UNPKG

348 kBJavaScriptView Raw
1var t=function(t,e){const s=new SyntaxError(t+" ("+e.start.line+":"+e.start.column+")");return s.loc=e,s},e=t=>"string"==typeof t?t.replace((({onlyFirst:t=!1}={})=>{const e=["[\\u001B\\u009B][[\\]()#;?]*(?:(?:(?:[a-zA-Z\\d]*(?:;[-a-zA-Z\\d\\/#&.:=?%@~_]*)*)?\\u0007)","(?:(?:\\d{1,4}(?:;\\d{0,4})*)?[\\dA-PR-TZcf-ntqry=><~]))"].join("|");return new RegExp(e,t?void 0:"g")})(),""):t;const s=t=>!Number.isNaN(t)&&(t>=4352&&(t<=4447||9001===t||9002===t||11904<=t&&t<=12871&&12351!==t||12880<=t&&t<=19903||19968<=t&&t<=42182||43360<=t&&t<=43388||44032<=t&&t<=55203||63744<=t&&t<=64255||65040<=t&&t<=65049||65072<=t&&t<=65131||65281<=t&&t<=65376||65504<=t&&t<=65510||110592<=t&&t<=110593||127488<=t&&t<=127569||131072<=t&&t<=262141));var r=s,i=s;r.default=i;const n=t=>{if("string"!=typeof(t=t.replace(/\uD83C\uDFF4\uDB40\uDC67\uDB40\uDC62(?:\uDB40\uDC65\uDB40\uDC6E\uDB40\uDC67|\uDB40\uDC73\uDB40\uDC63\uDB40\uDC74|\uDB40\uDC77\uDB40\uDC6C\uDB40\uDC73)\uDB40\uDC7F|\uD83D\uDC68(?:\uD83C\uDFFC\u200D(?:\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC68\uD83C\uDFFB|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\uD83C\uDFFF\u200D(?:\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC68(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFE])|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\uD83C\uDFFE\u200D(?:\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC68(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFD])|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\uD83C\uDFFD\u200D(?:\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC68(?:\uD83C[\uDFFB\uDFFC])|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\u200D(?:\u2764\uFE0F\u200D(?:\uD83D\uDC8B\u200D)?\uD83D\uDC68|(?:\uD83D[\uDC68\uDC69])\u200D(?:\uD83D\uDC66\u200D\uD83D\uDC66|\uD83D\uDC67\u200D(?:\uD83D[\uDC66\uDC67]))|\uD83D\uDC66\u200D\uD83D\uDC66|\uD83D\uDC67\u200D(?:\uD83D[\uDC66\uDC67])|(?:\uD83D[\uDC68\uDC69])\u200D(?:\uD83D[\uDC66\uDC67])|[\u2695\u2696\u2708]\uFE0F|\uD83D[\uDC66\uDC67]|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|(?:\uD83C\uDFFB\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\uD83C\uDFFF\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\uD83C\uDFFE\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\uD83C\uDFFD\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\uD83C\uDFFC\u200D[\u2695\u2696\u2708])\uFE0F|\uD83C\uDFFB\u200D(?:\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])|(?:\uD83E\uDDD1\uD83C\uDFFB\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83E\uDDD1|\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFC\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC69)\uD83C\uDFFB|\uD83E\uDDD1(?:\uD83C\uDFFF\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83E\uDDD1(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])|\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83E\uDDD1)|(?:\uD83E\uDDD1\uD83C\uDFFE\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83E\uDDD1|\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFF\u200D\uD83E\uDD1D\u200D(?:\uD83D[\uDC68\uDC69]))(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFE])|(?:\uD83E\uDDD1\uD83C\uDFFC\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83E\uDDD1|\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFD\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC69)(?:\uD83C[\uDFFB\uDFFC])|\uD83D\uDC69(?:\uD83C\uDFFE\u200D(?:\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC68(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFD\uDFFF])|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\uD83C\uDFFC\u200D(?:\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC68(?:\uD83C[\uDFFB\uDFFD-\uDFFF])|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\uD83C\uDFFB\u200D(?:\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC68(?:\uD83C[\uDFFC-\uDFFF])|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\uD83C\uDFFD\u200D(?:\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC68(?:\uD83C[\uDFFB\uDFFC\uDFFE\uDFFF])|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\u200D(?:\u2764\uFE0F\u200D(?:\uD83D\uDC8B\u200D(?:\uD83D[\uDC68\uDC69])|\uD83D[\uDC68\uDC69])|\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD])|\uD83C\uDFFF\u200D(?:\uD83C[\uDF3E\uDF73\uDF93\uDFA4\uDFA8\uDFEB\uDFED]|\uD83D[\uDCBB\uDCBC\uDD27\uDD2C\uDE80\uDE92]|\uD83E[\uDDAF-\uDDB3\uDDBC\uDDBD]))|\uD83D\uDC69\u200D\uD83D\uDC69\u200D(?:\uD83D\uDC66\u200D\uD83D\uDC66|\uD83D\uDC67\u200D(?:\uD83D[\uDC66\uDC67]))|(?:\uD83E\uDDD1\uD83C\uDFFD\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83E\uDDD1|\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFE\u200D\uD83E\uDD1D\u200D\uD83D\uDC69)(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFD])|\uD83D\uDC69\u200D\uD83D\uDC66\u200D\uD83D\uDC66|\uD83D\uDC69\u200D\uD83D\uDC69\u200D(?:\uD83D[\uDC66\uDC67])|(?:\uD83D\uDC41\uFE0F\u200D\uD83D\uDDE8|\uD83D\uDC69(?:\uD83C\uDFFF\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\uD83C\uDFFE\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\uD83C\uDFFC\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\uD83C\uDFFB\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\uD83C\uDFFD\u200D[\u2695\u2696\u2708]|\u200D[\u2695\u2696\u2708])|(?:(?:\u26F9|\uD83C[\uDFCB\uDFCC]|\uD83D\uDD75)\uFE0F|\uD83D\uDC6F|\uD83E[\uDD3C\uDDDE\uDDDF])\u200D[\u2640\u2642]|(?:\u26F9|\uD83C[\uDFCB\uDFCC]|\uD83D\uDD75)(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])\u200D[\u2640\u2642]|(?:\uD83C[\uDFC3\uDFC4\uDFCA]|\uD83D[\uDC6E\uDC71\uDC73\uDC77\uDC81\uDC82\uDC86\uDC87\uDE45-\uDE47\uDE4B\uDE4D\uDE4E\uDEA3\uDEB4-\uDEB6]|\uD83E[\uDD26\uDD37-\uDD39\uDD3D\uDD3E\uDDB8\uDDB9\uDDCD-\uDDCF\uDDD6-\uDDDD])(?:(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])\u200D[\u2640\u2642]|\u200D[\u2640\u2642])|\uD83C\uDFF4\u200D\u2620)\uFE0F|\uD83D\uDC69\u200D\uD83D\uDC67\u200D(?:\uD83D[\uDC66\uDC67])|\uD83C\uDFF3\uFE0F\u200D\uD83C\uDF08|\uD83D\uDC15\u200D\uD83E\uDDBA|\uD83D\uDC69\u200D\uD83D\uDC66|\uD83D\uDC69\u200D\uD83D\uDC67|\uD83C\uDDFD\uD83C\uDDF0|\uD83C\uDDF4\uD83C\uDDF2|\uD83C\uDDF6\uD83C\uDDE6|[#\*0-9]\uFE0F\u20E3|\uD83C\uDDE7(?:\uD83C[\uDDE6\uDDE7\uDDE9-\uDDEF\uDDF1-\uDDF4\uDDF6-\uDDF9\uDDFB\uDDFC\uDDFE\uDDFF])|\uD83C\uDDF9(?:\uD83C[\uDDE6\uDDE8\uDDE9\uDDEB-\uDDED\uDDEF-\uDDF4\uDDF7\uDDF9\uDDFB\uDDFC\uDDFF])|\uD83C\uDDEA(?:\uD83C[\uDDE6\uDDE8\uDDEA\uDDEC\uDDED\uDDF7-\uDDFA])|\uD83E\uDDD1(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])|\uD83C\uDDF7(?:\uD83C[\uDDEA\uDDF4\uDDF8\uDDFA\uDDFC])|\uD83D\uDC69(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])|\uD83C\uDDF2(?:\uD83C[\uDDE6\uDDE8-\uDDED\uDDF0-\uDDFF])|\uD83C\uDDE6(?:\uD83C[\uDDE8-\uDDEC\uDDEE\uDDF1\uDDF2\uDDF4\uDDF6-\uDDFA\uDDFC\uDDFD\uDDFF])|\uD83C\uDDF0(?:\uD83C[\uDDEA\uDDEC-\uDDEE\uDDF2\uDDF3\uDDF5\uDDF7\uDDFC\uDDFE\uDDFF])|\uD83C\uDDED(?:\uD83C[\uDDF0\uDDF2\uDDF3\uDDF7\uDDF9\uDDFA])|\uD83C\uDDE9(?:\uD83C[\uDDEA\uDDEC\uDDEF\uDDF0\uDDF2\uDDF4\uDDFF])|\uD83C\uDDFE(?:\uD83C[\uDDEA\uDDF9])|\uD83C\uDDEC(?:\uD83C[\uDDE6\uDDE7\uDDE9-\uDDEE\uDDF1-\uDDF3\uDDF5-\uDDFA\uDDFC\uDDFE])|\uD83C\uDDF8(?:\uD83C[\uDDE6-\uDDEA\uDDEC-\uDDF4\uDDF7-\uDDF9\uDDFB\uDDFD-\uDDFF])|\uD83C\uDDEB(?:\uD83C[\uDDEE-\uDDF0\uDDF2\uDDF4\uDDF7])|\uD83C\uDDF5(?:\uD83C[\uDDE6\uDDEA-\uDDED\uDDF0-\uDDF3\uDDF7-\uDDF9\uDDFC\uDDFE])|\uD83C\uDDFB(?:\uD83C[\uDDE6\uDDE8\uDDEA\uDDEC\uDDEE\uDDF3\uDDFA])|\uD83C\uDDF3(?:\uD83C[\uDDE6\uDDE8\uDDEA-\uDDEC\uDDEE\uDDF1\uDDF4\uDDF5\uDDF7\uDDFA\uDDFF])|\uD83C\uDDE8(?:\uD83C[\uDDE6\uDDE8\uDDE9\uDDEB-\uDDEE\uDDF0-\uDDF5\uDDF7\uDDFA-\uDDFF])|\uD83C\uDDF1(?:\uD83C[\uDDE6-\uDDE8\uDDEE\uDDF0\uDDF7-\uDDFB\uDDFE])|\uD83C\uDDFF(?:\uD83C[\uDDE6\uDDF2\uDDFC])|\uD83C\uDDFC(?:\uD83C[\uDDEB\uDDF8])|\uD83C\uDDFA(?:\uD83C[\uDDE6\uDDEC\uDDF2\uDDF3\uDDF8\uDDFE\uDDFF])|\uD83C\uDDEE(?:\uD83C[\uDDE8-\uDDEA\uDDF1-\uDDF4\uDDF6-\uDDF9])|\uD83C\uDDEF(?:\uD83C[\uDDEA\uDDF2\uDDF4\uDDF5])|(?:\uD83C[\uDFC3\uDFC4\uDFCA]|\uD83D[\uDC6E\uDC71\uDC73\uDC77\uDC81\uDC82\uDC86\uDC87\uDE45-\uDE47\uDE4B\uDE4D\uDE4E\uDEA3\uDEB4-\uDEB6]|\uD83E[\uDD26\uDD37-\uDD39\uDD3D\uDD3E\uDDB8\uDDB9\uDDCD-\uDDCF\uDDD6-\uDDDD])(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])|(?:\u26F9|\uD83C[\uDFCB\uDFCC]|\uD83D\uDD75)(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])|(?:[\u261D\u270A-\u270D]|\uD83C[\uDF85\uDFC2\uDFC7]|\uD83D[\uDC42\uDC43\uDC46-\uDC50\uDC66\uDC67\uDC6B-\uDC6D\uDC70\uDC72\uDC74-\uDC76\uDC78\uDC7C\uDC83\uDC85\uDCAA\uDD74\uDD7A\uDD90\uDD95\uDD96\uDE4C\uDE4F\uDEC0\uDECC]|\uD83E[\uDD0F\uDD18-\uDD1C\uDD1E\uDD1F\uDD30-\uDD36\uDDB5\uDDB6\uDDBB\uDDD2-\uDDD5])(?:\uD83C[\uDFFB-\uDFFF])|(?:[\u231A\u231B\u23E9-\u23EC\u23F0\u23F3\u25FD\u25FE\u2614\u2615\u2648-\u2653\u267F\u2693\u26A1\u26AA\u26AB\u26BD\u26BE\u26C4\u26C5\u26CE\u26D4\u26EA\u26F2\u26F3\u26F5\u26FA\u26FD\u2705\u270A\u270B\u2728\u274C\u274E\u2753-\u2755\u2757\u2795-\u2797\u27B0\u27BF\u2B1B\u2B1C\u2B50\u2B55]|\uD83C[\uDC04\uDCCF\uDD8E\uDD91-\uDD9A\uDDE6-\uDDFF\uDE01\uDE1A\uDE2F\uDE32-\uDE36\uDE38-\uDE3A\uDE50\uDE51\uDF00-\uDF20\uDF2D-\uDF35\uDF37-\uDF7C\uDF7E-\uDF93\uDFA0-\uDFCA\uDFCF-\uDFD3\uDFE0-\uDFF0\uDFF4\uDFF8-\uDFFF]|\uD83D[\uDC00-\uDC3E\uDC40\uDC42-\uDCFC\uDCFF-\uDD3D\uDD4B-\uDD4E\uDD50-\uDD67\uDD7A\uDD95\uDD96\uDDA4\uDDFB-\uDE4F\uDE80-\uDEC5\uDECC\uDED0-\uDED2\uDED5\uDEEB\uDEEC\uDEF4-\uDEFA\uDFE0-\uDFEB]|\uD83E[\uDD0D-\uDD3A\uDD3C-\uDD45\uDD47-\uDD71\uDD73-\uDD76\uDD7A-\uDDA2\uDDA5-\uDDAA\uDDAE-\uDDCA\uDDCD-\uDDFF\uDE70-\uDE73\uDE78-\uDE7A\uDE80-\uDE82\uDE90-\uDE95])|(?:[#\*0-9\xA9\xAE\u203C\u2049\u2122\u2139\u2194-\u2199\u21A9\u21AA\u231A\u231B\u2328\u23CF\u23E9-\u23F3\u23F8-\u23FA\u24C2\u25AA\u25AB\u25B6\u25C0\u25FB-\u25FE\u2600-\u2604\u260E\u2611\u2614\u2615\u2618\u261D\u2620\u2622\u2623\u2626\u262A\u262E\u262F\u2638-\u263A\u2640\u2642\u2648-\u2653\u265F\u2660\u2663\u2665\u2666\u2668\u267B\u267E\u267F\u2692-\u2697\u2699\u269B\u269C\u26A0\u26A1\u26AA\u26AB\u26B0\u26B1\u26BD\u26BE\u26C4\u26C5\u26C8\u26CE\u26CF\u26D1\u26D3\u26D4\u26E9\u26EA\u26F0-\u26F5\u26F7-\u26FA\u26FD\u2702\u2705\u2708-\u270D\u270F\u2712\u2714\u2716\u271D\u2721\u2728\u2733\u2734\u2744\u2747\u274C\u274E\u2753-\u2755\u2757\u2763\u2764\u2795-\u2797\u27A1\u27B0\u27BF\u2934\u2935\u2B05-\u2B07\u2B1B\u2B1C\u2B50\u2B55\u3030\u303D\u3297\u3299]|\uD83C[\uDC04\uDCCF\uDD70\uDD71\uDD7E\uDD7F\uDD8E\uDD91-\uDD9A\uDDE6-\uDDFF\uDE01\uDE02\uDE1A\uDE2F\uDE32-\uDE3A\uDE50\uDE51\uDF00-\uDF21\uDF24-\uDF93\uDF96\uDF97\uDF99-\uDF9B\uDF9E-\uDFF0\uDFF3-\uDFF5\uDFF7-\uDFFF]|\uD83D[\uDC00-\uDCFD\uDCFF-\uDD3D\uDD49-\uDD4E\uDD50-\uDD67\uDD6F\uDD70\uDD73-\uDD7A\uDD87\uDD8A-\uDD8D\uDD90\uDD95\uDD96\uDDA4\uDDA5\uDDA8\uDDB1\uDDB2\uDDBC\uDDC2-\uDDC4\uDDD1-\uDDD3\uDDDC-\uDDDE\uDDE1\uDDE3\uDDE8\uDDEF\uDDF3\uDDFA-\uDE4F\uDE80-\uDEC5\uDECB-\uDED2\uDED5\uDEE0-\uDEE5\uDEE9\uDEEB\uDEEC\uDEF0\uDEF3-\uDEFA\uDFE0-\uDFEB]|\uD83E[\uDD0D-\uDD3A\uDD3C-\uDD45\uDD47-\uDD71\uDD73-\uDD76\uDD7A-\uDDA2\uDDA5-\uDDAA\uDDAE-\uDDCA\uDDCD-\uDDFF\uDE70-\uDE73\uDE78-\uDE7A\uDE80-\uDE82\uDE90-\uDE95])\uFE0F|(?:[\u261D\u26F9\u270A-\u270D]|\uD83C[\uDF85\uDFC2-\uDFC4\uDFC7\uDFCA-\uDFCC]|\uD83D[\uDC42\uDC43\uDC46-\uDC50\uDC66-\uDC78\uDC7C\uDC81-\uDC83\uDC85-\uDC87\uDC8F\uDC91\uDCAA\uDD74\uDD75\uDD7A\uDD90\uDD95\uDD96\uDE45-\uDE47\uDE4B-\uDE4F\uDEA3\uDEB4-\uDEB6\uDEC0\uDECC]|\uD83E[\uDD0F\uDD18-\uDD1F\uDD26\uDD30-\uDD39\uDD3C-\uDD3E\uDDB5\uDDB6\uDDB8\uDDB9\uDDBB\uDDCD-\uDDCF\uDDD1-\uDDDD])/g," "))||0===t.length)return 0;t=e(t);let s=0;for(let e=0;e<t.length;e++){const i=t.codePointAt(e);i<=31||i>=127&&i<=159||(i>=768&&i<=879||(i>65535&&e++,s+=r(i)?2:1))}return s};var a=n,o=n;a.default=o;var u=t=>{if("string"!=typeof t)throw new TypeError("Expected a string");return t.replace(/[|\\{}()[\]^$+*?.]/g,"\\$&").replace(/-/g,"\\x2d")};function h(t,e){return e||(e=t.slice(0)),Object.freeze(Object.defineProperties(t,{raw:{value:Object.freeze(e)}}))}var c="undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof self?self:"undefined"!=typeof window?window:{};function p(){throw new Error("setTimeout has not been defined")}function l(){throw new Error("clearTimeout has not been defined")}var d=p,D=l;function m(t){if(d===setTimeout)return setTimeout(t,0);if((d===p||!d)&&setTimeout)return d=setTimeout,setTimeout(t,0);try{return d(t,0)}catch(e){try{return d.call(null,t,0)}catch(e){return d.call(this,t,0)}}}"function"==typeof c.setTimeout&&(d=setTimeout),"function"==typeof c.clearTimeout&&(D=clearTimeout);var f,y=[],E=!1,A=-1;function C(){E&&f&&(E=!1,f.length?y=f.concat(y):A=-1,y.length&&x())}function x(){if(!E){var t=m(C);E=!0;for(var e=y.length;e;){for(f=y,y=[];++A<e;)f&&f[A].run();A=-1,e=y.length}f=null,E=!1,function(t){if(D===clearTimeout)return clearTimeout(t);if((D===l||!D)&&clearTimeout)return D=clearTimeout,clearTimeout(t);try{D(t)}catch(e){try{return D.call(null,t)}catch(e){return D.call(this,t)}}}(t)}}function F(t,e){this.fun=t,this.array=e}F.prototype.run=function(){this.fun.apply(null,this.array)};function g(){}var b=g,P=g,T=g,w=g,B=g,S=g,N=g;var I=c.performance||{},v=I.now||I.mozNow||I.msNow||I.oNow||I.webkitNow||function(){return(new Date).getTime()};var k=new Date;var L={nextTick:function(t){var e=new Array(arguments.length-1);if(arguments.length>1)for(var s=1;s<arguments.length;s++)e[s-1]=arguments[s];y.push(new F(t,e)),1!==y.length||E||m(x)},title:"browser",browser:!0,env:{},argv:[],version:"",versions:{},on:b,addListener:P,once:T,off:w,removeListener:B,removeAllListeners:S,emit:N,binding:function(t){throw new Error("process.binding is not supported")},cwd:function(){return"/"},chdir:function(t){throw new Error("process.chdir is not supported")},umask:function(){return 0},hrtime:function(t){var e=.001*v.call(I),s=Math.floor(e),r=Math.floor(e%1*1e9);return t&&(s-=t[0],(r-=t[1])<0&&(s--,r+=1e9)),[s,r]},platform:"browser",release:{},config:{},uptime:function(){return(new Date-k)/1e3}};var O="object"==typeof L&&L.env&&L.env.NODE_DEBUG&&/\bsemver\b/i.test(L.env.NODE_DEBUG)?(...t)=>console.error("SEMVER",...t):()=>{};var M={SEMVER_SPEC_VERSION:"2.0.0",MAX_LENGTH:256,MAX_SAFE_INTEGER:Number.MAX_SAFE_INTEGER||9007199254740991,MAX_SAFE_COMPONENT_LENGTH:16};function R(t,e,s){return t(s={path:e,exports:{},require:function(t,e){return function(){throw new Error("Dynamic requires are not currently supported by @rollup/plugin-commonjs")}(null==e&&s.path)}},s.exports),s.exports}function _(t){return t&&Object.prototype.hasOwnProperty.call(t,"default")?t.default:t}var j=R((function(t,e){const{MAX_SAFE_COMPONENT_LENGTH:s}=M,r=(e=t.exports={}).re=[],i=e.src=[],n=e.t={};let a=0;const o=(t,e,s)=>{const o=a++;O(o,e),n[t]=o,i[o]=e,r[o]=new RegExp(e,s?"g":void 0)};o("NUMERICIDENTIFIER","0|[1-9]\\d*"),o("NUMERICIDENTIFIERLOOSE","[0-9]+"),o("NONNUMERICIDENTIFIER","\\d*[a-zA-Z-][a-zA-Z0-9-]*"),o("MAINVERSION","(".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIER],")\\.")+"(".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIER],")\\.")+"(".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIER],")")),o("MAINVERSIONLOOSE","(".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIERLOOSE],")\\.")+"(".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIERLOOSE],")\\.")+"(".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIERLOOSE],")")),o("PRERELEASEIDENTIFIER","(?:".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIER],"|").concat(i[n.NONNUMERICIDENTIFIER],")")),o("PRERELEASEIDENTIFIERLOOSE","(?:".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIERLOOSE],"|").concat(i[n.NONNUMERICIDENTIFIER],")")),o("PRERELEASE","(?:-(".concat(i[n.PRERELEASEIDENTIFIER],"(?:\\.").concat(i[n.PRERELEASEIDENTIFIER],")*))")),o("PRERELEASELOOSE","(?:-?(".concat(i[n.PRERELEASEIDENTIFIERLOOSE],"(?:\\.").concat(i[n.PRERELEASEIDENTIFIERLOOSE],")*))")),o("BUILDIDENTIFIER","[0-9A-Za-z-]+"),o("BUILD","(?:\\+(".concat(i[n.BUILDIDENTIFIER],"(?:\\.").concat(i[n.BUILDIDENTIFIER],")*))")),o("FULLPLAIN","v?".concat(i[n.MAINVERSION]).concat(i[n.PRERELEASE],"?").concat(i[n.BUILD],"?")),o("FULL","^".concat(i[n.FULLPLAIN],"$")),o("LOOSEPLAIN","[v=\\s]*".concat(i[n.MAINVERSIONLOOSE]).concat(i[n.PRERELEASELOOSE],"?").concat(i[n.BUILD],"?")),o("LOOSE","^".concat(i[n.LOOSEPLAIN],"$")),o("GTLT","((?:<|>)?=?)"),o("XRANGEIDENTIFIERLOOSE","".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIERLOOSE],"|x|X|\\*")),o("XRANGEIDENTIFIER","".concat(i[n.NUMERICIDENTIFIER],"|x|X|\\*")),o("XRANGEPLAIN","[v=\\s]*(".concat(i[n.XRANGEIDENTIFIER],")")+"(?:\\.(".concat(i[n.XRANGEIDENTIFIER],")")+"(?:\\.(".concat(i[n.XRANGEIDENTIFIER],")")+"(?:".concat(i[n.PRERELEASE],")?").concat(i[n.BUILD],"?")+")?)?"),o("XRANGEPLAINLOOSE","[v=\\s]*(".concat(i[n.XRANGEIDENTIFIERLOOSE],")")+"(?:\\.(".concat(i[n.XRANGEIDENTIFIERLOOSE],")")+"(?:\\.(".concat(i[n.XRANGEIDENTIFIERLOOSE],")")+"(?:".concat(i[n.PRERELEASELOOSE],")?").concat(i[n.BUILD],"?")+")?)?"),o("XRANGE","^".concat(i[n.GTLT],"\\s*").concat(i[n.XRANGEPLAIN],"$")),o("XRANGELOOSE","^".concat(i[n.GTLT],"\\s*").concat(i[n.XRANGEPLAINLOOSE],"$")),o("COERCE","".concat("(^|[^\\d])(\\d{1,").concat(s,"})")+"(?:\\.(\\d{1,".concat(s,"}))?")+"(?:\\.(\\d{1,".concat(s,"}))?")+"(?:$|[^\\d])"),o("COERCERTL",i[n.COERCE],!0),o("LONETILDE","(?:~>?)"),o("TILDETRIM","(\\s*)".concat(i[n.LONETILDE],"\\s+"),!0),e.tildeTrimReplace="$1~",o("TILDE","^".concat(i[n.LONETILDE]).concat(i[n.XRANGEPLAIN],"$")),o("TILDELOOSE","^".concat(i[n.LONETILDE]).concat(i[n.XRANGEPLAINLOOSE],"$")),o("LONECARET","(?:\\^)"),o("CARETTRIM","(\\s*)".concat(i[n.LONECARET],"\\s+"),!0),e.caretTrimReplace="$1^",o("CARET","^".concat(i[n.LONECARET]).concat(i[n.XRANGEPLAIN],"$")),o("CARETLOOSE","^".concat(i[n.LONECARET]).concat(i[n.XRANGEPLAINLOOSE],"$")),o("COMPARATORLOOSE","^".concat(i[n.GTLT],"\\s*(").concat(i[n.LOOSEPLAIN],")$|^$")),o("COMPARATOR","^".concat(i[n.GTLT],"\\s*(").concat(i[n.FULLPLAIN],")$|^$")),o("COMPARATORTRIM","(\\s*)".concat(i[n.GTLT],"\\s*(").concat(i[n.LOOSEPLAIN],"|").concat(i[n.XRANGEPLAIN],")"),!0),e.comparatorTrimReplace="$1$2$3",o("HYPHENRANGE","^\\s*(".concat(i[n.XRANGEPLAIN],")")+"\\s+-\\s+"+"(".concat(i[n.XRANGEPLAIN],")")+"\\s*$"),o("HYPHENRANGELOOSE","^\\s*(".concat(i[n.XRANGEPLAINLOOSE],")")+"\\s+-\\s+"+"(".concat(i[n.XRANGEPLAINLOOSE],")")+"\\s*$"),o("STAR","(<|>)?=?\\s*\\*"),o("GTE0","^\\s*>=\\s*0.0.0\\s*$"),o("GTE0PRE","^\\s*>=\\s*0.0.0-0\\s*$")}));const U=/^[0-9]+$/,q=(t,e)=>{const s=U.test(t),r=U.test(e);return s&&r&&(t=+t,e=+e),t===e?0:s&&!r?-1:r&&!s?1:t<e?-1:1};var V={compareIdentifiers:q,rcompareIdentifiers:(t,e)=>q(e,t)};const{MAX_LENGTH:z,MAX_SAFE_INTEGER:H}=M,{re:W,t:G}=j,{compareIdentifiers:X}=V;class K{constructor(t,e){if(e&&"object"==typeof e||(e={loose:!!e,includePrerelease:!1}),t instanceof K){if(t.loose===!!e.loose&&t.includePrerelease===!!e.includePrerelease)return t;t=t.version}else if("string"!=typeof t)throw new TypeError("Invalid Version: ".concat(t));if(t.length>z)throw new TypeError("version is longer than ".concat(z," characters"));O("SemVer",t,e),this.options=e,this.loose=!!e.loose,this.includePrerelease=!!e.includePrerelease;const s=t.trim().match(e.loose?W[G.LOOSE]:W[G.FULL]);if(!s)throw new TypeError("Invalid Version: ".concat(t));if(this.raw=t,this.major=+s[1],this.minor=+s[2],this.patch=+s[3],this.major>H||this.major<0)throw new TypeError("Invalid major version");if(this.minor>H||this.minor<0)throw new TypeError("Invalid minor version");if(this.patch>H||this.patch<0)throw new TypeError("Invalid patch version");s[4]?this.prerelease=s[4].split(".").map((t=>{if(/^[0-9]+$/.test(t)){const e=+t;if(e>=0&&e<H)return e}return t})):this.prerelease=[],this.build=s[5]?s[5].split("."):[],this.format()}format(){return this.version="".concat(this.major,".").concat(this.minor,".").concat(this.patch),this.prerelease.length&&(this.version+="-".concat(this.prerelease.join("."))),this.version}toString(){return this.version}compare(t){if(O("SemVer.compare",this.version,this.options,t),!(t instanceof K)){if("string"==typeof t&&t===this.version)return 0;t=new K(t,this.options)}return t.version===this.version?0:this.compareMain(t)||this.comparePre(t)}compareMain(t){return t instanceof K||(t=new K(t,this.options)),X(this.major,t.major)||X(this.minor,t.minor)||X(this.patch,t.patch)}comparePre(t){if(t instanceof K||(t=new K(t,this.options)),this.prerelease.length&&!t.prerelease.length)return-1;if(!this.prerelease.length&&t.prerelease.length)return 1;if(!this.prerelease.length&&!t.prerelease.length)return 0;let e=0;do{const s=this.prerelease[e],r=t.prerelease[e];if(O("prerelease compare",e,s,r),void 0===s&&void 0===r)return 0;if(void 0===r)return 1;if(void 0===s)return-1;if(s!==r)return X(s,r)}while(++e)}compareBuild(t){t instanceof K||(t=new K(t,this.options));let e=0;do{const s=this.build[e],r=t.build[e];if(O("prerelease compare",e,s,r),void 0===s&&void 0===r)return 0;if(void 0===r)return 1;if(void 0===s)return-1;if(s!==r)return X(s,r)}while(++e)}inc(t,e){switch(t){case"premajor":this.prerelease.length=0,this.patch=0,this.minor=0,this.major++,this.inc("pre",e);break;case"preminor":this.prerelease.length=0,this.patch=0,this.minor++,this.inc("pre",e);break;case"prepatch":this.prerelease.length=0,this.inc("patch",e),this.inc("pre",e);break;case"prerelease":0===this.prerelease.length&&this.inc("patch",e),this.inc("pre",e);break;case"major":0===this.minor&&0===this.patch&&0!==this.prerelease.length||this.major++,this.minor=0,this.patch=0,this.prerelease=[];break;case"minor":0===this.patch&&0!==this.prerelease.length||this.minor++,this.patch=0,this.prerelease=[];break;case"patch":0===this.prerelease.length&&this.patch++,this.prerelease=[];break;case"pre":if(0===this.prerelease.length)this.prerelease=[0];else{let t=this.prerelease.length;for(;--t>=0;)"number"==typeof this.prerelease[t]&&(this.prerelease[t]++,t=-2);-1===t&&this.prerelease.push(0)}e&&(this.prerelease[0]===e?isNaN(this.prerelease[1])&&(this.prerelease=[e,0]):this.prerelease=[e,0]);break;default:throw new Error("invalid increment argument: ".concat(t))}return this.format(),this.raw=this.version,this}}var J=K;var $=(t,e,s)=>new J(t,s).compare(new J(e,s));var Y=(t,e,s)=>$(t,e,s)<0;var Q=(t,e,s)=>$(t,e,s)>=0,Z="2.2.1",tt=R((function(t,e){function s(){for(var t=[],e=0;e<arguments.length;e++)t[e]=arguments[e]}function r(){return"undefined"!=typeof WeakMap?new WeakMap:{add:s,delete:s,get:s,set:s,has:function(t){return!1}}}Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});var i=Object.prototype.hasOwnProperty,n=function(t,e){return i.call(t,e)};function a(t,e){for(var s in e)n(e,s)&&(t[s]=e[s]);return t}var o=/^[ \t]*(?:\r\n|\r|\n)/,u=/(?:\r\n|\r|\n)[ \t]*$/,h=/^(?:[\r\n]|$)/,c=/(?:\r\n|\r|\n)([ \t]*)(?:[^ \t\r\n]|$)/,p=/^[ \t]*[\r\n][ \t\r\n]*$/;function l(t,e,s){var r=0,i=t[0].match(c);i&&(r=i[1].length);var n=new RegExp("(\\r\\n|\\r|\\n).{0,"+r+"}","g");e&&(t=t.slice(1));var a=s.newline,h=s.trimLeadingNewline,p=s.trimTrailingNewline,l="string"==typeof a,d=t.length;return t.map((function(t,e){return t=t.replace(n,"$1"),0===e&&h&&(t=t.replace(o,"")),e===d-1&&p&&(t=t.replace(u,"")),l&&(t=t.replace(/\r\n|\n|\r/g,(function(t){return a}))),t}))}function d(t,e){for(var s="",r=0,i=t.length;r<i;r++)s+=t[r],r<i-1&&(s+=e[r]);return s}function D(t){return n(t,"raw")&&n(t,"length")}var m=function t(e){var s=r(),i=r();return a((function r(n){for(var o=[],u=1;u<arguments.length;u++)o[u-1]=arguments[u];if(D(n)){var c=n,f=(o[0]===r||o[0]===m)&&p.test(c[0])&&h.test(c[1]),y=f?i:s,E=y.get(c);if(E||(E=l(c,f,e),y.set(c,E)),0===o.length)return E[0];var A=d(E,f?o.slice(1):o);return A}return t(a(a({},e),n||{}))}),{string:function(t){return l([t],!1,e)[0]}})}({trimLeadingNewline:!0,trimTrailingNewline:!0});e.outdent=m,e.default=m;try{t.exports=m,Object.defineProperty(m,"__esModule",{value:!0}),m.default=m,m.outdent=m}catch(t){}}));function et(){const t=h(["\n Require either '@prettier' or '@format' to be present in the file's first docblock comment\n in order for it to be formatted.\n "]);return et=function(){return t},t}function st(){const t=h(["\n Format code starting at a given character offset.\n The range will extend backwards to the start of the first line containing the selected statement.\n This option cannot be used with --cursor-offset.\n "]);return st=function(){return t},t}function rt(){const t=h(["\n Format code ending at a given character offset (exclusive).\n The range will extend forwards to the end of the selected statement.\n This option cannot be used with --cursor-offset.\n "]);return rt=function(){return t},t}function it(){const t=h(["\n Custom directory that contains prettier plugins in node_modules subdirectory.\n Overrides default behavior when plugins are searched relatively to the location of Prettier.\n Multiple values are accepted.\n "]);return it=function(){return t},t}function nt(){const t=h(["\n Maintain existing\n (mixed values within one file are normalised by looking at what's used after the first line)\n "]);return nt=function(){return t},t}function at(){const t=h(["\n Print (to stderr) where a cursor at the given position would move to after formatting.\n This option cannot be used with --range-start and --range-end.\n "]);return at=function(){return t},t}const{outdent:ot}=tt,ut={cursorOffset:{since:"1.4.0",category:"Special",type:"int",default:-1,range:{start:-1,end:1/0,step:1},description:ot(at()),cliCategory:"Editor"},endOfLine:{since:"1.15.0",category:"Global",type:"choice",default:[{since:"1.15.0",value:"auto"},{since:"2.0.0",value:"lf"}],description:"Which end of line characters to apply.",choices:[{value:"lf",description:"Line Feed only (\\n), common on Linux and macOS as well as inside git repos"},{value:"crlf",description:"Carriage Return + Line Feed characters (\\r\\n), common on Windows"},{value:"cr",description:"Carriage Return character only (\\r), used very rarely"},{value:"auto",description:ot(nt())}]},filepath:{since:"1.4.0",category:"Special",type:"path",description:"Specify the input filepath. This will be used to do parser inference.",cliName:"stdin-filepath",cliCategory:"Other",cliDescription:"Path to the file to pretend that stdin comes from."},insertPragma:{since:"1.8.0",category:"Special",type:"boolean",default:!1,description:"Insert @format pragma into file's first docblock comment.",cliCategory:"Other"},parser:{since:"0.0.10",category:"Global",type:"choice",default:[{since:"0.0.10",value:"babylon"},{since:"1.13.0",value:void 0}],description:"Which parser to use.",exception:t=>"string"==typeof t||"function"==typeof t,choices:[{value:"flow",description:"Flow"},{value:"babel",since:"1.16.0",description:"JavaScript"},{value:"babel-flow",since:"1.16.0",description:"Flow"},{value:"babel-ts",since:"2.0.0",description:"TypeScript"},{value:"typescript",since:"1.4.0",description:"TypeScript"},{value:"espree",since:"2.2.0",description:"JavaScript"},{value:"meriyah",since:"2.2.0",description:"JavaScript"},{value:"css",since:"1.7.1",description:"CSS"},{value:"less",since:"1.7.1",description:"Less"},{value:"scss",since:"1.7.1",description:"SCSS"},{value:"json",since:"1.5.0",description:"JSON"},{value:"json5",since:"1.13.0",description:"JSON5"},{value:"json-stringify",since:"1.13.0",description:"JSON.stringify"},{value:"graphql",since:"1.5.0",description:"GraphQL"},{value:"markdown",since:"1.8.0",description:"Markdown"},{value:"mdx",since:"1.15.0",description:"MDX"},{value:"vue",since:"1.10.0",description:"Vue"},{value:"yaml",since:"1.14.0",description:"YAML"},{value:"glimmer",since:null,description:"Handlebars"},{value:"html",since:"1.15.0",description:"HTML"},{value:"angular",since:"1.15.0",description:"Angular"},{value:"lwc",since:"1.17.0",description:"Lightning Web Components"}]},plugins:{since:"1.10.0",type:"path",array:!0,default:[{value:[]}],category:"Global",description:"Add a plugin. Multiple plugins can be passed as separate `--plugin`s.",exception:t=>"string"==typeof t||"object"==typeof t,cliName:"plugin",cliCategory:"Config"},pluginSearchDirs:{since:"1.13.0",type:"path",array:!0,default:[{value:[]}],category:"Global",description:ot(it()),exception:t=>"string"==typeof t||"object"==typeof t,cliName:"plugin-search-dir",cliCategory:"Config"},printWidth:{since:"0.0.0",category:"Global",type:"int",default:80,description:"The line length where Prettier will try wrap.",range:{start:0,end:1/0,step:1}},rangeEnd:{since:"1.4.0",category:"Special",type:"int",default:1/0,range:{start:0,end:1/0,step:1},description:ot(rt()),cliCategory:"Editor"},rangeStart:{since:"1.4.0",category:"Special",type:"int",default:0,range:{start:0,end:1/0,step:1},description:ot(st()),cliCategory:"Editor"},requirePragma:{since:"1.7.0",category:"Special",type:"boolean",default:!1,description:ot(et()),cliCategory:"Other"},tabWidth:{type:"int",category:"Global",default:2,description:"Number of spaces per indentation level.",range:{start:0,end:1/0,step:1}},useTabs:{since:"1.0.0",category:"Global",type:"boolean",default:!1,description:"Indent with tabs instead of spaces."},embeddedLanguageFormatting:{since:"2.1.0",category:"Global",type:"choice",default:[{since:"2.1.0",value:"auto"}],description:"Control how Prettier formats quoted code embedded in the file.",choices:[{value:"auto",description:"Format embedded code if Prettier can automatically identify it."},{value:"off",description:"Never automatically format embedded code."}]}};const ht={compare:$,lt:Y,gte:Q},ct=Z,pt={CATEGORY_CONFIG:"Config",CATEGORY_EDITOR:"Editor",CATEGORY_FORMAT:"Format",CATEGORY_OTHER:"Other",CATEGORY_OUTPUT:"Output",CATEGORY_GLOBAL:"Global",CATEGORY_SPECIAL:"Special",options:ut}.options;var lt={getSupportInfo:function({plugins:t=[],showUnreleased:e=!1,showDeprecated:s=!1,showInternal:r=!1}={}){const i=ct.split("-",1)[0],n=t.reduce(((t,e)=>t.concat(e.languages||[])),[]).filter(h),a=(o=Object.assign({},...t.map((({options:t})=>t)),pt),u="name",Object.entries(o).map((([t,e])=>Object.assign({[u]:t},e)))).filter((t=>h(t)&&c(t))).sort(((t,e)=>t.name===e.name?0:t.name<e.name?-1:1)).map((function(t){if(r)return t;return function(t,e){if(null==t)return{};var s,r,i={},n=Object.keys(t);for(r=0;r<n.length;r++)s=n[r],e.indexOf(s)>=0||(i[s]=t[s]);return i}(t,["cliName","cliCategory","cliDescription"])})).map((e=>{e=Object.assign({},e),Array.isArray(e.default)&&(e.default=1===e.default.length?e.default[0].value:e.default.filter(h).sort(((t,e)=>ht.compare(e.since,t.since)))[0].value),Array.isArray(e.choices)&&(e.choices=e.choices.filter((t=>h(t)&&c(t))),"parser"===e.name&&function(t,e,s){const r=new Set(t.choices.map((t=>t.value)));for(const i of e)if(i.parsers)for(const e of i.parsers)if(!r.has(e)){r.add(e);const n=s.find((t=>t.parsers&&t.parsers[e]));let a=i.name;n&&n.name&&(a+=" (plugin: ".concat(n.name,")")),t.choices.push({value:e,description:a})}}(e,n,t));const s=t.filter((t=>t.defaultOptions&&void 0!==t.defaultOptions[e.name])).reduce(((t,s)=>(t[s.name]=s.defaultOptions[e.name],t)),{});return Object.assign({},e,{pluginDefaults:s})}));var o,u;return{languages:n,options:a};function h(t){return e||!("since"in t)||t.since&&ht.gte(i,t.since)}function c(t){return s||!("deprecated"in t)||t.deprecated&&ht.lt(i,t.deprecated)}}};const{getSupportInfo:dt}=lt,Dt=/[^\x20-\x7F]/;function mt(t){return(e,s,r)=>{const i=r&&r.backwards;if(!1===s)return!1;const{length:n}=e;let a=s;for(;a>=0&&a<n;){const s=e.charAt(a);if(t instanceof RegExp){if(!t.test(s))return a}else if(!t.includes(s))return a;i?a--:a++}return(-1===a||a===n)&&a}}const ft=mt(/\s/),yt=mt(" \t"),Et=mt(",; \t"),At=mt(/[^\n\r]/);function Ct(t,e){if(!1===e)return!1;if("/"===t.charAt(e)&&"*"===t.charAt(e+1))for(let s=e+2;s<t.length;++s)if("*"===t.charAt(s)&&"/"===t.charAt(s+1))return s+2;return e}function xt(t,e){return!1!==e&&("/"===t.charAt(e)&&"/"===t.charAt(e+1)?At(t,e):e)}function Ft(t,e,s){const r=s&&s.backwards;if(!1===e)return!1;const i=t.charAt(e);if(r){if("\r"===t.charAt(e-1)&&"\n"===i)return e-2;if("\n"===i||"\r"===i||"\u2028"===i||"\u2029"===i)return e-1}else{if("\r"===i&&"\n"===t.charAt(e+1))return e+2;if("\n"===i||"\r"===i||"\u2028"===i||"\u2029"===i)return e+1}return e}function gt(t,e,s){const r=yt(t,(s=s||{}).backwards?e-1:e,s);return r!==Ft(t,r,s)}function bt(t,e){let s=null,r=e;for(;r!==s;)s=r,r=Et(t,r),r=Ct(t,r),r=yt(t,r);return r=xt(t,r),r=Ft(t,r),!1!==r&&gt(t,r)}function Pt(t,e){let s=null,r=e;for(;r!==s;)s=r,r=yt(t,r),r=Ct(t,r),r=xt(t,r),r=Ft(t,r);return r}function Tt(t,e,s){return Pt(t,s(e))}function wt(t,e,s){let r=0;for(let i=s=s||0;i<t.length;++i)"\t"===t[i]?r=r+e-r%e:r++;return r}function Bt(t,e){const s=t.slice(1,-1),r={quote:'"',regex:/"/g},i={quote:"'",regex:/'/g},n="'"===e?i:r,a=n===i?r:i;let o=n.quote;if(s.includes(n.quote)||s.includes(a.quote)){o=(s.match(n.regex)||[]).length>(s.match(a.regex)||[]).length?a.quote:n.quote}return o}function St(t,e,s){const r='"'===e?"'":'"',i=t.replace(/\\([\S\s])|(["'])/g,((t,i,n)=>i===r?i:n===e?"\\"+n:n||(s&&/^[^\n\r"'0-7\\bfnrt-vx\u2028\u2029]$/.test(i)?i:"\\"+i)));return e+i+e}function Nt(t,e){(t.comments||(t.comments=[])).push(e),e.printed=!1,"JSXText"===t.type&&(e.printed=!0)}var It={inferParserByLanguage:function(t,e){const{languages:s}=dt({plugins:e.plugins}),r=s.find((({name:e})=>e.toLowerCase()===t))||s.find((({aliases:e})=>Array.isArray(e)&&e.includes(t)))||s.find((({extensions:e})=>Array.isArray(e)&&e.includes(".".concat(t))));return r&&r.parsers[0]},replaceEndOfLineWith:function(t,e){const s=[];for(const r of t.split("\n"))0!==s.length&&s.push(e),s.push(r);return s},getStringWidth:function(t){return t?Dt.test(t)?a(t):t.length:0},getMaxContinuousCount:function(t,e){const s=t.match(new RegExp("(".concat(u(e),")+"),"g"));return null===s?0:s.reduce(((t,s)=>Math.max(t,s.length/e.length)),0)},getMinNotPresentContinuousCount:function(t,e){const s=t.match(new RegExp("(".concat(u(e),")+"),"g"));if(null===s)return 0;const r=new Map;let i=0;for(const t of s){const s=t.length/e.length;r.set(s,!0),s>i&&(i=s)}for(let t=1;t<i;t++)if(!r.get(t))return t;return i+1},getPenultimate:t=>t[t.length-2],getLast:t=>t[t.length-1],getNextNonSpaceNonCommentCharacterIndexWithStartIndex:Pt,getNextNonSpaceNonCommentCharacterIndex:Tt,getNextNonSpaceNonCommentCharacter:function(t,e,s){return t.charAt(Tt(t,e,s))},skip:mt,skipWhitespace:ft,skipSpaces:yt,skipToLineEnd:Et,skipEverythingButNewLine:At,skipInlineComment:Ct,skipTrailingComment:xt,skipNewline:Ft,isNextLineEmptyAfterIndex:bt,isNextLineEmpty:function(t,e,s){return bt(t,s(e))},isPreviousLineEmpty:function(t,e,s){let r=s(e)-1;return r=yt(t,r,{backwards:!0}),r=Ft(t,r,{backwards:!0}),r=yt(t,r,{backwards:!0}),r!==Ft(t,r,{backwards:!0})},hasNewline:gt,hasNewlineInRange:function(t,e,s){for(let r=e;r<s;++r)if("\n"===t.charAt(r))return!0;return!1},hasSpaces:function(t,e,s){return yt(t,(s=s||{}).backwards?e-1:e,s)!==e},getAlignmentSize:wt,getIndentSize:function(t,e){const s=t.lastIndexOf("\n");return-1===s?0:wt(t.slice(s+1).match(/^[\t ]*/)[0],e)},getPreferredQuote:Bt,printString:function(t,e,s){const r=t.slice(1,-1),i=!r.includes('"')&&!r.includes("'"),n="json"===e.parser?'"':e.__isInHtmlAttribute?"'":Bt(t,e.singleQuote?"'":'"');return s?i?n+r+n:t:St(r,n,!("css"===e.parser||"less"===e.parser||"scss"===e.parser||e.embeddedInHtml))},printNumber:function(t){return t.toLowerCase().replace(/^([+-]?[\d.]+e)(?:\+|(-))?0*(\d)/,"$1$2$3").replace(/^([+-]?[\d.]+)e[+-]?0+$/,"$1").replace(/^([+-])?\./,"$10.").replace(/(\.\d+?)0+(?=e|$)/,"$1").replace(/\.(?=e|$)/,"")},isNodeIgnoreComment:function(t){return"prettier-ignore"===t.value.trim()},makeString:St,addLeadingComment:function(t,e){e.leading=!0,e.trailing=!1,Nt(t,e)},addDanglingComment:function(t,e,s){e.leading=!1,e.trailing=!1,s&&(e.marker=s),Nt(t,e)},addTrailingComment:function(t,e){e.leading=!1,e.trailing=!0,Nt(t,e)},isFrontMatterNode:function(t){return t&&"front-matter"===t.type},getShebang:function(t){if(!t.startsWith("#!"))return"";const e=t.indexOf("\n");return-1===e?t:t.slice(0,e)}},vt=Object.freeze({__proto__:null,default:{EOL:"\n",platform:()=>"browser",cpus:()=>[{model:"Prettier"}]}});const kt=t=>{if("string"!=typeof t)throw new TypeError("Expected a string");const e=t.match(/(?:\r?\n)/g)||[];if(0===e.length)return;const s=e.filter((t=>"\r\n"===t)).length;return s>e.length-s?"\r\n":"\n"};var Lt=kt;Lt.graceful=t=>"string"==typeof t&&kt(t)||"\n";var Ot=_(vt),Mt=R((function(t,e){function s(){const t=Ot;return s=function(){return t},t}function r(){const t=(e=Lt)&&e.__esModule?e:{default:e};var e;return r=function(){return t},t}Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0}),e.extract=function(t){const e=t.match(a);return e?e[0].trimLeft():""},e.strip=function(t){const e=t.match(a);return e&&e[0]?t.substring(e[0].length):t},e.parse=function(t){return d(t).pragmas},e.parseWithComments=d,e.print=function({comments:t="",pragmas:e={}}){const i=(0,r().default)(t)||s().EOL,n=" *",a=Object.keys(e),o=a.map((t=>D(t,e[t]))).reduce(((t,e)=>t.concat(e)),[]).map((t=>" * "+t+i)).join("");if(!t){if(0===a.length)return"";if(1===a.length&&!Array.isArray(e[a[0]])){const t=e[a[0]];return"".concat("/**"," ").concat(D(a[0],t)[0]).concat(" */")}}const u=t.split(i).map((t=>"".concat(n," ").concat(t))).join(i)+i;return"/**"+i+(t?u:"")+(t&&a.length?n+i:"")+o+" */"};const i=/\*\/$/,n=/^\/\*\*/,a=/^\s*(\/\*\*?(.|\r?\n)*?\*\/)/,o=/(^|\s+)\/\/([^\r\n]*)/g,u=/^(\r?\n)+/,h=/(?:^|\r?\n) *(@[^\r\n]*?) *\r?\n *(?![^@\r\n]*\/\/[^]*)([^@\r\n\s][^@\r\n]+?) *\r?\n/g,c=/(?:^|\r?\n) *@(\S+) *([^\r\n]*)/g,p=/(\r?\n|^) *\* ?/g,l=[];function d(t){const e=(0,r().default)(t)||s().EOL;t=t.replace(n,"").replace(i,"").replace(p,"$1");let a="";for(;a!==t;)a=t,t=t.replace(h,"".concat(e,"$1 $2").concat(e));t=t.replace(u,"").trimRight();const d=Object.create(null),D=t.replace(c,"").replace(u,"").trimRight();let m;for(;m=c.exec(t);){const t=m[2].replace(o,"");"string"==typeof d[m[1]]||Array.isArray(d[m[1]])?d[m[1]]=l.concat(d[m[1]],t):d[m[1]]=t}return{comments:D,pragmas:d}}function D(t,e){return l.concat(e).map((e=>"@".concat(t," ").concat(e).trim()))}}));var Rt={guessEndOfLine:function(t){const e=t.indexOf("\r");return e>=0?"\n"===t.charAt(e+1)?"crlf":"cr":"lf"},convertEndOfLineToChars:function(t){switch(t){case"cr":return"\r";case"crlf":return"\r\n";default:return"\n"}},countEndOfLineChars:function(t,e){let s;if("\n"===e)s=/\n/g;else if("\r"===e)s=/\r/g;else{if("\r\n"!==e)throw new Error('Unexpected "eol" '.concat(JSON.stringify(e),"."));s=/\r\n/g}const r=t.match(s);return r?r.length:0},normalizeEndOfLine:function(t){return t.replace(/\r\n?/g,"\n")}};const{parseWithComments:_t,strip:jt,extract:Ut,print:qt}=Mt,{getShebang:Vt}=It,{normalizeEndOfLine:zt}=Rt;function Ht(t){const e=Vt(t);e&&(t=t.slice(e.length+1));const s=Ut(t),{pragmas:r,comments:i}=_t(s);return{shebang:e,text:t,pragmas:r,comments:i}}var Wt={hasPragma:function(t){const e=Object.keys(Ht(t).pragmas);return e.includes("prettier")||e.includes("format")},insertPragma:function(t){const{shebang:e,text:s,pragmas:r,comments:i}=Ht(t),n=jt(s),a=qt({pragmas:Object.assign({format:""},r),comments:i.trimStart()});return(e?"".concat(e,"\n"):"")+zt(a)+(n.startsWith("\n")?"\n":"\n\n")+n}};function Gt(t,e){const{ignoreDecorators:s}=e||{};if(!s){const e=t.declaration&&t.declaration.decorators||t.decorators;if(e&&e.length>0)return Gt(e[0])}return t.range?t.range[0]:t.start}function Xt(t){const e=t.range?t.range[1]:t.end;return t.typeAnnotation?Math.max(e,Xt(t.typeAnnotation)):e}function Kt(t,e){return Gt(t)===Gt(e)}var Jt={locStart:Gt,locEnd:Xt,composeLoc:function(t,e=t){const s=Gt(t);return[s,"number"==typeof e?s+e:Xt(e)]},hasSameLocStart:Kt,hasSameLoc:function(t,e){return Kt(t,e)&&function(t,e){return Xt(t)===Xt(e)}(t,e)}},$t=R((function(t){!function(){function e(t){if(null==t)return!1;switch(t.type){case"BlockStatement":case"BreakStatement":case"ContinueStatement":case"DebuggerStatement":case"DoWhileStatement":case"EmptyStatement":case"ExpressionStatement":case"ForInStatement":case"ForStatement":case"IfStatement":case"LabeledStatement":case"ReturnStatement":case"SwitchStatement":case"ThrowStatement":case"TryStatement":case"VariableDeclaration":case"WhileStatement":case"WithStatement":return!0}return!1}function s(t){switch(t.type){case"IfStatement":return null!=t.alternate?t.alternate:t.consequent;case"LabeledStatement":case"ForStatement":case"ForInStatement":case"WhileStatement":case"WithStatement":return t.body}return null}t.exports={isExpression:function(t){if(null==t)return!1;switch(t.type){case"ArrayExpression":case"AssignmentExpression":case"BinaryExpression":case"CallExpression":case"ConditionalExpression":case"FunctionExpression":case"Identifier":case"Literal":case"LogicalExpression":case"MemberExpression":case"NewExpression":case"ObjectExpression":case"SequenceExpression":case"ThisExpression":case"UnaryExpression":case"UpdateExpression":return!0}return!1},isStatement:e,isIterationStatement:function(t){if(null==t)return!1;switch(t.type){case"DoWhileStatement":case"ForInStatement":case"ForStatement":case"WhileStatement":return!0}return!1},isSourceElement:function(t){return e(t)||null!=t&&"FunctionDeclaration"===t.type},isProblematicIfStatement:function(t){var e;if("IfStatement"!