UNPKG

34.2 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":[" [synthetic:es6/util/arrayiterator] "," [synthetic:es6/util/makeiterator] ","ts_src/platform/custom-event.ts","ts_src/platform/baseuri.ts","ts_src/platform/get-attribute-names.ts","ts_src/platform/matches.ts","ts_src/platform/parent-node/append.ts","ts_src/platform/parent-node/prepend.ts","ts_src/platform/parent-node/replace-children.ts","ts_src/platform/child-node/after.ts","ts_src/platform/child-node/before.ts","ts_src/platform/child-node/remove.ts","ts_src/platform/child-node/replace-with.ts","ts_src/platform/svg-element-class-list.ts"],"names":["$jscomp.arrayIteratorImpl","e","document","createEvent","initEvent","preventDefault","defaultPrevented","origPreventDefault","Event","prototype","Event.prototype.preventDefault","cancelable","call","Object","defineProperty","get","configurable","isIE","test","navigator","userAgent","window","origEvent","inType","params","bubbles","i","CustomEvent","initCustomEvent","detail","MouseEvent","origMouseEvent","initMouseEvent","view","screenX","screenY","clientX","clientY","ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey","button","relatedTarget","j","getOwnPropertyDescriptor","native_baseURI","Node","base","querySelector","ownerDocument","href","location","enumerable","_a","_b","Element_prototype","Element","attributesDescriptor","getAttributes","attributes","map","Array","hasOwnProperty","getAttributeNames","Element_prototype.getAttributeNames","attr","name","matches","webkitMatchesSelector","msMatchesSelector","nativeAppendChild","appendChild","installAppend","constructor","writable","value","append","args","$jscomp.makeIterator","arg","createTextNode","Document","DocumentFragment","nativeInsertBefore","insertBefore","nativeGetFirstChild","firstChild","installPrepend","prepend","newNode","nativeRemoveChild","removeChild","installReplaceChildren","replaceChildren","child","_c","_d","nativeGetParentNode","parentNode","nativeGetNextSibling","nextSibling","installAfter","after","CharacterData","installBefore","before","installRemove","remove","installReplaceWith","replaceWith","HTMLElement_prototype","HTMLElement","SVGElement_prototype"],"mappings":"A;;;;;;;;;;;;;;;;;;;aA2B4B,QAAA,EAAQ,CAAC,CAAD,CAAQ,CAC1C,IAAI,EAAQ,CACZ,OAAO,SAAQ,EAAG,CAChB,MAAI,EAAJ,CAAY,CAAA,OAAZ,CACS,CACL,KAAM,CAAA,CADD,CAEL,MAAO,CAAA,CAAM,CAAA,EAAN,CAFF,CADT,CAMS,CAAC,KAAM,CAAA,CAAP,CAPO,CAFwB,CCGrB,QAAA,EAAQ,CAAC,CAAD,CAAW,CAExC,IAAI,EAAoC,WAApC,EAAmB,MAAO,OAA1B,EAAmD,MAAA,SAAnD,EACmB,CAAD,CAAW,MAAA,SAAX,CACtB,OAAO,EAAA,CAAmB,CAAA,KAAA,CAAsB,CAAtB,CAAnB,CDc6B,CAAC,KAAMA,CAAA,CCbM,CDaN,CAAP,CClBI,CCdxC,IAAMC,EAAIC,QAAAC,YAAA,CAAqB,OAArB,CACVF,EAAAG,UAAA,CAAY,KAAZ,CAAmB,CAAA,CAAnB,CAAyB,CAAA,CAAzB,CACAH,EAAAI,eAAA,EAIF;GAAI,CAHKJ,CAAAK,iBAGT,CAA8B,CAC5B,IAAMC,EAAqBC,KAAAC,UAAAJ,eAC3BG,MAAAC,UAAAJ,eAAA,CAAiCK,QAAA,EAAA,CAC1B,IAAAC,WAAL,GAIAJ,CAAAK,KAAA,CAAwB,IAAxB,CAEA,CAAAC,MAAAC,eAAA,CAAsB,IAAtB,CAA4B,kBAA5B,CAAgD,CAC9C,IAAAC,QAAG,EAAA,CACD,MAAO,CAAA,CADN,CAD2C,CAI9CC,aAAc,CAAA,CAJgC,CAAhD,CANA,CAD+B,CAFL,CAkB9B,IAAMC,EAAO,SAAAC,KAAA,CAAeC,SAAAC,UAAf,CAGb;GAAI,CAACC,MAAAb,MAAL,EAAqBS,CAArB,EAAsD,UAAtD,GAA8B,MAAOI,OAAAb,MAArC,CAAmE,CACjE,IAAMc,EAAYD,MAAAb,MAClBa,OAAA,MAAA,CACK,QAAA,CAACE,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAAuC,CACtCA,CAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnB,KAAMvB,EAAIC,QAAAC,YAAA,CAAqB,OAArB,CACVF,EAAAG,UAAA,CACImB,CADJ,CACY,CAAA,CAAQC,CAAAC,QADpB,CACqC,CAAA,CAAQD,CAAAb,WAD7C,CAEA,OAAOV,EAL+B,CAO5C,IAAIqB,CAAJ,CAAe,CAEb,IAAKI,IAAMA,CAAX,GAAgBJ,EAAhB,CAEGD,MAAA,MAAA,CAAwBK,CAAxB,CAAA,CAA8BJ,CAAA,CAAkBI,CAAlB,CAEjCL,OAAA,MAAAZ,UAAA,CAA4Ba,CAAAb,UANf,CAVkD;AAqBnE,GAAI,CAACY,MAAAM,YAAL,EAA2BV,CAA3B,EAAkE,UAAlE,GAAoC,MAAOI,OAAAM,YAA3