UNPKG

1.51 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"sources":["../../../next-server/server/normalize-page-path.ts"],"names":["normalizePagePath","page","test","startsWith","resolvedPage","posix","normalize","Error"],"mappings":"6IAAA,0BAEA,4D,oIAEO,QAASA,CAAAA,iBAAT,CAA2BC,IAA3B,CAAiD,CACtD;AACA,GAAIA,IAAI,GAAK,GAAb,CAAkB,CAChBA,IAAI,CAAG,QAAP,CACD,CAFD,IAEO,IAAI,iBAAiBC,IAAjB,CAAsBD,IAAtB,CAAJ,CAAiC,CACtCA,IAAI,CAAI,SAAQA,IAAK,EAArB,CACD,CACD;AACA,GAAI,CAACA,IAAI,CAACE,UAAL,CAAgB,GAAhB,CAAL,CAA2B,CACzBF,IAAI,CAAI,IAAGA,IAAK,EAAhB,CACD,CACD;AACA,KAAMG,CAAAA,YAAY,CAAGC,YAAMC,SAAN,CAAgBL,IAAhB,CAArB,CACA,GAAIA,IAAI,GAAKG,YAAb,CAA2B,CACzB,KAAM,IAAIG,CAAAA,KAAJ,CACH,yCAAwCN,IAAK,IAAGG,YAAa,EAD1D,CAAN,CAGD,CACD,MAAOH,CAAAA,IAAP,CACD","sourcesContent":["import { posix } from 'path'\n\nexport { normalizePathSep, denormalizePagePath } from './denormalize-page-path'\n\nexport function normalizePagePath(page: string): string {\n // If the page is `/` we need to append `/index`, otherwise the returned directory root will be bundles instead of pages\n if (page === '/') {\n page = '/index'\n } else if (/^\\/index(\\/|$)/.test(page)) {\n page = `/index${page}`\n }\n // Resolve on anything that doesn't start with `/`\n if (!page.startsWith('/')) {\n page = `/${page}`\n }\n // Throw when using ../ etc in the pathname\n const resolvedPage = posix.normalize(page)\n if (page !== resolvedPage) {\n throw new Error(\n `Requested and resolved page mismatch: ${page} ${resolvedPage}`\n )\n }\n return page\n}\n"]}
\No newline at end of file