==t.type)return!1;if(null==t.alternate)return!1;e=t.consequent;do{if("IfStatement"===e.type&&null==e.alternate)return!0;e=s(e)}while(e);return!1},trailingStatement:s}}()})),Yt=R((function(t){!function(){var e,s,r,i,n,a;function o(t){return t<=65535?String.fromCharCode(t):String.fromCharCode(Math.floor((t-65536)/1024)+55296)+String.fromCharCode((t-65536)%1024+56320)}for(s={NonAsciiIdentifierStart:/[\xAA\xB5\xBA\xC0-\xD6\xD8-\xF6\xF8-\u02C1\u02C6-\u02D1\u02E0-\u02E4\u02EC\u02EE\u0370-\u0374\u0376\u0377\u037A-\u037D\u037F\u0386\u0388-\u038A\u038C\u038E-\u03A1\u03A3-\u03F5\u03F7-\u0481\u048A-\u052F\u0531-\u0556\u0559\u0561-\u0587\u05D0-\u05EA\u05F0-\u05F2\u0620-\u064A\u066E\u066F\u0671-\u06D3\u06D5\u06E5\u06E6\u06EE\u06EF\u06FA-\u06FC\u06FF\u0710\u0712-\u072F\u074D-\u07A5\u07B1\u07CA-\u07EA\u07F4\u07F5\u07FA\u0800-\u0815\u081A\u0824\u0828\u0840-\u0858\u08A0-\u08B4\u08B6-\u08BD\u0904-\u0939\u093D\u0950\u0958-\u0961\u0971-\u0980\u0985-\u098C\u098F\u0990\u0993-\u09A8\u09AA-\u09B0\u09B2\u09B6-\u09B9\u09BD\u09CE\u09DC\u09DD\u09DF-\u09E1\u09F0\u09F1\u0A05-\u0A0A\u0A0F\u0A10\u0A13-\u0A28\u0A2A-\u0A30\u0A32\u0A33\u0A35\u0A36\u0A38\u0A39\u0A59-\u0A5C\u0A5E\u0A72-\u0A74\u0A85-\u0A8D\u0A8F-\u0A91\u0A93-\u0AA8\u0AAA-\u0AB0\u0AB2\u0AB3\u0AB5-\u0AB9\u0ABD\u0AD0\u0AE0\u0AE1\u0AF9\u0B05-\u0B0C\u0B0F\u0B10\u0B13-\u0B28\u0B2A-\u0B30\u0B32\u0B33\u0B35-\u0B39\u0B3D\u0B5C\u0B5D\u0B5F-\u0B61\u0B71\u0B83\u0B85-\u0B8A\u0B8E-\u0B90\u0B92-\u0B95\u0B99\u0B9A\u0B9C\u0B9E\u0B9F\u0BA3\u0BA4\u0BA8-\u0BAA\u0BAE-\u0BB9\u0BD0\u0C05-\u0C0C\u0C0E-\u0C10\u0C12-\u0C28\u0C2A-\u0C39\u0C3D\u0C58-\u0C5A\u0C60\u0C61\u0C80\u0C85-\u0C8C\u0C8E-\u0C90\u0C92-\u0CA8\u0CAA-\u0CB3\u0CB5-\u0CB9\u0CBD\u0CDE\u0CE0\u0CE1\u0CF1\u0CF2\u0D05-\u0D0C\u0D0E-\u0D10\u0D12-\u0D3A\u0D3D\u0D4E\u0D54-\u0D56\u0D5F-\u0D61\u0D7A-\u0D7F\u0D85-\u0D96\u0D9A-\u0DB1\u0DB3-\u0DBB\u0DBD\u0DC0-\u0DC6\u0E01-\u0E30\u0E32\u0E33\u0E40-\u0E46\u0E81\u0E82\u0E84\u0E87\u0E88\u0E8A\u0E8D\u0E94-\u0E97\u0E99-\u0E9F\u0EA1-\u0EA3\u0EA5\u0EA7\u0EAA\u0EAB\u0EAD-\u0EB0\u0EB2\u0EB3\u0EBD\u0EC0-\u0EC4\u0EC6\u0EDC-\u0EDF\u0F00\u0F40-\u0F47\u0F49-\u0F6C\u0F88-\u0F8C\u1000-\u102A\u103F\u1050-\u1055\u105A-\u105D\u1061\u1065\u1066\u106E-\u1070\u1075-\u1081\u108E\u10A0-\u10C5\u10C7\u10CD\u10D0-\u10FA\u10FC-\u1248\u124A-\u124D\u1250-\u1256\u1258\u125A-\u125D\u1260-\u1288\u128A-\u128D\u1290-\u12B0\u12B2-\u12B5\u12B8-\u12BE\u12C0\u12C2-\u12C5\u12C8-\u12D6\u12D8-\u1310\u1312-\u1315\u1318-\u135A\u1380-\u138F\u13A0-\u13F5\u13F8-\u13FD\u1401-\u166C\u166F-\u167F\u1681-\u169A\u16A0-\u16EA\u16EE-\u16F8\u1700-\u170C\u170E-\u1711\u1720-\u1731\u1740-\u1751\u1760-\u176C\u176E-\u1770\u1780-\u17B3\u17D7\u17DC\u1820-\u1877\u1880-\u1884\u1887-\u18A8\u18AA\u18B0-\u18F5\u1900-\u191E\u1950-\u196D\u1970-\u1974\u1980-\u19AB\u19B0-\u19C9\u1A00-\u1A16\u1A20-\u1A54\u1AA7\u1B05-\u1B33\u1B45-\u1B4B\u1B83-\u1BA0\u1BAE\u1BAF\u1BBA-\u1BE5\u1C00-\u1C23\u1C4D-\u1C4F\u1C5A-\u1C7D\u1C80-\u1C88\u1CE9-\u1CEC\u1CEE-\u1CF1\u1CF5\u1CF6\u1D00-\u1DBF\u1E00-\u1F15\u1F18-\u1F1D\u1F20-\u1F45\u1F48-\u1F4D\u1F50-\u1F57\u1F59\u1F5B\u1F5D\u1F5F-\u1F7D\u1F80-\u1FB4\u1FB6-\u1FBC\u1FBE\u1FC2-\u1FC4\u1FC6-\u1FCC\u1FD0-\u1FD3\u1FD6-\u1FDB\u1FE0-\u1FEC\u1FF2-\u1FF4\u1FF6-\u1FFC\u2071\u207F\u2090-\u209C\u2102\u2107\u210A-\u2113\u2115\u2119-\u211D\u2124\u2126\u2128\u212A-\u212D\u212F-\u2139\u213C-\u213F\u2145-\u2149\u214E\u2160-\u2188\u2C00-\u2C2E\u2C30-\u2C5E\u2C60-\u2CE4\u2CEB-\u2CEE\u2CF2\u2CF3\u2D00-\u2D25\u2D27\u2D2D\u2D30-\u2D67\u2D6F\u2D80-\u2D96\u2DA0-\u2DA6\u2DA8-\u2DAE\u2DB0-\u2DB6\u2DB8-\u2DBE\u2DC0-\u2DC6\u2DC8-\u2DCE\u2DD0-\u2DD6\u2DD8-\u2DDE\u2E2F\u3005-\u3007\u3021-\u3029\u3031-\u3035\u3038-\u303C\u3041-\u3096\u309D-\u309F\u30A1-\u30FA\u30FC-\u30FF\u3105-\u312D\u3131-\u318E\u31A0-\u31BA\u31F0-\u31FF\u3400-\u4DB5\u4E00-\u9FD5\uA000-\uA48C\uA4D0-\uA4FD\uA500-\uA60C\uA610-\uA61F\uA62A\uA62B\uA640-\uA66E\uA67F-\uA69D\uA6A0-\uA6EF\uA717-\uA71F\uA722-\uA788\uA78B-\uA7AE\uA7B0-\uA7B7\uA7F7-\uA801\uA803-\uA805\uA807-\uA80A\uA80C-\uA822\uA840-\uA873\uA882-\uA8B3\uA8F2-\uA8F7\uA8FB\uA8FD\uA90A-\uA925\uA930-\uA946\uA960-\uA97C\uA984-\uA9B2\uA9CF\uA9E0-\uA9E4\uA9E6-\uA9EF\uA9FA-\uA9FE\uAA00-\uAA28\uAA40-\uAA42\uAA44-\uAA4B\uAA60-\uAA76\uAA7A\uAA7E-\uAAAF\uAAB1\uAAB5\uAAB6\uAAB9-\uAABD\uAAC0\uAAC2\uAADB-\uAADD\uAAE0-\uAAEA\uAAF2-\uAAF4\uAB01-\uAB06\uAB09-\uAB0E\uAB11-\uAB16\uAB20-\uAB26\uAB28-\uAB2E\uAB30-\uAB5A\uAB5C-\uAB65\uAB70-\uABE2\uAC00-\uD7A3\uD7B0-\uD7C6\uD7CB-\uD7FB\uF900-\uFA6D\uFA70-\uFAD9\uFB00-\uFB06\uFB13-\uFB17\uFB1D\uFB1F-\uFB28\uFB2A-\uFB36\uFB38-\uFB3C\uFB3E\uFB40\uFB41\uFB43\uFB44\uFB46-\uFBB1\uFBD3-\uFD3D\uFD50-\uFD8F\uFD92-\uFDC7\uFDF0-\uFDFB\uFE70-\uFE74\uFE76-\uFEFC\uFF21-\uFF3A\uFF41-\uFF5A\uFF66-\uFFBE\uFFC2-\uFFC7\uFFCA-\uFFCF\uFFD2-\uFFD7\uFFDA-\uFFDC]/,NonAsciiIdentifierPart:/[\xAA\xB5\xBA\xC0-\xD6\xD8-\xF6\xF8-\u02C1\u02C6-\u02D1\u02E0-\u02E4\u02EC\u02EE\u0300-\u0374\u0376\u0377\u037A-\u037D\u037F\u0386\u0388-\u038A\u038C\u038E-\u03A1\u03A3-\u03F5\u03F7-\u0481\u0483-\u0487\u048A-\u052F\u0531-\u0556\u0559\u0561-\u0587\u0591-\u05BD\u05BF\u05C1\u05C2\u05C4\u05C5\u05C7\u05D0-\u05EA\u05F0-\u05F2\u0610-\u061A\u0620-\u0669\u066E-\u06D3\u06D5-\u06DC\u06DF-\u06E8\u06EA-\u06FC\u06FF\u0710-\u074A\u074D-\u07B1\u07C0-\u07F5\u07FA\u0800-\u082D\u0840-\u085B\u08A0-\u08B4\u08B6-\u08BD\u08D4-\u08E1\u08E3-\u0963\u0966-\u096F\u0971-\u0983\u0985-\u098C\u098F\u0990\u0993-\u09A8\u09AA-\u09B0\u09B2\u09B6-\u09B9\u09BC-\u09C4\u09C7\u09C8\u09CB-\u09CE\u09D7\u09DC\u09DD\u09DF-\u09E3\u09E6-\u09F1\u0A01-\u0A03\u0A05-\u0A0A\u0A0F\u0A10\u0A13-\u0A28\u0A2A-\u0A30\u0A32\u0A33\u0A35\u0A36\u0A38\u0A39\u0A3C\u0A3E-\u0A42\u0A47\u0A48\u0A4B-\u0A4D\u0A51\u0A59-\u0A5C\u0A5E\u0A66-\u0A75\u0A81-\u0A83\u0A85-\u0A8D\u0A8F-\u0A91\u0A93-\u0AA8\u0AAA-\u0AB0\u0AB2\u0AB3\u0AB5-\u0AB9\u0ABC-\u0AC5\u0AC7-\u0AC9\u0ACB-\u0ACD\u0AD0\u0AE0-\u0AE3\u0AE6-\u0AEF\u0AF9\u0B01-\u0B03\u0B05-\u0B0C\u0B0F\u0B10\u0B13-\u0B28\u0B2A-\u0B30\u0B32\u0B33\u0B35-\u0B39\u0B3C-\u0B44\u0B47\u0B48\u0B4B-\u0B4D\u0B56\u0B57\u0B5C\u0B5D\u0B5F-\u0B63\u0B66-\u0B6F\u0B71\u0B82\u0B83\u0B85-\u0B8A\u0B8E-\u0B90\u0B92-\u0B95\u0B99\u0B9A\u0B9C\u0B9E\u0B9F\u0BA3\u0BA4\u0BA8-\u0BAA\u0BAE-\u0BB9\u0BBE-\u0BC2\u0BC6-\u0BC8\u0BCA-\u0BCD\u0BD0\u0BD7\u0BE6-\u0BEF\u0C00-\u0C03\u0C05-\u0C0C\u0C0E-\u0C10\u0C12-\u0C28\u0C2A-\u0C39\u0C3D-\u0C44\u0C46-\u0C48\u0C4A-\u0C4D\u0C55\u0C56\u0C58-\u0C5A\u0C60-\u0C63\u0C66-\u0C6F\u0C80-\u0C83\u0C85-\u0C8C\u0C8E-\u0C90\u0C92-\u0CA8\u0CAA-\u0CB3\u0CB5-\u0CB9\u0CBC-\u0CC4\u0CC6-\u0CC8\u0CCA-\u0CCD\u0CD5\u0CD6\u0CDE\u0CE0-\u0CE3\u0CE6-\u0CEF\u0CF1\u0CF2\u0D01-\u0D03\u0D05-\u0D0C\u0D0E-\u0D10\u0D12-\u0D3A\u0D3D-\u0D44\u0D46-\u0D48\u0D4A-\u0D4E\u0D54-\u0D57\u0D5F-\u0D63\u0D66-\u0D6F\u0D7A-\u0D7F\u0D82\u0D83\u0D85-\u0D96\u0D9A-\u0DB1\u0DB3-\u0DBB\u0DBD\u0DC0-\u0DC6\u0DCA\u0DCF-\u0DD4\u0DD6\u0DD8-\u0DDF\u0DE6-\u0DEF\u0DF2\u0DF3\u0E01-\u0E3A\u0E40-\u0E4E\u0E50-\u0E59\u0E81\u0E82\u0E84\u0E87\u0E88\u0E8A\u0E8D\u0E94-\u0E97\u0E99-\u0E9F\u0EA1-\u0EA3\u0EA5\u0EA7\u0EAA\u0EAB\u0EAD-\u0EB9\u0EBB-\u0EBD\u0EC0-\u0EC4\u0EC6\u0EC8-\u0ECD\u0ED0-\u0ED9\u0EDC-\u0EDF\u0F00\u0F18\u0F19\u0F20-\u0F29\u0F35\u0F37\u0F39\u0F3E-\u0F47\u0F49-\u0F6C\u0F71-\u0F84\u0F86-\u0F97\u0F99-\u0FBC\u0FC6\u1000-\u1049\u1050-\u109D\u10A0-\u10C5\u10C7\u10CD\u10D0-\u10FA\u10FC-\u1248\u124A-\u124D\u1250-\u1256\u1258\u125A-\u125D\u1260-\u1288\u128A-\u128D\u1290-\u12B0\u12B2-\u12B5\u12B8-\u12BE\u12C0\u12C2-\u12C5\u12C8-\u12D6\u12D8-\u1310\u1312-\u1315\u1318-\u135A\u135D-\u135F\u1380-\u138F\u13A0-\u13F5\u13F8-\u13FD\u1401-\u166C\u166F-\u167F\u1681-\u169A\u16A0-\u16EA\u16EE-\u16F8\u1700-\u170C\u170E-\u1714\u1720-\u1734\u1740-\u1753\u1760-\u176C\u176E-\u1770\u1772\u1773\u1780-\u17D3\u17D7\u17DC\u17DD\u17E0-\u17E9\u180B-\u180D\u1810-\u1819\u1820-\u1877\u1880-\u18AA\u18B0-\u18F5\u1900-\u191E\u1920-\u192B\u1930-\u193B\u1946-\u196D\u1970-\u1974\u1980-\u19AB\u19B0-\u19C9\u19D0-\u19D9\u1A00-\u1A1B\u1A20-\u1A5E\u1A60-\u1A7C\u1A7F-\u1A89\u1A90-\u1A99\u1AA7\u1AB0-\u1ABD\u1B00-\u1B4B\u1B50-\u1B59\u1B6B-\u1B73\u1B80-\u1BF3\u1C00-\u1C37\u1C40-\u1C49\u1C4D-\u1C7D\u1C80-\u1C88\u1CD0-\u1CD2\u1CD4-\u1CF6\u1CF8\u1CF9\u1D00-\u1DF5\u1DFB-\u1F15\u1F18-\u1F1D\u1F20-\u1F45\u1F48-\u1F4D\u1F50-\u1F57\u1F59\u1F5B\u1F5D\u1F5F-\u1F7D\u1F80-\u1FB4\u1FB6-\u1FBC\u1FBE\u1FC2-\u1FC4\u1FC6-\u1FCC\u1FD0-\u1FD3\u1FD6-\u1FDB\u1FE0-\u1FEC\u1FF2-\u1FF4\u1FF6-\u1FFC\u200C\u200D\u203F\u2040\u2054\u2071\u207F\u2090-\u209C\u20D0-\u20DC\u20E1\u20E5-\u20F0\u2102\u2107\u210A-\u2113\u2115\u2119-\u211D\u2124\u2126\u2128\u212A-\u212D\u212F-\u2139\u213C-\u213F\u2145-\u2149\u214E\u2160-\u2188\u2C00-\u2C2E\u2C30-\u2C5E\u2C60-\u2CE4\u2CEB-\u2CF3\u2D00-\u2D25\u2D27\u2D2D\u2D30-\u2D67\u2D6F\u2D7F-\u2D96\u2DA0-\u2DA6\u2DA8-\u2DAE\u2DB0-\u2DB6\u2DB8-\u2DBE\u2DC0-\u2DC6\u2DC8-\u2DCE\u2DD0-\u2DD6\u2DD8-\u2DDE\u2DE0-\u2DFF\u2E2F\u3005-\u3007\u3021-\u302F\u3031-\u3035\u3038-\u303C\u3041-\u3096\u3099\u309A\u309D-\u309F\u30A1-\u30FA\u30FC-\u30FF\u3105-\u312D\u3131-\u318E\u31A0-\u31BA\u31F0-\u31FF\u3400-\u4DB5\u4E00-\u9FD5\uA000-\uA48C\uA4D0-\uA4FD\uA500-\uA60C\uA610-\uA62B\uA640-\uA66F\uA674-\uA67D\uA67F-\uA6F1\uA717-\uA71F\uA722-\uA788\uA78B-\uA7AE\uA7B0-\uA7B7\uA7F7-\uA827\uA840-\uA873\uA880-\uA8C5\uA8D0-\uA8D9\uA8E0-\uA8F7\uA8FB\uA8FD\uA900-\uA92D\uA930-\uA953\uA960-\uA97C\uA980-\uA9C0\uA9CF-\uA9D9\uA9E0-\uA9FE\uAA00-\uAA36\uAA40-\uAA4D\uAA50-\uAA59\uAA60-\uAA76\uAA7A-\uAAC2\uAADB-\uAADD\uAAE0-\uAAEF\uAAF2-\uAAF6\uAB01-\uAB06\uAB09-\uAB0E\uAB11-\uAB16\uAB20-\uAB26\uAB28-\uAB2E\uAB30-\uAB5A\uAB5C-\uAB65\uAB70-\uABEA\uABEC\uABED\uABF0-\uABF9\uAC00-\uD7A3\uD7B0-\uD7C6\uD7CB-\uD7FB\uF900-\uFA6D\uFA70-\uFAD9\uFB00-\uFB06\uFB13-\uFB17\uFB1D-\uFB28\uFB2A-\uFB36\uFB38-\uFB3C\uFB3E\uFB40\uFB41\uFB43\uFB44\uFB46-\uFBB1\uFBD3-\uFD3D\uFD50-\uFD8F\uFD92-\uFDC7\uFDF0-\uFDFB\uFE00-\uFE0F\uFE20-\uFE2F\uFE33\uFE34\uFE4D-\uFE4F\uFE70-\uFE74\uFE76-\uFEFC\uFF10-\uFF19\uFF21-\uFF3A\uFF3F\uFF41-\uFF5A\uFF66-\uFFBE\uFFC2-\uFFC7\uFFCA-\uFFCF\uFFD2-\uFFD7\uFFDA-\uFFDC]/},e={NonAsciiIdentifierStart:/[\xAA\xB5\xBA\xC0-\xD6\xD8-\xF6\xF8-\u02C1\u02C6-\u02D1\u02E0-\u02E4\u02EC\u02EE\u0370-\u0374\u0376\u0377\u037A-\u037D\u037F\u0386\u0388-\u038A\u038C\u038E-\u03A1\u03A3-\u03F5\u03F7-\u0481\u048A-\u052F\u0531-\u0556\u0559\u0561-\u0587\u05D0-\u05EA\u05F0-\u05F2\u0620-\u064A\u066E\u066F\u0671-\u06D3\u06D5\u06E5\u06E6\u06EE\u06EF\u06FA-\u06FC\u06FF\u0710\u0712-\u072F\u074D-\u07A5\u07B1\u07CA-\u07EA\u07F4\u07F5\u07FA\u0800-\u0815\u081A\u0824\u0828\u0840-\u0858\u08A0-\u08B4\u08B6-\u08BD\u0904-\u0939\u093D\u0950\u0958-\u0961\u0971-\u0980\u0985-\u098C\u098F\u0990\u0993-\u09A8\u09AA-\u09B0\u09B2\u09B6-\u09B9\u09BD\u09CE\u09DC\u09DD\u09DF-\u09E1\u09F0\u09F1\u0A05-\u0A0A\u0A0F\u0A10\u0A13-\u0A28\u0A2A-\u0A30\u0A32\u0A33\u0A35\u0A36\u0A38\u0A39\u0A59-\u0A5C\u0A5E\u0A72-\u0A74\u0A85-\u0A8D\u0A8F-\u0A91\u0A93-\u0AA8\u0AAA-\u0AB0\u0AB2\u0AB3\u0AB5-\u0AB9\u0ABD\u0AD0\u0AE0\u0AE1\u0AF9\u0B05-\u0B0C\u0B0F\u0B10\u0B13-\u0B28\u0B2A-\u0B30\u0B32\u0B33\u0B35-\u0B39\u0B3D\u0B5C\u0B5D\u0B5F-\u0B61\u0B71\u0B83\u0B85-\u0B8A\u0B8E-\u0B90\u0B92-\u0B95\u0B99\u0B9A\u0B9C\u0B9E\u0B9F\u0BA3\u0BA4\u0BA8-\u0BAA\u0BAE-\u0BB9\u0BD0\u0C05-\u0C0C\u0C0E-\u0C10\u0C12-\u0C28\u0C2A-\u0C39\u0C3D\u0C58-\u0C5A\u0C60\u0C61\u0C80\u0C85-\u0C8C\u0C8E-\u0C90\u0C92-\u0CA8\u0CAA-\u0CB3\u0CB5-\u0CB9\u0CBD\u0CDE\u0CE0\u0CE1\u0CF1\u0CF2\u0D05-\u0D0C\u0D0E-\u0D10\u0D12-\u0D3A\u0D3D\u0D4E\u0D54-\u0D56\u0D5F-\u0D61\u0D7A-\u0D7F\u0D85-\u0D96\u0D9A-\u0DB1\u0DB3-\u0DBB\u0DBD\u0DC0-\u0DC6\u0E01-\u0E30\u0E32\u0E33\u0E40-\u0E46\u0E81\u0E82\u0E84\u0E87\u0E88\u0E8A\u0E8D\u0E94-\u0E97\u0E99-\u0E9F\u0EA1-\u0EA3\u0EA5\u0EA7\u0EAA\u0EAB\u0EAD-\u0EB0\u0EB2\u0EB3\u0EBD\u0EC0-\u0EC4\u0EC6\u0EDC-\u0EDF\u0F00\u0F40-\u0F47\u0F49-\u0F6C\u0F88-\u0F8C\u1000-\u102A\u103F\u1050-\u1055\u105A-\u105D\u1061\u1065\u1066\u106E-\u1070\u1075-\u1081\u108E\u10A0-\u10C5\u10C7\u10CD\u10D0-\u10FA\u10FC-\u1248\u124A-\u124D\u1250-\u1256\u1258\u125A-\u125D\u1260-\u1288\u128A-\u128D\u1290-\u12B0\u12B2-\u12B5\u12B8-\u12BE\u12C0\u12C2-\u12C5\u12C8-\u12D6\u12D8-\u1310\u1312-\u1315\u1318-\u135A\u1380-\u138F\u13A0-\u13F5\u13F8-\u13FD\u1401-\u166C\u166F-\u167F\u1681-\u169A\u16A0-\u16EA\u16EE-\u16F8\u1700-\u170C\u170E-\u1711\u1720-\u1731\u1740-\u1751\u1760-\u176C\u176E-\u1770\u1780-\u17B3\u17D7\u17DC\u1820-\u1877\u1880-\u18A8\u18AA\u18B0-\u18F5\u1900-\u191E\u1950-\u196D\u1970-\u1974\u1980-\u19AB\u19B0-\u19C9\u1A00-\u1A16\u1A20-\u1A54\u1AA7\u1B05-\u1B33\u1B45-\u1B4B\u1B83-\u1BA0\u1BAE\u1BAF\u1BBA-\u1BE5\u1C00-\u1C23\u1C4D-\u1C4F\u1C5A-\u1C7D\u1C80-\u1C88\u1CE9-\u1CEC\u1CEE-\u1CF1\u1CF5\u1CF6\u1D00-\u1DBF\u1E00-\u1F15\u1F18-\u1F1D\u1F20-\u1F45\u1F48-\u1F4D\u1F50-\u1F57\u1F59\u1F5B\u1F5D\u1F5F-\u1F7D\u1F80-\u1FB4\u1FB6-\u1FBC\u1FBE\u1FC2-\u1FC4\u1FC6-\u1FCC\u1FD0-\u1FD3\u1FD6-\u1FDB\u1FE0-\u1FEC\u1FF2-\u1FF4\u1FF6-\u1FFC\u2071\u207F\u2090-\u209C\u2102\u2107\u210A-\u2113\u2115\u2118-\u211D\u2124\u2126\u2128\u212A-\u2139\u213C-\u213F\u2145-\u2149\u214E\u2160-\u2188\u2C00-\u2C2E\u2C30-\u2C5E\u2C60-\u2CE4\u2CEB-\u2CEE\u2CF2\u2CF3\u2D00-\u2D25\u2D27\u2D2D\u2D30-\u2D67\u2D6F\u2D80-\u2D96\u2DA0-\u2DA6\u2DA8-\u2DAE\u2DB0-\u2DB6\u2DB8-\u2DBE\u2DC0-\u2DC6\u2DC8-\u2DCE\u2DD0-\u2DD6\u2DD8-\u2DDE\u3005-\u3007\u3021-\u3029\u3031-\u3035\u3038-\u303C\u3041-\u3096\u309B-\u309F\u30A1-\u30FA\u30FC-\u30FF\u3105-\u312D\u3131-\u318E\u31A0-\u31BA\u31F0-\u31FF\u3400-\u4DB5\u4E00-\u9FD5\uA000-\uA48C\uA4D0-\uA4FD\uA500-\uA60C\uA610-\uA61F\uA62A\uA62B\uA640-\uA66E\uA67F-\uA69D\uA6A0-\uA6EF\uA717-\uA71F\uA722-\uA788\uA78B-\uA7AE\uA7B0-\uA7B7\uA7F7-\uA801\uA803-\uA805\uA807-\uA80A\uA80C-\uA822\uA840-\uA873\uA882-\uA8B3\uA8F2-\uA8F7\uA8FB\uA8FD\uA90A-\uA925\uA930-\uA946\uA960-\uA97C\uA984-\uA9B2\uA9CF\uA9E0-\uA9E4\uA9E6-\uA9EF\uA9FA-\uA9FE\uAA00-\uAA28\uAA40-\uAA42\uAA44-\uAA4B\uAA60-\uAA76\uAA7A\uAA7E-\uAAAF\uAAB1\uAAB5\uAAB6\uAAB9-\uAABD\uAAC0\uAAC2\uAADB-\uAADD\uAAE0-\uAAEA\uAAF2-\uAAF4\uAB01-\uAB06\uAB09-\uAB0E\uAB11-\uAB16\uAB20-\uAB26\uAB28-\uAB2E\uAB30-\uAB5A\uAB5C-\uAB65\uAB70-\uABE2\uAC00-\uD7A3\uD7B0-\uD7C6\uD7CB-\uD7FB\uF900-\uFA6D\uFA70-\uFAD9\uFB00-\uFB06\uFB13-\uFB17\uFB1D\uFB1F-\uFB28\uFB2A-\uFB36\uFB38-\uFB3C\uFB3E\uFB40\uFB41\uFB43\uFB44\uFB46-\uFBB1\uFBD3-\uFD3D\uFD50-\uFD8F\uFD92-\uFDC7\uFDF0-\uFDFB\uFE70-\uFE74\uFE76-\uFEFC\uFF21-\uFF3A\uFF41-\uFF5A\uFF66-\uFFBE\uFFC2-\uFFC7\uFFCA-\uFFCF\uFFD2-\uFFD7\uFFDA-\uFFDC]|\uD800[\uDC00-\uDC0B\uDC0D-\uDC26\uDC28-\uDC3A\uDC3C\uDC3D\uDC3F-\uDC4D\uDC50-\uDC5D\uDC80-\uDCFA\uDD40-\uDD74\uDE80-\uDE9C\uDEA0-\uDED0\uDF00-\uDF1F\uDF30-\uDF4A\uDF50-\uDF75\uDF80-\uDF9D\uDFA0-\uDFC3\uDFC8-\uDFCF\uDFD1-\uDFD5]|\uD801[\uDC00-\uDC9D\uDCB0-\uDCD3\uDCD8-\uDCFB\uDD00-\uDD27\uDD30-\uDD63\uDE00-\uDF36\uDF40-\uDF55\uDF60-\uDF67]|\uD802[\uDC00-\uDC05\uDC08\uDC0A-\uDC35\uDC37\uDC38\uDC3C\uDC3F-\uDC55\uDC60-\uDC76\uDC80-\uDC9E\uDCE0-\uDCF2\uDCF4\uDCF5\uDD00-\uDD15\uDD20-\uDD39\uDD80-\uDDB7\uDDBE\uDDBF\uDE00\uDE10-\uDE13\uDE15-\uDE17\uDE19-\uDE33\uDE60-\uDE7C\uDE80-\uDE9C\uDEC0-\uDEC7\uDEC9-\uDEE4\uDF00-\uDF35\uDF40-\uDF55\uDF60-\uDF72\uDF80-\uDF91]|\uD803[\uDC00-\uDC48\uDC80-\uDCB2\uDCC0-\uDCF2]|\uD804[\uDC03-\uDC37\uDC83-\uDCAF\uDCD0-\uDCE8\uDD03-\uDD26\uDD50-\uDD72\uDD76\uDD83-\uDDB2\uDDC1-\uDDC4\uDDDA\uDDDC\uDE00-\uDE11\uDE13-\uDE2B\uDE80-\uDE86\uDE88\uDE8A-\uDE8D\uDE8F-\uDE9D\uDE9F-\uDEA8\uDEB0-\uDEDE\uDF05-\uDF0C\uDF0F\uDF10\uDF13-\uDF28\uDF2A-\uDF30\uDF32\uDF33\uDF35-\uDF39\uDF3D\uDF50\uDF5D-\uDF61]|\uD805[\uDC00-\uDC34\uDC47-\uDC4A\uDC80-\uDCAF\uDCC4\uDCC5\uDCC7\uDD80-\uDDAE\uDDD8-\uDDDB\uDE00-\uDE2F\uDE44\uDE80-\uDEAA\uDF00-\uDF19]|\uD806[\uDCA0-\uDCDF\uDCFF\uDEC0-\uDEF8]|\uD807[\uDC00-\uDC08\uDC0A-\uDC2E\uDC40\uDC72-\uDC8F]|\uD808[\uDC00-\uDF99]|\uD809[\uDC00-\uDC6E\uDC80-\uDD43]|[\uD80C\uD81C-\uD820\uD840-\uD868\uD86A-\uD86C\uD86F-\uD872][\uDC00-\uDFFF]|\uD80D[\uDC00-\uDC2E]|\uD811[\uDC00-\uDE46]|\uD81A[\uDC00-\uDE38\uDE40-\uDE5E\uDED0-\uDEED\uDF00-\uDF2F\uDF40-\uDF43\uDF63-\uDF77\uDF7D-\uDF8F]|\uD81B[\uDF00-\uDF44\uDF50\uDF93-\uDF9F\uDFE0]|\uD821[\uDC00-\uDFEC]|\uD822[\uDC00-\uDEF2]|\uD82C[\uDC00\uDC01]|\uD82F[\uDC00-\uDC6A\uDC70-\uDC7C\uDC80-\uDC88\uDC90-\uDC99]|\uD835[\uDC00-\uDC54\uDC56-\uDC9C\uDC9E\uDC9F\uDCA2\uDCA5\uDCA6\uDCA9-\uDCAC\uDCAE-\uDCB9\uDCBB\uDCBD-\uDCC3\uDCC5-\uDD05\uDD07-\uDD0A\uDD0D-\uDD14\uDD16-\uDD1C\uDD1E-\uDD39\uDD3B-\uDD3E\uDD40-\uDD44\uDD46\uDD4A-\uDD50\uDD52-\uDEA5\uDEA8-\uDEC0\uDEC2-\uDEDA\uDEDC-\uDEFA\uDEFC-\uDF14\uDF16-\uDF34\uDF36-\uDF4E\uDF50-\uDF6E\uDF70-\uDF88\uDF8A-\uDFA8\uDFAA-\uDFC2\uDFC4-\uDFCB]|\uD83A[\uDC00-\uDCC4\uDD00-\uDD43]|\uD83B[\uDE00-\uDE03\uDE05-\uDE1F\uDE21\uDE22\uDE24\uDE27\uDE29-\uDE32\uDE34-\uDE37\uDE39\uDE3B\uDE42\uDE47\uDE49\uDE4B\uDE4D-\uDE4F\uDE51\uDE52\uDE54\uDE57\uDE59\uDE5B\uDE5D\uDE5F\uDE61\uDE62\uDE64\uDE67-\uDE6A\uDE6C-\uDE72\uDE74-\uDE77\uDE79-\uDE7C\uDE7E\uDE80-\uDE89\uDE8B-\uDE9B\uDEA1-\uDEA3\uDEA5-\uDEA9\uDEAB-\uDEBB]|\uD869[\uDC00-\uDED6\uDF00-\uDFFF]|\uD86D[\uDC00-\uDF34\uDF40-\uDFFF]|\uD86E[\uDC00-\uDC1D\uDC20-\uDFFF]|\uD873[\uDC00-\uDEA1]|\uD87E[\uDC00-\uDE1D]/,NonAsciiIdentifierPart:/[\xAA\xB5\xB7\xBA\xC0-\xD6\xD8-\xF6\xF8-\u02C1\u02C6-\u02D1\u02E0-\u02E4\u02EC\u02EE\u0300-\u0374\u0376\u0377\u037A-\u037D\u037F\u0386-\u038A\u038C\u038E-\u03A1\u03A3-\u03F5\u03F7-\u0481\u0483-\u0487\u048A-\u052F\u0531-\u0556\u0559\u0561-\u0587\u0591-\u05BD\u05BF\u05C1\u05C2\u05C4\u05C5\u05C7\u05D0-\u05EA\u05F0-\u05F2\u0610-\u061A\u0620-\u0669\u066E-\u06D3\u06D5-\u06DC\u06DF-\u06E8\u06EA-\u06FC\u06FF\u0710-\u074A\u074D-\u07B1\u07C0-\u07F5\u07FA\u0800-\u082D\u0840-\u085B\u08A0-\u08B4\u08B6-\u08BD\u08D4-\u08E1\u08E3-\u0963\u0966-\u096F\u0971-\u0983\u0985-\u098C\u098F\u0990\u0993-\u09A8\u09AA-\u09B0\u09B2\u09B6-\u09B9\u09BC-\u09C4\u09C7\u09C8\u09CB-\u09CE\u09D7\u09DC\u09DD\u09DF-\u09E3\u09E6-\u09F1\u0A01-\u0A03\u0A05-\u0A0A\u0A0F\u0A10\u0A13-\u0A28\u0A2A-\u0A30\u0A32\u0A33\u0A35\u0A36\u0A38\u0A39\u0A3C\u0A3E-\u0A42\u0A47\u0A48\u0A4B-\u0A4D\u0A51\u0A59-\u0A5C\u0A5E\u0A66-\u0A75\u0A81-\u0A83\u0A85-\u0A8D\u0A8F-\u0A91\u0A93-\u0AA8\u0AAA-\u0AB0\u0AB2\u0AB3\u0AB5-\u0AB9\u0ABC-\u0AC5\u0AC7-\u0AC9\u0ACB-\u0ACD\u0AD0\u0AE0-\u0AE3\u0AE6-\u0AEF\u0AF9\u0B01-\u0B03\u0B05-\u0B0C\u0B0F\u0B10\u0B13-\u0B28\u0B2A-\u0B30\u0B32\u0B33\u0B35-\u0B39\u0B3C-\u0B44\u0B47\u0B48\u0B4B-\u0B4D\u0B56\u0B57\u0B5C\u0B5D\u0B5F-\u0B63\u0B66-\u0B6F\u0B71\u0B82\u0B83\u0B85-\u0B8A\u0B8E-\u0B90\u0B92-\u0B95\u0B99\u0B9A\u0B9C\u0B9E\u0B9F\u0BA3\u0BA4\u0BA8-\u0BAA\u0BAE-\u0BB9\u0BBE-\u0BC2\u0BC6-\u0BC8\u0BCA-\u0BCD\u0BD0\u0BD7\u0BE6-\u0BEF\u0C00-\u0C03\u0C05-\u0C0C\u0C0E-\u0C10\u0C12-\u0C28\u0C2A-\u0C39\u0C3D-\u0C44\u0C46-\u0C48\u0C4A-\u0C4D\u0C55\u0C56\u0C58-\u0C5A\u0C60-\u0C63\u0C66-\u0C6F\u0C80-\u0C83\u0C85-\u0C8C\u0C8E-\u0C90\u0C92-\u0CA8\u0CAA-\u0CB3\u0CB5-\u0CB9\u0CBC-\u0CC4\u0CC6-\u0CC8\u0CCA-\u0CCD\u0CD5\u0CD6\u0CDE\u0CE0-\u0CE3\u0CE6-\u0CEF\u0CF1\u0CF2\u0D01-\u0D03\u0D05-\u0D0C\u0D0E-\u0D10\u0D12-\u0D3A\u0D3D-\u0D44\u0D46-\u0D48\u0D4A-\u0D4E\u0D54-\u0D57\u0D5F-\u0D63\u0D66-\u0D6F\u0D7A-\u0D7F\u0D82\u0D83\u0D85-\u0D96\u0D9A-\u0DB1\u0DB3-\u0DBB\u0DBD\u0DC0-\u0DC6\u0DCA\u0DCF-\u0DD4\u0DD6\u0DD8-\u0DDF\u0DE6-\u0DEF\u0DF2\u0DF3\u0E01-\u0E3A\u0E40-\u0E4E\u0E50-\u0E59\u0E81\u0E82\u0E84\u0E87\u0E88\u0E8A\u0E8D\u0E94-\u0E97\u0E99-\u0E9F\u0EA1-\u0EA3\u0EA5\u0EA7\u0EAA\u0EAB\u0EAD-\u0EB9\u0EBB-\u0EBD\u0EC0-\u0EC4\u0EC6\u0EC8-\u0ECD\u0ED0-\u0ED9\u0EDC-\u0EDF\u0F00\u0F18\u0F19\u0F20-\u0F29\u0F35\u0F37\u0F39\u0F3E-\u0F47\u0F49-\u0F6C\u0F71-\u0F84\u0F86-\u0F97\u0F99-\u0FBC\u0FC6\u1000-\u1049\u1050-\u109D\u10A0-\u10C5\u10C7\u10CD\u10D0-\u10FA\u10FC-\u1248\u124A-\u124D\u1250-\u1256\u1258\u125A-\u125D\u1260-\u1288\u128A-\u128D\u1290-\u12B0\u12B2-\u12B5\u12B8-\u12BE\u12C0\u12C2-\u12C5\u12C8-\u12D6\u12D8-\u1310\u1312-\u1315\u1318-\u135A\u135D-\u135F\u1369-\u1371\u1380-\u138F\u13A0-\u13F5\u13F8-\u13FD\u1401-\u166C\u166F-\u167F\u1681-\u169A\u16A0-\u16EA\u16EE-\u16F8\u1700-\u170C\u170E-\u1714\u1720-\u1734\u1740-\u1753\u1760-\u176C\u176E-\u1770\u1772\u1773\u1780-\u17D3\u17D7\u17DC\u17DD\u17E0-\u17E9\u180B-\u180D\u1810-\u1819\u1820-\u1877\u1880-\u18AA\u18B0-\u18F5\u1900-\u191E\u1920-\u192B\u1930-\u193B\u1946-\u196D\u1970-\u1974\u1980-\u19AB\u19B0-\u19C9\u19D0-\u19DA\u1A00-\u1A1B\u1A20-\u1A5E\u1A60-\u1A7C\u1A7F-\u1A89\u1A90-\u1A99\u1AA7\u1AB0-\u1ABD\u1B00-\u1B4B\u1B50-\u1B59\u1B6B-\u1B73\u1B80-\u1BF3\u1C00-\u1C37\u1C40-\u1C49\u1C4D-\u1C7D\u1C80-\u1C88\u1CD0-\u1CD2\u1CD4-\u1CF6\u1CF8\u1CF9\u1D00-\u1DF5\u1DFB-\u1F15\u1F18-\u1F1D\u1F20-\u1F45\u1F48-\u1F4D\u1F50-\u1F57\u1F59\u1F5B\u1F5D\u1F5F-\u1F7D\u1F80-\u1FB4\u1FB6-\u1FBC\u1FBE\u1FC2-\u1FC4\u1FC6-\u1FCC\u1FD0-\u1FD3\u1FD6-\u1FDB\u1FE0-\u1FEC\u1FF2-\u1FF4\u1FF6-\u1FFC\u200C\u200D\u203F\u2040\u2054\u2071\u207F\u2090-\u209C\u20D0-\u20DC\u20E1\u20E5-\u20F0\u2102\u2107\u210A-\u2113\u2115\u2118-\u211D\u2124\u2126\u2128\u212A-\u2139\u213C-\u213F\u2145-\u2149\u214E\u2160-\u2188\u2C00-\u2C2E\u2C30-\u2C5E\u2C60-\u2CE4\u2CEB-\u2CF3\u2D00-\u2D25\u2D27\u2D2D\u2D30-\u2D67\u2D6F\u2D7F-\u2D96\u2DA0-\u2DA6\u2DA8-\u2DAE\u2DB0-\u2DB6\u2DB8-\u2DBE\u2DC0-\u2DC6\u2DC8-\u2DCE\u2DD0-\u2DD6\u2DD8-\u2DDE\u2DE0-\u2DFF\u3005-\u3007\u3021-\u302F\u3031-\u3035\u3038-\u303C\u3041-\u3096\u3099-\u309F\u30A1-\u30FA\u30FC-\u30FF\u3105-\u312D\u3131-\u318E\u31A0-\u31BA\u31F0-\u31FF\u3400-\u4DB5\u4E00-\u9FD5\uA000-\uA48C\uA4D0-\uA4FD\uA500-\uA60C\uA610-\uA62B\uA640-\uA66F\uA674-\uA67D\uA67F-\uA6F1\uA717-\uA71F\uA722-\uA788\uA78B-\uA7AE\uA7B0-\uA7B7\uA7F7-\uA827\uA840-\uA873\uA880-\uA8C5\uA8D0-\uA8D9\uA8E0-\uA8F7\uA8FB\uA8FD\uA900-\uA92D\uA930-\uA953\uA960-\uA97C\uA980-\uA9C0\uA9CF-\uA9D9\uA9E0-\uA9FE\uAA00-\uAA36\uAA40-\uAA4D\uAA50-\uAA59\uAA60-\uAA76\uAA7A-\uAAC2\uAADB-\uAADD\uAAE0-\uAAEF\uAAF2-\uAAF6\uAB01-\uAB06\uAB09-\uAB0E\uAB11-\uAB16\uAB20-\uAB26\uAB28-\uAB2E\uAB30-\uAB5A\uAB5C-\uAB65\uAB70-\uABEA\uABEC\uABED\uABF0-\uABF9\uAC00-\uD7A3\uD7B0-\uD7C6\uD7CB-\uD7FB\uF900-\uFA6D\uFA70-\uFAD9\uFB00-\uFB06\uFB13-\uFB17\uFB1D-\uFB28\uFB2A-\uFB36\uFB38-\uFB3C\uFB3E\uFB40\uFB41\uFB43\uFB44\uFB46-\uFBB1\uFBD3-\uFD3D\uFD50-\uFD8F\uFD92-\uFDC7\uFDF0-\uFDFB\uFE00-\uFE0F\uFE20-\uFE2F\uFE33\uFE34\uFE4D-\uFE4F\uFE70-\uFE74\uFE76-\uFEFC\uFF10-\uFF19\uFF21-\uFF3A\uFF3F\uFF41-\uFF5A\uFF66-\uFFBE\uFFC2-\uFFC7\uFFCA-\uFFCF\uFFD2-\uFFD7\uFFDA-\uFFDC]|\uD800[\uDC00-\uDC0B\uDC0D-\uDC26\uDC28-\uDC3A\uDC3C\uDC3D\uDC3F-\uDC4D\uDC50-\uDC5D\uDC80-\uDCFA\uDD40-\uDD74\uDDFD\uDE80-\uDE9C\uDEA0-\uDED0\uDEE0\uDF00-\uDF1F\uDF30-\uDF4A\uDF50-\uDF7A\uDF80-\uDF9D\uDFA0-\uDFC3\uDFC8-\uDFCF\uDFD1-\uDFD5]|\uD801[\uDC00-\uDC9D\uDCA0-\uDCA9\uDCB0-\uDCD3\uDCD8-\uDCFB\uDD00-\uDD27\uDD30-\uDD63\uDE00-\uDF36\uDF40-\uDF55\uDF60-\uDF67]|\uD802[\uDC00-\uDC05\uDC08\uDC0A-\uDC35\uDC37\uDC38\uDC3C\uDC3F-\uDC55\uDC60-\uDC76\uDC80-\uDC9E\uDCE0-\uDCF2\uDCF4\uDCF5\uDD00-\uDD15\uDD20-\uDD39\uDD80-\uDDB7\uDDBE\uDDBF\uDE00-\uDE03\uDE05\uDE06\uDE0C-\uDE13\uDE15-\uDE17\uDE19-\uDE33\uDE38-\uDE3A\uDE3F\uDE60-\uDE7C\uDE80-\uDE9C\uDEC0-\uDEC7\uDEC9-\uDEE6\uDF00-\uDF35\uDF40-\uDF55\uDF60-\uDF72\uDF80-\uDF91]|\uD803[\uDC00-\uDC48\uDC80-\uDCB2\uDCC0-\uDCF2]|\uD804[\uDC00-\uDC46\uDC66-\uDC6F\uDC7F-\uDCBA\uDCD0-\uDCE8\uDCF0-\uDCF9\uDD00-\uDD34\uDD36-\uDD3F\uDD50-\uDD73\uDD76\uDD80-\uDDC4\uDDCA-\uDDCC\uDDD0-\uDDDA\uDDDC\uDE00-\uDE11\uDE13-\uDE37\uDE3E\uDE80-\uDE86\uDE88\uDE8A-\uDE8D\uDE8F-\uDE9D\uDE9F-\uDEA8\uDEB0-\uDEEA\uDEF0-\uDEF9\uDF00-\uDF03\uDF05-\uDF0C\uDF0F\uDF10\uDF13-\uDF28\uDF2A-\uDF30\uDF32\uDF33\uDF35-\uDF39\uDF3C-\uDF44\uDF47\uDF48\uDF4B-\uDF4D\uDF50\uDF57\uDF5D-\uDF63\uDF66-\uDF6C\uDF70-\uDF74]|\uD805[\uDC00-\uDC4A\uDC50-\uDC59\uDC80-\uDCC5\uDCC7\uDCD0-\uDCD9\uDD80-\uDDB5\uDDB8-\uDDC0\uDDD8-\uDDDD\uDE00-\uDE40\uDE44\uDE50-\uDE59\uDE80-\uDEB7\uDEC0-\uDEC9\uDF00-\uDF19\uDF1D-\uDF2B\uDF30-\uDF39]|\uD806[\uDCA0-\uDCE9\uDCFF\uDEC0-\uDEF8]|\uD807[\uDC00-\uDC08\uDC0A-\uDC36\uDC38-\uDC40\uDC50-\uDC59\uDC72-\uDC8F\uDC92-\uDCA7\uDCA9-\uDCB6]|\uD808[\uDC00-\uDF99]|\uD809[\uDC00-\uDC6E\uDC80-\uDD43]|[\uD80C\uD81C-\uD820\uD840-\uD868\uD86A-\uD86C\uD86F-\uD872][\uDC00-\uDFFF]|\uD80D[\uDC00-\uDC2E]|\uD811[\uDC00-\uDE46]|\uD81A[\uDC00-\uDE38\uDE40-\uDE5E\uDE60-\uDE69\uDED0-\uDEED\uDEF0-\uDEF4\uDF00-\uDF36\uDF40-\uDF43\uDF50-\uDF59\uDF63-\uDF77\uDF7D-\uDF8F]|\uD81B[\uDF00-\uDF44\uDF50-\uDF7E\uDF8F-\uDF9F\uDFE0]|\uD821[\uDC00-\uDFEC]|\uD822[\uDC00-\uDEF2]|\uD82C[\uDC00\uDC01]|\uD82F[\uDC00-\uDC6A\uDC70-\uDC7C\uDC80-\uDC88\uDC90-\uDC99\uDC9D\uDC9E]|\uD834[\uDD65-\uDD69\uDD6D-\uDD72\uDD7B-\uDD82\uDD85-\uDD8B\uDDAA-\uDDAD\uDE42-\uDE44]|\uD835[\uDC00-\uDC54\uDC56-\uDC9C\uDC9E\uDC9F\uDCA2\uDCA5\uDCA6\uDCA9-\uDCAC\uDCAE-\uDCB9\uDCBB\uDCBD-\uDCC3\uDCC5-\uDD05\uDD07-\uDD0A\uDD0D-\uDD14\uDD16-\uDD1C\uDD1E-\uDD39\uDD3B-\uDD3E\uDD40-\uDD44\uDD46\uDD4A-\uDD50\uDD52-\uDEA5\uDEA8-\uDEC0\uDEC2-\uDEDA\uDEDC-\uDEFA\uDEFC-\uDF14\uDF16-\uDF34\uDF36-\uDF4E\uDF50-\uDF6E\uDF70-\uDF88\uDF8A-\uDFA8\uDFAA-\uDFC2\uDFC4-\uDFCB\uDFCE-\uDFFF]|\uD836[\uDE00-\uDE36\uDE3B-\uDE6C\uDE75\uDE84\uDE9B-\uDE9F\uDEA1-\uDEAF]|\uD838[\uDC00-\uDC06\uDC08-\uDC18\uDC1B-\uDC21\uDC23\uDC24\uDC26-\uDC2A]|\uD83A[\uDC00-\uDCC4\uDCD0-\uDCD6\uDD00-\uDD4A\uDD50-\uDD59]|\uD83B[\uDE00-\uDE03\uDE05-\uDE1F\uDE21\uDE22\uDE24\uDE27\uDE29-\uDE32\uDE34-\uDE37\uDE39\uDE3B\uDE42\uDE47\uDE49\uDE4B\uDE4D-\uDE4F\uDE51\uDE52\uDE54\uDE57\uDE59\uDE5B\uDE5D\uDE5F\uDE61\uDE62\uDE64\uDE67-\uDE6A\uDE6C-\uDE72\uDE74-\uDE77\uDE79-\uDE7C\uDE7E\uDE80-\uDE89\uDE8B-\uDE9B\uDEA1-\uDEA3\uDEA5-\uDEA9\uDEAB-\uDEBB]|\uD869[\uDC00-\uDED6\uDF00-\uDFFF]|\uD86D[\uDC00-\uDF34\uDF40-\uDFFF]|\uD86E[\uDC00-\uDC1D\uDC20-\uDFFF]|\uD873[\uDC00-\uDEA1]|\uD87E[\uDC00-\uDE1D]|\uDB40[\uDD00-\uDDEF]/},r=[5760,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,8239,8287,12288,65279],i=new Array(128),a=0;a<128;++a)i[a]=a>=97&&a<=122||a>=65&&a<=90||36===a||95===a;for(n=new Array(128),a=0;a<128;++a)n[a]=a>=97&&a<=122||a>=65&&a<=90||a>=48&&a<=57||36===a||95===a;t.exports={isDecimalDigit:function(t){return 48<=t&&t<=57},isHexDigit:function(t){return 48<=t&&t<=57||97<=t&&t<=102||65<=t&&t<=70},isOctalDigit:function(t){return t>=48&&t<=55},isWhiteSpace:function(t){return 32===t||9===t||11===t||12===t||160===t||t>=5760&&r.indexOf(t)>=0},isLineTerminator:function(t){return 10===t||13===t||8232===t||8233===t},isIdentifierStartES5:function(t){return t<128?i[t]:s.NonAsciiIdentifierStart.test(o(t))},isIdentifierPartES5:function(t){return t<128?n[t]:s.NonAsciiIdentifierPart.test(o(t))},isIdentifierStartES6:function(t){return t<128?i[t]:e.NonAsciiIdentifierStart.test(o(t))},isIdentifierPartES6:function(t){return t<128?n[t]:e.NonAsciiIdentifierPart.test(o(t))}}}()})),Qt=R((function(t){!function(){var e=Yt;function s(t,e){return!(!e&&"yield"===t)&&r(t,e)}function r(t,e){if(e&&function(t){switch(t){case"implements":case"interface":case"package":case"private":case"protected":case"public":case"static":case"let":return!0;default:return!1}}(t))return!0;switch(t.length){case 2:return"if"===t||"in"===t||"do"===t;case 3:return"var"===t||"for"===t||"new"===t||"try"===t;case 4:return"this"===t||"else"===t||"case"===t||"void"===t||"with"===t||"enum"===t;case 5:return"while"===t||"break"===t||"catch"===t||"throw"===t||"const"===t||"yield"===t||"class"===t||"super"===t;case 6:return"return"===t||"typeof"===t||"delete"===t||"switch"===t||"export"===t||"import"===t;case 7:return"default"===t||"finally"===t||"extends"===t;case 8:return"function"===t||"continue"===t||"debugger"===t;case 10:return"instanceof"===t;default:return!1}}function i(t,e){return"null"===t||"true"===t||"false"===t||s(t,e)}function n(t,e){return"null"===t||"true"===t||"false"===t||r(t,e)}function a(t){var s,r,i;if(0===t.length)return!1;if(i=t.charCodeAt(0),!e.isIdentifierStartES5(i))return!1;for(s=1,r=t.length;s<r;++s)if(i=t.charCodeAt(s),!e.isIdentifierPartES5(i))return!1;return!0}function o(t){var s,r,i,n,a;if(0===t.length)return!1;for(a=e.isIdentifierStartES6,s=0,r=t.length;s<r;++s){if(55296<=(i=t.charCodeAt(s))&&i<=56319){if(++s>=r)return!1;if(!(56320<=(n=t.charCodeAt(s))&&n<=57343))return!1;i=1024*(i-55296)+(n-56320)+65536}if(!a(i))return!1;a=e.isIdentifierPartES6}return!0}t.exports={isKeywordES5:s,isKeywordES6:r,isReservedWordES5:i,isReservedWordES6:n,isRestrictedWord:function(t){return"eval"===t||"arguments"===t},isIdentifierNameES5:a,isIdentifierNameES6:o,isIdentifierES5:function(t,e){return a(t)&&!i(t,e)},isIdentifierES6:function(t,e){return o(t)&&!n(t,e)}}}()}));const Zt=R((function(t,e){e.ast=$t,e.code=Yt,e.keyword=Qt})).keyword.isIdentifierNameES5,{getLast:te,hasNewline:ee,hasNewlineInRange:se,skipWhitespace:re}=It,{locStart:ie,locEnd:ne,hasSameLocStart:ae}=Jt,oe=new RegExp("^".concat("(?:(?=.)\\s)","*:")),ue=new RegExp("^".concat("(?:(?=.)\\s)","*::"));function he(t,e){if(!t||"object"!=typeof t)return!1;if(Array.isArray(t))return t.some((t=>he(t,e)));const s=e(t);return"boolean"==typeof s?s:Object.keys(t).some((s=>he(t[s],e)))}function ce(t){return"AssignmentExpression"===t.type||"BinaryExpression"===t.type||"LogicalExpression"===t.type||"NGPipeExpression"===t.type||"ConditionalExpression"===t.type||"CallExpression"===t.type||"OptionalCallExpression"===t.type||"MemberExpression"===t.type||"OptionalMemberExpression"===t.type||"SequenceExpression"===t.type||"TaggedTemplateExpression"===t.type||"BindExpression"===t.type||"UpdateExpression"===t.type&&!t.prefix||"TSAsExpression"===t.type||"TSNonNullExpression"===t.type}function pe(t){return"Block"===t.type||"CommentBlock"===t.type||"MultiLine"===t.type}const le=new Set(["ExportDefaultDeclaration","ExportDefaultSpecifier","DeclareExportDeclaration","ExportNamedDeclaration","ExportAllDeclaration"]);function de(t){return t&&le.has(t.type)}function De(t){return"BooleanLiteral"===t.type||"DirectiveLiteral"===t.type||"Literal"===t.type||"NullLiteral"===t.type||"NumericLiteral"===t.type||"BigIntLiteral"===t.type||"DecimalLiteral"===t.type||"RegExpLiteral"===t.type||"StringLiteral"===t.type||"TemplateLiteral"===t.type||"TSTypeLiteral"===t.type||"JSXText"===t.type}function me(t){return"NumericLiteral"===t.type||"Literal"===t.type&&"number"==typeof t.value}function fe(t){return"StringLiteral"===t.type||"Literal"===t.type&&"string"==typeof t.value}function ye(t){return"FunctionExpression"===t.type||"ArrowFunctionExpression"===t.type}function Ee(t){return!("CallExpression"!==t.type&&"OptionalCallExpression"!==t.type||"Identifier"!==t.callee.type||"async"!==t.callee.name&&"inject"!==t.callee.name&&"fakeAsync"!==t.callee.name)}function Ae(t){return"JSXElement"===t.type||"JSXFragment"===t.type}function Ce(t){return"get"===t.kind||"set"===t.kind}function xe(t){return Ce(t)||ae(t,t.value)}const Fe=new Set(["BinaryExpression","LogicalExpression","NGPipeExpression"]);const ge=new Set(["AnyTypeAnnotation","TSAnyKeyword","NullLiteralTypeAnnotation","TSNullKeyword","ThisTypeAnnotation","TSThisType","NumberTypeAnnotation","TSNumberKeyword","VoidTypeAnnotation","TSVoidKeyword","BooleanTypeAnnotation","TSBooleanKeyword","BigIntTypeAnnotation","TSBigIntKeyword","SymbolTypeAnnotation","TSSymbolKeyword","StringTypeAnnotation","TSStringKeyword","BooleanLiteralTypeAnnotation","StringLiteralTypeAnnotation","BigIntLiteralTypeAnnotation","NumberLiteralTypeAnnotation","TSLiteralType","TSTemplateLiteralType","EmptyTypeAnnotation","MixedTypeAnnotation","TSNeverKeyword","TSObjectKeyword","TSUndefinedKeyword","TSUnknownKeyword"]);const be=/^(skip|[fx]?(it|describe|test))$/;function Pe(t){return"CallExpression"===t.type||"OptionalCallExpression"===t.type}const Te=new RegExp("([ \n\r\t]+)"),we=new RegExp("[^ \n\r\t]");function Be(t){return De(t)&&(we.test(ve(t))||!/\n/.test(ve(t)))}function Se(t,e){if(Ae(e))return Ve(e);return e.comments&&e.comments.some((e=>e.leading&&ee(t,ne(e))))}function Ne(t){return/^(\d+|\d+\.\d+)$/.test(t)}function Ie(t){return t.quasis.some((t=>t.value.raw.includes("\n")))}function ve(t){return t.extra?t.extra.raw:t.raw}const ke={"==":!0,"!=":!0,"===":!0,"!==":!0},Le={"*":!0,"/":!0,"%":!0},Oe={">>":!0,">>>":!0,"<<":!0};const Me={};function Re(t){return Me[t]}[["|>"],["??"],["||"],["&&"],["|"],["^"],["&"],["==","===","!=","!=="],["<",">","<=",">=","in","instanceof"],[">>","<<",">>>"],["+","-"],["*","/","%"],["**"]].forEach(((t,e)=>{t.forEach((t=>{Me[t]=e}))}));const _e=new WeakMap;function je(t){if(_e.has(t))return _e.get(t);const e=[];return t.this&&e.push(t.this),Array.isArray(t.parameters)?e.push(...t.parameters):Array.isArray(t.params)&&e.push(...t.params),t.rest&&e.push(t.rest),_e.set(t,e),e}const Ue=new WeakMap;function qe(t){return"prettier-ignore"===t.value.trim()}function Ve(t){return t&&(t.comments&&t.comments.length>0&&t.comments.some((t=>qe(t)&&!t.unignore))||t.prettierIgnore)}function ze(t){return Ve(t.getValue())}var He={classChildNeedsASIProtection:function(t){if(t){if(t.static||t.accessibility)return!1;if(!t.computed){const e=t.key&&t.key.name;if("in"===e||"instanceof"===e)return!0}switch(t.type){case"ClassProperty":case"FieldDefinition":case"TSAbstractClassProperty":return t.computed;case"MethodDefinition":case"TSAbstractMethodDefinition":case"ClassMethod":case"ClassPrivateMethod":{const e=t.value?t.value.async:t.async,s=t.value?t.value.generator:t.generator;return!e&&"get"!==t.kind&&"set"!==t.kind&&!(!t.computed&&!s)}case"TSIndexSignature":return!0;default:return!1}}},classPropMayCauseASIProblems:function(t){const e=t.getNode();if("ClassProperty"!==e.type&&"FieldDefinition"!==e.type)return!1;const s=e.key&&e.key.name;return!("static"!==s&&"get"!==s&&"set"!==s||e.value||e.typeAnnotation)||void 0},getFunctionParameters:je,iterateFunctionParametersPath:function(t,e){const s=t.getValue();let r=0;const i=t=>e(t,r++);s.this&&t.call(i,"this"),Array.isArray(s.parameters)?t.each(i,"parameters"):Array.isArray(s.params)&&t.each(i,"params"),s.rest&&t.call(i,"rest")},getCallArguments:function(t){if(Ue.has(t))return Ue.get(t);const e="ImportExpression"===t.type?[t.source]:t.arguments;return Ue.set(t,e),e},iterateCallArgumentsPath:function(t,e){"ImportExpression"===t.getValue().type?t.call((t=>e(t,0)),"source"):t.each(e,"arguments")},hasRestParameter:function(t){if(t.rest)return!0;const e=je(t);return e.length>0&&"RestElement"===te(e).type},getLeftSidePathName:function(t,e){if(e.expressions)return["expressions",0];if(e.left)return["left"];if(e.test)return["test"];if(e.object)return["object"];if(e.callee)return["callee"];if(e.tag)return["tag"];if(e.argument)return["argument"];if(e.expression)return["expression"];throw new Error("Unexpected node has no left side.")},getParentExportDeclaration:function(t){const e=t.getParentNode();return"declaration"===t.getName()&&de(e)?e:null},getTypeScriptMappedTypeModifier:function(t,e){return"+"===t?"+"+e:"-"===t?"-"+e:e},hasDanglingComments:function(t){return t.comments&&t.comments.some((t=>!t.leading&&!t.trailing))},hasFlowAnnotationComment:function(t){return t&&pe(t[0])&&ue.test(t[0].value)},hasFlowShorthandAnnotationComment:function(t){return t.extra&&t.extra.parenthesized&&t.trailingComments&&pe(t.trailingComments[0])&&oe.test(t.trailingComments[0].value)},hasLeadingComment:function(t){return t.comments&&t.comments.some((t=>t.leading))},hasLeadingOwnLineComment:Se,hasNakedLeftSide:ce,hasNewlineBetweenOrAfterDecorators:function(t,e){return se(e.originalText,ie(t.decorators[0]),ne(te(t.decorators)))||ee(e.originalText,ne(te(t.decorators)))},hasNgSideEffect:function(t){return he(t.getValue(),(t=>{switch(t.type){case void 0:return!1;case"CallExpression":case"OptionalCallExpression":case"AssignmentExpression":return!0}}))},hasNode:he,hasPrettierIgnore:function(t){return ze(t)||function(t){const e=t.getValue(),s=t.getParentNode();if(!(s&&e&&Ae(e)&&Ae(s)))return!1;let r=null;for(let t=s.children.indexOf(e);t>0;t--){const e=s.children[t-1];if("JSXText"!==e.type||Be(e)){r=e;break}}return r&&"JSXExpressionContainer"===r.type&&"JSXEmptyExpression"===r.expression.type&&r.expression.comments&&r.expression.comments.some((t=>qe(t)))}(t)},hasTrailingComment:function(t){return t.comments&&t.comments.some((t=>t.trailing))},hasTrailingLineComment:function(t){return t.comments&&t.comments.some((t=>t.trailing&&!pe(t)))},hasIgnoreComment:ze,hasNodeIgnoreComment:Ve,identity:function(t){return t},isBinaryish:function(t){return Fe.has(t.type)},isBlockComment:pe,isLineComment:function(t){return"Line"===t.type||"CommentLine"===t.type||"SingleLine"===t.type||"HashbangComment"===t.type||"HTMLOpen"===t.type||"HTMLClose"===t.type},isPrettierIgnoreComment:qe,isCallOrOptionalCallExpression:Pe,isEmptyJSXElement:function(t){if(0===t.children.length)return!0;if(t.children.length>1)return!1;const e=t.children[0];return De(e)&&!Be(e)},isExportDeclaration:de,isFlowAnnotationComment:function(t,e){const s=ie(e),r=re(t,ne(e));return!1!==r&&"/*"===t.slice(s,s+2)&&"*/"===t.slice(r,r+2)},isFunctionCompositionArgs:function(t){if(t.length<=1)return!1;let e=0;for(const s of t)if(ye(s)){if(e+=1,e>1)return!0}else if(Pe(s))for(const t of s.arguments)if(ye(t))return!0;return!1},isFunctionNotation:xe,isFunctionOrArrowExpression:ye,isGetterOrSetter:Ce,isJestEachTemplateLiteral:function(t,e){const s=/^[fx]?(describe|it|test)$/;return"TaggedTemplateExpression"===e.type&&e.quasi===t&&"MemberExpression"===e.tag.type&&"Identifier"===e.tag.property.type&&"each"===e.tag.property.name&&("Identifier"===e.tag.object.type&&s.test(e.tag.object.name)||"MemberExpression"===e.tag.object.type&&"Identifier"===e.tag.object.property.type&&("only"===e.tag.object.property.name||"skip"===e.tag.object.property.name)&&"Identifier"===e.tag.object.object.type&&s.test(e.tag.object.object.name))},isJSXNode:Ae,isJSXWhitespaceExpression:function(t){return"JSXExpressionContainer"===t.type&&De(t.expression)&&" "===t.expression.value&&!t.expression.comments},isLastStatement:function(t){const e=t.getParentNode();if(!e)return!0;const s=t.getValue(),r=(e.body||e.consequent).filter((t=>"EmptyStatement"!==t.type));return r[r.length-1]===s},isLiteral:De,isLongCurriedCallExpression:function(t){const e=t.getValue(),s=t.getParentNode();return Pe(e)&&Pe(s)&&s.callee===e&&e.arguments.length>s.arguments.length&&s.arguments.length>0},isSimpleCallArgument:function t(e,s){if(s>=2)return!1;const r=e=>t(e,s+1),i="Literal"===e.type&&"regex"in e&&e.regex.pattern||"RegExpLiteral"===e.type&&e.pattern;return!(i&&i.length>5)&&("Literal"===e.type||"BigIntLiteral"===e.type||"DecimalLiteral"===e.type||"BooleanLiteral"===e.type||"NullLiteral"===e.type||"NumericLiteral"===e.type||"RegExpLiteral"===e.type||"StringLiteral"===e.type||"Identifier"===e.type||"ThisExpression"===e.type||"Super"===e.type||"PrivateName"===e.type||"ArgumentPlaceholder"===e.type||"Import"===e.type||("TemplateLiteral"===e.type?e.expressions.every(r):"ObjectExpression"===e.type?e.properties.every((t=>!t.computed&&(t.shorthand||t.value&&r(t.value)))):"ArrayExpression"===e.type?e.elements.every((t=>null===t||r(t))):"ImportExpression"===e.type?r(e.source):"CallExpression"===e.type||"OptionalCallExpression"===e.type||"NewExpression"===e.type?t(e.callee,s)&&e.arguments.every(r):"MemberExpression"===e.type||"OptionalMemberExpression"===e.type?t(e.object,s)&&t(e.property,s):"UnaryExpression"!==e.type||"!"!==e.operator&&"-"!==e.operator?"TSNonNullExpression"===e.type&&t(e.expression,s):t(e.argument,s)))},isMeaningfulJSXText:Be,isMemberExpressionChain:function t(e){return("MemberExpression"===e.type||"OptionalMemberExpression"===e.type)&&("Identifier"===e.object.type||t(e.object))},isMemberish:function(t){return"MemberExpression"===t.type||"OptionalMemberExpression"===t.type||"BindExpression"===t.type&&Boolean(t.object)},isNgForOf:function(t,e,s){return"NGMicrosyntaxKeyedExpression"===t.type&&"of"===t.key.name&&1===e&&"NGMicrosyntaxLet"===s.body[0].type&&null===s.body[0].value},isNumericLiteral:me,isObjectType:function(t){return"ObjectTypeAnnotation"===t.type||"TSTypeLiteral"===t.type},isObjectTypePropertyAFunction:function(t){return!("ObjectTypeProperty"!==t.type&&"ObjectTypeInternalSlot"!==t.type||"FunctionTypeAnnotation"!==t.value.type||t.static||xe(t))},isSimpleType:function(t){return!!t&&(!("GenericTypeAnnotation"!==t.type&&"TSTypeReference"!==t.type||t.typeParameters)||!!ge.has(t.type))},isSimpleNumber:Ne,isSimpleTemplateLiteral:function(t){let e="expressions";"TSTemplateLiteralType"===t.type&&(e="types");const s=t[e];return 0!==s.length&&s.every((t=>{if(t.comments)return!1;if("Identifier"===t.type||"ThisExpression"===t.type)return!0;if("MemberExpression"===t.type||"OptionalMemberExpression"===t.type){let e=t;for(;"MemberExpression"===e.type||"OptionalMemberExpression"===e.type;){if("Identifier"!==e.property.type&&"Literal"!==e.property.type&&"StringLiteral"!==e.property.type&&"NumericLiteral"!==e.property.type)return!1;if(e=e.object,e.comments)return!1}return"Identifier"===e.type||"ThisExpression"===e.type}return!1}))},isStringLiteral:fe,isStringPropSafeToUnquote:function(t,e){return"json"!==e.parser&&fe(t.key)&&ve(t.key).slice(1,-1)===t.key.value&&(Zt(t.key.value)&&!(("typescript"===e.parser||"babel-ts"===e.parser)&&"ClassProperty"===t.type)||Ne(t.key.value)&&String(Number(t.key.value))===t.key.value&&("babel"===e.parser||"espree"===e.parser||"meriyah"===e.parser))},isTemplateOnItsOwnLine:function(t,e){return("TemplateLiteral"===t.type&&Ie(t)||"TaggedTemplateExpression"===t.type&&Ie(t.quasi))&&!ee(e,ie(t),{backwards:!0})},isTestCall:function t(e,s){if("CallExpression"!==e.type)return!1;if(1===e.arguments.length){if(Ee(e)&&s&&t(s))return ye(e.arguments[0]);if("Identifier"===(r=e).callee.type&&/^(before|after)(Each|All)$/.test(r.callee.name)&&1===r.arguments.length)return Ee(e.arguments[0])}else if((2===e.arguments.length||3===e.arguments.length)&&("Identifier"===e.callee.type&&be.test(e.callee.name)||function(t){return("MemberExpression"===t.callee.type||"OptionalMemberExpression"===t.callee.type)&&"Identifier"===t.callee.object.type&&"Identifier"===t.callee.property.type&&be.test(t.callee.object.name)&&("only"===t.callee.property.name||"skip"===t.callee.property.name)}(e))&&(function(t){return"TemplateLiteral"===t.type}(e.arguments[0])||fe(e.arguments[0])))return!(e.arguments[2]&&!me(e.arguments[2]))&&((2===e.arguments.length?ye(e.arguments[1]):function(t){return"FunctionExpression"===t.type||"ArrowFunctionExpression"===t.type&&"BlockStatement"===t.body.type}(e.arguments[1])&&je(e.arguments[1]).length<=1)||Ee(e.arguments[1]));var r;return!1},isTheOnlyJSXElementInMarkdown:function(t,e){if("markdown"!==t.parentParser&&"mdx"!==t.parentParser)return!1;const s=e.getNode();if(!s.expression||!Ae(s.expression))return!1;const r=e.getParentNode();return"Program"===r.type&&1===r.body.length},isTSXFile:function(t){return t.filepath&&/\.tsx$/i.test(t.filepath)},isTypeAnnotationAFunction:function(t){return!("TypeAnnotation"!==t.type&&"TSTypeAnnotation"!==t.type||"FunctionTypeAnnotation"!==t.typeAnnotation.type||t.static||ae(t,t.typeAnnotation))},matchJsxWhitespaceRegex:Te,needsHardlineAfterDanglingComment:function(t){if(!t.comments)return!1;const e=te(t.comments.filter((t=>!t.leading&&!t.trailing)));return e&&!pe(e)},rawText:ve,returnArgumentHasLeadingComment:function(t,e){if(Se(t.originalText,e))return!0;if(ce(e)){let r,i=e;for(;r=(s=i).expressions?s.expressions[0]:s.left||s.test||s.callee||s.object||s.tag||s.argument||s.expression;)if(i=r,Se(t.originalText,i))return!0}var s;return!1},shouldPrintComma:function(t,e="es5"){return"es5"===t.trailingComma&&"es5"===e||"all"===t.trailingComma&&("all"===e||"es5"===e)},isBitwiseOperator:function(t){return!!Oe[t]||"|"===t||"^"===t||"&"===t},shouldFlatten:function(t,e){return Re(e)===Re(t)&&("**"!==t&&((!ke[t]||!ke[e])&&(!("%"===e&&Le[t]||"%"===t&&Le[e])&&((e===t||!Le[e]||!Le[t])&&(!Oe[t]||!Oe[e])))))},startsWithNoLookaheadToken:function t(e,s){switch((e=function(t){for(;t.left;)t=t.left;return t}(e)).type){case"FunctionExpression":case"ClassExpression":case"DoExpression":return s;case"ObjectExpression":return!0;case"MemberExpression":case"OptionalMemberExpression":return t(e.object,s);case"TaggedTemplateExpression":return"FunctionExpression"!==e.tag.type&&t(e.tag,s);case"CallExpression":case"OptionalCallExpression":return"FunctionExpression"!==e.callee.type&&t(e.callee,s);case"ConditionalExpression":return t(e.test,s);case"UpdateExpression":return!e.prefix&&t(e.argument,s);case"BindExpression":return e.object&&t(e.object,s);case"SequenceExpression":return t(e.expressions[0],s);case"TSAsExpression":return t(e.expression,s);default:return!1}},getPrecedence:Re};const{getLast:We,hasNewline:Ge,getNextNonSpaceNonCommentCharacterIndexWithStartIndex:Xe,getNextNonSpaceNonCommentCharacter:Ke,hasNewlineInRange:Je,addLeadingComment:$e,addTrailingComment:Ye,addDanglingComment:Qe,getNextNonSpaceNonCommentCharacterIndex:Ze}=It,{isBlockComment:ts,getFunctionParameters:es,isPrettierIgnoreComment:ss,isJSXNode:rs,hasFlowShorthandAnnotationComment:is,hasFlowAnnotationComment:ns,hasIgnoreComment:as}=He,{locStart:os,locEnd:us}=Jt;function hs(t,e){const s=(t.body||t.properties).find((({type:t})=>"EmptyStatement"!==t));s?$e(s,e):Qe(t,e)}function cs(t,e){"BlockStatement"===t.type?hs(t,e):$e(t,e)}function ps(t,e){const{precedingNode:s,enclosingNode:r,followingNode:i}=t;if(!r||"IfStatement"!==r.type||!i)return!1;return")"===Ke(e,t,us)?(Ye(s,t),!0):s===r.consequent&&i===r.alternate?("BlockStatement"===s.type?Ye(s,t):Qe(r,t),!0):"BlockStatement"===i.type?(hs(i,t),!0):"IfStatement"===i.type?(cs(i.consequent,t),!0):r.consequent===i&&($e(i,t),!0)}function ls(t,e){const{precedingNode:s,enclosingNode:r,followingNode:i}=t;if(!r||"WhileStatement"!==r.type||!i)return!1;return")"===Ke(e,t,us)?(Ye(s,t),!0):"BlockStatement"===i.type?(hs(i,t),!0):r.body===i&&($e(i,t),!0)}function ds(t){const{precedingNode:e,enclosingNode:s,followingNode:r}=t;return!(!s||"TryStatement"!==s.type&&"CatchClause"!==s.type||!r)&&("CatchClause"===s.type&&e?(Ye(e,t),!0):"BlockStatement"===r.type?(hs(r,t),!0):"TryStatement"===r.type?(cs(r.finalizer,t),!0):"CatchClause"===r.type&&(cs(r.body,t),!0))}function Ds(t){const{precedingNode:e,enclosingNode:s,followingNode:r}=t;if(s&&("ClassDeclaration"===s.type||"ClassExpression"===s.type||"DeclareClass"===s.type||"DeclareInterface"===s.type||"InterfaceDeclaration"===s.type||"TSInterfaceDeclaration"===s.type)){if(s.decorators&&s.decorators.length>0&&(!r||"Decorator"!==r.type))return Ye(s.decorators[s.decorators.length-1],t),!0;if(s.body&&r===s.body)return hs(s.body,t),!0;if(r)for(const i of["implements","extends","mixins"])if(s[i]&&r===s[i][0])return!e||e!==s.id&&e!==s.typeParameters&&e!==s.superClass?Qe(s,t,i):Ye(e,t),!0}return!1}function ms(t,e){const{precedingNode:s,enclosingNode:r}=t;return(r&&s&&("Property"===r.type||"TSDeclareMethod"===r.type||"TSAbstractMethodDefinition"===r.type)&&"Identifier"===s.type&&r.key===s&&":"!==Ke(e,s,us)||!(!s||!r||"Decorator"!==s.type||"ClassMethod"!==r.type&&"ClassProperty"!==r.type&&"FieldDefinition"!==r.type&&"TSAbstractClassProperty"!==r.type&&"TSAbstractMethodDefinition"!==r.type&&"TSDeclareMethod"!==r.type&&"MethodDefinition"!