UNPKG

3.2 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"names":["_helperPluginUtils","require","_pluginSyntaxDecorators","_helperCreateClassFeaturesPlugin","_transformerLegacy","_transformer","_default","declare","api","options","assertVersion","legacy","version","name","inherits","syntaxDecorators","visitor","legacyVisitor","transformer2023_05","createClassFeaturePlugin","feature","FEATURES","decorators","exports","default"],"sources":["../src/index.ts"],"sourcesContent":["/* eslint-disable @babel/development/plugin-name */\n\nimport { declare } from \"@babel/helper-plugin-utils\";\nimport syntaxDecorators from \"@babel/plugin-syntax-decorators\";\nimport {\n createClassFeaturePlugin,\n FEATURES,\n} from \"@babel/helper-create-class-features-plugin\";\nimport legacyVisitor from \"./transformer-legacy\";\nimport transformer2023_05 from \"./transformer-2023-05\";\nimport type { Options as SyntaxOptions } from \"@babel/plugin-syntax-decorators\";\n\ninterface Options extends SyntaxOptions {\n /** @deprecated use `constantSuper` assumption instead. Only supported in 2021-12 version. */\n loose?: boolean;\n}\n\nexport type { Options };\n\nexport default declare((api, options: Options) => {\n api.assertVersion(7);\n\n // Options are validated in @babel/plugin-syntax-decorators\n if (!process.env.BABEL_8_BREAKING) {\n // eslint-disable-next-line no-var\n var { legacy } = options;\n }\n const { version } = options;\n\n if (\n process.env.BABEL_8_BREAKING\n ? version === \"legacy\"\n : legacy || version === \"legacy\"\n ) {\n return {\n name: \"proposal-decorators\",\n inherits: syntaxDecorators,\n visitor: legacyVisitor,\n };\n } else if (\n version === \"2021-12\" ||\n version === \"2022-03\" ||\n version === \"2023-01\" ||\n version === \"2023-05\"\n ) {\n return transformer2023_05(api, options, version);\n } else if (!process.env.BABEL_8_BREAKING) {\n api.assertVersion(\"^7.0.2\");\n return createClassFeaturePlugin({\n name: \"proposal-decorators\",\n\n api,\n feature: FEATURES.decorators,\n inherits: syntaxDecorators,\n // loose: options.loose, Not supported\n });\n } else {\n throw new Error(\n \"The '.version' option must be one of 'legacy', '2021-12', '2022-03', or '2023-01'.\",\n );\n }\n});\n"],"mappings":";;;;;;AAEA,IAAAA,kBAAA,GAAAC,OAAA;AACA,IAAAC,uBAAA,GAAAD,OAAA;AACA,IAAAE,gCAAA,GAAAF,OAAA;AAIA,IAAAG,kBAAA,GAAAH,OAAA;AACA,IAAAI,YAAA,GAAAJ,OAAA;AAAuD,IAAAK,QAAA,GAUxC,IAAAC,0BAAO,EAAC,CAACC,GAAG,EAAEC,OAAgB,KAAK;EAChDD,GAAG,CAACE,aAAa,CAAC,CAAC,CAAC;EAGe;IAEjC,IAAI;MAAEC;IAAO,CAAC,GAAGF,OAAO;EAC1B;EACA,MAAM;IAAEG;EAAQ,CAAC,GAAGH,OAAO;EAE3B,IAGME,MAAM,IAAIC,OAAO,KAAK,QAAQ,EAClC;IACA,OAAO;MACLC,IAAI,EAAE,qBAAqB;MAC3BC,QAAQ,EAAEC,+BAAgB;MAC1BC,OAAO,EAAEC;IACX,CAAC;EACH,CAAC,MAAM,IACLL,OAAO,KAAK,SAAS,IACrBA,OAAO,KAAK,SAAS,IACrBA,OAAO,KAAK,SAAS,IACrBA,OAAO,KAAK,SAAS,EACrB;IACA,OAAO,IAAAM,oBAAkB,EAACV,GAAG,EAAEC,OAAO,EAAEG,OAAO,CAAC;EAClD,CAAC,MAAyC;IACxCJ,GAAG,CAACE,aAAa,CAAC,QAAQ,CAAC;IAC3B,OAAO,IAAAS,yDAAwB,EAAC;MAC9BN,IAAI,EAAE,qBAAqB;MAE3BL,GAAG;MACHY,OAAO,EAAEC,yCAAQ,CAACC,UAAU;MAC5BR,QAAQ,EAAEC;IAEZ,CAAC,CAAC;EACJ;AAKF,CAAC,CAAC;AAAAQ,OAAA,CAAAC,OAAA,GAAAlB,QAAA"}
\No newline at end of file