UNPKG

55.8 kBSource Map (JSON)View Raw
1{"version":3,"file":"browser-polyfill.min.js","mappings":"gSAMA,aAEA,GAAI,CAACA,UAAU,CAACC,MAAXD,EAAmBE,OAAnBF,EAA4BG,EAAjC,CACE,KAAM,IAAIC,MAAJ,CAAU,2DAAV,CAAN,CAGF,GAAkC,WAA9B,QAAOJ,WAAU,CAACK,OAAlB,EAA6CC,MAAM,CAACC,cAAPD,CAAsBN,UAAU,CAACK,OAAjCC,IAA8CA,MAAM,CAACE,SAAtG,CAAiH,CA+qC/GC,CAAM,CAACC,OAAPD,CAAiBE,CAvqCAC,CAAa,EAAI,CAIhC,KAAMC,EAAW,CAAG,CAClB,OAAU,CACR,MAAS,CACP,QAAW,CADJ,CAEP,QAAW,CAFJ,CADD,CAKR,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CALJ,CASR,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CATC,CAaR,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAbF,CADQ,CAmBlB,UAAa,CACX,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CADC,CAKX,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CALI,CASX,YAAe,CACb,QAAW,CADE,CAEb,QAAW,CAFE,CATJ,CAaX,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CAbF,CAiBX,WAAc,CACZ,QAAW,CADC,CAEZ,QAAW,CAFC,CAjBH,CAqBX,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CArBA,CAyBX,KAAQ,CACN,QAAW,CADL,CAEN,QAAW,CAFL,CAzBG,CA6BX,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CA7BC,CAiCX,WAAc,CACZ,QAAW,CADC,CAEZ,QAAW,CAFC,CAjCH,CAqCX,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CArCC,CAyCX,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAzCC,CAnBK,CAiElB,cAAiB,CACf,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CAGT,uBAHS,CADI,CAMf,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAGR,uBAHQ,CANK,CAWf,wBAA2B,CACzB,QAAW,CADc,CAEzB,QAAW,CAFc,CAXZ,CAef,aAAgB,CACd,QAAW,CADG,CAEd,QAAW,CAFG,CAfD,CAmBf,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CAnBG,CAuBf,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CAvBG,CA2Bf,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CA3BE,CA+Bf,wBAA2B,CACzB,QAAW,CADc,CAEzB,QAAW,CAFc,CAGzB,uBAHyB,CA/BZ,CAoCf,aAAgB,CACd,QAAW,CADG,CAEd,QAAW,CAFG,CAGd,uBAHc,CApCD,CAyCf,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CAzCI,CA6Cf,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CAGV,uBAHU,CA7CG,CAkDf,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CAGV,uBAHU,CAlDG,CAjEC,CAyHlB,aAAgB,CACd,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CADI,CAKd,YAAe,CACb,QAAW,CADE,CAEb,QAAW,CAFE,CALD,CASd,cAAiB,CACf,QAAW,CADI,CAEf,QAAW,CAFI,CATH,CAad,gBAAmB,CACjB,QAAW,CADM,CAEjB,QAAW,CAFM,CAbL,CAiBd,eAAkB,CAChB,QAAW,CADK,CAEhB,QAAW,CAFK,CAjBJ,CAqBd,cAAiB,CACf,QAAW,CADI,CAEf,QAAW,CAFI,CArBH,CAyBd,mBAAsB,CACpB,QAAW,CADS,CAEpB,QAAW,CAFS,CAzBR,CA6Bd,gBAAmB,CACjB,QAAW,CADM,CAEjB,QAAW,CAFM,CA7BL,CAiCd,iBAAoB,CAClB,QAAW,CADO,CAElB,QAAW,CAFO,CAjCN,CAqCd,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CArCE,CAzHE,CAmKlB,SAAY,CACV,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CADA,CAnKM,CAyKlB,aAAgB,CACd,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CADI,CAKd,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CALC,CASd,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CATI,CAzKE,CAuLlB,QAAW,CACT,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CADE,CAKT,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CALD,CAST,mBAAsB,CACpB,QAAW,CADS,CAEpB,QAAW,CAFS,CATb,CAaT,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAbD,CAiBT,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CAjBE,CAvLO,CA6MlB,SAAY,CACV,gBAAmB,CACjB,KAAQ,CACN,QAAW,CADL,CAEN,QAAW,CAFL,CAGN,oBAHM,CADS,CADT,CAQV,OAAU,CACR,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAGR,oBAHQ,CADF,CAMR,SAAY,CACV,kBAAqB,CACnB,QAAW,CADQ,CAEnB,QAAW,CAFQ,CADX,CANJ,CARA,CA7MM,CAmOlB,UAAa,CACX,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CADC,CAKX,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CALD,CASX,MAAS,CACP,QAAW,CADJ,CAEP,QAAW,CAFJ,CATE,CAaX,YAAe,CACb,QAAW,CADE,CAEb,QAAW,CAFE,CAbJ,CAiBX,KAAQ,CACN,QAAW,CADL,CAEN,QAAW,CAFL,CAGN,uBAHM,CAjBG,CAsBX,MAAS,CACP,QAAW,CADJ,CAEP,QAAW,CAFJ,CAtBE,CA0BX,WAAc,CACZ,QAAW,CADC,CAEZ,QAAW,CAFC,CA1BH,CA8BX,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CA9BC,CAkCX,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAlCC,CAsCX,KAAQ,CACN,QAAW,CADL,CAEN,QAAW,CAFL,CAGN,uBAHM,CAtCG,CAnOK,CA+QlB,UAAa,CACX,0BAA6B,CAC3B,QAAW,CADgB,CAE3B,QAAW,CAFgB,CADlB,CAKX,yBAA4B,CAC1B,QAAW,CADe,CAE1B,QAAW,CAFe,CALjB,CA/QK,CAyRlB,QAAW,CACT,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CADD,CAKT,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CALJ,CAST,YAAe,CACb,QAAW,CADE,CAEb,QAAW,CAFE,CATN,CAaT,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CAbJ,CAiBT,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CAjBJ,CAqBT,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CArBD,CAzRO,CAmTlB,KAAQ,CACN,eAAkB,CAChB,QAAW,CADK,CAEhB,QAAW,CAFK,CADZ,CAKN,mBAAsB,CACpB,QAAW,CADS,CAEpB,QAAW,CAFS,CALhB,CAnTU,CA6TlB,SAAY,CACV,kBAAqB,CACnB,QAAW,CADQ,CAEnB,QAAW,CAFQ,CADX,CA7TM,CAmUlB,KAAQ,CACN,WAAc,CACZ,QAAW,CADC,CAEZ,QAAW,CAFC,CADR,CAnUU,CAyUlB,WAAc,CACZ,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CADK,CAKZ,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CALE,CASZ,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CATC,CAaZ,WAAc,CACZ,QAAW,CADC,CAEZ,QAAW,CAFC,CAbF,CAiBZ,cAAiB,CACf,QAAW,CADI,CAEf,QAAW,CAFI,CAjBL,CAzUI,CA+VlB,cAAiB,CACf,MAAS,CACP,QAAW,CADJ,CAEP,QAAW,CAFJ,CADM,CAKf,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CALK,CASf,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CATK,CAaf,mBAAsB,CACpB,QAAW,CADS,CAEpB,QAAW,CAFS,CAbP,CAiBf,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAjBK,CA/VC,CAqXlB,WAAc,CACZ,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CADA,CAKZ,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CALA,CASZ,KAAQ,CACN,QAAW,CADL,CAEN,QAAW,CAFL,CAGN,uBAHM,CATI,CAcZ,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CAdC,CAkBZ,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CAGV,uBAHU,CAlBA,CAuBZ,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CAGV,uBAHU,CAvBA,CA4BZ,KAAQ,CACN,QAAW,CADL,CAEN,QAAW,CAFL,CAGN,uBAHM,CA5BI,CArXI,CAuZlB,YAAe,CACb,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CADC,CAKb,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CALG,CASb,