==r.type))&&(Ye(s,t),!0)}function fs(t,e){const{precedingNode:s,enclosingNode:r,followingNode:i}=t;if(s&&"FunctionTypeParam"===s.type&&r&&"FunctionTypeAnnotation"===r.type&&i&&"FunctionTypeParam"!==i.type)return Ye(s,t),!0;if(s&&("Identifier"===s.type||"AssignmentPattern"===s.type)&&r&&xs(r)&&")"===Ke(e,t,us))return Ye(s,t),!0;if(r&&"FunctionDeclaration"===r.type&&i&&"BlockStatement"===i.type){const s=(()=>{const t=es(r);if(0!==t.length)return Xe(e,us(We(t)));const s=Xe(e,us(r.id));return!1!==s&&Xe(e,s+1)})();if(os(t)>s)return hs(i,t),!0}return!1}function ys(t){const{enclosingNode:e}=t;return!(!e||"ImportSpecifier"!==e.type)&&($e(e,t),!0)}function Es(t){const{enclosingNode:e}=t;return!(!e||"LabeledStatement"!==e.type)&&($e(e,t),!0)}function As(t,e,s){const{enclosingNode:r}=t;return e&&e.body&&0===e.body.length?(s?Qe(e,t):$e(e,t),!0):!(!r||"Program"!==r.type||0!==r.body.length||!r.directives||0!==r.directives.length)&&(s?Qe(r,t):$e(r,t),!0)}function Cs(t){const{enclosingNode:e,followingNode:s}=t;if(ss(t)&&e&&"TSMappedType"===e.type&&s&&"TSTypeParameter"===s.type&&s.constraint)return e.prettierIgnore=!0,t.unignore=!0,!0}function xs(t){return"ArrowFunctionExpression"===t.type||"FunctionExpression"===t.type||"FunctionDeclaration"===t.type||"ObjectMethod"===t.type||"ClassMethod"===t.type||"TSDeclareFunction"===t.type||"TSCallSignatureDeclaration"===t.type||"TSConstructSignatureDeclaration"===t.type||"TSMethodSignature"===t.type||"TSConstructorType"===t.type||"TSFunctionType"===t.type||"TSDeclareMethod"===t.type}function Fs(t){return ts(t)&&"*"===t.value[0]&&/@type\b/.test(t.value)}var gs={handleOwnLineComment:function(t,e,s,r,i){return Cs(t)||fs(t,e)||function(t){const{enclosingNode:e,followingNode:s}=t;if(e&&("MemberExpression"===e.type||"OptionalMemberExpression"===e.type)&&s&&"Identifier"===s.type)return $e(e,t),!0;return!1}(t)||ps(t,e)||ls(t,e)||ds(t)||Ds(t)||ys(t)||function(t){const{enclosingNode:e}=t;if(e&&("ForInStatement"===e.type||"ForOfStatement"===e.type))return $e(e,t),!0;return!1}(t)||function(t){const{precedingNode:e,enclosingNode:s,followingNode:r}=t;if(s&&("UnionTypeAnnotation"===s.type||"TSUnionType"===s.type))return ss(t)&&(r.prettierIgnore=!0,t.unignore=!0),!!e&&(Ye(e,t),!0);r&&("UnionTypeAnnotation"===r.type||"TSUnionType"===r.type)&&ss(t)&&(r.types[0].prettierIgnore=!0,t.unignore=!0);return!1}(t)||As(t,r,i)||function(t,e){const{precedingNode:s,enclosingNode:r}=t;if(s&&"ImportSpecifier"===s.type&&r&&"ImportDeclaration"===r.type&&Ge(e,us(t)))return Ye(s,t),!0;return!1}(t,e)||function(t){const{enclosingNode:e}=t;if(e&&"AssignmentPattern"===e.type)return $e(e,t),!0;return!1}(t)||ms(t,e)||Es(t)},handleEndOfLineComment:function(t,e,s,r,i){return function(t){const{followingNode:e}=t;if(e&&Fs(t))return $e(e,t),!0;return!1}(t)||fs(t,e)||function(t,e){const{precedingNode:s,enclosingNode:r,followingNode:i}=t,n=s&&!Je(e,us(s),os(t));if((!s||!n)&&r&&("ConditionalExpression"===r.type||"TSConditionalType"===r.type)&&i)return $e(i,t),!0;return!1}(t,e)||ys(t)||ps(t,e)||ls(t,e)||ds(t)||Ds(t)||Es(t)||function(t){const{precedingNode:e,enclosingNode:s}=t;if(s&&("CallExpression"===s.type||"OptionalCallExpression"===s.type)&&e&&s.callee===e&&s.arguments.length>0)return $e(s.arguments[0],t),!0;return!1}(t)||function(t){const{enclosingNode:e}=t;if(e&&("Property"===e.type||"ObjectProperty"===e.type))return $e(e,t),!0;return!1}(t)||As(t,r,i)||function(t){const{enclosingNode:e}=t;if(e&&"TypeAlias"===e.type)return $e(e,t),!0;return!1}(t)||function(t){const{enclosingNode:e,followingNode:s}=t;if(e&&("VariableDeclarator"===e.type||"AssignmentExpression"===e.type)&&s&&("ObjectExpression"===s.type||"ArrayExpression"===s.type||"TemplateLiteral"===s.type||"TaggedTemplateExpression"===s.type||ts(t)))return $e(s,t),!0;return!1}(t)},handleRemainingComment:function(t,e,s,r,i){return!!(Cs(t)||ps(t,e)||ls(t,e)||function(t){const{precedingNode:e,enclosingNode:s}=t;if(s&&("ObjectProperty"===s.type||"Property"===s.type)&&s.shorthand&&s.key===e&&"AssignmentPattern"===s.value.type)return Ye(s.value.left,t),!0;return!1}(t)||function(t,e){if(")"!==Ke(e,t,us))return!1;const{enclosingNode:s}=t;if(s&&(xs(s)&&0===es(s).length||("CallExpression"===s.type||"OptionalCallExpression"===s.type||"NewExpression"===s.type)&&0===s.arguments.length))return Qe(s,t),!0;if(s&&"MethodDefinition"===s.type&&0===es(s.value).length)return Qe(s.value,t),!0;return!1}(t,e)||ms(t,e)||As(t,r,i)||function(t,e){const{enclosingNode:s}=t;if(!s||"ArrowFunctionExpression"!==s.type)return!1;const r=Ze(e,t,us);if(!1!==r&&"=>"===e.slice(r,r+2))return Qe(s,t),!0;return!1}(t,e)||function(t,e){if("("!==Ke(e,t,us))return!1;const{precedingNode:s,enclosingNode:r}=t;if(s&&r&&("FunctionDeclaration"===r.type||"FunctionExpression"===r.type||"ClassMethod"===r.type||"MethodDefinition"===r.type||"ObjectMethod"===r.type))return Ye(s,t),!0;return!1}(t,e)||function(t){const{precedingNode:e,enclosingNode:s,followingNode:r}=t;if(!s||"TSMappedType"!==s.type)return!1;if(r&&"TSTypeParameter"===r.type&&r.name)return $e(r.name,t),!0;if(e&&"TSTypeParameter"===e.type&&e.constraint)return Ye(e.constraint,t),!0;return!1}(t)||function(t){const{enclosingNode:e}=t;if(e&&("ContinueStatement"===e.type||"BreakStatement"===e.type)&&!e.label)return Ye(e,t),!0;return!1}(t)||function(t,e){const{enclosingNode:s,followingNode:r}=t;if(!r&&s&&("TSMethodSignature"===s.type||"TSDeclareFunction"===s.type||"TSAbstractMethodDefinition"===s.type)&&";"===Ke(e,t,us))return Ye(s,t),!0;return!1}(t,e))},hasLeadingComment:function(t,e=(()=>!0)){return t.leadingComments?t.leadingComments.some(e):!!t.comments&&t.comments.some((t=>t.leading&&e(t)))},isTypeCastComment:Fs,getGapRegex:function(t){if(t&&"BinaryExpression"!==t.type&&"LogicalExpression"!==t.type)return/^[\s&(|]*$/},getCommentChildNodes:function(t,e){if(("typescript"===e.parser||"flow"===e.parser||"espree"===e.parser||"meriyah"===e.parser)&&"MethodDefinition"===t.type&&t.value&&"FunctionExpression"===t.value.type&&0===es(t.value).length&&!t.value.returnType&&(!t.value.typeParameters||0===t.value.typeParameters.length)&&t.value.body)return[...t.decorators||[],t.key,t.value.body]},willPrintOwnComments:function(t){const e=t.getValue(),s=t.getParentNode();return(e&&(rs(e)||is(e)||s&&("CallExpression"===s.type||"OptionalCallExpression"===s.type)&&(ns(e.leadingComments)||ns(e.trailingComments)))||s&&("JSXSpreadAttribute"===s.type||"JSXSpreadChild"===s.type||"UnionTypeAnnotation"===s.type||"TSUnionType"===s.type||("ClassDeclaration"===s.type||"ClassExpression"===s.type)&&s.superClass===e))&&(!as(t)||"UnionTypeAnnotation"===s.type||"TSUnionType"===s.type)}};const{getLast:bs,getNextNonSpaceNonCommentCharacter:Ps,getShebang:Ts}=It,{composeLoc:ws,locStart:Bs,locEnd:Ss}=Jt,{isTypeCastComment:Ns}=gs;function Is(t){return"CallExpression"===t.type?(t.type="OptionalCallExpression",t.callee=Is(t.callee)):"MemberExpression"===t.type?(t.type="OptionalMemberExpression",t.object=Is(t.object)):"TSNonNullExpression"===t.type&&(t.expression=Is(t.expression)),t}function vs(t,e){let s;if(Array.isArray(t))s=t.entries();else{if(!t||"object"!=typeof t||"string"!=typeof t.type)return t;s=Object.entries(t)}for(const[r,i]of s)t[r]=vs(i,e);return Array.isArray(t)?t:e(t)||t}function ks(t){return"LogicalExpression"===t.type&&"LogicalExpression"===t.right.type&&t.operator===t.right.operator}function Ls(t){return ks(t)?Ls({type:"LogicalExpression",operator:t.operator,left:Ls({type:"LogicalExpression",operator:t.operator,left:t.left,right:t.right.left,range:ws(t.left,t.right.left)}),right:t.right.right,range:ws(t)}):t}var Os=function(e,s){if("typescript"!==s.parser&&"flow"!==s.parser&&"espree"!==s.parser||function(t,e){const s=Ts(e.originalText);s&&t.comments.unshift({type:"Line",value:s.slice(2),range:[0,s.length]})}(e,s),"typescript"===s.parser&&s.originalText.includes("@")){const{esTreeNodeToTSNodeMap:r,tsNodeToESTreeNodeMap:i}=s.tsParseResult;e=vs(e,(e=>{const s=r.get(e);if(!s)return;const n=s.decorators;if(!Array.isArray(n))return;const a=i.get(s);if(a!==e)return;const o=a.decorators;if(!Array.isArray(o)||o.length!==n.length||n.some((t=>{const e=i.get(t);return!e||!o.includes(e)}))){const{start:e,end:s}=a.loc;throw t("Leading decorators must be attached to a class declaration",{start:{line:e.line,column:e.column+1},end:{line:s.line,column:s.column+1}})}}))}if("typescript"!==s.parser&&"flow"!==s.parser&&"espree"!==s.parser&&"meriyah"!==s.parser){const t=new Set;e=vs(e,(e=>{e.leadingComments&&e.leadingComments.some(Ns)&&t.add(Bs(e))})),e=vs(e,(e=>{if("ParenthesizedExpression"===e.type){const{expression:s}=e;if("TypeCastExpression"===s.type)return s.range=e.range,s;const r=Bs(e);if(!t.has(r))return s.extra=Object.assign({},s.extra,{parenthesized:!0}),s}}))}return e=vs(e,(t=>{switch(t.type){case"ChainExpression":return Is(t.expression);case"LogicalExpression":if(ks(t))return Ls(t);break;case"VariableDeclaration":{const e=bs(t.declarations);e&&e.init&&function(t,e){if(";"===s.originalText[Ss(e)])return;t.range=ws(t,e)}(t,e);break}case"TSParenthesizedType":return t.typeAnnotation.range=ws(t),t.typeAnnotation;case"TSUnionType":case"TSIntersectionType":if(1===t.types.length){const[e]=t.types;return e.range=ws(t),e}break;case"TSTypeParameter":"string"==typeof t.name&&(t.name={type:"Identifier",name:t.name,range:ws(t,t.name.length)});break;case"SequenceExpression":{const e=bs(t.expressions);Ss(t)>Ss(e)&&(t.range=ws(t,e));break}case"ClassProperty":t.key&&"TSPrivateIdentifier"===t.key.type&&"?"===Ps(s.originalText,t.key,Ss)&&(t.optional=!0)}}))},Ms=R((function(t,e){Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0});const s=!0,r=!0,i=!0,n=!0;class a{constructor(t,e={}){this.label=void 0,this.keyword=void 0,this.beforeExpr=void 0,this.startsExpr=void 0,this.rightAssociative=void 0,this.isLoop=void 0,this.isAssign=void 0,this.prefix=void 0,this.postfix=void 0,this.binop=void 0,this.updateContext=void 0,this.label=t,this.keyword=e.keyword,this.beforeExpr=!!e.beforeExpr,this.startsExpr=!!e.startsExpr,this.rightAssociative=!!e.rightAssociative,this.isLoop=!!e.isLoop,this.isAssign=!!e.isAssign,this.prefix=!!e.prefix,this.postfix=!!e.postfix,this.binop=null!=e.binop?e.binop:null,this.updateContext=null}}const o=new Map;function u(t,e={}){e.keyword=t;const s=new a(t,e);return o.set(t,s),s}function h(t,e){return new a(t,{beforeExpr:s,binop:e})}const c={num:new a("num",{startsExpr:r}),bigint:new a("bigint",{startsExpr:r}),decimal:new a("decimal",{startsExpr:r}),regexp:new a("regexp",{startsExpr:r}),string:new a("string",{startsExpr:r}),name:new a("name",{startsExpr:r}),eof:new a("eof"),bracketL:new a("[",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),bracketHashL:new a("#[",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),bracketBarL:new a("[|",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),bracketR:new a("]"),bracketBarR:new a("|]"),braceL:new a("{",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),braceBarL:new a("{|",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),braceHashL:new a("#{",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),braceR:new a("}"),braceBarR:new a("|}"),parenL:new a("(",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),parenR:new a(")"),comma:new a(",",{beforeExpr:s}),semi:new a(";",{beforeExpr:s}),colon:new a(":",{beforeExpr:s}),doubleColon:new a("::",{beforeExpr:s}),dot:new a("."),question:new a("?",{beforeExpr:s}),questionDot:new a("?."),arrow:new a("=>",{beforeExpr:s}),template:new a("template"),ellipsis:new a("...",{beforeExpr:s}),backQuote:new a("`",{startsExpr:r}),dollarBraceL:new a("${",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),at:new a("@"),hash:new a("#",{startsExpr:r}),interpreterDirective:new a("#!..."),eq:new a("=",{beforeExpr:s,isAssign:true}),assign:new a("_=",{beforeExpr:s,isAssign:true}),incDec:new a("++/--",{prefix:n,postfix:!0,startsExpr:r}),bang:new a("!",{beforeExpr:s,prefix:n,startsExpr:r}),tilde:new a("~",{beforeExpr:s,prefix:n,startsExpr:r}),pipeline:h("|>",0),nullishCoalescing:h("??",1),logicalOR:h("||",1),logicalAND:h("&&",2),bitwiseOR:h("|",3),bitwiseXOR:h("^",4),bitwiseAND:h("&",5),equality:h("==/!=/===/!==",6),relational:h("</>/<=/>=",7),bitShift:h("<</>>/>>>",8),plusMin:new a("+/-",{beforeExpr:s,binop:9,prefix:n,startsExpr:r}),modulo:new a("%",{beforeExpr:s,binop:10,startsExpr:r}),star:new a("*",{binop:10}),slash:h("/",10),exponent:new a("**",{beforeExpr:s,binop:11,rightAssociative:!0}),_break:u("break"),_case:u("case",{beforeExpr:s}),_catch:u("catch"),_continue:u("continue"),_debugger:u("debugger"),_default:u("default",{beforeExpr:s}),_do:u("do",{isLoop:i,beforeExpr:s}),_else:u("else",{beforeExpr:s}),_finally:u("finally"),_for:u("for",{isLoop:i}),_function:u("function",{startsExpr:r}),_if:u("if"),_return:u("return",{beforeExpr:s}),_switch:u("switch"),_throw:u("throw",{beforeExpr:s,prefix:n,startsExpr:r}),_try:u("try"),_var:u("var"),_const:u("const"),_while:u("while",{isLoop:i}),_with:u("with"),_new:u("new",{beforeExpr:s,startsExpr:r}),_this:u("this",{startsExpr:r}),_super:u("super",{startsExpr:r}),_class:u("class",{startsExpr:r}),_extends:u("extends",{beforeExpr:s}),_export:u("export"),_import:u("import",{startsExpr:r}),_null:u("null",{startsExpr:r}),_true:u("true",{startsExpr:r}),_false:u("false",{startsExpr:r}),_in:u("in",{beforeExpr:s,binop:7}),_instanceof:u("instanceof",{beforeExpr:s,binop:7}),_typeof:u("typeof",{beforeExpr:s,prefix:n,startsExpr:r}),_void:u("void",{beforeExpr:s,prefix:n,startsExpr:r}),_delete:u("delete",{beforeExpr:s,prefix:n,startsExpr:r})},p=128,l=128,d=1024,D=64,m=/\r\n?|[\n\u2028\u2029]/,f=new RegExp(m.source,"g");function y(t){switch(t){case 10:case 13:case 8232:case 8233:return!0;default:return!1}}const E=/(?:\s|\/\/.*|\/\*[^]*?\*\/)*/g;function A(t){switch(t){case 9:case 11:case 12:case 32:case 160:case 5760:case 8192:case 8193:case 8194:case 8195:case 8196:case 8197:case 8198:case 8199:case 8200:case 8201:case 8202:case 8239:case 8287:case 12288:case 65279:return!0;default:return!1}}class C{constructor(t,e){this.line=void 0,this.column=void 0,this.line=t,this.column=e}}class x{constructor(t,e){this.start=void 0,this.end=void 0,this.filename=void 0,this.identifierName=void 0,this.start=t,this.end=e}}function F(t){return t[t.length-1]}const g=Object.freeze({AccessorIsGenerator:"A %0ter cannot be a generator",ArgumentsInClass:"'arguments' is only allowed in functions and class methods",AsyncFunctionInSingleStatementContext:"Async functions can only be declared at the top level or inside a block",AwaitBindingIdentifier:"Can not use 'await' as identifier inside an async function",AwaitExpressionFormalParameter:"await is not allowed in async function parameters",AwaitNotInAsyncContext:"'await' is only allowed within async functions and at the top levels of modules",AwaitNotInAsyncFunction:"'await' is only allowed within async functions",BadGetterArity:"getter must not have any formal parameters",BadSetterArity:"setter must have exactly one formal parameter",BadSetterRestParameter:"setter function argument must not be a rest parameter",ConstructorClassField:"Classes may not have a field named 'constructor'",ConstructorClassPrivateField:"Classes may not have a private field named '#constructor'",ConstructorIsAccessor:"Class constructor may not be an accessor",ConstructorIsAsync:"Constructor can't be an async function",ConstructorIsGenerator:"Constructor can't be a generator",DeclarationMissingInitializer:"%0 require an initialization value",DecoratorBeforeExport:"Decorators must be placed *before* the 'export' keyword. You can set the 'decoratorsBeforeExport' option to false to use the 'export @decorator class {}' syntax",DecoratorConstructor:"Decorators can't be used with a constructor. Did you mean '@dec class { ... }'?",DecoratorExportClass:"Using the export keyword between a decorator and a class is not allowed. Please use `export @dec class` instead.",DecoratorSemicolon:"Decorators must not be followed by a semicolon",DecoratorStaticBlock:"Decorators can't be used with a static block",DeletePrivateField:"Deleting a private field is not allowed",DestructureNamedImport:"ES2015 named imports do not destructure. Use another statement for destructuring after the import.",DuplicateConstructor:"Duplicate constructor in the same class",DuplicateDefaultExport:"Only one default export allowed per module.",DuplicateExport:"`%0` has already been exported. Exported identifiers must be unique.",DuplicateProto:"Redefinition of __proto__ property",DuplicateRegExpFlags:"Duplicate regular expression flag",DuplicateStaticBlock:"Duplicate static block in the same class",ElementAfterRest:"Rest element must be last element",EscapedCharNotAnIdentifier:"Invalid Unicode escape",ExportBindingIsString:"A string literal cannot be used as an exported binding without `from`.\n- Did you mean `export { %0 as '%1' } from 'some-module'`?",ExportDefaultFromAsIdentifier:"'from' is not allowed as an identifier after 'export default'",ForInOfLoopInitializer:"%0 loop variable declaration may not have an initializer",GeneratorInSingleStatementContext:"Generators can only be declared at the top level or inside a block",IllegalBreakContinue:"Unsyntactic %0",IllegalLanguageModeDirective:"Illegal 'use strict' directive in function with non-simple parameter list",IllegalReturn:"'return' outside of function",ImportBindingIsString:'A string literal cannot be used as an imported binding.\n- Did you mean `import { "%0" as foo }`?',ImportCallArgumentTrailingComma:"Trailing comma is disallowed inside import(...) arguments",ImportCallArity:"import() requires exactly %0",ImportCallNotNewExpression:"Cannot use new with import(...)",ImportCallSpreadArgument:"... is not allowed in import()",ImportMetaOutsideModule:"import.meta may appear only with 'sourceType: \"module\"'",ImportOutsideModule:"'import' and 'export' may appear only with 'sourceType: \"module\"'",InvalidBigIntLiteral:"Invalid BigIntLiteral",InvalidCodePoint:"Code point out of bounds",InvalidDecimal:"Invalid decimal",InvalidDigit:"Expected number in radix %0",InvalidEscapeSequence:"Bad character escape sequence",InvalidEscapeSequenceTemplate:"Invalid escape sequence in template",InvalidEscapedReservedWord:"Escape sequence in keyword %0",InvalidIdentifier:"Invalid identifier %0",InvalidLhs:"Invalid left-hand side in %0",InvalidLhsBinding:"Binding invalid left-hand side in %0",InvalidNumber:"Invalid number",InvalidOrMissingExponent:"Floating-point numbers require a valid exponent after the 'e'",InvalidOrUnexpectedToken:"Unexpected character '%0'",InvalidParenthesizedAssignment:"Invalid parenthesized assignment pattern",InvalidPrivateFieldResolution:"Private name #%0 is not defined",InvalidPropertyBindingPattern:"Binding member expression",InvalidRecordProperty:"Only properties and spread elements are allowed in record definitions",InvalidRestAssignmentPattern:"Invalid rest operator's argument",LabelRedeclaration:"Label '%0' is already declared",LetInLexicalBinding:"'let' is not allowed to be used as a name in 'let' or 'const' declarations.",LineTerminatorBeforeArrow:"No line break is allowed before '=>'",MalformedRegExpFlags:"Invalid regular expression flag",MissingClassName:"A class name is required",MissingEqInAssignment:"Only '=' operator can be used for specifying default value.",MissingUnicodeEscape:"Expecting Unicode escape sequence \\uXXXX",MixingCoalesceWithLogical:"Nullish coalescing operator(??) requires parens when mixing with logical operators",ModuleAttributeDifferentFromType:"The only accepted module attribute is `type`",ModuleAttributeInvalidValue:"Only string literals are allowed as module attribute values",ModuleAttributesWithDuplicateKeys:'Duplicate key "%0" is not allowed in module attributes',ModuleExportNameHasLoneSurrogate:"An export name cannot include a lone surrogate, found '\\u%0'",ModuleExportUndefined:"Export '%0' is not defined",MultipleDefaultsInSwitch:"Multiple default clauses",NewlineAfterThrow:"Illegal newline after throw",NoCatchOrFinally:"Missing catch or finally clause",NumberIdentifier:"Identifier directly after number",NumericSeparatorInEscapeSequence:"Numeric separators are not allowed inside unicode escape sequences or hex escape sequences",ObsoleteAwaitStar:"await* has been removed from the async functions proposal. Use Promise.all() instead.",OptionalChainingNoNew:"constructors in/after an Optional Chain are not allowed",OptionalChainingNoTemplate:"Tagged Template Literals are not allowed in optionalChain",ParamDupe:"Argument name clash",PatternHasAccessor:"Object pattern can't contain getter or setter",PatternHasMethod:"Object pattern can't contain methods",PipelineBodyNoArrow:'Unexpected arrow "=>" after pipeline body; arrow function in pipeline body must be parenthesized',PipelineBodySequenceExpression:"Pipeline body may not be a comma-separated sequence expression",PipelineHeadSequenceExpression:"Pipeline head should not be a comma-separated sequence expression",PipelineTopicUnused:"Pipeline is in topic style but does not use topic reference",PrimaryTopicNotAllowed:"Topic reference was used in a lexical context without topic binding",PrimaryTopicRequiresSmartPipeline:"Primary Topic Reference found but pipelineOperator not passed 'smart' for 'proposal' option.",PrivateInExpectedIn:"Private names are only allowed in property accesses (`obj.#%0`) or in `in` expressions (`#%0 in obj`)",PrivateNameRedeclaration:"Duplicate private name #%0",RecordExpressionBarIncorrectEndSyntaxType:"Record expressions ending with '|}' are only allowed when the 'syntaxType' option of the 'recordAndTuple' plugin is set to 'bar'",RecordExpressionBarIncorrectStartSyntaxType:"Record expressions starting with '{|' are only allowed when the 'syntaxType' option of the 'recordAndTuple' plugin is set to 'bar'",RecordExpressionHashIncorrectStartSyntaxType:"Record expressions starting with '#{' are only allowed when the 'syntaxType' option of the 'recordAndTuple' plugin is set to 'hash'",RecordNoProto:"'__proto__' is not allowed in Record expressions",RestTrailingComma:"Unexpected trailing comma after rest element",SloppyFunction:"In non-strict mode code, functions can only be declared at top level, inside a block, or as the body of an if statement",StaticPrototype:"Classes may not have static property named prototype",StrictDelete:"Deleting local variable in strict mode",StrictEvalArguments:"Assigning to '%0' in strict mode",StrictEvalArgumentsBinding:"Binding '%0' in strict mode",StrictFunction:"In strict mode code, functions can only be declared at top level or inside a block",StrictNumericEscape:"The only valid numeric escape in strict mode is '\\0'",StrictOctalLiteral:"Legacy octal literals are not allowed in strict mode",StrictWith:"'with' in strict mode",SuperNotAllowed:"super() is only valid inside a class constructor of a subclass. Maybe a typo in the method name ('constructor') or not extending another class?",SuperPrivateField:"Private fields can't be accessed on super",TrailingDecorator:"Decorators must be attached to a class element",TupleExpressionBarIncorrectEndSyntaxType:"Tuple expressions ending with '|]' are only allowed when the 'syntaxType' option of the 'recordAndTuple' plugin is set to 'bar'",TupleExpressionBarIncorrectStartSyntaxType:"Tuple expressions starting with '[|' are only allowed when the 'syntaxType' option of the 'recordAndTuple' plugin is set to 'bar'",TupleExpressionHashIncorrectStartSyntaxType:"Tuple expressions starting with '#[' are only allowed when the 'syntaxType' option of the 'recordAndTuple' plugin is set to 'hash'",UnexpectedArgumentPlaceholder:"Unexpected argument placeholder",UnexpectedAwaitAfterPipelineBody:'Unexpected "await" after pipeline body; await must have parentheses in minimal proposal',UnexpectedDigitAfterHash:"Unexpected digit after hash token",UnexpectedImportExport:"'import' and 'export' may only appear at the top level",UnexpectedKeyword:"Unexpected keyword '%0'",UnexpectedLeadingDecorator:"Leading decorators must be attached to a class declaration",UnexpectedLexicalDeclaration:"Lexical declaration cannot appear in a single-statement context",UnexpectedNewTarget:"new.target can only be used in functions",UnexpectedNumericSeparator:"A numeric separator is only allowed between two digits",UnexpectedPrivateField:"Private names can only be used as the name of a class element (i.e. class C { #p = 42; #m() {} } )\n or a property of member expression (i.e. this.#p).",UnexpectedReservedWord:"Unexpected reserved word '%0'",UnexpectedSuper:"super is only allowed in object methods and classes",UnexpectedToken:"Unexpected token '%0'",UnexpectedTokenUnaryExponentiation:"Illegal expression. Wrap left hand side or entire exponentiation in parentheses.",UnsupportedBind:"Binding should be performed on object property.",UnsupportedDecoratorExport:"A decorated export must export a class declaration",UnsupportedDefaultExport:"Only expressions, functions or classes are allowed as the `default` export.",UnsupportedImport:"import can only be used in import() or import.meta",UnsupportedMetaProperty:"The only valid meta property for %0 is %0.%1",UnsupportedParameterDecorator:"Decorators cannot be used to decorate parameters",UnsupportedPropertyDecorator:"Decorators cannot be used to decorate object literal properties",UnsupportedSuper:"super can only be used with function calls (i.e. super()) or in property accesses (i.e. super.prop or super[prop])",UnterminatedComment:"Unterminated comment",UnterminatedRegExp:"Unterminated regular expression",UnterminatedString:"Unterminated string constant",UnterminatedTemplate:"Unterminated template",VarRedeclaration:"Identifier '%0' has already been declared",YieldBindingIdentifier:"Can not use 'yield' as identifier inside a generator",YieldInParameter:"Yield expression is not allowed in formal parameters",ZeroDigitNumericSeparator:"Numeric separator can not be used after leading 0"});function b(t){return null!=t&&"Property"===t.type&&"init"===t.kind&&!1===t.method}class P{constructor(t,e,s,r){this.token=void 0,this.isExpr=void 0,this.preserveSpace=void 0,this.override=void 0,this.token=t,this.isExpr=!!e,this.preserveSpace=!!s,this.override=r}}const T={braceStatement:new P("{",!1),braceExpression:new P("{",!0),recordExpression:new P("#{",!0),templateQuasi:new P("${",!1),parenStatement:new P("(",!1),parenExpression:new P("(",!0),template:new P("`",!0,!0,(t=>t.readTmplToken())),functionExpression:new P("function",!0),functionStatement:new P("function",!1)};c.parenR.updateContext=c.braceR.updateContext=function(){if(1===this.state.context.length)return void(this.state.exprAllowed=!0);let t=this.state.context.pop();t===T.braceStatement&&"function"===this.curContext().token&&(t=this.state.context.pop()),this.state.exprAllowed=!t.isExpr},c.name.updateContext=function(t){let e=!1;t!==c.dot&&("of"!==this.state.value||this.state.exprAllowed||t===c._function||t===c._class||(e=!0)),this.state.exprAllowed=e,this.state.isIterator&&(this.state.isIterator=!1)},c.braceL.updateContext=function(t){this.state.context.push(this.braceIsBlock(t)?T.braceStatement:T.braceExpression),this.state.exprAllowed=!0},c.dollarBraceL.updateContext=function(){this.state.context.push(T.templateQuasi),this.state.exprAllowed=!0},c.parenL.updateContext=function(t){const e=t===c._if||t===c._for||t===c._with||t===c._while;this.state.context.push(e?T.parenStatement:T.parenExpression),this.state.exprAllowed=!0},c.incDec.updateContext=function(){},c._function.updateContext=c._class.updateContext=function(t){!t.beforeExpr||t===c.semi||t===c._else||t===c._return&&this.hasPrecedingLineBreak()||(t===c.colon||t===c.braceL)&&this.curContext()===T.b_stat?this.state.context.push(T.functionStatement):this.state.context.push(T.functionExpression),this.state.exprAllowed=!1},c.backQuote.updateContext=function(){this.curContext()===T.template?this.state.context.pop():this.state.context.push(T.template),this.state.exprAllowed=!1},c.braceHashL.updateContext=function(){this.state.context.push(T.recordExpression),this.state.exprAllowed=!0};let w="\xaa\xb5\xba\xc0-\xd6\xd8-\xf6\xf8-\u02c1\u02c6-\u02d1\u02e0-\u02e4\u02ec\u02ee\u0370-\u0374\u0376\u0377\u037a-\u037d\u037f\u0386\u0388-\u038a\u038c\u038e-\u03a1\u03a3-\u03f5\u03f7-\u0481\u048a-\u052f\u0531-\u0556\u0559\u0560-\u0588\u05d0-\u05ea\u05ef-\u05f2\u0620-\u064a\u066e\u066f\u0671-\u06d3\u06d5\u06e5\u06e6\u06ee\u06ef\u06fa-\u06fc\u06ff\u0710\u0712-\u072f\u074d-\u07a5\u07b1\u07ca-\u07ea\u07f4\u07f5\u07fa\u0800-\u0815\u081a\u0824\u0828\u0840-\u0858\u0860-\u086a\u08a0-\u08b4\u08b6-\u08c7\u0904-\u0939\u093d\u0950\u0958-\u0961\u0971-\u0980\u0985-\u098c\u098f\u0990\u0993-\u09a8\u09aa-\u09b0\u09b2\u09b6-\u09b9\u09bd\u09ce\u09dc\u09dd\u09df-\u09e1\u09f0\u09f1\u09fc\u0a05-\u0a0a\u0a0f\u0a10\u0a13-\u0a28\u0a2a-\u0a30\u0a32\u0a33\u0a35\u0a36\u0a38\u0a39\u0a59-\u0a5c\u0a5e\u0a72-\u0a74\u0a85-\u0a8d\u0a8f-\u0a91\u0a93-\u0aa8\u0aaa-\u0ab0\u0ab2\u0ab3\u0ab5-\u0ab9\u0abd\u0ad0\u0ae0\u0ae1\u0af9\u0b05-\u0b0c\u0b0f\u0b10\u0b13-\u0b28\u0b2a-\u0b30\u0b32\u0b33\u0b35-\u0b39\u0b3d\u0b5c\u0b5d\u0b5f-\u0b61\u0b71\u0b83\u0b85-\u0b8a\u0b8e-\u0b90\u0b92-\u0b95\u0b99\u0b9a\u0b9c\u0b9e\u0b9f\u0ba3\u0ba4\u0ba8-\u0baa\u0bae-\u0bb9\u0bd0\u0c05-\u0c0c\u0c0e-\u0c10\u0c12-\u0c28\u0c2a-\u0c39\u0c3d\u0c58-\u0c5a\u0c60\u0c61\u0c80\u0c85-\u0c8c\u0c8e-\u0c90\u0c92-\u0ca8\u0caa-\u0cb3\u0cb5-\u0cb9\u0cbd\u0cde\u0ce0\u0ce1\u0cf1\u0cf2\u0d04-\u0d0c\u0d0e-\u0d10\u0d12-\u0d3a\u0d3d\u0d4e\u0d54-\u0d56\u0d5f-\u0d61\u0d7a-\u0d7f\u0d85-\u0d96\u0d9a-\u0db1\u0db3-\u0dbb\u0dbd\u0dc0-\u0dc6\u0e01-\u0e30\u0e32\u0e33\u0e40-\u0e46\u0e81\u0e82\u0e84\u0e86-\u0e8a\u0e8c-\u0ea3\u0ea5\u0ea7-\u0eb0\u0eb2\u0eb3\u0ebd\u0ec0-\u0ec4\u0ec6\u0edc-\u0edf\u0f00\u0f40-\u0f47\u0f49-\u0f6c\u0f88-\u0f8c\u1000-\u102a\u103f\u1050-\u1055\u105a-\u105d\u1061\u1065\u1066\u106e-\u1070\u1075-\u1081\u108e\u10a0-\u10c5\u10c7\u10cd\u10d0-\u10fa\u10fc-\u1248\u124a-\u124d\u1250-\u1256\u1258\u125a-\u125d\u1260-\u1288\u128a-\u128d\u1290-\u12b0\u12b2-\u12b5\u12b8-\u12be\u12c0\u12c2-\u12c5\u12c8-\u12d6\u12d8-\u1310\u1312-\u1315\u1318-\u135a\u1380-\u138f\u13a0-\u13f5\u13f8-\u13fd\u1401-\u166c\u166f-\u167f\u1681-\u169a\u16a0-\u16ea\u16ee-\u16f8\u1700-\u170c\u170e-\u1711\u1720-\u1731\u1740-\u1751\u1760-\u176c\u176e-\u1770\u1780-\u17b3\u17d7\u17dc\u1820-\u1878\u1880-\u18a8\u18aa\u18b0-\u18f5\u1900-\u191e\u1950-\u196d\u1970-\u1974\u1980-\u19ab\u19b0-\u19c9\u1a00-\u1a16\u1a20-\u1a54\u1aa7\u1b05-\u1b33\u1b45-\u1b4b\u1b83-\u1ba0\u1bae\u1baf\u1bba-\u1be5\u1c00-\u1c23\u1c4d-\u1c4f\u1c5a-\u1c7d\u1c80-\u1c88\u1c90-\u1cba\u1cbd-\u1cbf\u1ce9-\u1cec\u1cee-\u1cf3\u1cf5\u1cf6\u1cfa\u1d00-\u1dbf\u1e00-\u1f15\u1f18-\u1f1d\u1f20-\u1f45\u1f48-\u1f4d\u1f50-\u1f57\u1f59\u1f5b\u1f5d\u1f5f-\u1f7d\u1f80-\u1fb4\u1fb6-\u1fbc\u1fbe\u1fc2-\u1fc4\u1fc6-\u1fcc\u1fd0-\u1fd3\u1fd6-\u1fdb\u1fe0-\u1fec\u1ff2-\u1ff4\u1ff6-\u1ffc\u2071\u207f\u2090-\u209c\u2102\u2107\u210a-\u2113\u2115\u2118-\u211d\u2124\u2126\u2128\u212a-\u2139\u213c-\u213f\u2145-\u2149\u214e\u2160-\u2188\u2c00-\u2c2e\u2c30-\u2c5e\u2c60-\u2ce4\u2ceb-\u2cee\u2cf2\u2cf3\u2d00-\u2d25\u2d27\u2d2d\u2d30-\u2d67\u2d6f\u2d80-\u2d96\u2da0-\u2da6\u2da8-\u2dae\u2db0-\u2db6\u2db8-\u2dbe\u2dc0-\u2dc6\u2dc8-\u2dce\u2dd0-\u2dd6\u2dd8-\u2dde\u3005-\u3007\u3021-\u3029\u3031-\u3035\u3038-\u303c\u3041-\u3096\u309b-\u309f\u30a1-\u30fa\u30fc-\u30ff\u3105-\u312f\u3131-\u318e\u31a0-\u31bf\u31f0-\u31ff\u3400-\u4dbf\u4e00-\u9ffc\ua000-\ua48c\ua4d0-\ua4fd\ua500-\ua60c\ua610-\ua61f\ua62a\ua62b\ua640-\ua66e\ua67f-\ua69d\ua6a0-\ua6ef\ua717-\ua71f\ua722-\ua788\ua78b-\ua7bf\ua7c2-\ua7ca\ua7f5-\ua801\ua803-\ua805\ua807-\ua80a\ua80c-\ua822\ua840-\ua873\ua882-\ua8b3\ua8f2-\ua8f7\ua8fb\ua8fd\ua8fe\ua90a-\ua925\ua930-\ua946\ua960-\ua97c\ua984-\ua9b2\ua9cf\ua9e0-\ua9e4\ua9e6-\ua9ef\ua9fa-\ua9fe\uaa00-\uaa28\uaa40-\uaa42\uaa44-\uaa4b\uaa60-\uaa76\uaa7a\uaa7e-\uaaaf\uaab1\uaab5\uaab6\uaab9-\uaabd\uaac0\uaac2\uaadb-\uaadd\uaae0-\uaaea\uaaf2-\uaaf4\uab01-\uab06\uab09-\uab0e\uab11-\uab16\uab20-\uab26\uab28-\uab2e\uab30-\uab5a\uab5c-\uab69\uab70-\uabe2\uac00-\ud7a3\ud7b0-\ud7c6\ud7cb-\ud7fb\uf900-\ufa6d\ufa70-\ufad9\ufb00-\ufb06\ufb13-\ufb17\ufb1d\ufb1f-\ufb28\ufb2a-\ufb36\ufb38-\ufb3c\ufb3e\ufb40\ufb41\ufb43\ufb44\ufb46-\ufbb1\ufbd3-\ufd3d\ufd50-\ufd8f\ufd92-\ufdc7\ufdf0-\ufdfb\ufe70-\ufe74\ufe76-\ufefc\uff21-\uff3a\uff41-\uff5a\uff66-\uffbe\uffc2-\uffc7\uffca-\uffcf\uffd2-\uffd7\uffda-\uffdc",B="\u200c\u200d\xb7\u0300-\u036f\u0387\u0483-\u0487\u0591-\u05bd\u05bf\u05c1\u05c2\u05c4\u05c5\u05c7\u0610-\u061a\u064b-\u0669\u0670\u06d6-\u06dc\u06df-\u06e4\u06e7\u06e8\u06ea-\u06ed\u06f0-\u06f9\u0711\u0730-\u074a\u07a6-\u07b0\u07c0-\u07c9\u07eb-\u07f3\u07fd\u0816-\u0819\u081b-\u0823\u0825-\u0827\u0829-\u082d\u0859-\u085b\u08d3-\u08e1\u08e3-\u0903\u093a-\u093c\u093e-\u094f\u0951-\u0957\u0962\u0963\u0966-\u096f\u0981-\u0983\u09bc\u09be-\u09c4\u09c7\u09c8\u09cb-\u09cd\u09d7\u09e2\u09e3\u09e6-\u09ef\u09fe\u0a01-\u0a03\u0a3c\u0a3e-\u0a42\u0a47\u0a48\u0a4b-\u0a4d\u0a51\u0a66-\u0a71\u0a75\u0a81-\u0a83\u0abc\u0abe-\u0ac5\u0ac7-\u0ac9\u0acb-\u0acd\u0ae2\u0ae3\u0ae6-\u0aef\u0afa-\u0aff\u0b01-\u0b03\u0b3c\u0b3e-\u0b44\u0b47\u0b48\u0b4b-\u0b4d\u0b55-\u0b57\u0b62\u0b63\u0b66-\u0b6f\u0b82\u0bbe-\u0bc2\u0bc6-\u0bc8\u0bca-\u0bcd\u0bd7\u0be6-\u0bef\u0c00-\u0c04\u0c3e-\u0c44\u0c46-\u0c48\u0c4a-\u0c4d\u0c55\u0c56\u0c62\u0c63\u0c66-\u0c6f\u0c81-\u0c83\u0cbc\u0cbe-\u0cc4\u0cc6-\u0cc8\u0cca-\u0ccd\u0cd5\u0cd6\u0ce2\u0ce3\u0ce6-\u0cef\u0d00-\u0d03\u0d3b\u0d3c\u0d3e-\u0d44\u0d46-\u0d48\u0d4a-\u0d4d\u0d57\u0d62\u0d63\u0d66-\u0d6f\u0d81-\u0d83\u0dca\u0dcf-\u0dd4\u0dd6\u0dd8-\u0ddf\u0de6-\u0def\u0df2\u0df3\u0e31\u0e34-\u0e3a\u0e47-\u0e4e\u0e50-\u0e59\u0eb1\u0eb4-\u0ebc\u0ec8-\u0ecd\u0ed0-\u0ed9\u0f18\u0f19\u0f20-\u0f29\u0f35\u0f37\u0f39\u0f3e\u0f3f\u0f71-\u0f84\u0f86\u0f87\u0f8d-\u0f97\u0f99-\u0fbc\u0fc6\u102b-\u103e\u1040-\u1049\u1056-\u1059\u105e-\u1060\u1062-\u1064\u1067-\u106d\u1071-\u1074\u1082-\u108d\u108f-\u109d\u135d-\u135f\u1369-\u1371\u1712-\u1714\u1732-\u1734\u1752\u1753\u1772\u1773\u17b4-\u17d3\u17dd\u17e0-\u17e9\u180b-\u180d\u1810-\u1819\u18a9\u1920-\u192b\u1930-\u193b\u1946-\u194f\u19d0-\u19da\u1a17-\u1a1b\u1a55-\u1a5e\u1a60-\u1a7c\u1a7f-\u1a89\u1a90-\u1a99\u1ab0-\u1abd\u1abf\u1ac0\u1b00-\u1b04\u1b34-\u1b44\u1b50-\u1b59\u1b6b-\u1b73\u1b80-\u1b82\u1ba1-\u1bad\u1bb0-\u1bb9\u1be6-\u1bf3\u1c24-\u1c37\u1c40-\u1c49\u1c50-\u1c59\u1cd0-\u1cd2\u1cd4-\u1ce8\u1ced\u1cf4\u1cf7-\u1cf9\u1dc0-\u1df9\u1dfb-\u1dff\u203f\u2040\u2054\u20d0-\u20dc\u20e1\u20e5-\u20f0\u2cef-\u2cf1\u2d7f\u2de0-\u2dff\u302a-\u302f\u3099\u309a\ua620-\ua629\ua66f\ua674-\ua67d\ua69e\ua69f\ua6f0\ua6f1\ua802\ua806\ua80b\ua823-\ua827\ua82c\ua880\ua881\ua8b4-\ua8c5\ua8d0-\ua8d9\ua8e0-\ua8f1\ua8ff-\ua909\ua926-\ua92d\ua947-\ua953\ua980-\ua983\ua9b3-\ua9c0\ua9d0-\ua9d9\ua9e5\ua9f0-\ua9f9\uaa29-\uaa36\uaa43\uaa4c\uaa4d\uaa50-\uaa59\uaa7b-\uaa7d\uaab0\uaab2-\uaab4\uaab7\uaab8\uaabe\uaabf\uaac1\uaaeb-\uaaef\uaaf5\uaaf6\uabe3-\uabea\uabec\uabed\uabf0-\uabf9\ufb1e\ufe00-\ufe0f\ufe20-\ufe2f\ufe33\ufe34\ufe4d-\ufe4f\uff10-\uff19\uff3f";const S=new RegExp("["+w+"]"),N=new RegExp("["+w+B+"]");w=B=null;const I=[0,11,2,25,2,18,2,1,2,14,3,13,35,122,70,52,268,28,4,48,48,31,14,29,6,37,11,29,3,35,5,7,2,4,43,157,19,35,5,35,5,39,9,51,157,310,10,21,11,7,153,5,3,0,2,43,2,1,4,0,3,22,11,22,10,30,66,18,2,1,11,21,11,25,71,55,7,1,65,0,16,3,2,2,2,28,43,28,4,28,36,7,2,27,28,53,11,21,11,18,14,17,111,72,56,50,14,50,14,35,349,41,7,1,79,28,11,0,9,21,107,20,28,22,13,52,76,44,33,24,27,35,30,0,3,0,9,34,4,0,13,47,15,3,22,0,2,0,36,17,2,24,85,6,2,0,2,3,2,14,2,9,8,46,39,7,3,1,3,21,2,6,2,1,2,4,4,0,19,0,13,4,159,52,19,3,21,2,31,47,21,1,2,0,185,46,42,3,37,47,21,0,60,42,14,0,72,26,230,43,117,63,32,7,3,0,3,7,2,1,2,23,16,0,2,0,95,7,3,38,17,0,2,0,29,0,11,39,8,0,22,0,12,45,20,0,35,56,264,8,2,36,18,0,50,29,113,6,2,1,2,37,22,0,26,5,2,1,2,31,15,0,328,18,190,0,80,921,103,110,18,195,2749,1070,4050,582,8634,568,8,30,114,29,19,47,17,3,32,20,6,18,689,63,129,74,6,0,67,12,65,1,2,0,29,6135,9,1237,43,8,8952,286,50,2,18,3,9,395,2309,106,6,12,4,8,8,9,5991,84,2,70,2,1,3,0,3,1,3,3,2,11,2,0,2,6,2,64,2,3,3,7,2,6,2,27,2,3,2,4,2,0,4,6,2,339,3,24,2,24,2,30,2,24,2,30,2,24,2,30,2,24,2,30,2,24,2,7,2357,44,11,6,17,0,370,43,1301,196,60,67,8,0,1205,3,2,26,2,1,2,0,3,0,2,9,2,3,2,0,2,0,7,0,5,0,2,0,2,0,2,2,2,1,2,0,3,0,2,0,2,0,2,0,2,0,2,1,2,0,3,3,2,6,2,3,2,3,2,0,2,9,2,16,6,2,2,4,2,16,4421,42717,35,4148,12,221,3,5761,15,7472,3104,541,1507,4938],v=[509,0,227,0,150,4,294,9,1368,2,2,1,6,3,41,2,5,0,166,1,574,3,9,9,370,1,154,10,176,2,54,14,32,9,16,3,46,10,54,9,7,2,37,13,2,9,6,1,45,0,13,2,49,13,9,3,2,11,83,11,7,0,161,11,6,9,7,3,56,1,2,6,3,1,3,2,10,0,11,1,3,6,4,4,193,17,10,9,5,0,82,19,13,9,214,6,3,8,28,1,83,16,16,9,82,12,9,9,84,14,5,9,243,14,166,9,71,5,2,1,3,3,2,0,2,1,13,9,120,6,3,6,4,0,29,9,41,6,2,3,9,0,10,10,47,15,406,7,2,7,17,9,57,21,2,13,123,5,4,0,2,1,2,6,2,0,9,9,49,4,2,1,2,4,9,9,330,3,19306,9,135,4,60,6,26,9,1014,0,2,54,8,3,82,0,12,1,19628,1,5319,4,4,5,9,7,3,6,31,3,149,2,1418,49,513,54,5,49,9,0,15,0,23,4,2,14,1361,6,2,16,3,6,2,1,2,4,262,6,10,9,419,13,1495,6,110,6,6,9,4759,9,787719,239];function k(t,e){let s=65536;for(let r=0,i=e.length;r<i;r+=2){if(s+=e[r],s>t)return!1;if(s+=e[r+1],s>=t)return!0}return!1}function L(t){return t<65?36===t:t<=90||(t<97?95===t:t<=122||(t<=65535?t>=170&&S.test(String.fromCharCode(t)):k(t,I)))}function O(t){return t<48?36===t:t<58||!(t<65)&&(t<=90||(t<97?95===t:t<=122||(t<=65535?t>=170&&N.test(String.fromCharCode(t)):k(t,I)||k(t,v))))}const M=["implements","interface","let","package","private","protected","public","static","yield"],R=["eval","arguments"],_=new Set(["break","case","catch","continue","debugger","default","do","else","finally","for","function","if","return","switch","throw","try","var","const","while","with","new","this","super","class","extends","export","import","null","true","false","in","instanceof","typeof","void","delete"]),j=new Set(M),U=new Set(R);function q(t,e){return e&&"await"===t||"enum"===t}function V(t,e){return q(t,e)||j.has(t)}function z(t){return U.has(t)}function H(t,e){return V(t,e)||z(t)}function W(t){return _.has(t)}const G=/^in(stanceof)?$/;const X=new Set(["_","any","bool","boolean","empty","extends","false","interface","mixed","null","number","static","string","true","typeof","void"]),K=Object.freeze({AmbiguousConditionalArrow:"Ambiguous expression: wrap the arrow functions in parentheses to disambiguate.",AmbiguousDeclareModuleKind:"Found both `declare module.exports` and `declare export` in the same module. Modules can only have 1 since they are either an ES module or they are a CommonJS module",AssignReservedType:"Cannot overwrite reserved type %0",DeclareClassElement:"The `declare` modifier can only appear on class fields.",DeclareClassFieldInitializer:"Initializers are not allowed in fields with the `declare` modifier.",DuplicateDeclareModuleExports:"Duplicate `declare module.exports` statement",EnumBooleanMemberNotInitialized:"Boolean enum members need to be initialized. Use either `%0 = true,` or `%0 = false,` in enum `%1`.",EnumDuplicateMemberName:"Enum member names need to be unique, but the name `%0` has already been used before in enum `%1`.",EnumInconsistentMemberValues:"Enum `%0` has inconsistent member initializers. Either use no initializers, or consistently use literals (either booleans, numbers, or strings) for all member initializers.",EnumInvalidExplicitType:"Enum type `%1` is not valid. Use one of `boolean`, `number`, `string`, or `symbol` in enum `%0`.",EnumInvalidExplicitTypeUnknownSupplied:"Supplied enum type is not valid. Use one of `boolean`, `number`, `string`, or `symbol` in enum `%0`.",EnumInvalidMemberInitializerPrimaryType:"Enum `%0` has type `%2`, so the initializer of `%1` needs to be a %2 literal.",EnumInvalidMemberInitializerSymbolType:"Symbol enum members cannot be initialized. Use `%1,` in enum `%0`.",EnumInvalidMemberInitializerUnknownType:"The enum member initializer for `%1` needs to be a literal (either a boolean, number, or string) in enum `%0`.",EnumInvalidMemberName:"Enum member names cannot start with lowercase 'a' through 'z'. Instead of using `%0`, consider using `%1`, in enum `%2`.",EnumNumberMemberNotInitialized:"Number enum members need to be initialized, e.g. `%1 = 1` in enum `%0`.",EnumStringMemberInconsistentlyInitailized:"String enum members need to consistently either all use initializers, or use no initializers, in enum `%0`.",ImportTypeShorthandOnlyInPureImport:"The `type` and `typeof` keywords on named imports can only be used on regular `import` statements. It cannot be used with `import type` or `import typeof` statements",InexactInsideExact:"Explicit inexact syntax cannot appear inside an explicit exact object type",InexactInsideNonObject:"Explicit inexact syntax cannot appear in class or interface definitions",InexactVariance:"Explicit inexact syntax cannot have variance",InvalidNonTypeImportInDeclareModule:"Imports within a `declare module` body must always be `import type` or `import typeof`",MissingTypeParamDefault:"Type parameter declaration needs a default, since a preceding type parameter declaration has a default.",NestedDeclareModule:"`declare module` cannot be used inside another `declare module`",NestedFlowComment:"Cannot have a flow comment inside another flow comment",OptionalBindingPattern:"A binding pattern parameter cannot be optional in an implementation signature.",SpreadVariance:"Spread properties cannot have variance",TypeBeforeInitializer:"Type annotations must come before default assignments, e.g. instead of `age = 25: number` use `age: number = 25`",TypeCastInPattern:"The type cast expression is expected to be wrapped with parenthesis",UnexpectedExplicitInexactInObject:"Explicit inexact syntax must appear at the end of an inexact object",UnexpectedReservedType:"Unexpected reserved type %0",UnexpectedReservedUnderscore:"`_` is only allowed as a type argument to call or new",UnexpectedSpaceBetweenModuloChecks:"Spaces between `%` and `checks` are not allowed here.",UnexpectedSpreadType:"Spread operator cannot appear in class or interface definitions",UnexpectedSubtractionOperand:'Unexpected token, expected "number" or "bigint"',UnexpectedTokenAfterTypeParameter:"Expected an arrow function after this type parameter declaration",UnexpectedTypeParameterBeforeAsyncArrowFunction:"Type parameters must come after the async keyword, e.g. instead of `<T> async () => {}`, use `async <T>() => {}`",UnsupportedDeclareExportKind:"`declare export %0` is not supported. Use `%1` instead",UnsupportedStatementInDeclareModule:"Only declares and type imports are allowed inside declare module",UnterminatedFlowComment:"Unterminated flow-comment"});function J(t){return"type"===t.importKind||"typeof"===t.importKind}function $(t){return(t.type===c.name||!!t.type.keyword)&&"from"!==t.value}const Y={const:"declare export var",let:"declare export var",type:"export type",interface:"export interface"};const Q=/\*?