UNPKG

33.4 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["webpack:///webpack/universalModuleDefinition","webpack:///index.umd.min.js","webpack:///webpack/bootstrap 20387eff5d9146dc528d","webpack:///./src/services/index.ts","webpack:///external {\"root\":[\"ng\",\"core\"],\"commonjs\":\"@angular/core\",\"commonjs2\":\"@angular/core\",\"amd\":\"@angular/core\"}","webpack:///./src/components/index.ts","webpack:///./src/index.ts","webpack:///./src/services/tick-tock/index.ts","webpack:///./src/services/tick-tock/tick-tock.service.ts","webpack:///external {\"root\":\"Rx\",\"commonjs\":\"rxjs/Rx\",\"commonjs2\":\"rxjs/Rx\",\"amd\":\"rxjs/Rx\"}","webpack:///./src/components/tick-tock/index.ts","webpack:///./src/components/tick-tock/tick-tock.component.ts","webpack:///./src/components/tick-tock/tick-tock.component.scss?f117","webpack:///./src/components/tick-tock/tick-tock.component.scss","webpack:///./node_modules/css-loader/lib/css-base.js","webpack:///./src/components/tick-tock/tick-tock.component.html","webpack:///./src/tick-tock.module.ts"],"names":["root","factory","exports","module","require","define","amd","this","__WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_1__","__WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_6__","modules","__webpack_require__","moduleId","installedModules","i","l","call","m","c","d","name","getter","o","Object","defineProperty","configurable","enumerable","get","n","__esModule","object","property","prototype","hasOwnProperty","p","s","value","services_1","TickTockService","components_1","TickTockComponent","tick_tock_module_1","TickTockModule","__decorate","decorators","target","key","desc","arguments","length","r","getOwnPropertyDescriptor","Reflect","decorate","core_1","Rx_1","TIMEOUT","TickTockService_1","formatTimeNumber","toString","slice","getNowString","date","Date","getHours","getMinutes","getSeconds","getTick","Observable","timer","map","tick","Injectable","__metadata","k","v","metadata","tickTockService","ngOnInit","_this","subscribe","timeString","currentTime","Component","selector","styles","template","result","undefined","push","cssWithMappingToString","item","useSourceMap","content","cssMapping","btoa","sourceMapping","toComment","concat","sources","source","sourceRoot","join","sourceMap","unescape","encodeURIComponent","JSON","stringify","list","mediaQuery","alreadyImportedModules","id","NgModule","providers","declarations"],"mappings":";;;;;;;CAAA,SAAAA,EAAAC,GACA,gBAAAC,UAAA,gBAAAC,QACAA,OAAAD,QAAAD,EAAAG,QAAA,iBAAAA,QAAA,YACA,kBAAAC,gBAAAC,IACAD,QAAA,2BAAAJ,GACA,gBAAAC,SACAA,QAAA,SAAAD,EAAAG,QAAA,iBAAAA,QAAA,YAEAJ,EAAA,SAAAC,EAAAD,EAAA,QAAAA,EAAA,KACCO,KAAA,SAAAC,EAAAC,GACD,MCAgB,UAAUC,GCN1B,QAAAC,GAAAC,GAGA,GAAAC,EAAAD,GACA,MAAAC,GAAAD,GAAAV,OAGA,IAAAC,GAAAU,EAAAD,IACAE,EAAAF,EACAG,GAAA,EACAb,WAUA,OANAQ,GAAAE,GAAAI,KAAAb,EAAAD,QAAAC,IAAAD,QAAAS,GAGAR,EAAAY,GAAA,EAGAZ,EAAAD,QAvBA,GAAAW,KA4DA,OAhCAF,GAAAM,EAAAP,EAGAC,EAAAO,EAAAL,EAGAF,EAAAQ,EAAA,SAAAjB,EAAAkB,EAAAC,GACAV,EAAAW,EAAApB,EAAAkB,IACAG,OAAAC,eAAAtB,EAAAkB,GACAK,cAAA,EACAC,YAAA,EACAC,IAAAN,KAMAV,EAAAiB,EAAA,SAAAzB,GACA,GAAAkB,GAAAlB,KAAA0B,WACA,WAA2B,MAAA1B,GAAA,SAC3B,WAAiC,MAAAA,GAEjC,OADAQ,GAAAQ,EAAAE,EAAA,IAAAA,GACAA,GAIAV,EAAAW,EAAA,SAAAQ,EAAAC,GAAsD,MAAAR,QAAAS,UAAAC,eAAAjB,KAAAc,EAAAC,IAGtDpB,EAAAuB,EAAA,GAGAvB,IAAAwB,EAAA,KDgBM,SAAUhC,EAAQD,EAASS,GAEjC,YAKAY,QAAOC,eAAetB,EAAS,cAAgBkC,OAAO,IAHtD,SAAkBnB,GACd,IAAK,GAAIiB,KAAKjB,GAAQf,EAAQ+B,eAAeC,KAAIhC,EAAQgC,GAAKjB,EAAEiB,KElFpEvB,EAAA,KF0FM,SAAUR,EAAQD,GG1FxBC,EAAAD,QAAAM,GHgGM,SAAUL,EAAQD,EAASS,GAEjC,YAKAY,QAAOC,eAAetB,EAAS,cAAgBkC,OAAO,IAHtD,SAAkBnB,GACd,IAAK,GAAIiB,KAAKjB,GAAQf,EAAQ+B,eAAeC,KAAIhC,EAAQgC,GAAKjB,EAAEiB,KIrGpEvB,EAAA,KJ6GM,SAAUR,EAAQD,EAASS,GAEjC,YAEAY,QAAOC,eAAetB,EAAS,cAAgBkC,OAAO,GKjHtD,IAAAC,GAAA1B,EAAA,EAAST,GAAAoC,gBAAAD,EAAAC,eACT,IAAAC,GAAA5B,EAAA,EAAST,GAAAsC,kBAAAD,EAAAC,iBACT,IAAAC,GAAA9B,EAAA,GAAST,GAAAwC,eAAAD,EAAAC,gBL0HH,SAAUvC,EAAQD,EAASS,GAEjC,YAKAY,QAAOC,eAAetB,EAAS,cAAgBkC,OAAO,IAHtD,SAAkBnB,GACd,IAAK,GAAIiB,KAAKjB,GAAQf,EAAQ+B,eAAeC,KAAIhC,EAAQgC,GAAKjB,EAAEiB,KMjIpEvB,EAAA,KNyIM,SAAUR,EAAQD,EAASS,GAEjC,YAEA,IAAIgC,GAAcpC,MAAQA,KAAKoC,YAAe,SAAUC,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2H5B,GAAvHD,EAAI8B,UAAUC,OAAQC,EAAIhC,EAAI,EAAI2B,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOxB,OAAO4B,yBAAyBN,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZK,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBH,EAAIE,QAAQC,SAAST,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIjC,GAAI8B,EAAWK,OAAS,EAAGnC,GAAK,EAAGA,KAASK,EAAIyB,EAAW9B,MAAIoC,GAAKhC,EAAI,EAAIC,EAAE+B,GAAKhC,EAAI,EAAIC,EAAE0B,EAAQC,EAAKI,GAAK/B,EAAE0B,EAAQC,KAASI,EAChJ,OAAOhC,GAAI,GAAKgC,GAAK3B,OAAOC,eAAeqB,EAAQC,EAAKI,GAAIA,EAEhE3B,QAAOC,eAAetB,EAAS,cAAgBkC,OAAO,GOnJtD,IAAAkB,GAAA3C,EAAA,GACA4C,EAAA5C,EAAA,GAMA2B,EAAA,WADA,QAAAA,KA+BmB/B,KAAAiD,QAAkB,IAWrC,MPiHIC,GO1JSnB,EAOIA,EAAAoB,iBAAf,SAAgCtB,GAE9B,OAAQ,IADYA,EAAMuB,YACCC,OAAO,IAOrBtB,EAAAuB,aAAf,WACE,GAAMC,GAAO,GAAIC,KAMjB,OAJcN,GAAgBC,iBAAiBI,EAAKE,YAIrC,IAHCP,EAAgBC,iBAAiBI,EAAKG,cAG5B,IAFVR,EAAgBC,iBAAiBI,EAAKI,eAejD5B,EAAAN,UAAAmC,QAAP,WACE,MAAOZ,GAAAa,WACJC,MAAM,EAAG9D,KAAKiD,SACdc,IAAI,SAACC,GAAS,MAAAd,GAAgBI,kBAvCxBvB,EAAemB,EAAAd,GAD3BW,EAAAkB,cACYlC,EP4LT,IAAImB,KO5LKvD,GAAAoC,mBPmMP,SAAUnC,EAAQD,GQ1MxBC,EAAAD,QAAAO,GRgNM,SAAUN,EAAQD,EAASS,GAEjC,YAKAY,QAAOC,eAAetB,EAAS,cAAgBkC,OAAO,IAHtD,SAAkBnB,GACd,IAAK,GAAIiB,KAAKjB,GAAQf,EAAQ+B,eAAeC,KAAIhC,EAAQgC,GAAKjB,EAAEiB,KSrNpEvB,EAAA,KT6NM,SAAUR,EAAQD,EAASS,GAEjC,YAEA,IAAIgC,GAAcpC,MAAQA,KAAKoC,YAAe,SAAUC,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2H5B,GAAvHD,EAAI8B,UAAUC,OAAQC,EAAIhC,EAAI,EAAI2B,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOxB,OAAO4B,yBAAyBN,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZK,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBH,EAAIE,QAAQC,SAAST,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIjC,GAAI8B,EAAWK,OAAS,EAAGnC,GAAK,EAAGA,KAASK,EAAIyB,EAAW9B,MAAIoC,GAAKhC,EAAI,EAAIC,EAAE+B,GAAKhC,EAAI,EAAIC,EAAE0B,EAAQC,EAAKI,GAAK/B,EAAE0B,EAAQC,KAASI,EAChJ,OAAOhC,GAAI,GAAKgC,GAAK3B,OAAOC,eAAeqB,EAAQC,EAAKI,GAAIA,GAE5DuB,EAAclE,MAAQA,KAAKkE,YAAe,SAAUC,EAAGC,GACvD,GAAuB,gBAAZvB,UAAoD,kBAArBA,SAAQwB,SAAyB,MAAOxB,SAAQwB,SAASF,EAAGC,GAE1GpD,QAAOC,eAAetB,EAAS,cAAgBkC,OAAO,GU1OtD,IAAAkB,GAAA3C,EAAA,GAEA0B,EAAA1B,EAAA,GAOA6B,EAAA,WAQE,QAAAA,GACUqC,GAAAtE,KAAAsE,kBAWZ,MALSrC,GAAAR,UAAA8C,SAAP,cAAAC,GAAAxE,IACEA,MAAKsE,gBAAgBV,UAAUa,UAC7B,SAACC,GAAe,MAAAF,GAAKG,YAAcD,KAjB5BzC,EAAiBG,GAL7BW,EAAA6B,WACCC,SAAU,YACVC,QAAS1E,EAAQ,IACjB2E,SAAU3E,EAAQ,MV2PZ8D,EAAW,qBUhPUpC,EAAAC,mBAThBE,KAAAtC,GAAAsC,qBVkQP,SAAUrC,EAAQD,EAASS,GW1QjC,GAAA4E,GAAA5E,EAAA,GAGAR,GAAAD,QADA,gBAAAqF,GACAA,EAEAA,EAAA5B,YXmRM,SAAUxD,EAAQD,EAASS,GYzRjCT,EAAAC,EAAAD,QAAAS,EAAA,QAAA6E,IAEAtF,EAAAuF,MAAAtF,EAAAW,EAAA,mEAA0F,KAG1FZ,EAAAuF,MAAAtF,EAAAW,EAAA,qHAA0I,MZkSpI,SAAUX,EAAQD,GatPxB,QAAAwF,GAAAC,EAAAC,GACA,GAAAC,GAAAF,EAAA,OACAG,EAAAH,EAAA,EACA,KAAAG,EACA,MAAAD,EAGA,IAAAD,GAAA,kBAAAG,MAAA,CACA,GAAAC,GAAAC,EAAAH,EAKA,QAAAD,GAAAK,OAJAJ,EAAAK,QAAA7B,IAAA,SAAA8B,GACA,uBAAAN,EAAAO,WAAAD,EAAA,SAGAF,QAAAF,IAAAM,KAAA,MAGA,OAAAT,GAAAS,KAAA,MAIA,QAAAL,GAAAM,GAKA,yEAHAR,KAAAS,SAAAC,mBAAAC,KAAAC,UAAAJ,MAGA,MArEApG,EAAAD,QAAA,SAAA0F,GACA,GAAAgB,KAwCA,OArCAA,GAAAjD,SAAA,WACA,MAAApD,MAAA+D,IAAA,SAAAqB,GACA,GAAAE,GAAAH,EAAAC,EAAAC,EACA,OAAAD,GAAA,GACA,UAAAA,EAAA,OAAmCE,EAAA,IAEnCA,IAEGS,KAAA,KAIHM,EAAA9F,EAAA,SAAAJ,EAAAmG,GACA,gBAAAnG,KACAA,IAAA,KAAAA,EAAA,KAEA,QADAoG,MACAhG,EAAA,EAAgBA,EAAAP,KAAA0C,OAAiBnC,IAAA,CACjC,GAAAiG,GAAAxG,KAAAO,GAAA,EACA,iBAAAiG,KACAD,EAAAC,IAAA,GAEA,IAAAjG,EAAA,EAAYA,EAAAJ,EAAAuC,OAAoBnC,IAAA,CAChC,GAAA6E,GAAAjF,EAAAI,EAKA,iBAAA6E,GAAA,IAAAmB,EAAAnB,EAAA,MACAkB,IAAAlB,EAAA,GACAA,EAAA,GAAAkB,EACKA,IACLlB,EAAA,OAAAA,EAAA,aAAAkB,EAAA,KAEAD,EAAAnB,KAAAE,MAIAiB,Ib2UM,SAAUzG,EAAQD,GczXxBC,EAAAD,QAAA,+Dd+XM,SAAUC,EAAQD,EAASS,GAEjC,YAEA,IAAIgC,GAAcpC,MAAQA,KAAKoC,YAAe,SAAUC,EAAYC,EAAQC,EAAKC,GAC7E,GAA2H5B,GAAvHD,EAAI8B,UAAUC,OAAQC,EAAIhC,EAAI,EAAI2B,EAAkB,OAATE,EAAgBA,EAAOxB,OAAO4B,yBAAyBN,EAAQC,GAAOC,CACrH,IAAuB,gBAAZK,UAAoD,kBAArBA,SAAQC,SAAyBH,EAAIE,QAAQC,SAAST,EAAYC,EAAQC,EAAKC,OACpH,KAAK,GAAIjC,GAAI8B,EAAWK,OAAS,EAAGnC,GAAK,EAAGA,KAASK,EAAIyB,EAAW9B,MAAIoC,GAAKhC,EAAI,EAAIC,EAAE+B,GAAKhC,EAAI,EAAIC,EAAE0B,EAAQC,EAAKI,GAAK/B,EAAE0B,EAAQC,KAASI,EAChJ,OAAOhC,GAAI,GAAKgC,GAAK3B,OAAOC,eAAeqB,EAAQC,EAAKI,GAAIA,EAEhE3B,QAAOC,eAAetB,EAAS,cAAgBkC,OAAO,GezYtD,IAAAkB,GAAA3C,EAAA,GACA4B,EAAA5B,EAAA,GACA0B,EAAA1B,EAAA,GAaA+B,EAAA,mBAAAA,MACA,MADaA,GAAcC,GAX1BW,EAAA0D,UACCC,WACE5E,EAAAC,iBAEF4E,cACE3E,EAAAC,mBAEFtC,SACEqC,EAAAC,sBAGSE,KAAAxC,GAAAwC","file":"index.umd.min.js","sourcesContent":["(function