UNPKG

2.55 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"DocBlock.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/nodes/DocBlock.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;AAAA,qCAA+F;AAC/F,2CAA0C;AAiB1C;;;GAGG;AACH;IAA8B,4BAAO;IAInC;;;OAGG;IACH,kBAAmB,UAA2D;QAA9E,YACE,kBAAM,UAAU,CAAC,SAGlB;QAFC,KAAI,CAAC,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC,EAAE,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa,EAAE,CAAC,CAAC;;IACxE,CAAC;IAGD,sBAAW,0BAAI;QADf,gBAAgB;aAChB;YACE,OAAO,qBAAW,CAAC,KAAK,CAAC;QAC3B,CAAC;;;OAAA;IAKD,sBAAW,8BAAQ;QAHnB;;WAEG;aACH;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;QACxB,CAAC;;;OAAA;IAKD,sBAAW,6BAAO;QAHlB;;WAEG;aACH;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;QACvB,CAAC;;;OAAA;IAED,gBAAgB;IACN,kCAAe,GAAzB;QACE,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;IACxC,CAAC;IACH,eAAC;AAAD,CAAC,AArCD,CAA8B,iBAAO,GAqCpC;AArCY,4BAAQ","sourcesContent":["import { DocNodeKind, DocNode, IDocNodeParameters, IDocNodeParsedParameters } from './DocNode';\r\nimport { DocSection } from './DocSection';\r\nimport { DocBlockTag } from './DocBlockTag';\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocBlock}.\r\n */\r\nexport interface IDocBlockParameters extends IDocNodeParameters {\r\n blockTag: DocBlockTag;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocBlock}.\r\n */\r\nexport interface IDocBlockParsedParameters extends IDocNodeParsedParameters {\r\n blockTag: DocBlockTag;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Represents a section that is introduced by a TSDoc block tag.\r\n * For example, an `@example` block.\r\n */\r\nexport class DocBlock extends DocNode {\r\n private readonly _blockTag: DocBlockTag;\r\n private readonly _content: DocSection;\r\n\r\n /**\r\n * Don't call this directly. Instead use {@link TSDocParser}\r\n * @internal\r\n */\r\n public constructor(parameters: IDocBlockParameters | IDocBlockParsedParameters) {\r\n super(parameters);\r\n this._blockTag = parameters.blockTag;\r\n this._content = new DocSection({ configuration: this.configuration });\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n public get kind(): DocNodeKind | string {\r\n return DocNodeKind.Block;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * The TSDoc tag that introduces this section.\r\n */\r\n public get blockTag(): DocBlockTag {\r\n return this._blockTag;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * The TSDoc tag that introduces this section.\r\n */\r\n public get content(): DocSection {\r\n return this._content;\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n protected onGetChildNodes(): ReadonlyArray<DocNode | undefined> {\r\n return [this.blockTag, this._content];\r\n }\r\n}\r\n"]}
\No newline at end of file