\s*@((?:no)?flow)\b/;const Z={quot:'"',amp:"&",apos:"'",lt:"<",gt:">",nbsp:"\xa0",iexcl:"\xa1",cent:"\xa2",pound:"\xa3",curren:"\xa4",yen:"\xa5",brvbar:"\xa6",sect:"\xa7",uml:"\xa8",copy:"\xa9",ordf:"\xaa",laquo:"\xab",not:"\xac",shy:"\xad",reg:"\xae",macr:"\xaf",deg:"\xb0",plusmn:"\xb1",sup2:"\xb2",sup3:"\xb3",acute:"\xb4",micro:"\xb5",para:"\xb6",middot:"\xb7",cedil:"\xb8",sup1:"\xb9",ordm:"\xba",raquo:"\xbb",frac14:"\xbc",frac12:"\xbd",frac34:"\xbe",iquest:"\xbf",Agrave:"\xc0",Aacute:"\xc1",Acirc:"\xc2",Atilde:"\xc3",Auml:"\xc4",Aring:"\xc5",AElig:"\xc6",Ccedil:"\xc7",Egrave:"\xc8",Eacute:"\xc9",Ecirc:"\xca",Euml:"\xcb",Igrave:"\xcc",Iacute:"\xcd",Icirc:"\xce",Iuml:"\xcf",ETH:"\xd0",Ntilde:"\xd1",Ograve:"\xd2",Oacute:"\xd3",Ocirc:"\xd4",Otilde:"\xd5",Ouml:"\xd6",times:"\xd7",Oslash:"\xd8",Ugrave:"\xd9",Uacute:"\xda",Ucirc:"\xdb",Uuml:"\xdc",Yacute:"\xdd",THORN:"\xde",szlig:"\xdf",agrave:"\xe0",aacute:"\xe1",acirc:"\xe2",atilde:"\xe3",auml:"\xe4",aring:"\xe5",aelig:"\xe6",ccedil:"\xe7",egrave:"\xe8",eacute:"\xe9",ecirc:"\xea",euml:"\xeb",igrave:"\xec",iacute:"\xed",icirc:"\xee",iuml:"\xef",eth:"\xf0",ntilde:"\xf1",ograve:"\xf2",oacute:"\xf3",ocirc:"\xf4",otilde:"\xf5",ouml:"\xf6",divide:"\xf7",oslash:"\xf8",ugrave:"\xf9",uacute:"\xfa",ucirc:"\xfb",uuml:"\xfc",yacute:"\xfd",thorn:"\xfe",yuml:"\xff",OElig:"\u0152",oelig:"\u0153",Scaron:"\u0160",scaron:"\u0161",Yuml:"\u0178",fnof:"\u0192",circ:"\u02c6",tilde:"\u02dc",Alpha:"\u0391",Beta:"\u0392",Gamma:"\u0393",Delta:"\u0394",Epsilon:"\u0395",Zeta:"\u0396",Eta:"\u0397",Theta:"\u0398",Iota:"\u0399",Kappa:"\u039a",Lambda:"\u039b",Mu:"\u039c",Nu:"\u039d",Xi:"\u039e",Omicron:"\u039f",Pi:"\u03a0",Rho:"\u03a1",Sigma:"\u03a3",Tau:"\u03a4",Upsilon:"\u03a5",Phi:"\u03a6",Chi:"\u03a7",Psi:"\u03a8",Omega:"\u03a9",alpha:"\u03b1",beta:"\u03b2",gamma:"\u03b3",delta:"\u03b4",epsilon:"\u03b5",zeta:"\u03b6",eta:"\u03b7",theta:"\u03b8",iota:"\u03b9",kappa:"\u03ba",lambda:"\u03bb",mu:"\u03bc",nu:"\u03bd",xi:"\u03be",omicron:"\u03bf",pi:"\u03c0",rho:"\u03c1",sigmaf:"\u03c2",sigma:"\u03c3",tau:"\u03c4",upsilon:"\u03c5",phi:"\u03c6",chi:"\u03c7",psi:"\u03c8",omega:"\u03c9",thetasym:"\u03d1",upsih:"\u03d2",piv:"\u03d6",ensp:"\u2002",emsp:"\u2003",thinsp:"\u2009",zwnj:"\u200c",zwj:"\u200d",lrm:"\u200e",rlm:"\u200f",ndash:"\u2013",mdash:"\u2014",lsquo:"\u2018",rsquo:"\u2019",sbquo:"\u201a",ldquo:"\u201c",rdquo:"\u201d",bdquo:"\u201e",dagger:"\u2020",Dagger:"\u2021",bull:"\u2022",hellip:"\u2026",permil:"\u2030",prime:"\u2032",Prime:"\u2033",lsaquo:"\u2039",rsaquo:"\u203a",oline:"\u203e",frasl:"\u2044",euro:"\u20ac",image:"\u2111",weierp:"\u2118",real:"\u211c",trade:"\u2122",alefsym:"\u2135",larr:"\u2190",uarr:"\u2191",rarr:"\u2192",darr:"\u2193",harr:"\u2194",crarr:"\u21b5",lArr:"\u21d0",uArr:"\u21d1",rArr:"\u21d2",dArr:"\u21d3",hArr:"\u21d4",forall:"\u2200",part:"\u2202",exist:"\u2203",empty:"\u2205",nabla:"\u2207",isin:"\u2208",notin:"\u2209",ni:"\u220b",prod:"\u220f",sum:"\u2211",minus:"\u2212",lowast:"\u2217",radic:"\u221a",prop:"\u221d",infin:"\u221e",ang:"\u2220",and:"\u2227",or:"\u2228",cap:"\u2229",cup:"\u222a",int:"\u222b",there4:"\u2234",sim:"\u223c",cong:"\u2245",asymp:"\u2248",ne:"\u2260",equiv:"\u2261",le:"\u2264",ge:"\u2265",sub:"\u2282",sup:"\u2283",nsub:"\u2284",sube:"\u2286",supe:"\u2287",oplus:"\u2295",otimes:"\u2297",perp:"\u22a5",sdot:"\u22c5",lceil:"\u2308",rceil:"\u2309",lfloor:"\u230a",rfloor:"\u230b",lang:"\u2329",rang:"\u232a",loz:"\u25ca",spades:"\u2660",clubs:"\u2663",hearts:"\u2665",diams:"\u2666"},tt=/^[\da-fA-F]+$/,et=/^\d+$/,st=Object.freeze({AttributeIsEmpty:"JSX attributes must only be assigned a non-empty expression",MissingClosingTagFragment:"Expected corresponding JSX closing tag for <>",MissingClosingTagElement:"Expected corresponding JSX closing tag for <%0>",UnsupportedJsxValue:"JSX value should be either an expression or a quoted JSX text",UnterminatedJsxContent:"Unterminated JSX contents",UnwrappedAdjacentJSXElements:"Adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment <>...</>?"});function rt(t){return!!t&&("JSXOpeningFragment"===t.type||"JSXClosingFragment"===t.type)}function it(t){if("JSXIdentifier"===t.type)return t.name;if("JSXNamespacedName"===t.type)return t.namespace.name+":"+t.name.name;if("JSXMemberExpression"===t.type)return it(t.object)+"."+it(t.property);throw new Error("Node had unexpected type: "+t.type)}T.j_oTag=new P("<tag",!1),T.j_cTag=new P("</tag",!1),T.j_expr=new P("<tag>...</tag>",!0,!0),c.jsxName=new a("jsxName"),c.jsxText=new a("jsxText",{beforeExpr:!0}),c.jsxTagStart=new a("jsxTagStart",{startsExpr:!0}),c.jsxTagEnd=new a("jsxTagEnd"),c.jsxTagStart.updateContext=function(){this.state.context.push(T.j_expr),this.state.context.push(T.j_oTag),this.state.exprAllowed=!1},c.jsxTagEnd.updateContext=function(t){const e=this.state.context.pop();e===T.j_oTag&&t===c.slash||e===T.j_cTag?(this.state.context.pop(),this.state.exprAllowed=this.curContext()===T.j_expr):this.state.exprAllowed=!0};class nt{constructor(t){this.flags=void 0,this.var=[],this.lexical=[],this.functions=[],this.flags=t}}class at{constructor(t,e){this.scopeStack=[],this.undefinedExports=new Map,this.undefinedPrivateNames=new Map,this.raise=t,this.inModule=e}get inFunction(){return(2&this.currentVarScope().flags)>0}get allowSuper(){return(16&this.currentThisScope().flags)>0}get allowDirectSuper(){return(32&this.currentThisScope().flags)>0}get inClass(){return(64&this.currentThisScope().flags)>0}get inNonArrowFunction(){return(2&this.currentThisScope().flags)>0}get treatFunctionsAsVar(){return this.treatFunctionsAsVarInScope(this.currentScope())}createScope(t){return new nt(t)}enter(t){this.scopeStack.push(this.createScope(t))}exit(){this.scopeStack.pop()}treatFunctionsAsVarInScope(t){return!!(2&t.flags||!this.inModule&&1&t.flags)}declareName(t,e,s){let r=this.currentScope();if(8&e||16&e)this.checkRedeclarationInScope(r,t,e,s),16&e?r.functions.push(t):r.lexical.push(t),8&e&&this.maybeExportDefined(r,t);else if(4&e)for(let i=this.scopeStack.length-1;i>=0&&(r=this.scopeStack[i],this.checkRedeclarationInScope(r,t,e,s),r.var.push(t),this.maybeExportDefined(r,t),!(131&r.flags));--i);this.inModule&&1&r.flags&&this.undefinedExports.delete(t)}maybeExportDefined(t,e){this.inModule&&1&t.flags&&this.undefinedExports.delete(e)}checkRedeclarationInScope(t,e,s,r){this.isRedeclaredInScope(t,e,s)&&this.raise(r,g.VarRedeclaration,e)}isRedeclaredInScope(t,e,s){return!!(1&s)&&(8&s?t.lexical.indexOf(e)>-1||t.functions.indexOf(e)>-1||t.var.indexOf(e)>-1:16&s?t.lexical.indexOf(e)>-1||!this.treatFunctionsAsVarInScope(t)&&t.var.indexOf(e)>-1:t.lexical.indexOf(e)>-1&&!(8&t.flags&&t.lexical[0]===e)||!this.treatFunctionsAsVarInScope(t)&&t.functions.indexOf(e)>-1)}checkLocalExport(t){-1===this.scopeStack[0].lexical.indexOf(t.name)&&-1===this.scopeStack[0].var.indexOf(t.name)&&-1===this.scopeStack[0].functions.indexOf(t.name)&&this.undefinedExports.set(t.name,t.start)}currentScope(){return this.scopeStack[this.scopeStack.length-1]}currentVarScope(){for(let t=this.scopeStack.length-1;;t--){const e=this.scopeStack[t];if(131&e.flags)return e}}currentThisScope(){for(let t=this.scopeStack.length-1;;t--){const e=this.scopeStack[t];if((131&e.flags||64&e.flags)&&!(4&e.flags))return e}}}class ot extends nt{constructor(...t){super(...t),this.types=[],this.enums=[],this.constEnums=[],this.classes=[],this.exportOnlyBindings=[]}}class ut extends at{createScope(t){return new ot(t)}declareName(t,e,s){const r=this.currentScope();if(e&d)return this.maybeExportDefined(r,t),void r.exportOnlyBindings.push(t);super.declareName(...arguments),2&e&&(1&e||(this.checkRedeclarationInScope(r,t,e,s),this.maybeExportDefined(r,t)),r.types.push(t)),256&e&&r.enums.push(t),512&e&&r.constEnums.push(t),e&l&&r.classes.push(t)}isRedeclaredInScope(t,e,s){if(t.enums.indexOf(e)>-1){if(256&s){return!!(512&s)!==t.constEnums.indexOf(e)>-1}return!0}return s&l&&t.classes.indexOf(e)>-1?t.lexical.indexOf(e)>-1&&!!(1&s):!!(2&s&&t.types.indexOf(e)>-1)||super.isRedeclaredInScope(...arguments)}checkLocalExport(t){-1===this.scopeStack[0].types.indexOf(t.name)&&-1===this.scopeStack[0].exportOnlyBindings.indexOf(t.name)&&super.checkLocalExport(t)}}class ht{constructor(){this.stacks=[]}enter(t){this.stacks.push(t)}exit(){this.stacks.pop()}currentFlags(){return this.stacks[this.stacks.length-1]}get hasAwait(){return(2&this.currentFlags())>0}get hasYield(){return(1&this.currentFlags())>0}get hasReturn(){return(4&this.currentFlags())>0}get hasIn(){return(8&this.currentFlags())>0}}function ct(t,e){return(t?2:0)|(e?1:0)}function pt(t){if(null==t)throw new Error("Unexpected ".concat(t," value."));return t}function lt(t){if(!t)throw new Error("Assert fail")}const dt=Object.freeze({ClassMethodHasDeclare:"Class methods cannot have the 'declare' modifier",ClassMethodHasReadonly:"Class methods cannot have the 'readonly' modifier",ConstructorHasTypeParameters:"Type parameters cannot appear on a constructor declaration.",DeclareClassFieldHasInitializer:"Initializers are not allowed in ambient contexts.",DeclareFunctionHasImplementation:"An implementation cannot be declared in ambient contexts.",DuplicateModifier:"Duplicate modifier: '%0'",EmptyHeritageClauseType:"'%0' list cannot be empty.",EmptyTypeArguments:"Type argument list cannot be empty.",EmptyTypeParameters:"Type parameter list cannot be empty.",IndexSignatureHasAbstract:"Index signatures cannot have the 'abstract' modifier",IndexSignatureHasAccessibility:"Index signatures cannot have an accessibility modifier ('%0')",IndexSignatureHasStatic:"Index signatures cannot have the 'static' modifier",IndexSignatureHasDeclare:"Index signatures cannot have the 'declare' modifier",InvalidTupleMemberLabel:"Tuple members must be labeled with a simple identifier.",MixedLabeledAndUnlabeledElements:"Tuple members must all have names or all not have names.",OptionalTypeBeforeRequired:"A required element cannot follow an optional element.",PatternIsOptional:"A binding pattern parameter cannot be optional in an implementation signature.",PrivateElementHasAbstract:"Private elements cannot have the 'abstract' modifier.",PrivateElementHasAccessibility:"Private elements cannot have an accessibility modifier ('%0')",TypeAnnotationAfterAssign:"Type annotations must come before default assignments, e.g. instead of `age = 25: number` use `age: number = 25`",UnexpectedParameterModifier:"A parameter property is only allowed in a constructor implementation.",UnexpectedReadonly:"'readonly' type modifier is only permitted on array and tuple literal types.",UnexpectedTypeAnnotation:"Did not expect a type annotation here.",UnexpectedTypeCastInParameter:"Unexpected type cast in parameter position.",UnsupportedImportTypeArgument:"Argument in a type import must be a string literal",UnsupportedParameterPropertyKind:"A parameter property may not be declared using a binding pattern.",UnsupportedSignatureParameterKind:"Name in a signature must be an Identifier, ObjectPattern or ArrayPattern, instead got %0"});c.placeholder=new a("%%",{startsExpr:!0});function Dt(t,e){return t.some((t=>Array.isArray(t)?t[0]===e:t===e))}function mt(t,e,s){const r=t.find((t=>Array.isArray(t)?t[0]===e:t===e));return r&&Array.isArray(r)?r[1][s]:null}const ft=["minimal","smart","fsharp"],yt=["hash","bar"];const Et={estree:t=>class extends t{estreeParseRegExpLiteral({pattern:t,flags:e}){let s=null;try{s=new RegExp(t,e)}catch(t){}const r=this.estreeParseLiteral(s);return r.regex={pattern:t,flags:e},r}estreeParseBigIntLiteral(t){const e="undefined"!=typeof BigInt?BigInt(t):null,s=this.estreeParseLiteral(e);return s.bigint=String(s.value||t),s}estreeParseDecimalLiteral(t){const e=this.estreeParseLiteral(null);return e.decimal=String(e.value||t),e}estreeParseLiteral(t){return this.parseLiteral(t,"Literal")}directiveToStmt(t){const e=t.value,s=this.startNodeAt(t.start,t.loc.start),r=this.startNodeAt(e.start,e.loc.start);return r.value=e.value,r.raw=e.extra.raw,s.expression=this.finishNodeAt(r,"Literal",e.end,e.loc.end),s.directive=e.extra.raw.slice(1,-1),this.finishNodeAt(s,"ExpressionStatement",t.end,t.loc.end)}initFunction(t,e){super.initFunction(t,e),t.expression=!1}checkDeclaration(t){b(t)?this.checkDeclaration(t.value):super.checkDeclaration(t)}getObjectOrClassMethodParams(t){return t.value.params}checkLVal(t,e=64,s,r,i){switch(t.type){case"ObjectPattern":t.properties.forEach((t=>{this.checkLVal("Property"===t.type?t.value:t,e,s,"object destructuring pattern",i)}));break;default:super.checkLVal(t,e,s,r,i)}}checkProto(t,e,s,r){t.method||super.checkProto(t,e,s,r)}isValidDirective(t){var e;return"ExpressionStatement"===t.type&&"Literal"===t.expression.type&&"string"==typeof t.expression.value&&!(null==(e=t.expression.extra)?void 0:e.parenthesized)}stmtToDirective(t){const e=super.stmtToDirective(t),s=t.expression.value;return e.value.value=s,e}parseBlockBody(t,e,s,r){super.parseBlockBody(t,e,s,r);const i=t.directives.map((t=>this.directiveToStmt(t)));t.body=i.concat(t.body),delete t.directives}pushClassMethod(t,e,s,r,i,n){this.parseMethod(e,s,r,i,n,"ClassMethod",!0),e.typeParameters&&(e.value.typeParameters=e.typeParameters,delete e.typeParameters),t.body.push(e)}parseExprAtom(t){switch(this.state.type){case c.num:case c.string:return this.estreeParseLiteral(this.state.value);case c.regexp:return this.estreeParseRegExpLiteral(this.state.value);case c.bigint:return this.estreeParseBigIntLiteral(this.state.value);case c.decimal:return this.estreeParseDecimalLiteral(this.state.value);case c._null:return this.estreeParseLiteral(null);case c._true:return this.estreeParseLiteral(!0);case c._false:return this.estreeParseLiteral(!1);default:return super.parseExprAtom(t)}}parseLiteral(t,e,s,r){const i=super.parseLiteral(t,e,s,r);return i.raw=i.extra.raw,delete i.extra,i}parseFunctionBody(t,e,s=!1){super.parseFunctionBody(t,e,s),t.expression="BlockStatement"!==t.body.type}parseMethod(t,e,s,r,i,n,a=!1){let o=this.startNode();return o.kind=t.kind,o=super.parseMethod(o,e,s,r,i,n,a),o.type="FunctionExpression",delete o.kind,t.value=o,n="ClassMethod"===n?"MethodDefinition":n,this.finishNode(t,n)}parseObjectMethod(t,e,s,r,i){const n=super.parseObjectMethod(t,e,s,r,i);return n&&(n.type="Property","method"===n.kind&&(n.kind="init"),n.shorthand=!1),n}parseObjectProperty(t,e,s,r,i){const n=super.parseObjectProperty(t,e,s,r,i);return n&&(n.kind="init",n.type="Property"),n}toAssignable(t){return b(t)?(this.toAssignable(t.value),t):super.toAssignable(t)}toAssignableObjectExpressionProp(t,e){if("get"===t.kind||"set"===t.kind)throw this.raise(t.key.start,g.PatternHasAccessor);if(t.method)throw this.raise(t.key.start,g.PatternHasMethod);super.toAssignableObjectExpressionProp(t,e)}finishCallExpression(t,e){return super.finishCallExpression(t,e),"Import"===t.callee.type&&(t.type="ImportExpression",t.source=t.arguments[0],delete t.arguments,delete t.callee),t}toReferencedArguments(t){"ImportExpression"!==t.type&&super.toReferencedArguments(t)}parseExport(t){switch(super.parseExport(t),t.type){case"ExportAllDeclaration":t.exported=null;break;case"ExportNamedDeclaration":1===t.specifiers.length&&"ExportNamespaceSpecifier"===t.specifiers[0].type&&(t.type="ExportAllDeclaration",t.exported=t.specifiers[0].exported,delete t.specifiers)}return t}parseSubscript(t,e,s,r,i){const n=super.parseSubscript(t,e,s,r,i);if(i.optionalChainMember){if("OptionalMemberExpression"!==n.type&&"OptionalCallExpression"!==n.type||(n.type=n.type.substring(8)),i.stop){const t=this.startNodeAtNode(n);return t.expression=n,this.finishNode(t,"ChainExpression")}}else"MemberExpression"!==n.type&&"CallExpression"!==n.type||(n.optional=!1);return n}},jsx:t=>class extends t{jsxReadToken(){let t="",e=this.state.pos;for(;;){if(this.state.pos>=this.length)throw this.raise(this.state.start,st.UnterminatedJsxContent);const s=this.input.charCodeAt(this.state.pos);switch(s){case 60:case 123:return this.state.pos===this.state.start?60===s&&this.state.exprAllowed?(++this.state.pos,this.finishToken(c.jsxTagStart)):super.getTokenFromCode(s):(t+=this.input.slice(e,this.state.pos),this.finishToken(c.jsxText,t));case 38:t+=this.input.slice(e,this.state.pos),t+=this.jsxReadEntity(),e=this.state.pos;break;default:y(s)?(t+=this.input.slice(e,this.state.pos),t+=this.jsxReadNewLine(!0),e=this.state.pos):++this.state.pos}}}jsxReadNewLine(t){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos);let s;return++this.state.pos,13===e&&10===this.input.charCodeAt(this.state.pos)?(++this.state.pos,s=t?"\n":"\r\n"):s=String.fromCharCode(e),++this.state.curLine,this.state.lineStart=this.state.pos,s}jsxReadString(t){let e="",s=++this.state.pos;for(;;){if(this.state.pos>=this.length)throw this.raise(this.state.start,g.UnterminatedString);const r=this.input.charCodeAt(this.state.pos);if(r===t)break;38===r?(e+=this.input.slice(s,this.state.pos),e+=this.jsxReadEntity(),s=this.state.pos):y(r)?(e+=this.input.slice(s,this.state.pos),e+=this.jsxReadNewLine(!1),s=this.state.pos):++this.state.pos}return e+=this.input.slice(s,this.state.pos++),this.finishToken(c.string,e)}jsxReadEntity(){let t,e="",s=0,r=this.input[this.state.pos];const i=++this.state.pos;for(;this.state.pos<this.length&&s++<10;){if(r=this.input[this.state.pos++],";"===r){"#"===e[0]?"x"===e[1]?(e=e.substr(2),tt.test(e)&&(t=String.fromCodePoint(parseInt(e,16)))):(e=e.substr(1),et.test(e)&&(t=String.fromCodePoint(parseInt(e,10)))):t=Z[e];break}e+=r}return t||(this.state.pos=i,"&")}jsxReadWord(){let t;const e=this.state.pos;do{t=this.input.charCodeAt(++this.state.pos)}while(O(t)||45===t);return this.finishToken(c.jsxName,this.input.slice(e,this.state.pos))}jsxParseIdentifier(){const t=this.startNode();return this.match(c.jsxName)?t.name=this.state.value:this.state.type.keyword?t.name=this.state.type.keyword:this.unexpected(),this.next(),this.finishNode(t,"JSXIdentifier")}jsxParseNamespacedName(){const t=this.state.start,e=this.state.startLoc,s=this.jsxParseIdentifier();if(!this.eat(c.colon))return s;const r=this.startNodeAt(t,e);return r.namespace=s,r.name=this.jsxParseIdentifier(),this.finishNode(r,"JSXNamespacedName")}jsxParseElementName(){const t=this.state.start,e=this.state.startLoc;let s=this.jsxParseNamespacedName();if("JSXNamespacedName"===s.type)return s;for(;this.eat(c.dot);){const r=this.startNodeAt(t,e);r.object=s,r.property=this.jsxParseIdentifier(),s=this.finishNode(r,"JSXMemberExpression")}return s}jsxParseAttributeValue(){let t;switch(this.state.type){case c.braceL:return t=this.startNode(),this.next(),t=this.jsxParseExpressionContainer(t),"JSXEmptyExpression"===t.expression.type&&this.raise(t.start,st.AttributeIsEmpty),t;case c.jsxTagStart:case c.string:return this.parseExprAtom();default:throw this.raise(this.state.start,st.UnsupportedJsxValue)}}jsxParseEmptyExpression(){const t=this.startNodeAt(this.state.lastTokEnd,this.state.lastTokEndLoc);return this.finishNodeAt(t,"JSXEmptyExpression",this.state.start,this.state.startLoc)}jsxParseSpreadChild(t){return this.next(),t.expression=this.parseExpression(),this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"JSXSpreadChild")}jsxParseExpressionContainer(t){return this.match(c.braceR)?t.expression=this.jsxParseEmptyExpression():t.expression=this.parseExpression(),this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"JSXExpressionContainer")}jsxParseAttribute(){const t=this.startNode();return this.eat(c.braceL)?(this.expect(c.ellipsis),t.argument=this.parseMaybeAssignAllowIn(),this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"JSXSpreadAttribute")):(t.name=this.jsxParseNamespacedName(),t.value=this.eat(c.eq)?this.jsxParseAttributeValue():null,this.finishNode(t,"JSXAttribute"))}jsxParseOpeningElementAt(t,e){const s=this.startNodeAt(t,e);return this.match(c.jsxTagEnd)?(this.expect(c.jsxTagEnd),this.finishNode(s,"JSXOpeningFragment")):(s.name=this.jsxParseElementName(),this.jsxParseOpeningElementAfterName(s))}jsxParseOpeningElementAfterName(t){const e=[];for(;!this.match(c.slash)&&!this.match(c.jsxTagEnd);)e.push(this.jsxParseAttribute());return t.attributes=e,t.selfClosing=this.eat(c.slash),this.expect(c.jsxTagEnd),this.finishNode(t,"JSXOpeningElement")}jsxParseClosingElementAt(t,e){const s=this.startNodeAt(t,e);return this.match(c.jsxTagEnd)?(this.expect(c.jsxTagEnd),this.finishNode(s,"JSXClosingFragment")):(s.name=this.jsxParseElementName(),this.expect(c.jsxTagEnd),this.finishNode(s,"JSXClosingElement"))}jsxParseElementAt(t,e){const s=this.startNodeAt(t,e),r=[],i=this.jsxParseOpeningElementAt(t,e);let n=null;if(!i.selfClosing){t:for(;;)switch(this.state.type){case c.jsxTagStart:if(t=this.state.start,e=this.state.startLoc,this.next(),this.eat(c.slash)){n=this.jsxParseClosingElementAt(t,e);break t}r.push(this.jsxParseElementAt(t,e));break;case c.jsxText:r.push(this.parseExprAtom());break;case c.braceL:{const t=this.startNode();this.next(),this.match(c.ellipsis)?r.push(this.jsxParseSpreadChild(t)):r.push(this.jsxParseExpressionContainer(t));break}default:throw this.unexpected()}rt(i)&&!rt(n)?this.raise(n.start,st.MissingClosingTagFragment):!rt(i)&&rt(n)?this.raise(n.start,st.MissingClosingTagElement,it(i.name)):rt(i)||rt(n)||it(n.name)!==it(i.name)&&this.raise(n.start,st.MissingClosingTagElement,it(i.name))}if(rt(i)?(s.openingFragment=i,s.closingFragment=n):(s.openingElement=i,s.closingElement=n),s.children=r,this.isRelational("<"))throw this.raise(this.state.start,st.UnwrappedAdjacentJSXElements);return rt(i)?this.finishNode(s,"JSXFragment"):this.finishNode(s,"JSXElement")}jsxParseElement(){const t=this.state.start,e=this.state.startLoc;return this.next(),this.jsxParseElementAt(t,e)}parseExprAtom(t){return this.match(c.jsxText)?this.parseLiteral(this.state.value,"JSXText"):this.match(c.jsxTagStart)?this.jsxParseElement():this.isRelational("<")&&33!==this.input.charCodeAt(this.state.pos)?(this.finishToken(c.jsxTagStart),this.jsxParseElement()):super.parseExprAtom(t)}getTokenFromCode(t){if(this.state.inPropertyName)return super.getTokenFromCode(t);const e=this.curContext();if(e===T.j_expr)return this.jsxReadToken();if(e===T.j_oTag||e===T.j_cTag){if(L(t))return this.jsxReadWord();if(62===t)return++this.state.pos,this.finishToken(c.jsxTagEnd);if((34===t||39===t)&&e===T.j_oTag)return this.jsxReadString(t)}return 60===t&&this.state.exprAllowed&&33!==this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)?(++this.state.pos,this.finishToken(c.jsxTagStart)):super.getTokenFromCode(t)}updateContext(t){if(this.match(c.braceL)){const e=this.curContext();e===T.j_oTag?this.state.context.push(T.braceExpression):e===T.j_expr?this.state.context.push(T.templateQuasi):super.updateContext(t),this.state.exprAllowed=!0}else{if(!this.match(c.slash)||t!==c.jsxTagStart)return super.updateContext(t);this.state.context.length-=2,this.state.context.push(T.j_cTag),this.state.exprAllowed=!1}}},flow:t=>class extends t{constructor(t,e){super(t,e),this.flowPragma=void 0,this.flowPragma=void 0}shouldParseTypes(){return this.getPluginOption("flow","all")||"flow"===this.flowPragma}shouldParseEnums(){return!!this.getPluginOption("flow","enums")}finishToken(t,e){return t!==c.string&&t!==c.semi&&t!==c.interpreterDirective&&void 0===this.flowPragma&&(this.flowPragma=null),super.finishToken(t,e)}addComment(t){if(void 0===this.flowPragma){const e=Q.exec(t.value);if(e)if("flow"===e[1])this.flowPragma="flow";else{if("noflow"!==e[1])throw new Error("Unexpected flow pragma");this.flowPragma="noflow"}else;}return super.addComment(t)}flowParseTypeInitialiser(t){const e=this.state.inType;this.state.inType=!0,this.expect(t||c.colon);const s=this.flowParseType();return this.state.inType=e,s}flowParsePredicate(){const t=this.startNode(),e=this.state.startLoc,s=this.state.start;this.expect(c.modulo);const r=this.state.startLoc;return this.expectContextual("checks"),e.line===r.line&&e.column===r.column-1||this.raise(s,K.UnexpectedSpaceBetweenModuloChecks),this.eat(c.parenL)?(t.value=this.parseExpression(),this.expect(c.parenR),this.finishNode(t,"DeclaredPredicate")):this.finishNode(t,"InferredPredicate")}flowParseTypeAndPredicateInitialiser(){const t=this.state.inType;this.state.inType=!0,this.expect(c.colon);let e=null,s=null;return this.match(c.modulo)?(this.state.inType=t,s=this.flowParsePredicate()):(e=this.flowParseType(),this.state.inType=t,this.match(c.modulo)&&(s=this.flowParsePredicate())),[e,s]}flowParseDeclareClass(t){return this.next(),this.flowParseInterfaceish(t,!0),this.finishNode(t,"DeclareClass")}flowParseDeclareFunction(t){this.next();const e=t.id=this.parseIdentifier(),s=this.startNode(),r=this.startNode();this.isRelational("<")?s.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration():s.typeParameters=null,this.expect(c.parenL);const i=this.flowParseFunctionTypeParams();return s.params=i.params,s.rest=i.rest,this.expect(c.parenR),[s.returnType,t.predicate]=this.flowParseTypeAndPredicateInitialiser(),r.typeAnnotation=this.finishNode(s,"FunctionTypeAnnotation"),e.typeAnnotation=this.finishNode(r,"TypeAnnotation"),this.resetEndLocation(e),this.semicolon(),this.finishNode(t,"DeclareFunction")}flowParseDeclare(t,e){if(this.match(c._class))return this.flowParseDeclareClass(t);if(this.match(c._function))return this.flowParseDeclareFunction(t);if(this.match(c._var))return this.flowParseDeclareVariable(t);if(this.eatContextual("module"))return this.match(c.dot)?this.flowParseDeclareModuleExports(t):(e&&this.raise(this.state.lastTokStart,K.NestedDeclareModule),this.flowParseDeclareModule(t));if(this.isContextual("type"))return this.flowParseDeclareTypeAlias(t);if(this.isContextual("opaque"))return this.flowParseDeclareOpaqueType(t);if(this.isContextual("interface"))return this.flowParseDeclareInterface(t);if(this.match(c._export))return this.flowParseDeclareExportDeclaration(t,e);throw this.unexpected()}flowParseDeclareVariable(t){return this.next(),t.id=this.flowParseTypeAnnotatableIdentifier(!0),this.scope.declareName(t.id.name,5,t.id.start),this.semicolon(),this.finishNode(t,"DeclareVariable")}flowParseDeclareModule(t){this.scope.enter(0),this.match(c.string)?t.id=this.parseExprAtom():t.id=this.parseIdentifier();const e=t.body=this.startNode(),s=e.body=[];for(this.expect(c.braceL);!this.match(c.braceR);){let t=this.startNode();this.match(c._import)?(this.next(),this.isContextual("type")||this.match(c._typeof)||this.raise(this.state.lastTokStart,K.InvalidNonTypeImportInDeclareModule),this.parseImport(t)):(this.expectContextual("declare",K.UnsupportedStatementInDeclareModule),t=this.flowParseDeclare(t,!0)),s.push(t)}this.scope.exit(),this.expect(c.braceR),this.finishNode(e,"BlockStatement");let r=null,i=!1;return s.forEach((t=>{!function(t){return"DeclareExportAllDeclaration"===t.type||"DeclareExportDeclaration"===t.type&&(!t.declaration||"TypeAlias"!==t.declaration.type&&"InterfaceDeclaration"!==t.declaration.type)}(t)?"DeclareModuleExports"===t.type&&(i&&this.raise(t.start,K.DuplicateDeclareModuleExports),"ES"===r&&this.raise(t.start,K.AmbiguousDeclareModuleKind),r="CommonJS",i=!0):("CommonJS"===r&&this.raise(t.start,K.AmbiguousDeclareModuleKind),r="ES")})),t.kind=r||"CommonJS",this.finishNode(t,"DeclareModule")}flowParseDeclareExportDeclaration(t,e){if(this.expect(c._export),this.eat(c._default))return this.match(c._function)||this.match(c._class)?t.declaration=this.flowParseDeclare(this.startNode()):(t.declaration=this.flowParseType(),this.semicolon()),t.default=!0,this.finishNode(t,"DeclareExportDeclaration");if(this.match(c._const)||this.isLet()||(this.isContextual("type")||this.isContextual("interface"))&&!e){const t=this.state.value,e=Y[t];throw this.raise(this.state.start,K.UnsupportedDeclareExportKind,t,e)}if(this.match(c._var)||this.match(c._function)||this.match(c._class)||this.isContextual("opaque"))return t.declaration=this.flowParseDeclare(this.startNode()),t.default=!1,this.finishNode(t,"DeclareExportDeclaration");if(this.match(c.star)||this.match(c.braceL)||this.isContextual("interface")||this.isContextual("type")||this.isContextual("opaque"))return"ExportNamedDeclaration"===(t=this.parseExport(t)).type&&(t.type="ExportDeclaration",t.default=!1,delete t.exportKind),t.type="Declare"+t.type,t;throw this.unexpected()}flowParseDeclareModuleExports(t){return this.next(),this.expectContextual("exports"),t.typeAnnotation=this.flowParseTypeAnnotation(),this.semicolon(),this.finishNode(t,"DeclareModuleExports")}flowParseDeclareTypeAlias(t){return this.next(),this.flowParseTypeAlias(t),t.type="DeclareTypeAlias",t}flowParseDeclareOpaqueType(t){return this.next(),this.flowParseOpaqueType(t,!0),t.type="DeclareOpaqueType",t}flowParseDeclareInterface(t){return this.next(),this.flowParseInterfaceish(t),this.finishNode(t,"DeclareInterface")}flowParseInterfaceish(t,e=!1){if(t.id=this.flowParseRestrictedIdentifier(!e,!0),this.scope.declareName(t.id.name,e?17:9,t.id.start),this.isRelational("<")?t.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration():t.typeParameters=null,t.extends=[],t.implements=[],t.mixins=[],this.eat(c._extends))do{t.extends.push(this.flowParseInterfaceExtends())}while(!e&&this.eat(c.comma));if(this.isContextual("mixins")){this.next();do{t.mixins.push(this.flowParseInterfaceExtends())}while(this.eat(c.comma))}if(this.isContextual("implements")){this.next();do{t.implements.push(this.flowParseInterfaceExtends())}while(this.eat(c.comma))}t.body=this.flowParseObjectType({allowStatic:e,allowExact:!1,allowSpread:!1,allowProto:e,allowInexact:!1})}flowParseInterfaceExtends(){const t=this.startNode();return t.id=this.flowParseQualifiedTypeIdentifier(),this.isRelational("<")?t.typeParameters=this.flowParseTypeParameterInstantiation():t.typeParameters=null,this.finishNode(t,"InterfaceExtends")}flowParseInterface(t){return this.flowParseInterfaceish(t),this.finishNode(t,"InterfaceDeclaration")}checkNotUnderscore(t){"_"===t&&this.raise(this.state.start,K.UnexpectedReservedUnderscore)}checkReservedType(t,e,s){X.has(t)&&this.raise(e,s?K.AssignReservedType:K.UnexpectedReservedType,t)}flowParseRestrictedIdentifier(t,e){return this.checkReservedType(this.state.value,this.state.start,e),this.parseIdentifier(t)}flowParseTypeAlias(t){return t.id=this.flowParseRestrictedIdentifier(!1,!0),this.scope.declareName(t.id.name,9,t.id.start),this.isRelational("<")?t.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration():t.typeParameters=null,t.right=this.flowParseTypeInitialiser(c.eq),this.semicolon(),this.finishNode(t,"TypeAlias")}flowParseOpaqueType(t,e){return this.expectContextual("type"),t.id=this.flowParseRestrictedIdentifier(!0,!0),this.scope.declareName(t.id.name,9,t.id.start),this.isRelational("<")?t.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration():t.typeParameters=null,t.supertype=null,this.match(c.colon)&&(t.supertype=this.flowParseTypeInitialiser(c.colon)),t.impltype=null,e||(t.impltype=this.flowParseTypeInitialiser(c.eq)),this.semicolon(),this.finishNode(t,"OpaqueType")}flowParseTypeParameter(t=!1){const e=this.state.start,s=this.startNode(),r=this.flowParseVariance(),i=this.flowParseTypeAnnotatableIdentifier();return s.name=i.name,s.variance=r,s.bound=i.typeAnnotation,this.match(c.eq)?(this.eat(c.eq),s.default=this.flowParseType()):t&&this.raise(e,K.MissingTypeParamDefault),this.finishNode(s,"TypeParameter")}flowParseTypeParameterDeclaration(){const t=this.state.inType,e=this.startNode();e.params=[],this.state.inType=!0,this.isRelational("<")||this.match(c.jsxTagStart)?this.next():this.unexpected();let s=!1;do{const t=this.flowParseTypeParameter(s);e.params.push(t),t.default&&(s=!0),this.isRelational(">")||this.expect(c.comma)}while(!this.isRelational(">"));return this.expectRelational(">"),this.state.inType=t,this.finishNode(e,"TypeParameterDeclaration")}flowParseTypeParameterInstantiation(){const t=this.startNode(),e=this.state.inType;t.params=[],this.state.inType=!0,this.expectRelational("<");const s=this.state.noAnonFunctionType;for(this.state.noAnonFunctionType=!1;!this.isRelational(">");)t.params.push(this.flowParseType()),this.isRelational(">")||this.expect(c.comma);return this.state.noAnonFunctionType=s,this.expectRelational(">"),this.state.inType=e,this.finishNode(t,"TypeParameterInstantiation")}flowParseTypeParameterInstantiationCallOrNew(){const t=this.startNode(),e=this.state.inType;for(t.params=[],this.state.inType=!0,this.expectRelational("<");!this.isRelational(">");)t.params.push(this.flowParseTypeOrImplicitInstantiation()),this.isRelational(">")||this.expect(c.comma);return this.expectRelational(">"),this.state.inType=e,this.finishNode(t,"TypeParameterInstantiation")}flowParseInterfaceType(){const t=this.startNode();if(this.expectContextual("interface"),t.extends=[],this.eat(c._extends))do{t.extends.push(this.flowParseInterfaceExtends())}while(this.eat(c.comma));return t.body=this.flowParseObjectType({allowStatic:!1,allowExact:!1,allowSpread:!1,allowProto:!1,allowInexact:!1}),this.finishNode(t,"InterfaceTypeAnnotation")}flowParseObjectPropertyKey(){return this.match(c.num)||this.match(c.string)?this.parseExprAtom():this.parseIdentifier(!0)}flowParseObjectTypeIndexer(t,e,s){return t.static=e,this.lookahead().type===c.colon?(t.id=this.flowParseObjectPropertyKey(),t.key=this.flowParseTypeInitialiser()):(t.id=null,t.key=this.flowParseType()),this.expect(c.bracketR),t.value=this.flowParseTypeInitialiser(),t.variance=s,this.finishNode(t,"ObjectTypeIndexer")}flowParseObjectTypeInternalSlot(t,e){return t.static=e,t.id=this.flowParseObjectPropertyKey(),this.expect(c.bracketR),this.expect(c.bracketR),this.isRelational("<")||this.match(c.parenL)?(t.method=!0,t.optional=!1,t.value=this.flowParseObjectTypeMethodish(this.startNodeAt(t.start,t.loc.start))):(t.method=!1,this.eat(c.question)&&(t.optional=!0),t.value=this.flowParseTypeInitialiser()),this.finishNode(t,"ObjectTypeInternalSlot")}flowParseObjectTypeMethodish(t){for(t.params=[],t.rest=null,t.typeParameters=null,this.isRelational("<")&&(t.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration()),this.expect(c.parenL);!this.match(c.parenR)&&!this.match(c.ellipsis);)t.params.push(this.flowParseFunctionTypeParam()),this.match(c.parenR)||this.expect(c.comma);return this.eat(c.ellipsis)&&(t.rest=this.flowParseFunctionTypeParam()),this.expect(c.parenR),t.returnType=this.flowParseTypeInitialiser(),this.finishNode(t,"FunctionTypeAnnotation")}flowParseObjectTypeCallProperty(t,e){const s=this.startNode();return t.static=e,t.value=this.flowParseObjectTypeMethodish(s),this.finishNode(t,"ObjectTypeCallProperty")}flowParseObjectType({allowStatic:t,allowExact:e,allowSpread:s,allowProto:r,allowInexact:i}){const n=this.state.inType;this.state.inType=!0;const a=this.startNode();let o,u;a.callProperties=[],a.properties=[],a.indexers=[],a.internalSlots=[];let h=!1;for(e&&this.match(c.braceBarL)?(this.expect(c.braceBarL),o=c.braceBarR,u=!0):(this.expect(c.braceL),o=c.braceR,u=!1),a.exact=u;!this.match(o);){let e=!1,n=null,o=null;const p=this.startNode();if(r&&this.isContextual("proto")){const e=this.lookahead();e.type!==c.colon&&e.type!==c.question&&(this.next(),n=this.state.start,t=!1)}if(t&&this.isContextual("static")){const t=this.lookahead();t.type!==c.colon&&t.type!==c.question&&(this.next(),e=!0)}const l=this.flowParseVariance();if(this.eat(c.bracketL))null!=n&&this.unexpected(n),this.eat(c.bracketL)?(l&&this.unexpected(l.start),a.internalSlots.push(this.flowParseObjectTypeInternalSlot(p,e))):a.indexers.push(this.flowParseObjectTypeIndexer(p,e,l));else if(this.match(c.parenL)||this.isRelational("<"))null!=n&&this.unexpected(n),l&&this.unexpected(l.start),a.callProperties.push(this.flowParseObjectTypeCallProperty(p,e));else{let t="init";if(this.isContextual("get")||this.isContextual("set")){const e=this.lookahead();e.type!==c.name&&e.type!==c.string&&e.type!==c.num||(t=this.state.value,this.next())}const r=this.flowParseObjectTypeProperty(p,e,n,l,t,s,null!=i?i:!u);null===r?(h=!0,o=this.state.lastTokStart):a.properties.push(r)}this.flowObjectTypeSemicolon(),!o||this.match(c.braceR)||this.match(c.braceBarR)||this.raise(o,K.UnexpectedExplicitInexactInObject)}this.expect(o),s&&(a.inexact=h);const p=this.finishNode(a,"ObjectTypeAnnotation");return this.state.inType=n,p}flowParseObjectTypeProperty(t,e,s,r,i,n,a){if(this.eat(c.ellipsis)){return this.match(c.comma)||this.match(c.semi)||this.match(c.braceR)||this.match(c.braceBarR)?(n?a||this.raise(this.state.lastTokStart,K.InexactInsideExact):this.raise(this.state.lastTokStart,K.InexactInsideNonObject),r&&this.raise(r.start,K.InexactVariance),null):(n||this.raise(this.state.lastTokStart,K.UnexpectedSpreadType),null!=s&&this.unexpected(s),r&&this.raise(r.start,K.SpreadVariance),t.argument=this.flowParseType(),this.finishNode(t,"ObjectTypeSpreadProperty"))}{t.key=this.flowParseObjectPropertyKey(),t.static=e,t.proto=null!=s,t.kind=i;let n=!1;return this.isRelational("<")||this.match(c.parenL)?(t.method=!0,null!=s&&this.unexpected(s),r&&this.unexpected(r.start),t.value=this.flowParseObjectTypeMethodish(this.startNodeAt(t.start,t.loc.start)),"get"!==i&&"set"!==i||this.flowCheckGetterSetterParams(t)):("init"!==i&&this.unexpected(),t.method=!1,this.eat(c.question)&&(n=!0),t.value=this.flowParseTypeInitialiser(),t.variance=r),t.optional=n,this.finishNode(t,"ObjectTypeProperty")}}flowCheckGetterSetterParams(t){const e="get"===t.kind?0:1,s=t.start;t.value.params.length+(t.value.rest?1:0)!==e&&("get"===t.kind?this.raise(s,g.BadGetterArity):this.raise(s,g.BadSetterArity)),"set"===t.kind&&t.value.rest&&this.raise(s,g.BadSetterRestParameter)}flowObjectTypeSemicolon(){this.eat(c.semi)||this.eat(c.comma)||this.match(c.braceR)||this.match(c.braceBarR)||this.unexpected()}flowParseQualifiedTypeIdentifier(t,e,s){t=t||this.state.start,e=e||this.state.startLoc;let r=s||this.flowParseRestrictedIdentifier(!0);for(;this.eat(c.dot);){const s=this.startNodeAt(t,e);s.qualification=r,s.id=this.flowParseRestrictedIdentifier(!0),r=this.finishNode(s,"QualifiedTypeIdentifier")}return r}flowParseGenericType(t,e,s){const r=this.startNodeAt(t,e);return r.typeParameters=null,r.id=this.flowParseQualifiedTypeIdentifier(t,e,s),this.isRelational("<")&&(r.typeParameters=this.flowParseTypeParameterInstantiation()),this.finishNode(r,"GenericTypeAnnotation")}flowParseTypeofType(){const t=this.startNode();return this.expect(c._typeof),t.argument=this.flowParsePrimaryType(),this.finishNode(t,"TypeofTypeAnnotation")}flowParseTupleType(){const t=this.startNode();for(t.types=[],this.expect(c.bracketL);this.state.pos<this.length&&!this.match(c.bracketR)&&(t.types.push(this.flowParseType()),!this.match(c.bracketR));)this.expect(c.comma);return this.expect(c.bracketR),this.finishNode(t,"TupleTypeAnnotation")}flowParseFunctionTypeParam(){let t=null,e=!1,s=null;const r=this.startNode(),i=this.lookahead();return i.type===c.colon||i.type===c.question?(t=this.parseIdentifier(),this.eat(c.question)&&(e=!0),s=this.flowParseTypeInitialiser()):s=this.flowParseType(),r.name=t,r.optional=e,r.typeAnnotation=s,this.finishNode(r,"FunctionTypeParam")}reinterpretTypeAsFunctionTypeParam(t){const e=this.startNodeAt(t.start,t.loc.start);return e.name=null,e.optional=!1,e.typeAnnotation=t,this.finishNode(e,"FunctionTypeParam")}flowParseFunctionTypeParams(t=[]){let e=null;for(;!this.match(c.parenR)&&!this.match(c.ellipsis);)t.push(this.flowParseFunctionTypeParam()),this.match(c.parenR)||this.expect(c.comma);return this.eat(c.ellipsis)&&(e=this.flowParseFunctionTypeParam()),{params:t,rest:e}}flowIdentToTypeAnnotation(t,e,s,r){switch(r.name){case"any":return this.finishNode(s,"AnyTypeAnnotation");case"bool":case"boolean":return this.finishNode(s,"BooleanTypeAnnotation");case"mixed":return this.finishNode(s,"MixedTypeAnnotation");case"empty":return this.finishNode(s,"EmptyTypeAnnotation");case"number":return this.finishNode(s,"NumberTypeAnnotation");case"string":return this.finishNode(s,"StringTypeAnnotation");case"symbol":return this.finishNode(s,"SymbolTypeAnnotation");default:return this.checkNotUnderscore(r.name),this.flowParseGenericType(t,e,r)}}flowParsePrimaryType(){const t=this.state.start,e=this.state.startLoc,s=this.startNode();let r,i,n=!1;const a=this.state.noAnonFunctionType;switch(this.state.type){case c.name:return this.isContextual("interface")?this.flowParseInterfaceType():this.flowIdentToTypeAnnotation(t,e,s,this.parseIdentifier());case c.braceL:return this.flowParseObjectType({allowStatic:!1,allowExact:!1,allowSpread:!0,allowProto:!1,allowInexact:!0});case c.braceBarL:return this.flowParseObjectType({allowStatic:!1,allowExact:!0,allowSpread:!0,allowProto:!1,allowInexact:!1});case c.bracketL:return this.state.noAnonFunctionType=!1,i=this.flowParseTupleType(),this.state.noAnonFunctionType=a,i;case c.relational:if("<"===this.state.value)return s.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration(),this.expect(c.parenL),r=this.flowParseFunctionTypeParams(),s.params=r.params,s.rest=r.rest,this.expect(c.parenR),this.expect(c.arrow),s.returnType=this.flowParseType(),this.finishNode(s,"FunctionTypeAnnotation");break;case c.parenL:if(this.next(),!this.match(c.parenR)&&!this.match(c.ellipsis))if(this.match(c.name)){const t=this.lookahead().type;n=t!==c.question&&t!==c.colon}else n=!0;if(n){if(this.state.noAnonFunctionType=!1,i=this.flowParseType(),this.state.noAnonFunctionType=a,this.state.noAnonFunctionType||!(this.match(c.comma)||this.match(c.parenR)&&this.lookahead().type===c.arrow))return this.expect(c.parenR),i;this.eat(c.comma)}return r=i?this.flowParseFunctionTypeParams([this.reinterpretTypeAsFunctionTypeParam(i)]):this.flowParseFunctionTypeParams(),s.params=r.params,s.rest=r.rest,this.expect(c.parenR),this.expect(c.arrow),s.returnType=this.flowParseType(),s.typeParameters=null,this.finishNode(s,"FunctionTypeAnnotation");case c.string:return this.parseLiteral(this.state.value,"StringLiteralTypeAnnotation");case c._true:case c._false:return s.value=this.match(c._true),this.next(),this.finishNode(s,"BooleanLiteralTypeAnnotation");case c.plusMin:if("-"===this.state.value){if(this.next(),this.match(c.num))return this.parseLiteral(-this.state.value,"NumberLiteralTypeAnnotation",s.start,s.loc.start);if(this.match(c.bigint))return this.parseLiteral(-this.state.value,"BigIntLiteralTypeAnnotation",s.start,s.loc.start);throw this.raise(this.state.start,K.UnexpectedSubtractionOperand)}throw this.unexpected();case c.num:return this.parseLiteral(this.state.value,"NumberLiteralTypeAnnotation");case c.bigint:return this.parseLiteral(this.state.value,"BigIntLiteralTypeAnnotation");case c._void:return this.next(),this.finishNode(s,"VoidTypeAnnotation");case c._null:return this.next(),this.finishNode(s,"NullLiteralTypeAnnotation");case c._this:return this.next(),this.finishNode(s,"ThisTypeAnnotation");case c.star:return this.next(),this.finishNode(s,"ExistsTypeAnnotation");default:if("typeof"===this.state.type.keyword)return this.flowParseTypeofType();if(this.state.type.keyword){const t=this.state.type.label;return this.next(),super.createIdentifier(s,t)}}throw this.unexpected()}flowParsePostfixType(){const t=this.state.start,e=this.state.startLoc;let s=this.flowParsePrimaryType();for(;this.match(c.bracketL)&&!this.canInsertSemicolon();){const r=this.startNodeAt(t,e);r.elementType=s,this.expect(c.bracketL),this.expect(c.bracketR),s=this.finishNode(r,"ArrayTypeAnnotation")}return s}flowParsePrefixType(){const t=this.startNode();return this.eat(c.question)?