UNPKG

56.4 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/bootstrap","webpack:///external {\"commonjs\":\"react\",\"commonjs2\":\"react\",\"amd\":\"React\",\"root\":\"React\"}","webpack:///./node_modules/prop-types/index.js","webpack:///./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js","webpack:///./node_modules/style-loader/lib/addStyles.js","webpack:///./node_modules/react-fast-compare/index.js","webpack:///./node_modules/prop-types/factoryWithThrowingShims.js","webpack:///./node_modules/prop-types/lib/ReactPropTypesSecret.js","webpack:///./node_modules/style-loader/lib/urls.js","webpack:///./packages/components/media-player/src/Select.module.scss?11b4","webpack:///./packages/components/media-player/src/Select.js","webpack:///./packages/components/media-player/src/PlaybackRate.js","webpack:///./packages/components/media-player/src/Select.module.scss","webpack:///./packages/components/media-player/src/PlayerControls/index.module.scss","webpack:///./packages/components/media-player/src/PlayerControls/index.module.scss?f208"],"names":["installedModules","__webpack_require__","moduleId","exports","module","i","l","modules","call","m","c","d","name","getter","o","Object","defineProperty","enumerable","get","r","Symbol","toStringTag","value","t","mode","__esModule","ns","create","key","bind","n","object","property","prototype","hasOwnProperty","p","s","require","useSourceMap","list","toString","this","map","item","content","cssMapping","btoa","sourceMapping","sourceMap","unescape","encodeURIComponent","JSON","stringify","sourceURLs","sources","source","sourceRoot","concat","join","cssWithMappingToString","mediaQuery","alreadyImportedModules","length","id","push","fn","memo","stylesInDom","isOldIE","window","document","all","atob","apply","arguments","getTarget","target","parent","querySelector","getElement","styleTarget","HTMLIFrameElement","contentDocument","head","e","singleton","singletonCounter","stylesInsertedAtTop","fixUrls","addStylesToDom","styles","options","domStyle","refs","j","parts","addStyle","listToStyles","newStyles","base","part","css","media","insertStyleElement","style","insertInto","Error","lastStyleElementInsertedAtTop","insertAt","nextSibling","insertBefore","appendChild","firstChild","before","removeStyleElement","parentNode","removeChild","idx","indexOf","splice","createStyleElement","createElement","undefined","attrs","type","nonce","getNonce","addAttrs","el","keys","forEach","setAttribute","obj","update","remove","result","transform","default","styleIndex","applyToSingletonTag","URL","createObjectURL","revokeObjectURL","Blob","link","rel","createLinkElement","updateLink","href","applyToTag","newObj","DEBUG","newList","mayRemove","textStore","replaceText","index","replacement","filter","Boolean","styleSheet","cssText","cssNode","createTextNode","childNodes","autoFixUrls","convertToAbsoluteUrls","blob","oldSrc","isArray","Array","keyList","hasProp","hasElementType","Element","a","b","equal","arrA","arrB","dateA","Date","dateB","getTime","regexpA","RegExp","regexpB","$$typeof","error","message","match","number","console","warn","ReactPropTypesSecret","emptyFunction","emptyFunctionWithReset","resetWarningCache","shim","props","propName","componentName","location","propFullName","secret","err","getShim","isRequired","ReactPropTypes","array","bool","func","string","symbol","any","arrayOf","element","elementType","instanceOf","node","objectOf","oneOf","oneOfType","shape","exact","checkPropTypes","PropTypes","baseUrl","protocol","host","currentDir","pathname","replace","fullMatch","origUrl","newUrl","unquotedOrigUrl","trim","$1","test","locals","Select","option","label","className","selectPlayerControl","currentValue","onChange","handleChange","React","Component","propTypes","PlaybackRate","nextProps","isEqual","playBackRate","title","playbackRateOptions","playbackRate","handlePlayBackRateChange"],"mappings":"2BACE,IAAIA,EAAmB,GAGvB,SAASC,EAAoBC,GAG5B,GAAGF,EAAiBE,GACnB,OAAOF,EAAiBE,GAAUC,QAGnC,IAAIC,EAASJ,EAAiBE,GAAY,CACzCG,EAAGH,EACHI,GAAG,EACHH,QAAS,IAUV,OANAI,EAAQL,GAAUM,KAAKJ,EAAOD,QAASC,EAAQA,EAAOD,QAASF,GAG/DG,EAAOE,GAAI,EAGJF,EAAOD,QA0Df,OArDAF,EAAoBQ,EAAIF,EAGxBN,EAAoBS,EAAIV,EAGxBC,EAAoBU,EAAI,SAASR,EAASS,EAAMC,GAC3CZ,EAAoBa,EAAEX,EAASS,IAClCG,OAAOC,eAAeb,EAASS,EAAM,CAAEK,YAAY,EAAMC,IAAKL,KAKhEZ,EAAoBkB,EAAI,SAAShB,GACX,oBAAXiB,QAA0BA,OAAOC,aAC1CN,OAAOC,eAAeb,EAASiB,OAAOC,YAAa,CAAEC,MAAO,WAE7DP,OAAOC,eAAeb,EAAS,aAAc,CAAEmB,OAAO,KAQvDrB,EAAoBsB,EAAI,SAASD,EAAOE,GAEvC,GADU,EAAPA,IAAUF,EAAQrB,EAAoBqB,IAC/B,EAAPE,EAAU,OAAOF,EACpB,GAAW,EAAPE,GAA8B,iBAAVF,GAAsBA,GAASA,EAAMG,WAAY,OAAOH,EAChF,IAAII,EAAKX,OAAOY,OAAO,MAGvB,GAFA1B,EAAoBkB,EAAEO,GACtBX,OAAOC,eAAeU,EAAI,UAAW,CAAET,YAAY,EAAMK,MAAOA,IACtD,EAAPE,GAA4B,iBAATF,EAAmB,IAAI,IAAIM,KAAON,EAAOrB,EAAoBU,EAAEe,EAAIE,EAAK,SAASA,GAAO,OAAON,EAAMM,IAAQC,KAAK,KAAMD,IAC9I,OAAOF,GAIRzB,EAAoB6B,EAAI,SAAS1B,GAChC,IAAIS,EAAST,GAAUA,EAAOqB,WAC7B,WAAwB,OAAOrB,EAAgB,SAC/C,WAA8B,OAAOA,GAEtC,OADAH,EAAoBU,EAAEE,EAAQ,IAAKA,GAC5BA,GAIRZ,EAAoBa,EAAI,SAASiB,EAAQC,GAAY,OAAOjB,OAAOkB,UAAUC,eAAe1B,KAAKuB,EAAQC,IAGzG/B,EAAoBkC,EAAI,GAIjBlC,EAAoBA,EAAoBmC,EAAI,I,kBClFrDhC,EAAOD,QAAUkC,QAAQ,U,kBCiBvBjC,EAAOD,QAAU,EAAQ,GAAR,I,gCCVnBC,EAAOD,QAAU,SAAUmC,GACzB,IAAIC,EAAO,GAgDX,OA9CAA,EAAKC,SAAW,WACd,OAAOC,KAAKC,KAAI,SAAUC,GACxB,IAAIC,EA+CV,SAAgCD,EAAML,GACpC,IAAIM,EAAUD,EAAK,IAAM,GACrBE,EAAaF,EAAK,GAEtB,IAAKE,EACH,OAAOD,EAGT,GAAIN,GAAgC,mBAATQ,KAAqB,CAC9C,IAAIC,GAWWC,EAXeH,EAezB,mEAFMC,KAAKG,SAASC,mBAAmBC,KAAKC,UAAUJ,MAEtC,OAdjBK,EAAaR,EAAWS,QAAQZ,KAAI,SAAUa,GAChD,MAAO,iBAAmBV,EAAWW,WAAaD,EAAS,SAE7D,MAAO,CAACX,GAASa,OAAOJ,GAAYI,OAAO,CAACV,IAAgBW,KAAK,MAOrE,IAAmBV,EAJjB,MAAO,CAACJ,GAASc,KAAK,MA/DJC,CAAuBhB,EAAML,GAE3C,OAAIK,EAAK,GACA,UAAYA,EAAK,GAAK,IAAMC,EAAU,IAEtCA,KAERc,KAAK,KAIVnB,EAAKlC,EAAI,SAAUE,EAASqD,GACH,iBAAZrD,IACTA,EAAU,CAAC,CAAC,KAAMA,EAAS,MAK7B,IAFA,IAAIsD,EAAyB,GAEpBxD,EAAI,EAAGA,EAAIoC,KAAKqB,OAAQzD,IAAK,CACpC,IAAI0D,EAAKtB,KAAKpC,GAAG,GAEP,MAAN0D,IACFF,EAAuBE,IAAM,GAIjC,IAAK1D,EAAI,EAAGA,EAAIE,EAAQuD,OAAQzD,IAAK,CACnC,IAAIsC,EAAOpC,EAAQF,GAKJ,MAAXsC,EAAK,IAAekB,EAAuBlB,EAAK,MAC9CiB,IAAejB,EAAK,GACtBA,EAAK,GAAKiB,EACDA,IACTjB,EAAK,GAAK,IAAMA,EAAK,GAAK,UAAYiB,EAAa,KAGrDrB,EAAKyB,KAAKrB,MAKTJ,I,mBCnDT,IAEwB0B,EACnBC,EAHDC,EAAc,GAWdC,GAToBH,EASF,WAMrB,OAAOI,QAAUC,UAAYA,SAASC,MAAQF,OAAOG,MAZ9C,WAEN,YADoB,IAATN,IAAsBA,EAAOD,EAAGQ,MAAMhC,KAAMiC,YAChDR,IAaLS,EAAY,SAAUC,EAAQC,GAChC,OAAIA,EACKA,EAAOC,cAAcF,GAEvBN,SAASQ,cAAcF,IAG5BG,EAAa,SAAWd,GAC3B,IAAIC,EAAO,GAEX,OAAO,SAASU,EAAQC,GAMT,GAAsB,mBAAXD,EACH,OAAOA,IAEf,QAA4B,IAAjBV,EAAKU,GAAyB,CACtD,IAAII,EAAcL,EAAUnE,KAAKiC,KAAMmC,EAAQC,GAE/C,GAAIR,OAAOY,mBAAqBD,aAAuBX,OAAOY,kBAC7D,IAGCD,EAAcA,EAAYE,gBAAgBC,KACzC,MAAMC,GACPJ,EAAc,KAGhBd,EAAKU,GAAUI,EAEhB,OAAOd,EAAKU,IA1BG,GA8BbS,EAAY,KACZC,EAAmB,EACnBC,EAAsB,GAEtBC,EAAU,EAAQ,IAqDtB,SAASC,EAAgBC,EAAQC,GAChC,IAAK,IAAItF,EAAI,EAAGA,EAAIqF,EAAO5B,OAAQzD,IAAK,CACvC,IAAIsC,EAAO+C,EAAOrF,GACduF,EAAWzB,EAAYxB,EAAKoB,IAEhC,GAAG6B,EAAU,CACZA,EAASC,OAET,IAAI,IAAIC,EAAI,EAAGA,EAAIF,EAASG,MAAMjC,OAAQgC,IACzCF,EAASG,MAAMD,GAAGnD,EAAKoD,MAAMD,IAG9B,KAAMA,EAAInD,EAAKoD,MAAMjC,OAAQgC,IAC5BF,EAASG,MAAM/B,KAAKgC,EAASrD,EAAKoD,MAAMD,GAAIH,QAEvC,CACN,IAAII,EAAQ,GAEZ,IAAQD,EAAI,EAAGA,EAAInD,EAAKoD,MAAMjC,OAAQgC,IACrCC,EAAM/B,KAAKgC,EAASrD,EAAKoD,MAAMD,GAAIH,IAGpCxB,EAAYxB,EAAKoB,IAAM,CAACA,GAAIpB,EAAKoB,GAAI8B,KAAM,EAAGE,MAAOA,KAKxD,SAASE,EAAc1D,EAAMoD,GAI5B,IAHA,IAAID,EAAS,GACTQ,EAAY,GAEP7F,EAAI,EAAGA,EAAIkC,EAAKuB,OAAQzD,IAAK,CACrC,IAAIsC,EAAOJ,EAAKlC,GACZ0D,EAAK4B,EAAQQ,KAAOxD,EAAK,GAAKgD,EAAQQ,KAAOxD,EAAK,GAIlDyD,EAAO,CAACC,IAHF1D,EAAK,GAGO2D,MAFV3D,EAAK,GAEmBK,UADpBL,EAAK,IAGjBuD,EAAUnC,GACTmC,EAAUnC,GAAIgC,MAAM/B,KAAKoC,GADXV,EAAO1B,KAAKkC,EAAUnC,GAAM,CAACA,GAAIA,EAAIgC,MAAO,CAACK,KAIjE,OAAOV,EAGR,SAASa,EAAoBZ,EAASa,GACrC,IAAI5B,EAASG,EAAWY,EAAQc,YAEhC,IAAK7B,EACJ,MAAM,IAAI8B,MAAM,+GAGjB,IAAIC,EAAgCpB,EAAoBA,EAAoBzB,OAAS,GAErF,GAAyB,QAArB6B,EAAQiB,SACND,EAEMA,EAA8BE,YACxCjC,EAAOkC,aAAaN,EAAOG,EAA8BE,aAEzDjC,EAAOmC,YAAYP,GAJnB5B,EAAOkC,aAAaN,EAAO5B,EAAOoC,YAMnCzB,EAAoBvB,KAAKwC,QACnB,GAAyB,WAArBb,EAAQiB,SAClBhC,EAAOmC,YAAYP,OACb,IAAgC,iBAArBb,EAAQiB,WAAyBjB,EAAQiB,SAASK,OAInE,MAAM,IAAIP,MAAM,8LAHhB,IAAIG,EAAc9B,EAAWY,EAAQiB,SAASK,OAAQrC,GACtDA,EAAOkC,aAAaN,EAAOK,IAM7B,SAASK,EAAoBV,GAC5B,GAAyB,OAArBA,EAAMW,WAAqB,OAAO,EACtCX,EAAMW,WAAWC,YAAYZ,GAE7B,IAAIa,EAAM9B,EAAoB+B,QAAQd,GACnCa,GAAO,GACT9B,EAAoBgC,OAAOF,EAAK,GAIlC,SAASG,EAAoB7B,GAC5B,IAAIa,EAAQlC,SAASmD,cAAc,SAMnC,QAJ0BC,IAAvB/B,EAAQgC,MAAMC,OAChBjC,EAAQgC,MAAMC,KAAO,iBAGKF,IAAxB/B,EAAQgC,MAAME,MAAqB,CACrC,IAAIA,EAgCN,WACK,EAIJ,OAAO,KArCMC,GACRD,IACHlC,EAAQgC,MAAME,MAAQA,GAOxB,OAHAE,EAASvB,EAAOb,EAAQgC,OACxBpB,EAAmBZ,EAASa,GAErBA,EAiBR,SAASuB,EAAUC,EAAIL,GACtB5G,OAAOkH,KAAKN,GAAOO,SAAQ,SAAUtG,GACpCoG,EAAGG,aAAavG,EAAK+F,EAAM/F,OAY7B,SAASoE,EAAUoC,EAAKzC,GACvB,IAAIa,EAAO6B,EAAQC,EAAQC,EAG3B,GAAI5C,EAAQ6C,WAAaJ,EAAI/B,IAAK,CAK9B,KAJAkC,EAAsC,mBAAtB5C,EAAQ6C,UACxB7C,EAAQ6C,UAAUJ,EAAI/B,KACtBV,EAAQ6C,UAAUC,QAAQL,EAAI/B,MAS7B,OAAO,aAJP+B,EAAI/B,IAAMkC,EAUf,GAAI5C,EAAQN,UAAW,CACtB,IAAIqD,EAAapD,IAEjBkB,EAAQnB,IAAcA,EAAYmC,EAAmB7B,IAErD0C,EAASM,EAAoB9G,KAAK,KAAM2E,EAAOkC,GAAY,GAC3DJ,EAASK,EAAoB9G,KAAK,KAAM2E,EAAOkC,GAAY,QAG3DN,EAAIpF,WACW,mBAAR4F,KACwB,mBAAxBA,IAAIC,iBACoB,mBAAxBD,IAAIE,iBACK,mBAATC,MACS,mBAATjG,MAEP0D,EAlEF,SAA4Bb,GAC3B,IAAIqD,EAAO1E,SAASmD,cAAc,QAUlC,YAR0BC,IAAvB/B,EAAQgC,MAAMC,OAChBjC,EAAQgC,MAAMC,KAAO,YAEtBjC,EAAQgC,MAAMsB,IAAM,aAEpBlB,EAASiB,EAAMrD,EAAQgC,OACvBpB,EAAmBZ,EAASqD,GAErBA,EAuDEE,CAAkBvD,GAC1B0C,EAASc,EAAWtH,KAAK,KAAM2E,EAAOb,GACtC2C,EAAS,WACRpB,EAAmBV,GAEhBA,EAAM4C,MAAMR,IAAIE,gBAAgBtC,EAAM4C,SAG1C5C,EAAQgB,EAAmB7B,GAC3B0C,EAASgB,EAAWxH,KAAK,KAAM2E,GAC/B8B,EAAS,WACRpB,EAAmBV,KAMrB,OAFA6B,EAAOD,GAEA,SAAsBkB,GAC5B,GAAIA,EAAQ,CACX,GACCA,EAAOjD,MAAQ+B,EAAI/B,KACnBiD,EAAOhD,QAAU8B,EAAI9B,OACrBgD,EAAOtG,YAAcoF,EAAIpF,UAEzB,OAGDqF,EAAOD,EAAMkB,QAEbhB,KA1PHlI,EAAOD,QAAU,SAASoC,EAAMoD,GAC/B,GAAqB,oBAAV4D,OAAyBA,OACX,iBAAbjF,SAAuB,MAAM,IAAIoC,MAAM,iEAGnDf,EAAUA,GAAW,IAEbgC,MAAiC,iBAAlBhC,EAAQgC,MAAqBhC,EAAQgC,MAAQ,GAI/DhC,EAAQN,WAA0C,kBAAtBM,EAAQN,YAAyBM,EAAQN,UAAYjB,KAG1EuB,EAAQc,aAAYd,EAAQc,WAAa,QAGhDd,EAAQiB,WAAUjB,EAAQiB,SAAW,UAE1C,IAAIlB,EAASO,EAAa1D,EAAMoD,GAIhC,OAFAF,EAAeC,EAAQC,GAEhB,SAAiB6D,GAGvB,IAFA,IAAIC,EAAY,GAEPpJ,EAAI,EAAGA,EAAIqF,EAAO5B,OAAQzD,IAAK,CACvC,IAAIsC,EAAO+C,EAAOrF,IACduF,EAAWzB,EAAYxB,EAAKoB,KAEvB8B,OACT4D,EAAUzF,KAAK4B,GAGb4D,GAEF/D,EADgBQ,EAAauD,EAAS7D,GACZA,GAG3B,IAAStF,EAAI,EAAGA,EAAIoJ,EAAU3F,OAAQzD,IAAK,CAC1C,IAAIuF,EAEJ,GAAqB,KAFjBA,EAAW6D,EAAUpJ,IAEbwF,KAAY,CACvB,IAAK,IAAIC,EAAI,EAAGA,EAAIF,EAASG,MAAMjC,OAAQgC,IAAKF,EAASG,MAAMD,YAExD3B,EAAYyB,EAAS7B,QAkNhC,IACK2F,EADDC,GACCD,EAAY,GAET,SAAUE,EAAOC,GAGvB,OAFAH,EAAUE,GAASC,EAEZH,EAAUI,OAAOC,SAASrG,KAAK,QAIxC,SAASiF,EAAqBnC,EAAOoD,EAAOtB,EAAQF,GACnD,IAAI/B,EAAMiC,EAAS,GAAKF,EAAI/B,IAE5B,GAAIG,EAAMwD,WACTxD,EAAMwD,WAAWC,QAAUN,EAAYC,EAAOvD,OACxC,CACN,IAAI6D,EAAU5F,SAAS6F,eAAe9D,GAClC+D,EAAa5D,EAAM4D,WAEnBA,EAAWR,IAAQpD,EAAMY,YAAYgD,EAAWR,IAEhDQ,EAAWtG,OACd0C,EAAMM,aAAaoD,EAASE,EAAWR,IAEvCpD,EAAMO,YAAYmD,IAKrB,SAASb,EAAY7C,EAAO4B,GAC3B,IAAI/B,EAAM+B,EAAI/B,IACVC,EAAQ8B,EAAI9B,MAMhB,GAJGA,GACFE,EAAM2B,aAAa,QAAS7B,GAG1BE,EAAMwD,WACRxD,EAAMwD,WAAWC,QAAU5D,MACrB,CACN,KAAMG,EAAMQ,YACXR,EAAMY,YAAYZ,EAAMQ,YAGzBR,EAAMO,YAAYzC,SAAS6F,eAAe9D,KAI5C,SAAS8C,EAAYH,EAAMrD,EAASyC,GACnC,IAAI/B,EAAM+B,EAAI/B,IACVrD,EAAYoF,EAAIpF,UAQhBqH,OAAgD3C,IAAlC/B,EAAQ2E,uBAAuCtH,GAE7D2C,EAAQ2E,uBAAyBD,KACpChE,EAAMb,EAAQa,IAGXrD,IAEHqD,GAAO,uDAAyDvD,KAAKG,SAASC,mBAAmBC,KAAKC,UAAUJ,MAAgB,OAGjI,IAAIuH,EAAO,IAAIxB,KAAK,CAAC1C,GAAM,CAAEuB,KAAM,aAE/B4C,EAASxB,EAAKI,KAElBJ,EAAKI,KAAOR,IAAIC,gBAAgB0B,GAE7BC,GAAQ5B,IAAIE,gBAAgB0B,K,gCC5YhC,IAAIC,EAAUC,MAAMD,QAChBE,EAAU5J,OAAOkH,KACjB2C,EAAU7J,OAAOkB,UAAUC,eAC3B2I,EAAoC,oBAAZC,QAwE5B1K,EAAOD,QAAU,SAAuB4K,EAAGC,GACzC,IACE,OAxEJ,SAASC,EAAMF,EAAGC,GAEhB,GAAID,IAAMC,EAAG,OAAO,EAEpB,GAAID,GAAKC,GAAiB,iBAALD,GAA6B,iBAALC,EAAe,CAC1D,IAEI3K,EACAyD,EACAlC,EAJAsJ,EAAOT,EAAQM,GACfI,EAAOV,EAAQO,GAKnB,GAAIE,GAAQC,EAAM,CAEhB,IADArH,EAASiH,EAAEjH,SACGkH,EAAElH,OAAQ,OAAO,EAC/B,IAAKzD,EAAIyD,EAAgB,GAARzD,KACf,IAAK4K,EAAMF,EAAE1K,GAAI2K,EAAE3K,IAAK,OAAO,EACjC,OAAO,EAGT,GAAI6K,GAAQC,EAAM,OAAO,EAEzB,IAAIC,EAAQL,aAAaM,KACrBC,EAAQN,aAAaK,KACzB,GAAID,GAASE,EAAO,OAAO,EAC3B,GAAIF,GAASE,EAAO,OAAOP,EAAEQ,WAAaP,EAAEO,UAE5C,IAAIC,EAAUT,aAAaU,OACvBC,EAAUV,aAAaS,OAC3B,GAAID,GAAWE,EAAS,OAAO,EAC/B,GAAIF,GAAWE,EAAS,OAAOX,EAAEvI,YAAcwI,EAAExI,WAEjD,IAAIyF,EAAO0C,EAAQI,GAGnB,IAFAjH,EAASmE,EAAKnE,UAEC6G,EAAQK,GAAGlH,OACxB,OAAO,EAET,IAAKzD,EAAIyD,EAAgB,GAARzD,KACf,IAAKuK,EAAQpK,KAAKwK,EAAG/C,EAAK5H,IAAK,OAAO,EAKxC,GAAIwK,GAAkBE,aAAaD,SAAWE,aAAaF,QACzD,OAAOC,IAAMC,EAGf,IAAK3K,EAAIyD,EAAgB,GAARzD,KAEf,KAAY,YADZuB,EAAMqG,EAAK5H,KACa0K,EAAEY,UAQnBV,EAAMF,EAAEnJ,GAAMoJ,EAAEpJ,KAAO,OAAO,EAMvC,OAAO,EAGT,OAAOmJ,GAAMA,GAAKC,GAAMA,EAMfC,CAAMF,EAAGC,GAChB,MAAOY,GACP,GAAKA,EAAMC,SAAWD,EAAMC,QAAQC,MAAM,sBAA2C,aAAlBF,EAAMG,OAOvE,OADAC,QAAQC,KAAK,mEAAoEL,EAAMhL,KAAMgL,EAAMC,UAC5F,EAGT,MAAMD,K,gCClFV,IAAIM,EAAuB,EAAQ,IAEnC,SAASC,KACT,SAASC,KACTA,EAAuBC,kBAAoBF,EAE3C/L,EAAOD,QAAU,WACf,SAASmM,EAAKC,EAAOC,EAAUC,EAAeC,EAAUC,EAAcC,GACpE,GAAIA,IAAWV,EAAf,CAIA,IAAIW,EAAM,IAAInG,MACZ,mLAKF,MADAmG,EAAIjM,KAAO,sBACLiM,GAGR,SAASC,IACP,OAAOR,EAFTA,EAAKS,WAAaT,EAMlB,IAAIU,EAAiB,CACnBC,MAAOX,EACPY,KAAMZ,EACNa,KAAMb,