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CATG,CAab,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CAbE,CAvZG,CAyalB,QAAW,CACT,kBAAqB,CACnB,QAAW,CADQ,CAEnB,QAAW,CAFQ,CADZ,CAKT,gBAAmB,CACjB,QAAW,CADM,CAEjB,QAAW,CAFM,CALV,CAST,gBAAmB,CACjB,QAAW,CADM,CAEjB,QAAW,CAFM,CATV,CAaT,mBAAsB,CACpB,QAAW,CADS,CAEpB,QAAW,CAFS,CAbb,CAiBT,YAAe,CACb,QAAW,CADE,CAEb,QAAW,CAFE,CAjBN,CAqBT,kBAAqB,CACnB,QAAW,CADQ,CAEnB,QAAW,CAFQ,CArBZ,CAyBT,gBAAmB,CACjB,QAAW,CADM,CAEjB,QAAW,CAFM,CAzBV,CAzaO,CAuclB,SAAY,CACV,WAAc,CACZ,QAAW,CADC,CAEZ,QAAW,CAFC,CADJ,CAKV,kBAAqB,CACnB,QAAW,CADQ,CAEnB,QAAW,CAFQ,CALX,CASV,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CATD,CAvcM,CAqdlB,QAAW,CACT,MAAS,CACP,MAAS,CACP,QAAW,CADJ,CAEP,QAAW,CAFJ,CADF,CAKP,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CALA,CASP,cAAiB,CACf,QAAW,CADI,CAEf,QAAW,CAFI,CATV,CAaP,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAbH,CAiBP,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CAjBA,CADA,CAuBT,QAAW,CACT,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CADE,CAKT,cAAiB,CACf,QAAW,CADI,CAEf,QAAW,CAFI,CALR,CAvBF,CAiCT,KAAQ,CACN,MAAS,CACP,QAAW,CADJ,CAEP,QAAW,CAFJ,CADH,CAKN,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CALD,CASN,cAAiB,CACf,QAAW,CADI,CAEf,QAAW,CAFI,CATX,CAaN,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAbJ,CAiBN,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CAjBD,CAjCC,CArdO,CA6gBlB,KAAQ,CACN,kBAAqB,CACnB,QAAW,CADQ,CAEnB,QAAW,CAFQ,CADf,CAKN,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CALJ,CASN,eAAkB,CAChB,QAAW,CADK,CAEhB,QAAW,CAFK,CATZ,CAaN,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CAbL,CAiBN,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CAjBP,CAqBN,cAAiB,CACf,QAAW,CADI,CAEf,QAAW,CAFI,CArBX,CAyBN,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CAzBD,CA6BN,WAAc,CACZ,QAAW,CADC,CAEZ,QAAW,CAFC,CA7BR,CAiCN,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CAjCL,CAqCN,gBAAmB,CACjB,QAAW,CADM,CAEjB,QAAW,CAFM,CArCb,CAyCN,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAzCJ,CA6CN,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CA7CP,CAiDN,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CAjDP,CAqDN,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CArDP,CAyDN,KAAQ,CACN,QAAW,CADL,CAEN,QAAW,CAFL,CAzDF,CA6DN,MAAS,CACP,QAAW,CADJ,CAEP,QAAW,CAFJ,CA7DH,CAiEN,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAjEJ,CAqEN,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CArEJ,CAyEN,UAAa,CACX,QAAW,CADA,CAEX,QAAW,CAFA,CAzEP,CA6EN,YAAe,CACb,QAAW,CADE,CAEb,QAAW,CAFE,CA7ET,CAiFN,QAAW,CACT,QAAW,CADF,CAET,QAAW,CAFF,CAjFL,CAqFN,gBAAmB,CACjB,QAAW,CADM,CAEjB,QAAW,CAFM,CArFb,CAyFN,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAzFJ,CA7gBU,CA2mBlB,SAAY,CACV,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CADG,CA3mBM,CAinBlB,cAAiB,CACf,aAAgB,CACd,QAAW,CADG,CAEd,QAAW,CAFG,CADD,CAKf,SAAY,CACV,QAAW,CADD,CAEV,QAAW,CAFD,CALG,CAjnBC,CA2nBlB,WAAc,CACZ,uBAA0B,CACxB,QAAW,CADa,CAExB,QAAW,CAFa,CADd,CA3nBI,CAioBlB,QAAW,CACT,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CADD,CAKT,IAAO,CACL,QAAW,CADN,CAEL,QAAW,CAFN,CALE,CAST,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CATD,CAaT,WAAc,CACZ,QAAW,CADC,CAEZ,QAAW,CAFC,CAbL,CAiBT,eAAkB,CAChB,QAAW,CADK,CAEhB,QAAW,CAFK,CAjBT,CAqBT,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CArBD,CAyBT,OAAU,CACR,QAAW,CADH,CAER,QAAW,CAFH,CAzBD,CAjoBO,CAApB,CAiqBA,GAAwC,CAApCP,SAAM,CAACQ,IAAPR,CAAYO,CAAZP,EAAyBS,MAA7B,CACE,KAAM,IAAIX,MAAJ,CAAU,6DAAV,CAAN,CAaF,KAAMY,EAAN,QAA6BC,QAAQ,CACnCC,WAAW,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAK,OAAlB,CAAgC,CACzC,MAAMA,CAAN,CADyC,CAEzC,KAAKD,UAAL,CAAkBA,CACnB,CAEDE,GAAG,CAACC,CAAD,CAAM,CAKP,MAJK,MAAKC,GAAL,CAASD,CAAT,CAIL,EAHE,KAAKE,GAAL,CAASF,CAAT,CAAc,KAAKH,UAAL,CAAgBG,CAAhB,CAAd,CAGF,CAAO,MAAMD,GAAN,CAAUC,CAAV,CACR,CAZkC,CAnrBL,KAysB1BG,EAAU,CAAGC,CAAK,EACfA,CAAK,EAAqB,QAAjB,QAAOA,EAAhBA,EAA4D,UAAtB,QAAOA,EAAK,CAACC,IA1sB5B,CA4uB1BC,CAAY,CAAG,CAACC,CAAD,CAAUC,CAAV,GACZ,CAAC,GAAGC,CAAJ,GAAqB,CACtBnB,CAAa,CAACV,OAAdU,CAAsBoB,SADA,CAExBH,CAAO,CAACI,MAARJ,CAAe,GAAIzB,MAAJ,CAAUQ,CAAa,CAACV,OAAdU,CAAsBoB,SAAtBpB,CAAgCsB,OAA1C,CAAfL,CAFwB,CAGfC,CAAQ,CAACK,iBAATL,EACwB,CAAvBC,GAAY,CAAChB,MAAbgB,EAA4BD,MAAQ,CAACK,iBAJvB,CAKxBN,CAAO,CAACO,OAARP,CAAgBE,CAAY,CAAC,CAAD,CAA5BF,CALwB,CAOxBA,CAAO,CAACO,OAARP,CAAgBE,CAAhBF,CAPJ,CA7uB8B,CAyvB1BQ,CAAkB,CAAIC,CAAD,EAAwB,CAAXA,GAAO,CAAQ,UAAR,CAAqB,WAzvBpC,CAqxB1BC,CAAiB,CAAG,CAACC,CAAD,CAAOV,CAAP,GACjB,SAA8BW,CAA9B,CAAsC,GAAGC,CAAzC,CAA+C,CACpD,GAAIA,CAAI,CAAC3B,MAAL2B,CAAcZ,CAAQ,CAACa,OAA3B,CACE,KAAM,IAAIvC,MAAJ,CAAW,qBAAoB0B,CAAQ,CAACa,OAAQ,IAAGN,CAAkB,CAACP,CAAQ,CAACa,OAAV,CAAmB,QAAOH,CAAK,WAAUE,CAAI,CAAC3B,MAAO,EAA1H,CAAN,CAGF,GAAI2B,CAAI,CAAC3B,MAAL2B,CAAcZ,CAAQ,CAACc,OAA3B,CACE,KAAM,IAAIxC,MAAJ,CAAW,oBAAmB0B,CAAQ,CAACc,OAAQ,IAAGP,CAAkB,CAACP,CAAQ,CAACc,OAAV,CAAmB,QAAOJ,CAAK,WAAUE,CAAI,CAAC3B,MAAO,EAAzH,CAAN,CAGF,MAAO,IAAI8B,QAAJ,CAAY,CAACT,CAAD,CAAUH,CAAV,GAAqB,CACtC,GAAIH,CAAQ,CAACgB,oBAAb,CAIE,GAAI,CACFL,CAAM,CAACD,CAAD,CAANC,CAAa,GAAGC,CAAhBD,CAAsBb,CAAY,CAAC,CAACQ,OAAD,CAACA,CAAD,CAAUH,QAAV,CAAD,CAAoBH,CAApB,CAAlCW,CADF,CAEE,MAAOM,CAAP,CAAgB,CAChBC,OAAO,CAACC,IAARD,CAAc,GAAER,CAAK,8DAAP,CACD,8CADbQ,CAC6DD,CAD7DC,CADgB,CAIhBP,CAAM,CAACD,CAAD,CAANC,CAAa,GAAGC,CAAhBD,CAJgB,CAQhBX,CAAQ,CAACgB,oBAAThB,GARgB,CAShBA,CAAQ,CAACoB,UAATpB,GATgB,CAWhBM,CAAO,EACR,CAlBH,IAmBWN,EAAQ,CAACoB,UAnBpB,EAoBET,CAAM,CAACD,CAAD,CAANC,CAAa,GAAGC,CAAhBD,CApBF,CAqBEL,CAAO,EArBT,EAuBEK,CAAM,CAACD,CAAD,CAANC,CAAa,GAAGC,CAAhBD,CAAsBb,CAAY,CAAC,CAACQ,OAAD,CAACA,CAAD,CAAUH,QAAV,CAAD,CAAoBH,CAApB,CAAlCW,CAxBG,EATT,CAtxB8B,CAg1B1BU,CAAU,CAAG,CAACV,CAAD,CAASW,CAAT,CAAiBC,CAAjB,GACV,GAAIC,MAAJ,CAAUF,CAAV,CAAkB,CACvBG,KAAK,CAACC,CAAD,CAAeC,CAAf,CAAwBf,CAAxB,CAA8B,CACjC,MAAOW,EAAO,CAACK,IAARL,CAAaI,CAAbJ,CAAsBZ,CAAtBY,CAA8B,GAAGX,CAAjCW,CACR,CAHsB,CAAlB,CAj1BuB,CAw1BhC,GAAIM,EAAc,CAAGC,QAAQ,CAACF,IAATE,CAAcC,IAAdD,CAAmBtD,MAAM,CAACE,SAAPF,CAAiBqD,cAApCC,CAArB,CAx1BgC,KAi3B1BE,EAAU,CAAG,CAACrB,CAAD,CAASsB,CAAQ,CAAG,EAApB,CAAwBjC,CAAQ,CAAG,EAAnC,GAA0C,IACvDkC,EAAK,CAAG1D,MAAM,CAAC2D,MAAP