(t.typeAnnotation=this.flowParsePrefixType(),this.finishNode(t,"NullableTypeAnnotation")):this.flowParsePostfixType()}flowParseAnonFunctionWithoutParens(){const t=this.flowParsePrefixType();if(!this.state.noAnonFunctionType&&this.eat(c.arrow)){const e=this.startNodeAt(t.start,t.loc.start);return e.params=[this.reinterpretTypeAsFunctionTypeParam(t)],e.rest=null,e.returnType=this.flowParseType(),e.typeParameters=null,this.finishNode(e,"FunctionTypeAnnotation")}return t}flowParseIntersectionType(){const t=this.startNode();this.eat(c.bitwiseAND);const e=this.flowParseAnonFunctionWithoutParens();for(t.types=[e];this.eat(c.bitwiseAND);)t.types.push(this.flowParseAnonFunctionWithoutParens());return 1===t.types.length?e:this.finishNode(t,"IntersectionTypeAnnotation")}flowParseUnionType(){const t=this.startNode();this.eat(c.bitwiseOR);const e=this.flowParseIntersectionType();for(t.types=[e];this.eat(c.bitwiseOR);)t.types.push(this.flowParseIntersectionType());return 1===t.types.length?e:this.finishNode(t,"UnionTypeAnnotation")}flowParseType(){const t=this.state.inType;this.state.inType=!0;const e=this.flowParseUnionType();return this.state.inType=t,this.state.exprAllowed=this.state.exprAllowed||this.state.noAnonFunctionType,e}flowParseTypeOrImplicitInstantiation(){if(this.state.type===c.name&&"_"===this.state.value){const t=this.state.start,e=this.state.startLoc,s=this.parseIdentifier();return this.flowParseGenericType(t,e,s)}return this.flowParseType()}flowParseTypeAnnotation(){const t=this.startNode();return t.typeAnnotation=this.flowParseTypeInitialiser(),this.finishNode(t,"TypeAnnotation")}flowParseTypeAnnotatableIdentifier(t){const e=t?this.parseIdentifier():this.flowParseRestrictedIdentifier();return this.match(c.colon)&&(e.typeAnnotation=this.flowParseTypeAnnotation(),this.resetEndLocation(e)),e}typeCastToParameter(t){return t.expression.typeAnnotation=t.typeAnnotation,this.resetEndLocation(t.expression,t.typeAnnotation.end,t.typeAnnotation.loc.end),t.expression}flowParseVariance(){let t=null;return this.match(c.plusMin)&&(t=this.startNode(),"+"===this.state.value?t.kind="plus":t.kind="minus",this.next(),this.finishNode(t,"Variance")),t}parseFunctionBody(t,e,s=!1){return e?this.forwardNoArrowParamsConversionAt(t,(()=>super.parseFunctionBody(t,!0,s))):super.parseFunctionBody(t,!1,s)}parseFunctionBodyAndFinish(t,e,s=!1){if(this.match(c.colon)){const e=this.startNode();[e.typeAnnotation,t.predicate]=this.flowParseTypeAndPredicateInitialiser(),t.returnType=e.typeAnnotation?this.finishNode(e,"TypeAnnotation"):null}super.parseFunctionBodyAndFinish(t,e,s)}parseStatement(t,e){if(this.state.strict&&this.match(c.name)&&"interface"===this.state.value){const t=this.lookahead();if(t.type===c.name||W(t.value)){const t=this.startNode();return this.next(),this.flowParseInterface(t)}}else if(this.shouldParseEnums()&&this.isContextual("enum")){const t=this.startNode();return this.next(),this.flowParseEnumDeclaration(t)}const s=super.parseStatement(t,e);return void 0!==this.flowPragma||this.isValidDirective(s)||(this.flowPragma=null),s}parseExpressionStatement(t,e){if("Identifier"===e.type)if("declare"===e.name){if(this.match(c._class)||this.match(c.name)||this.match(c._function)||this.match(c._var)||this.match(c._export))return this.flowParseDeclare(t)}else if(this.match(c.name)){if("interface"===e.name)return this.flowParseInterface(t);if("type"===e.name)return this.flowParseTypeAlias(t);if("opaque"===e.name)return this.flowParseOpaqueType(t,!1)}return super.parseExpressionStatement(t,e)}shouldParseExportDeclaration(){return this.isContextual("type")||this.isContextual("interface")||this.isContextual("opaque")||this.shouldParseEnums()&&this.isContextual("enum")||super.shouldParseExportDeclaration()}isExportDefaultSpecifier(){return(!this.match(c.name)||!("type"===this.state.value||"interface"===this.state.value||"opaque"===this.state.value||this.shouldParseEnums()&&"enum"===this.state.value))&&super.isExportDefaultSpecifier()}parseExportDefaultExpression(){if(this.shouldParseEnums()&&this.isContextual("enum")){const t=this.startNode();return this.next(),this.flowParseEnumDeclaration(t)}return super.parseExportDefaultExpression()}parseConditional(t,e,s,r){if(!this.match(c.question))return t;if(r){const i=this.tryParse((()=>super.parseConditional(t,e,s)));return i.node?(i.error&&(this.state=i.failState),i.node):(r.start=i.error.pos||this.state.start,t)}this.expect(c.question);const i=this.state.clone(),n=this.state.noArrowAt,a=this.startNodeAt(e,s);let{consequent:o,failed:u}=this.tryParseConditionalConsequent(),[h,p]=this.getArrowLikeExpressions(o);if(u||p.length>0){const t=[...n];if(p.length>0){this.state=i,this.state.noArrowAt=t;for(let e=0;e<p.length;e++)t.push(p[e].start);({consequent:o,failed:u}=this.tryParseConditionalConsequent()),[h,p]=this.getArrowLikeExpressions(o)}u&&h.length>1&&this.raise(i.start,K.AmbiguousConditionalArrow),u&&1===h.length&&(this.state=i,this.state.noArrowAt=t.concat(h[0].start),({consequent:o,failed:u}=this.tryParseConditionalConsequent()))}return this.getArrowLikeExpressions(o,!0),this.state.noArrowAt=n,this.expect(c.colon),a.test=t,a.consequent=o,a.alternate=this.forwardNoArrowParamsConversionAt(a,(()=>this.parseMaybeAssign(void 0,void 0,void 0))),this.finishNode(a,"ConditionalExpression")}tryParseConditionalConsequent(){this.state.noArrowParamsConversionAt.push(this.state.start);const t=this.parseMaybeAssignAllowIn(),e=!this.match(c.colon);return this.state.noArrowParamsConversionAt.pop(),{consequent:t,failed:e}}getArrowLikeExpressions(t,e){const s=[t],r=[];for(;0!==s.length;){const t=s.pop();"ArrowFunctionExpression"===t.type?(t.typeParameters||!t.returnType?this.finishArrowValidation(t):r.push(t),s.push(t.body)):"ConditionalExpression"===t.type&&(s.push(t.consequent),s.push(t.alternate))}return e?(r.forEach((t=>this.finishArrowValidation(t))),[r,[]]):function(t,e){const s=[],r=[];for(let i=0;i<t.length;i++)(e(t[i],i,t)?s:r).push(t[i]);return[s,r]}(r,(t=>t.params.every((t=>this.isAssignable(t,!0)))))}finishArrowValidation(t){var e;this.toAssignableList(t.params,null==(e=t.extra)?void 0:e.trailingComma),this.scope.enter(6),super.checkParams(t,!1,!0),this.scope.exit()}forwardNoArrowParamsConversionAt(t,e){let s;return-1!==this.state.noArrowParamsConversionAt.indexOf(t.start)?(this.state.noArrowParamsConversionAt.push(this.state.start),s=e(),this.state.noArrowParamsConversionAt.pop()):s=e(),s}parseParenItem(t,e,s){if(t=super.parseParenItem(t,e,s),this.eat(c.question)&&(t.optional=!0,this.resetEndLocation(t)),this.match(c.colon)){const r=this.startNodeAt(e,s);return r.expression=t,r.typeAnnotation=this.flowParseTypeAnnotation(),this.finishNode(r,"TypeCastExpression")}return t}assertModuleNodeAllowed(t){"ImportDeclaration"===t.type&&("type"===t.importKind||"typeof"===t.importKind)||"ExportNamedDeclaration"===t.type&&"type"===t.exportKind||"ExportAllDeclaration"===t.type&&"type"===t.exportKind||super.assertModuleNodeAllowed(t)}parseExport(t){const e=super.parseExport(t);return"ExportNamedDeclaration"!==e.type&&"ExportAllDeclaration"!==e.type||(e.exportKind=e.exportKind||"value"),e}parseExportDeclaration(t){if(this.isContextual("type")){t.exportKind="type";const e=this.startNode();return this.next(),this.match(c.braceL)?(t.specifiers=this.parseExportSpecifiers(),this.parseExportFrom(t),null):this.flowParseTypeAlias(e)}if(this.isContextual("opaque")){t.exportKind="type";const e=this.startNode();return this.next(),this.flowParseOpaqueType(e,!1)}if(this.isContextual("interface")){t.exportKind="type";const e=this.startNode();return this.next(),this.flowParseInterface(e)}if(this.shouldParseEnums()&&this.isContextual("enum")){t.exportKind="value";const e=this.startNode();return this.next(),this.flowParseEnumDeclaration(e)}return super.parseExportDeclaration(t)}eatExportStar(t){return!!super.eatExportStar(...arguments)||!(!this.isContextual("type")||this.lookahead().type!==c.star)&&(t.exportKind="type",this.next(),this.next(),!0)}maybeParseExportNamespaceSpecifier(t){const e=this.state.start,s=super.maybeParseExportNamespaceSpecifier(t);return s&&"type"===t.exportKind&&this.unexpected(e),s}parseClassId(t,e,s){super.parseClassId(t,e,s),this.isRelational("<")&&(t.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration())}parseClassMember(t,e,s){const r=this.state.start;if(this.isContextual("declare")){if(this.parseClassMemberFromModifier(t,e))return;e.declare=!0}super.parseClassMember(t,e,s),e.declare&&("ClassProperty"!==e.type&&"ClassPrivateProperty"!==e.type?this.raise(r,K.DeclareClassElement):e.value&&this.raise(e.value.start,K.DeclareClassFieldInitializer))}getTokenFromCode(t){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);return 123===t&&124===e?this.finishOp(c.braceBarL,2):!this.state.inType||62!==t&&60!==t?this.state.inType&&63===t?this.finishOp(c.question,1):function(t,e){return 64===t&&64===e}(t,e)?(this.state.isIterator=!0,super.readWord()):super.getTokenFromCode(t):this.finishOp(c.relational,1)}isAssignable(t,e){switch(t.type){case"Identifier":case"ObjectPattern":case"ArrayPattern":case"AssignmentPattern":return!0;case"ObjectExpression":{const e=t.properties.length-1;return t.properties.every(((t,s)=>"ObjectMethod"!==t.type&&(s===e||"SpreadElement"===t.type)&&this.isAssignable(t)))}case"ObjectProperty":return this.isAssignable(t.value);case"SpreadElement":return this.isAssignable(t.argument);case"ArrayExpression":return t.elements.every((t=>this.isAssignable(t)));case"AssignmentExpression":return"="===t.operator;case"ParenthesizedExpression":case"TypeCastExpression":return this.isAssignable(t.expression);case"MemberExpression":case"OptionalMemberExpression":return!e;default:return!1}}toAssignable(t){return"TypeCastExpression"===t.type?super.toAssignable(this.typeCastToParameter(t)):super.toAssignable(t)}toAssignableList(t,e){for(let e=0;e<t.length;e++){const s=t[e];"TypeCastExpression"===(null==s?void 0:s.type)&&(t[e]=this.typeCastToParameter(s))}return super.toAssignableList(t,e)}toReferencedList(t,e){for(let r=0;r<t.length;r++){var s;const i=t[r];i&&"TypeCastExpression"===i.type&&!(null==(s=i.extra)?void 0:s.parenthesized)&&(t.length>1||!e)&&this.raise(i.typeAnnotation.start,K.TypeCastInPattern)}return t}parseArrayLike(t,e,s,r){const i=super.parseArrayLike(t,e,s,r);return e&&!this.state.maybeInArrowParameters&&this.toReferencedList(i.elements),i}checkLVal(t,e=64,s,r){if("TypeCastExpression"!==t.type)return super.checkLVal(t,e,s,r)}parseClassProperty(t){return this.match(c.colon)&&(t.typeAnnotation=this.flowParseTypeAnnotation()),super.parseClassProperty(t)}parseClassPrivateProperty(t){return this.match(c.colon)&&(t.typeAnnotation=this.flowParseTypeAnnotation()),super.parseClassPrivateProperty(t)}isClassMethod(){return this.isRelational("<")||super.isClassMethod()}isClassProperty(){return this.match(c.colon)||super.isClassProperty()}isNonstaticConstructor(t){return!this.match(c.colon)&&super.isNonstaticConstructor(t)}pushClassMethod(t,e,s,r,i,n){e.variance&&this.unexpected(e.variance.start),delete e.variance,this.isRelational("<")&&(e.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration()),super.pushClassMethod(t,e,s,r,i,n)}pushClassPrivateMethod(t,e,s,r){e.variance&&this.unexpected(e.variance.start),delete e.variance,this.isRelational("<")&&(e.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration()),super.pushClassPrivateMethod(t,e,s,r)}parseClassSuper(t){if(super.parseClassSuper(t),t.superClass&&this.isRelational("<")&&(t.superTypeParameters=this.flowParseTypeParameterInstantiation()),this.isContextual("implements")){this.next();const e=t.implements=[];do{const t=this.startNode();t.id=this.flowParseRestrictedIdentifier(!0),this.isRelational("<")?t.typeParameters=this.flowParseTypeParameterInstantiation():t.typeParameters=null,e.push(this.finishNode(t,"ClassImplements"))}while(this.eat(c.comma))}}parsePropertyName(t,e){const s=this.flowParseVariance(),r=super.parsePropertyName(t,e);return t.variance=s,r}parseObjPropValue(t,e,s,r,i,n,a,o){let u;t.variance&&this.unexpected(t.variance.start),delete t.variance,this.isRelational("<")&&!a&&(u=this.flowParseTypeParameterDeclaration(),this.match(c.parenL)||this.unexpected()),super.parseObjPropValue(t,e,s,r,i,n,a,o),u&&((t.value||t).typeParameters=u)}parseAssignableListItemTypes(t){return this.eat(c.question)&&("Identifier"!==t.type&&this.raise(t.start,K.OptionalBindingPattern),t.optional=!0),this.match(c.colon)&&(t.typeAnnotation=this.flowParseTypeAnnotation()),this.resetEndLocation(t),t}parseMaybeDefault(t,e,s){const r=super.parseMaybeDefault(t,e,s);return"AssignmentPattern"===r.type&&r.typeAnnotation&&r.right.start<r.typeAnnotation.start&&this.raise(r.typeAnnotation.start,K.TypeBeforeInitializer),r}shouldParseDefaultImport(t){return J(t)?$(this.state):super.shouldParseDefaultImport(t)}parseImportSpecifierLocal(t,e,s,r){e.local=J(t)?this.flowParseRestrictedIdentifier(!0,!0):this.parseIdentifier(),this.checkLVal(e.local,9,void 0,r),t.specifiers.push(this.finishNode(e,s))}maybeParseDefaultImportSpecifier(t){t.importKind="value";let e=null;if(this.match(c._typeof)?e="typeof":this.isContextual("type")&&(e="type"),e){const s=this.lookahead();"type"===e&&s.type===c.star&&this.unexpected(s.start),($(s)||s.type===c.braceL||s.type===c.star)&&(this.next(),t.importKind=e)}return super.maybeParseDefaultImportSpecifier(t)}parseImportSpecifier(t){const e=this.startNode(),s=this.state.start,r=this.parseModuleExportName();let i=null;"Identifier"===r.type&&("type"===r.name?i="type":"typeof"===r.name&&(i="typeof"));let n=!1;if(this.isContextual("as")&&!this.isLookaheadContextual("as")){const t=this.parseIdentifier(!0);null===i||this.match(c.name)||this.state.type.keyword?(e.imported=r,e.importKind=null,e.local=this.parseIdentifier()):(e.imported=t,e.importKind=i,e.local=t.__clone())}else if(null!==i&&(this.match(c.name)||this.state.type.keyword))e.imported=this.parseIdentifier(!0),e.importKind=i,this.eatContextual("as")?e.local=this.parseIdentifier():(n=!0,e.local=e.imported.__clone());else{if("StringLiteral"===r.type)throw this.raise(e.start,g.ImportBindingIsString,r.value);n=!0,e.imported=r,e.importKind=null,e.local=e.imported.__clone()}const a=J(t),o=J(e);a&&o&&this.raise(s,K.ImportTypeShorthandOnlyInPureImport),(a||o)&&this.checkReservedType(e.local.name,e.local.start,!0),!n||a||o||this.checkReservedWord(e.local.name,e.start,!0,!0),this.checkLVal(e.local,9,void 0,"import specifier"),t.specifiers.push(this.finishNode(e,"ImportSpecifier"))}parseFunctionParams(t,e){const s=t.kind;"get"!==s&&"set"!==s&&this.isRelational("<")&&(t.typeParameters=this.flowParseTypeParameterDeclaration()),super.parseFunctionParams(t,e)}parseVarId(t,e){super.parseVarId(t,e),this.match(c.colon)&&(t.id.typeAnnotation=this.flowParseTypeAnnotation(),this.resetEndLocation(t.id))}parseAsyncArrowFromCallExpression(t,e){if(this.match(c.colon)){const e=this.state.noAnonFunctionType;this.state.noAnonFunctionType=!0,t.returnType=this.flowParseTypeAnnotation(),this.state.noAnonFunctionType=e}return super.parseAsyncArrowFromCallExpression(t,e)}shouldParseAsyncArrow(){return this.match(c.colon)||super.shouldParseAsyncArrow()}parseMaybeAssign(t,e,s){var r;let i,n=null;if(this.hasPlugin("jsx")&&(this.match(c.jsxTagStart)||this.isRelational("<"))){if(n=this.state.clone(),i=this.tryParse((()=>super.parseMaybeAssign(t,e,s)),n),!i.error)return i.node;const{context:r}=this.state;r[r.length-1]===T.j_oTag?r.length-=2:r[r.length-1]===T.j_expr&&(r.length-=1)}if((null==(r=i)?void 0:r.error)||this.isRelational("<")){var a,o;let r;n=n||this.state.clone();const u=this.tryParse((i=>{var n;r=this.flowParseTypeParameterDeclaration();const a=this.forwardNoArrowParamsConversionAt(r,(()=>{const i=super.parseMaybeAssign(t,e,s);return this.resetStartLocationFromNode(i,r),i}));"ArrowFunctionExpression"!==a.type&&(null==(n=a.extra)?void 0:n.parenthesized)&&i();const o=this.maybeUnwrapTypeCastExpression(a);return o.typeParameters=r,this.resetStartLocationFromNode(o,r),a}),n);let h=null;if(u.node&&"ArrowFunctionExpression"===this.maybeUnwrapTypeCastExpression(u.node).type){if(!u.error&&!u.aborted)return u.node.async&&this.raise(r.start,K.UnexpectedTypeParameterBeforeAsyncArrowFunction),u.node;h=u.node}if(null==(a=i)?void 0:a.node)return this.state=i.failState,i.node;if(h)return this.state=u.failState,h;if(null==(o=i)?void 0:o.thrown)throw i.error;if(u.thrown)throw u.error;throw this.raise(r.start,K.UnexpectedTokenAfterTypeParameter)}return super.parseMaybeAssign(t,e,s)}parseArrow(t){if(this.match(c.colon)){const e=this.tryParse((()=>{const e=this.state.noAnonFunctionType;this.state.noAnonFunctionType=!0;const s=this.startNode();return[s.typeAnnotation,t.predicate]=this.flowParseTypeAndPredicateInitialiser(),this.state.noAnonFunctionType=e,this.canInsertSemicolon()&&this.unexpected(),this.match(c.arrow)||this.unexpected(),s}));if(e.thrown)return null;e.error&&(this.state=e.failState),t.returnType=e.node.typeAnnotation?this.finishNode(e.node,"TypeAnnotation"):null}return super.parseArrow(t)}shouldParseArrow(){return this.match(c.colon)||super.shouldParseArrow()}setArrowFunctionParameters(t,e){-1!==this.state.noArrowParamsConversionAt.indexOf(t.start)?t.params=e:super.setArrowFunctionParameters(t,e)}checkParams(t,e,s){if(!s||-1===this.state.noArrowParamsConversionAt.indexOf(t.start))return super.checkParams(...arguments)}parseParenAndDistinguishExpression(t){return super.parseParenAndDistinguishExpression(t&&-1===this.state.noArrowAt.indexOf(this.state.start))}parseSubscripts(t,e,s,r){if("Identifier"===t.type&&"async"===t.name&&-1!==this.state.noArrowAt.indexOf(e)){this.next();const r=this.startNodeAt(e,s);r.callee=t,r.arguments=this.parseCallExpressionArguments(c.parenR,!1),t=this.finishNode(r,"CallExpression")}else if("Identifier"===t.type&&"async"===t.name&&this.isRelational("<")){const i=this.state.clone(),n=this.tryParse((t=>this.parseAsyncArrowWithTypeParameters(e,s)||t()),i);if(!n.error&&!n.aborted)return n.node;const a=this.tryParse((()=>super.parseSubscripts(t,e,s,r)),i);if(a.node&&!a.error)return a.node;if(n.node)return this.state=n.failState,n.node;if(a.node)return this.state=a.failState,a.node;throw n.error||a.error}return super.parseSubscripts(t,e,s,r)}parseSubscript(t,e,s,r,i){if(this.match(c.questionDot)&&this.isLookaheadToken_lt()){if(i.optionalChainMember=!0,r)return i.stop=!0,t;this.next();const n=this.startNodeAt(e,s);return n.callee=t,n.typeArguments=this.flowParseTypeParameterInstantiation(),this.expect(c.parenL),n.arguments=this.parseCallExpressionArguments(c.parenR,!1),n.optional=!0,this.finishCallExpression(n,!0)}if(!r&&this.shouldParseTypes()&&this.isRelational("<")){const r=this.startNodeAt(e,s);r.callee=t;const n=this.tryParse((()=>(r.typeArguments=this.flowParseTypeParameterInstantiationCallOrNew(),this.expect(c.parenL),r.arguments=this.parseCallExpressionArguments(c.parenR,!1),i.optionalChainMember&&(r.optional=!1),this.finishCallExpression(r,i.optionalChainMember))));if(n.node)return n.error&&(this.state=n.failState),n.node}return super.parseSubscript(t,e,s,r,i)}parseNewArguments(t){let e=null;this.shouldParseTypes()&&this.isRelational("<")&&(e=this.tryParse((()=>this.flowParseTypeParameterInstantiationCallOrNew())).node),t.typeArguments=e,super.parseNewArguments(t)}parseAsyncArrowWithTypeParameters(t,e){const s=this.startNodeAt(t,e);if(this.parseFunctionParams(s),this.parseArrow(s))return this.parseArrowExpression(s,void 0,!0)}readToken_mult_modulo(t){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);if(42===t&&47===e&&this.state.hasFlowComment)return this.state.hasFlowComment=!1,this.state.pos+=2,void this.nextToken();super.readToken_mult_modulo(t)}readToken_pipe_amp(t){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);124!==t||125!==e?super.readToken_pipe_amp(t):this.finishOp(c.braceBarR,2)}parseTopLevel(t,e){const s=super.parseTopLevel(t,e);return this.state.hasFlowComment&&this.raise(this.state.pos,K.UnterminatedFlowComment),s}skipBlockComment(){if(this.hasPlugin("flowComments")&&this.skipFlowComment())return this.state.hasFlowComment&&this.unexpected(null,K.NestedFlowComment),this.hasFlowCommentCompletion(),this.state.pos+=this.skipFlowComment(),void(this.state.hasFlowComment=!0);if(this.state.hasFlowComment){const t=this.input.indexOf("*-/",this.state.pos+=2);if(-1===t)throw this.raise(this.state.pos-2,g.UnterminatedComment);this.state.pos=t+3}else super.skipBlockComment()}skipFlowComment(){const{pos:t}=this.state;let e=2;for(;[32,9].includes(this.input.charCodeAt(t+e));)e++;const s=this.input.charCodeAt(e+t),r=this.input.charCodeAt(e+t+1);return 58===s&&58===r?e+2:"flow-include"===this.input.slice(e+t,e+t+12)?e+12:58===s&&58!==r&&e}hasFlowCommentCompletion(){if(-1===this.input.indexOf("*/",this.state.pos))throw this.raise(this.state.pos,g.UnterminatedComment)}flowEnumErrorBooleanMemberNotInitialized(t,{enumName:e,memberName:s}){this.raise(t,K.EnumBooleanMemberNotInitialized,s,e)}flowEnumErrorInvalidMemberName(t,{enumName:e,memberName:s}){const r=s[0].toUpperCase()+s.slice(1);this.raise(t,K.EnumInvalidMemberName,s,r,e)}flowEnumErrorDuplicateMemberName(t,{enumName:e,memberName:s}){this.raise(t,K.EnumDuplicateMemberName,s,e)}flowEnumErrorInconsistentMemberValues(t,{enumName:e}){this.raise(t,K.EnumInconsistentMemberValues,e)}flowEnumErrorInvalidExplicitType(t,{enumName:e,suppliedType:s}){return this.raise(t,null===s?K.EnumInvalidExplicitTypeUnknownSupplied:K.EnumInvalidExplicitType,e,s)}flowEnumErrorInvalidMemberInitializer(t,{enumName:e,explicitType:s,memberName:r}){let i=null;switch(s){case"boolean":case"number":case"string":i=K.EnumInvalidMemberInitializerPrimaryType;break;case"symbol":i=K.EnumInvalidMemberInitializerSymbolType;break;default:i=K.EnumInvalidMemberInitializerUnknownType}return this.raise(t,i,e,r,s)}flowEnumErrorNumberMemberNotInitialized(t,{enumName:e,memberName:s}){this.raise(t,K.EnumNumberMemberNotInitialized,e,s)}flowEnumErrorStringMemberInconsistentlyInitailized(t,{enumName:e}){this.raise(t,K.EnumStringMemberInconsistentlyInitailized,e)}flowEnumMemberInit(){const t=this.state.start,e=()=>this.match(c.comma)||this.match(c.braceR);switch(this.state.type){case c.num:{const s=this.parseLiteral(this.state.value,"NumericLiteral");return e()?{type:"number",pos:s.start,value:s}:{type:"invalid",pos:t}}case c.string:{const s=this.parseLiteral(this.state.value,"StringLiteral");return e()?{type:"string",pos:s.start,value:s}:{type:"invalid",pos:t}}case c._true:case c._false:{const s=this.parseBooleanLiteral();return e()?{type:"boolean",pos:s.start,value:s}:{type:"invalid",pos:t}}default:return{type:"invalid",pos:t}}}flowEnumMemberRaw(){const t=this.state.start;return{id:this.parseIdentifier(!0),init:this.eat(c.eq)?this.flowEnumMemberInit():{type:"none",pos:t}}}flowEnumCheckExplicitTypeMismatch(t,e,s){const{explicitType:r}=e;null!==r&&r!==s&&this.flowEnumErrorInvalidMemberInitializer(t,e)}flowEnumMembers({enumName:t,explicitType:e}){const s=new Set,r={booleanMembers:[],numberMembers:[],stringMembers:[],defaultedMembers:[]};for(;!this.match(c.braceR);){const i=this.startNode(),{id:n,init:a}=this.flowEnumMemberRaw(),o=n.name;if(""===o)continue;/^[a-z]/.test(o)&&this.flowEnumErrorInvalidMemberName(n.start,{enumName:t,memberName:o}),s.has(o)&&this.flowEnumErrorDuplicateMemberName(n.start,{enumName:t,memberName:o}),s.add(o);const u={enumName:t,explicitType:e,memberName:o};switch(i.id=n,a.type){case"boolean":this.flowEnumCheckExplicitTypeMismatch(a.pos,u,"boolean"),i.init=a.value,r.booleanMembers.push(this.finishNode(i,"EnumBooleanMember"));break;case"number":this.flowEnumCheckExplicitTypeMismatch(a.pos,u,"number"),i.init=a.value,r.numberMembers.push(this.finishNode(i,"EnumNumberMember"));break;case"string":this.flowEnumCheckExplicitTypeMismatch(a.pos,u,"string"),i.init=a.value,r.stringMembers.push(this.finishNode(i,"EnumStringMember"));break;case"invalid":throw this.flowEnumErrorInvalidMemberInitializer(a.pos,u);case"none":switch(e){case"boolean":this.flowEnumErrorBooleanMemberNotInitialized(a.pos,u);break;case"number":this.flowEnumErrorNumberMemberNotInitialized(a.pos,u);break;default:r.defaultedMembers.push(this.finishNode(i,"EnumDefaultedMember"))}}this.match(c.braceR)||this.expect(c.comma)}return r}flowEnumStringMembers(t,e,{enumName:s}){if(0===t.length)return e;if(0===e.length)return t;if(e.length>t.length){for(let e=0;e<t.length;e++){const r=t[e];this.flowEnumErrorStringMemberInconsistentlyInitailized(r.start,{enumName:s})}return e}for(let t=0;t<e.length;t++){const r=e[t];this.flowEnumErrorStringMemberInconsistentlyInitailized(r.start,{enumName:s})}return t}flowEnumParseExplicitType({enumName:t}){if(this.eatContextual("of")){if(!this.match(c.name))throw this.flowEnumErrorInvalidExplicitType(this.state.start,{enumName:t,suppliedType:null});const{value:e}=this.state;return this.next(),"boolean"!==e&&"number"!==e&&"string"!==e&&"symbol"!==e&&this.flowEnumErrorInvalidExplicitType(this.state.start,{enumName:t,suppliedType:e}),e}return null}flowEnumBody(t,{enumName:e,nameLoc:s}){const r=this.flowEnumParseExplicitType({enumName:e});this.expect(c.braceL);const i=this.flowEnumMembers({enumName:e,explicitType:r});switch(r){case"boolean":return t.explicitType=!0,t.members=i.booleanMembers,this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"EnumBooleanBody");case"number":return t.explicitType=!0,t.members=i.numberMembers,this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"EnumNumberBody");case"string":return t.explicitType=!0,t.members=this.flowEnumStringMembers(i.stringMembers,i.defaultedMembers,{enumName:e}),this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"EnumStringBody");case"symbol":return t.members=i.defaultedMembers,this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"EnumSymbolBody");default:{const r=()=>(t.members=[],this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"EnumStringBody"));t.explicitType=!1;const n=i.booleanMembers.length,a=i.numberMembers.length,o=i.stringMembers.length,u=i.defaultedMembers.length;if(n||a||o||u){if(n||a){if(!a&&!o&&n>=u){for(let t=0,s=i.defaultedMembers;t<s.length;t++){const r=s[t];this.flowEnumErrorBooleanMemberNotInitialized(r.start,{enumName:e,memberName:r.id.name})}return t.members=i.booleanMembers,this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"EnumBooleanBody")}if(!n&&!o&&a>=u){for(let t=0,s=i.defaultedMembers;t<s.length;t++){const r=s[t];this.flowEnumErrorNumberMemberNotInitialized(r.start,{enumName:e,memberName:r.id.name})}return t.members=i.numberMembers,this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"EnumNumberBody")}return this.flowEnumErrorInconsistentMemberValues(s,{enumName:e}),r()}return t.members=this.flowEnumStringMembers(i.stringMembers,i.defaultedMembers,{enumName:e}),this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"EnumStringBody")}return r()}}}flowParseEnumDeclaration(t){const e=this.parseIdentifier();return t.id=e,t.body=this.flowEnumBody(this.startNode(),{enumName:e.name,nameLoc:e.start}),this.finishNode(t,"EnumDeclaration")}updateContext(t){this.match(c.name)&&"of"===this.state.value&&t===c.name&&"interface"===this.input.slice(this.state.lastTokStart,this.state.lastTokEnd)?this.state.exprAllowed=!1:super.updateContext(t)}isLookaheadToken_lt(){const t=this.nextTokenStart();if(60===this.input.charCodeAt(t)){const e=this.input.charCodeAt(t+1);return 60!==e&&61!==e}return!1}maybeUnwrapTypeCastExpression(t){return"TypeCastExpression"===t.type?t.expression:t}},typescript:t=>class extends t{getScopeHandler(){return ut}tsIsIdentifier(){return this.match(c.name)}tsNextTokenCanFollowModifier(){return this.next(),!(this.hasPrecedingLineBreak()||this.match(c.parenL)||this.match(c.parenR)||this.match(c.colon)||this.match(c.eq)||this.match(c.question)||this.match(c.bang))}tsParseModifier(t){if(!this.match(c.name))return;const e=this.state.value;return-1!==t.indexOf(e)&&this.tsTryParse(this.tsNextTokenCanFollowModifier.bind(this))?e:void 0}tsParseModifiers(t,e){for(;;){const s=this.state.start,r=this.tsParseModifier(e);if(!r)break;Object.hasOwnProperty.call(t,r)&&this.raise(s,dt.DuplicateModifier,r),t[r]=!0}}tsIsListTerminator(t){switch(t){case"EnumMembers":case"TypeMembers":return this.match(c.braceR);case"HeritageClauseElement":return this.match(c.braceL);case"TupleElementTypes":return this.match(c.bracketR);case"TypeParametersOrArguments":return this.isRelational(">")}throw new Error("Unreachable")}tsParseList(t,e){const s=[];for(;!this.tsIsListTerminator(t);)s.push(e());return s}tsParseDelimitedList(t,e){return pt(this.tsParseDelimitedListWorker(t,e,!0))}tsParseDelimitedListWorker(t,e,s){const r=[];for(;!this.tsIsListTerminator(t);){const i=e();if(null==i)return;if(r.push(i),!this.eat(c.comma)){if(this.tsIsListTerminator(t))break;return void(s&&this.expect(c.comma))}}return r}tsParseBracketedList(t,e,s,r){r||(s?this.expect(c.bracketL):this.expectRelational("<"));const i=this.tsParseDelimitedList(t,e);return s?this.expect(c.bracketR):this.expectRelational(">"),i}tsParseImportType(){const t=this.startNode();return this.expect(c._import),this.expect(c.parenL),this.match(c.string)||this.raise(this.state.start,dt.UnsupportedImportTypeArgument),t.argument=this.parseExprAtom(),this.expect(c.parenR),this.eat(c.dot)&&(t.qualifier=this.tsParseEntityName(!0)),this.isRelational("<")&&(t.typeParameters=this.tsParseTypeArguments()),this.finishNode(t,"TSImportType")}tsParseEntityName(t){let e=this.parseIdentifier();for(;this.eat(c.dot);){const s=this.startNodeAtNode(e);s.left=e,s.right=this.parseIdentifier(t),e=this.finishNode(s,"TSQualifiedName")}return e}tsParseTypeReference(){const t=this.startNode();return t.typeName=this.tsParseEntityName(!1),!this.hasPrecedingLineBreak()&&this.isRelational("<")&&(t.typeParameters=this.tsParseTypeArguments()),this.finishNode(t,"TSTypeReference")}tsParseThisTypePredicate(t){this.next();const e=this.startNodeAtNode(t);return e.parameterName=t,e.typeAnnotation=this.tsParseTypeAnnotation(!1),this.finishNode(e,"TSTypePredicate")}tsParseThisTypeNode(){const t=this.startNode();return this.next(),this.finishNode(t,"TSThisType")}tsParseTypeQuery(){const t=this.startNode();return this.expect(c._typeof),this.match(c._import)?t.exprName=this.tsParseImportType():t.exprName=this.tsParseEntityName(!0),this.finishNode(t,"TSTypeQuery")}tsParseTypeParameter(){const t=this.startNode();return t.name=this.parseIdentifierName(t.start),t.constraint=this.tsEatThenParseType(c._extends),t.default=this.tsEatThenParseType(c.eq),this.finishNode(t,"TSTypeParameter")}tsTryParseTypeParameters(){if(this.isRelational("<"))return this.tsParseTypeParameters()}tsParseTypeParameters(){const t=this.startNode();return this.isRelational("<")||this.match(c.jsxTagStart)?this.next():this.unexpected(),t.params=this.tsParseBracketedList("TypeParametersOrArguments",this.tsParseTypeParameter.bind(this),!1,!0),0===t.params.length&&this.raise(t.start,dt.EmptyTypeParameters),this.finishNode(t,"TSTypeParameterDeclaration")}tsTryNextParseConstantContext(){return this.lookahead().type===c._const?(this.next(),this.tsParseTypeReference()):null}tsFillSignature(t,e){const s=t===c.arrow;e.typeParameters=this.tsTryParseTypeParameters(),this.expect(c.parenL),e.parameters=this.tsParseBindingListForSignature(),(s||this.match(t))&&(e.typeAnnotation=this.tsParseTypeOrTypePredicateAnnotation(t))}tsParseBindingListForSignature(){return this.parseBindingList(c.parenR,41).map((t=>("Identifier"!==t.type&&"RestElement"!==t.type&&"ObjectPattern"!==t.type&&"ArrayPattern"!==t.type&&this.raise(t.start,dt.UnsupportedSignatureParameterKind,t.type),t)))}tsParseTypeMemberSemicolon(){this.eat(c.comma)||this.semicolon()}tsParseSignatureMember(t,e){return this.tsFillSignature(c.colon,e),this.tsParseTypeMemberSemicolon(),this.finishNode(e,t)}tsIsUnambiguouslyIndexSignature(){return this.next(),this.eat(c.name)&&this.match(c.colon)}tsTryParseIndexSignature(t){if(!this.match(c.bracketL)||!this.tsLookAhead(this.tsIsUnambiguouslyIndexSignature.bind(this)))return;this.expect(c.bracketL);const e=this.parseIdentifier();e.typeAnnotation=this.tsParseTypeAnnotation(),this.resetEndLocation(e),this.expect(c.bracketR),t.parameters=[e];const s=this.tsTryParseTypeAnnotation();return s&&(t.typeAnnotation=s),this.tsParseTypeMemberSemicolon(),this.finishNode(t,"TSIndexSignature")}tsParsePropertyOrMethodSignature(t,e){this.eat(c.question)&&(t.optional=!0);const s=t;if(e||!this.match(c.parenL)&&!this.isRelational("<")){const t=s;e&&(t.readonly=!0);const r=this.tsTryParseTypeAnnotation();return r&&(t.typeAnnotation=r),this.tsParseTypeMemberSemicolon(),this.finishNode(t,"TSPropertySignature")}{const t=s;return this.tsFillSignature(c.colon,t),this.tsParseTypeMemberSemicolon(),this.finishNode(t,"TSMethodSignature")}}tsParseTypeMember(){const t=this.startNode();if(this.match(c.parenL)||this.isRelational("<"))return this.tsParseSignatureMember("TSCallSignatureDeclaration",t);if(this.match(c._new)){const e=this.startNode();return this.next(),this.match(c.parenL)||this.isRelational("<")?this.tsParseSignatureMember("TSConstructSignatureDeclaration",t):(t.key=this.createIdentifier(e,"new"),this.tsParsePropertyOrMethodSignature(t,!1))}const e=!!this.tsParseModifier(["readonly"]),s=this.tsTryParseIndexSignature(t);return s?(e&&(t.readonly=!0),s):(this.parsePropertyName(t,!1),this.tsParsePropertyOrMethodSignature(t,e))}tsParseTypeLiteral(){const t=this.startNode();return t.members=this.tsParseObjectTypeMembers(),this.finishNode(t,"TSTypeLiteral")}tsParseObjectTypeMembers(){this.expect(c.braceL);const t=this.tsParseList("TypeMembers",this.tsParseTypeMember.bind(this));return this.expect(c.braceR),t}tsIsStartOfMappedType(){return this.next(),this.eat(c.plusMin)?this.isContextual("readonly"):(this.isContextual("readonly")&&this.next(),!!this.match(c.bracketL)&&(this.next(),!!this.tsIsIdentifier()&&(this.next(),this.match(c._in))))}tsParseMappedTypeParameter(){const t=this.startNode();return t.name=this.parseIdentifierName(t.start),t.constraint=this.tsExpectThenParseType(c._in),this.finishNode(t,"TSTypeParameter")}tsParseMappedType(){const t=this.startNode();return this.expect(c.braceL),this.match(c.plusMin)?(t.readonly=this.state.value,this.next(),this.expectContextual("readonly")):this.eatContextual("readonly")&&(t.readonly=!0),this.expect(c.bracketL),t.typeParameter=this.tsParseMappedTypeParameter(),t.nameType=this.eatContextual("as")?this.tsParseType():null,this.expect(c.bracketR),this.match(c.plusMin)?(t.optional=this.state.value,this.next(),this.expect(c.question)):this.eat(c.question)&&(t.optional=!0),t.typeAnnotation=this.tsTryParseType(),this.semicolon(),this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"TSMappedType")}tsParseTupleType(){const t=this.startNode();t.elementTypes=this.tsParseBracketedList("TupleElementTypes",this.tsParseTupleElementType.bind(this),!0,!1);let e=!1,s=null;return t.elementTypes.forEach((t=>{var r;let{type:i}=t;!e||"TSRestType"===i||"TSOptionalType"===i||"TSNamedTupleMember"===i&&t.optional||this.raise(t.start,dt.OptionalTypeBeforeRequired),e=e||"TSNamedTupleMember"===i&&t.optional||"TSOptionalType"===i,"TSRestType"===i&&(i=(t=t.typeAnnotation).type);const n="TSNamedTupleMember"===i;s=null!=(r=s)?r:n,s!==n&&this.raise(t.start,dt.MixedLabeledAndUnlabeledElements)})),this.finishNode(t,"TSTupleType")}tsParseTupleElementType(){const{start:t,startLoc:e}=this.state,s=this.eat(c.ellipsis);let r=this.tsParseType();const i=this.eat(c.question);if(this.eat(c.colon)){const t=this.startNodeAtNode(r);t.optional=i,"TSTypeReference"!==r.type||r.typeParameters||"Identifier"!==r.typeName.type?(this.raise(r.start,dt.InvalidTupleMemberLabel),t.label=r):t.label=r.typeName,t.elementType=this.tsParseType(),r=this.finishNode(t,"TSNamedTupleMember")}else if(i){const t=this.startNodeAtNode(r);t.typeAnnotation=r,r=this.finishNode(t,"TSOptionalType")}if(s){const s=this.startNodeAt(t,e);s.typeAnnotation=r,r=this.finishNode(s,"TSRestType")}return r}tsParseParenthesizedType(){const t=this.startNode();return this.expect(c.parenL),t.typeAnnotation=this.tsParseType(),this.expect(c.parenR),this.finishNode(t,"TSParenthesizedType")}tsParseFunctionOrConstructorType(t){const e=this.startNode();return"TSConstructorType"===t&&this.expect(c._new),this.tsFillSignature(c.arrow,e),this.finishNode(e,t)}tsParseLiteralTypeNode(){const t=this.startNode();return t.literal=(()=>{switch(this.state.type){case c.num:case c.bigint:case c.string:case c._true:case c._false:return this.parseExprAtom();default:throw this.unexpected()}})(),this.finishNode(t,"TSLiteralType")}tsParseTemplateLiteralType(){const t=this.startNode();return t.literal=this.parseTemplate(!1),this.finishNode(t,"TSLiteralType")}parseTemplateSubstitution(){return this.state.inType?this.tsParseType():super.parseTemplateSubstitution()}tsParseThisTypeOrThisTypePredicate(){const t=this.tsParseThisTypeNode();return this.isContextual("is")&&!this.hasPrecedingLineBreak()?this.tsParseThisTypePredicate(t):t}tsParseNonArrayType(){switch(this.state.type){case c.name:case c._void:case c._null:{const t=this.match(c._void)?"TSVoidKeyword":this.match(c._null)?"TSNullKeyword":function(t){switch(t){case"any":return"TSAnyKeyword";case"boolean":return"TSBooleanKeyword";case"bigint":return"TSBigIntKeyword";case"never":return"TSNeverKeyword";case"number":return"TSNumberKeyword";case"object":return"TSObjectKeyword";case"string":return"TSStringKeyword";case"symbol":return"TSSymbolKeyword";case"undefined":return"TSUndefinedKeyword";case"unknown":return"TSUnknownKeyword";default:return}}(this.state.value);if(void 0!==t&&46!==this.lookaheadCharCode()){const e=this.startNode();return this.next(),this.finishNode(e,t)}return this.tsParseTypeReference()}case c.string:case c.num:case c.bigint:case c._true:case c._false:return this.tsParseLiteralTypeNode();case c.plusMin:if("-"===this.state.value){const t=this.startNode(),e=this.lookahead();if(e.type!==c.num&&e.type!==c.bigint)throw this.unexpected();return t.literal=this.parseMaybeUnary(),this.finishNode(t,"TSLiteralType")}break;case c._this:return this.tsParseThisTypeOrThisTypePredicate();case c._typeof:return this.tsParseTypeQuery();case c._import:return this.tsParseImportType();case c.braceL:return this.tsLookAhead(this.tsIsStartOfMappedType.bind(this))?this.tsParseMappedType():this.tsParseTypeLiteral();case c.bracketL:return this.tsParseTupleType();case c.parenL:return this.tsParseParenthesizedType();case c.backQuote:return this.tsParseTemplateLiteralType()}throw this.unexpected()}tsParseArrayTypeOrHigher(){let t=this.tsParseNonArrayType();for(;!this.hasPrecedingLineBreak()&&this.eat(c.bracketL);)if(this.match(c.bracketR)){const e=this.startNodeAtNode(t);e.elementType=t,this.expect(c.bracketR),t=this.finishNode(e,"TSArrayType")}else{const e=this.startNodeAtNode(t);e.objectType=t,e.indexType=this.tsParseType(),this.expect(c.bracketR),t=this.finishNode(e,"TSIndexedAccessType")}return t}tsParseTypeOperator(t){const e=this.startNode();return this.expectContextual(t),e.operator=t,e.typeAnnotation=this.tsParseTypeOperatorOrHigher(),"readonly"===t&&this.tsCheckTypeAnnotationForReadOnly(e),this.finishNode(e,"TSTypeOperator")}tsCheckTypeAnnotationForReadOnly(t){switch(t.typeAnnotation.type){case"TSTupleType":case"TSArrayType":return;default:this.raise(t.start,dt.UnexpectedReadonly)}}tsParseInferType(){const t=this.startNode();this.expectContextual("infer");const e=this.startNode();return e.name=this.parseIdentifierName(e.start),t.typeParameter=this.finishNode(e,"TSTypeParameter"),this.finishNode(t,"TSInferType")}tsParseTypeOperatorOrHigher(){const t=["keyof","unique","readonly"].find((t=>this.isContextual(t)));return t?this.tsParseTypeOperator(t):this.isContextual("infer")?this.tsParseInferType():this.tsParseArrayTypeOrHigher()}tsParseUnionOrIntersectionType(t,e,s){this.eat(s);let r=e();if(this.match(s)){const i=[r];for(;this.eat(s);)i.push(e());const n=this.startNodeAtNode(r);n.types=i,r=this.finishNode(n,t)}return r}tsParseIntersectionTypeOrHigher(){return this.tsParseUnionOrIntersectionType("TSIntersectionType",this.tsParseTypeOperatorOrHigher.bind(this),c.bitwiseAND)}tsParseUnionTypeOrHigher(){return this.tsParseUnionOrIntersectionType("TSUnionType",this.tsParseIntersectionTypeOrHigher.bind(this),c.bitwiseOR)}tsIsStartOfFunctionType(){return!!this.isRelational("<")||this.match(c.parenL)&&this.tsLookAhead(this.tsIsUnambiguouslyStartOfFunctionType.bind(this))}tsSkipParameterStart(){if(this.match(c.name)||this.match(c._this))return this.next(),!0;if(this.match(c.braceL)){let t=1;for(this.next();t>0;)this.match(c.braceL)?++t:this.match(c.braceR)&&--t,this.next();return!0}if(this.match(c.bracketL)){let t=1;for(this.next();t>0;)this.match(c.bracketL)?++t:this.match(c.bracketR)&&--t,this.next();return!0}return!1}tsIsUnambiguouslyStartOfFunctionType(){if(this.next(),this.match(c.parenR)||this.match(c.ellipsis))return!0;if(this.tsSkipParameterStart()){if(this.match(c.colon)||this.match(c.comma)||this.match(c.question)||this.match(c.eq))return!0;if(this.match(c.parenR)&&(this.next(),this.match(c.arrow)))return!0}return!1}tsParseTypeOrTypePredicateAnnotation(t){return this.tsInType((()=>{const e=this.startNode();this.expect(t);const s=!!this.tsTryParse(this.tsParseTypePredicateAsserts.bind(this));if(s&&this.match(c._this)){let t=this.tsParseThisTypeOrThisTypePredicate();if("TSThisType"===t.type){const s=this.startNodeAtNode(e);s.parameterName=t,s.asserts=!0,t=this.finishNode(s,"TSTypePredicate")}else t.asserts=!0;return e.typeAnnotation=t,this.finishNode(e,"TSTypeAnnotation")}const r=this.tsIsIdentifier()&&this.tsTryParse(this.tsParseTypePredicatePrefix.bind(this));if(!r){if(!s)return this.tsParseTypeAnnotation(!1,e);const t=this.startNodeAtNode(e);return t.parameterName=this.parseIdentifier(),t.asserts=s,e.typeAnnotation=this.finishNode(t,"TSTypePredicate"),this.finishNode(e,"TSTypeAnnotation")}const i=this.tsParseTypeAnnotation(!1),n=this.startNodeAtNode(e);return n.parameterName=r,n.typeAnnotation=i,n.asserts=s,e.typeAnnotation=this.finishNode(n,"TSTypePredicate"),this.finishNode(e,"TSTypeAnnotation")}))}tsTryParseTypeOrTypePredicateAnnotation(){return this.match(c.colon)?this.tsParseTypeOrTypePredicateAnnotation(c.colon):void 0}tsTryParseTypeAnnotation(){return this.match(c.colon)?this.tsParseTypeAnnotation():void 0}tsTryParseType(){return this.tsEatThenParseType(c.colon)}tsParseTypePredicatePrefix(){const t=this.parseIdentifier();if(this.isContextual("is")&&!this.hasPrecedingLineBreak())return this.next(),t}tsParseTypePredicateAsserts(){if(!this.match(c.name)||"asserts"!==this.state.value||this.hasPrecedingLineBreak())return!1;const t=this.state.containsEsc;return this.next(),!(!this.match(c.name)&&!this.match(c._this))&&(t&&this.raise(this.state.lastTokStart,g.InvalidEscapedReservedWord,"asserts"),!0)}tsParseTypeAnnotation(t=!0,e=this.startNode()){return this.tsInType((()=>{t&&this.expect(c.colon),e.typeAnnotation=this.tsParseType()})),this.finishNode(e,"TSTypeAnnotation")}tsParseType(){lt(this.state.inType);const t=this.tsParseNonConditionalType();if(this.hasPrecedingLineBreak()||!this.eat(c._extends))return t;const e=this.startNodeAtNode(t);return e.checkType=t,e.extendsType=this.tsParseNonConditionalType(),this.expect(c.question),e.trueType=this.tsParseType(),this.expect(c.colon),e.falseType=this.tsParseType(),this.finishNode(e,"TSConditionalType")}tsParseNonConditionalType(){return this.tsIsStartOfFunctionType()?this.tsParseFunctionOrConstructorType("TSFunctionType"):this.match(c._new)?this.tsParseFunctionOrConstructorType("TSConstructorType"):this.tsParseUnionTypeOrHigher()}tsParseTypeAssertion(){const t=this.startNode(),e=this.tsTryNextParseConstantContext();return t.typeAnnotation=e||this.tsNextThenParseType(),this.expectRelational(">"),t.expression=this.parseMaybeUnary(),this.finishNode(t,"TSTypeAssertion")}tsParseHeritageClause(t){const e=this.state.start,s=this.tsParseDelimitedList("HeritageClauseElement",this.tsParseExpressionWithTypeArguments.bind(this));return s.length||this.raise(e,dt.EmptyHeritageClauseType,t),s}tsParseExpressionWithTypeArguments(){const t=this.startNode();return t.expression=this.tsParseEntityName(!1),this.isRelational("<")&&(t.typeParameters=this.tsParseTypeArguments()),this.finishNode(t,"TSExpressionWithTypeArguments")}tsParseInterfaceDeclaration(t){t.id=this.parseIdentifier(),this.checkLVal(t.id,130,void 0,"typescript interface declaration"),t.typeParameters=this.tsTryParseTypeParameters(),this.eat(c._extends)&&(t.extends=this.tsParseHeritageClause("extends"));const e=this.startNode();return e.body=this.tsInType(this.tsParseObjectTypeMembers.bind(this)),t.body=this.finishNode(e,"TSInterfaceBody"),this.finishNode(t,"TSInterfaceDeclaration")}tsParseTypeAliasDeclaration(t){return t.id=this.parseIdentifier(),this.checkLVal(t.id,2,void 0,"typescript type alias"),t.typeParameters=this.tsTryParseTypeParameters(),t.typeAnnotation=this.tsInType((()=>{if(this.expect(c.eq),this.isContextual("intrinsic")&&this.lookahead().type!