C,CACEN,MAAA,YASA,CARK,QAAA,CAAoBE,CAApB,CAAoCC,CAApC,CAAmE,CAClEA,CAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnB,KAAMvB,EAAoBC,QAAAC,YAAA,CAAqB,aAArB,CAC1BF,EAAA2B,gBAAA,CACIL,CADJ,CACY,CAAA,CAAQC,CAAAC,QADpB,CACqC,CAAA,CAAQD,CAAAb,WAD7C,CAEIa,CAAAK,OAFJ,CAGA,OAAO5B,EAN2D,CAQxE,CAAAoB,MAAA,YAAAZ,UAAA,CAAkCY,MAAAb,MAAAC,UAGpC;GAAI,CAACY,MAAAS,WAAL,EAA0Bb,CAA1B,EAAgE,UAAhE,GAAmC,MAAOI,OAAAS,WAA1C,CAA6E,CAC3E,IAAMC,EAAiBV,MAAAS,WACvBT,OAAA,WAAA,CACK,QAAA,CAACE,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAA4C,CAC3CA,CAAA,CAASA,CAAT,EAAmB,EACnB,KAAMvB,EAAIC,QAAAC,YAAA,CAAqB,YAArB,CACVF,EAAA+B,eAAA,CACIT,CADJ,CACY,CAAA,CAAQC,CAAAC,QADpB,CACqC,CAAA,CAAQD,CAAAb,WAD7C,CAEIa,CAAAS,KAFJ,EAEmBZ,MAFnB,CAE2BG,CAAAK,OAF3B,CAE2CL,CAAAU,QAF3C,CAGIV,CAAAW,QAHJ,CAGqBX,CAAAY,QAHrB,CAGsCZ,CAAAa,QAHtC,CAGuDb,CAAAc,QAHvD,CAIId,CAAAe,OAJJ,CAIoBf,CAAAgB,SAJpB,CAIsChB,CAAAiB,QAJtC,CAIuDjB,CAAAkB,OAJvD,CAKIlB,CAAAmB,cALJ,CAMA,OAAO1C,EAToC,CAWjD,IAAI8B,CAAJ,CAEE,IAAKa,IAAMA,CAAX,GAAgBb,EAAhB,CAEGV,MAAAS,WAAA,CAA0Bc,CAA1B,CAAA,CAAgCb,CAAA,CAAuBa,CAAvB,CAGrCvB,OAAA,WAAAZ,UAAA,CAAiCsB,CAAAtB,UArB0C,C;;;;;;;;;;AC3DzEI,MAAAgC,yBAAAC,CAAgCC,IAAAtC,UAAhCqC,CAAgD,SAAhDA,CACJ,EACEjC,MAAAC,eAAA,CAAsBiC,IAAAtC,UAAtB,CAAsC,SAAtC,CAAiD,CAC/C,IAAAM,QAAG,EAAA,CAGD,IAAMiC,EAAOC,CADD,IAAAC,cACCD,EADqB,IACrBA,eAAA,CAAkB,YAAlB,CACb,OAAOD,EAAP,EAAeA,CAAAG,KAAf,EAA4B9B,MAAA+B,SAAAD,KAJ3B,CAD4C,CAO/CnC,aAAc,CAAA,CAPiC,CAQ/CqC,WAAY,CAAA,CARmC,CAAjD,C;;;;;;;;;;ACXA,IAAAC,CAAA,CAAAC,CAAA,CAIIC,EAAoBC,OAAAhD,UAJxB,CAMIiD,EAC8D,IAD1C,IAAAJ,CAAA,CACtBzC,MAAAgC,yBAAA,CAAgCW,CAAhC,CAAmD,YAAnD,CADsB,GAC0C,IAAA,EAD1C,GAC0CF,CAD1C,CAC0CA,CAD1C,CAEtBzC,MAAAgC,yBAAA,CAAgCE,IAAAtC,UAAhC,CAAgD,YAAhD,CARF,CAWIkD,EAAyC,IAA5B,IAAAJ,CAAA,CAAuB,IAApB,GAAAG,CAAA,EAAoB,IAAA,EAApB,GAAAA,CAAA,CAAoB,IAAA,EAApB,CAAAA,CAAA3C,IAAH,GAA4B,IAAA,EAA5B,GAA4BwC,CAA5B,CAA4BA,CAA5B,CACf,QAAA,EAAA,CAA0B,MAAO,KAAAK,WAAjC,CAZF,CAaIC,EAAMC,KAAArD,UAAAoD,IAEPL,EAAAO,eAAA,CAAiC,mBAAjC,CAAL,GACEP,CAAAQ,kBADF,CACwCC,QAA0B,EAAA,CAC9D,MAAOJ,EAAAjD,KAAA,CAAS+C,CAAA/C,KAAA,CAAmB,IAAnB,CAAT,CAAmC,QAAA,CAAAsD,CAAA,CAAQC,CAAAA,MAAAD,EAAAC,KAAAA,CAA3C,CADuD,CADlE,C,CCfE,IAAAb,CAAA,CAIIE,EAAoBC,OAAAhD,UAErB+C,EAAAO,eAAA,CAAiC,SAAjC,CAAL,GACEP,CAAAY,QADF,CAE8E,IADnD,IAAAd,CAAA,CACnBE,CAAAa,sBADmB,GACmD,IAAA,EADnD,GACmDf,CADnD,CACmDA,CADnD,CAEnBE,CAAAc,kBAHR,C;;;;;;;;;ACDA,IAAMC,EAAoBxB,IAAAtC,UAAA+D,YAEJC,SAAA,EAAA,CAAIC,CAAJ,CAAmC,CACjDjE,CAAAA,CAAYiE,CAAAjE,UACdA,EAAAsD,eAAA,CAAyB,QAAzB,CAAJ,EAIAlD,MAAAC,eAAA,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,QAAjC,CAA2C,CACzCO,aAAc,CAAA,CAD2B,CAEzCqC,WAAY,CAAA,CAF6B,CAGzCsB,SAAU,CAAA,CAH+B,CAIzCC,MAAOC,QAAe,CAAIC,CAAJ,CAA4B,CAA3B,IAAA,IAA2B,EAA3B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,OAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA2B,CAA3B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CACrB,EAAA,CAAAC,CAAA,CADgDD,CAChD,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CAAA,MACE,CAAAT,CAAA3D,KAAA,CAAuB,IAAvB,CAA4C,QAAf,GAAA,MAAOoE,EAAP,CAA0B9E,QAAA+E,eAAA,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAAtF,CAF8C,CAJT,CAA3C,CANuD,CAkBzDP,CAAA,CAAcS,QAAd,CACAT,EAAA,CAAcU,gBAAd,CACAV,EAAA,CAAchB,OAAd,C,CC5BE,IAAAH,CAAA,CAAAC,CAAA,CAMI6B,EAAqBrC,IAAAtC,UAAA4E,aANzB,CAOIC,GAGiE,IAH9C,IAAA/B,CAAA,CAGwC,IAA7D,IAAAD,CAAA,CAAAzC,MAAAgC,yBAAA,CAAgCE,IAAAtC,UAAhC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6D6C,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAAAvC,IAHxC,GAG8C,IAAA,EAH9C,GAG8CwC,CAH9C,CAG8CA,CAH9C,CAKrB,QAAA,EAAA,CAAuB,MAAO,KAAAgC,WAA9B,CAEmBC;QAAA,EAAA,CAAId,CAAJ,CAAmC,CAClDjE,CAAAA,CAAYiE,CAAAjE,UACdA,EAAAsD,eAAA,CAAyB,SAAzB,CAAJ,EAIAlD,MAAAC,eAAA,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,SAAjC,CAA4C,CAC1CO,aAAc,CAAA,CAD4