UNPKG

220 BMarkdownView Raw
1logout
2===
3
4退出当前登录的Shell
5
6## 补充说明
7
8**logout命令** 用于退出当前登录的Shell,logout指令让用户退出系统,其功能和login指令相互对应。
9
10### 语法
11
12```shell
13logout
14```
15
16