UNPKG

40.2 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/bootstrap","webpack:///external {\"commonjs\":\"react\",\"commonjs2\":\"react\",\"amd\":\"React\",\"root\":\"React\"}","webpack:///./node_modules/prop-types/index.js","webpack:///./packages/components/video-player/index.module.css?e730","webpack:///./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js","webpack:///./node_modules/style-loader/lib/addStyles.js","webpack:///./packages/components/video-player/index.module.css","webpack:///./node_modules/prop-types/factoryWithThrowingShims.js","webpack:///./node_modules/prop-types/lib/ReactPropTypesSecret.js","webpack:///./node_modules/style-loader/lib/urls.js","webpack:///./packages/components/video-player/index.js"],"names":["installedModules","__webpack_require__","moduleId","exports","module","i","l","modules","call","m","c","d","name","getter","o","Object","defineProperty","enumerable","get","r","Symbol","toStringTag","value","t","mode","__esModule","ns","create","key","bind","n","object","property","prototype","hasOwnProperty","p","s","require","content","options","transform","undefined","locals","useSourceMap","list","toString","this","map","item","cssMapping","btoa","sourceMapping","sourceMap","unescape","encodeURIComponent","JSON","stringify","sourceURLs","sources","source","sourceRoot","concat","join","cssWithMappingToString","mediaQuery","alreadyImportedModules","length","id","push","fn","memo","stylesInDom","isOldIE","window","document","all","atob","apply","arguments","getTarget","target","parent","querySelector","getElement","styleTarget","HTMLIFrameElement","contentDocument","head","e","singleton","singletonCounter","stylesInsertedAtTop","fixUrls","addStylesToDom","styles","domStyle","refs","j","parts","addStyle","listToStyles","newStyles","base","part","css","media","insertStyleElement","style","insertInto","Error","lastStyleElementInsertedAtTop","insertAt","nextSibling","insertBefore","appendChild","firstChild","before","removeStyleElement","parentNode","removeChild","idx","indexOf","splice","createStyleElement","createElement","attrs","type","nonce","getNonce","addAttrs","el","keys","forEach","setAttribute","obj","update","remove","result","default","styleIndex","applyToSingletonTag","URL","createObjectURL","revokeObjectURL","Blob","link","rel","createLinkElement","updateLink","href","applyToTag","newObj","DEBUG","newList","mayRemove","textStore","replaceText","index","replacement","filter","Boolean","styleSheet","cssText","cssNode","createTextNode","childNodes","autoFixUrls","convertToAbsoluteUrls","blob","oldSrc","ReactPropTypesSecret","emptyFunction","emptyFunctionWithReset","resetWarningCache","shim","props","propName","componentName","location","propFullName","secret","err","getShim","isRequired","ReactPropTypes","array","bool","func","number","string","symbol","any","arrayOf","element","elementType","instanceOf","node","objectOf","oneOf","oneOfType","shape","exact","checkPropTypes","PropTypes","baseUrl","protocol","host","currentDir","pathname","replace","fullMatch","origUrl","newUrl","unquotedOrigUrl","trim","$1","test","VideoPlayer","videoRef","current","paused","play","pause","nextProps","previewIsDisplayed","mediaUrl","isDisplayed","playsInline","src","onTimeUpdate","data-testid","onClick","handlePlayMedia","onLoadedData","onLoadedDataGetDuration","ref","className","videoEl","preload","display","React","Component","propTypes","previewViewWidth"],"mappings":"2BACE,IAAIA,EAAmB,GAGvB,SAASC,EAAoBC,GAG5B,GAAGF,EAAiBE,GACnB,OAAOF,EAAiBE,GAAUC,QAGnC,IAAIC,EAASJ,EAAiBE,GAAY,CACzCG,EAAGH,EACHI,GAAG,EACHH,QAAS,IAUV,OANAI,EAAQL,GAAUM,KAAKJ,EAAOD,QAASC,EAAQA,EAAOD,QAASF,GAG/DG,EAAOE,GAAI,EAGJF,EAAOD,QA0Df,OArDAF,EAAoBQ,EAAIF,EAGxBN,EAAoBS,EAAIV,EAGxBC,EAAoBU,EAAI,SAASR,EAASS,EAAMC,GAC3CZ,EAAoBa,EAAEX,EAASS,IAClCG,OAAOC,eAAeb,EAASS,EAAM,CAAEK,YAAY,EAAMC,IAAKL,KAKhEZ,EAAoBkB,EAAI,SAAShB,GACX,oBAAXiB,QAA0BA,OAAOC,aAC1CN,OAAOC,eAAeb,EAASiB,OAAOC,YAAa,CAAEC,MAAO,WAE7DP,OAAOC,eAAeb,EAAS,aAAc,CAAEmB,OAAO,KAQvDrB,EAAoBsB,EAAI,SAASD,EAAOE,GAEvC,GADU,EAAPA,IAAUF,EAAQrB,EAAoBqB,IAC/B,EAAPE,EAAU,OAAOF,EACpB,GAAW,EAAPE,GAA8B,iBAAVF,GAAsBA,GAASA,EAAMG,WAAY,OAAOH,EAChF,IAAII,EAAKX,OAAOY,OAAO,MAGvB,GAFA1B,EAAoBkB,EAAEO,GACtBX,OAAOC,eAAeU,EAAI,UAAW,CAAET,YAAY,EAAMK,MAAOA,IACtD,EAAPE,GAA4B,iBAATF,EAAmB,IAAI,IAAIM,KAAON,EAAOrB,EAAoBU,EAAEe,EAAIE,EAAK,SAASA,GAAO,OAAON,EAAMM,IAAQC,KAAK,KAAMD,IAC9I,OAAOF,GAIRzB,EAAoB6B,EAAI,SAAS1B,GAChC,IAAIS,EAAST,GAAUA,EAAOqB,WAC7B,WAAwB,OAAOrB,EAAgB,SAC/C,WAA8B,OAAOA,GAEtC,OADAH,EAAoBU,EAAEE,EAAQ,IAAKA,GAC5BA,GAIRZ,EAAoBa,EAAI,SAASiB,EAAQC,GAAY,OAAOjB,OAAOkB,UAAUC,eAAe1B,KAAKuB,EAAQC,IAGzG/B,EAAoBkC,EAAI,GAIjBlC,EAAoBA,EAAoBmC,EAAI,