B,CAE1CqC,WAAY,CAAA,CAF8B,CAG1CsB,SAAU,CAAA,CAHgC,CAI1CC,MAAOa,QAAgB,CAAIX,CAAJ,CAA4B,CAA3B,IAAA,IAA2B,EAA3B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,OAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA2B,CAA3B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CAChBS,EAAAA,CAAaD,EAAA1E,KAAA,CAAyB,IAAzB,CACnB,EAAA,CAAAmE,CAAA,CAFiDD,CAEjD,CAAA,KAAA,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAWE,CAET,CAFF,CAAA,MAEE,CAAAI,CAAAxE,KAAA,CAAwB,IAAxB,CAD+B,QAAf8E,GAAA,MAAOV,EAAPU,CAA0BxF,QAAA+E,eAAA,CAAwBD,CAAxB,CAA1BU,CAAyDV,CACzE,CAAuCO,CAAvC,CAJ+C,CAJT,CAA5C,CANwD,CAoB1DC,CAAA,CAAeN,QAAf,CACAM,EAAA,CAAeL,gBAAf,CACAK,EAAA,CAAe/B,OAAf,C,CCpCE,IAAAH,CAAA,CAAAC,CAAA,CAMIgB,GAAoBxB,IAAAtC,UAAA+D,YANxB,CAOImB,GAAoB5C,IAAAtC,UAAAmF,YAPxB,CAQIN,GAGiE,IAH9C,IAAA/B,CAAA,CAGwC,IAA7D,IAAAD,CAAA,CAAAzC,MAAAgC,yBAAA,CAAgCE,IAAAtC,UAAhC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6D6C,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAAAvC,IAHxC,GAG8C,IAAA,EAH9C,GAG8CwC,CAH9C,CAG8CA,CAH9C,CAKrB,QAAA,EAAA,CAAuB,MAAO,KAAAgC,WAA9B,CAE2BM;QAAA,EAAA,CAAInB,CAAJ,CAAmC,CAC1DjE,CAAAA,CAAYiE,CAAAjE,UACdA,EAAAsD,eAAA,CAAyB,iBAAzB,CAAJ,EAIAlD,MAAAC,eAAA,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,iBAAjC,CAAoD,CAClDO,aAAc,CAAA,CADoC,CAElDqC,WAAY,CAAA,CAFsC,CAGlDsB,SAAU,CAAA,CAHwC,CAIlDC,MAAOkB,QAAwB,CAAIhB,CAAJ,CAA4B,CAA3B,IAAA,IAA2B,EAA3B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,OAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA2B,CAA3B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CAE9B,KAAA,CAAoD,IAApD,IAAQiB,CAAR,CAAgBT,EAAA1E,KAAA,CAAyB,IAAzB,CAAhB,EAAA,CACE+E,EAAA/E,KAAA,CAAuB,IAAvB,CAA6BmF,CAA7B,CAGF,EAAA,CAAAhB,CAAA,CANyDD,CAMzD,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CAAA,MACE,CAAAT,EAAA3D,KAAA,CAAuB,IAAvB,CAA4C,QAAf,GAAA,MAAOoE,EAAP,CAA0B9E,QAAA+E,eAAA,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAAtF,CAPuD,CAJT,CAApD,CANgE,CAuBlEa,CAAA,CAAuBX,QAAvB,CACAW,EAAA,CAAuBV,gBAAvB,CACAU,EAAA,CAAuBpC,OAAvB,C,CCxCE,IAAAH,CAAA,CAAAC,CAAA,CAAAyC,CAAA,CAAAC,CAAA,CAMIb,GAAqBrC,IAAAtC,UAAA4E,aANzB,CAOIa,GACiE,IAD9C,IAAA3C,CAAA,CACwC,IAA7D,IAAAD,CAAA,CAAAzC,MAAAgC,yBAAA,CAAgCE,IAAAtC,UAAhC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6D6C,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAAAvC,IADxC,GAC8C,IAAA,EAD9C,GAC8CwC,CAD9C,CAC8CA,CAD9C,CAGrB,QAAA,EAAA,CAAuB,MAAO,KAAA4C,WAA9B,CAVF,CAWIC,GACkE,IAD9C,IAAAH,CAAA,CACwC,IAA9D,IAAAD,CAAA,CAAAnF,MAAAgC,yBAAA,CAAgCE,IAAAtC,UAAhC,CAAgD,aAAhD,CAAA,GAA8D,IAAA,EAA9D,GAA8DuF,CAA9D,CAA8D,IAAA,EAA9D,CAA8DA,CAAAjF,IADxC,GAC8C,IAAA,EAD9C,GAC8CkF,CAD9C,CAC8CA,CAD9C,CAItB,QAAA,EAAA,CAAuB,MAAO,KAAAI,YAA9B,CAEiBC;QAAA,EAAA,CAAI5B,CAAJ,CAAmC,CAChDjE,CAAAA,CAAYiE,CAAAjE,UACdA,EAAAsD,eAAA,CAAyB,OAAzB,CAAJ,EAIAlD,MAAAC,eAAA,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,OAAjC,CAA0C,CACxCO,aAAc,CAAA,CAD0B,CAExCqC,WAAY,CAAA,CAF4B,CAGxCsB,SAAU,CAAA,CAH8B,CAIxCC,MAAO2B,QAAc,CAAIzB,CAAJ,CAA4B,CAA3B,IAAA,IAA2B,EAA3B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,OAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA2B,CAA3B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CACdqB,EAAAA,CAAaD,EAAAtF,KAAA,CAAyB,IAAzB,CACnB,IAAmB,IAAnB,GAAIuF,CAAJ,CAAA,CAIA,IAAME,EAAcD,EAAAxF,KAAA,CAA0B,IAA1B,CACpB,EAAA,CAAAmE,CAAA,CAP+CD,CAO/C,CAAA,KAAA,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CAAA,MACE,CAAAI,EAAAxE,KAAA,CACEuF,CADF,CAEiB,QAAf,GAAA,MAAOnB,EAAP,CAA0B9E,QAAA+E,eAAA,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAF3D,CAGEqB,CAHF,CANF,CAF+C,CAJT,CAA1C,CANsD,CA4BxDC,CAAA,CAAaE,aAAb,CACAF,EAAA,CAAa7C,OAAb,C,CC9CE,IAAAH,CAAA,CAAAC,CAAA,CAMI6B,GAAqBrC,IAAAtC,UAAA4E,aANzB,CAOIa,GACiE,IAD9C,IAAA3C,CAAA,CACwC,IAA7D,IAAAD,CAAA,CAAAzC,MAAAgC,yBAAA,CAAgCE,IAAAtC,UAAhC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6D6C,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAAAvC,IADxC,GAC8C,IAAA,EAD9C,GAC8CwC,CAD9C,CAC8CA,CAD9C,CAGrB,QAAA,EAAA,CAAuB,MAAO,KAAA4C,WAA9B,CAEkBM;QAAA,EAAA,CAAI/B,CAAJ,CAAmC,CACjDjE,CAAAA,CAAYiE,CAAAjE,UACdA,EAAAsD,eAAA,CAAyB,QAAzB,CAAJ,EAIAlD,MAAAC,eAAA,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,QAAjC,CAA2C,CACzCO,aAAc,CAAA,CAD2B,CAEzCqC,WAAY,CAAA,CAF6B,CAGzCsB,SAAU,CAAA,CAH+B,CAIzCC,MAAO8B,QAAe,CAAI5B,CAAJ,CAA4B,CAA3B,IAAA,IAA2B,EAA3B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,OAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA2B,CAA3B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CACfqB,EAAAA,CAAaD,EAAAtF,KAAA,CAAyB,IAAzB,CACnB,IAAmB,IAAnB,GAAIuF,CAAJ,CAAA,CAIA,CAAA,CAAApB,CAAA,CANgDD,CAMhD,CAAA,KAAA,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CAAA,MACE,CAAAI,EAAAxE,KAAA,CACEuF,CADF,CAEiB,QAAf,GAAA,MAAOnB,EAAP,CAA0B9E,QAAA+E,eAAA,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAF3D,CAGE,IAHF,CALF,CAFgD,CAJT,CAA3C,CANuD,CA2BzDyB,CAAA,CAAcD,aAAd,CACAC,EAAA,CAAchD,OAAd,C,CCxCE,IAAAH,CAAA,CAAAC,CAAA,CAMIoC,GAAoB5C,IAAAtC,UAAAmF,YANxB,CAOIM,GACiE,IAD9C,IAAA3C,CAAA,CACwC,IAA7D,IAAAD,CAAA,CAAAzC,MAAAgC,yBAAA,CAAgCE,IAAAtC,UAAhC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6D6C,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAAAvC,IADxC,GAC8C,IAAA,EAD9C,GAC8CwC,CAD9C,CAC8CA,CAD9C,CAGrB,QAAA,EAAA,CAAuB,MAAO,KAAA4C,WAA9B,CAEkBQ,SAAA,EAAA,CAAIjC,CAAJ,CAAmC,CACjDjE,CAAAA,CAAYiE,CAAAjE,UACdA,EAAAsD,eAAA,CAAyB,QAAzB,CAAJ,EAIAlD,MAAAC,eAAA,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,QAAjC,CAA2C,CACzCO,aAAc,CAAA,CAD2B,CAEzCqC,WAAY,CAAA,CAF6B,CAGzCsB,SAAU,CAAA,CAH+B,CAIzCC,MAAOgC,QAAe,EAAA,CACpB,IAAMT,EAAaD,EAAAtF,KAAA,CAAyB,IAAzB,CACfuF,EAAJ,EACER,EAAA/E,KAAA,CAAuBuF,CAAvB,CAAmC,IAAnC,CAHkB,CAJmB,CAA3C,CANuD,CAmBzDQ,CAAA,CAAcH,aAAd,CACAG,EAAA,CAAclD,OAAd,C,CChCE,IAAAH,CAAA,CAAAC,CAAA,CAMI6B,GAAqBrC,IAAAtC,UAAA4E,aANzB,CAOIM,GAAoB5C,IAAAtC,UAAAmF,YAPxB,CAQIM,GACiE,IAD9C,IAAA3C,CAAA,CACwC,IAA7D,IAAAD,CAAA,CAAAzC,MAAAgC,yBAAA,CAAgCE,IAAAtC,UAAhC,CAAgD,YAAhD,CAAA,GAA6D,IAAA,EAA7D,GAA6D6C,CAA7D,CAA6D,IAAA,EAA7D,CAA6DA,CAAAvC,IADxC,GAC8C,IAAA,EAD9C,GAC8CwC,CAD9C,CAC8CA,CAD9C,CAGrB,QAAA,EAAA,CAAuB,MAAO,KAAA4C,WAA9B,CAEuBU;QAAA,EAAA,CAAInC,CAAJ,CAAmC,CACtDjE,CAAAA,CAAYiE,CAAAjE,UACdA,EAAAsD,eAAA,CAAyB,aAAzB,CAAJ,EAIAlD,MAAAC,eAAA,CAAsBL,CAAtB,CAAiC,aAAjC,CAAgD,CAC9CO,aAAc,CAAA,CADgC,CAE9CqC,WAAY,CAAA,CAFkC,CAG9CsB,SAAU,CAAA,CAHoC,CAI9CC,MAAOkC,QAAoB,CAAIhC,CAAJ,CAA4B,CAA3B,IAAA,IAA2B,EAA3B,EAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,OAAA,CAAA,EAAA,CAAA,CAA2B,CAA3B,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,SAAA,CAAA,CAAA,CACpBqB,EAAAA,CAAaD,EAAAtF,KAAA,CAAyB,IAAzB,CACnB,IAAmB,IAAnB,GAAIuF,CAAJ,CAAA,CAIA,CAAA,CAAApB,CAAA,CANqDD,CAMrD,CAAA,KAAA,IAAA,EAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,CAAA,CAAA,CAAA,CAAA,KAAA,EAAA,CAAWE,CACT,CADF,CAAA,MACE,CAAAI,EAAAxE,KAAA,CACEuF,CADF,CAEiB,QAAf,GAAA,MAAOnB,EAAP,CAA0B9E,QAAA+E,eAAA,CAAwBD,CAAxB,CAA1B,CAAyDA,CAF3D,CAGE,IAHF,CAOFW,GAAA/E,KAAA,CAAuBuF,CAAvB,CAAmC,IAAnC,CAZA,CAFqD,CAJT,CAAhD,CAN4D,CA6B9DU,CAAA,CAAmBL,aAAnB,CACAK,EAAA,CAAmBpD,OAAnB,C,CCtCA,IAAMD,EAAoBnC,MAAAoC,QAAAhD,UAA1B,CACMsG,EAAwB1F,MAAA2F,YAAAvG,UAD9B,CAEMwG,GAAuB5F,MAAA,WAAAZ,UAUzB,EAAAsG,CAAAhD,eAAA,CAAqC,WAArC,CAAJ,EACKP,CAAAO,eAAA,CAAiC,WAAjC,CADL,EAEKkD,EAAAlD,eAAA,CAAoC,WAApC,CAFL,EAGElD,MAAAC,eAAA,CAAsB0C,CAAtB,CAAyC,WAAzC,CACI3C,MAAAgC,yBAAA,CAAgCkE,CAAhC,CAAuD,WAAvD,CADJ,C","file":"webcomponents-pf_dom.js","sourcesContent":[null,null,"/**\n * @license\n * Copyright (c) 2016 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\n * This code may only be used under the BSD style license found at\n * http://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found\n * at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may\n * be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by\n * Google as part of the polymer project is also subject to an additional IP\n * rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n */\n\nexport {};\n\n// defaultPrevented is broken in IE.