOptions>;
27/**
28 * Input type for S3 downloadData API.
29 */
30export type DownloadDataInput = StorageDownloadDataInput<DownloadDataOptions>;
31/**
32 * Input type for S3 uploadData API.
33 */
34export type UploadDataInput = StorageUploadDataInput<UploadDataOptions>;