webpackUniversalModuleDefinition(root, factory) {\n\tif(typeof exports === 'object' && typeof module === 'object')\n\t\tmodule.exports = factory(require(\"@angular/core\"), require(\"rxjs/Rx\"));\n\telse if(typeof define === 'function' && define.amd)\n\t\tdefine([\"@angular/core\", \"rxjs/Rx\"], factory);\n\telse if(typeof exports === 'object')\n\t\texports[\"ticktock\"] = factory(require(\"@angular/core\"), require(\"rxjs/Rx\"));\n\telse\n\t\troot[\"ticktock\"] = factory(root[\"ng\"][\"core\"], root[\"Rx\"]);\n})(this, function(__WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_1__, __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_6__) {\nreturn \n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// webpack/universalModuleDefinition","(function webpackUniversalModuleDefinition(root, factory) {\n\tif(typeof exports === 'object' && typeof module === 'object')\n\t\tmodule.exports = factory(require(\"@angular/core\"), require(\"rxjs/Rx\"));\n\telse if(typeof define === 'function' && define.amd)\n\t\tdefine([\"@angular/core\", \"rxjs/Rx\"], factory);\n\telse if(typeof exports === 'object')\n\t\texports[\"ticktock\"] = factory(require(\"@angular/core\"), require(\"rxjs/Rx\"));\n\telse\n\t\troot[\"ticktock\"] = factory(root[\"ng\"][\"core\"], root[\"Rx\"]);\n})(this, function(__WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_1__, __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_6__) {\nreturn /******/ (function(modules) { // webpackBootstrap\n/******/ \t// The module cache\n/******/ \tvar installedModules = {};\n/******/\n/******/ \t// The require function\n/******/ \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n/******/\n/******/ \t\t// Check if module is in cache\n/******/ \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n/******/ \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n/******/ \t\t}\n/******/ \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n/******/ \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n/******/ \t\t\ti: moduleId,\n/******/ \t\t\tl: false,\n/******/ \t\t\texports: {}\n/******/ \t\t};\n/******/\n/******/ \t\t// Execute the module function\n/******/ \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n/******/\n/******/ \t\t// Flag the module as loaded\n/******/ \t\tmodule.l = true;\n/******/\n/******/ \t\t// Return the exports of the module\n/******/ \t\treturn module.exports;\n/******/ \t}\n/******/\n/******/\n/******/ \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n/******/ \t__webpack_require__.m = modules;\n/******/\n/******/ \t// expose the module cache\n/******/ \t__webpack_require__.c = installedModules;\n/******/\n/******/ \t// define getter function for harmony exports\n/******/ \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n/******/ \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n/******/ \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, {\n/******/ \t\t\t\tconfigurable: false,\n/******/ \t\t\t\tenumerable: true,\n/******/ \t\t\t\tget: getter\n/******/ \t\t\t});\n/******/ \t\t}\n/******/ \t};\n/******/\n/******/ \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n/******/ \t__webpack_require__.n = function(module) {\n/******/ \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n/******/ \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n/******/ \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n/******/ \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n/******/ \t\treturn getter;\n/******/ \t};\n/******/\n/******/ \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n/******/ \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n/******/\n/******/ \t// __webpack_public_path__\n/******/ \t__webpack_require__.p = \"\";\n/******/\n/******/ \t// Load entry module and return exports\n/******/ \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = 3);\n/******/ })\n/************************************************************************/\n/******/ ([\n/* 0 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n\r\nfunction __export(m) {\r\n for (var p in m) if (!exports.hasOwnProperty(p)) exports[p] = m[p];\r\n}\r\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\r\n__export(__webpack_require__(4));\r\n\n\n/***/ }),\n/* 1 */\n/***/ (function(module, exports) {\n\nmodule.exports = __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_1__;\n\n/***/ }),\n/* 2 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n\r\nfunction __export(m) {\r\n for (var p in m) if (!exports.hasOwnProperty(p)) exports[p] = m[p];\r\n}\r\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\r\n__export(__webpack_require__(7));\r\n\n\n/***/ }),\n/* 3 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n\r\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\r\nvar services_1 = __webpack_require__(0);\r\nexports.TickTockService = services_1.TickTockService;\r\nvar components_1 = __webpack_require__(2);\r\nexports.TickTockComponent = components_1.TickTockComponent;\r\nvar tick_tock_module_1 = __webpack_require__(13);\r\nexports.TickTockModule = tick_tock_module_1.TickTockModule;\r\n\n\n/***/ }),\n/* 4 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n\r\nfunction __export(m) {\r\n for (var p in m) if (!exports.hasOwnProperty(p)) exports[p] = m[p];\r\n}\r\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\r\n__export(__webpack_require__(5));\r\n\n\n/***/ }),\n/* 5 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n\r\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\r\n var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\r\n if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\r\n else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\r\n return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\r\n};\r\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\r\nvar core_1 = __webpack_require__(1);\r\nvar Rx_1 = __webpack_require__(6);\r\n/**\r\n * TickTockService class.\r\n */\r\nvar TickTockService = /** @class */ (function () {\r\n function TickTockService() {\r\n /**\r\n * Set up timer frequency.\r\n * @type {number}\r\n */\r\n this.TIMEOUT = 1000;\r\n }\r\n TickTockService_1 = TickTockService;\r\n /**\r\n * Extend time value with zero if required.\r\n * @param value\r\n * @returns {string}\r\n */\r\n TickTockService.formatTimeNumber = function (value) {\r\n var stringValue = value.toString();\r\n return ('0' + stringValue).slice(-2);\r\n };\r\n /**\r\n * Get current time string.\r\n * @returns {string}\r\n */\r\n TickTockService.getNowString = function () {\r\n var date = new Date();\r\n var hours = TickTockService_1.formatTimeNumber(date.getHours());\r\n var minutes = TickTockService_1.formatTimeNumber(date.getMinutes());\r\n var seconds = TickTockService_1.formatTimeNumber(date.getSeconds());\r\n return hours + \":\" + minutes + \":\" + seconds;\r\n };\r\n /**\r\n * Get current time observable.\r\n * @returns Observable<string>\r\n */\r\n TickTockService.prototype.getTick = function () {\r\n return Rx_1.Observable\r\n .timer(0, this.TIMEOUT)\r\n .map(function (tick) { return TickTockService_1.getNowString(); });\r\n };\r\n TickTockService = TickTockService_1 = __decorate([\r\n core_1.Injectable()\r\n ], TickTockService);\r\n return TickTockService;\r\n var TickTockService_1;\r\n}());\r\nexports.TickTockService = TickTockService;\r\n\n\n/***/ }),\n/* 6 */\n/***/ (function(module, exports) {\n\nmodule.exports = __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_6__;\n\n/***/ }),\n/* 7 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n\r\nfunction __export(m) {\r\n for (var p in m) if (!exports.hasOwnProperty(p)) exports[p] = m[p];\r\n}\r\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\r\n__export(__webpack_require__(8));\r\n\n\n/***/ }),\n/* 8 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n\r\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\r\n var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\r\n if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\r\n else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\r\n return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\r\n};\r\nvar __metadata = (this && this.