==c.dot){const t=this.startNode();return this.next(),this.finishNode(t,"TSIntrinsicKeyword")}return this.tsParseType()})),this.semicolon(),this.finishNode(t,"TSTypeAliasDeclaration")}tsInNoContext(t){const e=this.state.context;this.state.context=[e[0]];try{return t()}finally{this.state.context=e}}tsInType(t){const e=this.state.inType;this.state.inType=!0;try{return t()}finally{this.state.inType=e}}tsEatThenParseType(t){return this.match(t)?this.tsNextThenParseType():void 0}tsExpectThenParseType(t){return this.tsDoThenParseType((()=>this.expect(t)))}tsNextThenParseType(){return this.tsDoThenParseType((()=>this.next()))}tsDoThenParseType(t){return this.tsInType((()=>(t(),this.tsParseType())))}tsParseEnumMember(){const t=this.startNode();return t.id=this.match(c.string)?this.parseExprAtom():this.parseIdentifier(!0),this.eat(c.eq)&&(t.initializer=this.parseMaybeAssignAllowIn()),this.finishNode(t,"TSEnumMember")}tsParseEnumDeclaration(t,e){return e&&(t.const=!0),t.id=this.parseIdentifier(),this.checkLVal(t.id,e?779:267,void 0,"typescript enum declaration"),this.expect(c.braceL),t.members=this.tsParseDelimitedList("EnumMembers",this.tsParseEnumMember.bind(this)),this.expect(c.braceR),this.finishNode(t,"TSEnumDeclaration")}tsParseModuleBlock(){const t=this.startNode();return this.scope.enter(0),this.expect(c.braceL),this.parseBlockOrModuleBlockBody(t.body=[],void 0,!0,c.braceR),this.scope.exit(),this.finishNode(t,"TSModuleBlock")}tsParseModuleOrNamespaceDeclaration(t,e=!1){if(t.id=this.parseIdentifier(),e||this.checkLVal(t.id,1024,null,"module or namespace declaration"),this.eat(c.dot)){const e=this.startNode();this.tsParseModuleOrNamespaceDeclaration(e,!0),t.body=e}else this.scope.enter(p),this.prodParam.enter(0),t.body=this.tsParseModuleBlock(),this.prodParam.exit(),this.scope.exit();return this.finishNode(t,"TSModuleDeclaration")}tsParseAmbientExternalModuleDeclaration(t){return this.isContextual("global")?(t.global=!0,t.id=this.parseIdentifier()):this.match(c.string)?t.id=this.parseExprAtom():this.unexpected(),this.match(c.braceL)?(this.scope.enter(p),this.prodParam.enter(0),t.body=this.tsParseModuleBlock(),this.prodParam.exit(),this.scope.exit()):this.semicolon(),this.finishNode(t,"TSModuleDeclaration")}tsParseImportEqualsDeclaration(t,e){return t.isExport=e||!1,t.id=this.parseIdentifier(),this.checkLVal(t.id,9,void 0,"import equals declaration"),this.expect(c.eq),t.moduleReference=this.tsParseModuleReference(),this.semicolon(),this.finishNode(t,"TSImportEqualsDeclaration")}tsIsExternalModuleReference(){return this.isContextual("require")&&40===this.lookaheadCharCode()}tsParseModuleReference(){return this.tsIsExternalModuleReference()?this.tsParseExternalModuleReference():this.tsParseEntityName(!1)}tsParseExternalModuleReference(){const t=this.startNode();if(this.expectContextual("require"),this.expect(c.parenL),!this.match(c.string))throw this.unexpected();return t.expression=this.parseExprAtom(),this.expect(c.parenR),this.finishNode(t,"TSExternalModuleReference")}tsLookAhead(t){const e=this.state.clone(),s=t();return this.state=e,s}tsTryParseAndCatch(t){const e=this.tryParse((e=>t()||e()));if(!e.aborted&&e.node)return e.error&&(this.state=e.failState),e.node}tsTryParse(t){const e=this.state.clone(),s=t();return void 0!==s&&!1!==s?s:void(this.state=e)}tsTryParseDeclare(t){if(this.isLineTerminator())return;let e,s=this.state.type;return this.isContextual("let")&&(s=c._var,e="let"),this.tsInDeclareContext((()=>{switch(s){case c._function:return t.declare=!0,this.parseFunctionStatement(t,!1,!0);case c._class:return t.declare=!0,this.parseClass(t,!0,!1);case c._const:if(this.match(c._const)&&this.isLookaheadContextual("enum"))return this.expect(c._const),this.expectContextual("enum"),this.tsParseEnumDeclaration(t,!0);case c._var:return e=e||this.state.value,this.parseVarStatement(t,e);case c.name:{const e=this.state.value;return"global"===e?this.tsParseAmbientExternalModuleDeclaration(t):this.tsParseDeclaration(t,e,!0)}}}))}tsTryParseExportDeclaration(){return this.tsParseDeclaration(this.startNode(),this.state.value,!0)}tsParseExpressionStatement(t,e){switch(e.name){case"declare":{const e=this.tsTryParseDeclare(t);if(e)return e.declare=!0,e;break}case"global":if(this.match(c.braceL)){this.scope.enter(p),this.prodParam.enter(0);const s=t;return s.global=!0,s.id=e,s.body=this.tsParseModuleBlock(),this.scope.exit(),this.prodParam.exit(),this.finishNode(s,"TSModuleDeclaration")}break;default:return this.tsParseDeclaration(t,e.name,!1)}}tsParseDeclaration(t,e,s){switch(e){case"abstract":if(this.tsCheckLineTerminatorAndMatch(c._class,s)){const e=t;return e.abstract=!0,s&&(this.next(),this.match(c._class)||this.unexpected(null,c._class)),this.parseClass(e,!0,!1)}break;case"enum":if(s||this.match(c.name))return s&&this.next(),this.tsParseEnumDeclaration(t,!1);break;case"interface":if(this.tsCheckLineTerminatorAndMatch(c.name,s))return s&&this.next(),this.tsParseInterfaceDeclaration(t);break;case"module":if(s&&this.next(),this.match(c.string))return this.tsParseAmbientExternalModuleDeclaration(t);if(this.tsCheckLineTerminatorAndMatch(c.name,s))return this.tsParseModuleOrNamespaceDeclaration(t);break;case"namespace":if(this.tsCheckLineTerminatorAndMatch(c.name,s))return s&&this.next(),this.tsParseModuleOrNamespaceDeclaration(t);break;case"type":if(this.tsCheckLineTerminatorAndMatch(c.name,s))return s&&this.next(),this.tsParseTypeAliasDeclaration(t)}}tsCheckLineTerminatorAndMatch(t,e){return(e||this.match(t))&&!this.isLineTerminator()}tsTryParseGenericAsyncArrowFunction(t,e){if(!this.isRelational("<"))return;const s=this.state.maybeInArrowParameters;this.state.maybeInArrowParameters=!0;const r=this.tsTryParseAndCatch((()=>{const s=this.startNodeAt(t,e);return s.typeParameters=this.tsParseTypeParameters(),super.parseFunctionParams(s),s.returnType=this.tsTryParseTypeOrTypePredicateAnnotation(),this.expect(c.arrow),s}));return this.state.maybeInArrowParameters=s,r?this.parseArrowExpression(r,null,!0):void 0}tsParseTypeArguments(){const t=this.startNode();return t.params=this.tsInType((()=>this.tsInNoContext((()=>(this.expectRelational("<"),this.tsParseDelimitedList("TypeParametersOrArguments",this.tsParseType.bind(this))))))),0===t.params.length&&this.raise(t.start,dt.EmptyTypeArguments),this.state.exprAllowed=!1,this.expectRelational(">"),this.finishNode(t,"TSTypeParameterInstantiation")}tsIsDeclarationStart(){if(this.match(c.name))switch(this.state.value){case"abstract":case"declare":case"enum":case"interface":case"module":case"namespace":case"type":return!0}return!1}isExportDefaultSpecifier(){return!this.tsIsDeclarationStart()&&super.isExportDefaultSpecifier()}parseAssignableListItem(t,e){const s=this.state.start,r=this.state.startLoc;let i,n=!1;void 0!==t&&(i=this.parseAccessModifier(),n=!!this.tsParseModifier(["readonly"]),!1===t&&(i||n)&&this.raise(s,dt.UnexpectedParameterModifier));const a=this.parseMaybeDefault();this.parseAssignableListItemTypes(a);const o=this.parseMaybeDefault(a.start,a.loc.start,a);if(i||n){const t=this.startNodeAt(s,r);return e.length&&(t.decorators=e),i&&(t.accessibility=i),n&&(t.readonly=n),"Identifier"!==o.type&&"AssignmentPattern"!==o.type&&this.raise(t.start,dt.UnsupportedParameterPropertyKind),t.parameter=o,this.finishNode(t,"TSParameterProperty")}return e.length&&(a.decorators=e),o}parseFunctionBodyAndFinish(t,e,s=!1){this.match(c.colon)&&(t.returnType=this.tsParseTypeOrTypePredicateAnnotation(c.colon));const r="FunctionDeclaration"===e?"TSDeclareFunction":"ClassMethod"===e?"TSDeclareMethod":void 0;r&&!this.match(c.braceL)&&this.isLineTerminator()?this.finishNode(t,r):"TSDeclareFunction"===r&&this.state.isDeclareContext&&(this.raise(t.start,dt.DeclareFunctionHasImplementation),t.declare)?super.parseFunctionBodyAndFinish(t,r,s):super.parseFunctionBodyAndFinish(t,e,s)}registerFunctionStatementId(t){!t.body&&t.id?this.checkLVal(t.id,1024,null,"function name"):super.registerFunctionStatementId(...arguments)}tsCheckForInvalidTypeCasts(t){t.forEach((t=>{"TSTypeCastExpression"===(null==t?void 0:t.type)&&this.raise(t.typeAnnotation.start,dt.UnexpectedTypeAnnotation)}))}toReferencedList(t,e){return this.tsCheckForInvalidTypeCasts(t),t}parseArrayLike(...t){const e=super.parseArrayLike(...t);return"ArrayExpression"===e.type&&this.tsCheckForInvalidTypeCasts(e.elements),e}parseSubscript(t,e,s,r,i){if(!this.hasPrecedingLineBreak()&&this.match(c.bang)){this.state.exprAllowed=!1,this.next();const r=this.startNodeAt(e,s);return r.expression=t,this.finishNode(r,"TSNonNullExpression")}if(this.isRelational("<")){const n=this.tsTryParseAndCatch((()=>{if(!r&&this.atPossibleAsyncArrow(t)){const t=this.tsTryParseGenericAsyncArrowFunction(e,s);if(t)return t}const n=this.startNodeAt(e,s);n.callee=t;const a=this.tsParseTypeArguments();if(a){if(!r&&this.eat(c.parenL))return n.arguments=this.parseCallExpressionArguments(c.parenR,!1),this.tsCheckForInvalidTypeCasts(n.arguments),n.typeParameters=a,this.finishCallExpression(n,i.optionalChainMember);if(this.match(c.backQuote)){const r=this.parseTaggedTemplateExpression(t,e,s,i);return r.typeParameters=a,r}}this.unexpected()}));if(n)return n}return super.parseSubscript(t,e,s,r,i)}parseNewArguments(t){if(this.isRelational("<")){const e=this.tsTryParseAndCatch((()=>{const t=this.tsParseTypeArguments();return this.match(c.parenL)||this.unexpected(),t}));e&&(t.typeParameters=e)}super.parseNewArguments(t)}parseExprOp(t,e,s,r){if(pt(c._in.binop)>r&&!this.hasPrecedingLineBreak()&&this.isContextual("as")){const i=this.startNodeAt(e,s);i.expression=t;const n=this.tsTryNextParseConstantContext();return i.typeAnnotation=n||this.tsNextThenParseType(),this.finishNode(i,"TSAsExpression"),this.reScan_lt_gt(),this.parseExprOp(i,e,s,r)}return super.parseExprOp(t,e,s,r)}checkReservedWord(t,e,s,r){}checkDuplicateExports(){}parseImport(t){if(this.match(c.name)||this.match(c.star)||this.match(c.braceL)){const e=this.lookahead();if(this.match(c.name)&&e.type===c.eq)return this.tsParseImportEqualsDeclaration(t);!this.isContextual("type")||e.type===c.comma||e.type===c.name&&"from"===e.value||(t.importKind="type",this.next())}t.importKind||(t.importKind="value");const e=super.parseImport(t);return"type"===e.importKind&&e.specifiers.length>1&&"ImportDefaultSpecifier"===e.specifiers[0].type&&this.raise(e.start,"A type-only import can specify a default import or named bindings, but not both."),e}parseExport(t){if(this.match(c._import))return this.expect(c._import),this.tsParseImportEqualsDeclaration(t,!0);if(this.eat(c.eq)){const e=t;return e.expression=this.parseExpression(),this.semicolon(),this.finishNode(e,"TSExportAssignment")}if(this.eatContextual("as")){const e=t;return this.expectContextual("namespace"),e.id=this.parseIdentifier(),this.semicolon(),this.finishNode(e,"TSNamespaceExportDeclaration")}return this.isContextual("type")&&this.lookahead().type===c.braceL?(this.next(),t.exportKind="type"):t.exportKind="value",super.parseExport(t)}isAbstractClass(){return this.isContextual("abstract")&&this.lookahead().type===c._class}parseExportDefaultExpression(){if(this.isAbstractClass()){const t=this.startNode();return this.next(),this.parseClass(t,!0,!0),t.abstract=!0,t}if("interface"===this.state.value){const t=this.tsParseDeclaration(this.startNode(),this.state.value,!0);if(t)return t}return super.parseExportDefaultExpression()}parseStatementContent(t,e){if(this.state.type===c._const){const t=this.lookahead();if(t.type===c.name&&"enum"===t.value){const t=this.startNode();return this.expect(c._const),this.expectContextual("enum"),this.tsParseEnumDeclaration(t,!0)}}return super.parseStatementContent(t,e)}parseAccessModifier(){return this.tsParseModifier(["public","protected","private"])}parseClassMember(t,e,s){this.tsParseModifiers(e,["declare"]);const r=this.parseAccessModifier();r&&(e.accessibility=r),this.tsParseModifiers(e,["declare"]);const i=()=>{super.parseClassMember(t,e,s)};e.declare?this.tsInDeclareContext(i):i()}parseClassMemberWithIsStatic(t,e,s,r){this.tsParseModifiers(e,["abstract","readonly","declare"]);const i=this.tsTryParseIndexSignature(e);if(i)return t.body.push(i),e.abstract&&this.raise(e.start,dt.IndexSignatureHasAbstract),r&&this.raise(e.start,dt.IndexSignatureHasStatic),e.accessibility&&this.raise(e.start,dt.IndexSignatureHasAccessibility,e.accessibility),void(e.declare&&this.raise(e.start,dt.IndexSignatureHasDeclare));super.parseClassMemberWithIsStatic(t,e,s,r)}parsePostMemberNameModifiers(t){this.eat(c.question)&&(t.optional=!0),t.readonly&&this.match(c.parenL)&&this.raise(t.start,dt.ClassMethodHasReadonly),t.declare&&this.match(c.parenL)&&this.raise(t.start,dt.ClassMethodHasDeclare)}parseExpressionStatement(t,e){return("Identifier"===e.type?this.tsParseExpressionStatement(t,e):void 0)||super.parseExpressionStatement(t,e)}shouldParseExportDeclaration(){return!!this.tsIsDeclarationStart()||super.shouldParseExportDeclaration()}parseConditional(t,e,s,r){if(!r||!this.match(c.question))return super.parseConditional(t,e,s,r);const i=this.tryParse((()=>super.parseConditional(t,e,s)));return i.node?(i.error&&(this.state=i.failState),i.node):(r.start=i.error.pos||this.state.start,t)}parseParenItem(t,e,s){if(t=super.parseParenItem(t,e,s),this.eat(c.question)&&(t.optional=!0,this.resetEndLocation(t)),this.match(c.colon)){const r=this.startNodeAt(e,s);return r.expression=t,r.typeAnnotation=this.tsParseTypeAnnotation(),this.finishNode(r,"TSTypeCastExpression")}return t}parseExportDeclaration(t){const e=this.state.start,s=this.state.startLoc,r=this.eatContextual("declare");let i;return this.match(c.name)&&(i=this.tsTryParseExportDeclaration()),i||(i=super.parseExportDeclaration(t)),i&&("TSInterfaceDeclaration"===i.type||"TSTypeAliasDeclaration"===i.type||r)&&(t.exportKind="type"),i&&r&&(this.resetStartLocation(i,e,s),i.declare=!0),i}parseClassId(t,e,s){if((!e||s)&&this.isContextual("implements"))return;super.parseClassId(t,e,s,t.declare?1024:139);const r=this.tsTryParseTypeParameters();r&&(t.typeParameters=r)}parseClassPropertyAnnotation(t){!t.optional&&this.eat(c.bang)&&(t.definite=!0);const e=this.tsTryParseTypeAnnotation();e&&(t.typeAnnotation=e)}parseClassProperty(t){return this.parseClassPropertyAnnotation(t),this.state.isDeclareContext&&this.match(c.eq)&&this.raise(this.state.start,dt.DeclareClassFieldHasInitializer),super.parseClassProperty(t)}parseClassPrivateProperty(t){return t.abstract&&this.raise(t.start,dt.PrivateElementHasAbstract),t.accessibility&&this.raise(t.start,dt.PrivateElementHasAccessibility,t.accessibility),this.parseClassPropertyAnnotation(t),super.parseClassPrivateProperty(t)}pushClassMethod(t,e,s,r,i,n){const a=this.tsTryParseTypeParameters();a&&i&&this.raise(a.start,dt.ConstructorHasTypeParameters),a&&(e.typeParameters=a),super.pushClassMethod(t,e,s,r,i,n)}pushClassPrivateMethod(t,e,s,r){const i=this.tsTryParseTypeParameters();i&&(e.typeParameters=i),super.pushClassPrivateMethod(t,e,s,r)}parseClassSuper(t){super.parseClassSuper(t),t.superClass&&this.isRelational("<")&&(t.superTypeParameters=this.tsParseTypeArguments()),this.eatContextual("implements")&&(t.implements=this.tsParseHeritageClause("implements"))}parseObjPropValue(t,...e){const s=this.tsTryParseTypeParameters();s&&(t.typeParameters=s),super.parseObjPropValue(t,...e)}parseFunctionParams(t,e){const s=this.tsTryParseTypeParameters();s&&(t.typeParameters=s),super.parseFunctionParams(t,e)}parseVarId(t,e){super.parseVarId(t,e),"Identifier"===t.id.type&&this.eat(c.bang)&&(t.definite=!0);const s=this.tsTryParseTypeAnnotation();s&&(t.id.typeAnnotation=s,this.resetEndLocation(t.id))}parseAsyncArrowFromCallExpression(t,e){return this.match(c.colon)&&(t.returnType=this.tsParseTypeAnnotation()),super.parseAsyncArrowFromCallExpression(t,e)}parseMaybeAssign(...t){var e,s,r,i,n,a,o;let u,h,p,l;if(this.match(c.jsxTagStart)){if(u=this.state.clone(),h=this.tryParse((()=>super.parseMaybeAssign(...t)),u),!h.error)return h.node;const{context:e}=this.state;e[e.length-1]===T.j_oTag?e.length-=2:e[e.length-1]===T.j_expr&&(e.length-=1)}if(!(null==(e=h)?void 0:e.error)&&!this.isRelational("<"))return super.parseMaybeAssign(...t);u=u||this.state.clone();const d=this.tryParse((e=>{var s;l=this.tsParseTypeParameters();const r=super.parseMaybeAssign(...t);return("ArrowFunctionExpression"!==r.type||r.extra&&r.extra.parenthesized)&&e(),0!==(null==(s=l)?void 0:s.params.length)&&this.resetStartLocationFromNode(r,l),r.typeParameters=l,r}),u);if(!d.error&&!d.aborted)return d.node;if(!h&&(lt(!this.hasPlugin("jsx")),p=this.tryParse((()=>super.parseMaybeAssign(...t)),u),!p.error))return p.node;if(null==(s=h)?void 0:s.node)return this.state=h.failState,h.node;if(d.node)return this.state=d.failState,d.node;if(null==(r=p)?void 0:r.node)return this.state=p.failState,p.node;if(null==(i=h)?void 0:i.thrown)throw h.error;if(d.thrown)throw d.error;if(null==(n=p)?void 0:n.thrown)throw p.error;throw(null==(a=h)?void 0:a.error)||d.error||(null==(o=p)?void 0:o.error)}parseMaybeUnary(t){return!this.hasPlugin("jsx")&&this.isRelational("<")?this.tsParseTypeAssertion():super.parseMaybeUnary(t)}parseArrow(t){if(this.match(c.colon)){const e=this.tryParse((t=>{const e=this.tsParseTypeOrTypePredicateAnnotation(c.colon);return!this.canInsertSemicolon()&&this.match(c.arrow)||t(),e}));if(e.aborted)return;e.thrown||(e.error&&(this.state=e.failState),t.returnType=e.node)}return super.parseArrow(t)}parseAssignableListItemTypes(t){this.eat(c.question)&&("Identifier"===t.type||this.state.isDeclareContext||this.state.inType||this.raise(t.start,dt.PatternIsOptional),t.optional=!0);const e=this.tsTryParseTypeAnnotation();return e&&(t.typeAnnotation=e),this.resetEndLocation(t),t}toAssignable(t){switch(t.type){case"TSTypeCastExpression":return super.toAssignable(this.typeCastToParameter(t));case"TSParameterProperty":return super.toAssignable(t);case"TSAsExpression":case"TSNonNullExpression":case"TSTypeAssertion":return t.expression=this.toAssignable(t.expression),t;default:return super.toAssignable(t)}}checkLVal(t,e=64,s,r){switch(t.type){case"TSTypeCastExpression":return;case"TSParameterProperty":return void this.checkLVal(t.parameter,e,s,"parameter property");case"TSAsExpression":case"TSNonNullExpression":case"TSTypeAssertion":return void this.checkLVal(t.expression,e,s,r);default:return void super.checkLVal(t,e,s,r)}}parseBindingAtom(){switch(this.state.type){case c._this:return this.parseIdentifier(!0);default:return super.parseBindingAtom()}}parseMaybeDecoratorArguments(t){if(this.isRelational("<")){const e=this.tsParseTypeArguments();if(this.match(c.parenL)){const s=super.parseMaybeDecoratorArguments(t);return s.typeParameters=e,s}this.unexpected(this.state.start,c.parenL)}return super.parseMaybeDecoratorArguments(t)}isClassMethod(){return this.isRelational("<")||super.isClassMethod()}isClassProperty(){return this.match(c.bang)||this.match(c.colon)||super.isClassProperty()}parseMaybeDefault(...t){const e=super.parseMaybeDefault(...t);return"AssignmentPattern"===e.type&&e.typeAnnotation&&e.right.start<e.typeAnnotation.start&&this.raise(e.typeAnnotation.start,dt.TypeAnnotationAfterAssign),e}getTokenFromCode(t){return!this.state.inType||62!==t&&60!==t?super.getTokenFromCode(t):this.finishOp(c.relational,1)}reScan_lt_gt(){if(this.match(c.relational)){const t=this.input.charCodeAt(this.state.start);60!==t&&62!==t||(this.state.pos-=1,this.readToken_lt_gt(t))}}toAssignableList(t){for(let e=0;e<t.length;e++){const s=t[e];if(s)switch(s.type){case"TSTypeCastExpression":t[e]=this.typeCastToParameter(s);break;case"TSAsExpression":case"TSTypeAssertion":this.state.maybeInArrowParameters?this.raise(s.start,dt.UnexpectedTypeCastInParameter):t[e]=this.typeCastToParameter(s)}}return super.toAssignableList(...arguments)}typeCastToParameter(t){return t.expression.typeAnnotation=t.typeAnnotation,this.resetEndLocation(t.expression,t.typeAnnotation.end,t.typeAnnotation.loc.end),t.expression}shouldParseArrow(){return this.match(c.colon)||super.shouldParseArrow()}shouldParseAsyncArrow(){return this.match(c.colon)||super.shouldParseAsyncArrow()}canHaveLeadingDecorator(){return super.canHaveLeadingDecorator()||this.isAbstractClass()}jsxParseOpeningElementAfterName(t){if(this.isRelational("<")){const e=this.tsTryParseAndCatch((()=>this.tsParseTypeArguments()));e&&(t.typeParameters=e)}return super.jsxParseOpeningElementAfterName(t)}getGetterSetterExpectedParamCount(t){const e=super.getGetterSetterExpectedParamCount(t),s=t.params[0];return s&&"Identifier"===s.type&&"this"===s.name?e+1:e}parseCatchClauseParam(){const t=super.parseCatchClauseParam(),e=this.tsTryParseTypeAnnotation();return e&&(t.typeAnnotation=e,this.resetEndLocation(t)),t}tsInDeclareContext(t){const e=this.state.isDeclareContext;this.state.isDeclareContext=!0;try{return t()}finally{this.state.isDeclareContext=e}}},v8intrinsic:t=>class extends t{parseV8Intrinsic(){if(this.match(c.modulo)){const t=this.state.start,e=this.startNode();if(this.eat(c.modulo),this.match(c.name)){const t=this.parseIdentifierName(this.state.start),s=this.createIdentifier(e,t);if(s.type="V8IntrinsicIdentifier",this.match(c.parenL))return s}this.unexpected(t)}}parseExprAtom(){return this.parseV8Intrinsic()||super.parseExprAtom(...arguments)}},placeholders:t=>class extends t{parsePlaceholder(t){if(this.match(c.placeholder)){const e=this.startNode();return this.next(),this.assertNoSpace("Unexpected space in placeholder."),e.name=super.parseIdentifier(!0),this.assertNoSpace("Unexpected space in placeholder."),this.expect(c.placeholder),this.finishPlaceholder(e,t)}}finishPlaceholder(t,e){const s=!(!t.expectedNode||"Placeholder"!==t.type);return t.expectedNode=e,s?t:this.finishNode(t,"Placeholder")}getTokenFromCode(t){return 37===t&&37===this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)?this.finishOp(c.placeholder,2):super.getTokenFromCode(...arguments)}parseExprAtom(){return this.parsePlaceholder("Expression")||super.parseExprAtom(...arguments)}parseIdentifier(){return this.parsePlaceholder("Identifier")||super.parseIdentifier(...arguments)}checkReservedWord(t){void 0!==t&&super.checkReservedWord(...arguments)}parseBindingAtom(){return this.parsePlaceholder("Pattern")||super.parseBindingAtom(...arguments)}checkLVal(t){"Placeholder"!==t.type&&super.checkLVal(...arguments)}toAssignable(t){return t&&"Placeholder"===t.type&&"Expression"===t.expectedNode?(t.expectedNode="Pattern",t):super.toAssignable(...arguments)}verifyBreakContinue(t){t.label&&"Placeholder"===t.label.type||super.verifyBreakContinue(...arguments)}parseExpressionStatement(t,e){if("Placeholder"!==e.type||e.extra&&e.extra.parenthesized)return super.parseExpressionStatement(...arguments);if(this.match(c.colon)){const s=t;return s.label=this.finishPlaceholder(e,"Identifier"),this.next(),s.body=this.parseStatement("label"),this.finishNode(s,"LabeledStatement")}return this.semicolon(),t.name=e.name,this.finishPlaceholder(t,"Statement")}parseBlock(){return this.parsePlaceholder("BlockStatement")||super.parseBlock(...arguments)}parseFunctionId(){return this.parsePlaceholder("Identifier")||super.parseFunctionId(...arguments)}parseClass(t,e,s){const r=e?"ClassDeclaration":"ClassExpression";this.next(),this.takeDecorators(t);const i=this.state.strict,n=this.parsePlaceholder("Identifier");if(n)if(this.match(c._extends)||this.match(c.placeholder)||this.match(c.braceL))t.id=n;else{if(s||!e)return t.id=null,t.body=this.finishPlaceholder(n,"ClassBody"),this.finishNode(t,r);this.unexpected(null,"A class name is required")}else this.parseClassId(t,e,s);return this.parseClassSuper(t),t.body=this.parsePlaceholder("ClassBody")||this.parseClassBody(!!t.superClass,i),this.finishNode(t,r)}parseExport(t){const e=this.parsePlaceholder("Identifier");if(!e)return super.parseExport(...arguments);if(!this.isContextual("from")&&!this.match(c.comma))return t.specifiers=[],t.source=null,t.declaration=this.finishPlaceholder(e,"Declaration"),this.finishNode(t,"ExportNamedDeclaration");this.expectPlugin("exportDefaultFrom");const s=this.startNode();return s.exported=e,t.specifiers=[this.finishNode(s,"ExportDefaultSpecifier")],super.parseExport(t)}isExportDefaultSpecifier(){if(this.match(c._default)){const t=this.nextTokenStart();if(this.isUnparsedContextual(t,"from")&&this.input.startsWith(c.placeholder.label,this.nextTokenStartSince(t+4)))return!0}return super.isExportDefaultSpecifier()}maybeParseExportDefaultSpecifier(t){return!!(t.specifiers&&t.specifiers.length>0)||super.maybeParseExportDefaultSpecifier(...arguments)}checkExport(t){const{specifiers:e}=t;(null==e?void 0:e.length)&&(t.specifiers=e.filter((t=>"Placeholder"===t.exported.type))),super.checkExport(t),t.specifiers=e}parseImport(t){const e=this.parsePlaceholder("Identifier");if(!e)return super.parseImport(...arguments);if(t.specifiers=[],!this.isContextual("from")&&!this.match(c.comma))return t.source=this.finishPlaceholder(e,"StringLiteral"),this.semicolon(),this.finishNode(t,"ImportDeclaration");const s=this.startNodeAtNode(e);if(s.local=e,this.finishNode(s,"ImportDefaultSpecifier"),t.specifiers.push(s),this.eat(c.comma)){this.maybeParseStarImportSpecifier(t)||this.parseNamedImportSpecifiers(t)}return this.expectContextual("from"),t.source=this.parseImportSource(),this.semicolon(),this.finishNode(t,"ImportDeclaration")}parseImportSource(){return this.parsePlaceholder("StringLiteral")||super.parseImportSource(...arguments)}}},At=Object.keys(Et),Ct={sourceType:"script",sourceFilename:void 0,startLine:1,allowAwaitOutsideFunction:!1,allowReturnOutsideFunction:!1,allowImportExportEverywhere:!1,allowSuperOutsideMethod:!1,allowUndeclaredExports:!1,plugins:[],strictMode:null,ranges:!1,tokens:!1,createParenthesizedExpressions:!1,errorRecovery:!1};class xt{constructor(){this.strict=void 0,this.curLine=void 0,this.startLoc=void 0,this.endLoc=void 0,this.errors=[],this.potentialArrowAt=-1,this.noArrowAt=[],this.noArrowParamsConversionAt=[],this.maybeInArrowParameters=!1,this.inPipeline=!1,this.inType=!1,this.noAnonFunctionType=!1,this.inPropertyName=!1,this.hasFlowComment=!1,this.isIterator=!1,this.isDeclareContext=!1,this.topicContext={maxNumOfResolvableTopics:0,maxTopicIndex:null},this.soloAwait=!1,this.inFSharpPipelineDirectBody=!1,this.labels=[],this.decoratorStack=[[]],this.comments=[],this.trailingComments=[],this.leadingComments=[],this.commentStack=[],this.commentPreviousNode=null,this.pos=0,this.lineStart=0,this.type=c.eof,this.value=null,this.start=0,this.end=0,this.lastTokEndLoc=null,this.lastTokStartLoc=null,this.lastTokStart=0,this.lastTokEnd=0,this.context=[T.braceStatement],this.exprAllowed=!0,this.containsEsc=!1,this.octalPositions=[],this.exportedIdentifiers=[],this.tokensLength=0}init(t){this.strict=!1!==t.strictMode&&"module"===t.sourceType,this.curLine=t.startLine,this.startLoc=this.endLoc=this.curPosition()}curPosition(){return new C(this.curLine,this.pos-this.lineStart)}clone(t){const e=new xt,s=Object.keys(this);for(let r=0,i=s.length;r<i;r++){const i=s[r];let n=this[i];!t&&Array.isArray(n)&&(n=n.slice()),e[i]=n}return e}}var Ft=function(t){return t>=48&&t<=57};const gt=new Set(["g","m","s","i","y","u"]),bt={decBinOct:[46,66,69,79,95,98,101,111],hex:[46,88,95,120]},Pt={bin:[48,49]};Pt.oct=[...Pt.bin,50,51,52,53,54,55],Pt.dec=[...Pt.oct,56,57],Pt.hex=[...Pt.dec,65,66,67,68,69,70,97,98,99,100,101,102];class Tt{constructor(t){this.type=t.type,this.value=t.value,this.start=t.start,this.end=t.end,this.loc=new x(t.startLoc,t.endLoc)}}class wt{constructor(){this.shorthandAssign=-1,this.doubleProto=-1}}class Bt{constructor(t,e,s){this.type=void 0,this.start=void 0,this.end=void 0,this.loc=void 0,this.range=void 0,this.leadingComments=void 0,this.trailingComments=void 0,this.innerComments=void 0,this.extra=void 0,this.type="",this.start=e,this.end=0,this.loc=new x(s),(null==t?void 0:t.options.ranges)&&(this.range=[e,0]),(null==t?void 0:t.filename)&&(this.loc.filename=t.filename)}__clone(){const t=new Bt,e=Object.keys(this);for(let s=0,r=e.length;s<r;s++){const r=e[s];"leadingComments"!==r&&"trailingComments"!==r&&"innerComments"!==r&&(t[r]=this[r])}return t}}const St=t=>"ParenthesizedExpression"===t.type?St(t.expression):t;class Nt{constructor(t=0){this.type=void 0,this.type=t}canBeArrowParameterDeclaration(){return 2===this.type||1===this.type}isCertainlyParameterDeclaration(){return 3===this.type}}class It extends Nt{constructor(t){super(t),this.errors=new Map}recordDeclarationError(t,e){this.errors.set(t,e)}clearDeclarationError(t){this.errors.delete(t)}iterateErrors(t){this.errors.forEach(t)}}class vt{constructor(t){this.stack=[new Nt],this.raise=t}enter(t){this.stack.push(t)}exit(){this.stack.pop()}recordParameterInitializerError(t,e){const{stack:s}=this;let r=s.length-1,i=s[r];for(;!i.isCertainlyParameterDeclaration();){if(!i.canBeArrowParameterDeclaration())return;i.recordDeclarationError(t,e),i=s[--r]}this.raise(t,e)}recordAsyncArrowParametersError(t,e){const{stack:s}=this;let r=s.length-1,i=s[r];for(;i.canBeArrowParameterDeclaration();)2===i.type&&i.recordDeclarationError(t,e),i=s[--r]}validateAsPattern(){const{stack:t}=this,e=t[t.length-1];e.canBeArrowParameterDeclaration()&&e.iterateErrors(((e,s)=>{this.raise(s,e);let r=t.length-2,i=t[r];for(;i.canBeArrowParameterDeclaration();)i.clearDeclarationError(s),i=t[--r]}))}}function kt(){return new Nt}const Lt={kind:"loop"},Ot={kind:"switch"},Mt=/[\uD800-\uDFFF]/u;class Rt{constructor(){this.privateNames=new Set,this.loneAccessors=new Map,this.undefinedPrivateNames=new Map}}class _t{constructor(t){this.stack=[],this.undefinedPrivateNames=new Map,this.raise=t}current(){return this.stack[this.stack.length-1]}enter(){this.stack.push(new Rt)}exit(){const t=this.stack.pop(),e=this.current();for(let s=0,r=Array.from(t.undefinedPrivateNames);s<r.length;s++){const[t,i]=r[s];e?e.undefinedPrivateNames.has(t)||e.undefinedPrivateNames.set(t,i):this.raise(i,g.InvalidPrivateFieldResolution,t)}}declarePrivateName(t,e,s){const r=this.current();let i=r.privateNames.has(t);if(3&e){const s=i&&r.loneAccessors.get(t);if(s){const n=4&s,a=4&e;i=(3&s)===(3&e)||n!==a,i||r.loneAccessors.delete(t)}else i||r.loneAccessors.set(t,e)}i&&this.raise(s,g.PrivateNameRedeclaration,t),r.privateNames.add(t),r.undefinedPrivateNames.delete(t)}usePrivateName(t,e){let s;for(let e=0,r=this.stack;e<r.length;e++)if(s=r[e],s.privateNames.has(t))return;s?s.undefinedPrivateNames.set(t,e):this.raise(e,g.InvalidPrivateFieldResolution,t)}}class jt extends class extends class extends class extends class extends class extends class extends class extends class extends class{constructor(){this.sawUnambiguousESM=!1,this.ambiguousScriptDifferentAst=!1}hasPlugin(t){return this.plugins.has(t)}getPluginOption(t,e){if(this.hasPlugin(t))return this.plugins.get(t)[e]}}{addComment(t){this.filename&&(t.loc.filename=this.filename),this.state.trailingComments.push(t),this.state.leadingComments.push(t)}adjustCommentsAfterTrailingComma(t,e,s){if(0===this.state.leadingComments.length)return;let r=null,i=e.length;for(;null===r&&i>0;)r=e[--i];if(null===r)return;for(let t=0;t<this.state.leadingComments.length;t++)this.state.leadingComments[t].end<this.state.commentPreviousNode.end&&(this.state.leadingComments.splice(t,1),t--);const n=[];for(let e=0;e<this.state.leadingComments.length;e++){const r=this.state.leadingComments[e];r.end<t.end?(n.push(r),s||(this.state.leadingComments.splice(e,1),e--)):(void 0===t.trailingComments&&(t.trailingComments=[]),t.trailingComments.push(r))}s&&(this.state.leadingComments=[]),n.length>0?r.trailingComments=n:void 0!==r.trailingComments&&(r.trailingComments=[])}processComment(t){if("Program"===t.type&&t.body.length>0)return;const e=this.state.commentStack;let s,r,i,n,a;if(this.state.trailingComments.length>0)this.state.trailingComments[0].start>=t.end?(i=this.state.trailingComments,this.state.trailingComments=[]):this.state.trailingComments.length=0;else if(e.length>0){const s=F(e);s.trailingComments&&s.trailingComments[0].start>=t.end&&(i=s.trailingComments,delete s.trailingComments)}for(e.length>0&&F(e).start>=t.start&&(s=e.pop());e.length>0&&F(e).start>=t.start;)r=e.pop();if(!r&&s&&(r=s),s)switch(t.type){case"ObjectExpression":this.adjustCommentsAfterTrailingComma(t,t.properties);break;case"ObjectPattern":this.adjustCommentsAfterTrailingComma(t,t.properties,!0);break;case"CallExpression":this.adjustCommentsAfterTrailingComma(t,t.arguments);break;case"ArrayExpression":this.adjustCommentsAfterTrailingComma(t,t.elements);break;case"ArrayPattern":this.adjustCommentsAfterTrailingComma(t,t.elements,!0)}else this.state.commentPreviousNode&&("ImportSpecifier"===this.state.commentPreviousNode.type&&"ImportSpecifier"!==t.type||"ExportSpecifier"===this.state.commentPreviousNode.type&&"ExportSpecifier"!==t.type)&&this.adjustCommentsAfterTrailingComma(t,[this.state.commentPreviousNode]);if(r){if(r.leadingComments)if(r!==t&&r.leadingComments.length>0&&F(r.leadingComments).end<=t.start)t.leadingComments=r.leadingComments,delete r.leadingComments;else for(n=r.leadingComments.length-2;n>=0;--n)if(r.leadingComments[n].end<=t.start){t.leadingComments=r.leadingComments.splice(0,n+1);break}}else if(this.state.leadingComments.length>0)if(F(this.state.leadingComments).end<=t.start){if(this.state.commentPreviousNode)for(a=0;a<this.state.leadingComments.length;a++)this.state.leadingComments[a].end<this.state.commentPreviousNode.end&&(this.state.leadingComments.splice(a,1),a--);this.state.leadingComments.length>0&&(t.leadingComments=this.state.leadingComments,this.state.leadingComments=[])}else{for(n=0;n<this.state.leadingComments.length&&!(this.state.leadingComments[n].end>t.start);n++);const e=this.state.leadingComments.slice(0,n);e.length&&(t.leadingComments=e),i=this.state.leadingComments.slice(n),0===i.length&&(i=null)}if(this.state.commentPreviousNode=t,i)if(i.length&&i[0].start>=t.start&&F(i).end<=t.end)t.innerComments=i;else{const e=i.findIndex((e=>e.end>=t.end));e>0?(t.innerComments=i.slice(0,e),t.trailingComments=i.slice(e)):t.trailingComments=i}e.push(t)}}{getLocationForPosition(t){let e;return e=t===this.state.start?this.state.startLoc:t===this.state.lastTokStart?this.state.lastTokStartLoc:t===this.state.end?this.state.endLoc:t===this.state.lastTokEnd?this.state.lastTokEndLoc:function(t,e){let s,r=1,i=0;for(f.lastIndex=0;(s=f.exec(t))&&s.index<e;)r++,i=f.lastIndex;return new C(r,e-i)}(this.input,t),e}raise(t,e,...s){return this.raiseWithData(t,void 0,e,...s)}raiseWithData(t,e,s,...r){const i=this.getLocationForPosition(t),n=s.replace(/%(\d+)/g,((t,e)=>r[e]))+" (".concat(i.line,":").concat(i.column,")");return this._raise(Object.assign({loc:i,pos:t},e),n)}_raise(t,e){const s=new SyntaxError(e);if(Object.assign(s,t),this.options.errorRecovery)return this.isLookahead||this.state.errors.push(s),s;throw s}}{constructor(t,e){super(),this.isLookahead=void 0,this.tokens=[],this.state=new xt,this.state.init(t),this.input=e,this.length=e.length,this.isLookahead=!1}pushToken(t){this.tokens.length=this.state.tokensLength,this.tokens.push(t),++this.state.tokensLength}next(){this.isLookahead||(this.checkKeywordEscapes(),this.options.tokens&&this.pushToken(new Tt(this.state))),this.state.lastTokEnd=this.state.end,this.state.lastTokStart=this.state.start,this.state.lastTokEndLoc=this.state.endLoc,this.state.lastTokStartLoc=this.state.startLoc,this.nextToken()}eat(t){return!!this.match(t)&&(this.next(),!0)}match(t){return this.state.type===t}lookahead(){const t=this.state;this.state=t.clone(!0),this.isLookahead=!0,this.next(),this.isLookahead=!1;const e=this.state;return this.state=t,e}nextTokenStart(){return this.nextTokenStartSince(this.state.pos)}nextTokenStartSince(t){E.lastIndex=t;return t+E.exec(this.input)[0].length}lookaheadCharCode(){return this.input.charCodeAt(this.nextTokenStart())}setStrict(t){if(this.state.strict=t,this.match(c.num)||this.match(c.string)){for(this.state.pos=this.state.start;this.state.pos<this.state.lineStart;)this.state.lineStart=this.input.lastIndexOf("\n",this.state.lineStart-2)+1,--this.state.curLine;this.nextToken()}}curContext(){return this.state.context[this.state.context.length-1]}nextToken(){const t=this.curContext();if((null==t?void 0:t.preserveSpace)||this.skipSpace(),this.state.octalPositions=[],this.state.start=this.state.pos,this.state.startLoc=this.state.curPosition(),this.state.pos>=this.length)return void this.finishToken(c.eof);const e=null==t?void 0:t.override;e?e(this):this.getTokenFromCode(this.input.codePointAt(this.state.pos))}pushComment(t,e,s,r,i,n){const a={type:t?"CommentBlock":"CommentLine",value:e,start:s,end:r,loc:new x(i,n)};this.options.tokens&&this.pushToken(a),this.state.comments.push(a),this.addComment(a)}skipBlockComment(){const t=this.state.curPosition(),e=this.state.pos,s=this.input.indexOf("*/",this.state.pos+2);if(-1===s)throw this.raise(e,g.UnterminatedComment);let r;for(this.state.pos=s+2,f.lastIndex=e;(r=f.exec(this.input))&&r.index<this.state.pos;)++this.state.curLine,this.state.lineStart=r.index+r[0].length;this.isLookahead||this.pushComment(!0,this.input.slice(e+2,s),e,this.state.pos,t,this.state.curPosition())}skipLineComment(t){const e=this.state.pos,s=this.state.curPosition();let r=this.input.charCodeAt(this.state.pos+=t);if(this.state.pos<this.length)for(;!y(r)&&++this.state.pos<this.length;)r=this.input.charCodeAt(this.state.pos);this.isLookahead||this.pushComment(!1,this.input.slice(e+t,this.state.pos),e,this.state.pos,s,this.state.curPosition())}skipSpace(){t:for(;this.state.pos<this.length;){const t=this.input.charCodeAt(this.state.pos);switch(t){case 32:case 160:case 9:++this.state.pos;break;case 13:10===this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)&&++this.state.pos;case 10:case 8232:case 8233:++this.state.pos,++this.state.curLine,this.state.lineStart=this.state.pos;break;case 47:switch(this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)){case 42:this.skipBlockComment();break;case 47:this.skipLineComment(2);break;default:break t}break;default:if(!A(t))break t;++this.state.pos}}}finishToken(t,e){this.state.end=this.state.pos,this.state.endLoc=this.state.curPosition();const s=this.state.type;this.state.type=t,this.state.value=e,this.isLookahead||this.updateContext(s)}readToken_numberSign(){if(0===this.state.pos&&this.readToken_interpreter())return;const t=this.state.pos+1,e=this.input.charCodeAt(t);if(e>=48&&e<=57)throw this.raise(this.state.pos,g.UnexpectedDigitAfterHash);if(123===e||91===e&&this.hasPlugin("recordAndTuple")){if(this.expectPlugin("recordAndTuple"),"hash"!==this.getPluginOption("recordAndTuple","syntaxType"))throw this.raise(this.state.pos,123===e?g.RecordExpressionHashIncorrectStartSyntaxType:g.TupleExpressionHashIncorrectStartSyntaxType);123===e?this.finishToken(c.braceHashL):this.finishToken(c.bracketHashL),this.state.pos+=2}else this.finishOp(c.hash,1)}readToken_dot(){const t=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);t>=48&&t<=57?this.readNumber(!0):46===t&&46===this.input.charCodeAt(this.state.pos+2)?(this.state.pos+=3,this.finishToken(c.ellipsis)):(++this.state.pos,this.finishToken(c.dot))}readToken_slash(){if(this.state.exprAllowed&&!this.state.inType)return++this.state.pos,void this.readRegexp();61===this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)?this.finishOp(c.assign,2):this.finishOp(c.slash,1)}readToken_interpreter(){if(0!==this.state.pos||this.length<2)return!1;let t=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);if(33!==t)return!1;const e=this.state.pos;for(this.state.pos+=1;!y(t)&&++this.state.pos<this.length;)t=this.input.charCodeAt(this.state.pos);const s=this.input.slice(e+2,this.state.pos);return this.finishToken(c.interpreterDirective,s),!0}readToken_mult_modulo(t){let e=42===t?c.star:c.modulo,s=1,r=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);const i=this.state.exprAllowed;42===t&&42===r&&(s++,r=this.input.charCodeAt(this.state.pos+2),e=c.exponent),61!==r||i||(s++,e=c.assign),this.finishOp(e,s)}readToken_pipe_amp(t){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);if(e!==t){if(124===t){if(62===e)return void this.finishOp(c.pipeline,2);if(this.hasPlugin("recordAndTuple")&&125===e){if("bar"!==this.getPluginOption("recordAndTuple","syntaxType"))throw this.raise(this.state.pos,g.RecordExpressionBarIncorrectEndSyntaxType);return void this.finishOp(c.braceBarR,2)}if(this.hasPlugin("recordAndTuple")&&93===e){if("bar"!==this.getPluginOption("recordAndTuple","syntaxType"))throw this.raise(this.state.pos,g.TupleExpressionBarIncorrectEndSyntaxType);return void this.finishOp(c.bracketBarR,2)}}61!==e?this.finishOp(124===t?c.bitwiseOR:c.bitwiseAND,1):this.finishOp(c.assign,2)}else 61===this.input.charCodeAt(this.state.pos+2)?this.finishOp(c.assign,3):this.finishOp(124===t?c.logicalOR:c.logicalAND,2)}readToken_caret(){61===this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)?this.finishOp(c.assign,2):this.finishOp(c.bitwiseXOR,1)}readToken_plus_min(t){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);if(e===t)return 45!==e||this.inModule||62!==this.input.charCodeAt(this.state.pos+2)||0!==this.state.lastTokEnd&&!this.hasPrecedingLineBreak()?void this.finishOp(c.incDec,2):(this.skipLineComment(3),this.skipSpace(),void this.nextToken());61===e?this.finishOp(c.assign,2):this.finishOp(c.plusMin,1)}readToken_lt_gt(t){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);let s=1;return e===t?(s=62===t&&62===this.input.charCodeAt(this.state.pos+2)?3:2,61===this.input.charCodeAt(this.state.pos+s)?void this.finishOp(c.assign,s+1):void this.finishOp(c.bitShift,s)):33!==e||60!==t||this.inModule||45!==this.input.charCodeAt(this.state.pos+2)||45!==this.input.charCodeAt(this.state.pos+3)?(61===e&&(s=2),void this.finishOp(c.relational,s)):(this.skipLineComment(4),this.skipSpace(),void this.nextToken())}readToken_eq_excl(t){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);if(61!==e)return 61===t&&62===e?(this.state.pos+=2,void this.finishToken(c.arrow)):void this.finishOp(61===t?c.eq:c.bang,1);this.finishOp(c.equality,61===this.input.charCodeAt(this.state.pos+2)?3:2)}readToken_question(){const t=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1),e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+2);63===t?61===e?this.finishOp(c.assign,3):this.finishOp(c.nullishCoalescing,2):46!==t||e>=48&&e<=57?(++this.state.pos,this.finishToken(c.question)):(this.state.pos+=2,this.finishToken(c.questionDot))}getTokenFromCode(t){switch(t){case 46:return void this.readToken_dot();case 40:return++this.state.pos,void this.finishToken(c.parenL);case 41:return++this.state.pos,void this.finishToken(c.parenR);case 59:return++this.state.pos,void this.finishToken(c.semi);case 44:return++this.state.pos,void this.finishToken(c.comma);case 91:if(this.hasPlugin("recordAndTuple")&&124===this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)){if("bar"!==this.getPluginOption("recordAndTuple","syntaxType"))throw this.raise(this.state.pos,g.TupleExpressionBarIncorrectStartSyntaxType);this.finishToken(c.bracketBarL),this.state.pos+=2}else++this.state.pos,this.finishToken(c.bracketL);return;case 93:return++this.state.pos,void this.finishToken(c.bracketR);case 123:if(this.hasPlugin("recordAndTuple")&&124===this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)){if("bar"!