I,kBClFrDhC,EAAOD,QAAUkC,QAAQ,U,kBCiBvBjC,EAAOD,QAAU,EAAQ,GAAR,I,oBChBnB,IAAImC,EAAU,EAAQ,KAEA,iBAAZA,IAAsBA,EAAU,CAAC,CAAClC,EAAOC,EAAIiC,EAAS,MAOhE,IAAIC,EAAU,CAAC,KAAM,EAErB,eAPIC,EAQJ,gBAAqBC,GAER,EAAQ,GAAR,CAAgEH,EAASC,GAEnFD,EAAQI,SAAQtC,EAAOD,QAAUmC,EAAQI,S,gCCV5CtC,EAAOD,QAAU,SAAUwC,GACzB,IAAIC,EAAO,GAgDX,OA9CAA,EAAKC,SAAW,WACd,OAAOC,KAAKC,KAAI,SAAUC,GACxB,IAAIV,EA+CV,SAAgCU,EAAML,GACpC,IAAIL,EAAUU,EAAK,IAAM,GACrBC,EAAaD,EAAK,GAEtB,IAAKC,EACH,OAAOX,EAGT,GAAIK,GAAgC,mBAATO,KAAqB,CAC9C,IAAIC,GAWWC,EAXeH,EAezB,mEAFMC,KAAKG,SAASC,mBAAmBC,KAAKC,UAAUJ,MAEtC,OAdjBK,EAAaR,EAAWS,QAAQX,KAAI,SAAUY,GAChD,MAAO,iBAAmBV,EAAWW,WAAaD,EAAS,SAE7D,MAAO,CAACrB,GAASuB,OAAOJ,GAAYI,OAAO,CAACV,IAAgBW,KAAK,MAOrE,IAAmBV,EAJjB,MAAO,CAACd,GAASwB,KAAK,MA/DJC,CAAuBf,EAAML,GAE3C,OAAIK,EAAK,GACA,UAAYA,EAAK,GAAK,IAAMV,EAAU,IAEtCA,KAERwB,KAAK,KAIVlB,EAAKvC,EAAI,SAAUE,EAASyD,GACH,iBAAZzD,IACTA,EAAU,CAAC,CAAC,KAAMA,EAAS,MAK7B,IAFA,IAAI0D,EAAyB,GAEpB5D,EAAI,EAAGA,EAAIyC,KAAKoB,OAAQ7D,IAAK,CACpC,IAAI8D,EAAKrB,KAAKzC,GAAG,GAEP,MAAN8D,IACFF,EAAuBE,IAAM,GAIjC,IAAK9D,EAAI,EAAGA,EAAIE,EAAQ2D,OAAQ7D,IAAK,CACnC,IAAI2C,EAAOzC,EAAQF,GAKJ,MAAX2C,EAAK,IAAeiB,EAAuBjB,EAAK,MAC9CgB,IAAehB,EAAK,GACtBA,EAAK,GAAKgB,EACDA,IACThB,EAAK,GAAK,IAAMA,EAAK,GAAK,UAAYgB,EAAa,KAGrDpB,EAAKwB,KAAKpB,MAKTJ,I,mBCnDT,IAEwByB,EACnBC,EAHDC,EAAc,GAWdC,GAToBH,EASF,WAMrB,OAAOI,QAAUC,UAAYA,SAASC,MAAQF,OAAOG,MAZ9C,WAEN,YADoB,IAATN,IAAsBA,EAAOD,EAAGQ,MAAM/B,KAAMgC,YAChDR,IAaLS,EAAY,SAAUC,EAAQC,GAChC,OAAIA,EACKA,EAAOC,cAAcF,GAEvBN,SAASQ,cAAcF,IAG5BG,EAAa,SAAWd,GAC3B,IAAIC,EAAO,GAEX,OAAO,SAASU,EAAQC,GAMT,GAAsB,mBAAXD,EACH,OAAOA,IAEf,QAA4B,IAAjBV,EAAKU,GAAyB,CACtD,IAAII,EAAcL,EAAUvE,KAAKsC,KAAMkC,EAAQC,GAE/C,GAAIR,OAAOY,mBAAqBD,aAAuBX,OAAOY,kBAC7D,IAGCD,EAAcA,EAAYE,gBAAgBC,KACzC,MAAMC,GACPJ,EAAc,KAGhBd,EAAKU,GAAUI,EAEhB,OAAOd,EAAKU,IA1BG,GA8BbS,EAAY,KACZC,EAAmB,EACnBC,EAAsB,GAEtBC,EAAU,EAAQ,IAqDtB,SAASC,EAAgBC,EAAQvD,GAChC,IAAK,IAAIlC,EAAI,EAAGA,EAAIyF,EAAO5B,OAAQ7D,IAAK,CACvC,IAAI2C,EAAO8C,EAAOzF,GACd0F,EAAWxB,EAAYvB,EAAKmB,IAEhC,GAAG4B,EAAU,CACZA,EAASC,OAET,IAAI,IAAIC,EAAI,EAAGA,EAAIF,EAASG,MAAMhC,OAAQ+B,IACzCF,EAASG,MAAMD,GAAGjD,EAAKkD,MAAMD,IAG9B,KAAMA,EAAIjD,EAAKkD,MAAMhC,OAAQ+B,IAC5BF,EAASG,MAAM9B,KAAK+B,EAASnD,EAAKkD,MAAMD,GAAI1D,QAEvC,CACN,IAAI2D,EAAQ,GAEZ,IAAQD,EAAI,EAAGA,EAAIjD,EAAKkD,MAAMhC,OAAQ+B,IACrCC,EAAM9B,KAAK+B,EAASnD,EAAKkD,MAAMD,GAAI1D,IAGpCgC,EAAYvB,EAAKmB,IAAM,CAACA,GAAInB,EAAKmB,GAAI6B,KAAM,EAAGE,MAAOA,KAKxD,SAASE,EAAcxD,EAAML,GAI5B,IAHA,IAAIuD,EAAS,GACTO,EAAY,GAEPhG,EAAI,EAAGA,EAAIuC,EAAKsB,OAAQ7D,IAAK,CACrC,IAAI2C,EAAOJ,EAAKvC,GACZ8D,EAAK5B,EAAQ+D,KAAOtD,EAAK,GAAKT,EAAQ+D,KAAOtD,EAAK,GAIlDuD,EAAO,CAACC,IAHFxD,EAAK,GAGOyD,MAFVzD,EAAK,GAEmBI,UADpBJ,EAAK,IAGjBqD,EAAUlC,GACTkC,EAAUlC,GAAI+B,MAAM9B,KAAKmC,GADXT,EAAO1B,KAAKiC,EAAUlC,GAAM,CAACA,GAAIA,EAAI+B,MAAO,CAACK,KAIjE,OAAOT,EAGR,SAASY,EAAoBnE,EAASoE,GACrC,IAAI3B,EAASG,EAAW5C,EAAQqE,YAEhC,IAAK5B,EACJ,MAAM,IAAI6B,MAAM,+GAGjB,IAAIC,EAAgCnB,EAAoBA,EAAoBzB,OAAS,GAErF,GAAyB,QAArB3B,EAAQwE,SACND,EAEMA,EAA8BE,YACxChC,EAAOiC,aAAaN,EAAOG,EAA8BE,aAEzDhC,EAAOkC,YAAYP,GAJnB3B,EAAOiC,aAAaN,EAAO3B,EAAOmC,YAMnCxB,EAAoBvB,KAAKuC,QACnB,GAAyB,WAArBpE,EAAQwE,SAClB/B,EAAOkC,YAAYP,OACb,IAAgC,iBAArBpE,EAAQwE,WAAyBxE,EAAQwE,SAASK,OAInE,MAAM,IAAIP,MAAM,8LAHhB,IAAIG,EAAc7B,EAAW5C,EAAQwE,SAASK,OAAQpC,GACtDA,EAAOiC,aAAaN,EAAOK,IAM7B,SAASK,EAAoBV,GAC5B,GAAyB,OAArBA,EAAMW,WAAqB,OAAO,EACtCX,EAAMW,WAAWC,YAAYZ,GAE7B,IAAIa,EAAM7B,EAAoB8B,QAAQd,GACnCa,GAAO,GACT7B,EAAoB+B,OAAOF,EAAK,GAIlC,SAASG,EAAoBpF,GAC5B,IAAIoE,EAAQjC,SAASkD,cAAc,SAMnC,QAJ0BnF,IAAvBF,EAAQsF,MAAMC,OAChBvF,EAAQsF,MAAMC,KAAO,iBAGKrF,IAAxBF,EAAQsF,MAAME,MAAqB,CACrC,IAAIA,EAgCN,WACK,EAIJ,OAAO,KArCMC,GACRD,IACHxF,EAAQsF,MAAME,MAAQA,GAOxB,OAHAE,EAAStB,EAAOpE,EAAQsF,OACxBnB,EAAmBnE,EAASoE,GAErBA,EAiBR,SAASsB,EAAUC,EAAIL,GACtB9G,OAAOoH,KAAKN,GAAOO,SAAQ,SAAUxG,GACpCsG,EAAGG,aAAazG,EAAKiG,EAAMjG,OAY7B,SAASuE,EAAUmC,EAAK/F,GACvB,IAAIoE,EAAO4B,EAAQC,EAAQC,EAG3B,GAAIlG,EAAQC,WAAa8F,EAAI9B,IAAK,CAK9B,KAJAiC,EAAsC,mBAAtBlG,EAAQC,UACxBD,EAAQC,UAAU8F,EAAI9B,KACtBjE,EAAQC,UAAUkG,QAAQJ,EAAI9B,MAS7B,OAAO,aAJP8B,EAAI9B,IAAMiC,EAUf,GAAIlG,EAAQkD,UAAW,CACtB,IAAIkD,EAAajD,IAEjBiB,EAAQlB,IAAcA,EAAYkC,EAAmBpF,IAErDgG,EAASK,EAAoB/G,KAAK,KAAM8E,EAAOgC,GAAY,GAC3DH,EAASI,EAAoB/G,KAAK,KAAM8E,EAAOgC,GAAY,QAG3DL,EAAIlF,WACW,mBAARyF,KACwB,mBAAxBA,IAAIC,iBACoB,mBAAxBD,IAAIE,iBACK,mBAATC,MACS,mBAAT9F,MAEPyD,EAlEF,SAA4BpE,GAC3B,IAAI0G,EAAOvE,SAASkD,cAAc,QAUlC,YAR0BnF,IAAvBF,EAAQsF,MAAMC,OAChBvF,EAAQsF,MAAMC,KAAO,YAEtBvF,EAAQsF,MAAMqB,IAAM,aAEpBjB,EAASgB,EAAM1G,EAAQsF,OACvBnB,EAAmBnE,EAAS0G,GAErBA,EAuDEE,CAAkB5G,GAC1BgG,EAASa,EAAWvH,KAAK,KAAM8E,EAAOpE,GACtCiG,EAAS,WACRnB,EAAmBV,GAEhBA,EAAM0C,MAAMR,IAAIE,gBAAgBpC,EAAM0C,SAG1C1C,EAAQgB,EAAmBpF,GAC3BgG,EAASe,EAAWzH,KAAK,KAAM8E,GAC/B