__metadata) || function (k, v) {\r\n if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.metadata === \"function\") return Reflect.metadata(k, v);\r\n};\r\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\r\nvar core_1 = __webpack_require__(1);\r\nvar services_1 = __webpack_require__(0);\r\nvar TickTockComponent = /** @class */ (function () {\r\n /**\r\n * Component constructor with injected dependencies.\r\n * @param tickTockService\r\n */\r\n function TickTockComponent(tickTockService) {\r\n this.tickTockService = tickTockService;\r\n }\r\n /**\r\n * Implements onInit event handler.\r\n */\r\n TickTockComponent.prototype.ngOnInit = function () {\r\n var _this = this;\r\n this.tickTockService.getTick().subscribe(function (timeString) { return _this.currentTime = timeString; });\r\n };\r\n TickTockComponent = __decorate([\r\n core_1.Component({\r\n selector: 'tick-tock',\r\n styles: [__webpack_require__(9)],\r\n template: __webpack_require__(12),\r\n }),\r\n __metadata(\"design:paramtypes\", [services_1.TickTockService])\r\n ], TickTockComponent);\r\n return TickTockComponent;\r\n}());\r\nexports.TickTockComponent = TickTockComponent;\r\n\n\n/***/ }),\n/* 9 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\n var result = __webpack_require__(10);\n\n if (typeof result === \"string\") {\n module.exports = result;\n } else {\n module.exports = result.toString();\n }\n \n\n/***/ }),\n/* 10 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\nexports = module.exports = __webpack_require__(11)(undefined);\n// imports\nexports.push([module.i, \"@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100);\", \"\"]);\n\n// module\nexports.push([module.i, \".tick-tock-time {\\n font-size: 2em;\\n font-family: 'Roboto', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; }\\n\", \"\"]);\n\n// exports\n\n\n/***/ }),\n/* 11 */\n/***/ (function(module, exports) {\n\n/*\n\tMIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n\tAuthor Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\nmodule.exports = function(useSourceMap) {\n\tvar list = [];\n\n\t// return the list of modules as css string\n\tlist.toString = function toString() {\n\t\treturn this.map(function (item) {\n\t\t\tvar content = cssWithMappingToString(item, useSourceMap);\n\t\t\tif(item[2]) {\n\t\t\t\treturn \"@media \" + item[2] + \"{\" + content + \"}\";\n\t\t\t} else {\n\t\t\t\treturn content;\n\t\t\t}\n\t\t}).join(\"\");\n\t};\n\n\t// import a list of modules into the list\n\tlist.i = function(modules, mediaQuery) {\n\t\tif(typeof modules === \"string\")\n\t\t\tmodules = [[null, modules, \"\"]];\n\t\tvar alreadyImportedModules = {};\n\t\tfor(var i = 0; i < this.length; i++) {\n\t\t\tvar id = this[i][0];\n\t\t\tif(typeof id === \"number\")\n\t\t\t\talreadyImportedModules[id] = true;\n\t\t}\n\t\tfor(i = 0; i < modules.length; i++) {\n\t\t\tvar item = modules[i];\n\t\t\t// skip already imported module\n\t\t\t// this implementation is not 100% perfect for weird media query combinations\n\t\t\t// when a module is imported multiple times with different media queries.\n\t\t\t// I hope this will never occur (Hey this way we have smaller bundles)\n\t\t\tif(typeof item[0] !