==this.getPluginOption("recordAndTuple","syntaxType"))throw this.raise(this.state.pos,g.RecordExpressionBarIncorrectStartSyntaxType);this.finishToken(c.braceBarL),this.state.pos+=2}else++this.state.pos,this.finishToken(c.braceL);return;case 125:return++this.state.pos,void this.finishToken(c.braceR);case 58:return void(this.hasPlugin("functionBind")&&58===this.input.charCodeAt(this.state.pos+1)?this.finishOp(c.doubleColon,2):(++this.state.pos,this.finishToken(c.colon)));case 63:return void this.readToken_question();case 96:return++this.state.pos,void this.finishToken(c.backQuote);case 48:{const t=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);if(120===t||88===t)return void this.readRadixNumber(16);if(111===t||79===t)return void this.readRadixNumber(8);if(98===t||66===t)return void this.readRadixNumber(2)}case 49:case 50:case 51:case 52:case 53:case 54:case 55:case 56:case 57:return void this.readNumber(!1);case 34:case 39:return void this.readString(t);case 47:return void this.readToken_slash();case 37:case 42:return void this.readToken_mult_modulo(t);case 124:case 38:return void this.readToken_pipe_amp(t);case 94:return void this.readToken_caret();case 43:case 45:return void this.readToken_plus_min(t);case 60:case 62:return void this.readToken_lt_gt(t);case 61:case 33:return void this.readToken_eq_excl(t);case 126:return void this.finishOp(c.tilde,1);case 64:return++this.state.pos,void this.finishToken(c.at);case 35:return void this.readToken_numberSign();case 92:return void this.readWord();default:if(L(t))return void this.readWord()}throw this.raise(this.state.pos,g.InvalidOrUnexpectedToken,String.fromCodePoint(t))}finishOp(t,e){const s=this.input.slice(this.state.pos,this.state.pos+e);this.state.pos+=e,this.finishToken(t,s)}readRegexp(){const t=this.state.pos;let e,s;for(;;){if(this.state.pos>=this.length)throw this.raise(t,g.UnterminatedRegExp);const r=this.input.charAt(this.state.pos);if(m.test(r))throw this.raise(t,g.UnterminatedRegExp);if(e)e=!1;else{if("["===r)s=!0;else if("]"===r&&s)s=!1;else if("/"===r&&!s)break;e="\\"===r}++this.state.pos}const r=this.input.slice(t,this.state.pos);++this.state.pos;let i="";for(;this.state.pos<this.length;){const t=this.input[this.state.pos],e=this.input.codePointAt(this.state.pos);if(gt.has(t))i.indexOf(t)>-1&&this.raise(this.state.pos+1,g.DuplicateRegExpFlags);else{if(!O(e)&&92!==e)break;this.raise(this.state.pos+1,g.MalformedRegExpFlags)}++this.state.pos,i+=t}this.finishToken(c.regexp,{pattern:r,flags:i})}readInt(t,e,s,r=!0){const i=this.state.pos,n=16===t?bt.hex:bt.decBinOct,a=16===t?Pt.hex:10===t?Pt.dec:8===t?Pt.oct:Pt.bin;let o=!1,u=0;for(let i=0,h=null==e?1/0:e;i<h;++i){const e=this.input.charCodeAt(this.state.pos);let h;if(95!==e){if(h=e>=97?e-97+10:e>=65?e-65+10:Ft(e)?e-48:1/0,h>=t)if(this.options.errorRecovery&&h<=9)h=0,this.raise(this.state.start+i+2,g.InvalidDigit,t);else{if(!s)break;h=0,o=!0}++this.state.pos,u=u*t+h}else{const t=this.input.charCodeAt(this.state.pos-1),e=this.input.charCodeAt(this.state.pos+1);(-1===a.indexOf(e)||n.indexOf(t)>-1||n.indexOf(e)>-1||Number.isNaN(e))&&this.raise(this.state.pos,g.UnexpectedNumericSeparator),r||this.raise(this.state.pos,g.NumericSeparatorInEscapeSequence),++this.state.pos}}return this.state.pos===i||null!=e&&this.state.pos-i!==e||o?null:u}readRadixNumber(t){const e=this.state.pos;let s=!1;this.state.pos+=2;const r=this.readInt(t);null==r&&this.raise(this.state.start+2,g.InvalidDigit,t);const i=this.input.charCodeAt(this.state.pos);if(110===i)++this.state.pos,s=!0;else if(109===i)throw this.raise(e,g.InvalidDecimal);if(L(this.input.codePointAt(this.state.pos)))throw this.raise(this.state.pos,g.NumberIdentifier);if(s){const t=this.input.slice(e,this.state.pos).replace(/[_n]/g,"");this.finishToken(c.bigint,t)}else this.finishToken(c.num,r)}readNumber(t){const e=this.state.pos;let s=!1,r=!1,i=!1,n=!1,a=!1;t||null!==this.readInt(10)||this.raise(e,g.InvalidNumber);const o=this.state.pos-e>=2&&48===this.input.charCodeAt(e);if(o){const t=this.input.slice(e,this.state.pos);if(this.state.strict)this.raise(e,g.StrictOctalLiteral);else{const s=t.indexOf("_");s>0&&this.raise(s+e,g.ZeroDigitNumericSeparator)}a=o&&!/[89]/.test(t)}let u=this.input.charCodeAt(this.state.pos);if(46!==u||a||(++this.state.pos,this.readInt(10),s=!0,u=this.input.charCodeAt(this.state.pos)),69!==u&&101!==u||a||(u=this.input.charCodeAt(++this.state.pos),43!==u&&45!==u||++this.state.pos,null===this.readInt(10)&&this.raise(e,g.InvalidOrMissingExponent),s=!0,n=!0,u=this.input.charCodeAt(this.state.pos)),110===u&&((s||o)&&this.raise(e,g.InvalidBigIntLiteral),++this.state.pos,r=!0),109===u&&(this.expectPlugin("decimal",this.state.pos),(n||o)&&this.raise(e,g.InvalidDecimal),++this.state.pos,i=!0),L(this.input.codePointAt(this.state.pos)))throw this.raise(this.state.pos,g.NumberIdentifier);const h=this.input.slice(e,this.state.pos).replace(/[_mn]/g,"");if(r)return void this.finishToken(c.bigint,h);if(i)return void this.finishToken(c.decimal,h);const p=a?parseInt(h,8):parseFloat(h);this.finishToken(c.num,p)}readCodePoint(t){let e;if(123===this.input.charCodeAt(this.state.pos)){const s=++this.state.pos;if(e=this.readHexChar(this.input.indexOf("}",this.state.pos)-this.state.pos,!0,t),++this.state.pos,null!==e&&e>1114111){if(!t)return null;this.raise(s,g.InvalidCodePoint)}}else e=this.readHexChar(4,!1,t);return e}readString(t){let e="",s=++this.state.pos;for(;;){if(this.state.pos>=this.length)throw this.raise(this.state.start,g.UnterminatedString);const r=this.input.charCodeAt(this.state.pos);if(r===t)break;if(92===r)e+=this.input.slice(s,this.state.pos),e+=this.readEscapedChar(!1),s=this.state.pos;else if(8232===r||8233===r)++this.state.pos,++this.state.curLine,this.state.lineStart=this.state.pos;else{if(y(r))throw this.raise(this.state.start,g.UnterminatedString);++this.state.pos}}e+=this.input.slice(s,this.state.pos++),this.finishToken(c.string,e)}readTmplToken(){let t="",e=this.state.pos,s=!1;for(;;){if(this.state.pos>=this.length)throw this.raise(this.state.start,g.UnterminatedTemplate);const r=this.input.charCodeAt(this.state.pos);if(96===r||36===r&&123===this.input.charCodeAt(this.state.pos+1))return this.state.pos===this.state.start&&this.match(c.template)?36===r?(this.state.pos+=2,void this.finishToken(c.dollarBraceL)):(++this.state.pos,void this.finishToken(c.backQuote)):(t+=this.input.slice(e,this.state.pos),void this.finishToken(c.template,s?null:t));if(92===r){t+=this.input.slice(e,this.state.pos);const r=this.readEscapedChar(!0);null===r?s=!0:t+=r,e=this.state.pos}else if(y(r)){switch(t+=this.input.slice(e,this.state.pos),++this.state.pos,r){case 13:10===this.input.charCodeAt(this.state.pos)&&++this.state.pos;case 10:t+="\n";break;default:t+=String.fromCharCode(r)}++this.state.curLine,this.state.lineStart=this.state.pos,e=this.state.pos}else++this.state.pos}}readEscapedChar(t){const e=!t,s=this.input.charCodeAt(++this.state.pos);switch(++this.state.pos,s){case 110:return"\n";case 114:return"\r";case 120:{const t=this.readHexChar(2,!1,e);return null===t?null:String.fromCharCode(t)}case 117:{const t=this.readCodePoint(e);return null===t?null:String.fromCodePoint(t)}case 116:return"\t";case 98:return"\b";case 118:return"\v";case 102:return"\f";case 13:10===this.input.charCodeAt(this.state.pos)&&++this.state.pos;case 10:this.state.lineStart=this.state.pos,++this.state.curLine;case 8232:case 8233:return"";case 56:case 57:if(t)return null;this.state.strict&&this.raise(this.state.pos-1,g.StrictNumericEscape);default:if(s>=48&&s<=55){const e=this.state.pos-1;let s=this.input.substr(this.state.pos-1,3).match(/^[0-7]+/)[0],r=parseInt(s,8);r>255&&(s=s.slice(0,-1),r=parseInt(s,8)),this.state.pos+=s.length-1;const i=this.input.charCodeAt(this.state.pos);if("0"!==s||56===i||57===i){if(t)return null;this.state.strict?this.raise(e,g.StrictNumericEscape):this.state.octalPositions.push(e)}return String.fromCharCode(r)}return String.fromCharCode(s)}}readHexChar(t,e,s){const r=this.state.pos,i=this.readInt(16,t,e,!1);return null===i&&(s?this.raise(r,g.InvalidEscapeSequence):this.state.pos=r-1),i}readWord1(){let t="";this.state.containsEsc=!1;const e=this.state.pos;let s=this.state.pos;for(;this.state.pos<this.length;){const r=this.input.codePointAt(this.state.pos);if(O(r))this.state.pos+=r<=65535?1:2;else if(this.state.isIterator&&64===r)++this.state.pos;else{if(92!==r)break;{this.state.containsEsc=!0,t+=this.input.slice(s,this.state.pos);const r=this.state.pos,i=this.state.pos===e?L:O;if(117!==this.input.charCodeAt(++this.state.pos)){this.raise(this.state.pos,g.MissingUnicodeEscape);continue}++this.state.pos;const n=this.readCodePoint(!0);null!==n&&(i(n)||this.raise(r,g.EscapedCharNotAnIdentifier),t+=String.fromCodePoint(n)),s=this.state.pos}}}return t+this.input.slice(s,this.state.pos)}isIterator(t){return"@@iterator"===t||"@@asyncIterator"===t}readWord(){const t=this.readWord1(),e=o.get(t)||c.name;!this.state.isIterator||this.isIterator(t)&&this.state.inType||this.raise(this.state.pos,g.InvalidIdentifier,t),this.finishToken(e,t)}checkKeywordEscapes(){const t=this.state.type.keyword;t&&this.state.containsEsc&&this.raise(this.state.start,g.InvalidEscapedReservedWord,t)}braceIsBlock(t){const e=this.curContext();return e===T.functionExpression||e===T.functionStatement||(t!==c.colon||e!==T.braceStatement&&e!==T.braceExpression?t===c._return||t===c.name&&this.state.exprAllowed?this.hasPrecedingLineBreak():t===c._else||t===c.semi||t===c.eof||t===c.parenR||t===c.arrow||(t===c.braceL?e===T.braceStatement:t!==c._var&&t!==c._const&&t!==c.name&&(t===c.relational||!this.state.exprAllowed)):!e.isExpr)}updateContext(t){const e=this.state.type;let s;!e.keyword||t!==c.dot&&t!==c.questionDot?(s=e.updateContext)?s.call(this,t):this.state.exprAllowed=e.beforeExpr:this.state.exprAllowed=!1}}{addExtra(t,e,s){if(!t)return;(t.extra=t.extra||{})[e]=s}isRelational(t){return this.match(c.relational)&&this.state.value===t}expectRelational(t){this.isRelational(t)?this.next():this.unexpected(null,c.relational)}isContextual(t){return this.match(c.name)&&this.state.value===t&&!this.state.containsEsc}isUnparsedContextual(t,e){const s=t+e.length;return this.input.slice(t,s)===e&&(s===this.input.length||!O(this.input.charCodeAt(s)))}isLookaheadContextual(t){const e=this.nextTokenStart();return this.isUnparsedContextual(e,t)}eatContextual(t){return this.isContextual(t)&&this.eat(c.name)}expectContextual(t,e){this.eatContextual(t)||this.unexpected(null,e)}canInsertSemicolon(){return this.match(c.eof)||this.match(c.braceR)||this.hasPrecedingLineBreak()}hasPrecedingLineBreak(){return m.test(this.input.slice(this.state.lastTokEnd,this.state.start))}isLineTerminator(){return this.eat(c.semi)||this.canInsertSemicolon()}semicolon(){this.isLineTerminator()||this.unexpected(null,c.semi)}expect(t,e){this.eat(t)||this.unexpected(e,t)}assertNoSpace(t="Unexpected space."){this.state.start>this.state.lastTokEnd&&this.raise(this.state.lastTokEnd,t)}unexpected(t,e="Unexpected token"){throw"string"!=typeof e&&(e='Unexpected token, expected "'.concat(e.label,'"')),this.raise(null!=t?t:this.state.start,e)}expectPlugin(t,e){if(!this.hasPlugin(t))throw this.raiseWithData(null!=e?e:this.state.start,{missingPlugin:[t]},"This experimental syntax requires enabling the parser plugin: '".concat(t,"'"));return!0}expectOnePlugin(t,e){if(!t.some((t=>this.hasPlugin(t))))throw this.raiseWithData(null!=e?e:this.state.start,{missingPlugin:t},"This experimental syntax requires enabling one of the following parser plugin(s): '".concat(t.join(", "),"'"))}tryParse(t,e=this.state.clone()){const s={node:null};try{const r=t(((t=null)=>{throw s.node=t,s}));if(this.state.errors.length>e.errors.length){const t=this.state;return this.state=e,{node:r,error:t.errors[e.errors.length],thrown:!1,aborted:!1,failState:t}}return{node:r,error:null,thrown:!1,aborted:!1,failState:null}}catch(t){const r=this.state;if(this.state=e,t instanceof SyntaxError)return{node:null,error:t,thrown:!0,aborted:!1,failState:r};if(t===s)return{node:s.node,error:null,thrown:!1,aborted:!0,failState:r};throw t}}checkExpressionErrors(t,e){if(!t)return!1;const{shorthandAssign:s,doubleProto:r}=t;if(!e)return s>=0||r>=0;s>=0&&this.unexpected(s),r>=0&&this.raise(r,g.DuplicateProto)}isLiteralPropertyName(){return this.match(c.name)||!!this.state.type.keyword||this.match(c.string)||this.match(c.num)||this.match(c.bigint)||this.match(c.decimal)}}{startNode(){return new Bt(this,this.state.start,this.state.startLoc)}startNodeAt(t,e){return new Bt(this,t,e)}startNodeAtNode(t){return this.startNodeAt(t.start,t.loc.start)}finishNode(t,e){return this.finishNodeAt(t,e,this.state.lastTokEnd,this.state.lastTokEndLoc)}finishNodeAt(t,e,s,r){return t.type=e,t.end=s,t.loc.end=r,this.options.ranges&&(t.range[1]=s),this.processComment(t),t}resetStartLocation(t,e,s){t.start=e,t.loc.start=s,this.options.ranges&&(t.range[0]=e)}resetEndLocation(t,e=this.state.lastTokEnd,s=this.state.lastTokEndLoc){t.end=e,t.loc.end=s,this.options.ranges&&(t.range[1]=e)}resetStartLocationFromNode(t,e){this.resetStartLocation(t,e.start,e.loc.start)}}{toAssignable(t){var e,s;let r=void 0;switch(("ParenthesizedExpression"===t.type||(null==(e=t.extra)?void 0:e.parenthesized))&&(r=St(t),"Identifier"!==r.type&&"MemberExpression"!==r.type&&this.raise(t.start,g.InvalidParenthesizedAssignment)),t.type){case"Identifier":case"ObjectPattern":case"ArrayPattern":case"AssignmentPattern":break;case"ObjectExpression":t.type="ObjectPattern";for(let e=0,s=t.properties.length,r=s-1;e<s;e++){var i;const s=t.properties[e],n=e===r;this.toAssignableObjectExpressionProp(s,n),n&&"RestElement"===s.type&&(null==(i=t.extra)?void 0:i.trailingComma)&&this.raiseRestNotLast(t.extra.trailingComma)}break;case"ObjectProperty":this.toAssignable(t.value);break;case"SpreadElement":{this.checkToRestConversion(t),t.type="RestElement";const e=t.argument;this.toAssignable(e);break}case"ArrayExpression":t.type="ArrayPattern",this.toAssignableList(t.elements,null==(s=t.extra)?void 0:s.trailingComma);break;case"AssignmentExpression":"="!==t.operator&&this.raise(t.left.end,g.MissingEqInAssignment),t.type="AssignmentPattern",delete t.operator,this.toAssignable(t.left);break;case"ParenthesizedExpression":this.toAssignable(r)}return t}toAssignableObjectExpressionProp(t,e){if("ObjectMethod"===t.type){const e="get"===t.kind||"set"===t.kind?g.PatternHasAccessor:g.PatternHasMethod;this.raise(t.key.start,e)}else"SpreadElement"!==t.type||e?this.toAssignable(t):this.raiseRestNotLast(t.start)}toAssignableList(t,e){let s=t.length;if(s){const r=t[s-1];if("RestElement"===(null==r?void 0:r.type))--s;else if("SpreadElement"===(null==r?void 0:r.type)){r.type="RestElement";const t=r.argument;this.toAssignable(t),"Identifier"!==t.type&&"MemberExpression"!==t.type&&"ArrayPattern"!==t.type&&"ObjectPattern"!==t.type&&this.unexpected(t.start),e&&this.raiseTrailingCommaAfterRest(e),--s}}for(let e=0;e<s;e++){const s=t[e];s&&(this.toAssignable(s),"RestElement"===s.type&&this.raiseRestNotLast(s.start))}return t}toReferencedList(t,e){return t}toReferencedListDeep(t,e){this.toReferencedList(t,e);for(let e=0;e<t.length;e++){const s=t[e];"ArrayExpression"===(null==s?void 0:s.type)&&this.toReferencedListDeep(s.elements)}}parseSpread(t,e){const s=this.startNode();return this.next(),s.argument=this.parseMaybeAssignAllowIn(t,void 0,e),this.finishNode(s,"SpreadElement")}parseRestBinding(){const t=this.startNode();return this.next(),t.argument=this.parseBindingAtom(),this.finishNode(t,"RestElement")}parseBindingAtom(){switch(this.state.type){case c.bracketL:{const t=this.startNode();return this.next(),t.elements=this.parseBindingList(c.bracketR,93,!0),this.finishNode(t,"ArrayPattern")}case c.braceL:return this.parseObjectLike(c.braceR,!0)}return this.parseIdentifier()}parseBindingList(t,e,s,r){const i=[];let n=!0;for(;!this.eat(t);)if(n?n=!1:this.expect(c.comma),s&&this.match(c.comma))i.push(null);else{if(this.eat(t))break;if(this.match(c.ellipsis)){i.push(this.parseAssignableListItemTypes(this.parseRestBinding())),this.checkCommaAfterRest(e),this.expect(t);break}{const t=[];for(this.match(c.at)&&this.hasPlugin("decorators")&&this.raise(this.state.start,g.UnsupportedParameterDecorator);this.match(c.at);)t.push(this.parseDecorator());i.push(this.parseAssignableListItem(r,t))}}return i}parseAssignableListItem(t,e){const s=this.parseMaybeDefault();this.parseAssignableListItemTypes(s);const r=this.parseMaybeDefault(s.start,s.loc.start,s);return e.length&&(s.decorators=e),r}parseAssignableListItemTypes(t){return t}parseMaybeDefault(t,e,s){var r,i,n;if(e=null!=(r=e)?r:this.state.startLoc,t=null!=(i=t)?i:this.state.start,s=null!=(n=s)?n:this.parseBindingAtom(),!this.eat(c.eq))return s;const a=this.startNodeAt(t,e);return a.left=s,a.right=this.parseMaybeAssignAllowIn(),this.finishNode(a,"AssignmentPattern")}checkLVal(t,e=64,s,r,i,n=!1){switch(t.type){case"Identifier":if(this.state.strict&&(n?H(t.name,this.inModule):z(t.name))&&this.raise(t.start,e===D?g.StrictEvalArguments:g.StrictEvalArgumentsBinding,t.name),s){const e="_".concat(t.name);s[e]?this.raise(t.start,g.ParamDupe):s[e]=!0}i&&"let"===t.name&&this.raise(t.start,g.LetInLexicalBinding),e&D||this.scope.declareName(t.name,e,t.start);break;case"MemberExpression":e!==D&&this.raise(t.start,g.InvalidPropertyBindingPattern);break;case"ObjectPattern":for(let r=0,n=t.properties;r<n.length;r++){let t=n[r];if("ObjectProperty"===t.type)t=t.value;else if("ObjectMethod"===t.type)continue;this.checkLVal(t,e,s,"object destructuring pattern",i)}break;case"ArrayPattern":for(let r=0,n=t.elements;r<n.length;r++){const t=n[r];t&&this.checkLVal(t,e,s,"array destructuring pattern",i)}break;case"AssignmentPattern":this.checkLVal(t.left,e,s,"assignment pattern");break;case"RestElement":this.checkLVal(t.argument,e,s,"rest element");break;case"ParenthesizedExpression":this.checkLVal(t.expression,e,s,"parenthesized expression");break;default:this.raise(t.start,e===D?g.InvalidLhs:g.InvalidLhsBinding,r)}}checkToRestConversion(t){"Identifier"!==t.argument.type&&"MemberExpression"!==t.argument.type&&this.raise(t.argument.start,g.InvalidRestAssignmentPattern)}checkCommaAfterRest(t){this.match(c.comma)&&(this.lookaheadCharCode()===t?this.raiseTrailingCommaAfterRest(this.state.start):this.raiseRestNotLast(this.state.start))}raiseRestNotLast(t){throw this.raise(t,g.ElementAfterRest)}raiseTrailingCommaAfterRest(t){this.raise(t,g.RestTrailingComma)}}{checkProto(t,e,s,r){if("SpreadElement"===t.type||"ObjectMethod"===t.type||t.computed||t.shorthand)return;const i=t.key;if("__proto__"===("Identifier"===i.type?i.name:i.value)){if(e)return void this.raise(i.start,g.RecordNoProto);s.used&&(r?-1===r.doubleProto&&(r.doubleProto=i.start):this.raise(i.start,g.DuplicateProto)),s.used=!0}}shouldExitDescending(t,e){return"ArrowFunctionExpression"===t.type&&t.start===e}getExpression(){let t=0;this.hasPlugin("topLevelAwait")&&this.inModule&&(t|=2),this.scope.enter(1),this.prodParam.enter(t),this.nextToken();const e=this.parseExpression();return this.match(c.eof)||this.unexpected(),e.comments=this.state.comments,e.errors=this.state.errors,e}parseExpression(t,e){return t?this.disallowInAnd((()=>this.parseExpressionBase(e))):this.allowInAnd((()=>this.parseExpressionBase(e)))}parseExpressionBase(t){const e=this.state.start,s=this.state.startLoc,r=this.parseMaybeAssign(t);if(this.match(c.comma)){const i=this.startNodeAt(e,s);for(i.expressions=[r];this.eat(c.comma);)i.expressions.push(this.parseMaybeAssign(t));return this.toReferencedList(i.expressions),this.finishNode(i,"SequenceExpression")}return r}parseMaybeAssignDisallowIn(t,e,s){return this.disallowInAnd((()=>this.parseMaybeAssign(t,e,s)))}parseMaybeAssignAllowIn(t,e,s){return this.allowInAnd((()=>this.parseMaybeAssign(t,e,s)))}parseMaybeAssign(t,e,s){const r=this.state.start,i=this.state.startLoc;if(this.isContextual("yield")&&this.prodParam.hasYield){this.state.exprAllowed=!0;let t=this.parseYield();return e&&(t=e.call(this,t,r,i)),t}let n;t?n=!1:(t=new wt,n=!0),(this.match(c.parenL)||this.match(c.name))&&(this.state.potentialArrowAt=this.state.start);let a=this.parseMaybeConditional(t,s);if(e&&(a=e.call(this,a,r,i)),this.state.type.isAssign){const e=this.startNodeAt(r,i),s=this.state.value;return e.operator=s,this.match(c.eq)?(e.left=this.toAssignable(a),t.doubleProto=-1):e.left=a,t.shorthandAssign>=e.left.start&&(t.shorthandAssign=-1),this.checkLVal(a,void 0,void 0,"assignment expression"),this.next(),e.right=this.parseMaybeAssign(),this.finishNode(e,"AssignmentExpression")}return n&&this.checkExpressionErrors(t,!0),a}parseMaybeConditional(t,e){const s=this.state.start,r=this.state.startLoc,i=this.state.potentialArrowAt,n=this.parseExprOps(t);return this.shouldExitDescending(n,i)?n:this.parseConditional(n,s,r,e)}parseConditional(t,e,s,r){if(this.eat(c.question)){const r=this.startNodeAt(e,s);return r.test=t,r.consequent=this.parseMaybeAssignAllowIn(),this.expect(c.colon),r.alternate=this.parseMaybeAssign(),this.finishNode(r,"ConditionalExpression")}return t}parseExprOps(t){const e=this.state.start,s=this.state.startLoc,r=this.state.potentialArrowAt,i=this.parseMaybeUnary(t);return this.shouldExitDescending(i,r)?i:this.parseExprOp(i,e,s,-1)}parseExprOp(t,e,s,r){let i=this.state.type.binop;if(null!=i&&(this.prodParam.hasIn||!this.match(c._in))&&i>r){const n=this.state.type;if(n===c.pipeline){if(this.expectPlugin("pipelineOperator"),this.state.inFSharpPipelineDirectBody)return t;this.state.inPipeline=!0,this.checkPipelineAtInfixOperator(t,e)}const a=this.startNodeAt(e,s);a.left=t,a.operator=this.state.value,n!==c.exponent||"UnaryExpression"!==t.type||!this.options.createParenthesizedExpressions&&t.extra&&t.extra.parenthesized||this.raise(t.argument.start,g.UnexpectedTokenUnaryExponentiation);const o=n===c.logicalOR||n===c.logicalAND,u=n===c.nullishCoalescing;if(u&&(i=c.logicalAND.binop),this.next(),n===c.pipeline&&"minimal"===this.getPluginOption("pipelineOperator","proposal")&&this.match(c.name)&&"await"===this.state.value&&this.prodParam.hasAwait)throw this.raise(this.state.start,g.UnexpectedAwaitAfterPipelineBody);a.right=this.parseExprOpRightExpr(n,i),this.finishNode(a,o||u?"LogicalExpression":"BinaryExpression");const h=this.state.type;if(u&&(h===c.logicalOR||h===c.logicalAND)||o&&h===c.nullishCoalescing)throw this.raise(this.state.start,g.MixingCoalesceWithLogical);return this.parseExprOp(a,e,s,r)}return t}parseExprOpRightExpr(t,e){const s=this.state.start,r=this.state.startLoc;switch(t){case c.pipeline:switch(this.getPluginOption("pipelineOperator","proposal")){case"smart":return this.withTopicPermittingContext((()=>this.parseSmartPipelineBody(this.parseExprOpBaseRightExpr(t,e),s,r)));case"fsharp":return this.withSoloAwaitPermittingContext((()=>this.parseFSharpPipelineBody(e)))}default:return this.parseExprOpBaseRightExpr(t,e)}}parseExprOpBaseRightExpr(t,e){const s=this.state.start,r=this.state.startLoc;return this.parseExprOp(this.parseMaybeUnary(),s,r,t.rightAssociative?e-1:e)}parseMaybeUnary(t){if(this.isContextual("await")&&this.isAwaitAllowed())return this.parseAwait();const e=this.match(c.incDec),s=this.startNode();if(this.state.type.prefix){s.operator=this.state.value,s.prefix=!0,this.match(c._throw)&&this.expectPlugin("throwExpressions");const r=this.match(c._delete);if(this.next(),s.argument=this.parseMaybeUnary(),this.checkExpressionErrors(t,!0),this.state.strict&&r){const t=s.argument;"Identifier"===t.type?this.raise(s.start,g.StrictDelete):"MemberExpression"!==t.type&&"OptionalMemberExpression"!==t.type||"PrivateName"!==t.property.type||this.raise(s.start,g.DeletePrivateField)}if(!e)return this.finishNode(s,"UnaryExpression")}return this.parseUpdate(s,e,t)}parseUpdate(t,e,s){if(e)return this.checkLVal(t.argument,void 0,void 0,"prefix operation"),this.finishNode(t,"UpdateExpression");const r=this.state.start,i=this.state.startLoc;let n=this.parseExprSubscripts(s);if(this.checkExpressionErrors(s,!1))return n;for(;this.state.type.postfix&&!this.canInsertSemicolon();){const t=this.startNodeAt(r,i);t.operator=this.state.value,t.prefix=!1,t.argument=n,this.checkLVal(n,void 0,void 0,"postfix operation"),this.next(),n=this.finishNode(t,"UpdateExpression")}return n}parseExprSubscripts(t){const e=this.state.start,s=this.state.startLoc,r=this.state.potentialArrowAt,i=this.parseExprAtom(t);return this.shouldExitDescending(i,r)?i:this.parseSubscripts(i,e,s)}parseSubscripts(t,e,s,r){const i={optionalChainMember:!1,maybeAsyncArrow:this.atPossibleAsyncArrow(t),stop:!1};do{t=this.parseSubscript(t,e,s,r,i),i.maybeAsyncArrow=!1}while(!i.stop);return t}parseSubscript(t,e,s,r,i){if(!r&&this.eat(c.doubleColon))return this.parseBind(t,e,s,r,i);if(this.match(c.backQuote))return this.parseTaggedTemplateExpression(t,e,s,i);let n=!1;if(this.match(c.questionDot)){if(i.optionalChainMember=n=!0,r&&40===this.lookaheadCharCode())return i.stop=!0,t;this.next()}return!r&&this.match(c.parenL)?this.parseCoverCallAndAsyncArrowHead(t,e,s,i,n):n||this.match(c.bracketL)||this.eat(c.dot)?this.parseMember(t,e,s,i,n):(i.stop=!0,t)}parseMember(t,e,s,r,i){const n=this.startNodeAt(e,s),a=this.eat(c.bracketL);n.object=t,n.computed=a;const o=a?this.parseExpression():this.parseMaybePrivateName(!0);return"PrivateName"===o.type&&("Super"===n.object.type&&this.raise(e,g.SuperPrivateField),this.classScope.usePrivateName(o.id.name,o.start)),n.property=o,a&&this.expect(c.bracketR),r.optionalChainMember?(n.optional=i,this.finishNode(n,"OptionalMemberExpression")):this.finishNode(n,"MemberExpression")}parseBind(t,e,s,r,i){const n=this.startNodeAt(e,s);return n.object=t,n.callee=this.parseNoCallExpr(),i.stop=!0,this.parseSubscripts(this.finishNode(n,"BindExpression"),e,s,r)}parseCoverCallAndAsyncArrowHead(t,e,s,r,i){const n=this.state.maybeInArrowParameters;this.state.maybeInArrowParameters=!0,this.next();let a=this.startNodeAt(e,s);return a.callee=t,r.maybeAsyncArrow&&this.expressionScope.enter(new It(2)),r.optionalChainMember&&(a.optional=i),a.arguments=i?this.parseCallExpressionArguments(c.parenR,!1):this.parseCallExpressionArguments(c.parenR,r.maybeAsyncArrow,"Import"===t.type,"Super"!==t.type,a),this.finishCallExpression(a,r.optionalChainMember),r.maybeAsyncArrow&&this.shouldParseAsyncArrow()&&!i?(r.stop=!0,this.expressionScope.validateAsPattern(),this.expressionScope.exit(),a=this.parseAsyncArrowFromCallExpression(this.startNodeAt(e,s),a)):(r.maybeAsyncArrow&&this.expressionScope.exit(),this.toReferencedArguments(a)),this.state.maybeInArrowParameters=n,a}toReferencedArguments(t,e){this.toReferencedListDeep(t.arguments,e)}parseTaggedTemplateExpression(t,e,s,r){const i=this.startNodeAt(e,s);return i.tag=t,i.quasi=this.parseTemplate(!0),r.optionalChainMember&&this.raise(e,g.OptionalChainingNoTemplate),this.finishNode(i,"TaggedTemplateExpression")}atPossibleAsyncArrow(t){return"Identifier"===t.type&&"async"===t.name&&this.state.lastTokEnd===t.end&&!this.canInsertSemicolon()&&t.end-t.start==5&&t.start===this.state.potentialArrowAt}finishCallExpression(t,e){if("Import"===t.callee.type)if(2===t.arguments.length&&(this.hasPlugin("moduleAttributes")||this.expectPlugin("importAssertions")),0===t.arguments.length||t.arguments.length>2)this.raise(t.start,g.ImportCallArity,this.hasPlugin("importAssertions")||this.hasPlugin("moduleAttributes")?"one or two arguments":"one argument");else for(let e=0,s=t.arguments;e<s.length;e++){const t=s[e];"SpreadElement"===t.type&&this.raise(t.start,g.ImportCallSpreadArgument)}return this.finishNode(t,e?"OptionalCallExpression":"CallExpression")}parseCallExpressionArguments(t,e,s,r,i){const n=[];let a,o=!0;const u=this.state.inFSharpPipelineDirectBody;for(this.state.inFSharpPipelineDirectBody=!1;!this.eat(t);){if(o)o=!1;else if(this.expect(c.comma),this.match(t)){!s||this.hasPlugin("importAssertions")||this.hasPlugin("moduleAttributes")||this.raise(this.state.lastTokStart,g.ImportCallArgumentTrailingComma),i&&this.addExtra(i,"trailingComma",this.state.lastTokStart),this.next();break}this.match(c.parenL)&&!a&&(a=this.state.start),n.push(this.parseExprListItem(!1,e?new wt:void 0,e?{start:0}:void 0,r))}return e&&a&&this.shouldParseAsyncArrow()&&this.unexpected(),this.state.inFSharpPipelineDirectBody=u,n}shouldParseAsyncArrow(){return this.match(c.arrow)&&!this.canInsertSemicolon()}parseAsyncArrowFromCallExpression(t,e){var s;return this.expect(c.arrow),this.parseArrowExpression(t,e.arguments,!0,null==(s=e.extra)?void 0:s.trailingComma),t}parseNoCallExpr(){const t=this.state.start,e=this.state.startLoc;return this.parseSubscripts(this.parseExprAtom(),t,e,!0)}parseExprAtom(t){this.state.type===c.slash&&this.readRegexp();const e=this.state.potentialArrowAt===this.state.start;let s;switch(this.state.type){case c._super:return this.parseSuper();case c._import:return s=this.startNode(),this.next(),this.match(c.dot)?this.parseImportMetaProperty(s):(this.match(c.parenL)||this.raise(this.state.lastTokStart,g.UnsupportedImport),this.finishNode(s,"Import"));case c._this:return s=this.startNode(),this.next(),this.finishNode(s,"ThisExpression");case c.name:{const t=this.state.containsEsc,s=this.parseIdentifier();if(!t&&"async"===s.name&&!this.canInsertSemicolon()){if(this.match(c._function)){const t=this.state.context.length-1;if(this.state.context[t]!==T.functionStatement)throw new Error("Internal error");return this.state.context[t]=T.functionExpression,this.next(),this.parseFunction(this.startNodeAtNode(s),void 0,!0)}if(this.match(c.name))return this.parseAsyncArrowUnaryFunction(s)}return e&&this.match(c.arrow)&&!this.canInsertSemicolon()?(this.next(),this.parseArrowExpression(this.startNodeAtNode(s),[s],!1)):s}case c._do:return this.parseDo();case c.regexp:{const t=this.state.value;return s=this.parseLiteral(t.value,"RegExpLiteral"),s.pattern=t.pattern,s.flags=t.flags,s}case c.num:return this.parseLiteral(this.state.value,"NumericLiteral");case c.bigint:return this.parseLiteral(this.state.value,"BigIntLiteral");case c.decimal:return this.parseLiteral(this.state.value,"DecimalLiteral");case c.string:return this.parseLiteral(this.state.value,"StringLiteral");case c._null:return s=this.startNode(),this.next(),this.finishNode(s,"NullLiteral");case c._true:case c._false:return this.parseBooleanLiteral();case c.parenL:return this.parseParenAndDistinguishExpression(e);case c.bracketBarL:case c.bracketHashL:return this.parseArrayLike(this.state.type===c.bracketBarL?c.bracketBarR:c.bracketR,!1,!0,t);case c.bracketL:return this.parseArrayLike(c.bracketR,!0,!1,t);case c.braceBarL:case c.braceHashL:return this.parseObjectLike(this.state.type===c.braceBarL?c.braceBarR:c.braceR,!1,!0,t);case c.braceL:return this.parseObjectLike(c.braceR,!1,!1,t);case c._function:return this.parseFunctionOrFunctionSent();case c.at:this.parseDecorators();case c._class:return s=this.startNode(),this.takeDecorators(s),this.parseClass(s,!1);case c._new:return this.parseNewOrNewTarget();case c.backQuote:return this.parseTemplate(!1);case c.doubleColon:{s=this.startNode(),this.next(),s.object=null;const t=s.callee=this.parseNoCallExpr();if("MemberExpression"===t.type)return this.finishNode(s,"BindExpression");throw this.raise(t.start,g.UnsupportedBind)}case c.hash:{if(this.state.inPipeline)return s=this.startNode(),"smart"!==this.getPluginOption("pipelineOperator","proposal")&&this.raise(s.start,g.PrimaryTopicRequiresSmartPipeline),this.next(),this.primaryTopicReferenceIsAllowedInCurrentTopicContext()||this.raise(s.start,g.PrimaryTopicNotAllowed),this.registerTopicReference(),this.finishNode(s,"PipelinePrimaryTopicReference");const t=this.input.codePointAt(this.state.end);if(L(t)||92===t){const t=this.state.start;if(s=this.parseMaybePrivateName(!0),this.match(c._in))this.expectPlugin("privateIn"),this.classScope.usePrivateName(s.id.name,s.start);else{if(!this.hasPlugin("privateIn"))throw this.unexpected(t);this.raise(this.state.start,g.PrivateInExpectedIn,s.id.name)}return s}}case c.relational:if("<"===this.state.value){const t=this.input.codePointAt(this.nextTokenStart());(L(t)||62===t)&&this.expectOnePlugin(["jsx","flow","typescript"])}default:throw this.unexpected()}}parseAsyncArrowUnaryFunction(t){const e=this.startNodeAtNode(t);this.prodParam.enter(ct(!0,this.prodParam.hasYield));const s=[this.parseIdentifier()];return this.prodParam.exit(),this.hasPrecedingLineBreak()&&this.raise(this.state.pos,g.LineTerminatorBeforeArrow),this.expect(c.arrow),this.parseArrowExpression(e,s,!0),e}parseDo(){this.expectPlugin("doExpressions");const t=this.startNode();this.next();const e=this.state.labels;return this.state.labels=[],t.body=this.parseBlock(),this.state.labels=e,this.finishNode(t,"DoExpression")}parseSuper(){const t=this.startNode();return this.next(),!this.match(c.parenL)||this.scope.allowDirectSuper||this.options.allowSuperOutsideMethod?this.scope.allowSuper||this.options.allowSuperOutsideMethod||this.raise(t.start,g.UnexpectedSuper):this.raise(t.start,g.SuperNotAllowed),this.match(c.parenL)||this.match(c.bracketL)||this.match(c.dot)||this.raise(t.start,g.UnsupportedSuper),this.finishNode(t,"Super")}parseBooleanLiteral(){const t=this.startNode();return t.value=this.match(c._true),this.next(),this.finishNode(t,"BooleanLiteral")}parseMaybePrivateName(t){if(this.match(c.hash)){this.expectOnePlugin(["classPrivateProperties","classPrivateMethods"]),t||this.raise(this.state.pos,g.UnexpectedPrivateField);const e=this.startNode();return this.next(),this.assertNoSpace("Unexpected space between # and identifier"),e.id=this.parseIdentifier(!0),this.finishNode(e,"PrivateName")}return this.parseIdentifier(!0)}parseFunctionOrFunctionSent(){const t=this.startNode();if(this.next(),this.prodParam.hasYield&&this.match(c.dot)){const e=this.createIdentifier(this.startNodeAtNode(t),"function");return this.next(),this.parseMetaProperty(t,e,"sent")}return this.parseFunction(t)}parseMetaProperty(t,e,s){t.meta=e,"function"===e.name&&"sent"===s&&(this.isContextual(s)?this.expectPlugin("functionSent"):this.hasPlugin("functionSent")||this.unexpected());const r=this.state.containsEsc;return t.property=this.parseIdentifier(!0),(t.property.name!==s||r)&&this.raise(t.property.start,g.UnsupportedMetaProperty,e.name,s),this.finishNode(t,"MetaProperty")}parseImportMetaProperty(t){const e=this.createIdentifier(this.startNodeAtNode(t),"import");return this.next(),this.isContextual("meta")&&(this.inModule||this.raiseWithData(e.start,{code:"BABEL_PARSER_SOURCETYPE_MODULE_REQUIRED"},g.ImportMetaOutsideModule),this.sawUnambiguousESM=!0),this.parseMetaProperty(t,e,"meta")}parseLiteral(t,e,s,r){s=s||this.state.start,r=r||this.state.startLoc;const i=this.startNodeAt(s,r);return this.addExtra(i,"rawValue",t),this.addExtra(i,"raw",this.input.slice(s,this.state.end)),i.value=t,this.next(),this.finishNode(i,e)}parseParenAndDistinguishExpression(t){const e=this.state.start,s=this.state.startLoc;let r;this.next(),this.expressionScope.enter(new It(1));const i=this.state.maybeInArrowParameters,n=this.state.inFSharpPipelineDirectBody;this.state.maybeInArrowParameters=!0,this.state.inFSharpPipelineDirectBody=!1;const a=this.state.start,o=this.state.startLoc,u=[],h=new wt,p={start:0};let l,d,D=!0;for(;!this.match(c.parenR);){if(D)D=!1;else if(this.expect(c.comma,p.start||null),this.match(c.parenR)){d=this.state.start;break}if(this.match(c.ellipsis)){const t=this.state.start,e=this.state.startLoc;l=this.state.start,u.push(this.parseParenItem(this.parseRestBinding(),t,e)),this.checkCommaAfterRest(41);break}u.push(this.parseMaybeAssignAllowIn(h,this.parseParenItem,p))}const m=this.state.lastTokEnd,f=this.state.lastTokEndLoc;this.expect(c.parenR),this.state.maybeInArrowParameters=i,this.state.inFSharpPipelineDirectBody=n;let y=this.startNodeAt(e,s);if(t&&this.shouldParseArrow()&&(y=this.parseArrow(y))){this.expressionScope.validateAsPattern(),this.expressionScope.exit();for(let t=0;t<u.length;t++){const e=u[t];e.extra&&e.extra.parenthesized&&this.unexpected(e.extra.parenStart)}return this.parseArrowExpression(y,u,!1),y}if(this.expressionScope.exit(),u.length||this.unexpected(this.state.lastTokStart),d&&this.unexpected(d),l&&this.unexpected(l),this.checkExpressionErrors(h,!0),p.start&&this.unexpected(p.start),this.toReferencedListDeep(u,!0),u.length>1?(r=this.startNodeAt(a,o),r.expressions=u,this.finishNodeAt(r,"SequenceExpression",m,f)):r=u[0],!this.options.createParenthesizedExpressions)return this.addExtra(r,"parenthesized",!0),this.addExtra(r,"parenStart",e),r;const E=this.startNodeAt(e,s);return E.expression=r,this.finishNode(E,"ParenthesizedExpression"),E}shouldParseArrow(){return!this.canInsertSemicolon()}parseArrow(t){if(this.eat(c.arrow))return t}parseParenItem(t,e,s){return t}parseNewOrNewTarget(){const t=this.startNode();if(this.next(),this.match(c.dot)){const e=this.createIdentifier(this.startNodeAtNode(t),"new");this.next();const s=this.parseMetaProperty(t,e,"target");if(!this.scope.inNonArrowFunction&&!this.scope.inClass){let t=g.UnexpectedNewTarget;this.hasPlugin("classProperties")&&(t+=" or class properties"),this.raise(s.start,t)}return s}return this.parseNew(t)}parseNew(t){return t.callee=this.parseNoCallExpr(),"Import"===t.callee.type?this.raise(t.callee.start,g.ImportCallNotNewExpression):"OptionalMemberExpression"===t.callee.type||"OptionalCallExpression"===t.callee.type?this.raise(this.state.lastTokEnd,g.OptionalChainingNoNew):this.eat(c.questionDot)&&this.raise(this.state.start,g.OptionalChainingNoNew),this.parseNewArguments(t),this.finishNode(t,"NewExpression")}parseNewArguments(t){if(this.eat(c.parenL)){const e=this.parseExprList(c.parenR);this.toReferencedList(e),t.arguments=e}else t.arguments=[]}parseTemplateElement(t){const e=this.startNode();return null===this.state.value&&(t||this.raise(this.state.start+1,g.InvalidEscapeSequenceTemplate)),e.value={raw:this.input.slice(this.state.start,this.state.end).replace(/\r\n?/g,"\n"),cooked:this.state.value},this.next(),e.tail=this.match(c.backQuote),this.finishNode(e,"TemplateElement")}parseTemplate(t){const e=this.startNode();this.next(),e.expressions=[];let s=this.parseTemplateElement(t);for(e.quasis=[s];!s.tail;)this.expect(c.dollarBraceL),e.expressions.push(this.parseTemplateSubstitution()),this.expect(c.braceR),e.quasis.push(s=this.parseTemplateElement(t));return this.next(),this.finishNode(e,"TemplateLiteral")}parseTemplateSubstitution(){return this.parseExpression()}parseObjectLike(t,e,s,r){s&&this.expectPlugin("recordAndTuple");const i=this.state.inFSharpPipelineDirectBody;this.state.inFSharpPipelineDirectBody=!1;const n=Object.create(null);let a=!0;const o=this.startNode();for(o.properties=[],this.next();!this.match(t);){if(a)a=!1;else if(this.expect(c.comma),this.match(t)){this.addExtra(o,"trailingComma",this.state.lastTokStart);break}const i=this.parsePropertyDefinition(e,r);e||this.checkProto(i,s,n,r),s&&"ObjectProperty"!==i.type&&"SpreadElement"!==i.type&&this.raise(i.start,g.InvalidRecordProperty),i.shorthand&&this.addExtra(i,"shorthand",!0),o.properties.push(i)}this.state.exprAllowed=!1,this.next(),this.state.inFSharpPipelineDirectBody=i;let u="ObjectExpression";return e?u="ObjectPattern":s&&(u="RecordExpression"),this.finishNode(o,u)}maybeAsyncOrAccessorProp(t){return!t.computed&&"Identifier"===t.key.type&&(this.isLiteralPropertyName()||this.match(c.bracketL)||this.match(c.star))}parsePropertyDefinition(t,e){let s=[];if(this.match(c.at))for(this.hasPlugin("decorators")&&this.raise(this.state.start,g.UnsupportedPropertyDecorator);this.match(c.at);)s.push(this.parseDecorator());const r=this.startNode();let i,n,a=!1,o=!1,u=!1;if(this.match(c.ellipsis))return s.length&&this.unexpected(),t?(this.next(),r.argument=this.parseIdentifier(),this.checkCommaAfterRest(125),this.finishNode(r,"RestElement")):this.parseSpread();s.length&&(r.decorators=s,s=[]),r.method=!1,(t||e)&&(i=this.state.start,n=this.state.startLoc),t||(a=this.eat(c.star));const h=this.state.containsEsc,p=this.parsePropertyName(r,!1);if(!t&&!a&&!h&&this.maybeAsyncOrAccessorProp(r)){const t=p.name;"async"!==t||this.hasPrecedingLineBreak()||(o=!0,a=this.eat(c.star),this.parsePropertyName(r,!1)),"get"!==t&&"set"!==t||(u=!0,r.kind=t,this.match(c.star)&&(a=!0,this.raise(this.state.pos,g.AccessorIsGenerator,t),this.next()),this.parsePropertyName(r,!1))}return this.parseObjPropValue(r,i,n,a,o,t,u,e),r}getGetterSetterExpectedParamCount(t){return"get"===t.kind?0:1}getObjectOrClassMethodParams(t){return t.params}checkGetterSetterParams(t){var e;const s=this.getGetterSetterExpectedParamCount(t),r=this.getObjectOrClassMethodParams(t),i=t.start;r.length!==s&&("get"===t.kind?this.raise(i,g.BadGetterArity):this.raise(i,g.BadSetterArity)),"set"===t.kind&&"RestElement"===(null==(e=r[r.length-1])?void 0:e.type)&&this.raise(i,g.BadSetterRestParameter)}parseObjectMethod(t,e,s,r,i){return i?(this.parseMethod(t,e,!1,!1,!1,"ObjectMethod"),this.checkGetterSetterParams(t),t):s||e||this.match(c.parenL)?(r&&this.unexpected(),t.kind="method",t.method=!0,this.parseMethod(t,e,s,!1,!1,"ObjectMethod")):void 0}parseObjectProperty(t,e,s,r,i){return t.shorthand=!1,this.eat(c.colon)?(t.value=r?this.parseMaybeDefault(this.state.start,this.state.startLoc):this.parseMaybeAssignAllowIn(i),this.finishNode(t,"ObjectProperty")):t.computed||"Identifier"!==t.key.type?void 0:(this.checkReservedWord(t.key.name,t.key.start,!0,!1),r?t.value=this.parseMaybeDefault(e,s,t.key.__clone()):this.match(c.eq)&&i?(-1===i.shorthandAssign&&(i.shorthandAssign=this.state.start),t.value=this.parseMaybeDefault(e,s,t.key.__clone())):t.value=t.key.__clone(),t.shorthand=!0,this.finishNode(t,"ObjectProperty"))}parseObjPropValue(t,e,s,r,i,n,a,o){const u=this.parseObjectMethod(t,r,i,n,a)||this.parseObjectProperty(t,e,s,n,o);return u||this.unexpected(),u}parsePropertyName(t,e){if(this.eat(c.bracketL))t.computed=!0,t.key=this.parseMaybeAssignAllowIn(),this.expect(c.bracketR);else{const s=this.state.inPropertyName;this.state.inPropertyName=!0,t.key=this.match(c.num)||this.match(c.string)||this.match(c.bigint)||this.match(c.decimal)?this.parseExprAtom():this.parseMaybePrivateName(e),"PrivateName"!==t.key.type&&(t.computed=!1),this.state.inPropertyName=s}return t.key}initFunction(t,e){t.id=null,t.generator=!1,t.async=!!e}parseMethod(t,e,s,r,i,n,a=!1){this.initFunction(t,s),t.generator=!!e;const o=r;return this.scope.enter(18|(a?64:0)|(i?32:0)),this.prodParam.enter(ct(s,t.generator)),this.parseFunctionParams(t,o),this.parseFunctionBodyAndFinish(t,n,!0),this.prodParam.exit(),this.scope.exit(),t}parseArrayLike(t,e,s,r){s&&this.expectPlugin("recordAndTuple");const i=this.state.inFSharpPipelineDirectBody;this.state.inFSharpPipelineDirectBody=!1;const n=this.startNode();return this.next(),n.elements=this.parseExprList(t,!s,r,n),this.state.inFSharpPipelineDirectBody=i,this.finishNode(n,s?"TupleExpression":"ArrayExpression")}parseArrowExpression(t,e,s,r){this.scope.enter(6);let i=ct(s,!1);!this.match(c.bracketL)&&this.prodParam.hasIn&&(i|=8),this.prodParam.enter(i),this.initFunction(t,s);const n=this.state.maybeInArrowParameters;return e&&(this.state.maybeInArrowParameters=!0,this.setArrowFunctionParameters(t,e,r)),this.state.maybeInArrowParameters=!1,this.parseFunctionBody(t,!0),this.prodParam.exit(),this.scope.exit(),this.state.maybeInArrowParameters=n,this.finishNode(t,"ArrowFunctionExpression")}setArrowFunctionParameters(t,e,s){t.params=this.toAssignableList(e,s)}parseFunctionBodyAndFinish(t,e,s=!1){this.parseFunctionBody(t,!1,s),this.finishNode(t,e)}parseFunctionBody(t,e,s=!1){const r=e&&!this.match(c.braceL);if(this.expressionScope.enter(kt()),r)t.body=this.parseMaybeAssign(),this.checkParams(t,!1,e,!1);else{const r=this.state.strict,i=this.state.labels;this.state.labels=[],this.prodParam.enter(4|this.prodParam.currentFlags()),t.body=this.parseBlock(!0,!1,(i=>{const n=!this.isSimpleParamList(t.params);if(i&&n){const e="method"!==t.kind&&"constructor"!==t.kind||!t.key?t.start:t.key.end;this.raise(e,g.IllegalLanguageModeDirective)}const a=!r&&this.state.strict;this.checkParams(t,!