EACNP,OAAQO,EACRvK,OAAQuK,EACRc,OAAQd,EACRe,OAAQf,EAERgB,IAAKhB,EACLiB,QAAST,EACTU,QAASlB,EACTmB,YAAanB,EACboB,WAAYZ,EACZa,KAAMrB,EACNsB,SAAUd,EACVe,MAAOf,EACPgB,UAAWhB,EACXiB,MAAOjB,EACPkB,MAAOlB,EAEPmB,eAAgB7B,EAChBC,kBAAmBF,GAKrB,OAFAa,EAAekB,UAAYlB,EAEpBA,I,gCCnDT5M,EAAOD,QAFoB,gD,iBCK3BC,EAAOD,QAAU,SAAUkG,GAEzB,IAAIqG,EAA6B,oBAAXrI,QAA0BA,OAAOqI,SAEvD,IAAKA,EACH,MAAM,IAAIhG,MAAM,oCAInB,IAAKL,GAAsB,iBAARA,EACjB,OAAOA,EAGR,IAAI8H,EAAUzB,EAAS0B,SAAW,KAAO1B,EAAS2B,KAC9CC,EAAaH,EAAUzB,EAAS6B,SAASC,QAAQ,YAAa,KA2DnE,OA/BenI,EAAImI,QAAQ,uDAAuD,SAASC,EAAWC,GAErG,IAWIC,EAXAC,EAAkBF,EACpBG,OACAL,QAAQ,YAAY,SAAS1N,EAAGgO,GAAK,OAAOA,KAC5CN,QAAQ,YAAY,SAAS1N,EAAGgO,GAAK,OAAOA,KAG9C,MAAI,oDAAoDC,KAAKH,GACpDH,GAQRE,EAFqC,IAAlCC,EAAgBtH,QAAQ,MAElBsH,EACkC,IAAjCA,EAAgBtH,QAAQ,KAEzB6G,EAAUS,EAGVN,EAAaM,EAAgBJ,QAAQ,QAAS,IAIjD,OAASrL,KAAKC,UAAUuL,GAAU,U,mBClF3C,IAAI/L,EAAU,EAAQ,IAEA,iBAAZA,IAAsBA,EAAU,CAAC,CAACxC,EAAOC,EAAIuC,EAAS,MAOhE,IAAI+C,EAAU,CAAC,KAAM,EAErB,eAPI6C,EAQJ,gBAAqBd,GAER,EAAQ,GAAR,CAAmE9E,EAAS+C,GAEtF/C,EAAQoM,SAAQ5O,EAAOD,QAAUyC,EAAQoM,S,iqCCZtCC,E,0WAGF,IAAMtJ,EAAUlD,KAAK8J,MAAM5G,QAAQjD,KAAI,SAACwM,EAAQtF,GAE9C,OAAO,4BAAQhI,IAAMgI,EAAQtI,MAAQ4N,EAAO5N,OAAS4N,EAAOC,UAG9D,OACE,4BACEC,UAAY5I,IAAM6I,oBAClBzO,KAAO6B,KAAK8J,MAAM3L,KAClBU,MAAQmB,KAAK8J,MAAM+C,aACnBC,SAAW9M,KAAK8J,MAAMiD,cAErB7J,Q,8BAfY8J,IAAMC,WAqB3BT,EAAOU,UAAY,CACjBhK,QAASuI,IAAUjB,MACnBrM,KAAMsN,IAAUd,OAChBkC,aAAcpB,IAAUd,OACxBoC,aAActB,IAAUf,MAGX8B,a,ozCCzBTW,E,qLAEoB,SAACC,GACvB,OAAQC,IAAQ,EAAKvD,MAAOsD,M,0SAI5B,OACE,0BAAMT,UAAY5I,IAAMuJ,aACtBC,MAAM,iCACN,kBAAC,UAAD,CACErK,QAAUlD,KAAK8J,MAAM0D,oBACrBX,aAAe7M,KAAK8J,MAAM2D,aAAa1N,WACvC5B,KAAO,eACP4O,aAAe/M,KAAK8J,MAAM4D,iC,8BAdTV,IAAMC,WAqBjCE,EAAaD,UAAY,CACvBM,oBAAqB/B,IAAUjB,MAC/BiD,aAAchC,IAAUnC,OACxBoE,yBAA0BjC,IAAUf,MAGvByC,a,oBCnCfzP,EAAUC,EAAOD,QAAU,EAAQ,GAAR,EAAmE,IAEtF6D,KAAK,CAAC5D,EAAOC,EAAI,ivCAAkvC,GAAG,CAAC,QAAU,EAAE,QAAU,CAAC,6GAA6G,MAAQ,GAAG,SAAW,iMAAiM,KAAO,qBAAqB,eAAiB,CAAC,40CAGxpDF,EAAQ6O,OAAS,CAChB,oBAAuB,4B,oBCNxB7O,EAAUC,EAAOD,QAAU,EAAQ,GAAR,EAAsE,IAEzF6D,KAAK,CAAC5D,EAAOC,EAAI,ygEAA0gE,GAAG,CAAC,QAAU,EAAE,QAAU,CAAC,0HAA0H,8FAA8F,MAAQ,GAAG,SAAW,6+BAA6+B,KAAO,oBAAoB,eAAiB,CAAC,m6EAAm6E,wTAGzuLF,EAAQ6O,OAAS,CAChB,eAAkB,0BAClB,aAAgB,wBAChB,aAAgB,0BAChB,QAAW,0BACX,YAAe,wBACf,UAAa,0BACb,SAAY,0BACZ,UAAa,0BACb,IAAO,4B,kBCbR,IAAIpM,EAAU,EAAQ,IAEA,iBAAZA,IAAsBA,EAAU,CAAC,CAACxC,EAAOC,EAAIuC,EAAS,MAOhE,IAAI+C,EAAU,CAAC,KAAM,EAErB,eAPI6C,EAQJ,gBAAqBd,GAER,EAAQ,GAAR,CAAsE9E,EAAS+C,GAEzF/C,EAAQoM,SAAQ5O,EAAOD,QAAUyC,EAAQoM","file":"PlaybackRate.js","sourcesContent":[" \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, { enumerable: true, get: getter });\n \t\t}\n \t};\n\n \t// define __esModule on exports\n \t__webpack_require__.r = function(exports) {\n \t\tif(typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol.toStringTag) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' });\n \t\t}\n \t\tObject.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });\n \t};\n\n \t// create a fake namespace object\n \t// mode & 1: value is a module id, require it\n \t// mode & 2: merge all properties of value into the ns\n \t// mode & 4: return value when already ns object\n \t// mode & 8|1: behave like require\n \t__webpack_require__.t = function(value, mode) {\n \t\tif(mode & 1) value = __webpack_require__(value);\n \t\tif(mode & 8) return value;\n \t\tif((mode & 4) && typeof value === 'object' && value && value.__esModule) return value;\n \t\tvar ns = Object.create(null);\n \t\t__webpack_require__.r(ns);\n \t\tObject.defineProperty(ns, 'default', { enumerable: true, value: value });\n \t\tif(mode & 2 && typeof value != 'string') for(var key in value) __webpack_require__.d(ns, key, function(key) { return value[key]; }.bind(null, key));\n \t\treturn ns;\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = 57);\n","module.exports = require(\"react\");","/**\n * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\nif (process.env.NODE_ENV !== 'production') {\n var ReactIs = require('react-is');\n\n // By explicitly using `prop-types` you are opting into new development behavior.\n // http://fb.me/prop-types-in-prod\n var throwOnDirectAccess = true;\n module.exports = require('./factoryWithTypeCheckers')(ReactIs.isElement, throwOnDirectAccess);\n} else {\n // By explicitly using `prop-types` you are opting into new production behavior.\n // http://fb.me/prop-types-in-prod\n module.exports = require('./factoryWithThrowingShims')();\n}\n","\"use strict\";\n\n/*\n MIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n Author Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\nmodule.exports = function (useSourceMap) {\n var list = []; // return the list of modules as css string\n\n list.toString = function toString() {\n return this.map(function (item) {\n var content = cssWithMappingToString(item, useSourceMap);\n\n if (item[2]) {\n return '@media ' + item[2] + '{' + content + '}';\n } else {\n return content;\n }\n }).join('');\n }; // import a list of modules into the list\n\n\n list.i = function (modules, mediaQuery) {\n if (typeof modules === 'string') {\n modules = [[null, modules, '']];\n }\n\n var alreadyImportedModules = {};\n\n for (var i = 0; i < this.length; i++) {\n var id = this[i][0];\n\n if (id != null) {\n alreadyImportedModules[id] = true;\n }\n }\n\n for (i = 0; i < modules.length; i++) {\n var item = modules[i]; // skip already imported module\n // this implementation is not 100% perfect for weird media query combinations\n // when a module is imported multiple times with different media queries.\n // I hope this will never occur (Hey this way we have smaller bundles)\n\n if (item[0] == null || !alreadyImportedModules[item[0]]) {\n if (mediaQuery && !item[2]) {\n item[2] = mediaQuery;\n } else if (mediaQuery) {\n item[2] = '(' + item[2] + ') and (' + mediaQuery + ')';\n }\n\n list.push(item);\n }\n }\n };\n\n return list;\n};\n\nfunction cssWithMappingToString(item, useSourceMap) {\n var content = item[1] || '';\n var cssMapping = item[3];\n\n if (!cssMapping) {\n return content;\n }\n\n if (useSourceMap && typeof btoa === 'function') {\n var sourceMapping = toComment(cssMapping);\n var sourceURLs = cssMapping.sources.map(function (source) {\n return '/*# sourceURL=' + cssMapping.sourceRoot + source + ' */';\n });\n return [content].concat(sourceURLs).concat([sourceMapping]).join('\\n');\n }\n\n return [content].join('\\n');\n} // Adapted from convert-source-map (MIT)\n\n\nfunction toComment(sourceMap) {\n // eslint-disable-next-line no-undef\n var base64 = btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap))));\n var data = 'sourceMappingURL=data:application/json;charset=utf-8;base64,' + base64;\n return '/*# ' + data + ' */';\n}","/*\n\tMIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n\tAuthor Tobias Koppers @sokra\n*/\n\nvar stylesInDom = {};\n\nvar\tmemoize = function (fn) {\n\tvar memo;\n\n\treturn function () {\n\t\tif (typeof memo === \"undefined\") memo = fn.apply(this, arguments);\n\t\treturn memo;\n\t};\n};\n\nvar isOldIE = memoize(function () {\n\t// Test for IE <= 9 as proposed by Browserhacks\n\t// @see http://browserhacks.com/#hack-e71d8692f65334173fee715c222cb805\n\t// Tests for existence of standard globals is to allow style-loader\n\t// to operate correctly into non-standard environments\n\t// @see https://github.com/webpack-contrib/style-loader/issues/177\n\treturn window && document && document.all && !window.atob;\n});\n\nvar getTarget = function (target, parent) {\n if (parent){\n return parent.querySelector(target);\n }\n return document.querySelector(target);\n};\n\nvar getElement = (function (fn) {\n\tvar memo = {};\n\n\treturn function(target, parent) {\n // If passing function in options, then use it for resolve \"head\" element.\n // Useful for Shadow Root style i.e\n // {\n // insertInto: function () { return document.querySelector(\"#foo\").shadowRoot }\n // }\n if (typeof target === 'function') {\n return target();\n }\n if (typeof memo[target] === \"undefined\") {\n\t\t\tvar styleTarget = getTarget.call(this, target, parent);\n\t\t\t// Special case to return head of iframe instead of iframe itself\n\t\t\tif (window.HTMLIFrameElement && styleTarget instanceof window.HTMLIFrameElement) {\n\t\t\t\ttry {\n\t\t\t\t\t// This will throw an exception if access to iframe is blocked\n\t\t\t\t\t// due to cross-origin restrictions\n\t\t\t\t\tstyleTarget = styleTarget.contentDocument.head;\n\t\t\t\t} catch(e) {\n\t\t\t\t\tstyleTarget = null;\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t\tmemo[target] = styleTarget;\n\t\t}\n\t\treturn memo[target]\n\t};\n})();\n\nvar singleton = null;\nvar\tsingletonCounter = 0;\nvar\tstylesInsertedAtTop = [];\n\nvar\tfixUrls = require(\"./urls\");\n\nmodule.exports = function(list, options) {\n\tif (typeof DEBUG !== \"undefined\" && DEBUG) {\n\t\tif (typeof document !== \"object\") throw new Error(\"The style-loader cannot be used in a non-browser environment\");\n\t}\n\n\toptions = options || {};\n\n\toptions.attrs = typeof options.attrs === \"object\" ? options.attrs : {};\n\n\t// Force single-tag solution on IE6-9, which has a hard limit on the # of <style>\n\t// tags it will allow on a page\n\tif (!options.singleton && typeof options.singleton !== \"boolean\") options.singleton = isOldIE();\n\n\t// By default, add <style> tags to the <head> element\n if (!options.insertInto) options.insertInto = \"head\";\n\n\t// By default, add <style> tags to the bottom of the target\n\tif (!options.insertAt) options.insertAt = \"bottom\";\n\n\tvar styles = listToStyles(list, options);\n\n\taddStylesToDom(styles, options);\n\n\treturn function update (newList) {\n\t\tvar mayRemove = [];\n\n\t\tfor (var i = 0; i < styles.length; i++) {\n\t\t\tvar item = styles[i];\n\t\t\tvar domStyle = stylesInDom[item.id];\n\n\t\t\tdomStyle.refs--;\n\t\t\tmayRemove.push(domStyle);\n\t\t}\n\n\t\tif(newList) {\n\t\t\tvar newStyles = listToStyles(newList, options);\n\t\t\taddStylesToDom(newStyles, options);\n\t\t}\n\n\t\tfor (var i = 0; i < mayRemove.length; i++) {\n\t\t\tvar domStyle = mayRemove[i];\n\n\t\t\tif(domStyle.refs === 0) {\n\t\t\t\tfor (var j = 0; j < domStyle.parts.length; j++) domStyle.parts[j]();\n\n\t\t\t\tdelete stylesInDom[domStyle.id];\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t};\n};\n\nfunction addStylesToDom (styles, options) {\n\tfor (var i = 0; i < styles.length; i++) {\n\t\tvar item = styles[i];\n\t\tvar domStyle = stylesInDom[item.id];\n\n\t\tif(domStyle) {\n\t\t\tdomStyle.refs++;\n\n\t\t\tfor(var j = 0; j < domStyle.parts.length; j++) {\n\t\t\t\tdomStyle.parts[j](item.parts[j]);\n\t\t\t}\n\n\t\t\tfor(; j < item.parts.length; j++) {\n\t\t\t\tdomStyle.parts.push(addStyle(item.parts[j], options));\n\t\t\t}\n\t\t} else {\n\t\t\tvar parts = [];\n\n\t\t\tfor(var j = 0; j < item.parts.length; j++) {\n\t\t\t\tparts.push(addStyle(item.parts[j], options));\n\t\t\t}\n\n\t\t\tstylesInDom[item.id] = {id: item.id, refs: 1, parts: parts};\n\t\t}\n\t}\n}\n\nfunction listToStyles (list, options) {\n\tvar styles = [];\n\tvar newStyles = {};\n\n\tfor (var i = 0; i < list.length; i++) {\n\t\tvar item = list[i];\n\t\tvar id = options.base ? item[0] + options.base : item[0];\n\t\tvar css = item[1];\n\t\tvar media = item[2];\n\t\tvar sourceMap = item[3];\n\t\tvar part = {css: css, media: media, sourceMap: sourceMap};\n\n\t\tif(!newStyles[id]) styles.push(newStyles[id] = {id: id, parts: [part]});\n\t\telse newStyles[id].parts.push(part);\n\t}\n\n\treturn styles;\n}\n\nfunction insertStyleElement (options, style) {\n\tvar target = getElement(options.insertInto)\n\n\tif (!target) {\n\t\tthrow new Error(\"Couldn't find a style target. This probably means that the value for the 'insertInto' parameter is invalid.\");\n\t}\n\n\tvar lastStyleElementInsertedAtTop = stylesInsertedAtTop[stylesInsertedAtTop.length - 1];\n\n\tif (options.insertAt === \"top\") {\n\t\tif (!lastStyleElementInsertedAtTop) {\n\t\t\ttarget.insertBefore(style, target.firstChild);\n\t\t} else if (lastStyleElementInsertedAtTop.nextSibling) {\n\t\t\ttarget.insertBefore(style, lastStyleElementInsertedAtTop.nextSibling);\n\t\t} else {\n\t\t\ttarget.appendChild(style);\n\t\t}\n\t\tstylesInsertedAtTop.push(style);\n\t} else if (options.insertAt === \"bottom\") {\n\t\ttarget.appendChild(style);\n\t} else if (typeof options.insertAt === \"object\" && options.insertAt.before) {\n\t\tvar nextSibling = getElement(options.insertAt.before, target);\n\t\ttarget.insertBefore(style, nextSibling);\n\t} else {\n\t\tthrow new Error(\"[Style Loader]\\n\\n Invalid value for parameter 'insertAt' ('options.insertAt') found.\\n Must be 'top', 'bottom', or Object.