3D,CAAc,IAAdA,CAD+C,CA8FvD4D,CAAW,CAAG5D,MAAM,CAAC2D,MAAP3D,CAAcmC,CAAdnC,CA9FyC,CA+F3D,MAAO,IAAIgD,MAAJ,CAAUY,CAAV,CA7FQ,CACb3C,GAAG,CAAC2C,CAAD,CAAcC,CAAd,CAAoB,CACrB,MAAOA,EAAI,GAAI1B,EAAR0B,EAAkBA,CAAI,GAAIH,EAFtB,EAKb3C,GAAG,CAAC6C,CAAD,CAAcC,CAAd,CAA8B,CAC/B,GAAIA,CAAI,GAAIH,EAAZ,CACE,MAAOA,EAAK,CAACG,CAAD,CAAZ,CAGF,GAAI,EAAEA,CAAI,GAAI1B,EAAV,CAAJ,CACE,OAGF,GAAIf,EAAK,CAAGe,CAAM,CAAC0B,CAAD,CAAlB,CAEA,GAAqB,UAAjB,QAAOzC,EAAX,EAIE,GAA8B,UAA1B,QAAOqC,EAAQ,CAACI,CAAD,CAAnB,CAEEzC,CAAK,CAAGyB,CAAU,CAACV,CAAD,CAASA,CAAM,CAAC0B,CAAD,CAAf,CAAuBJ,CAAQ,CAACI,CAAD,CAA/B,CAFpB,KAGO,IAAIR,CAAc,CAAC7B,CAAD,CAAWqC,CAAX,CAAlB,CAAoC,CAGzC,GAAId,EAAO,CAAGd,CAAiB,CAAC4B,CAAD,CAAOrC,CAAQ,CAACqC,CAAD,CAAf,CAA/B,CACAzC,CAAK,CAAGyB,CAAU,CAACV,CAAD,CAASA,CAAM,CAAC0B,CAAD,CAAf,CAAuBd,CAAvB,CAJb,KAQL3B,EAAK,CAAGA,CAAK,CAACmC,IAANnC,CAAWe,CAAXf,CARH,CAPT,KAiBO,IAAqB,QAAjB,QAAOA,EAAP,EAAuC,IAAVA,IAA7B,GACCiC,CAAc,CAACI,CAAD,CAAWI,CAAX,CAAdR,EACAA,CAAc,CAAC7B,CAAD,CAAWqC,CAAX,CAFf,CAAJ,CAMLzC,CAAK,CAAGoC,CAAU,CAACpC,CAAD,CAAQqC,CAAQ,CAACI,CAAD,CAAhB,CAAwBrC,CAAQ,CAACqC,CAAD,CAAhC,CANb,KAOA,IAAIR,CAAc,CAAC7B,CAAD,CAAW,GAAX,CAAlB,CAELJ,CAAK,CAAGoC,CAAU,CAACpC,CAAD,CAAQqC,CAAQ,CAACI,CAAD,CAAhB,CAAwBrC,CAAQ,CAAC,GAAD,CAAhC,CAFb,KAiBL,OAXAxB,OAAM,CAAC8D,cAAP9D,CAAsB0D,CAAtB1D,CAA6B6D,CAA7B7D,CAAmC,CACjC+D,YAAY,GADqB,CAEjCC,UAAU,GAFuB,CAGjCjD,GAAG,EAAG,CACJ,MAAOoB,EAAM,CAAC0B,CAAD,CAJkB,EAMjC3C,GAAG,CAACE,CAAD,CAAQ,CACTe,CAAM,CAAC0B,CAAD,CAAN1B,CAAef,CAChB,CARgC,CAAnCpB,CAWA,CAAOoB,CAAP,CAIF,MADAsC,EAAK,CAACG,CAAD,CAALH,CAActC,CACd,CAAOA,CA7DI,EAgEbF,GAAG,CAAC0C,CAAD,CAAcC,CAAd,CAAoBzC,CAApB,CAAqC,CAMtC,MALIyC,EAAI,GAAIH,EAKZ,CAJEA,CAAK,CAACG,CAAD,CAALH,CAActC,CAIhB,CAFEe,CAAM,CAAC0B,CAAD,CAAN1B,CAAef,CAEjB,GAtEW,EAyEb0C,cAAc,CAACF,CAAD,CAAcC,CAAd,CAAoBI,CAApB,CAA0B,CACtC,MAAOC,QAAO,CAACJ,cAARI,CAAuBR,CAAvBQ,CAA8BL,CAA9BK,CAAoCD,CAApCC,CA1EI,EA6EbC,cAAc,CAACP,CAAD,CAAcC,CAAd,CAAoB,CAChC,MAAOK,QAAO,CAACC,cAARD,CAAuBR,CAAvBQ,CAA8BL,CAA9BK,CACR,CA/EY,CA6FR,CA/FT,CAj3BgC,CAm+B1BE,CAAS,CAAGC,CAAU,GAAK,CAC/BC,WAAW,CAACnC,CAAD,CAASoC,CAAT,CAAmB,GAAGnC,CAAtB,CAA4B,CACrCD,CAAM,CAACmC,WAAPnC,CAAmBkC,CAAU,CAACtD,GAAXsD,CAAeE,CAAfF,CAAnBlC,CAA6C,GAAGC,CAAhDD,CAF6B,EAK/BqC,WAAW,CAACrC,CAAD,CAASoC,CAAT,CAAmB,CAC5B,MAAOpC,EAAM,CAACqC,WAAPrC,CAAmBkC,CAAU,CAACtD,GAAXsD,CAAeE,CAAfF,CAAnBlC,CANsB,EAS/BsC,cAAc,CAACtC,CAAD,CAASoC,CAAT,CAAmB,CAC/BpC,CAAM,CAACsC,cAAPtC,CAAsBkC,CAAU,CAACtD,GAAXsD,CAAeE,CAAfF,CAAtBlC,CACD,CAX8B,CAAL,CAn+BI,CAi/B1BuC,CAAyB,CAAG,GAAIhE,EAAJ,CAAmB6D,CAAQ,EACnC,UAApB,QAAOA,EADgD,CAapD,SAA2BI,CAA3B,CAAgC,CACrC,KAAMC,EAAU,CAAGpB,CAAU,CAACmB,CAAD,CAAM,EAAN,CAAyB,CACpDE,UAAU,CAAE,CACVxC,OAAO,CAAE,CADC,CAEVC,OAAO,CAAE,CAFC,CADwC,CAAzB,CAA7B,CAMAiC,CAAQ,CAACK,CAAD,CAPV,CAb2D,CAElDL,CAFuB,CAj/BF,CAygC1BO,CAAiB,CAAG,GAAIpE,EAAJ,CAAmB6D,CAAQ,EAC3B,UAApB,QAAOA,EADwC,CAsB5C,SAAmB3C,CAAnB,CAA4BmD,CAA5B,CAAoCC,CAApC,CAAkD,IAGnDC,EAHmD,CAWnDC,CAXmD,CACnDC,CAAmB,GADgC,CAInDC,CAAmB,CAAG,GAAI7C,QAAJ,CAAYT,CAAO,EAAI,CAC/CmD,CAAmB,CAAG,SAASI,CAAT,CAAmB,CACvCF,CAAmB,GADoB,CAEvCrD,CAAO,CAACuD,CAAD,CAFT,CADwB,EAJ6B,CAYvD,GAAI,CACFH,CAAM,CAAGX,CAAQ,CAAC3C,CAAD,CAAUmD,CAAV,CAAkBE,CAAlB,CADnB,CAEE,MAAOK,CAAP,CAAY,CACZJ,CAAM,CAAG3C,OAAO,CAACZ,MAARY,CAAe+C,CAAf/C,CACV,CAED,KAAMgD,EAAgB,CAAGL,MAAM,EAAa/D,CAAU,CAAC+D,CAAD,CAAtD,CAKA,GAAIA,MAAM,EAAa,CAACK,CAApBL,EAAwC,CAACC,CAA7C,CACE,SAOF,KAAMK,EAAkB,CAAIjE,CAAD,EAAa,CACtCA,CAAO,CAACF,IAARE,CAAakE,CAAG,EAAI,CAElBT,CAAY,CAACS,CAAD,CAFd,EAGGC,CAAK,EAAI,CAGV,GAAI9D,EAAJ,CAGEA,CANQ,CAIN8D,CAAK,GAAKA,CAAK,WAAY5F,MAAjB4F,EACe,QAAzB,QAAOA,EAAK,CAAC9D,OADR,CAJC,CAME8D,CAAK,CAAC9D,OANR,CAQE,8BARF,CAWVoD,CAAY,CAAC,CACXW,iCAAiC,GADtB,CAEX/D,SAFW,CAAD,CAdd,GAkBGgE,KAlBHrE,CAkBS+D,CAAG,EAAI,CAEd5C,OAAO,CAACgD,KAARhD,CAAc,yCAAdA,CAAyD4C,CAAzD5C,CApBF,EADF,EAmCA,MAPI6C,EAOJ,CANEC,CAAkB,CAACN,CAAD,CAMpB,CAJEM,CAAkB,CAACJ,CAAD,CAIpB,GAlEF,CAtBmD,CAE1Cb,CAFe,CAzgCM,CAqmC1BsB,CAA0B,CAAG,CAAC,CAAClE,MAAD,CAACA,CAAD,CAASG,SAAT,CAAD,CAAoBgE,CAApB,GAA8B,CAC3DxF,CAAa,CAACV,OAAdU,CAAsBoB,SADqC,CAKzDpB,CAAa,CAACV,OAAdU,CAAsBoB,SAAtBpB,CAAgCsB,OAAhCtB,GAjnC+C,yDA4mCU,CAM3DwB,CAAO,EANoD,CAQ3DH,CAAM,CAAC,GAAI7B,MAAJ,CAAUQ,CAAa,CAACV,OAAdU,CAAsBoB,SAAtBpB,CAAgCsB,OAA1C,CAAD,CARqD,CAUpDkE,CAAK,EAAIA,CAAK,CAACH,iCAVqC,CAa7DhE,CAAM,CAAC,GAAI7B,MAAJ,CAAUgG,CAAK,CAAClE,OAAhB,CAAD,CAbuD,CAe7DE,CAAO,CAACgE,CAAD,CAfX,CArmCgC,CAwnC1BC,CAAkB,CAAG,CAAC7D,CAAD,CAAOV,CAAP,CAAiBwE,CAAjB,CAAkC,GAAG5D,CAArC,GAA8C,CACvE,GAAIA,CAAI,CAAC3B,MAAL2B,CAAcZ,CAAQ,CAACa,OAA3B,CACE,KAAM,IAAIvC,MAAJ,CAAW,qBAAoB0B,CAAQ,CAACa,OAAQ,IAAGN,CAAkB,CAACP,CAAQ,CAACa,OAAV,CAAmB,QAAOH,CAAK,WAAUE,CAAI,CAAC3B,MAAO,EAA1H,CAAN,CAGF,GAAI2B,CAAI,CAAC3B,MAAL2B,CAAcZ,CAAQ,CAACc,OAA3B,CACE,KAAM,IAAIxC,MAAJ,CAAW,oBAAmB0B,CAAQ,CAACc,OAAQ,IAAGP,CAAkB,CAACP,CAAQ,CAACc,OAAV,CAAmB,QAAOJ,CAAK,WAAUE,CAAI,CAAC3B,MAAO,EAAzH,CAAN,CAGF,MAAO,IAAI8B,QAAJ,CAAY,CAACT,CAAD,CAAUH,CAAV,GAAqB,CACtC,KAAMsE,EAAS,CAAGJ,CAA0B,CAACtC,IAA3BsC,CAAgC,IAAhCA,CAAsC,CAAC/D,OAAD,CAACA,CAAD,CAAUH,QAAV,CAAtCkE,CAAlB,CACAzD,CAAI,CAAC8D,IAAL9D,CAAU6D,CAAV7D,CAFsC,CAGtC4D,CAAe,CAACG,WAAhBH,CAA4B,GAAG5D,CAA/B4D,CAHK,EATT,CAxnCgC,CAwoC1BI,CAAc,CAAG,CACrBC,QAAQ,CAAE,CACRC,OAAO,CAAE,CACPC,iBAAiB,CAAEnC,CAAS,CAACM,CAAD,CADrB,CADD,CADW,CAMrB9E,OAAO,CAAE,CACP4G,SAAS,CAAEpC,CAAS,CAACU,CAAD,CADb,CAEP2B,iBAAiB,CAAErC,CAAS,CAACU,CAAD,CAFrB,CAGPqB,WAAW,CAAEJ,CAAkB,CAACxC,IAAnBwC,CAAwB,IAAxBA,CAA8B,aAA9BA,CAA6C,CAAC1D,OAAO,CAAE,CAAV,CAAaC,OAAO,CAAE,CAAtB,CAA7CyD,CAHN,CANY,CAWrBW,IAAI,CAAE,CACJP,WAAW,CAAEJ,CAAkB,CAACxC,IAAnBwC,CAAwB,IAAxBA,CAA8B,aAA9BA,CAA6C,CAAC1D,OAAO,CAAE,CAAV,CAAaC,OAAO,CAAE,CAAtB,CAA7CyD,CADT,CAXe,CAxoCS,CAupC1BY,CAAe,CAAG,CACtBC,KAAK,CAAE,CAACvE,OAAO,CAAE,CAAV,CAAaC,OAAO,CAAE,CAAtB,CADe,CAEtBvB,GAAG,CAAE,CAACsB,OAAO,CAAE,CAAV,CAAaC,OAAO,CAAE,CAAtB,CAFiB,CAGtBpB,GAAG,CAAE,CAACmB,OAAO,CAAE,CAAV,CAAaC,OAAO,CAAE,CAAtB,CAHiB,CAvpCQ,CAkqChC,MANA/B,EAAW,CAACsG,OAAZtG,CAAsB,CACpB+F,OAAO,CAAE,CAAC,IAAKK,CAAN,CADW,CAEpBG,QAAQ,CAAE,CAAC,IAAKH,CAAN,CAFU,CAGpBI,QAAQ,CAAE,CAAC,IAAKJ,CAAN,CAHU,CAMtB,CAAOnD,CAAU,CAAClD,CAAD,CAAgB8F,CAAhB,CAAgC7F,CAAhC,CAlqCnB,CAuqCiBF,EAASV,MAATU,CA/qCnB,KAirCEF,EAAM,CAACC,OAAPD,CAAiBT,UAAU,CAACK,S","