6B,EAAS,WACRnB,EAAmBV,KAMrB,OAFA4B,EAAOD,GAEA,SAAsBiB,GAC5B,GAAIA,EAAQ,CACX,GACCA,EAAO/C,MAAQ8B,EAAI9B,KACnB+C,EAAO9C,QAAU6B,EAAI7B,OACrB8C,EAAOnG,YAAckF,EAAIlF,UAEzB,OAGDmF,EAAOD,EAAMiB,QAEbf,KA1PHpI,EAAOD,QAAU,SAASyC,EAAML,GAC/B,GAAqB,oBAAViH,OAAyBA,OACX,iBAAb9E,SAAuB,MAAM,IAAImC,MAAM,iEAGnDtE,EAAUA,GAAW,IAEbsF,MAAiC,iBAAlBtF,EAAQsF,MAAqBtF,EAAQsF,MAAQ,GAI/DtF,EAAQkD,WAA0C,kBAAtBlD,EAAQkD,YAAyBlD,EAAQkD,UAAYjB,KAG1EjC,EAAQqE,aAAYrE,EAAQqE,WAAa,QAGhDrE,EAAQwE,WAAUxE,EAAQwE,SAAW,UAE1C,IAAIjB,EAASM,EAAaxD,EAAML,GAIhC,OAFAsD,EAAeC,EAAQvD,GAEhB,SAAiBkH,GAGvB,IAFA,IAAIC,EAAY,GAEPrJ,EAAI,EAAGA,EAAIyF,EAAO5B,OAAQ7D,IAAK,CACvC,IAAI2C,EAAO8C,EAAOzF,IACd0F,EAAWxB,EAAYvB,EAAKmB,KAEvB6B,OACT0D,EAAUtF,KAAK2B,GAGb0D,GAEF5D,EADgBO,EAAaqD,EAASlH,GACZA,GAG3B,IAASlC,EAAI,EAAGA,EAAIqJ,EAAUxF,OAAQ7D,IAAK,CAC1C,IAAI0F,EAEJ,GAAqB,KAFjBA,EAAW2D,EAAUrJ,IAEb2F,KAAY,CACvB,IAAK,IAAIC,EAAI,EAAGA,EAAIF,EAASG,MAAMhC,OAAQ+B,IAAKF,EAASG,MAAMD,YAExD1B,EAAYwB,EAAS5B,QAkNhC,IACKwF,EADDC,GACCD,EAAY,GAET,SAAUE,EAAOC,GAGvB,OAFAH,EAAUE,GAASC,EAEZH,EAAUI,OAAOC,SAASlG,KAAK,QAIxC,SAAS8E,EAAqBjC,EAAOkD,EAAOrB,EAAQF,GACnD,IAAI9B,EAAMgC,EAAS,GAAKF,EAAI9B,IAE5B,GAAIG,EAAMsD,WACTtD,EAAMsD,WAAWC,QAAUN,EAAYC,EAAOrD,OACxC,CACN,IAAI2D,EAAUzF,SAAS0F,eAAe5D,GAClC6D,EAAa1D,EAAM0D,WAEnBA,EAAWR,IAAQlD,EAAMY,YAAY8C,EAAWR,IAEhDQ,EAAWnG,OACdyC,EAAMM,aAAakD,EAASE,EAAWR,IAEvClD,EAAMO,YAAYiD,IAKrB,SAASb,EAAY3C,EAAO2B,GAC3B,IAAI9B,EAAM8B,EAAI9B,IACVC,EAAQ6B,EAAI7B,MAMhB,GAJGA,GACFE,EAAM0B,aAAa,QAAS5B,GAG1BE,EAAMsD,WACRtD,EAAMsD,WAAWC,QAAU1D,MACrB,CACN,KAAMG,EAAMQ,YACXR,EAAMY,YAAYZ,EAAMQ,YAGzBR,EAAMO,YAAYxC,SAAS0F,eAAe5D,KAI5C,SAAS4C,EAAYH,EAAM1G,EAAS+F,GACnC,IAAI9B,EAAM8B,EAAI9B,IACVpD,EAAYkF,EAAIlF,UAQhBkH,OAAgD7H,IAAlCF,EAAQgI,uBAAuCnH,GAE7Db,EAAQgI,uBAAyBD,KACpC9D,EAAMZ,EAAQY,IAGXpD,IAEHoD,GAAO,uDAAyDtD,KAAKG,SAASC,mBAAmBC,KAAKC,UAAUJ,MAAgB,OAGjI,IAAIoH,EAAO,IAAIxB,KAAK,CAACxC,GAAM,CAAEsB,KAAM,aAE/B2C,EAASxB,EAAKI,KAElBJ,EAAKI,KAAOR,IAAIC,gBAAgB0B,GAE7BC,GAAQ5B,IAAIE,gBAAgB0B,K,qBC9YhCtK,EAAUC,EAAOD,QAAU,EAAQ,GAAR,EAAgE,IAEnFiE,KAAK,CAAChE,EAAOC,EAAI,mLAAoL,GAAG,CAAC,QAAU,EAAE,QAAU,CAAC,uGAAuG,MAAQ,GAAG,SAAW,2EAA2E,KAAO,mBAAmB,eAAiB,CAAC,4PAG5dF,EAAQuC,OAAS,CAChB,QAAW,4B,gCCGZ,IAAIgI,EAAuB,EAAQ,IAEnC,SAASC,KACT,SAASC,KACTA,EAAuBC,kBAAoBF,EAE3CvK,EAAOD,QAAU,WACf,SAAS2K,EAAKC,EAAOC,EAAUC,EAAeC,EAAUC,EAAcC,GACpE,GAAIA,IAAWV,EAAf,CAIA,IAAIW,EAAM,IAAIxE,MACZ,mLAKF,MADAwE,EAAIzK,KAAO,sBACLyK,GAGR,SAASC,IACP,OAAOR,EAFTA,EAAKS,WAAaT,EAMlB,IAAIU,EAAiB,CACnBC,MAAOX,EACPY,KAAMZ,EACNa,KAAMb,EACNc,OAAQd,EACR/I,OAAQ+I,EACRe,OAAQf,EACRgB,OAAQhB,EAERiB,IAAKjB,EACLkB,QAASV,EACTW,QAASnB,EACToB,YAAapB,EACbqB,WAAYb,EACZc,KAAMtB,EACNuB,SAAUf,EACVgB,MAAOhB,EACPiB,UAAWjB,EACXkB,MAAOlB,EACPmB,MAAOnB,EAEPoB,eAAgB9B,EAChBC,kBAAmBF,GAKrB,OAFAa,EAAemB,UAAYnB,EAEpBA,I,gCCnDTpL,EAAOD,QAFoB,gD,iBCK3BC,EAAOD,QAAU,SAAUqG,GAEzB,IAAI0E,EAA6B,oBAAXzG,QAA0BA,OAAOyG,SAEvD,IAAKA,EACH,MAAM,IAAIrE,MAAM,oCAInB,IAAKL,GAAsB,iBAARA,EACjB,OAAOA,EAGR,IAAIoG,EAAU1B,EAAS2B,SAAW,KAAO3B,EAAS4B,KAC9CC,EAAaH,EAAU1B,EAAS8B,SAASC,QAAQ,YAAa,KA2DnE,OA/BezG,EAAIyG,QAAQ,uDAAuD,SAASC,EAAWC,GAErG,IAWIC,EAXAC,EAAkBF,EACpBG,OACAL,QAAQ,YAAY,SAASnM,EAAGyM,GAAK,OAAOA,KAC5CN,QAAQ,YAAY,SAASnM,EAAGyM,GAAK,OAAOA,KAG9C,MAAI,oDAAoDC,KAAKH,GACpDH,GAQRE,EAFqC,IAAlCC,EAAgB5F,QAAQ,MAElB4F,EACkC,IAAjCA,EAAgB5F,QAAQ,KAEzBmF,EAAUS,EAGVN,EAAaM,EAAgBJ,QAAQ,QAAS,IAIjD,OAAS1J,KAAKC,UAAU4J,GAAU,U,6xCC/ErCK,E,+KAec,WAChB,GAAoC,OAAhC,EAAK1C,MAAM2C,SAASC,QACtB,OAAO,EAAK5C,MAAM2C,SAASC,QAAQC,OAC/B,EAAK7C,MAAM2C,SAASC,QAAQE,OAC5B,EAAK9C,MAAM2C,SAASC,QAAQG,W,uTAhBdC,GAAY,OAC5BA,EAAUC,qBAAuBlL,KAAKiI,MAAMiD,oBAI5CD,EAAUE,WAAanL,KAAKiI,MAAMkD,W,+BAetC,IAAMC,EAAcpL,KAAKiI,MAAMiD,mBAAqB,SAAW,OAE/D,OACE,2BACE7J,GAAG,QACHgK,aAAW,EACXC,IAAMtL,KAAKiI,MAAMkD,SACjBI,aAAevL,KAAKiI,MAAMsD,aAC1BC,cAAY,kBACZC,QAAUzL,KAAK0L,gBACfC,aAAe3L,KAAKiI,MAAM2D,wBAC1BC,IAAM7L,KAAKiI,MAAM2C,SACjBkB,UAAY9I,IAAO+I,QACnBC,QAAQ,OACRnI,MAAQ,CACNoI,QAASb,U,8BAtCOc,IAAMC,WA6ChCxB,EAAYyB,UAAY,CACtBjB,SAAUtB,IAAUd,OACpBwC,aAAc1B,IAAUhB,KACxB4C,QAAS5B,IAAUhB,KACnB+B,SAAUf,IAAU5K,OAAOwJ,WAC3BmD,wBAAyB/B,IAAUhB,KACnCqC,mBAAoBrB,IAAUjB,KAC9ByD,iBAAkBxC,IAAUd,QAGf4B","file":"VideoPlayer.js","sourcesContent":[" \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, { enumerable: true, get: getter });\n \t\t}\n \t};\n\n \t// define __esModule on exports\n \t__webpack_require__.r = function(exports) {\n \t\tif(typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol.toStringTag) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' });\n \t\t}\n \t\tObject.