\\n (https://github.com/webpack-contrib/style-loader#insertat)\\n\");\n\t}\n}\n\nfunction removeStyleElement (style) {\n\tif (style.parentNode === null) return false;\n\tstyle.parentNode.removeChild(style);\n\n\tvar idx = stylesInsertedAtTop.indexOf(style);\n\tif(idx >= 0) {\n\t\tstylesInsertedAtTop.splice(idx, 1);\n\t}\n}\n\nfunction createStyleElement (options) {\n\tvar style = document.createElement(\"style\");\n\n\tif(options.attrs.type === undefined) {\n\t\toptions.attrs.type = \"text/css\";\n\t}\n\n\tif(options.attrs.nonce === undefined) {\n\t\tvar nonce = getNonce();\n\t\tif (nonce) {\n\t\t\toptions.attrs.nonce = nonce;\n\t\t}\n\t}\n\n\taddAttrs(style, options.attrs);\n\tinsertStyleElement(options, style);\n\n\treturn style;\n}\n\nfunction createLinkElement (options) {\n\tvar link = document.createElement(\"link\");\n\n\tif(options.attrs.type === undefined) {\n\t\toptions.attrs.type = \"text/css\";\n\t}\n\toptions.attrs.rel = \"stylesheet\";\n\n\taddAttrs(link, options.attrs);\n\tinsertStyleElement(options, link);\n\n\treturn link;\n}\n\nfunction addAttrs (el, attrs) {\n\tObject.keys(attrs).forEach(function (key) {\n\t\tel.setAttribute(key, attrs[key]);\n\t});\n}\n\nfunction getNonce() {\n\tif (typeof __webpack_nonce__ === 'undefined') {\n\t\treturn null;\n\t}\n\n\treturn __webpack_nonce__;\n}\n\nfunction addStyle (obj, options) {\n\tvar style, update, remove, result;\n\n\t// If a transform function was defined, run it on the css\n\tif (options.transform && obj.css) {\n\t result = typeof options.transform === 'function'\n\t\t ? options.transform(obj.css) \n\t\t : options.transform.default(obj.css);\n\n\t if (result) {\n\t \t// If transform returns a value, use that instead of the original css.\n\t \t// This allows running runtime transformations on the css.\n\t \tobj.css = result;\n\t } else {\n\t \t// If the transform function returns a falsy value, don't add this css.\n\t \t// This allows conditional loading of css\n\t \treturn function() {\n\t \t\t// noop\n\t \t};\n\t }\n\t}\n\n\tif (options.singleton) {\n\t\tvar styleIndex = singletonCounter++;\n\n\t\tstyle = singleton || (singleton = createStyleElement(options));\n\n\t\tupdate = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, false);\n\t\tremove = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, true);\n\n\t} else if (\n\t\tobj.sourceMap &&\n\t\ttypeof URL === \"function\" &&\n\t\ttypeof URL.createObjectURL === \"function\" &&\n\t\ttypeof URL.revokeObjectURL === \"function\" &&\n\t\ttypeof Blob === \"function\" &&\n\t\ttypeof btoa === \"function\"\n\t) {\n\t\tstyle = createLinkElement(options);\n\t\tupdate = updateLink.bind(null, style, options);\n\t\tremove = function () {\n\t\t\tremoveStyleElement(style);\n\n\t\t\tif(style.href) URL.revokeObjectURL(style.href);\n\t\t};\n\t} else {\n\t\tstyle = createStyleElement(options);\n\t\tupdate = applyToTag.bind(null, style);\n\t\tremove = function () {\n\t\t\tremoveStyleElement(style);\n\t\t};\n\t}\n\n\tupdate(obj);\n\n\treturn function updateStyle (newObj) {\n\t\tif (newObj) {\n\t\t\tif (\n\t\t\t\tnewObj.css === obj.css &&\n\t\t\t\tnewObj.media === obj.media &&\n\t\t\t\tnewObj.sourceMap === obj.sourceMap\n\t\t\t) {\n\t\t\t\treturn;\n\t\t\t}\n\n\t\t\tupdate(obj = newObj);\n\t\t} else {\n\t\t\tremove();\n\t\t}\n\t};\n}\n\nvar replaceText = (function () {\n\tvar textStore = [];\n\n\treturn function (index, replacement) {\n\t\ttextStore[index] = replacement;\n\n\t\treturn textStore.filter(Boolean).join('\\n');\n\t};\n})();\n\nfunction applyToSingletonTag (style, index, remove, obj) {\n\tvar css = remove ? \"\" : obj.css;\n\n\tif (style.styleSheet) {\n\t\tstyle.styleSheet.cssText = replaceText(index, css);\n\t} else {\n\t\tvar cssNode = document.createTextNode(css);\n\t\tvar childNodes = style.childNodes;\n\n\t\tif (childNodes[index]) style.removeChild(childNodes[index]);\n\n\t\tif (childNodes.length) {\n\t\t\tstyle.insertBefore(cssNode, childNodes[index]);\n\t\t} else {\n\t\t\tstyle.appendChild(cssNode);\n\t\t}\n\t}\n}\n\nfunction applyToTag (style, obj) {\n\tvar css = obj.css;\n\tvar media = obj.media;\n\n\tif(media) {\n\t\tstyle.setAttribute(\"media\", media)\n\t}\n\n\tif(style.styleSheet) {\n\t\tstyle.styleSheet.cssText = css;\n\t} else {\n\t\twhile(style.firstChild) {\n\t\t\tstyle.removeChild(style.firstChild);\n\t\t}\n\n\t\tstyle.appendChild(document.createTextNode(css));\n\t}\n}\n\nfunction updateLink (link, options, obj) {\n\tvar css = obj.css;\n\tvar sourceMap = obj.sourceMap;\n\n\t/*\n\t\tIf convertToAbsoluteUrls isn't defined, but sourcemaps are enabled\n\t\tand there is no publicPath defined then lets turn convertToAbsoluteUrls\n\t\ton by default. Otherwise default to the convertToAbsoluteUrls option\n\t\tdirectly\n\t*/\n\tvar autoFixUrls = options.convertToAbsoluteUrls === undefined && sourceMap;\n\n\tif (options.convertToAbsoluteUrls || autoFixUrls) {\n\t\tcss = fixUrls(css);\n\t}\n\n\tif (sourceMap) {\n\t\t// http://stackoverflow.com/a/26603875\n\t\tcss += \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,\" + btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap)))) + \" */\";\n\t}\n\n\tvar blob = new Blob([css], { type: \"text/css\" });\n\n\tvar oldSrc = link.href;\n\n\tlink.href = URL.createObjectURL(blob);\n\n\tif(oldSrc) URL.revokeObjectURL(oldSrc);\n}\n","'use strict';\n\nvar isArray = Array.isArray;\nvar keyList = Object.keys;\nvar hasProp = Object.prototype.hasOwnProperty;\nvar hasElementType = typeof Element !== 'undefined';\n\nfunction equal(a, b) {\n // fast-deep-equal index.js 2.0.1\n if (a === b) return true;\n\n if (a && b && typeof a == 'object' && typeof b == 'object') {\n var arrA = isArray(a)\n , arrB = isArray(b)\n , i\n , length\n , key;\n\n if (arrA && arrB) {\n length = a.length;\n if (length != b.length) return false;\n for (i = length; i-- !== 0;)\n if (!equal(a[i], b[i])) return false;\n return true;\n }\n\n if (arrA != arrB) return false;\n\n var dateA = a instanceof Date\n , dateB = b instanceof Date;\n if (dateA != dateB) return false;\n if (dateA && dateB) return a.getTime() == b.getTime();\n\n var regexpA = a instanceof RegExp\n , regexpB = b instanceof RegExp;\n if (regexpA != regexpB) return false;\n if (regexpA && regexpB) return a.toString() == b.toString();\n\n var keys = keyList(a);\n length = keys.length;\n\n if (length !== keyList(b).length)\n return false;\n\n for (i = length; i-- !== 0;)\n if (!hasProp.call(b, keys[i])) return false;\n // end fast-deep-equal\n\n // start react-fast-compare\n // custom handling for DOM elements\n if (hasElementType && a instanceof Element && b instanceof Element)\n return a === b;\n\n // custom handling for React\n for (i = length; i-- !== 0;) {\n key = keys[i];\n if (key === '_owner' && a.$$typeof) {\n // React-specific: avoid traversing React elements' _owner.\n // _owner contains circular references\n // and is not needed when comparing the actual elements (and not their owners)\n // .