names":["globalThis","chrome","runtime","id","Error","browser","Object","getPrototypeOf","prototype","module","exports","wrapAPIs","extensionAPIs","apiMetadata","keys","length","DefaultWeakMap","WeakMap","constructor","createItem","items","get","key","has","set","isThenable","value","then","makeCallback","promise","metadata","callbackArgs","lastError","reject","message","singleCallbackArg","resolve","pluralizeArguments","numArgs","wrapAsyncFunction","name","target","args","minArgs","maxArgs","Promise","fallbackToNoCallback","cbError","console","warn","noCallback","wrapMethod","method","wrapper","Proxy","apply","targetMethod","thisObj","call","hasOwnProperty","Function","bind","wrapObject","wrappers","cache","create","proxyTarget","prop","defineProperty","configurable","enumerable","desc","Reflect","deleteProperty","wrapEvent","wrapperMap","addListener","listener","hasListener","removeListener","onRequestFinishedWrappers","req","wrappedReq","getContent","onMessageWrappers","sender","sendResponse","wrappedSendResponse","result","didCallSendResponse","sendResponsePromise","response","err","isResultThenable","sendPromisedResult","msg","error","__mozWebExtensionPolyfillReject__","catch","wrappedSendMessageCallback","reply","wrappedSendMessage","apiNamespaceObj","wrappedCb","push","sendMessage","staticWrappers","devtools","network","onRequestFinished","onMessage","onMessageExternal","tabs","settingMetadata","clear","privacy","services","websites"],"sources":["browser-polyfill.js"],"sourcesContent":["/* webextension-polyfill - v0.10.0 - Fri Aug 12 2022 19:42:44 */\n/* -*- Mode: indent-tabs-mode: nil; js-indent-level: 2 -*- */\n/* vim: set sts=2 sw=2 et tw=80: */\n/* This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public\n * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this\n * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. */\n\"use strict\";\n\nif (!globalThis.chrome?.runtime?.id) {\n throw new Error(\"This script should only be loaded in a browser extension.\");\n}\n\nif (typeof globalThis.browser === \"undefined\" || Object.getPrototypeOf(globalThis.browser) !== Object.prototype) {\n const CHROME_SEND_MESSAGE_CALLBACK_NO_RESPONSE_MESSAGE = \"The message port closed before a response was received.\";\n\n // Wrapping the bulk of this polyfill in a one-time-use function is a minor\n // optimization for Firefox. Since Spidermonkey does not fully parse the\n // contents of a function until the first time it's called, and since it will\n // never actually need to be called, this allows the polyfill to be included\n // in Firefox nearly for free.\n const wrapAPIs = extensionAPIs => {\n // NOTE: apiMetadata is associated to the content of the api-metadata.json file\n // at build time by replacing the following \"include\" with the content of the\n // JSON file.\n const apiMetadata = {\n \"alarms\": {\n \"clear\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"clearAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"get\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n }\n },\n \"bookmarks\": {\n \"create\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"get\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getChildren\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getRecent\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getSubTree\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getTree\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"move\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeTree\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"search\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"update\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n }\n },\n \"browserAction\": {\n \"disable\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"enable\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"getBadgeBackgroundColor\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getBadgeText\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getPopup\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getTitle\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"openPopup\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"setBadgeBackgroundColor\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"setBadgeText\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"setIcon\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"setPopup\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"setTitle\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n }\n },\n \"browsingData\": {\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"removeCache\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeCookies\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeDownloads\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeFormData\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeHistory\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeLocalStorage\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removePasswords\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removePluginData\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"settings\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n }\n },\n \"commands\": {\n \"getAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n }\n },\n \"contextMenus\": {\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"update\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n }\n },\n \"cookies\": {\n \"get\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getAll\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getAllCookieStores\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"set\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"devtools\": {\n \"inspectedWindow\": {\n \"eval\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2,\n \"singleCallbackArg\": false\n }\n },\n \"panels\": {\n \"create\": {\n \"minArgs\": 3,\n \"maxArgs\": 3,\n \"singleCallbackArg\": true\n },\n \"elements\": {\n \"createSidebarPane\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n }\n }\n },\n \"downloads\": {\n \"cancel\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"download\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"erase\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getFileIcon\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"open\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"pause\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeFile\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"resume\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"search\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"show\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n }\n },\n \"extension\": {\n \"isAllowedFileSchemeAccess\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"isAllowedIncognitoAccess\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n }\n },\n \"history\": {\n \"addUrl\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"deleteAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"deleteRange\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"deleteUrl\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getVisits\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"search\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"i18n\": {\n \"detectLanguage\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getAcceptLanguages\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n }\n },\n \"identity\": {\n \"launchWebAuthFlow\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"idle\": {\n \"queryState\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"management\": {\n \"get\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"getSelf\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"setEnabled\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"uninstallSelf\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"notifications\": {\n \"clear\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"create\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"getAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"getPermissionLevel\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"update\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n }\n },\n \"pageAction\": {\n \"getPopup\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getTitle\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"hide\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"setIcon\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"setPopup\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"setTitle\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n },\n \"show\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1,\n \"fallbackToNoCallback\": true\n }\n },\n \"permissions\": {\n \"contains\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"request\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"runtime\": {\n \"getBackgroundPage\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"getPlatformInfo\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"openOptionsPage\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"requestUpdateCheck\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"sendMessage\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 3\n },\n \"sendNativeMessage\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"setUninstallURL\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"sessions\": {\n \"getDevices\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getRecentlyClosed\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"restore\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"storage\": {\n \"local\": {\n \"clear\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"get\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getBytesInUse\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"set\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"managed\": {\n \"get\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getBytesInUse\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"sync\": {\n \"clear\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"get\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getBytesInUse\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"set\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n }\n },\n \"tabs\": {\n \"captureVisibleTab\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"create\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"detectLanguage\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"discard\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"duplicate\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"executeScript\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"get\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getCurrent\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n },\n \"getZoom\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getZoomSettings\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"goBack\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"goForward\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"highlight\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"insertCSS\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"move\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"query\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"reload\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"removeCSS\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"sendMessage\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 3\n },\n \"setZoom\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"setZoomSettings\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"update\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n }\n },\n \"topSites\": {\n \"get\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n }\n },\n \"webNavigation\": {\n \"getAllFrames\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getFrame\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n }\n },\n \"webRequest\": {\n \"handlerBehaviorChanged\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 0\n }\n },\n \"windows\": {\n \"create\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"get\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 2\n },\n \"getAll\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getCurrent\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"getLastFocused\": {\n \"minArgs\": 0,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"remove\": {\n \"minArgs\": 1,\n \"maxArgs\": 1\n },\n \"update\": {\n \"minArgs\": 2,\n \"maxArgs\": 2\n }\n }\n };\n\n if (Object.keys(apiMetadata).length === 0) {\n throw new Error(\"api-metadata.json has not been included in browser-polyfill\");\n }\n\n /**\n * A WeakMap subclass which creates and stores a value for any key which does\n * not exist when accessed, but behaves exactly as an ordinary WeakMap\n * otherwise.