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });\n \t};\n\n \t// create a fake namespace object\n \t// mode & 1: value is a module id, require it\n \t// mode & 2: merge all properties of value into the ns\n \t// mode & 4: return value when already ns object\n \t// mode & 8|1: behave like require\n \t__webpack_require__.t = function(value, mode) {\n \t\tif(mode & 1) value = __webpack_require__(value);\n \t\tif(mode & 8) return value;\n \t\tif((mode & 4) && typeof value === 'object' && value && value.__esModule) return value;\n \t\tvar ns = Object.create(null);\n \t\t__webpack_require__.r(ns);\n \t\tObject.defineProperty(ns, 'default', { enumerable: true, value: value });\n \t\tif(mode & 2 && typeof value != 'string') for(var key in value) __webpack_require__.d(ns, key, function(key) { return value[key]; }.bind(null, key));\n \t\treturn ns;\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = 79);\n","module.exports = require(\"react\");","/**\n * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\nif (process.env.NODE_ENV !== 'production') {\n var ReactIs = require('react-is');\n\n // By explicitly using `prop-types` you are opting into new development behavior.\n // http://fb.me/prop-types-in-prod\n var throwOnDirectAccess = true;\n module.exports = require('./factoryWithTypeCheckers')(ReactIs.isElement, throwOnDirectAccess);\n} else {\n // By explicitly using `prop-types` you are opting into new production behavior.\n // http://fb.me/prop-types-in-prod\n module.exports = require('./factoryWithThrowingShims')();\n}\n","\nvar content = require(\"!!../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./index.module.css\");\n\nif(typeof content === 'string') content = [[module.id, content, '']];\n\nvar transform;\nvar insertInto;\n\n\n\nvar options = {\"hmr\":true}\n\noptions.transform = transform\noptions.insertInto = undefined;\n\nvar update = require(\"!../../../node_modules/style-loader/lib/addStyles.js\")(content, options);\n\nif(content.locals) module.exports = content.locals;\n\nif(module.hot) {\n\tmodule.hot.accept(\"!!../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./index.module.css\", function() {\n\t\tvar newContent = require(\"!!../../../node_modules/css-loader/dist/cjs.js??ref--4-1!../../../node_modules/sass-loader/dist/cjs.js??ref--4-2!./index.module.css\");\n\n\t\tif(typeof newContent === 'string') newContent = [[module.id, newContent, '']];\n\n\t\tvar locals = (function(a, b) {\n\t\t\tvar key, idx = 0;\n\n\t\t\tfor(key in a) {\n\t\t\t\tif(!b || a[key] !== b[key]) return false;\n\t\t\t\tidx++;\n\t\t\t}\n\n\t\t\tfor(key in b) idx--;\n\n\t\t\treturn idx === 0;\n\t\t}(content.locals, newContent.locals));\n\n\t\tif(!locals) throw new Error('Aborting CSS HMR due to changed css-modules locals.');\n\n\t\tupdate(newContent);\n\t});\n\n\tmodule.hot.dispose(function() { update(); });\n}","\"use strict\";\n\n/*\n MIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n Author Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\nmodule.exports = function (useSourceMap) {\n var list = []; // return the list of modules as css string\n\n list.toString = function toString() {\n return this.map(function (item) {\n var content = cssWithMappingToString(item, useSourceMap);\n\n if (item[2]) {\n return '@media ' + item[2] + '{' + content + '}';\n } else {\n return content;\n }\n }).join('');\n }; // import a list of modules into the list\n\n\n list.i = function (modules, mediaQuery) {\n if (typeof modules === 'string') {\n modules = [[null, modules, '']];\n }\n\n var alreadyImportedModules = {};\n\n for (var i = 0; i < this.length; i++) {\n var id = this[i][0];\n\n if (id != null) {\n alreadyImportedModules[id] = true;\n }\n }\n\n for (i = 0; i < modules.length; i++) {\n var item = modules[i]; // skip already imported module\n // this implementation is not 100% perfect for weird media query combinations\n // when a module is imported multiple times with different media queries.\n // I hope this will never occur (Hey this way we have smaller bundles)\n\n if (item[0] == null || !alreadyImportedModules[item[0]]) {\n if (mediaQuery && !item[2]) {\n item[2] = mediaQuery;\n } else if (mediaQuery) {\n item[2] = '(' + item[2] + ') and (' + mediaQuery + ')';\n }\n\n list.push(item);\n }\n }\n };\n\n return list;\n};\n\nfunction cssWithMappingToString(item, useSourceMap) {\n var content = item[1] || '';\n var cssMapping = item[3];\n\n if (!cssMapping) {\n return content;\n }\n\n if (useSourceMap && typeof btoa === 'function') {\n var sourceMapping = toComment(cssMapping);\n var sourceURLs = cssMapping.sources.map(function (source) {\n return '/*# sourceURL=' + cssMapping.sourceRoot + source + ' */';\n });\n return [content].concat(sourceURLs).concat([sourceMapping]).join('\\n');\n }\n\n return [content].join('\\n');\n} // Adapted from convert-source-map (MIT)\n\n\nfunction