$$typeof and ._store on just reasonable markers of a react element\n continue;\n } else {\n // all other properties should be traversed as usual\n if (!equal(a[key], b[key])) return false;\n }\n }\n // end react-fast-compare\n\n // fast-deep-equal index.js 2.0.1\n return true;\n }\n\n return a !== a && b !== b;\n}\n// end fast-deep-equal\n\nmodule.exports = function exportedEqual(a, b) {\n try {\n return equal(a, b);\n } catch (error) {\n if ((error.message && error.message.match(/stack|recursion/i)) || (error.number === -2146828260)) {\n // warn on circular references, don't crash\n // browsers give this different errors name and messages:\n // chrome/safari: \"RangeError\", \"Maximum call stack size exceeded\"\n // firefox: \"InternalError\", too much recursion\"\n // edge: \"Error\", \"Out of stack space\"\n console.warn('Warning: react-fast-compare does not handle circular references.', error.name, error.message);\n return false;\n }\n // some other error. we should definitely know about these\n throw error;\n }\n};\n","/**\n * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\n'use strict';\n\nvar ReactPropTypesSecret = require('./lib/ReactPropTypesSecret');\n\nfunction emptyFunction() {}\nfunction emptyFunctionWithReset() {}\nemptyFunctionWithReset.resetWarningCache = emptyFunction;\n\nmodule.exports = function() {\n function shim(props, propName, componentName, location, propFullName, secret) {\n if (secret === ReactPropTypesSecret) {\n // It is still safe when called from React.\n return;\n }\n var err = new Error(\n 'Calling PropTypes validators directly is not supported by the `prop-types` package. ' +\n 'Use PropTypes.checkPropTypes() to call them. ' +\n 'Read more at http://fb.me/use-check-prop-types'\n );\n err.name = 'Invariant Violation';\n throw err;\n };\n shim.isRequired = shim;\n function getShim() {\n return shim;\n };\n // Important!\n // Keep this list in sync with production version in `./factoryWithTypeCheckers.js`.\n var ReactPropTypes = {\n array: shim,\n bool: shim,\n func: shim,\n number: shim,\n object: shim,\n string: shim,\n symbol: shim,\n\n any: shim,\n arrayOf: getShim,\n element: shim,\n elementType: shim,\n instanceOf: getShim,\n node: shim,\n objectOf: getShim,\n oneOf: getShim,\n oneOfType: getShim,\n shape: getShim,\n exact: getShim,\n\n checkPropTypes: emptyFunctionWithReset,\n resetWarningCache: emptyFunction\n };\n\n ReactPropTypes.PropTypes = ReactPropTypes;\n\n return ReactPropTypes;\n};\n","/**\n * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\n'use strict';\n\nvar ReactPropTypesSecret = 'SECRET_DO_NOT_PASS_THIS_OR_YOU_WILL_BE_FIRED';\n\nmodule.exports = ReactPropTypesSecret;\n","\n/**\n * When source maps are enabled, `style-loader` uses a link element with a data-uri to\n * embed the css on the page. This breaks all relative urls because now they are relative to a\n * bundle instead of the current page.\n *\n * One solution is to only use full urls, but that may be impossible.\n *\n * Instead, this function \"fixes\" the relative urls to be absolute according to the current page location.\n *\n * A rudimentary test suite is located at `test/fixUrls.js` and can be run via the `npm test` command.\n *\n */\n\nmodule.exports = function (css) {\n // get current location\n var location = typeof window !== \"undefined\" && window.location;\n\n if (!location) {\n throw new Error(\"fixUrls requires window.location\");\n }\n\n\t// blank or null?\n\tif (!css || typeof css !== \"string\") {\n\t return css;\n }\n\n var baseUrl = location.protocol + \"//\" + location.host;\n var currentDir = baseUrl + location.pathname.replace(/\\/[^\\/]*$/, \"/\");\n\n\t// convert each url(...)\n\t/*\n\tThis regular expression is just a way to recursively match brackets within\n\ta string.\n\n\t /url\\s*\\( = Match on the word \"url\" with any whitespace after it and then a parens\n\t ( = Start a capturing group\n\t (?: = Start a non-capturing group\n\t [^)(] = Match anything that isn't a parentheses\n\t | = OR\n\t \\( = Match a start parentheses\n\t (?: = Start another non-capturing groups\n\t [^)(]+ = Match anything that isn't a parentheses\n\t | = OR\n\t \\( = Match a start parentheses\n\t [^)(]* = Match anything that isn't a parentheses\n\t \\) = Match a end parentheses\n\t ) = End Group\n *\\) = Match anything and then a close parens\n ) = Close non-capturing group\n * = Match anything\n ) = Close capturing group\n\t \\) = Match a close parens\n\n\t /gi = Get all matches, not the first. Be case insensitive.\n\t */\n\tvar fixedCss = css.replace(/url\\s*\\(((?:[^)(]|\\((?:[^)(]+|\\([^)(]*\\))*\\))*)\\)/gi, function(fullMatch, origUrl) {\n\t\t// strip quotes (if they exist)\n\t\tvar unquotedOrigUrl = origUrl\n\t\t\t.trim()\n\t\t\t.replace(/^\"(.*)\"$/, function(o, $1){ return $1; })\n\t\t\t.replace(/^'(.*)'$/, function(o, $1){ return $1; });\n\n\t\t// already a full url? no change\n\t\tif (/^(#|data:|http:\\/\\/|https:\\/\\/|file:\\/\\/\\/|\\s*$)/i.test(unquotedOrigUrl)) {\n\t\t return fullMatch;\n\t\t}\n\n\t\t// convert the url to a full url\n\t\tvar newUrl;\n\n\t\tif (unquotedOrigUrl.indexOf(\"//\") === 0) {\n\t\t \t//TODO: should we add protocol?\n\t\t\tnewUrl = unquotedOrigUrl;\n\t\t} else if (unquotedOrigUrl.indexOf(\"/\") === 0) {\n\t\t\t// path should be relative to the base url\n\t\t\tnewUrl = baseUrl + unquotedOrigUrl; // already starts with '/'\n\t\t} else {\n\t\t\t// path should be relative to current directory\n\t\t\tnewUrl = currentDir + unquotedOrigUrl.replace(/^\\.\\//, \"\"); // Strip leading './'\n\t\t}\n\n\t\t// send back the fixed url(...)\n\t\treturn \"url(\" + JSON.stringify(newUrl) + \")\";\n\t});\n\n\t// send back the fixed css\n\treturn fixedCss;\n};\n","\nvar content = require(\"!!../../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./Select.module.scss\");\n\nif(typeof content === 'string') content = [[module.id, content, '']];\n\nvar transform;\nvar insertInto;\n\n\n\nvar options = {\"hmr\":true}\n\noptions.transform = transform\noptions.insertInto = undefined;\n\nvar update = require(\"!../../../../node_modules/style-loader/lib/addStyles.js\")(content, options);\n\nif(content.locals) module.exports = content.locals;\n\nif(module.hot) {\n\tmodule.hot.accept(\"!!../../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./Select.module.scss\", function() {\n\t\tvar newContent = require(\"!!../../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./Select.module.scss\");\n\n\t\tif(typeof newContent === 'string') newContent = [[module.id, newContent, '']];\n\n\t\tvar locals = (function(a, b) {\n\t\t\tvar key, idx = 0;\n\n\t\t\tfor(key in a) {\n\t\t\t\tif(!b || a[key] !