== \"number\" || !alreadyImportedModules[item[0]]) {\n\t\t\t\tif(mediaQuery && !item[2]) {\n\t\t\t\t\titem[2] = mediaQuery;\n\t\t\t\t} else if(mediaQuery) {\n\t\t\t\t\titem[2] = \"(\" + item[2] + \") and (\" + mediaQuery + \")\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\tlist.push(item);\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t};\n\treturn list;\n};\n\nfunction cssWithMappingToString(item, useSourceMap) {\n\tvar content = item[1] || '';\n\tvar cssMapping = item[3];\n\tif (!cssMapping) {\n\t\treturn content;\n\t}\n\n\tif (useSourceMap && typeof btoa === 'function') {\n\t\tvar sourceMapping = toComment(cssMapping);\n\t\tvar sourceURLs = cssMapping.sources.map(function (source) {\n\t\t\treturn '/*# sourceURL=' + cssMapping.sourceRoot + source + ' */'\n\t\t});\n\n\t\treturn [content].concat(sourceURLs).concat([sourceMapping]).join('\\n');\n\t}\n\n\treturn [content].join('\\n');\n}\n\n// Adapted from convert-source-map (MIT)\nfunction toComment(sourceMap) {\n\t// eslint-disable-next-line no-undef\n\tvar base64 = btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap))));\n\tvar data = 'sourceMappingURL=data:application/json;charset=utf-8;base64,' + base64;\n\n\treturn '/*# ' + data + ' */';\n}\n\n\n/***/ }),\n/* 12 */\n/***/ (function(module, exports) {\n\nmodule.exports = \"<div class=\\\"tick-tock-time\\\">\\n {{ currentTime }}\\n</div>\\n\"\n\n/***/ }),\n/* 13 */\n/***/ (function(module, exports, __webpack_require__) {\n\n\"use strict\";\n\r\nvar __decorate = (this && this.__decorate) || function (decorators, target, key, desc) {\r\n var c = arguments.length, r = c < 3 ? target : desc === null ? desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(target, key) : desc, d;\r\n if (typeof Reflect === \"object\" && typeof Reflect.decorate === \"function\") r = Reflect.decorate(decorators, target, key, desc);\r\n else for (var i = decorators.length - 1; i >= 0; i--) if (d = decorators[i]) r = (c < 3 ? d(r) : c > 3 ? d(target, key, r) : d(target, key)) || r;\r\n return c > 3 && r && Object.defineProperty(target, key, r), r;\r\n};\r\nObject.defineProperty(exports, \"__esModule\", { value: true });\r\nvar core_1 = __webpack_require__(1);\r\nvar components_1 = __webpack_require__(2);\r\nvar services_1 = __webpack_require__(0);\r\nvar TickTockModule = /** @class */ (function () {\r\n function TickTockModule() {\r\n }\r\n TickTockModule = __decorate([\r\n core_1.NgModule({\r\n providers: [\r\n services_1.TickTockService,\r\n ],\r\n declarations: [\r\n components_1.TickTockComponent,\r\n ],\r\n exports: [\r\n components_1.TickTockComponent,\r\n ]\r\n })\r\n ], TickTockModule);\r\n return TickTockModule;\r\n}());\r\nexports.TickTockModule = TickTockModule;\r\n\n\n/***/ })\n/******/ ]);\n});\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// index.umd.min.js"," \t// The module cache\n \tvar installedModules = {};\n\n \t// The require function\n \tfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\n \t\t// Check if module is in cache\n \t\tif(installedModules[moduleId]) {\n \t\t\treturn installedModules[moduleId].exports;\n \t\t}\n \t\t// Create a new module (and put it into the cache)\n \t\tvar module = installedModules[moduleId] = {\n \t\t\ti: moduleId,\n \t\t\tl: false,\n \t\t\texports: {}\n \t\t};\n\n \t\t// Execute the module function\n \t\tmodules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n \t\t// Flag the module as loaded\n \t\tmodule.l = true;\n\n \t\t// Return the exports of the module\n \t\treturn module.exports;\n \t}\n\n\n \t// expose the modules object (__webpack_modules__)\n \t__webpack_require__.m = modules;\n\n \t// expose the module cache\n \t__webpack_require__.c = installedModules;\n\n \t// define getter function for harmony exports\n \t__webpack_require__.d = function(exports, name, getter) {\n \t\tif(!__webpack_require__.o(exports, name)) {\n \t\t\tObject.defineProperty(exports, name, {\n \t\t\t\tconfigurable: false,\n \t\t\t\tenumerable: true,\n \t\t\t\tget: getter\n \t\t\t});\n \t\t}\n \t};\n\n \t// getDefaultExport function for compatibility with non-harmony modules\n \t__webpack_require__.n = function(module) {\n \t\tvar getter = module && module.__esModule ?