UNPKG

1.11 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"carousel.config.js","sourceRoot":"","sources":["../../src/carousel/carousel.config.ts"],"names":[],"mappings":"OAAO,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,eAAe;AAG1C;IAAA;QACE,kDAAkD;QAC3C,aAAQ,GAAW,IAAI,CAAC;QAE/B,uDAAuD;QAChD,YAAO,GAAY,KAAK,CAAC;QAEhC,0DAA0D;QACnD,WAAM,GAAY,KAAK,CAAC;IAOjC,CAAC;IANM,yBAAU,GAA0B;QAC3C,EAAE,IAAI,EAAE,UAAU,EAAE;KACnB,CAAC;IACF,kBAAkB;IACX,6BAAc,GAAmE,cAAM,OAAA,EAC7F,EAD6F,CAC7F,CAAC;IACF,qBAAC;AAAD,CAAC,AAfD,IAeC","sourcesContent":["import { Injectable } from '@angular/core';\n\n\nexport class CarouselConfig {\n /** Default interval of auto changing of slides */\n public interval: number = 5000;\n\n /** Is loop of auto changing of slides can be paused */\n public noPause: boolean = false;\n\n /** Is slides can wrap from the last to the first slide */\n public noWrap: boolean = false;\nstatic decorators: DecoratorInvocation[] = [\n{ type: Injectable },\n];\n/** @nocollapse */\nstatic ctorParameters: () => ({type: any, decorators?: DecoratorInvocation[]}|null)[] = () => [\n];\n}\n\ninterface DecoratorInvocation {\n type: Function;\n args?: any[];\n}\n"]}
\No newline at end of file