== b[key]) return false;\n\t\t\t\tidx++;\n\t\t\t}\n\n\t\t\tfor(key in b) idx--;\n\n\t\t\treturn idx === 0;\n\t\t}(content.locals, newContent.locals));\n\n\t\tif(!locals) throw new Error('Aborting CSS HMR due to changed css-modules locals.');\n\n\t\tupdate(newContent);\n\t});\n\n\tmodule.hot.dispose(function() { update(); });\n}","import React from 'react';\nimport PropTypes from 'prop-types';\n\nimport style from './Select.module.scss';\n\nclass Select extends React.Component {\n\n render() {\n const options = this.props.options.map((option, index) => {\n // eslint-disable-next-line react/no-array-index-key\n return <option key={ index } value={ option.value }>{option.label}</option>;\n });\n\n return (\n <select\n className={ style.selectPlayerControl }\n name={ this.props.name }\n value={ this.props.currentValue }\n onChange={ this.props.handleChange }\n >\n {options}\n </select>\n );\n }\n}\n\nSelect.propTypes = {\n options: PropTypes.array,\n name: PropTypes.string,\n currentValue: PropTypes.string,\n handleChange: PropTypes.func\n};\n\nexport default Select;\n","import React from 'react';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport isEqual from 'react-fast-compare';\n\nimport Select from './Select';\n\nimport style from './PlayerControls/index.module.scss';\n\nclass PlaybackRate extends React.Component {\n\n shouldComponentUpdate = (nextProps) => {\n return !isEqual(this.props, nextProps);\n }\n\n render() {\n return (\n <span className={ style.playBackRate }\n title=\"Playback rate: alt - & alt + \">\n <Select\n options={ this.props.playbackRateOptions }\n currentValue={ this.props.playbackRate.toString() }\n name={ 'playbackRate' }\n handleChange={ this.props.handlePlayBackRateChange }\n />\n </span>\n );\n }\n}\n\nPlaybackRate.propTypes = {\n playbackRateOptions: PropTypes.array,\n playbackRate: PropTypes.number,\n handlePlayBackRateChange: PropTypes.func\n};\n\nexport default PlaybackRate;\n","exports = module.exports = require(\"../../../../node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js\")(true);\n// Module\nexports.push([module.id, \"._34fv5jYOgZKRoWiMw1LZ7y[name='playbackRate']{font-size:1em;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;height:48px;width:97px;border-radius:0;background-image:url(data:image/svg+xml;utf8;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTguMS4xLCBTVkcgRXhwb3J0IFBsdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDEyNS4zMDQgMTI1LjMwNCIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgMTI1LjMwNCAxMjUuMzA0OyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjE2cHgiIGhlaWdodD0iMTZweCI+CjxnPgoJPGc+CgkJPHBvbHlnb24gcG9pbnRzPSI2Mi42NTIsMTAzLjg5NSAwLDIxLjQwOSAxMjUuMzA0LDIxLjQwOSAgICIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJPC9nPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+Cjwvc3ZnPgo=);background-repeat:no-repeat;background-position:85% center;color:white;border-color:transparent;padding-left:32px}@media (max-width: 768px){._34fv5jYOgZKRoWiMw1LZ7y[name='playbackRate']{width:100%}}\\n\", \"\",{\"version\":3,\"sources\":[\"/Users/greent12/workspace/react-transcript-editor/packages/components/media-player/src/Select.module.scss\"],\"names\":[],\"mappings\":\"AAAA,8CACE,aAAc,CACd,uBAAwB,CACxB,oBAAqB,CACrB,eAAgB,CAChB,WAAY,CACZ,UAAW,CACX,eAAgB,CAChB,q4BAAs4B,CACt4B,2BAA4B,CAC5B,8BAA+B,CAC/B,WAAY,CACZ,wBAAyB,CACzB,iBAAkB,CACnB,0BAIC,8CACE,UAAW,CACZ\",\"file\":\"Select.module.scss\",\"sourcesContent\":[\".selectPlayerControl[name='playbackRate'] {\\n font-size: 1em;\\n -webkit-appearance: none;\\n -moz-appearance: none;\\n appearance: none;\\n height: 48px;\\n width: 97px;\\n border-radius: 0;\\n background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iaXNvLTg4NTktMSI/Pgo8IS0tIEdlbmVyYXRvcjogQWRvYmUgSWxsdXN0cmF0b3IgMTguMS4xLCBTVkcgRXhwb3J0IFBsdWctSW4gLiBTVkcgVmVyc2lvbjogNi4wMCBCdWlsZCAwKSAgLS0+CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iQ2FwYV8xIiB4PSIwcHgiIHk9IjBweCIgdmlld0JveD0iMCAwIDEyNS4zMDQgMTI1LjMwNCIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgMTI1LjMwNCAxMjUuMzA0OyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSIgd2lkdGg9IjE2cHgiIGhlaWdodD0iMTZweCI+CjxnPgoJPGc+CgkJPHBvbHlnb24gcG9pbnRzPSI2Mi42NTIsMTAzLjg5NSAwLDIxLjQwOSAxMjUuMzA0LDIxLjQwOSAgICIgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIvPgoJPC9nPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+CjxnPgo8L2c+Cjwvc3ZnPgo=);\\n background-repeat: no-repeat;\\n background-position: 85% center;\\n color: white;\\n border-color: transparent;\\n padding-left: 32px;\\n}\\n\\n@media (max-width: 768px) {\\n\\n .selectPlayerControl[name='playbackRate'] {\\n width: 100%;\\n }\\n}\\n\"]}]);\n\n// Exports\nexports.locals = {\n\t\"selectPlayerControl\": \"_34fv5jYOgZKRoWiMw1LZ7y\"\n};","exports = module.exports = require(\"../../../../../node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js\")(true);\n// Module\nexports.push([module.id, \"._3Uxalc08gMtzZB4hnaX85U{margin-bottom:0.5em}._3Uxalc08gMtzZB4hnaX85U>*{display:inline-block}._3Uxalc08gMtzZB4hnaX85U>*:not(:last-child){margin-right:0.5em}.nfFU1U4XOLMdzg9dnbQE6{width:48px;height:48px;padding:0.5em;border:0;color:white;background:#282828;font-size:1em;cursor:pointer;margin-right:0.3rem;margin-top:0.3rem}.nfFU1U4XOLMdzg9dnbQE6:hover{background:#4a4a4a}._14YMQpt-PkIxcQSwXXLlvg{width:70px;border:0;color:white;font-size:1em;cursor:pointer;position:relative;margin-right:0.3rem}._14YMQpt-PkIxcQSwXXLlvg::before{content:'×';position:absolute;bottom:-2px;left:21px}._14YMQpt-PkIxcQSwXXLlvg>select{padding-top:0.5em;padding-bottom:0.5em;height:100%;outline:none;width:auto;width:100%;color:white;background-color:#282828;cursor:pointer}._14YMQpt-PkIxcQSwXXLlvg>select:hover{background-color:#4a4a4a}._2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb{display:inline-block;text-align:center;line-height:48px;padding:0 1em;background-color:#282828}._2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb .aH0YF-Y9zIHOtgN9PmNDJ{color:#E2A9A2;cursor:pointer;font-family:'Lucida Console', monospace}._2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb ._1of7QGIwcp_3wqr89BYIJr{color:#767676;margin:0 1em}._2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb ._2N6hqY-gxXwJ-2c8sRoL5i{color:white;font-family:'Lucida Console', monospace}@media (max-width: 768px){._3Uxalc08gMtzZB4hnaX85U{display:grid;grid-template-rows:10% 3rem 3rem;grid-row-gap:5px;margin:0 0 0.5rem 0}._3Uxalc08gMtzZB4hnaX85U>*:not(:last-child){margin:0}._3Yzz5SC0aWv6XsLwxfjSEh{display:grid;grid-template-columns:repeat(4, 