(this.state.strict||e||s||n),e,a),this.state.strict&&t.id&&this.checkLVal(t.id,65,void 0,"function name",void 0,a)})),this.prodParam.exit(),this.expressionScope.exit(),this.state.labels=i}}isSimpleParamList(t){for(let e=0,s=t.length;e<s;e++)if("Identifier"!==t[e].type)return!1;return!0}checkParams(t,e,s,r=!0){const i=Object.create(null);for(let s=0;s<t.params.length;s++)this.checkLVal(t.params[s],5,e?null:i,"function parameter list",void 0,r)}parseExprList(t,e,s,r){const i=[];let n=!0;for(;!this.eat(t);){if(n)n=!1;else if(this.expect(c.comma),this.match(t)){r&&this.addExtra(r,"trailingComma",this.state.lastTokStart),this.next();break}i.push(this.parseExprListItem(e,s))}return i}parseExprListItem(t,e,s,r){let i;if(this.match(c.comma))t||this.raise(this.state.pos,g.UnexpectedToken,","),i=null;else if(this.match(c.ellipsis)){const t=this.state.start,r=this.state.startLoc;i=this.parseParenItem(this.parseSpread(e,s),t,r)}else if(this.match(c.question)){this.expectPlugin("partialApplication"),r||this.raise(this.state.start,g.UnexpectedArgumentPlaceholder);const t=this.startNode();this.next(),i=this.finishNode(t,"ArgumentPlaceholder")}else i=this.parseMaybeAssignAllowIn(e,this.parseParenItem,s);return i}parseIdentifier(t){const e=this.startNode(),s=this.parseIdentifierName(e.start,t);return this.createIdentifier(e,s)}createIdentifier(t,e){return t.name=e,t.loc.identifierName=e,this.finishNode(t,"Identifier")}parseIdentifierName(t,e){let s;const{start:r,type:i}=this.state;if(i===c.name)s=this.state.value;else{if(!i.keyword)throw this.unexpected();{s=i.keyword;const t=this.curContext();i!==c._class&&i!==c._function||t!==T.functionStatement&&t!==T.functionExpression||this.state.context.pop()}}return e?this.state.type=c.name:this.checkReservedWord(s,r,!!i.keyword,!1),this.next(),s}checkReservedWord(t,e,s,r){if(this.prodParam.hasYield&&"yield"===t)return void this.raise(e,g.YieldBindingIdentifier);if("await"===t){if(this.prodParam.hasAwait)return void this.raise(e,g.AwaitBindingIdentifier);this.expressionScope.recordAsyncArrowParametersError(e,g.AwaitBindingIdentifier)}if(this.scope.inClass&&!this.scope.inNonArrowFunction&&"arguments"===t)return void this.raise(e,g.ArgumentsInClass);if(s&&W(t))return void this.raise(e,g.UnexpectedKeyword,t);(this.state.strict?r?H:V:q)(t,this.inModule)&&(this.prodParam.hasAwait||"await"!==t?this.raise(e,g.UnexpectedReservedWord,t):this.raise(e,this.hasPlugin("topLevelAwait")?g.AwaitNotInAsyncContext:g.AwaitNotInAsyncFunction))}isAwaitAllowed(){return this.scope.inFunction?this.prodParam.hasAwait:!!this.options.allowAwaitOutsideFunction||!!this.hasPlugin("topLevelAwait")&&(this.inModule&&this.prodParam.hasAwait)}parseAwait(){const t=this.startNode();return this.next(),this.expressionScope.recordParameterInitializerError(t.start,g.AwaitExpressionFormalParameter),this.eat(c.star)&&this.raise(t.start,g.ObsoleteAwaitStar),this.scope.inFunction||this.options.allowAwaitOutsideFunction||(this.hasPrecedingLineBreak()||this.match(c.plusMin)||this.match(c.parenL)||this.match(c.bracketL)||this.match(c.backQuote)||this.match(c.regexp)||this.match(c.slash)||this.hasPlugin("v8intrinsic")&&this.match(c.modulo)?this.ambiguousScriptDifferentAst=!0:this.sawUnambiguousESM=!0),this.state.soloAwait||(t.argument=this.parseMaybeUnary()),this.finishNode(t,"AwaitExpression")}parseYield(){const t=this.startNode();return this.expressionScope.recordParameterInitializerError(t.start,g.YieldInParameter),this.next(),this.match(c.semi)||!this.match(c.star)&&!this.state.type.startsExpr||this.hasPrecedingLineBreak()?(t.delegate=!1,t.argument=null):(t.delegate=this.eat(c.star),t.argument=this.parseMaybeAssign()),this.finishNode(t,"YieldExpression")}checkPipelineAtInfixOperator(t,e){"smart"===this.getPluginOption("pipelineOperator","proposal")&&"SequenceExpression"===t.type&&this.raise(e,g.PipelineHeadSequenceExpression)}parseSmartPipelineBody(t,e,s){return this.checkSmartPipelineBodyEarlyErrors(t,e),this.parseSmartPipelineBodyInStyle(t,e,s)}checkSmartPipelineBodyEarlyErrors(t,e){if(this.match(c.arrow))throw this.raise(this.state.start,g.PipelineBodyNoArrow);"SequenceExpression"===t.type&&this.raise(e,g.PipelineBodySequenceExpression)}parseSmartPipelineBodyInStyle(t,e,s){const r=this.startNodeAt(e,s),i=this.isSimpleReference(t);return i?r.callee=t:(this.topicReferenceWasUsedInCurrentTopicContext()||this.raise(e,g.PipelineTopicUnused),r.expression=t),this.finishNode(r,i?"PipelineBareFunction":"PipelineTopicExpression")}isSimpleReference(t){switch(t.type){case"MemberExpression":return!t.computed&&this.isSimpleReference(t.object);case"Identifier":return!0;default:return!1}}withTopicPermittingContext(t){const e=this.state.topicContext;this.state.topicContext={maxNumOfResolvableTopics:1,maxTopicIndex:null};try{return t()}finally{this.state.topicContext=e}}withTopicForbiddingContext(t){const e=this.state.topicContext;this.state.topicContext={maxNumOfResolvableTopics:0,maxTopicIndex:null};try{return t()}finally{this.state.topicContext=e}}withSoloAwaitPermittingContext(t){const e=this.state.soloAwait;this.state.soloAwait=!0;try{return t()}finally{this.state.soloAwait=e}}allowInAnd(t){const e=this.prodParam.currentFlags();if(8&~e){this.prodParam.enter(8|e);try{return t()}finally{this.prodParam.exit()}}return t()}disallowInAnd(t){const e=this.prodParam.currentFlags();if(8&e){this.prodParam.enter(-9&e);try{return t()}finally{this.prodParam.exit()}}return t()}registerTopicReference(){this.state.topicContext.maxTopicIndex=0}primaryTopicReferenceIsAllowedInCurrentTopicContext(){return this.state.topicContext.maxNumOfResolvableTopics>=1}topicReferenceWasUsedInCurrentTopicContext(){return null!=this.state.topicContext.maxTopicIndex&&this.state.topicContext.maxTopicIndex>=0}parseFSharpPipelineBody(t){const e=this.state.start,s=this.state.startLoc;this.state.potentialArrowAt=this.state.start;const r=this.state.inFSharpPipelineDirectBody;this.state.inFSharpPipelineDirectBody=!0;const i=this.parseExprOp(this.parseMaybeUnary(),e,s,t);return this.state.inFSharpPipelineDirectBody=r,i}}{parseTopLevel(t,e){if(e.sourceType=this.options.sourceType,e.interpreter=this.parseInterpreterDirective(),this.parseBlockBody(e,!0,!0,c.eof),this.inModule&&!this.options.allowUndeclaredExports&&this.scope.undefinedExports.size>0)for(let t=0,e=Array.from(this.scope.undefinedExports);t<e.length;t++){const[s]=e[t],r=this.scope.undefinedExports.get(s);this.raise(r,g.ModuleExportUndefined,s)}return t.program=this.finishNode(e,"Program"),t.comments=this.state.comments,this.options.tokens&&(t.tokens=this.tokens),this.finishNode(t,"File")}stmtToDirective(t){const e=t.expression,s=this.startNodeAt(e.start,e.loc.start),r=this.startNodeAt(t.start,t.loc.start),i=this.input.slice(e.start,e.end),n=s.value=i.slice(1,-1);return this.addExtra(s,"raw",i),this.addExtra(s,"rawValue",n),r.value=this.finishNodeAt(s,"DirectiveLiteral",e.end,e.loc.end),this.finishNodeAt(r,"Directive",t.end,t.loc.end)}parseInterpreterDirective(){if(!this.match(c.interpreterDirective))return null;const t=this.startNode();return t.value=this.state.value,this.next(),this.finishNode(t,"InterpreterDirective")}isLet(t){if(!this.isContextual("let"))return!1;const e=this.nextTokenStart(),s=this.input.charCodeAt(e);if(91===s)return!0;if(t)return!1;if(123===s)return!0;if(L(s)){let t=e+1;for(;O(this.input.charCodeAt(t));)++t;const s=this.input.slice(e,t);if(!G.test(s))return!0}return!1}parseStatement(t,e){return this.match(c.at)&&this.parseDecorators(!0),this.parseStatementContent(t,e)}parseStatementContent(t,e){let s=this.state.type;const r=this.startNode();let i;switch(this.isLet(t)&&(s=c._var,i="let"),s){case c._break:case c._continue:return this.parseBreakContinueStatement(r,s.keyword);case c._debugger:return this.parseDebuggerStatement(r);case c._do:return this.parseDoStatement(r);case c._for:return this.parseForStatement(r);case c._function:if(46===this.lookaheadCharCode())break;return t&&(this.state.strict?this.raise(this.state.start,g.StrictFunction):"if"!==t&&"label"!==t&&this.raise(this.state.start,g.SloppyFunction)),this.parseFunctionStatement(r,!1,!t);case c._class:return t&&this.unexpected(),this.parseClass(r,!0);case c._if:return this.parseIfStatement(r);case c._return:return this.parseReturnStatement(r);case c._switch:return this.parseSwitchStatement(r);case c._throw:return this.parseThrowStatement(r);case c._try:return this.parseTryStatement(r);case c._const:case c._var:return i=i||this.state.value,t&&"var"!==i&&this.raise(this.state.start,g.UnexpectedLexicalDeclaration),this.parseVarStatement(r,i);case c._while:return this.parseWhileStatement(r);case c._with:return this.parseWithStatement(r);case c.braceL:return this.parseBlock();case c.semi:return this.parseEmptyStatement(r);case c._import:{const t=this.lookaheadCharCode();if(40===t||46===t)break}case c._export:{let t;return this.options.allowImportExportEverywhere||e||this.raise(this.state.start,g.UnexpectedImportExport),this.next(),s===c._import?(t=this.parseImport(r),"ImportDeclaration"!==t.type||t.importKind&&"value"!==t.importKind||(this.sawUnambiguousESM=!0)):(t=this.parseExport(r),("ExportNamedDeclaration"!==t.type||t.exportKind&&"value"!==t.exportKind)&&("ExportAllDeclaration"!==t.type||t.exportKind&&"value"!==t.exportKind)&&"ExportDefaultDeclaration"!==t.type||(this.sawUnambiguousESM=!0)),this.assertModuleNodeAllowed(r),t}default:if(this.isAsyncFunction())return t&&this.raise(this.state.start,g.AsyncFunctionInSingleStatementContext),this.next(),this.parseFunctionStatement(r,!0,!t)}const n=this.state.value,a=this.parseExpression();return s===c.name&&"Identifier"===a.type&&this.eat(c.colon)?this.parseLabeledStatement(r,n,a,t):this.parseExpressionStatement(r,a)}assertModuleNodeAllowed(t){this.options.allowImportExportEverywhere||this.inModule||this.raiseWithData(t.start,{code:"BABEL_PARSER_SOURCETYPE_MODULE_REQUIRED"},g.ImportOutsideModule)}takeDecorators(t){const e=this.state.decoratorStack[this.state.decoratorStack.length-1];e.length&&(t.decorators=e,this.resetStartLocationFromNode(t,e[0]),this.state.decoratorStack[this.state.decoratorStack.length-1]=[])}canHaveLeadingDecorator(){return this.match(c._class)}parseDecorators(t){const e=this.state.decoratorStack[this.state.decoratorStack.length-1];for(;this.match(c.at);){const t=this.parseDecorator();e.push(t)}if(this.match(c._export))t||this.unexpected(),this.hasPlugin("decorators")&&!this.getPluginOption("decorators","decoratorsBeforeExport")&&this.raise(this.state.start,g.DecoratorExportClass);else if(!this.canHaveLeadingDecorator())throw this.raise(this.state.start,g.UnexpectedLeadingDecorator)}parseDecorator(){this.expectOnePlugin(["decorators-legacy","decorators"]);const t=this.startNode();if(this.next(),this.hasPlugin("decorators")){this.state.decoratorStack.push([]);const e=this.state.start,s=this.state.startLoc;let r;if(this.eat(c.parenL))r=this.parseExpression(),this.expect(c.parenR);else for(r=this.parseIdentifier(!1);this.eat(c.dot);){const t=this.startNodeAt(e,s);t.object=r,t.property=this.parseIdentifier(!0),t.computed=!1,r=this.finishNode(t,"MemberExpression")}t.expression=this.parseMaybeDecoratorArguments(r),this.state.decoratorStack.pop()}else t.expression=this.parseExprSubscripts();return this.finishNode(t,"Decorator")}parseMaybeDecoratorArguments(t){if(this.eat(c.parenL)){const e=this.startNodeAtNode(t);return e.callee=t,e.arguments=this.parseCallExpressionArguments(c.parenR,!1),this.toReferencedList(e.arguments),this.finishNode(e,"CallExpression")}return t}parseBreakContinueStatement(t,e){const s="break"===e;return this.next(),this.isLineTerminator()?t.label=null:(t.label=this.parseIdentifier(),this.semicolon()),this.verifyBreakContinue(t,e),this.finishNode(t,s?"BreakStatement":"ContinueStatement")}verifyBreakContinue(t,e){const s="break"===e;let r;for(r=0;r<this.state.labels.length;++r){const e=this.state.labels[r];if(null==t.label||e.name===t.label.name){if(null!=e.kind&&(s||"loop"===e.kind))break;if(t.label&&s)break}}r===this.state.labels.length&&this.raise(t.start,g.IllegalBreakContinue,e)}parseDebuggerStatement(t){return this.next(),this.semicolon(),this.finishNode(t,"DebuggerStatement")}parseHeaderExpression(){this.expect(c.parenL);const t=this.parseExpression();return this.expect(c.parenR),t}parseDoStatement(t){return this.next(),this.state.labels.push(Lt),t.body=this.withTopicForbiddingContext((()=>this.parseStatement("do"))),this.state.labels.pop(),this.expect(c._while),t.test=this.parseHeaderExpression(),this.eat(c.semi),this.finishNode(t,"DoWhileStatement")}parseForStatement(t){this.next(),this.state.labels.push(Lt);let e=-1;if(this.isAwaitAllowed()&&this.eatContextual("await")&&(e=this.state.lastTokStart),this.scope.enter(0),this.expect(c.parenL),this.match(c.semi))return e>-1&&this.unexpected(e),this.parseFor(t,null);const s=this.isLet();if(this.match(c._var)||this.match(c._const)||s){const r=this.startNode(),i=s?"let":this.state.value;return this.next(),this.parseVar(r,!0,i),this.finishNode(r,"VariableDeclaration"),(this.match(c._in)||this.isContextual("of"))&&1===r.declarations.length?this.parseForIn(t,r,e):(e>-1&&this.unexpected(e),this.parseFor(t,r))}const r=new wt,i=this.parseExpression(!0,r);if(this.match(c._in)||this.isContextual("of")){this.toAssignable(i);const s=this.isContextual("of")?"for-of statement":"for-in statement";return this.checkLVal(i,void 0,void 0,s),this.parseForIn(t,i,e)}return this.checkExpressionErrors(r,!0),e>-1&&this.unexpected(e),this.parseFor(t,i)}parseFunctionStatement(t,e,s){return this.next(),this.parseFunction(t,1|(s?0:2),e)}parseIfStatement(t){return this.next(),t.test=this.parseHeaderExpression(),t.consequent=this.parseStatement("if"),t.alternate=this.eat(c._else)?this.parseStatement("if"):null,this.finishNode(t,"IfStatement")}parseReturnStatement(t){return this.prodParam.hasReturn||this.options.allowReturnOutsideFunction||this.raise(this.state.start,g.IllegalReturn),this.next(),this.isLineTerminator()?t.argument=null:(t.argument=this.parseExpression(),this.semicolon()),this.finishNode(t,"ReturnStatement")}parseSwitchStatement(t){this.next(),t.discriminant=this.parseHeaderExpression();const e=t.cases=[];let s,r;for(this.expect(c.braceL),this.state.labels.push(Ot),this.scope.enter(0);!this.match(c.braceR);)if(this.match(c._case)||this.match(c._default)){const t=this.match(c._case);s&&this.finishNode(s,"SwitchCase"),e.push(s=this.startNode()),s.consequent=[],this.next(),t?s.test=this.parseExpression():(r&&this.raise(this.state.lastTokStart,g.MultipleDefaultsInSwitch),r=!0,s.test=null),this.expect(c.colon)}else s?s.consequent.push(this.parseStatement(null)):this.unexpected();return this.scope.exit(),s&&this.finishNode(s,"SwitchCase"),this.next(),this.state.labels.pop(),this.finishNode(t,"SwitchStatement")}parseThrowStatement(t){return this.next(),this.hasPrecedingLineBreak()&&this.raise(this.state.lastTokEnd,g.NewlineAfterThrow),t.argument=this.parseExpression(),this.semicolon(),this.finishNode(t,"ThrowStatement")}parseCatchClauseParam(){const t=this.parseBindingAtom(),e="Identifier"===t.type;return this.scope.enter(e?8:0),this.checkLVal(t,9,null,"catch clause"),t}parseTryStatement(t){if(this.next(),t.block=this.parseBlock(),t.handler=null,this.match(c._catch)){const e=this.startNode();this.next(),this.match(c.parenL)?(this.expect(c.parenL),e.param=this.parseCatchClauseParam(),this.expect(c.parenR)):(e.param=null,this.scope.enter(0)),e.body=this.withTopicForbiddingContext((()=>this.parseBlock(!1,!1))),this.scope.exit(),t.handler=this.finishNode(e,"CatchClause")}return t.finalizer=this.eat(c._finally)?this.parseBlock():null,t.handler||t.finalizer||this.raise(t.start,g.NoCatchOrFinally),this.finishNode(t,"TryStatement")}parseVarStatement(t,e){return this.next(),this.parseVar(t,!1,e),this.semicolon(),this.finishNode(t,"VariableDeclaration")}parseWhileStatement(t){return this.next(),t.test=this.parseHeaderExpression(),this.state.labels.push(Lt),t.body=this.withTopicForbiddingContext((()=>this.parseStatement("while"))),this.state.labels.pop(),this.finishNode(t,"WhileStatement")}parseWithStatement(t){return this.state.strict&&this.raise(this.state.start,g.StrictWith),this.next(),t.object=this.parseHeaderExpression(),t.body=this.withTopicForbiddingContext((()=>this.parseStatement("with"))),this.finishNode(t,"WithStatement")}parseEmptyStatement(t){return this.next(),this.finishNode(t,"EmptyStatement")}parseLabeledStatement(t,e,s,r){for(let t=0,r=this.state.labels;t<r.length;t++){r[t].name===e&&this.raise(s.start,g.LabelRedeclaration,e)}const i=this.state.type.isLoop?"loop":this.match(c._switch)?"switch":null;for(let e=this.state.labels.length-1;e>=0;e--){const s=this.state.labels[e];if(s.statementStart!==t.start)break;s.statementStart=this.state.start,s.kind=i}return this.state.labels.push({name:e,kind:i,statementStart:this.state.start}),t.body=this.parseStatement(r?-1===r.indexOf("label")?r+"label":r:"label"),this.state.labels.pop(),t.label=s,this.finishNode(t,"LabeledStatement")}parseExpressionStatement(t,e){return t.expression=e,this.semicolon(),this.finishNode(t,"ExpressionStatement")}parseBlock(t=!1,e=!0,s){const r=this.startNode();return this.expect(c.braceL),e&&this.scope.enter(0),this.parseBlockBody(r,t,!1,c.braceR,s),e&&this.scope.exit(),this.finishNode(r,"BlockStatement")}isValidDirective(t){return"ExpressionStatement"===t.type&&"StringLiteral"===t.expression.type&&!t.expression.extra.parenthesized}parseBlockBody(t,e,s,r,i){const n=t.body=[],a=t.directives=[];this.parseBlockOrModuleBlockBody(n,e?a:void 0,s,r,i)}parseBlockOrModuleBlockBody(t,e,s,r,i){const n=[],a=this.state.strict;let o=!1,u=!1;for(;!this.match(r);){!u&&this.state.octalPositions.length&&n.push(...this.state.octalPositions);const r=this.parseStatement(null,s);if(e&&!u&&this.isValidDirective(r)){const t=this.stmtToDirective(r);e.push(t),o||"use strict"!==t.value.value||(o=!0,this.setStrict(!0))}else u=!0,t.push(r)}if(this.state.strict&&n.length)for(let t=0;t<n.length;t++){const e=n[t];this.raise(e,g.StrictOctalLiteral)}i&&i.call(this,o),a||this.setStrict(!1),this.next()}parseFor(t,e){return t.init=e,this.expect(c.semi),t.test=this.match(c.semi)?null:this.parseExpression(),this.expect(c.semi),t.update=this.match(c.parenR)?null:this.parseExpression(),this.expect(c.parenR),t.body=this.withTopicForbiddingContext((()=>this.parseStatement("for"))),this.scope.exit(),this.state.labels.pop(),this.finishNode(t,"ForStatement")}parseForIn(t,e,s){const r=this.match(c._in);return this.next(),r?s>-1&&this.unexpected(s):t.await=s>-1,"VariableDeclaration"!==e.type||null==e.declarations[0].init||r&&!this.state.strict&&"var"===e.kind&&"Identifier"===e.declarations[0].id.type?"AssignmentPattern"===e.type&&this.raise(e.start,g.InvalidLhs,"for-loop"):this.raise(e.start,g.ForInOfLoopInitializer,r?"for-in":"for-of"),t.left=e,t.right=r?this.parseExpression():this.parseMaybeAssignAllowIn(),this.expect(c.parenR),t.body=this.withTopicForbiddingContext((()=>this.parseStatement("for"))),this.scope.exit(),this.state.labels.pop(),this.finishNode(t,r?"ForInStatement":"ForOfStatement")}parseVar(t,e,s){const r=t.declarations=[],i=this.hasPlugin("typescript");for(t.kind=s;;){const t=this.startNode();if(this.parseVarId(t,s),this.eat(c.eq)?t.init=e?this.parseMaybeAssignDisallowIn():this.parseMaybeAssignAllowIn():("const"!==s||this.match(c._in)||this.isContextual("of")?"Identifier"===t.id.type||e&&(this.match(c._in)||this.isContextual("of"))||this.raise(this.state.lastTokEnd,g.DeclarationMissingInitializer,"Complex binding patterns"):i||this.raise(this.state.lastTokEnd,g.DeclarationMissingInitializer,"Const declarations"),t.init=null),r.push(this.finishNode(t,"VariableDeclarator")),!this.eat(c.comma))break}return t}parseVarId(t,e){t.id=this.parseBindingAtom(),this.checkLVal(t.id,"var"===e?5:9,void 0,"variable declaration","var"!==e)}parseFunction(t,e=0,s=!1){const r=1&e,i=2&e,n=!(!r||4&e);this.initFunction(t,s),this.match(c.star)&&i&&this.raise(this.state.start,g.GeneratorInSingleStatementContext),t.generator=this.eat(c.star),r&&(t.id=this.parseFunctionId(n));const a=this.state.maybeInArrowParameters;return this.state.maybeInArrowParameters=!1,this.scope.enter(2),this.prodParam.enter(ct(s,t.generator)),r||(t.id=this.parseFunctionId()),this.parseFunctionParams(t,!1),this.withTopicForbiddingContext((()=>{this.parseFunctionBodyAndFinish(t,r?"FunctionDeclaration":"FunctionExpression")})),this.prodParam.exit(),this.scope.exit(),r&&!i&&this.registerFunctionStatementId(t),this.state.maybeInArrowParameters=a,t}parseFunctionId(t){return t||this.match(c.name)?this.parseIdentifier():null}parseFunctionParams(t,e){this.expect(c.parenL),this.expressionScope.enter(new Nt(3)),t.params=this.parseBindingList(c.parenR,41,!1,e),this.expressionScope.exit()}registerFunctionStatementId(t){t.id&&this.scope.declareName(t.id.name,this.state.strict||t.generator||t.async?this.scope.treatFunctionsAsVar?5:9:17,t.id.start)}parseClass(t,e,s){this.next(),this.takeDecorators(t);const r=this.state.strict;return this.state.strict=!0,this.parseClassId(t,e,s),this.parseClassSuper(t),t.body=this.parseClassBody(!!t.superClass,r),this.finishNode(t,e?"ClassDeclaration":"ClassExpression")}isClassProperty(){return this.match(c.eq)||this.match(c.semi)||this.match(c.braceR)}isClassMethod(){return this.match(c.parenL)}isNonstaticConstructor(t){return!(t.computed||t.static||"constructor"!==t.key.name&&"constructor"!==t.key.value)}parseClassBody(t,e){this.classScope.enter();const s={constructorAllowsSuper:t,hadConstructor:!1,hadStaticBlock:!1};let r=[];const i=this.startNode();if(i.body=[],this.expect(c.braceL),this.withTopicForbiddingContext((()=>{for(;!this.match(c.braceR);){if(this.eat(c.semi)){if(r.length>0)throw this.raise(this.state.lastTokEnd,g.DecoratorSemicolon);continue}if(this.match(c.at)){r.push(this.parseDecorator());continue}const t=this.startNode();r.length&&(t.decorators=r,this.resetStartLocationFromNode(t,r[0]),r=[]),this.parseClassMember(i,t,s),"constructor"===t.kind&&t.decorators&&t.decorators.length>0&&this.raise(t.start,g.DecoratorConstructor)}})),this.state.strict=e,this.next(),r.length)throw this.raise(this.state.start,g.TrailingDecorator);return this.classScope.exit(),this.finishNode(i,"ClassBody")}parseClassMemberFromModifier(t,e){const s=this.parseIdentifier(!0);if(this.isClassMethod()){const r=e;return r.kind="method",r.computed=!1,r.key=s,r.static=!1,this.pushClassMethod(t,r,!1,!1,!1,!1),!0}if(this.isClassProperty()){const r=e;return r.computed=!1,r.key=s,r.static=!1,t.body.push(this.parseClassProperty(r)),!0}return!1}parseClassMember(t,e,s){const r=this.isContextual("static");if(r){if(this.parseClassMemberFromModifier(t,e))return;if(this.eat(c.braceL))return void this.parseClassStaticBlock(t,e,s)}this.parseClassMemberWithIsStatic(t,e,s,r)}parseClassMemberWithIsStatic(t,e,s,r){const i=e,n=e,a=e,o=e,u=i,h=i;if(e.static=r,this.eat(c.star))return u.kind="method",this.parseClassElementName(u),"PrivateName"===u.key.type?void this.pushClassPrivateMethod(t,n,!0,!1):(this.isNonstaticConstructor(i)&&this.raise(i.key.start,g.ConstructorIsGenerator),void this.pushClassMethod(t,i,!0,!1,!1,!1));const p=this.state.containsEsc,l=this.parseClassElementName(e),d="PrivateName"===l.type,D="Identifier"===l.type,m=this.state.start;if(this.parsePostMemberNameModifiers(h),this.isClassMethod()){if(u.kind="method",d)return void this.pushClassPrivateMethod(t,n,!1,!1);const e=this.isNonstaticConstructor(i);let r=!1;e&&(i.kind="constructor",s.hadConstructor&&!this.hasPlugin("typescript")&&this.raise(l.start,g.DuplicateConstructor),s.hadConstructor=!0,r=s.constructorAllowsSuper),this.pushClassMethod(t,i,!1,!1,e,r)}else if(this.isClassProperty())d?this.pushClassPrivateProperty(t,o):this.pushClassProperty(t,a);else if(!D||"async"!==l.name||p||this.isLineTerminator())!D||"get"!==l.name&&"set"!==l.name||p||this.match(c.star)&&this.isLineTerminator()?this.isLineTerminator()?d?this.pushClassPrivateProperty(t,o):this.pushClassProperty(t,a):this.unexpected():(u.kind=l.name,this.parseClassElementName(i),"PrivateName"===u.key.type?this.pushClassPrivateMethod(t,n,!1,!1):(this.isNonstaticConstructor(i)&&this.raise(i.key.start,g.ConstructorIsAccessor),this.pushClassMethod(t,i,!1,!1,!1,!1)),this.checkGetterSetterParams(i));else{const e=this.eat(c.star);h.optional&&this.unexpected(m),u.kind="method",this.parseClassElementName(u),this.parsePostMemberNameModifiers(h),"PrivateName"===u.key.type?this.pushClassPrivateMethod(t,n,e,!0):(this.isNonstaticConstructor(i)&&this.raise(i.key.start,g.ConstructorIsAsync),this.pushClassMethod(t,i,e,!0,!1,!1))}}parseClassElementName(t){const e=this.parsePropertyName(t,!0);return t.computed||!t.static||"prototype"!==e.name&&"prototype"!==e.value||this.raise(e.start,g.StaticPrototype),"PrivateName"===e.type&&"constructor"===e.id.name&&this.raise(e.start,g.ConstructorClassPrivateField),e}parseClassStaticBlock(t,e,s){var r;this.expectPlugin("classStaticBlock",e.start),this.scope.enter(80),this.expressionScope.enter(kt());const i=this.state.labels;this.state.labels=[],this.prodParam.enter(0);const n=e.body=[];this.parseBlockOrModuleBlockBody(n,void 0,!1,c.braceR),this.prodParam.exit(),this.expressionScope.exit(),this.scope.exit(),this.state.labels=i,t.body.push(this.finishNode(e,"StaticBlock")),s.hadStaticBlock&&this.raise(e.start,g.DuplicateStaticBlock),(null==(r=e.decorators)?void 0:r.length)&&this.raise(e.start,g.DecoratorStaticBlock),s.hadStaticBlock=!0}pushClassProperty(t,e){e.computed||"constructor"!==e.key.name&&"constructor"!==e.key.value||this.raise(e.key.start,g.ConstructorClassField),t.body.push(this.parseClassProperty(e))}pushClassPrivateProperty(t,e){this.expectPlugin("classPrivateProperties",e.key.start);const s=this.parseClassPrivateProperty(e);t.body.push(s),this.classScope.declarePrivateName(s.key.id.name,0,s.key.start)}pushClassMethod(t,e,s,r,i,n){t.body.push(this.parseMethod(e,s,r,i,n,"ClassMethod",!0))}pushClassPrivateMethod(t,e,s,r){this.expectPlugin("classPrivateMethods",e.key.start);const i=this.parseMethod(e,s,r,!1,!1,"ClassPrivateMethod",!0);t.body.push(i);const n="get"===i.kind?i.static?6:2:"set"===i.kind?i.static?5:1:0;this.classScope.declarePrivateName(i.key.id.name,n,i.key.start)}parsePostMemberNameModifiers(t){}parseClassPrivateProperty(t){return this.parseInitializer(t),this.semicolon(),this.finishNode(t,"ClassPrivateProperty")}parseClassProperty(t){return t.typeAnnotation&&!this.match(c.eq)||this.expectPlugin("classProperties"),this.parseInitializer(t),this.semicolon(),this.finishNode(t,"ClassProperty")}parseInitializer(t){this.scope.enter(80),this.expressionScope.enter(kt()),this.prodParam.enter(0),t.value=this.eat(c.eq)?this.parseMaybeAssignAllowIn():null,this.expressionScope.exit(),this.prodParam.exit(),this.scope.exit()}parseClassId(t,e,s,r=139){this.match(c.name)?(t.id=this.parseIdentifier(),e&&this.checkLVal(t.id,r,void 0,"class name")):s||!e?t.id=null:this.unexpected(null,g.MissingClassName)}parseClassSuper(t){t.superClass=this.eat(c._extends)?this.parseExprSubscripts():null}parseExport(t){const e=this.maybeParseExportDefaultSpecifier(t),s=!e||this.eat(c.comma),r=s&&this.eatExportStar(t),i=r&&this.maybeParseExportNamespaceSpecifier(t),n=s&&(!i||this.eat(c.comma)),a=e||r;if(r&&!i)return e&&this.unexpected(),this.parseExportFrom(t,!0),this.finishNode(t,"ExportAllDeclaration");const o=this.maybeParseExportNamedSpecifiers(t);if(e&&s&&!r&&!o||i&&n&&!o)throw this.unexpected(null,c.braceL);let u;if(a||o?(u=!1,this.parseExportFrom(t,a)):u=this.maybeParseExportDeclaration(t),a||o||u)return this.checkExport(t,!0,!1,!!t.source),this.finishNode(t,"ExportNamedDeclaration");if(this.eat(c._default))return t.declaration=this.parseExportDefaultExpression(),this.checkExport(t,!0,!0),this.finishNode(t,"ExportDefaultDeclaration");throw this.unexpected(null,c.braceL)}eatExportStar(t){return this.eat(c.star)}maybeParseExportDefaultSpecifier(t){if(this.isExportDefaultSpecifier()){this.expectPlugin("exportDefaultFrom");const e=this.startNode();return e.exported=this.parseIdentifier(!0),t.specifiers=[this.finishNode(e,"ExportDefaultSpecifier")],!0}return!1}maybeParseExportNamespaceSpecifier(t){if(this.isContextual("as")){t.specifiers||(t.specifiers=[]);const e=this.startNodeAt(this.state.lastTokStart,this.state.lastTokStartLoc);return this.next(),e.exported=this.parseModuleExportName(),t.specifiers.push(this.finishNode(e,"ExportNamespaceSpecifier")),!0}return!1}maybeParseExportNamedSpecifiers(t){return!!this.match(c.braceL)&&(t.specifiers||(t.specifiers=[]),t.specifiers.push(...this.parseExportSpecifiers()),t.source=null,t.declaration=null,!0)}maybeParseExportDeclaration(t){return!!this.shouldParseExportDeclaration()&&(t.specifiers=[],t.source=null,t.declaration=this.parseExportDeclaration(t),!0)}isAsyncFunction(){if(!this.isContextual("async"))return!1;const t=this.nextTokenStart();return!m.test(this.input.slice(this.state.pos,t))&&this.isUnparsedContextual(t,"function")}parseExportDefaultExpression(){const t=this.startNode(),e=this.isAsyncFunction();if(this.match(c._function)||e)return this.next(),e&&this.next(),this.parseFunction(t,5,e);if(this.match(c._class))return this.parseClass(t,!0,!0);if(this.match(c.at))return this.hasPlugin("decorators")&&this.getPluginOption("decorators","decoratorsBeforeExport")&&this.raise(this.state.start,g.DecoratorBeforeExport),this.parseDecorators(!1),this.parseClass(t,!0,!0);if(this.match(c._const)||this.match(c._var)||this.isLet())throw this.raise(this.state.start,g.UnsupportedDefaultExport);{const t=this.parseMaybeAssignAllowIn();return this.semicolon(),t}}parseExportDeclaration(t){return this.parseStatement(null)}isExportDefaultSpecifier(){if(this.match(c.name)){const t=this.state.value;if("async"===t&&!this.state.containsEsc||"let"===t)return!1;if(("type"===t||"interface"===t)&&!this.state.containsEsc){const t=this.lookahead();if(t.type===c.name&&"from"!==t.value||t.type===c.braceL)return this.expectOnePlugin(["flow","typescript"]),!1}}else if(!this.match(c._default))return!1;const t=this.nextTokenStart(),e=this.isUnparsedContextual(t,"from");if(44===this.input.charCodeAt(t)||this.match(c.name)&&e)return!0;if(this.match(c._default)&&e){const e=this.input.charCodeAt(this.nextTokenStartSince(t+4));return 34===e||39===e}return!1}parseExportFrom(t,e){if(this.eatContextual("from")){t.source=this.parseImportSource(),this.checkExport(t);const e=this.maybeParseImportAssertions();e&&(t.assertions=e)}else e?this.unexpected():t.source=null;this.semicolon()}shouldParseExportDeclaration(){if(this.match(c.at)&&(this.expectOnePlugin(["decorators","decorators-legacy"]),this.hasPlugin("decorators"))){if(!this.getPluginOption("decorators","decoratorsBeforeExport"))return!0;this.unexpected(this.state.start,g.DecoratorBeforeExport)}return"var"===this.state.type.keyword||"const"===this.state.type.keyword||"function"===this.state.type.keyword||"class"===this.state.type.keyword||this.isLet()||this.isAsyncFunction()}checkExport(t,e,s,r){if(e)if(s){if(this.checkDuplicateExports(t,"default"),this.hasPlugin("exportDefaultFrom")){var i;const e=t.declaration;"Identifier"!==e.type||"from"!==e.name||e.end-e.start!=4||(null==(i=e.extra)?void 0:i.parenthesized)||this.raise(e.start,g.ExportDefaultFromAsIdentifier)}}else if(t.specifiers&&t.specifiers.length)for(let e=0,s=t.specifiers;e<s.length;e++){const t=s[e],{exported:i}=t,n="Identifier"===i.type?i.name:i.value;if(this.checkDuplicateExports(t,n),!r&&t.local){const{local:e}=t;"StringLiteral"===e.type?this.raise(t.start,g.ExportBindingIsString,e.extra.raw,n):(this.checkReservedWord(e.name,e.start,!0,!1),this.scope.checkLocalExport(e))}}else if(t.declaration)if("FunctionDeclaration"===t.declaration.type||"ClassDeclaration"===t.declaration.type){const e=t.declaration.id;if(!e)throw new Error("Assertion failure");this.checkDuplicateExports(t,e.name)}else if("VariableDeclaration"===t.declaration.type)for(let e=0,s=t.declaration.declarations;e<s.length;e++){const t=s[e];this.checkDeclaration(t.id)}if(this.state.decoratorStack[this.state.decoratorStack.length-1].length)throw this.raise(t.start,g.UnsupportedDecoratorExport)}checkDeclaration(t){if("Identifier"===t.type)this.checkDuplicateExports(t,t.name);else if("ObjectPattern"===t.type)for(let e=0,s=t.properties;e<s.length;e++){const t=s[e];this.checkDeclaration(t)}else if("ArrayPattern"===t.type)for(let e=0,s=t.elements;e<s.length;e++){const t=s[e];t&&this.checkDeclaration(t)}else"ObjectProperty"===t.type?this.checkDeclaration(t.value):"RestElement"===t.type?this.checkDeclaration(t.argument):"AssignmentPattern"===t.type&&this.checkDeclaration(t.left)}checkDuplicateExports(t,e){this.state.exportedIdentifiers.indexOf(e)>-1&&this.raise(t.start,"default"===e?g.DuplicateDefaultExport:g.DuplicateExport,e),this.state.exportedIdentifiers.push(e)}parseExportSpecifiers(){const t=[];let e=!0;for(this.expect(c.braceL);!this.eat(c.braceR);){if(e)e=!1;else if(this.expect(c.comma),this.eat(c.braceR))break;const s=this.startNode();s.local=this.parseModuleExportName(),s.exported=this.eatContextual("as")?this.parseModuleExportName():s.local.__clone(),t.push(this.finishNode(s,"ExportSpecifier"))}return t}parseModuleExportName(){if(this.match(c.string)){this.expectPlugin("moduleStringNames");const t=this.parseLiteral(this.state.value,"StringLiteral"),e=t.value.match(Mt);return e&&this.raise(t.start,g.ModuleExportNameHasLoneSurrogate,e[0].charCodeAt(0).toString(16)),t}return this.parseIdentifier(!0)}parseImport(t){if(t.specifiers=[],!this.match(c.string)){const e=!this.maybeParseDefaultImportSpecifier(t)||this.eat(c.comma),s=e&&this.maybeParseStarImportSpecifier(t);e&&!s&&this.parseNamedImportSpecifiers(t),this.expectContextual("from")}t.source=this.parseImportSource();const e=this.maybeParseImportAssertions();if(e)t.assertions=e;else{const e=this.maybeParseModuleAttributes();e&&(t.attributes=e)}return this.semicolon(),this.finishNode(t,"ImportDeclaration")}parseImportSource(){return this.match(c.string)||this.unexpected(),this.parseExprAtom()}shouldParseDefaultImport(t){return this.match(c.name)}parseImportSpecifierLocal(t,e,s,r){e.local=this.parseIdentifier(),this.checkLVal(e.local,9,void 0,r),t.specifiers.push(this.finishNode(e,s))}parseAssertEntries(){const t=[],e=new Set;do{if(this.match(c.braceR))break;const s=this.startNode(),r=this.state.value;if(this.match(c.string)?s.key=this.parseLiteral(r,"StringLiteral"):s.key=this.parseIdentifier(!0),this.expect(c.colon),"type"!==r&&this.raise(s.key.start,g.ModuleAttributeDifferentFromType,r),e.has(r)&&this.raise(s.key.start,g.ModuleAttributesWithDuplicateKeys,r),e.add(r),!this.match(c.string))throw this.unexpected(this.state.start,g.ModuleAttributeInvalidValue);s.value=this.parseLiteral(this.state.value,"StringLiteral"),this.finishNode(s,"ImportAttribute"),t.push(s)}while(this.eat(c.comma));return t}maybeParseModuleAttributes(){if(!this.match(c._with)||this.hasPrecedingLineBreak())return this.hasPlugin("moduleAttributes")?[]:null;this.expectPlugin("moduleAttributes"),this.next();const t=[],e=new Set;do{const s=this.startNode();if(s.key=this.parseIdentifier(!0),"type"!==s.key.name&&this.raise(s.key.start,g.ModuleAttributeDifferentFromType,s.key.name),e.has(s.key.name)&&this.raise(s.key.start,g.ModuleAttributesWithDuplicateKeys,s.key.name),e.add(s.key.name),this.expect(c.colon),!this.match(c.string))throw this.unexpected(this.state.start,g.ModuleAttributeInvalidValue);s.value=this.parseLiteral(this.state.value,"StringLiteral"),this.finishNode(s,"ImportAttribute"),t.push(s)}while(this.eat(c.comma));return t}maybeParseImportAssertions(){if(!this.isContextual("assert")||this.hasPrecedingLineBreak())return this.hasPlugin("importAssertions")?[]:null;this.expectPlugin("importAssertions"),this.next(),this.eat(c.braceL);const t=this.parseAssertEntries();return this.eat(c.braceR),t}maybeParseDefaultImportSpecifier(t){return!!this.shouldParseDefaultImport(t)&&(this.parseImportSpecifierLocal(t,this.startNode(),"ImportDefaultSpecifier","default import specifier"),!0)}maybeParseStarImportSpecifier(t){if(this.match(c.star)){const e=this.startNode();return this.next(),this.expectContextual("as"),this.parseImportSpecifierLocal(t,e,"ImportNamespaceSpecifier","import namespace specifier"),!0}return!1}parseNamedImportSpecifiers(t){let e=!0;for(this.expect(c.braceL);!this.eat(c.braceR);){if(e)e=!1;else{if(this.eat(c.colon))throw this.raise(this.state.start,g.DestructureNamedImport);if(this.expect(c.comma),this.eat(c.braceR))break}this.parseImportSpecifier(t)}}parseImportSpecifier(t){const e=this.startNode();if(e.imported=this.parseModuleExportName(),this.eatContextual("as"))e.local=this.parseIdentifier();else{const{imported:t}=e;if("StringLiteral"===t.type)throw this.raise(e.start,g.ImportBindingIsString,t.value);this.checkReservedWord(t.name,e.start,!0,!0),e.local=t.__clone()}this.checkLVal(e.local,9,void 0,"import specifier"),t.specifiers.push(this.finishNode(e,"ImportSpecifier"))}}{constructor(t,e){super(t=function(t){const e={};for(let s=0,r=Object.keys(Ct);s<r.length;s++){const i=r[s];e[i]=t&&null!=t[i]?t[i]:Ct[i]}return e}(t),e);const s=this.getScopeHandler();this.options=t,this.inModule="module"===this.options.sourceType,this.scope=new s(this.raise.bind(this),this.inModule),this.prodParam=new ht,this.classScope=new _t(this.raise.bind(this)),this.expressionScope=new vt(this.raise.bind(this)),this.plugins=function(t){const e=new Map;for(let s=0;s<t.length;s++){const r=t[s],[i,n]=Array.isArray(r)?r:[r,{}];e.has(i)||e.set(i,n||{})}return e}(this.options.plugins),this.filename=t.sourceFilename}getScopeHandler(){return at}parse(){let t=0;this.hasPlugin("topLevelAwait")&&this.inModule&&(t|=2),this.scope.enter(1),this.prodParam.enter(t);const e=this.startNode(),s=this.startNode();return this.nextToken(),e.errors=null,this.parseTopLevel(e,s),e.errors=this.state.errors,e}}function Ut(t,e){let s=jt;return(null==t?void 0:t.plugins)&&(!function(t){if(Dt(t,"decorators")){if(Dt(t,"decorators-legacy"))throw new Error("Cannot use the decorators and decorators-legacy plugin together");const e=mt(t,"decorators","decoratorsBeforeExport");if(null==e)throw new Error("The 'decorators' plugin requires a 'decoratorsBeforeExport' option, whose value must be a boolean. If you are migrating from Babylon/Babel 6 or want to use the old decorators proposal, you should use the 'decorators-legacy' plugin instead of 'decorators'.");if("boolean"!=typeof e)throw new Error("'decoratorsBeforeExport' must be a boolean.")}if(Dt(t,"flow")&&Dt(t,"typescript"))throw new Error("Cannot combine flow and typescript plugins.");if(Dt(t,"placeholders")&&Dt(t,"v8intrinsic"))throw new Error("Cannot combine placeholders and v8intrinsic plugins.");if(Dt(t,"pipelineOperator")&&!ft.includes(mt(t,"pipelineOperator","proposal")))throw new Error("'pipelineOperator' requires 'proposal' option whose value should be one of: "+ft.map((t=>"'".concat(t,"'"))).join(", "));if(Dt(t,"moduleAttributes")){if(Dt(t,"importAssertions"))throw new Error("Cannot combine importAssertions and moduleAttributes plugins.");if("may-2020"!==mt(t,"moduleAttributes","version"))throw new Error("The 'moduleAttributes' plugin requires a 'version' option, representing the last proposal update. Currently, the only supported value is 'may-2020'.")}if(Dt(t,"recordAndTuple")&&!yt.includes(mt(t,"recordAndTuple","syntaxType")))throw new Error("'recordAndTuple' requires 'syntaxType' option whose value should be one of: "+yt.map((t=>"'".concat(t,"'"))).join(", "))}(t.plugins),s=function(t){const e=At.filter((e=>Dt(t,e))),s=e.join("/");let r=qt[s];if(!r){r=jt;for(let t=0;t<e.length;t++){const s=e[t];r=Et[s](r)}qt[s]=r}return r}(t.plugins)),new s(t,e)}const qt={};e.parse=function(t,e){var s;if("unambiguous"!==(null==(s=e)?void 0:s.sourceType))return Ut(e,t).parse();e=Object.assign({},e);try{e.sourceType="module";const s=Ut(e,t),r=s.parse();if(s.sawUnambiguousESM)return r;if(s.ambiguousScriptDifferentAst)try{return e.sourceType="script",Ut(e,t).parse()}catch(t){}else r.program.sourceType="script";return r}catch(s){try{return e.sourceType="script",Ut(e,t).parse()}catch(t){}throw s}},e.parseExpression=function(t,e){const s=Ut(e,t);return s.options.strictMode&&(s.state.strict=!0),s.getExpression()},e.tokTypes=c}));const{getNextNonSpaceNonCommentCharacterIndexWithStartIndex:Rs,getShebang:_s}=It,{hasPragma:js}=Wt,{locStart:Us,locEnd:qs}=Jt;const Vs=/@(?:no)?flow\b/;function zs(e,...s){return(r,i,n={})=>{if("babel"===n.parser&&function(t,e){if(e.filepath&&e.filepath.endsWith(".js.flow"))return!0;const s=_s(t);s&&(t=t.slice(s.length));const r=Rs(t,0);return!1!==r&&(t=t.slice(0,r)),Vs.test(t)}(r,n))return n.parser="babel-flow",Ws(r,i,n);const a=Ms,o="script"===n.__babelSourceType?"script":"module";let u;try{u=function(t,e){let s;for(let r=0;r<e.length;r++)try{return Js(t(e[r]))}catch(t){s||(s=t)}throw s}((t=>a[e](r,t)),function(t,e,s){if(!t)return e;const r=[];for(const t of e)for(const e of s)r.push([...t,e]);return r}(r.includes("|>"),s,[["pipelineOperator",{proposal:"smart"}],["pipelineOperator",{proposal:"minimal"}],["pipelineOperator",{proposal:"fsharp"}]]).map((t=>function({sourceType:t,extraPlugins:e=[]}){return{sourceType:t,allowAwaitOutsideFunction:!0,allowImportExportEverywhere:!0,allowReturnOutsideFunction:!0,allowSuperOutsideMethod:!0,allowUndeclaredExports:!0,errorRecovery:!0,createParenthesizedExpressions:!0,plugins:["doExpressions","classProperties","exportDefaultFrom","functionBind","functionSent","classPrivateProperties","throwExpressions","classPrivateMethods","v8intrinsic","partialApplication",["decorators",{decoratorsBeforeExport:!1}],"privateIn","importAssertions",["recordAndTuple",{syntaxType:"hash"}],"decimal","moduleStringNames","classStaticBlock",...e],tokens:!0,ranges:!0}}({sourceType:o,extraPlugins:t}))))}catch(e){const{message:s,loc:r}=e;throw t(s.replace(/ \(.*\)/,""),{start:{line:r?r.line:0,column:r?r.column+1:0}})}return Os(u,Object.assign({},n,{originalText:r}))}}const Hs=zs("parse",["jsx","flow"]),Ws=zs("parse",["jsx",["flow",{all:!0,enums:!0}]]),Gs=zs("parse",["jsx","typescript"],["typescript"]),Xs=zs("parseExpression",["jsx"]);const Ks=new Set(["Did not expect a type annotation here.","The only accepted module attribute is `type`","Type parameters must come after the async keyword, e.g. instead of `<T> async () => {}`, use `async <T>() => {}`"]);function Js(t){const e=t.errors.find((t=>function(t){const[,e]=t.message.match(/(.*?)\s*\(\d+:\d+\)/);return Ks.has(e)}(t)));if(e)throw e;return t}function $s(e,s){switch(e.type){case"ArrayExpression":return e.elements.forEach(r);case"ObjectExpression":return e.properties.forEach(r);case"ObjectProperty":if(e.computed)throw i("computed");if(e.shorthand)throw i("shorthand");return[e.key,e.value].forEach(r);case"UnaryExpression":switch(e.operator){case"+":case"-":return r(e.argument);default:throw i("operator")}case"Identifier":if(s&&"ObjectProperty"===s.type&&s.key===e)return;throw i();case"NullLiteral":case"BooleanLiteral":case"NumericLiteral":case"StringLiteral":return;default:throw i()}function r(t){return $s(t,e)}function i(s){const r=s?"".concat(e.type," with ").concat(s,"=").concat(JSON.stringify(e[s])):e.type;return t("".concat(r," is not allowed in JSON."),{start:{line:e.loc.start.line,column:e.loc.start.column+1}})}}const Ys={parse:Hs,astFormat:"estree",hasPragma:js,locStart:Us,locEnd:qs},Qs=Object.assign({},Ys,{parse:Ws}),Zs=Object.assign({},Ys,{parse:Gs}),tr=Object.assign({},Ys,{parse:Xs});var er={parsers:{babel:Ys,"babel-flow":Qs,"babel-ts":Zs,json:Object.assign({},tr,{hasPragma:()=>!0}),json5:tr,"json-stringify":{parse:function(t,e,s){const r=Xs(t,e,s);return r.comments.forEach($s),$s(r),r},astFormat:"estree-json",locStart:Us,locEnd:qs},__js_expression:tr,__vue_expression:tr,__vue_event_binding:Ys}};export default er;