toComment(sourceMap) {\n // eslint-disable-next-line no-undef\n var base64 = btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap))));\n var data = 'sourceMappingURL=data:application/json;charset=utf-8;base64,' + base64;\n return '/*# ' + data + ' */';\n}","/*\n\tMIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n\tAuthor Tobias Koppers @sokra\n*/\n\nvar stylesInDom = {};\n\nvar\tmemoize = function (fn) {\n\tvar memo;\n\n\treturn function () {\n\t\tif (typeof memo === \"undefined\") memo = fn.apply(this, arguments);\n\t\treturn memo;\n\t};\n};\n\nvar isOldIE = memoize(function () {\n\t// Test for IE <= 9 as proposed by Browserhacks\n\t// @see http://browserhacks.com/#hack-e71d8692f65334173fee715c222cb805\n\t// Tests for existence of standard globals is to allow style-loader\n\t// to operate correctly into non-standard environments\n\t// @see https://github.com/webpack-contrib/style-loader/issues/177\n\treturn window && document && document.all && !window.atob;\n});\n\nvar getTarget = function (target, parent) {\n if (parent){\n return parent.querySelector(target);\n }\n return document.querySelector(target);\n};\n\nvar getElement = (function (fn) {\n\tvar memo = {};\n\n\treturn function(target, parent) {\n // If passing function in options, then use it for resolve \"head\" element.\n // Useful for Shadow Root style i.e\n // {\n // insertInto: function () { return document.querySelector(\"#foo\").shadowRoot }\n // }\n if (typeof target === 'function') {\n return target();\n }\n if (typeof memo[target] === \"undefined\") {\n\t\t\tvar styleTarget = getTarget.call(this, target, parent);\n\t\t\t// Special case to return head of iframe instead of iframe itself\n\t\t\tif (window.HTMLIFrameElement && styleTarget instanceof window.HTMLIFrameElement) {\n\t\t\t\ttry {\n\t\t\t\t\t// This will throw an exception if access to iframe is blocked\n\t\t\t\t\t// due to cross-origin restrictions\n\t\t\t\t\tstyleTarget = styleTarget.contentDocument.head;\n\t\t\t\t} catch(e) {\n\t\t\t\t\tstyleTarget = null;\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t\tmemo[target] = styleTarget;\n\t\t}\n\t\treturn memo[target]\n\t};\n})();\n\nvar singleton = null;\nvar\tsingletonCounter = 0;\nvar\tstylesInsertedAtTop = [];\n\nvar\tfixUrls = require(\"./urls\");\n\nmodule.exports = function(list, options) {\n\tif (typeof DEBUG !== \"undefined\" && DEBUG) {\n\t\tif (typeof document !== \"object\") throw new Error(\"The style-loader cannot be used in a non-browser environment\");\n\t}\n\n\toptions = options || {};\n\n\toptions.attrs = typeof options.attrs === \"object\" ? options.attrs : {};\n\n\t// Force single-tag solution on IE6-9, which has a hard limit on the # of <style>\n\t// tags it will allow on a page\n\tif (!options.singleton && typeof options.singleton !== \"boolean\") options.singleton = isOldIE();\n\n\t// By default, add <style> tags to the <head> element\n if (!options.insertInto) options.insertInto = \"head\";\n\n\t// By default, add <style> tags to the bottom of the target\n\tif (!options.insertAt) options.insertAt = \"bottom\";\n\n\tvar styles = listToStyles(list, options);\n\n\taddStylesToDom(styles, options);\n\n\treturn function update (newList) {\n\t\tvar mayRemove = [];\n\n\t\tfor (var i = 0; i < styles.length; i++) {\n\t\t\tvar item = styles[i];\n\t\t\tvar domStyle = stylesInDom[item.id];\n\n\t\t\tdomStyle.refs--;\n\t\t\tmayRemove.push(domStyle);\n\t\t}\n\n\t\tif(newList) {\n\t\t\tvar newStyles = listToStyles(newList, options);\n\t\t\taddStylesToDom(newStyles, options);\n\t\t}\n\n\t\tfor (var i = 0; i < mayRemove.length; i++) {\n\t\t\tvar domStyle = mayRemove[i];\n\n\t\t\tif(domStyle.refs === 0) {\n\t\t\t\tfor (var j = 0; j < domStyle.parts.length; j++) domStyle.parts[j]();\n\n\t\t\t\tdelete stylesInDom[domStyle.id];\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t};\n};\n\nfunction addStylesToDom (styles, options) {\n\tfor (var i = 0; i < styles.length; i++) {\n\t\tvar item = styles[i];\n\t\tvar domStyle = stylesInDom[item.id];\n\n\t\tif(domStyle) {\n\t\t\tdomStyle.refs++;\n\n\t\t\tfor(var j = 0; j < domStyle.parts.length; j++) {\n\t\t\t\tdomStyle.parts[j](item.parts[j]);\n\t\t\t}\n\n\t\t\tfor(; j < item.parts.length; j++) {\n\t\t\t\tdomStyle.parts.push(addStyle(item.parts[j], options));\n\t\t\t}\n\t\t} else {\n\t\t\tvar parts = [];\n\n\t\t\tfor(var j = 0; j < item.parts.length; j++) {\n\t\t\t\tparts.push(addStyle(item.parts[j], options));\n\t\t\t}\n\n\t\t\tstylesInDom[item.id] = {id: item.id, refs: 1, parts: parts};\n\t\t}\n\t}\n}\n\nfunction listToStyles (list, options) {\n\tvar styles = [];\n\tvar newStyles = {};\n\n\tfor (var i = 0; i < list.length; i++) {\n\t\tvar item = list[i];\n\t\tvar id = options.base ? item[0] + options.base : item[0];\n\t\tvar css = item[1];\n\t\tvar media = item[2];\n\t\tvar sourceMap = item[3];\n\t\tvar part = {css: css, media: media, sourceMap: sourceMap};\n\n\t\tif(!newStyles[id]) styles.push(newStyles[id] = {id: id, parts: [part]});\n\t\telse newStyles[id].parts.push(part);\n\t}\n\n\treturn styles;\n}\n\nfunction insertStyleElement (options, style) {\n\tvar target = getElement(options.insertInto)\n\n\tif (!target) {\n\t\tthrow new Error(\"Couldn't find a style target. This probably means that the value for the 'insertInto' parameter is invalid.