1fr);grid-column-gap:0.2em}.nfFU1U4XOLMdzg9dnbQE6{width:100%;height:48px;margin:0}._14YMQpt-PkIxcQSwXXLlvg{width:100%;grid-column:1 / span 2}._14YMQpt-PkIxcQSwXXLlvg::before{bottom:30%}._2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb{background-color:transparent;align-self:start;padding:0}._2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb .aH0YF-Y9zIHOtgN9PmNDJ{float:left;font-size:0.7em;line-height:1em}._2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb ._1of7QGIwcp_3wqr89BYIJr{display:none}._2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb ._2N6hqY-gxXwJ-2c8sRoL5i{color:white;font-size:0.7em;float:right;line-height:1em}._3jaqTgIQjj8Ae1CLtIF2e0{display:none}}\\n\", \"\",{\"version\":3,\"sources\":[\"/Users/greent12/workspace/react-transcript-editor/packages/components/media-player/src/PlayerControls/index.module.scss\",\"/Users/greent12/workspace/react-transcript-editor/packages/config/style-guide/colours.scss\"],\"names\":[],\"mappings\":\"AAEA,yBACE,mBAAoB,CACrB,2BAGC,oBAAqB,CACtB,4CAGC,kBAAmB,CACpB,uBAGC,UAAW,CACX,WAAY,CACZ,aAAc,CACd,QAAS,CACT,WAAY,CACZ,kBCnB0B,CDoB1B,aAAc,CACd,cAAe,CACf,mBAAoB,CACpB,iBAAkB,CAVpB,6BAaI,kBCzBqB,CD0BtB,yBAID,UAAW,CACX,QAAS,CACT,WAAY,CACZ,aAAc,CACd,cAAe,CACf,iBAAkB,CAClB,mBAAoB,CAPtB,iCAUI,WAAY,CACZ,iBAAkB,CAClB,WAAY,CACZ,SAAU,CAbd,gCAiBI,iBAAkB,CAClB,oBAAqB,CACrB,WAAY,CACZ,YAAa,CACb,UAAW,CACX,UAAW,CACX,WAAY,CACZ,wBCtDwB,CDuDxB,cAAe,CAzBnB,sCA4BM,wBCzDmB,CD0DpB,yBAKH,oBAAqB,CACrB,iBAAkB,CAClB,gBAAiB,CACjB,aAAc,CACd,wBCpE0B,CD+D5B,gDAQI,aCjEuB,CDkEvB,cAAe,CACf,uCAAwC,CAV5C,kDAcI,aC1EsB,CD2EtB,YAAa,CAfjB,kDAmBI,WAAY,CACZ,wCAAyC,CAC1C,0BAKD,yBACE,YAAa,CACb,gCAAiC,CACjC,gBAAiB,CACjB,mBAAoB,CACrB,4CAGC,QAAS,CACV,yBAGC,YAAa,CACb,oCAAqC,CACrC,qBAAsB,CACvB,uBAGC,UAAW,CACX,WAAY,CACZ,QAAS,CACV,yBAGC,UAAW,CACX,sBAAuB,CAFzB,iCAKI,UAAW,CACZ,yBAID,4BAA6B,CAC7B,gBAAiB,CACjB,SAAU,CAHZ,gDAMI,UAAW,CACX,eAAgB,CAChB,eAAgB,CARpB,kDAYI,YAAa,CAZjB,kDAgBI,WAAY,CACZ,eAAgB,CAChB,WAAY,CACZ,eAAgB,CACjB,yBAID,YAAa,CACd\",\"file\":\"index.module.scss\",\"sourcesContent\":[\"@import '../../../../config/style-guide/colours.scss';\\n\\n.playerControls {\\n margin-bottom: 0.5em;\\n}\\n\\n.playerControls > * {\\n display: inline-block;\\n}\\n\\n.playerControls > *:not(:last-child) {\\n margin-right: 0.5em;\\n}\\n\\n.playerButton {\\n width: 48px;\\n height: 48px;\\n padding: 0.5em;\\n border: 0;\\n color: white;\\n background: $color-darkest-grey;\\n font-size: 1em;\\n cursor: pointer;\\n margin-right: 0.3rem;\\n margin-top: 0.3rem;\\n\\n &:hover {\\n background: $color-dark-grey;\\n }\\n}\\n\\n.playBackRate {\\n width: 70px;\\n border: 0;\\n color: white;\\n font-size: 1em;\\n cursor: pointer;\\n position: relative;\\n margin-right: 0.3rem;\\n\\n &::before {\\n content: '×';\\n position: absolute;\\n bottom: -2px;\\n left: 21px;\\n }\\n\\n & > select {\\n padding-top: 0.5em;\\n padding-bottom: 0.5em;\\n height: 100%;\\n outline: none;\\n width: auto;\\n width: 100%;\\n color: white;\\n background-color: $color-darkest-grey;\\n cursor: pointer;\\n\\n &:hover {\\n background-color: $color-dark-grey;\\n }\\n }\\n}\\n\\n.timeBox {\\n display: inline-block;\\n text-align: center;\\n line-height: 48px;\\n padding: 0 1em;\\n background-color: $color-darkest-grey;\\n\\n .currentTime {\\n color: $color-light-shilo;\\n cursor: pointer;\\n font-family: 'Lucida Console', monospace;\\n }\\n\\n .separator {\\n color: $color-light-grey;\\n margin: 0 1em;\\n }\\n\\n .duration {\\n color: white;\\n font-family: 'Lucida Console', monospace;\\n }\\n}\\n\\n@media (max-width: 768px) {\\n\\n .playerControls {\\n display: grid;\\n grid-template-rows: 10% 3rem 3rem;\\n grid-row-gap: 5px;\\n margin: 0 0 0.5rem 0;\\n }\\n\\n .playerControls > *:not(:last-child) {\\n margin: 0;\\n }\\n\\n .btnsGroup {\\n display: grid;\\n grid-template-columns: repeat(4, 1fr);\\n grid-column-gap: 0.2em;\\n }\\n\\n .playerButton {\\n width: 100%;\\n height: 48px;\\n margin: 0;\\n }\\n\\n .playBackRate {\\n width: 100%;\\n grid-column: 1 / span 2;\\n\\n &::before {\\n bottom: 30%;\\n }\\n }\\n\\n .timeBox {\\n background-color: transparent;\\n align-self: start;\\n padding: 0;\\n\\n .currentTime {\\n float: left;\\n font-size: 0.7em;\\n line-height: 1em;\\n }\\n\\n .separator {\\n display: none;\\n }\\n\\n .duration {\\n color: white;\\n font-size: 0.7em;\\n float: right;\\n line-height: 1em;\\n }\\n }\\n\\n .pip {\\n display: none;\\n }\\n}\\n\",\"$color-labs-red: #a0372d !default;\\n$color-darkest-grey: #282828 !default;\\n$color-dark-grey: #4a4a4a !default;\\n$color-mid-grey: #696969 !default;\\n$color-light-grey: #767676 !default;\\n$color-lightest-grey: #f2f2f2 !default;\\n$color-subt-green: #69e3c2 !default;\\n$color-light-shilo: #E2A9A2 !default;\\n\"]}]);\n\n// Exports\nexports.locals = {\n\t\"playerControls\": \"_3Uxalc08gMtzZB4hnaX85U\",\n\t\"playerButton\": \"nfFU1U4XOLMdzg9dnbQE6\",\n\t\"playBackRate\": \"_14YMQpt-PkIxcQSwXXLlvg\",\n\t\"timeBox\": \"_2znM3G4aR2HBCH20g6mhGb\",\n\t\"currentTime\": \"aH0YF-Y9zIHOtgN9PmNDJ\",\n\t\"separator\": \"_1of7QGIwcp_3wqr89BYIJr\",\n\t\"duration\": \"_2N6hqY-gxXwJ-2c8sRoL5i\",\n\t\"btnsGroup\": \"_3Yzz5SC0aWv6XsLwxfjSEh\",\n\t\"pip\": \"_3jaqTgIQjj8Ae1CLtIF2e0\"\n};","\nvar content = require(\"!!../../../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./index.module.scss\");\n\nif(typeof content === 'string') content = [[module.id, content, '']];\n\nvar transform;\nvar insertInto;\n\n\n\nvar options = {\"hmr\":true}\n\noptions.transform = transform\noptions.insertInto = undefined;\n\nvar update = require(\"!../../../../../node_modules/style-loader/lib/addStyles.js\")(content, options);\n\nif(content.locals) module.exports = content.locals;\n\nif(module.hot) {\n\tmodule.hot.accept(\"!!../../../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./index.module.scss\", function() {\n\t\tvar newContent = require(\"!!../../../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./index.module.scss\");\n\n\t\tif(typeof newContent === 'string') newContent = [[module.id, newContent, '']];\n\n\t\tvar locals = (function(a, b) {\n\t\t\tvar key, idx = 0;\n\n\t\t\tfor(key in a) {\n\t\t\t\tif(!b || a[key] !== b[key]) return false;\n\t\t\t\tidx++;\n\t\t\t}\n\n\t\t\tfor(key in b) idx--;\n\n\t\t\treturn idx === 0;\n\t\t}(content.locals, newContent.locals));\n\n\t\tif(!locals) throw new Error('Aborting CSS HMR due to changed css-modules locals.');\n\n\t\tupdate(newContent);\n\t});\n\n\tmodule.hot.dispose(function() { update(); });\n}"],"sourceRoot":""}
\No newline at end of file