\n \t\t\tfunction getDefault() { return module['default']; } :\n \t\t\tfunction getModuleExports() { return module; };\n \t\t__webpack_require__.d(getter, 'a', getter);\n \t\treturn getter;\n \t};\n\n \t// Object.prototype.hasOwnProperty.call\n \t__webpack_require__.o = function(object, property) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, property); };\n\n \t// __webpack_public_path__\n \t__webpack_require__.p = \"\";\n\n \t// Load entry module and return exports\n \treturn __webpack_require__(__webpack_require__.s = 3);\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// webpack/bootstrap 20387eff5d9146dc528d","export * from './tick-tock';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/services/index.ts","module.exports = __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_1__;\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// external {\"root\":[\"ng\",\"core\"],\"commonjs\":\"@angular/core\",\"commonjs2\":\"@angular/core\",\"amd\":\"@angular/core\"}\n// module id = 1\n// module chunks = 0 1","export * from './tick-tock';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/components/index.ts","export { TickTockService } from './services';\nexport { TickTockComponent } from './components';\nexport { TickTockModule } from './tick-tock.module';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/index.ts","export * from './tick-tock.service';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/services/tick-tock/index.ts","import { Injectable } from '@angular/core';\nimport { Observable } from 'rxjs/Rx';\n\n/**\n * TickTockService class.\n */\n@Injectable()\nexport class TickTockService {\n\n /**\n * Extend time value with zero if required.\n * @param value\n * @returns {string}\n */\n private static formatTimeNumber(value: number): string {\n const stringValue = value.toString();\n return ('0' + stringValue).slice(-2);\n }\n\n /**\n * Get current time string.\n * @returns {string}\n */\n private static getNowString(): string {\n const date = new Date();\n\n const hours = TickTockService.formatTimeNumber(date.getHours());\n const minutes = TickTockService.formatTimeNumber(date.getMinutes());\n const seconds = TickTockService.formatTimeNumber(date.getSeconds());\n\n return `${hours}:${minutes}:${seconds}`;\n }\n\n /**\n * Set up timer frequency.\n * @type {number}\n */\n private readonly TIMEOUT: number = 1000;\n\n /**\n * Get current time observable.\n * @returns Observable<string>\n */\n public getTick(): Observable<string> {\n return Observable\n .timer(0, this.TIMEOUT)\n .map((tick) => TickTockService.getNowString());\n }\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/services/tick-tock/tick-tock.service.ts","module.exports = __WEBPACK_EXTERNAL_MODULE_6__;\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// external {\"root\":\"Rx\",\"commonjs\":\"rxjs/Rx\",\"commonjs2\":\"rxjs/Rx\",\"amd\":\"rxjs/Rx\"}\n// module id = 6\n// module chunks = 0 1","export * from './tick-tock.component';\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/components/tick-tock/index.ts","import { Component, OnInit } from '@angular/core';\n\nimport { TickTockService } from '../../services';\n\n@Component({\n selector: 'tick-tock',\n styles: [require('./tick-tock.component.scss')],\n template: require('./tick-tock.component.html'),\n})\nexport class TickTockComponent implements OnInit {\n // Current time string.\n public currentTime: string;\n\n /**\n * Component constructor with injected dependencies.\n * @param tickTockService\n */\n public constructor(\n private tickTockService: TickTockService\n ) {}\n\n /**\n * Implements onInit event handler.