\");\n\t}\n\n\tvar lastStyleElementInsertedAtTop = stylesInsertedAtTop[stylesInsertedAtTop.length - 1];\n\n\tif (options.insertAt === \"top\") {\n\t\tif (!lastStyleElementInsertedAtTop) {\n\t\t\ttarget.insertBefore(style, target.firstChild);\n\t\t} else if (lastStyleElementInsertedAtTop.nextSibling) {\n\t\t\ttarget.insertBefore(style, lastStyleElementInsertedAtTop.nextSibling);\n\t\t} else {\n\t\t\ttarget.appendChild(style);\n\t\t}\n\t\tstylesInsertedAtTop.push(style);\n\t} else if (options.insertAt === \"bottom\") {\n\t\ttarget.appendChild(style);\n\t} else if (typeof options.insertAt === \"object\" && options.insertAt.before) {\n\t\tvar nextSibling = getElement(options.insertAt.before, target);\n\t\ttarget.insertBefore(style, nextSibling);\n\t} else {\n\t\tthrow new Error(\"[Style Loader]\\n\\n Invalid value for parameter 'insertAt' ('options.insertAt') found.\\n Must be 'top', 'bottom', or Object.\\n (https://github.com/webpack-contrib/style-loader#insertat)\\n\");\n\t}\n}\n\nfunction removeStyleElement (style) {\n\tif (style.parentNode === null) return false;\n\tstyle.parentNode.removeChild(style);\n\n\tvar idx = stylesInsertedAtTop.indexOf(style);\n\tif(idx >= 0) {\n\t\tstylesInsertedAtTop.splice(idx, 1);\n\t}\n}\n\nfunction createStyleElement (options) {\n\tvar style = document.createElement(\"style\");\n\n\tif(options.attrs.type === undefined) {\n\t\toptions.attrs.type = \"text/css\";\n\t}\n\n\tif(options.attrs.nonce === undefined) {\n\t\tvar nonce = getNonce();\n\t\tif (nonce) {\n\t\t\toptions.attrs.nonce = nonce;\n\t\t}\n\t}\n\n\taddAttrs(style, options.attrs);\n\tinsertStyleElement(options, style);\n\n\treturn style;\n}\n\nfunction createLinkElement (options) {\n\tvar link = document.createElement(\"link\");\n\n\tif(options.attrs.type === undefined) {\n\t\toptions.attrs.type = \"text/css\";\n\t}\n\toptions.attrs.rel = \"stylesheet\";\n\n\taddAttrs(link, options.attrs);\n\tinsertStyleElement(options, link);\n\n\treturn link;\n}\n\nfunction addAttrs (el, attrs) {\n\tObject.keys(attrs).forEach(function (key) {\n\t\tel.setAttribute(key, attrs[key]);\n\t});\n}\n\nfunction getNonce() {\n\tif (typeof __webpack_nonce__ === 'undefined') {\n\t\treturn null;\n\t}\n\n\treturn __webpack_nonce__;\n}\n\nfunction addStyle (obj, options) {\n\tvar style, update, remove, result;\n\n\t// If a transform function was defined, run it on the css\n\tif (options.transform && obj.css) {\n\t result = typeof options.transform === 'function'\n\t\t ? options.transform(obj.css) \n\t\t : options.transform.default(obj.css);\n\n\t if (result) {\n\t \t// If transform returns a value, use that instead of the original css.\n\t \t// This allows running runtime transformations on the css.\n\t \tobj.css = result;\n\t } else {\n\t \t// If the transform function returns a falsy value, don't add this css.\n\t \t// This allows conditional loading of css\n\t \treturn function() {\n\t \t\t// noop\n\t \t};\n\t }\n\t}\n\n\tif (options.singleton) {\n\t\tvar styleIndex = singletonCounter++;\n\n\t\tstyle = singleton || (singleton = createStyleElement(options));\n\n\t\tupdate = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, false);\n\t\tremove = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, true);\n\n\t} else if (\n\t\tobj.sourceMap &&\n\t\ttypeof URL === \"function\" &&\n\t\ttypeof URL.createObjectURL === \"function\" &&\n\t\ttypeof URL.revokeObjectURL === \"function\" &&\n\t\ttypeof Blob === \"function\" &&\n\t\ttypeof btoa === \"function\"\n\t) {\n\t\tstyle = createLinkElement(options);\n\t\tupdate = updateLink.bind(null, style, options);\n\t\tremove = function () {\n\t\t\tremoveStyleElement(style);\n\n\t\t\tif(style.href) URL.revokeObjectURL(style.href);\n\t\t};\n\t} else {\n\t\tstyle = createStyleElement(options);\n\t\tupdate = applyToTag.bind(null, style);\n\t\tremove = function () {\n\t\t\tremoveStyleElement(style);\n\t\t};\n\t}\n\n\tupdate(obj);\n\n\treturn function updateStyle (newObj) {\n\t\tif (newObj) {\n\t\t\tif (\n\t\t\t\tnewObj.css === obj.css &&\n\t\t\t\tnewObj.media === obj.media &&\n\t\t\t\tnewObj.sourceMap === obj.sourceMap\n\t\t\t) {\n\t\t\t\treturn;\n\t\t\t}\n\n\t\t\tupdate(obj = newObj);\n\t\t} else {\n\t\t\tremove();\n\t\t}\n\t};\n}\n\nvar replaceText = (function () {\n\tvar textStore = [];\n\n\treturn function (index, replacement) {\n\t\ttextStore[index] = replacement;\n\n\t\treturn textStore.filter(Boolean).join('\\n');\n\t};\n})();\n\nfunction applyToSingletonTag (style, index, remove, obj) {\n\tvar css = remove ? \"\" : obj.css;\n\n\tif (style.styleSheet) {\n\t\tstyle.styleSheet.cssText = replaceText(index, css);\n\t} else {\n\t\tvar cssNode = document.createTextNode(css);\n\t\tvar childNodes = style.childNodes;\n\n\t\tif (childNodes[index]) style.removeChild(childNodes[index]);\n\n\t\tif (childNodes.length) {\n\t\t\tstyle.insertBefore(cssNode, childNodes[index]);\n\t\t} else {\n\t\t\tstyle.appendChild(cssNode);\n\t\t}\n\t}\n}\n\nfunction applyToTag (style, obj) {\n\tvar css = obj.css;\n\tvar media = obj.media;\n\n\tif(media) {\n\t\tstyle.setAttribute(\"media\", media)\n\t}\n\n\tif(style.styleSheet) {\n\t\tstyle.styleSheet.cssText = css;\n\t} else {\n\t\twhile(style.firstChild) {\n\t\t\tstyle.removeChild(style.firstChild);\n\t\t}\n\n\t\tstyle.appendChild(document.createTextNode(css));\n\t}\n}\n\nfunction updateLink (link, options, obj) {\n\tvar css = obj.css;\n\tvar sourceMap = obj.sourceMap;\n\n\t/*\n\t\tIf convertToAbsoluteUrls isn't defined, but sourcemaps are enabled\n\t\tand there is no publicPath defined then lets turn convertToAbsoluteUrls\n\t\ton by default. Otherwise default to the convertToAbsoluteUrls option\n\t\tdirectly\n\t*/\n\tvar autoFixUrls = options.convertToAbsoluteUrls === undefined && sourceMap;\n\n\tif (options.convertToAbsoluteUrls || autoFixUrls) {\n\t\tcss = fixUrls(css);\n\t}\n\n\tif (sourceMap) {\n\t\t// http://stackoverflow.com/a/26603875\n\t\tcss += \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,\" + btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap)))) + \" */\";\n\t}\n\n\tvar blob = new Blob([css], { type: \"text/css\" });\n\n\tvar oldSrc = link.href;\n\n\tlink.href = URL.createObjectURL(blob);\n\n\tif(oldSrc) URL.revokeObjectURL(oldSrc);\n}\n","exports = module.exports = require(\"../../../node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js\")(true);\n// Module\nexports.push([module.id, \"._24N77mDGihC8lEw-gSsC6r{cursor:pointer}@media (min-width: 768px){._24N77mDGihC8lEw-gSsC6r{max-width:100%}}@media (max-width: 767px){._24N77mDGihC8lEw-gSsC6r{max-width:100%}}\\n\", \"\",{\"version\":3,\"sources\":[\"/Users/greent12/workspace/react-transcript-editor/packages/components/video-player/index.module.css\"],\"names\":[],\"mappings\":\"AAAA,yBACE,cAAe,CAChB,0BAKC,yBACE,cAAe,CAChB,CAIH,0BAEE,yBACE,cAAe,CAChB\",\"file\":\"index.module.css\",\"sourcesContent\":[\".videoEl {\\n cursor: pointer;\\n}\\n\\n/* Desktop size */\\n@media (min-width: 768px) {\\n\\n .videoEl {\\n max-width: 100%;\\n }\\n}\\n\\n/* Mobile devices - excluding ipad*/\\n@media (max-width: 767px) {\\n\\n .videoEl {\\n max-width: 100%;\\n }\\n}\"]}]);\n\n// Exports\nexports.locals = {\n\t\"videoEl\": \"_24N77mDGihC8lEw-gSsC6r\"\n};","/**\n * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\n'use strict';\n\nvar ReactPropTypesSecret = require('./lib/ReactPropTypesSecret');\n\nfunction emptyFunction() {}\nfunction emptyFunctionWithReset() {}\nemptyFunctionWithReset.resetWarningCache = emptyFunction;\n\nmodule.exports = function() {\n function shim(props, propName, componentName, location, propFullName, secret) {\n if (secret === ReactPropTypesSecret) {\n // It is still safe when called from React.\n return;\n }\n var err = new Error(\n 'Calling PropTypes validators directly is not supported by the `prop-types` package. ' +\n 'Use PropTypes.checkPropTypes() to call them. ' +\n 'Read more at http://fb.me/use-check-prop-types'\n );\n err.name = 'Invariant Violation';\n throw err;\n };\n shim.isRequired = shim;\n function getShim() {\n return shim;\n };\n // Important!\n // Keep this list in sync with production version in `./factoryWithTypeCheckers.js`.\n var ReactPropTypes = {\n array: shim,\n bool: shim,\n func: shim,\n number: shim,\n object: shim,\n string: shim,\n symbol: shim,\n\n any: shim,\n arrayOf: getShim,\n element: shim,\n elementType: shim,\n instanceOf: getShim,\n node: shim,\n objectOf: getShim,\n oneOf: getShim,\n oneOfType: getShim,\n shape: getShim,\n exact: getShim,\n\n checkPropTypes: emptyFunctionWithReset,\n resetWarningCache: emptyFunction\n };\n\n ReactPropTypes.PropTypes = ReactPropTypes;\n\n return ReactPropTypes;\n};\n","/**\n * Copyright (c) 2013-present, Facebook, Inc.