UNPKG

3.43 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"DocNodeContainer.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/nodes/DocNodeContainer.ts"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;;;;;;;AAAA,qCAAkF;AAYlF;;;GAGG;AACH;IAA+C,oCAAO;IAGpD;;;OAGG;IACH,0BACE,UAA2E,EAC3E,UAAmC;QAFrC,YAIE,kBAAM,UAAU,CAAC,SAKlB;QAfgB,YAAM,GAAc,EAAE,CAAC;QAYtC,IAAI,UAAU,KAAK,SAAS,IAAI,UAAU,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,EAAE;YACrD,KAAI,CAAC,WAAW,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;SAC9B;;IACH,CAAC;IAKD,sBAAW,mCAAK;QAHhB;;WAEG;aACH;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;QACrB,CAAC;;;OAAA;IAED;;OAEG;IACI,qCAAU,GAAjB,UAAkB,OAAgB;QAChC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,cAAc,CAAC,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE;YAC9E,MAAM,IAAI,KAAK,CACb,6CAA2C,IAAI,CAAC,IAAI,aAAU;iBAC5D,6BAA2B,OAAO,CAAC,IAAM,CAAA,CAC5C,CAAC;SACH;QAED,IAAI,CAAC,MAAO,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAC7B,CAAC;IAED;;OAEG;IACI,sCAAW,GAAlB,UAAmB,QAAgC;QACjD,KAAsB,UAAQ,EAAR,qBAAQ,EAAR,sBAAQ,EAAR,IAAQ,EAAE;YAA3B,IAAM,OAAO,iBAAA;YAChB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;SAC1B;IACH,CAAC;IAED;;OAEG;IACI,qCAAU,GAAjB;QACE,IAAI,CAAC,MAAO,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,CAAC;IAC1B,CAAC;IAED,gBAAgB;IACN,0CAAe,GAAzB;QACE,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC;IACrB,CAAC;IACH,uBAAC;AAAD,CAAC,AA3DD,CAA+C,iBAAO,GA2DrD;AA3DqB,4CAAgB","sourcesContent":["import { DocNode, IDocNodeParameters, IDocNodeParsedParameters } from './DocNode';\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocNodeContainer}.\r\n */\r\nexport interface IDocNodeContainerParameters extends IDocNodeParameters {}\r\n\r\n/**\r\n * Constructor parameters for {@link DocNodeContainer}.\r\n */\r\nexport interface IDocNodeContainerParsedParameters extends IDocNodeParsedParameters {}\r\n\r\n/**\r\n * DocNodeContainer is the base class for DocNode classes that allow arbitrary child nodes to be added by the consumer.\r\n * The child classes are {@link DocParagraph} and {@link DocSection}.\r\n */\r\nexport abstract class DocNodeContainer extends DocNode {\r\n private readonly _nodes: DocNode[] = [];\r\n\r\n /**\r\n * Don't call this directly. Instead use {@link TSDocParser}\r\n * @internal\r\n */\r\n public constructor(\r\n parameters: IDocNodeContainerParameters | IDocNodeContainerParsedParameters,\r\n childNodes?: ReadonlyArray<DocNode>\r\n ) {\r\n super(parameters);\r\n\r\n if (childNodes !== undefined && childNodes.length > 0) {\r\n this.appendNodes(childNodes);\r\n }\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * The nodes that were added to this container.\r\n */\r\n public get nodes(): ReadonlyArray<DocNode> {\r\n return this._nodes;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Append a node to the container.\r\n */\r\n public appendNode(docNode: DocNode): void {\r\n if (!this.configuration.docNodeManager.isAllowedChild(this.kind, docNode.kind)) {\r\n throw new Error(\r\n `The TSDocConfiguration does not allow a ${this.kind} node to` +\r\n ` contain a node of type ${docNode.kind}`\r\n );\r\n }\r\n\r\n this._nodes!.push(docNode);\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Append nodes to the container.\r\n */\r\n public appendNodes(docNodes: ReadonlyArray<DocNode>): void {\r\n for (const docNode of docNodes) {\r\n this.appendNode(docNode);\r\n }\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Remove all nodes from the container.\r\n */\r\n public clearNodes(): void {\r\n this._nodes!.length = 0;\r\n }\r\n\r\n /** @override */\r\n protected onGetChildNodes(): ReadonlyArray<DocNode | undefined> {\r\n return this._nodes;\r\n }\r\n}\r\n"]}
\No newline at end of file