\n */\n public ngOnInit(): void {\n this.tickTockService.getTick().subscribe(\n (timeString) => this.currentTime = timeString\n );\n }\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/components/tick-tock/tick-tock.component.ts","\n var result = require(\"!!../../../node_modules/css-loader/index.js!../../../node_modules/sass-loader/lib/loader.js!./tick-tock.component.scss\");\n\n if (typeof result === \"string\") {\n module.exports = result;\n } else {\n module.exports = result.toString();\n }\n \n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./src/components/tick-tock/tick-tock.component.scss\n// module id = 9\n// module chunks = 0 1","exports = module.exports = require(\"../../../node_modules/css-loader/lib/css-base.js\")(undefined);\n// imports\nexports.push([module.id, \"@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100);\", \"\"]);\n\n// module\nexports.push([module.id, \".tick-tock-time {\\n font-size: 2em;\\n font-family: 'Roboto', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; }\\n\", \"\"]);\n\n// exports\n\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./node_modules/css-loader!./node_modules/sass-loader/lib/loader.js!./src/components/tick-tock/tick-tock.component.scss\n// module id = 10\n// module chunks = 0 1","/*\n\tMIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n\tAuthor Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\nmodule.exports = function(useSourceMap) {\n\tvar list = [];\n\n\t// return the list of modules as css string\n\tlist.toString = function toString() {\n\t\treturn this.map(function (item) {\n\t\t\tvar content = cssWithMappingToString(item, useSourceMap);\n\t\t\tif(item[2]) {\n\t\t\t\treturn \"@media \" + item[2] + \"{\" + content + \"}\";\n\t\t\t} else {\n\t\t\t\treturn content;\n\t\t\t}\n\t\t}).join(\"\");\n\t};\n\n\t// import a list of modules into the list\n\tlist.i = function(modules, mediaQuery) {\n\t\tif(typeof modules === \"string\")\n\t\t\tmodules = [[null, modules, \"\"]];\n\t\tvar alreadyImportedModules = {};\n\t\tfor(var i = 0; i < this.length; i++) {\n\t\t\tvar id = this[i][0];\n\t\t\tif(typeof id === \"number\")\n\t\t\t\talreadyImportedModules[id] = true;\n\t\t}\n\t\tfor(i = 0; i < modules.length; i++) {\n\t\t\tvar item = modules[i];\n\t\t\t// skip already imported module\n\t\t\t// this implementation is not 100% perfect for weird media query combinations\n\t\t\t// when a module is imported multiple times with different media queries.\n\t\t\t// I hope this will never occur (Hey this way we have smaller bundles)\n\t\t\tif(typeof item[0] !== \"number\" || !alreadyImportedModules[item[0]]) {\n\t\t\t\tif(mediaQuery && !item[2]) {\n\t\t\t\t\titem[2] = mediaQuery;\n\t\t\t\t} else if(mediaQuery) {\n\t\t\t\t\titem[2] = \"(\" + item[2] + \") and (\" + mediaQuery + \")\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\t\tlist.push(item);\n\t\t\t}\n\t\t}\n\t};\n\treturn list;\n};\n\nfunction cssWithMappingToString(item, useSourceMap) {\n\tvar content = item[1] || '';\n\tvar cssMapping = item[3];\n\tif (!cssMapping) {\n\t\treturn content;\n\t}\n\n\tif (useSourceMap && typeof btoa === 'function') {\n\t\tvar sourceMapping = toComment(cssMapping);\n\t\tvar sourceURLs = cssMapping.sources.map(function (source) {\n\t\t\treturn '/*# sourceURL=' + cssMapping.sourceRoot + source + ' */'\n\t\t});\n\n\t\treturn [content].concat(sourceURLs).concat([sourceMapping]).join('\\n');\n\t}\n\n\treturn [content].join('\\n');\n}\n\n// Adapted from convert-source-map (MIT)\nfunction toComment(sourceMap) {\n\t// eslint-disable-next-line no-undef\n\tvar base64 = btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap))));\n\tvar data = 'sourceMappingURL=data:application/json;charset=utf-8;base64,' + base64;\n\n\treturn '/*# ' + data + ' */';\n}\n\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./node_modules/css-loader/lib/css-base.js\n// module id = 11\n// module chunks = 0 1","module.exports = \"<div class=\\\"tick-tock-time\\\">\\n {{ currentTime }}\\n</div>\\n\"\n\n\n//////////////////\n// WEBPACK FOOTER\n// ./src/components/tick-tock/tick-tock.component.html\n// module id = 12\n// module chunks = 0 1","import { NgModule } from '@angular/core';\nimport { TickTockComponent } from './components';\nimport { TickTockService } from './services';\n\n@NgModule({\n providers: [\n TickTockService,\n ],\n declarations: [\n TickTockComponent,\n ],\n exports: [\n TickTockComponent,\n ]\n})\nexport class TickTockModule {\n}\n\n\n\n// WEBPACK FOOTER //\n// ./node_modules/angular2-template-loader!./src/tick-tock.module.ts"],"sourceRoot":""}
\No newline at end of file