\n// https://connect.microsoft.com/IE/feedback/details/790389/event-defaultprevented-returns-false-after-preventdefault-was-called\nconst workingDefaultPrevented = (() => {\n const e = document.createEvent('Event');\n e.initEvent('foo', true, true);\n e.preventDefault();\n return e.defaultPrevented;\n})();\n\nif (!workingDefaultPrevented) {\n const origPreventDefault = Event.prototype.preventDefault;\n Event.prototype.preventDefault = function(this: Event) {\n if (!this.cancelable) {\n return;\n }\n\n origPreventDefault.call(this);\n\n Object.defineProperty(this, 'defaultPrevented', {\n get() {\n return true;\n },\n configurable: true\n });\n };\n}\n\nconst isIE = /Trident/.test(navigator.userAgent);\n\n// Event constructor shim\nif (!window.Event || isIE && (typeof window.Event !== 'function')) {\n const origEvent = window.Event as typeof Event;\n window['Event'] =\n ((inType: string, params?: EventInit) => {\n params = params || {};\n const e = document.createEvent('Event');\n e.initEvent(\n inType, Boolean(params.bubbles), Boolean(params.cancelable));\n return e;\n }) as unknown as typeof Event;\n if (origEvent) {\n // tslint:disable-next-line:forin\n for (const i in origEvent) {\n // tslint:disable-next-line:no-any\n (window['Event'] as any)[i] = (origEvent as any)[i];\n }\n window['Event'].prototype = origEvent.prototype;\n }\n}\n\n// CustomEvent constructor shim\nif (!window.CustomEvent || isIE && (typeof window.CustomEvent !== 'function')) {\n window['CustomEvent'] =\n (<T extends unknown>(inType: string, params?: CustomEventInit<T>) => {\n params = params || {};\n const e: CustomEvent<T> = document.createEvent('CustomEvent');\n e.initCustomEvent(\n inType, Boolean(params.bubbles), Boolean(params.cancelable),\n params.detail!);\n return e;\n }) as unknown as typeof CustomEvent;\n window['CustomEvent'].prototype = window.Event.prototype as CustomEvent;\n}\n\nif (!window.MouseEvent || isIE && (typeof window.MouseEvent !== 'function')) {\n const origMouseEvent = window.MouseEvent as typeof MouseEvent;\n window['MouseEvent'] =\n ((inType: string, params?: MouseEventInit) => {\n params = params || {};\n const e = document.createEvent('MouseEvent');\n e.initMouseEvent(\n inType, Boolean(params.bubbles), Boolean(params.cancelable),\n params.view || window, params.detail!, params.screenX!,\n params.screenY!, params.clientX!, params.clientY!, params.ctrlKey!,\n params.altKey!, params.shiftKey!, params.metaKey!, params.button!,\n params.relatedTarget!);\n return e;\n }) as unknown as typeof MouseEvent;\n if (origMouseEvent) {\n // tslint:disable-next-line:forin\n for (const j in origMouseEvent) {\n // tslint:disable-next-line:no-any\n (window.MouseEvent as any)[j] = (origMouseEvent as any)[j];\n }\n }\n window['MouseEvent'].prototype = origMouseEvent.prototype;\n}\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2018 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at\nhttp://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found at\nhttp://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may be\nfound at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by Google as\npart of the polymer project is also subject to an additional IP rights grant\nfound at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\n// Implement Node.baseURI for IE 11\n// adapted