UNPKG

3.93 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"ParserMessageLog.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/parser/ParserMessageLog.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,OAAO,EAAE,aAAa,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAOhD;;GAEG;AACH;IAAA;QACU,cAAS,GAAoB,EAAE,CAAC;IA0E1C,CAAC;IArEC,sBAAW,sCAAQ;QAHnB;;WAEG;aACH;YACE,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;QACxB,CAAC;;;OAAA;IAED;;OAEG;IACI,qCAAU,GAAjB,UAAkB,aAA4B;QAC5C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;IACrC,CAAC;IAED;;OAEG;IACI,iDAAsB,GAA7B,UAA8B,SAAyB,EAAE,WAAmB,EAAE,SAAoB;QAChG,IAAI,CAAC,UAAU,CACb,IAAI,aAAa,CAAC;YAChB,SAAS,WAAA;YACT,WAAW,aAAA;YACX,SAAS,WAAA;SACV,CAAC,CACH,CAAC;IACJ,CAAC;IAED;;OAEG;IACI,qDAA0B,GAAjC,UACE,SAAyB,EACzB,WAAmB,EACnB,aAA4B,EAC5B,OAAiB;QAEjB,IAAI,CAAC,UAAU,CACb,IAAI,aAAa,CAAC;YAChB,SAAS,WAAA;YACT,WAAW,aAAA;YACX,SAAS,EAAE,aAAa,CAAC,sBAAsB,EAAE;YACjD,aAAa,eAAA;YACb,OAAO,SAAA;SACR,CAAC,CACH,CAAC;IACJ,CAAC;IAED;;OAEG;IACI,oDAAyB,GAAhC,UAAiC,YAA0B;QACzD,IAAI,aAA4B,CAAC;QAEjC,IAAI,YAAY,CAAC,WAAW,EAAE;YAC5B,oFAAoF;YACpF,aAAa,GAAG,YAAY,CAAC,WAAW,CAAC;SAC1C;aAAM;YACL,yFAAyF;YACzF,gEAAgE;YAChE,aAAa,GAAG,YAAY,CAAC,aAAa,CAAC;SAC5C;QAED,IAAI,CAAC,UAAU,CACb,IAAI,aAAa,CAAC;YAChB,SAAS,EAAE,YAAY,CAAC,SAAS;YACjC,WAAW,EAAE,YAAY,CAAC,YAAY;YACtC,SAAS,EAAE,aAAa,CAAC,sBAAsB,EAAE;YACjD,aAAa,EAAE,aAAa;YAC5B,OAAO,EAAE,YAAY;SACtB,CAAC,CACH,CAAC;IACJ,CAAC;IACH,uBAAC;AAAD,CAAC,AA3ED,IA2EC","sourcesContent":["import { ParserMessage } from './ParserMessage';\r\nimport { TextRange } from './TextRange';\r\nimport { TokenSequence } from './TokenSequence';\r\nimport { DocNode } from '../nodes/DocNode';\r\nimport { DocErrorText } from '../nodes/DocErrorText';\r\nimport { TSDocMessageId } from './TSDocMessageId';\r\n\r\n/**\r\n * Used to report errors and warnings that occurred during parsing.\r\n */\r\nexport class ParserMessageLog {\r\n private _messages: ParserMessage[] = [];\r\n\r\n /**\r\n * The unfiltered list of all messages.\r\n */\r\n public get messages(): ReadonlyArray<ParserMessage> {\r\n return this._messages;\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Append a message to the log.\r\n */\r\n public addMessage(parserMessage: ParserMessage): void {\r\n this._messages.push(parserMessage);\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Append a message associated with a TextRange.\r\n */\r\n public addMessageForTextRange(messageId: TSDocMessageId, messageText: string, textRange: TextRange): void {\r\n this.addMessage(\r\n new ParserMessage({\r\n messageId,\r\n messageText,\r\n textRange\r\n })\r\n );\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Append a message associated with a TokenSequence.\r\n */\r\n public addMessageForTokenSequence(\r\n messageId: TSDocMessageId,\r\n messageText: string,\r\n tokenSequence: TokenSequence,\r\n docNode?: DocNode\r\n ): void {\r\n this.addMessage(\r\n new ParserMessage({\r\n messageId,\r\n messageText,\r\n textRange: tokenSequence.getContainingTextRange(),\r\n tokenSequence,\r\n docNode\r\n })\r\n );\r\n }\r\n\r\n /**\r\n * Append a message associated with a TokenSequence.\r\n */\r\n public addMessageForDocErrorText(docErrorText: DocErrorText): void {\r\n let tokenSequence: TokenSequence;\r\n\r\n if (docErrorText.textExcerpt) {\r\n // If there is an excerpt directly associated with the DocErrorText, highlight that:\r\n tokenSequence = docErrorText.textExcerpt;\r\n } else {\r\n // Otherwise we can use the errorLocation, but typically that is meant to give additional\r\n // details, not to indicate the primary location of the problem.\r\n tokenSequence = docErrorText.errorLocation;\r\n }\r\n\r\n this.addMessage(\r\n new ParserMessage({\r\n messageId: docErrorText.messageId,\r\n messageText: docErrorText.errorMessage,\r\n textRange: tokenSequence.getContainingTextRange(),\r\n tokenSequence: tokenSequence,\r\n docNode: docErrorText\r\n })\r\n );\r\n }\r\n}\r\n"]}
\No newline at end of file