UNPKG

4.63 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"DocMemberSymbol.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/nodes/DocMemberSymbol.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;AAAA,qCAA+F;AAG/F,2CAAuD;AAqBvD;;;;;;;;;GASG;AACH;IAAqC,mCAAO;IAQ1C;;;OAGG;IACH,yBAAmB,UAAyE;QAA5F,YACE,kBAAM,UAAU,CAAC,SAyBlB;QAvBC,IAAI,iBAAO,CAAC,kBAAkB,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE;YAC1C,KAAI,CAAC,mBAAmB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;gBACxC,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,2BAA2B;gBACpD,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,kBAAkB;aACvC,CAAC,CAAC;YAEH,IAAI,UAAU,CAAC,8BAA8B,EAAE;gBAC7C,KAAI,CAAC,+BAA+B,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;oBACpD,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;oBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,OAAO;oBAChC,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,8BAA8B;iBACnD,CAAC,CAAC;aACJ;YAED,KAAI,CAAC,oBAAoB,GAAG,IAAI,uBAAU,CAAC;gBACzC,aAAa,EAAE,KAAI,CAAC,aAAa;gBACjC,WAAW,EAAE,wBAAW,CAAC,4BAA4B;gBACrD,OAAO,EAAE,UAAU,CAAC,mBAAmB;aACxC,CAAC,CAAC;SACJ;QAED,KAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,UAAU,CAAC,eAAe,CAAC;;IACrD,CAAC;IAGD,sBAAW,iCAAI;QADf,gBAAgB;aAChB;YACE,OAAO,qBAAW,CAAC,YAAY,CAAC;QAClC,CAAC;;;OAAA;IAMD,sBAAW,4CAAe;QAJ1B;;;WAGG;aACH;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;QAC/B,CAAC;;;OAAA;IAED,gBAAgB;IACN,yCAAe,GAAzB;QACE,OAAO;YACL,IAAI,CAAC,mBAAmB;YACxB,IAAI,CAAC,+BAA+B;YACpC,IAAI,CAAC,gBAAgB;YACrB,IAAI,CAAC,oBAAoB;SAC1B,CAAC;IACJ,CAAC;IACH,sBAAC;AAAD,CAAC,AA9DD,CAAqC,iBAAO,GA8D3C;AA9DY,0CAAe","sourcesContent":["import { DocNodeKind, DocNode, IDocNodeParameters, IDocNodeParsedParameters } from './DocNode';\r\nimport { DocDeclarationReference } from './DocDeclarationReference';\r\nimport { TokenSequence } from '../parser/TokenSequence';\r\nimport { DocExcerpt, ExcerptKind } from './DocExcerpt';\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocMemberSymbol}.\r\n */\r\nexport interface IDocMemberSymbolParameters extends IDocNodeParameters {\r\n symbolReference: DocDeclarationReference;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocMemberSymbol}.\r\n */\r\nexport interface IDocMemberSymbolParsedParameters extends IDocNodeParsedParameters {\r\n leftBracketExcerpt: TokenSequence;\r\n spacingAfterLeftBracketExcerpt?: TokenSequence;\r\n\r\n symbolReference: DocDeclarationReference;\r\n\r\n rightBracketExcerpt: TokenSequence;\r\n}\r\n\r\n/**\r\n * Represents a reference to an ECMAScript 6 symbol that is used\r\n * to identify a member declaration.\r\n *\r\n * @example\r\n *\r\n * In the declaration reference `{@link MyClass.([MySymbols.example]:instance)}`,\r\n * the member symbol `[MySymbols.example]` might be used to reference a property\r\n * of the class.\r\n */\r\nexport class DocMemberSymbol extends DocNode {\r\n private readonly _leftBracketExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n private readonly _spacingAfterLeftBracketExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n private readonly _symbolReference: DocDeclarationReference;\r\n\r\n private readonly _rightBracketExcerpt: DocExcerpt | undefined;\r\n\r\n /**\r\n * Don't call this directly. Instead use {@link TSDocParser}\r\n * @internal\r\n */\r\n public constructor(parameters: IDocMemberSymbolParameters | IDocMemberSymbolParsedParameters) {\r\n super(parameters);\r\n\r\n if (DocNode.isParsedParameters(parameters)) {\r\n this._leftBracketExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.DocMemberSymbol_LeftBracket,\r\n content: parameters.leftBracketExcerpt\r\n });\r\n\r\n if (parameters.spacingAfterLeftBracketExcerpt) {\r\n this._spacingAfterLeftBracketExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.Spacing,\r\n content: parameters.spacingAfterLeftBracketExcerpt\r\n });\r\n }\r\n\r\n this._rightBracketExcerpt = new DocExcerpt({\r\n configuration: this.configuration,\r\n excerptKind: ExcerptKind.DocMemberSymbol_RightBracket,\r\n content: parameters.rightBracketExcerpt\r\n });\r\n }\r\n\r\n this._symbolReference = parameters.symbolReference;\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n public get kind(): DocNodeKind | string {\r\n return DocNodeKind.MemberSymbol;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * The declaration reference for the ECMAScript 6 symbol that will act as\r\n * the identifier for the member.\r\n */\r\n public get symbolReference(): DocDeclarationReference {\r\n return this._symbolReference;\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n protected onGetChildNodes(): ReadonlyArray<DocNode | undefined> {\r\n return [\r\n this._leftBracketExcerpt,\r\n this._spacingAfterLeftBracketExcerpt,\r\n this._symbolReference,\r\n this._rightBracketExcerpt\r\n ];\r\n }\r\n}\r\n"]}
\No newline at end of file