from\n// https://github.com/webcomponents/html-imports/blob/v1.2.0/src/html-imports.js\n\nconst native_baseURI =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'baseURI');\nif (!native_baseURI) {\n Object.defineProperty(Node.prototype, 'baseURI', {\n get(this: Node): string {\n // this.ownerDocument is `null` for documents\n const doc = this.ownerDocument || this as Document;\n const base = doc.querySelector('base[href]') as HTMLBaseElement;\n return base && base.href || window.location.href;\n },\n configurable: true,\n enumerable: true\n });\n}\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at\nhttp://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found at\nhttp://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may be\nfound at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by Google as\npart of the polymer project is also subject to an additional IP rights grant\nfound at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\nconst Element_prototype = Element.prototype;\n// In IE11, the `attributes` descriptor is on `Node.prototype`.\nconst attributesDescriptor =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Element_prototype, 'attributes') ??\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'attributes');\n// In Safari 9, the `attributes` descriptor's getter is undefined. In Chrome 41,\n// the `attributes` descriptor is a data descriptor on each Element instance.\nconst getAttributes = attributesDescriptor?.get ??\n function(this: Element) { return this.attributes; };\nconst map = Array.prototype.map;\n\nif (!Element_prototype.hasOwnProperty('getAttributeNames')) {\n Element_prototype.getAttributeNames = function getAttributeNames(this: Element): Array<string> {\n return map.call(getAttributes.call(this), attr => attr.name) as Array<string>;\n };\n}\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at\nhttp://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found at\nhttp://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may be\nfound at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by Google as\npart of the polymer project is also subject to an additional IP rights grant\nfound at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\nconst Element_prototype = Element.prototype;\n\nif (!Element_prototype.hasOwnProperty('matches')) {\n Element_prototype.matches =\n ((Element_prototype as any).webkitMatchesSelector as Element['matches']) ??\n ((Element_prototype as any).msMatchesSelector as Element['matches']);\n}\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeAppendChild = Node.prototype.appendChild;\n\nconst installAppend = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('append')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'append', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function append(...args: Array<Node|string>) {\n for (const arg of args) {\n nativeAppendChild.call(this, typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg);\n }\n }\n });\n};\n\ninstallAppend(Document);\ninstallAppend(DocumentFragment);\ninstallAppend(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeInsertBefore = Node.prototype.insertBefore;\nconst nativeGetFirstChild =\n // In Chrome 41, `firstChild` is a data descriptor on every instance, not a\n // accessor descriptor on `Node.prototype`.\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'firstChild')?.get! ??