UNPKG

2.62 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"TSDocParser.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/parser/TSDocParser.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,aAAa,CAAC;AACxC,OAAO,EAAE,aAAa,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAChD,OAAO,EAAE,aAAa,EAAE,MAAM,iBAAiB,CAAC;AAChD,OAAO,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,aAAa,CAAC;AACxC,OAAO,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,cAAc,CAAC;AAC1C,OAAO,EAAE,kBAAkB,EAAE,MAAM,qCAAqC,CAAC;AACzE,OAAO,EAAE,iBAAiB,EAAE,MAAM,qBAAqB,CAAC;AAExD;;GAEG;AACH;IAME,qBAAmB,aAAkC;QACnD,IAAI,aAAa,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,aAAa,GAAG,aAAa,CAAC;SACpC;aAAM;YACL,IAAI,CAAC,aAAa,GAAG,IAAI,kBAAkB,EAAE,CAAC;SAC/C;IACH,CAAC;IAEM,iCAAW,GAAlB,UAAmB,IAAY;QAC7B,OAAO,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,SAAS,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAEM,gCAAU,GAAjB,UAAkB,KAAgB;QAChC,IAAM,aAAa,GAAkB,IAAI,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QAElF,IAAI,aAAa,CAAC,OAAO,CAAC,aAAa,CAAC,EAAE;YACxC,aAAa,CAAC,MAAM,GAAG,SAAS,CAAC,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAEjE,IAAM,UAAU,GAAe,IAAI,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;YAC7D,UAAU,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YAEnB,iBAAiB,CAAC,eAAe,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;SAC7D;QAED,OAAO,aAAa,CAAC;IACvB,CAAC;IACH,kBAAC;AAAD,CAAC,AAhCD,IAgCC","sourcesContent":["import { TextRange } from './TextRange';\r\nimport { ParserContext } from './ParserContext';\r\nimport { LineExtractor } from './LineExtractor';\r\nimport { Tokenizer } from './Tokenizer';\r\nimport { NodeParser } from './NodeParser';\r\nimport { TSDocConfiguration } from '../configuration/TSDocConfiguration';\r\nimport { ParagraphSplitter } from './ParagraphSplitter';\r\n\r\n/**\r\n * The main API for parsing TSDoc comments.\r\n */\r\nexport class TSDocParser {\r\n /**\r\n * The configuration that was provided for the TSDocParser.\r\n */\r\n public readonly configuration: TSDocConfiguration;\r\n\r\n public constructor(configuration?: TSDocConfiguration) {\r\n if (configuration) {\r\n this.configuration = configuration;\r\n } else {\r\n this.configuration = new TSDocConfiguration();\r\n }\r\n }\r\n\r\n public parseString(text: string): ParserContext {\r\n return this.parseRange(TextRange.fromString(text));\r\n }\r\n\r\n public parseRange(range: TextRange): ParserContext {\r\n const parserContext: ParserContext = new ParserContext(this.configuration, range);\r\n\r\n if (LineExtractor.extract(parserContext)) {\r\n parserContext.tokens = Tokenizer.readTokens(parserContext.lines);\r\n\r\n const nodeParser: NodeParser = new NodeParser(parserContext);\r\n nodeParser.parse();\r\n\r\n ParagraphSplitter.splitParagraphs(parserContext.docComment);\r\n }\r\n\r\n return parserContext;\r\n }\r\n}\r\n"]}
\No newline at end of file