UNPKG

601 BTypeScriptView Raw
1import { ResizeObserver } from './ResizeObserver';
2import { ResizeObserverCallback } from './ResizeObserverCallback';
3import { ResizeObserverOptions } from './ResizeObserverOptions';
4declare class ResizeObserverController {
5 static connect(resizeObserver: ResizeObserver, callback: ResizeObserverCallback): void;
6 static observe(resizeObserver: ResizeObserver, target: Element, options?: ResizeObserverOptions): void;
7 static unobserve(resizeObserver: ResizeObserver, target: Element): void;
8 static disconnect(resizeObserver: ResizeObserver): void;
9}
10export { ResizeObserverController };