\n // In Safari 9, the `firstChild` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function(this: Node) { return this.firstChild; };\n\nconst installPrepend = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('prepend')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'prepend', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function prepend(...args: Array<Node|string>) {\n const firstChild = nativeGetFirstChild.call(this);\n for (const arg of args) {\n const newNode = typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg;\n nativeInsertBefore.call(this, newNode, firstChild);\n }\n }\n });\n};\n\ninstallPrepend(Document);\ninstallPrepend(DocumentFragment);\ninstallPrepend(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeAppendChild = Node.prototype.appendChild;\nconst nativeRemoveChild = Node.prototype.removeChild;\nconst nativeGetFirstChild =\n // In Chrome 41, `firstChild` is a data descriptor on every instance, not a\n // accessor descriptor on `Node.prototype`.\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'firstChild')?.get! ??\n // In Safari 9, the `firstChild` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function(this: Node) { return this.firstChild; };\n\nconst installReplaceChildren = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('replaceChildren')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'replaceChildren', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function replaceChildren(...args: Array<Node|string>) {\n let child;\n while ((child = nativeGetFirstChild.call(this)) !== null) {\n nativeRemoveChild.call(this, child);\n }\n\n for (const arg of args) {\n nativeAppendChild.call(this, typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg);\n }\n }\n });\n};\n\ninstallReplaceChildren(Document);\ninstallReplaceChildren(DocumentFragment);\ninstallReplaceChildren(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeInsertBefore = Node.prototype.insertBefore;\nconst nativeGetParentNode =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'parentNode')?.get! ??\n // In Safari 9, the `parentNode` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function(this: Node) { return this.parentNode; };\nconst nativeGetNextSibling =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'nextSibling')?.get! ??\n // In Safari 9, the `nextSibling` descriptor's `get` and `set` are\n // undefined.\n function(this: Node) { return this.nextSibling; };\n\nconst installAfter = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('after')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'after', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function after(...args: Array<Node|string>) {\n const parentNode = nativeGetParentNode.call(this);\n if (parentNode === null) {\n return;\n }\n\n const nextSibling = nativeGetNextSibling.call(this);\n for (const arg of args) {\n nativeInsertBefore.call(\n parentNode,\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg,\n nextSibling\n );\n }\n }\n });\n};\n\ninstallAfter(CharacterData);\ninstallAfter(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeInsertBefore = Node.prototype.insertBefore;\nconst nativeGetParentNode =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'parentNode')?.get! ??\n // In Safari 9, the `parentNode` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function(this: Node) { return this.parentNode; };\n\nconst installBefore = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('before')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'before', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function before(...args: Array<Node|string>) {\n const parentNode = nativeGetParentNode.call(this);\n if (parentNode === null) {\n return;\n }\n\n for (const arg of args) {\n nativeInsertBefore.call(\n parentNode,\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg,\n this\n );\n }\n }\n });\n};\n\ninstallBefore(CharacterData);\ninstallBefore(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeRemoveChild = Node.prototype.removeChild;\nconst nativeGetParentNode =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'parentNode')?.get! ??