UNPKG

2.76 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"DocInheritDocTag.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/nodes/DocInheritDocTag.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;AAAA,qCAAiD;AAEjD,uDAI4B;AAgB5B;;GAEG;AACH;IAAsC,oCAAgB;IAGpD;;;OAGG;IACH,0BAAmB,UAA2E;QAA9F,YACE,kBAAM,UAAU,CAAC,SAOlB;QALC,IAAI,KAAI,CAAC,oBAAoB,KAAK,aAAa,EAAE;YAC/C,MAAM,IAAI,KAAK,CAAC,8DAA8D,CAAC,CAAC;SACjF;QAED,KAAI,CAAC,qBAAqB,GAAG,UAAU,CAAC,oBAAoB,CAAC;;IAC/D,CAAC;IAGD,sBAAW,kCAAI;QADf,gBAAgB;aAChB;YACE,OAAO,qBAAW,CAAC,aAAa,CAAC;QACnC,CAAC;;;OAAA;IAMD,sBAAW,kDAAoB;QAJ/B;;;WAGG;aACH;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC;QACpC,CAAC;;;OAAA;IAED,gBAAgB;IACN,kDAAuB,GAAjC;QACE,WAAW;QACX,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;IACtC,CAAC;IACH,uBAAC;AAAD,CAAC,AAnCD,CAAsC,mCAAgB,GAmCrD;AAnCY,4CAAgB","sourcesContent":["import { DocNodeKind, DocNode } from './DocNode';\r\nimport { DocDeclarationReference } from './DocDeclarationReference';\r\nimport {\r\n DocInlineTagBase,\r\n IDocInlineTagBaseParsedParameters,\r\n IDocInlineTagBaseParameters\r\n} from './DocInlineTagBase';\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocInheritDocTag}.\r\n */\r\nexport interface IDocInheritDocTagParameters extends IDocInlineTagBaseParameters {\r\n declarationReference?: DocDeclarationReference;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocInheritDocTag}.\r\n */\r\nexport interface IDocInheritDocTagParsedParameters extends IDocInlineTagBaseParsedParameters {\r\n declarationReference?: DocDeclarationReference;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Represents an `{@inheritDoc}` tag.\r\n */\r\nexport class DocInheritDocTag extends DocInlineTagBase {\r\n private readonly _declarationReference: DocDeclarationReference | undefined;\r\n\r\n /**\r\n * Don't call this directly. Instead use {@link TSDocParser}\r\n * @internal\r\n */\r\n public constructor(parameters: IDocInheritDocTagParameters | IDocInheritDocTagParsedParameters) {\r\n super(parameters);\r\n\r\n if (this.tagNameWithUpperCase !== '@INHERITDOC') {\r\n throw new Error('DocInheritDocTag requires the tag name to be \"{@inheritDoc}\"');\r\n }\r\n\r\n this._declarationReference = parameters.declarationReference;\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n public get kind(): DocNodeKind | string {\r\n return DocNodeKind.InheritDocTag;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * The declaration that the documentation will be inherited from.\r\n * If omitted, the documentation will be inherited from the parent class.\r\n */\r\n public get declarationReference(): DocDeclarationReference | undefined {\r\n return this._declarationReference;\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n protected getChildNodesForContent(): ReadonlyArray<DocNode | undefined> {\r\n // abstract\r\n return [this._declarationReference];\r\n }\r\n}\r\n"]}
\No newline at end of file