UNPKG

279 BTypeScriptView Raw
1export { stat, statSync } from './stat';
2export { Settings } from './settings';
3export type { FileSystemAdapter, StatSynchronousMethod, StatAsynchronousMethod } from './adapters/fs';
4export type { Options } from './settings';
5export type { Stats, AsyncCallback } from './types';