\n *\n * @param {function} createItem\n * A function which will be called in order to create the value for any\n * key which does not exist, the first time it is accessed. The\n * function receives, as its only argument, the key being created.\n */\n class DefaultWeakMap extends WeakMap {\n constructor(createItem, items = undefined) {\n super(items);\n this.createItem = createItem;\n }\n\n get(key) {\n if (!this.has(key)) {\n this.set(key, this.createItem(key));\n }\n\n return super.get(key);\n }\n }\n\n /**\n * Returns true if the given object is an object with a `then` method, and can\n * therefore be assumed to behave as a Promise.\n *\n * @param {*} value The value to test.\n * @returns {boolean} True if the value is thenable.\n */\n const isThenable = value => {\n return value && typeof value === \"object\" && typeof value.then === \"function\";\n };\n\n /**\n * Creates and returns a function which, when called, will resolve or reject\n * the given promise based on how it is called:\n *\n * - If, when called, `chrome.runtime.lastError` contains a non-null object,\n * the promise is rejected with that value.\n * - If the function is called with exactly one argument, the promise is\n * resolved to that value.\n * - Otherwise, the promise is resolved to an array containing all of the\n * function's arguments.\n *\n * @param {object} promise\n * An object containing the resolution and rejection functions of a\n * promise.\n * @param {function} promise.resolve\n * The promise's resolution function.\n * @param {function} promise.reject\n * The promise's rejection function.\n * @param {object} metadata\n * Metadata about the wrapped method which has created the callback.\n * @param {boolean} metadata.singleCallbackArg\n * Whether or not the promise is resolved with only the first\n * argument of the callback, alternatively an array of all the\n * callback arguments is resolved. By default, if the callback\n * function is invoked with only a single argument, that will be\n * resolved to the promise, while all arguments will be resolved as\n * an array if multiple are given.\n *\n * @returns {function}\n * The generated callback function.\n */\n const makeCallback = (promise, metadata) => {\n return (...callbackArgs) => {\n if (extensionAPIs.runtime.lastError) {\n promise.reject(new Error(extensionAPIs.runtime.lastError.message));\n } else if (metadata.singleCallbackArg ||\n (callbackArgs.length <= 1 && metadata.singleCallbackArg !== false)) {\n promise.resolve(callbackArgs[0]);\n } else {\n promise.resolve(callbackArgs);\n }\n };\n };\n\n const pluralizeArguments = (numArgs) => numArgs == 1 ? \"argument\" : \"arguments\";\n\n /**\n * Creates a wrapper function for a method with the given name and metadata.\n *\n * @param {string} name\n * The name of the method which is being wrapped.\n * @param {object} metadata\n * Metadata about the method being wrapped.\n * @param {integer} metadata.minArgs\n * The minimum number of arguments which must be passed to the\n * function. If called with fewer than this number of arguments, the\n * wrapper will raise an exception.\n * @param {integer} metadata.maxArgs\n * The maximum number of arguments which may be passed to the\n * function. If called with more than this number of arguments, the\n * wrapper will raise an exception.\n * @param {boolean} metadata.singleCallbackArg\n * Whether or not the promise is resolved with only the first\n * argument of the callback, alternatively an array of all the\n * callback arguments is resolved. By default, if the callback\n * function is invoked with only a single argument, that will be\n * resolved to the promise, while all arguments will be resolved as\n * an array if multiple are given.\n *\n * @returns {function(object, ...*)}\n * The generated wrapper function.\n */\n const wrapAsyncFunction = (name, metadata) => {\n return function asyncFunctionWrapper(target, ...args) {\n if (args.length < metadata.minArgs) {\n throw new Error(`Expected at least ${metadata.minArgs} ${pluralizeArguments(metadata.minArgs)} for ${name}(), got ${args.length}`);\n }\n\n if (args.length > metadata.maxArgs) {\n throw new Error(`Expected at most ${metadata.maxArgs} ${pluralizeArguments(metadata.maxArgs)} for ${name}(), got ${args.length}`);\n }\n\n return new Promise((resolve, reject) => {\n if (metadata.fallbackToNoCallback) {\n // This API method has currently no callback on Chrome, but it return a promise on Firefox,\n // and so the polyfill will try to call it with a callback first, and it will fallback\n // to not passing the callback if the first call fails.\n try {\n target[name](...args, makeCallback({resolve, reject}, metadata));\n } catch (cbError) {\n console.warn(`${name} API method doesn't seem to support the callback parameter, ` +\n \"falling back to call it without a callback: \", cbError);\n\n target[name](...args);\n\n // Update the API method metadata, so that the next API calls will not try to\n // use the unsupported callback anymore.