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n */\n\n'use strict';\n\nvar ReactPropTypesSecret = 'SECRET_DO_NOT_PASS_THIS_OR_YOU_WILL_BE_FIRED';\n\nmodule.exports = ReactPropTypesSecret;\n","\n/**\n * When source maps are enabled, `style-loader` uses a link element with a data-uri to\n * embed the css on the page. This breaks all relative urls because now they are relative to a\n * bundle instead of the current page.\n *\n * One solution is to only use full urls, but that may be impossible.\n *\n * Instead, this function \"fixes\" the relative urls to be absolute according to the current page location.\n *\n * A rudimentary test suite is located at `test/fixUrls.js` and can be run via the `npm test` command.\n *\n */\n\nmodule.exports = function (css) {\n // get current location\n var location = typeof window !== \"undefined\" && window.location;\n\n if (!location) {\n throw new Error(\"fixUrls requires window.location\");\n }\n\n\t// blank or null?\n\tif (!css || typeof css !== \"string\") {\n\t return css;\n }\n\n var baseUrl = location.protocol + \"//\" + location.host;\n var currentDir = baseUrl + location.pathname.replace(/\\/[^\\/]*$/, \"/\");\n\n\t// convert each url(...)\n\t/*\n\tThis regular expression is just a way to recursively match brackets within\n\ta string.\n\n\t /url\\s*\\( = Match on the word \"url\" with any whitespace after it and then a parens\n\t ( = Start a capturing group\n\t (?: = Start a non-capturing group\n\t [^)(] = Match anything that isn't a parentheses\n\t | = OR\n\t \\( = Match a start parentheses\n\t (?: = Start another non-capturing groups\n\t [^)(]+ = Match anything that isn't a parentheses\n\t | = OR\n\t \\( = Match a start parentheses\n\t [^)(]* = Match anything that isn't a parentheses\n\t \\) = Match a end parentheses\n\t ) = End Group\n *\\) = Match anything and then a close parens\n ) = Close non-capturing group\n * = Match anything\n ) = Close capturing group\n\t \\) = Match a close parens\n\n\t /gi = Get all matches, not the first. Be case insensitive.\n\t */\n\tvar fixedCss = css.replace(/url\\s*\\(((?:[^)(]|\\((?:[^)(]+|\\([^)(]*\\))*\\))*)\\)/gi, function(fullMatch, origUrl) {\n\t\t// strip quotes (if they exist)\n\t\tvar unquotedOrigUrl = origUrl\n\t\t\t.trim()\n\t\t\t.replace(/^\"(.*)\"$/, function(o, $1){ return $1; })\n\t\t\t.replace(/^'(.*)'$/, function(o, $1){ return $1; });\n\n\t\t// already a full url? no change\n\t\tif (/^(#|data:|http:\\/\\/|https:\\/\\/|file:\\/\\/\\/|\\s*$)/i.test(unquotedOrigUrl)) {\n\t\t return fullMatch;\n\t\t}\n\n\t\t// convert the url to a full url\n\t\tvar newUrl;\n\n\t\tif (unquotedOrigUrl.indexOf(\"//\") === 0) {\n\t\t \t//TODO: should we add protocol?\n\t\t\tnewUrl = unquotedOrigUrl;\n\t\t} else if (unquotedOrigUrl.indexOf(\"/\") === 0) {\n\t\t\t// path should be relative to the base url\n\t\t\tnewUrl = baseUrl + unquotedOrigUrl; // already starts with '/'\n\t\t} else {\n\t\t\t// path should be relative to current directory\n\t\t\tnewUrl = currentDir + unquotedOrigUrl.replace(/^\\.\\//, \"\"); // Strip leading './'\n\t\t}\n\n\t\t// send back the fixed url(...)\n\t\treturn \"url(\" + JSON.stringify(newUrl) + \")\";\n\t});\n\n\t// send back the fixed css\n\treturn fixedCss;\n};\n","import React from 'react';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport styles from './index.module.css';\n\nclass VideoPlayer extends React.Component {\n\n // to avoid unnecessary re-renders\n shouldComponentUpdate(nextProps) {\n if (nextProps.previewIsDisplayed !== this.props.previewIsDisplayed) {\n return true;\n }\n\n if (nextProps.mediaUrl !== this.props.mediaUrl) {\n return true;\n }\n\n return false;\n }\n\n handlePlayMedia = () => {\n if (this.props.videoRef.current !== null) {\n return this.props.videoRef.current.paused\n ? this.props.videoRef.current.play()\n : this.props.videoRef.current.pause();\n }\n };\n render() {\n const isDisplayed = this.props.previewIsDisplayed ? 'inline' : 'none';\n\n return (\n <video\n id=\"video\"\n playsInline\n src={ this.props.mediaUrl }\n onTimeUpdate={ this.props.onTimeUpdate }\n data-testid=\"media-player-id\"\n onClick={ this.handlePlayMedia }\n onLoadedData={ this.props.onLoadedDataGetDuration }\n ref={ this.props.videoRef }\n className={ styles.videoEl }\n preload=\"auto\"\n style={ {\n display: isDisplayed\n } }\n />\n );\n }\n}\n\nVideoPlayer.propTypes = {\n mediaUrl: PropTypes.string,\n onTimeUpdate: PropTypes.func,\n onClick: PropTypes.func,\n videoRef: PropTypes.object.isRequired,\n onLoadedDataGetDuration: PropTypes.func,\n previewIsDisplayed: PropTypes.bool,\n previewViewWidth: PropTypes.string\n};\n\nexport default VideoPlayer;\n"],"sourceRoot":""}
\No newline at end of file