\n // In Safari 9, the `parentNode` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function(this: Node) { return this.parentNode; };\n\nconst installRemove = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('remove')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'remove', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function remove() {\n const parentNode = nativeGetParentNode.call(this);\n if (parentNode) {\n nativeRemoveChild.call(parentNode, this);\n }\n }\n });\n};\n\ninstallRemove(CharacterData);\ninstallRemove(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at http://polymer.github.io/LICENSE.txt\nThe complete set of authors may be found at http://polymer.github.io/AUTHORS.txt\nThe complete set of contributors may be found at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt\nCode distributed by Google as part of the polymer project is also\nsubject to an additional IP rights grant found at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\ntype Constructor<T> = new (...args: Array<any>) => T;\n\nconst nativeInsertBefore = Node.prototype.insertBefore;\nconst nativeRemoveChild = Node.prototype.removeChild;\nconst nativeGetParentNode =\n Object.getOwnPropertyDescriptor(Node.prototype, 'parentNode')?.get! ??\n // In Safari 9, the `parentNode` descriptor's `get` and `set` are undefined.\n function(this: Node) { return this.parentNode; };\n\nconst installReplaceWith = <T>(constructor: Constructor<T>) => {\n const prototype = constructor.prototype;\n if (prototype.hasOwnProperty('replaceWith')) {\n return;\n }\n\n Object.defineProperty(prototype, 'replaceWith', {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n writable: true,\n value: function replaceWith(...args: Array<Node|string>) {\n const parentNode = nativeGetParentNode.call(this);\n if (parentNode === null) {\n return;\n }\n\n for (const arg of args) {\n nativeInsertBefore.call(\n parentNode,\n typeof arg === 'string' ? document.createTextNode(arg) : arg,\n this\n );\n }\n\n nativeRemoveChild.call(parentNode, this);\n }\n });\n};\n\ninstallReplaceWith(CharacterData);\ninstallReplaceWith(Element);\n","/**\n@license\nCopyright (c) 2020 The Polymer Project Authors. All rights reserved.\nThis code may only be used under the BSD style license found at\nhttp://polymer.github.io/LICENSE.txt The complete set of authors may be found at\nhttp://polymer.github.io/AUTHORS.txt The complete set of contributors may be\nfound at http://polymer.github.io/CONTRIBUTORS.txt Code distributed by Google as\npart of the polymer project is also subject to an additional IP rights grant\nfound at http://polymer.github.io/PATENTS.txt\n*/\n\nexport {};\n\nconst Element_prototype = window.Element.prototype;\nconst HTMLElement_prototype = window.HTMLElement.prototype;\nconst SVGElement_prototype = window['SVGElement'].prototype;\n\n// Thanks to @justinfagnani for finding this:\n//\n// In IE11, `classList` is only supported on `HTMLElement` instances: the\n// descriptor is an own property of `HTMLElement.prototype` and is an accessor\n// descriptor with `set` as `undefined` and no `get`. However, it seems to be\n// implemented generically enough such that copying it to something in the\n// prototype chain of `SVGElement` correctly adds support for `classList` (as\n// far as `DOMTokenList` implemented in IE11).\nif (HTMLElement_prototype.hasOwnProperty('classList') &&\n !Element_prototype.hasOwnProperty('classList') &&\n !SVGElement_prototype.hasOwnProperty('classList')) {\n Object.defineProperty(Element_prototype, 'classList',\n Object.getOwnPropertyDescriptor(HTMLElement_prototype, 'classList')!);\n}\n"]}
\No newline at end of file