\n metadata.fallbackToNoCallback = false;\n metadata.noCallback = true;\n\n resolve();\n }\n } else if (metadata.noCallback) {\n target[name](...args);\n resolve();\n } else {\n target[name](...args, makeCallback({resolve, reject}, metadata));\n }\n });\n };\n };\n\n /**\n * Wraps an existing method of the target object, so that calls to it are\n * intercepted by the given wrapper function. The wrapper function receives,\n * as its first argument, the original `target` object, followed by each of\n * the arguments passed to the original method.\n *\n * @param {object} target\n * The original target object that the wrapped method belongs to.\n * @param {function} method\n * The method being wrapped. This is used as the target of the Proxy\n * object which is created to wrap the method.\n * @param {function} wrapper\n * The wrapper function which is called in place of a direct invocation\n * of the wrapped method.\n *\n * @returns {Proxy<function>}\n * A Proxy object for the given method, which invokes the given wrapper\n * method in its place.\n */\n const wrapMethod = (target, method, wrapper) => {\n return new Proxy(method, {\n apply(targetMethod, thisObj, args) {\n return wrapper.call(thisObj, target, ...args);\n },\n });\n };\n\n let hasOwnProperty = Function.call.bind(Object.prototype.hasOwnProperty);\n\n /**\n * Wraps an object in a Proxy which intercepts and wraps certain methods\n * based on the given `wrappers` and `metadata` objects.\n *\n * @param {object} target\n * The target object to wrap.\n *\n * @param {object} [wrappers = {}]\n * An object tree containing wrapper functions for special cases. Any\n * function present in this object tree is called in place of the\n * method in the same location in the `target` object tree. These\n * wrapper methods are invoked as described in {@see wrapMethod}.\n *\n * @param {object} [metadata = {}]\n * An object tree containing metadata used to automatically generate\n * Promise-based wrapper functions for asynchronous. Any function in\n * the `target` object tree which has a corresponding metadata object\n * in the same location in the `metadata` tree is replaced with an\n * automatically-generated wrapper function, as described in\n * {@see wrapAsyncFunction}\n *\n * @returns {Proxy<object>}\n */\n const wrapObject = (target, wrappers = {}, metadata = {}) => {\n let cache = Object.create(null);\n let handlers = {\n has(proxyTarget, prop) {\n return prop in target || prop in cache;\n },\n\n get(proxyTarget, prop, receiver) {\n if (prop in cache) {\n return cache[prop];\n }\n\n if (!(prop in target)) {\n return undefined;\n }\n\n let value = target[prop];\n\n if (typeof value === \"function\") {\n // This is a method on the underlying object. Check if we need to do\n // any wrapping.\n\n if (typeof wrappers[prop] === \"function\") {\n // We have a special-case wrapper for this method.\n value = wrapMethod(target, target[prop], wrappers[prop]);\n } else if (hasOwnProperty(metadata, prop)) {\n // This is an async method that we have metadata for. Create a\n // Promise wrapper for it.\n let wrapper = wrapAsyncFunction(prop, metadata[prop]);\n value = wrapMethod(target, target[prop], wrapper);\n } else {\n // This is a method that we don't know or care about. Return the\n // original method, bound to the underlying object.\n value = value.bind(target);\n }\n } else if (typeof value === \"object\" && value !== null &&\n (hasOwnProperty(wrappers, prop) ||\n hasOwnProperty(metadata, prop))) {\n // This is an object that we need to do some wrapping for the children\n // of. Create a sub-object wrapper for it with the appropriate child\n // metadata.\n value = wrapObject(value, wrappers[prop], metadata[prop]);\n } else if (hasOwnProperty(metadata, \"*\")) {\n // Wrap all properties in * namespace.\n value = wrapObject(value, wrappers[prop], metadata[\"*\"]);\n } else {\n // We don't need to do any wrapping for this property,\n // so just forward all access to the underlying object.\n Object.defineProperty(cache, prop, {\n configurable: true,\n enumerable: true,\n get() {\n return target[prop];\n },\n set(value) {\n target[prop] = value;\n },\n });\n\n return value;\n }\n\n cache[prop] = value;\n return value;\n },\n\n set(proxyTarget, prop, value, receiver) {\n if (prop in cache) {\n cache[prop] = value;\n } else {\n target[prop] = value;\n }\n return true;\n },\n\n defineProperty(proxyTarget, prop, desc) {\n return Reflect.defineProperty(cache, prop, desc);\n },\n\n deleteProperty(proxyTarget, prop) {\n return Reflect.deleteProperty(cache, prop);\n },\n };\n\n // Per contract of the Proxy API, the \"get\" proxy handler must return the\n // original value of the target if that value is declared read-only and\n // non-configurable. For this reason, we create an object with the\n // prototype set to `target` instead of using `target` directly.\n // Otherwise we cannot return a custom object for APIs that\n // are declared read-only and non-configurable, such as `chrome.devtools`.\n //\n // The proxy handlers themselves will still use the original `target`\n // instead of the `proxyTarget`, so that the methods and properties are\n // dereferenced via the original targets.\n let proxyTarget = Object.create(target);\n return new Proxy(proxyTarget, handlers);\n };\n\n /**\n * Creates a set of wrapper functions for an event object, which handles\n * wrapping of listener functions that those messages are passed.\n *\n * A single wrapper is created for each listener function, and stored in a\n * map. Subsequent calls to `addListener`, `hasListener`, or `removeListener`\n * retrieve the original wrapper, so that attempts to remove a\n * previously-added listener work as expected.\n *\n * @param {DefaultWeakMap<function, function>} wrapperMap\n * A DefaultWeakMap object which will create the appropriate wrapper\n * for a given listener function when one does not exist, and retrieve\n * an existing one when it does.\n *\n * @returns {object}\n */\n const wrapEvent = wrapperMap => ({\n addListener(target, listener, ...args) {\n target.addListener(wrapperMap.get(listener), ...args);\n },\n\n hasListener(target, listener) {\n return target.hasListener(wrapperMap.get(listener));\n },\n\n removeListener(target, listener) {\n target.removeListener(wrapperMap.get(listener));\n },\n });\n\n const onRequestFinishedWrappers = new DefaultWeakMap(listener => {\n if (typeof listener !