UNPKG

1.73 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"MarkdownAction.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/cli/MarkdownAction.ts"],"names":[],"mappings":";AAAA,4FAA4F;AAC5F,2DAA2D;;;AAG3D,6CAA0C;AAC1C,0EAAuE;AAEvE,MAAa,cAAe,SAAQ,uBAAU;IAC5C,YAAmB,MAAgC;QACjD,KAAK,CAAC;YACJ,UAAU,EAAE,UAAU;YACtB,OAAO,EAAE,iDAAiD;YAC1D,aAAa,EACX,yDAAyD;gBACzD,yEAAyE;SAC5E,CAAC,CAAC;IACL,CAAC;IAES,KAAK,CAAC,SAAS;QACvB,WAAW;QACX,MAAM,EAAE,QAAQ,EAAE,YAAY,EAAE,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC;QAExD,MAAM,kBAAkB,GAAuB,IAAI,uCAAkB,CAAC;YACpE,QAAQ;YACR,gBAAgB,EAAE,SAAS;YAC3B,YAAY;SACb,CAAC,CAAC;QACH,kBAAkB,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC;IACrC,CAAC;CACF;AAtBD,wCAsBC","sourcesContent":["// Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Licensed under the MIT license.\n// See LICENSE in the project root for license information.\n\nimport type { ApiDocumenterCommandLine } from './ApiDocumenterCommandLine';\nimport { BaseAction } from './BaseAction';\nimport { MarkdownDocumenter } from '../documenters/MarkdownDocumenter';\n\nexport class MarkdownAction extends BaseAction {\n public constructor(parser: ApiDocumenterCommandLine) {\n super({\n actionName: 'markdown',\n summary: 'Generate documentation as Markdown files (*.md)',\n documentation:\n 'Generates API documentation as a collection of files in' +\n ' Markdown format, suitable for example for publishing on a GitHub site.'\n });\n }\n\n protected async onExecute(): Promise<void> {\n // override\n const { apiModel, outputFolder } = this.buildApiModel();\n\n const markdownDocumenter: MarkdownDocumenter = new MarkdownDocumenter({\n apiModel,\n documenterConfig: undefined,\n outputFolder\n });\n markdownDocumenter.generateFiles();\n }\n}\n"]}
\No newline at end of file