UNPKG

1.21 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"names":["launchDefaultBrowser","url","throwIfNonHttpProtocol","open","err","Error","logger","error","message"],"sources":["../src/launchDefaultBrowser.ts"],"sourcesContent":["/**\n * Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.\n *\n * This source code is licensed under the MIT license found in the\n * LICENSE file in the root directory of this source tree.\n *\n * @format\n */\n\nimport open from 'open';\nimport throwIfNonHttpProtocol from './throwIfNonHttpProtocol';\nimport logger from './logger';\n\nasync function launchDefaultBrowser(url: string) {\n try {\n throwIfNonHttpProtocol(url);\n\n await open(url);\n } catch (err) {\n if (err instanceof Error) {\n logger.error('Browser exited with error:', err.message);\n }\n }\n}\n\nexport default launchDefaultBrowser;\n"],"mappings":";;;;;;AASA;EAAA;EAAA;IAAA;EAAA;EAAA;AAAA;AACA;AACA;AAA8B;AAX9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAMA,eAAeA,oBAAoB,CAACC,GAAW,EAAE;EAC/C,IAAI;IACF,IAAAC,+BAAsB,EAACD,GAAG,CAAC;IAE3B,MAAM,IAAAE,eAAI,EAACF,GAAG,CAAC;EACjB,CAAC,CAAC,OAAOG,GAAG,EAAE;IACZ,IAAIA,GAAG,YAAYC,KAAK,EAAE;MACxBC,eAAM,CAACC,KAAK,CAAC,4BAA4B,EAAEH,GAAG,CAACI,OAAO,CAAC;IACzD;EACF;AACF;AAAC,eAEcR,oBAAoB;AAAA"}
\No newline at end of file