== \"function\") {\n return listener;\n }\n\n /**\n * Wraps an onRequestFinished listener function so that it will return a\n * `getContent()` property which returns a `Promise` rather than using a\n * callback API.\n *\n * @param {object} req\n * The HAR entry object representing the network request.\n */\n return function onRequestFinished(req) {\n const wrappedReq = wrapObject(req, {} /* wrappers */, {\n getContent: {\n minArgs: 0,\n maxArgs: 0,\n },\n });\n listener(wrappedReq);\n };\n });\n\n const onMessageWrappers = new DefaultWeakMap(listener => {\n if (typeof listener !== \"function\") {\n return listener;\n }\n\n /**\n * Wraps a message listener function so that it may send responses based on\n * its return value, rather than by returning a sentinel value and calling a\n * callback. If the listener function returns a Promise, the response is\n * sent when the promise either resolves or rejects.\n *\n * @param {*} message\n * The message sent by the other end of the channel.\n * @param {object} sender\n * Details about the sender of the message.\n * @param {function(*)} sendResponse\n * A callback which, when called with an arbitrary argument, sends\n * that value as a response.\n * @returns {boolean}\n * True if the wrapped listener returned a Promise, which will later\n * yield a response. False otherwise.\n */\n return function onMessage(message, sender, sendResponse) {\n let didCallSendResponse = false;\n\n let wrappedSendResponse;\n let sendResponsePromise = new Promise(resolve => {\n wrappedSendResponse = function(response) {\n didCallSendResponse = true;\n resolve(response);\n };\n });\n\n let result;\n try {\n result = listener(message, sender, wrappedSendResponse);\n } catch (err) {\n result = Promise.reject(err);\n }\n\n const isResultThenable = result !== true && isThenable(result);\n\n // If the listener didn't returned true or a Promise, or called\n // wrappedSendResponse synchronously, we can exit earlier\n // because there will be no response sent from this listener.\n if (result !== true && !isResultThenable && !didCallSendResponse) {\n return false;\n }\n\n // A small helper to send the message if the promise resolves\n // and an error if the promise rejects (a wrapped sendMessage has\n // to translate the message into a resolved promise or a rejected\n // promise).\n const sendPromisedResult = (promise) => {\n promise.then(msg => {\n // send the message value.\n sendResponse(msg);\n }, error => {\n // Send a JSON representation of the error if the rejected value\n // is an instance of error, or the object itself otherwise.\n let message;\n if (error && (error instanceof Error ||\n typeof error.message === \"string\")) {\n message = error.message;\n } else {\n message = \"An unexpected error occurred\";\n }\n\n sendResponse({\n __mozWebExtensionPolyfillReject__: true,\n message,\n });\n }).catch(err => {\n // Print an error on the console if unable to send the response.\n console.error(\"Failed to send onMessage rejected reply\", err);\n });\n };\n\n // If the listener returned a Promise, send the resolved value as a\n // result, otherwise wait the promise related to the wrappedSendResponse\n // callback to resolve and send it as a response.\n if (isResultThenable) {\n sendPromisedResult(result);\n } else {\n sendPromisedResult(sendResponsePromise);\n }\n\n // Let Chrome know that the listener is replying.\n return true;\n };\n });\n\n const wrappedSendMessageCallback = ({reject, resolve}, reply) => {\n if (extensionAPIs.runtime.lastError) {\n // Detect when none of the listeners replied to the sendMessage call and resolve\n // the promise to undefined as in Firefox.\n // See https://github.com/mozilla/webextension-polyfill/issues/130\n if (extensionAPIs.runtime.lastError.message === CHROME_SEND_MESSAGE_CALLBACK_NO_RESPONSE_MESSAGE) {\n resolve();\n } else {\n reject(new Error(extensionAPIs.runtime.lastError.message));\n }\n } else if (reply && reply.__mozWebExtensionPolyfillReject__) {\n // Convert back the JSON representation of the error into\n // an Error instance.\n reject(new Error(reply.message));\n } else {\n resolve(reply);\n }\n };\n\n const wrappedSendMessage = (name, metadata, apiNamespaceObj, ...args) => {\n if (args.length < metadata.minArgs) {\n throw new Error(`Expected at least ${metadata.minArgs} ${pluralizeArguments(metadata.minArgs)} for ${name}(), got ${args.length}`);\n }\n\n if (args.length > metadata.maxArgs) {\n throw new Error(`Expected at most ${metadata.maxArgs} ${pluralizeArguments(metadata.maxArgs)} for ${name}(), got ${args.length}`);\n }\n\n return new Promise((resolve, reject) => {\n const wrappedCb = wrappedSendMessageCallback.bind(null, {resolve, reject});\n args.push(wrappedCb);\n apiNamespaceObj.sendMessage(...args);\n });\n };\n\n const staticWrappers = {\n devtools: {\n network: {\n onRequestFinished: wrapEvent(onRequestFinishedWrappers),\n },\n },\n runtime: {\n onMessage: wrapEvent(onMessageWrappers),\n onMessageExternal: wrapEvent(onMessageWrappers),\n sendMessage: wrappedSendMessage.bind(null, \"sendMessage\", {minArgs: 1, maxArgs: 3}),\n },\n tabs: {\n sendMessage: wrappedSendMessage.bind(null, \"sendMessage\", {minArgs: 2, maxArgs: 3}),\n },\n };\n const settingMetadata = {\n clear: {minArgs: 1, maxArgs: 1},\n get: {minArgs: 1, maxArgs: 1},\n set: {minArgs: 1, maxArgs: 1},\n };\n apiMetadata.privacy = {\n network: {\"*\": settingMetadata},\n services: {\"*\": settingMetadata},\n websites: {\"*\": settingMetadata},\n };\n\n return wrapObject(extensionAPIs, staticWrappers, apiMetadata);\n };\n\n // The build process adds a UMD wrapper around this file, which makes the\n // `module` variable available.\n module.exports = wrapAPIs(chrome);\n} else {\n module.exports = globalThis.browser;\n}\n"]}
\No newline at end of file